Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02240 021242 16426415 na godz. na dobę w sumie
Córka wodnicy - ebook
Córka wodnicy - ebook
Autor: Długość nagrania:
Wydawca: Nasza Księgarnia Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-011-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci >> bajki, legendy, podania, mity
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Bronisława Ostrowska, z domu Mierz-Brzezicka, pseud. Edma Mierz, Wojciech Chełmski. (ur. w listopadzie 1881 w Warszawie, zm. 18 maja 1928 w Warszawie) - poetka polska okresu Młodej Polski, tłumaczka poezji francuskiej oraz pisarka książek dla dzieci. Ostrowska w pejzaż poetycki, często abstrakcyjny, wprowadza swój własny indywidualny sposób odczuwania i widzenia świata przyrody, oddawania uczuć i nastrojów właściwych jej epoce. Ona jako pierwsza sięgnęła do kobiecych treści w poezji. Głosiła jedność człowieka z przyrodą i miała swoje filozoficzne korzenie w stoickiej doktrynie wiecznego powrotu. Przepiękna baśń „Córka wodnicy” opowiada o królu, królewiczu, syrenie-wodnicy, ich małej córeczce, o równowadze między dwoma światami – królestwa ziemi i królestwa morza, o jej zachwianiu, o miłości i o poświęceniu dla wspólnego dobra. I zwycięstwie nad żywiołami dzięki owemu poświęceniu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                                  !∀#∃ ∋( )∗( +( ,     ∋( −. /∗ 001∗12003 4(4)∗(44+(4 , 1∗2 ∗ 2/ 5 ∀∀∃ 6  72 89:8 89:8 1  ,; ∀∀ ) ∀; ∋ == ! ;) 1) 1∗ /∗ 001) 1?1∗0 ≅Α ∃, ; =;, =∃;∀;  /( 6 / / ) ) 6  ∗1 ∗  7 9Β( Χ  Β Β )( 6 ∆6 ∗∆Ε1 6  )  ∗ 1 Α2 6) .− 6  / 7./ ∗ 7  2 6Χ( Χ Χ  6 ) ∗ 6  / / ∗ 1 Α ∗ )Ε # 2 ΒΦ  2 72 ∗. 6 7#  )( Β 7 ∗ Χ ∗2Β ∗ Β 61 Γ ?  ) ∗ #   62 Χ Β .(  ) 6( ∗ ( (  / Ε( ∗) ∗  6 62.(   ∗ 6 / 6. )1 8  ∗   2 2 7 ∆)/ ( ∆∗ 6 2 Ε1 Η) ) 9 ) 1 Β  ∗ 2 6Χ Β #  2.( ∗)( 7 7 ∗ ∆Χ# /( 22/ .1 Χ ∗  )?)( ∗Β ) 7 ∗# /) / ( Χ ∗72  # .2 21 Α ∗/  ∗ )/ )Ε. 7 ( . .2 ) 7 2 2. ∗ ∗ / ∆( 7Β 7∆Ι ∗ ) .Χ ( . /  6 Χ ) 2( ) ∆Β 1 Α ) ∗ 9 62 (  )(  ( Χ  7Β )( ) Χ #  / 7 ∆Ι 6Β1 Α  9 .( . 6 ∗) # 6 ∗ )7 ∗ ) ) ∗∆ ∆6# 2 Β 1 8  ∆ Χ   7Χ (   ) ∗ 7 ))( )  2 ) Β( ∗ ∗ 2 ∗ )Β1 ϑ∗ 7 ∗ 6  9 ∗ 2( 2  ∗  7∆) 6 )1 8Χ  7( Χ . ΒΒ) 9Β  7 7 ∗ ∗7∆1 ϑ7  7 6( ∆ ) ) ( ∗7∆Ι  7 ) ΒΙ ) Χ )1 ≅  ∗7( Χ  Χ  2 # ).Ι 2 ∗∆6( 7  )( (  ) ∗ / 1  6. . ) 7 2 Β( Χ ∗ / ∗) )7  1 8 7 7∆  ∗/7( Χ ∗ Ε / ∗7 / 2 ∗ Χ 1 Η ∗62 2 67 .Χ 9 ∗ ∆ ( ∗  6 7 2  6Χ( 2 ∗ ) ∗ Χ ∗ Ι1  ∗ . )( 6  .   .( 62  Β 2 Β(    / ( 6 ) ∆ ( Χ ) 6Χ7 Β∗   ∆Β 1 Η .) ∗7∗  ∗  ∗ (   ) )  )) 621 ϑΕ 6  ) Χ ∗( 2 ∗# . Χ 62)  ) .Χ 1 8 2   )(  Χ ) ∗/ Β)(  Ε  7 ∆Ι  2 )( ) ? 2 )1 8 ∗ ∗ Β∗ ∗ 67  ) Χ ) 6Β 2 6( 7 Β ) 7# Φ ∗ )  ) /)  )1 Η6  Ε 2 (  ∗# ) ∗ 7(  ∗ ∗Β 2 7# 67( 6 ∗Β2Β  7Χ1 8  ∗.  ∆( 6) ∗ #  7∆Β .Χ671 9 2 ∗ Χ ∗ 7  ( . ∗/7 . Χ ) Ε1  . ∗2Β ∗ ∆)Β 6 Ι  2 1 86 Ι ) 2 Β.(  # Χ Ι ∆ ) 7Χ .2 6 1 92  7 Β 6  ( Κ   Χ . Ε 22 67( Κ Ε ∆6 ./ ))1 ≅  ∗ )7(  Β2 7Χ ∗#   ))( . ) 7 Β( ?? ΒΒ Β1 , Λ 62 6(  2 2 ? )Β(  Ι 7 ∗ 1 . ) ∗ 7 .2 ∗ ( ∗)  ∗( ( ∗ Β 2 Β # ∗ Ε/( ) ) /)   1 / 6 )  62 6( Χ2 6 2# Ε) (  6 ∗ ) ) ∗ 2 761 8 )( 2 6)  2 767( ) ∗  2.7 ? ?? ) )( 7 Β Β27 7 2 6( 6 )2 Χ 2 21 7Χ 6 ( ∗Β 7  Χ ))Φ # 6 7 Χ ∗  ) 2 ?)( 6Β ) .6 ( . ∗∆Ε . 2 Β6 ∆  ∆ Χ  1 Α2 Κ  ) Β Β  6Χ ) Μ Κ ΝΧ ∗ Β ∗ 2 76 ∗ 2 ( ∗( ∆Β 6 6) ?  Β2 .#  6 2 ∗( 6 6Β( ∆Χ )# 1   ) 6 ( ∗ ) ( 6 7 2 ) ) /?) 2 1 . ∗  / 1 2 /7   ?( ∗Β2 ) 2 62 6 7 ∆Β 1 9 2  7  / ∗1 3 ∗( 2Β 6 .−(  )7 6# ( ∆∗Β ∗ 9 Χ Ι  Ι )Χ1 8  .− . ∗ ?Β(  7 ) )Β  ( 6 ) ( ??#  ) ∗ )) 2Β 26/( 7∗ ∗# / ).( 7  6Χ 9 1 Η 7( Χ  ) ) ∗/ Β Β ∗71 Ο( . 2 Β ∆ ∆ )  ( ∗ 7 ( ∗/)1 ) ∗Β . )   6ΧΦ ∗ Χ 6) ∆)Ι ∆ / 6 /  ) Χ 1 8 ) 7 / Χ 1 ∗7 (  ( )) ∗#  6/ ∆∗2 2( 7  /7 6 ∆ 2 . ∗ ( ∗) ∗7 ∗  # 6Χ  ∗7− ( −  2 ∗ ∗ 1 8  ?7 7 Χ (  ? ∗ #  Β∗Ι ∗Β( ∗7 7 . ∗. # ) ∗ ? ) )( ( Χ ∆  Χ .∗  ( . 2 ∆ ∗ ∗ Χ .(  ∗ ∗#  Β / 1 Α )Χ ∗ΒΙ ) ( 2 7Χ  # ∗ΒΦ )Χ ∗ΒΙ 2 ∗∆ )1 Ν ∗. 62( / Β ∗2 ∗Χ( ( ∗Β 7 ) 2)( ∗1 7 ∆Ι( Χ ) 6 7 / # (  )∆ 7 )  ∗Μ Χ  6 2Β 7 6 ∗ Β 2 ∆ ) 67Μ  Μ ΒΧ 67 ∗∗ Μ # ) ∆7) 6 )Μ   #  (  Χ ∗ ∗  ∗ 7Χ  ). 2 Χ  Χ2 ∗ / / # .1 2 ∆ 2Β 7 ∗  1 Β .1 ∗Β  2/( ) 6 ΧΒ1 8Χ 2 6  . ./  ∗6 Κ Ν  .Π Α ∗Χ  # 2 ( Χ6 ∗7 26Ι1 Κ ∆)/ 7 ( ∗Β )1 ∃  . 6 ∗ ) ∆)/(  7 ∗2  1 Ο) ∗62 )  2 Κ 111 8 . Β∗  )   2 Κ Α) 7  ( Χ . ∗ ?1 2 .− 6 Β 7   ?Ι )Χ  ∗ 1 Ν6  Χ ) 2Ε ∗Ι( 6  Β 7  91 6 2Ε Κ ∗.1 )  ( Χ . )   6∆( Χ 2Β / 1 7 ∗7∗ ).( .( 2Ε . ∗ (  ∗7Ι ∗ ) ∗7 ( .Χ6 ∗.Χ 2 Β 2( 6 ∗ 2Β1 . )   6Χ1 Β  2 ( ∗2 )Φ 6 / ΒΒ )7 Ι 6 ) )7)1 9 2  ?7 7 ∗ ) ) Β2 9# 1  ∗ )( ? ) )( 6Β ∗7− ∗ ∗7( 2 ∗ 2(  Β Χ −−6  2(  ∗ 6Β ∗Β1 8 Χ 6 (  6Χ 9 6  Β Χ # Β  ∗ )Β( 7 /Ι6 ) ∗7 7 Χ  ∗  ∗  ∗ (   ∗ 2ΒΙ 6 ) ∗Φ  6 6) /  Χ ∗. ∗ .( ( # . 1 8  ) ∆Ι 6 )1 9  ∗ 7  /7( Χ #   ∗ ΒΙ 6 6 1 Θ∗  6 /( ∆) 7  Ι ∗ ( ∗/ 7  2 761    2 ∆ )( ) # ) ∗  )ΒΒ ∗Β1 ∀  ) 6)(  )Β  ∗Β #  ∗2 ( ) 6 2Β ∗) )Ε. 6( ∗Β 1 8   Χ ) ?( Χ  6# 2   6 ΒΙ1  ) #  ( Β∗  6(   62 # 6. Χ /1 Α    / 2 ∗∗ 2( # ∗ Χ 6 ) )1 6 ∗   ∗ ∗  )( .2  Ι ∗? 1 ∗ ) 1 Η  Ε( 2 27 )Ε ∆Β 7 . 9 ∗∆Ε ∗# / 6 .1 .Χ 7 62.( )Β ) 7 )# ΒΦ ∗.Χ 6  6 )7 1  ∗. 9 ( ∗) .)( Χ Χ . ∗ Ι  ) 6 72) Ι ∗ 6) )1 8 2 ) Β Χ ∗ ( ? 7 Ε (  Β ∗7 ( 6  ∗.1 Η∆  /  62 9 ( Χ ∗ 7 ) ∗)1 Ο ) ∆ ( 6 ∗6 2Ι )1 Α ∗ ∆Β 9  # ∗ ( Β( ( )Β 7( 6 2 /(  Ι1 8Χ ( 2  ) ∆( 7 ∗# ∆. / 71   6 ) ∗∆ ( .2 2Β ∗ )( ) ∗  7 )1 7   Χ ( 6 ΒΧ  )∆ 7Β1 ) (  ∆( ∗∗ Β Β ( . 7 ) Β Β Ε7(  # 6Β  2 7 ( . ∗7  67 Χ ) 2 /)1 Β ∆)  2 . .( 7# ) 2 ) ∗). Κ 9 ) ) )Β Ε71 ∗ 7 ∗   Κ 7 ∗ ( Μ   ).ΙΜ 8 ) ΒΒ  7 ∗ Κ ) ∗ )1 Κ ) ).Μ ϑ2 /( 6 7 # )Μ Κ Γ6 ∗∗Ι )1 8 ∗ 6Χ 7 1 Κ Β ( Χ )Χ ∗∗Ι )Μ ∗Β ) Ι Κ ≅ ∗ ) )) ( 2 ∗ Β( )) ∗ ( Χ ) / 7 21 7 ∗ ) )) ( 6 )Χ ∗∗Ι )1 8 )) ∗# ( Χ 6 6 ) Ι ∆ Χ21 )( ) 7 ( )) ) ) 1 7 ) ∆ )( Χ ) Χ 7 ∗ 2Ι1 8 Β# 2 ∗ Β1 7 /7( Χ6 ∆  ) ) )Β Ε71 Κ 8 2 6 Ε7 Κ ∗  ) ∗ ( 2 Β 7 1 8 ∗  ) (  ( 6 ( Χ  ∗ ∗ Β( ∗ ∗1 Κ ≅ )) ) ). ( Χ ) Χ# (  )) Χ2  Ε1 / ∗  /( ) 2 (  (  ∗ ∗. 7 2.7  ∆ Κ Α )Χ 2ΒΙ )(  1 Λ?) 6Π 8  ) ∗7 7 ∗ ∗ 1 Χ( Χ ∗ 2 ∗). ( Χ Χ ∗ Ι 2 ΧΒ1 ( ∗7∆Β ) ) 2( ∗27 Χ 2 ∗ ∆ Ι( 6   ∆  9 1 Α2  ( Χ ∗ 6 2   Κ Η∗−) 7 .1 Α/ ) Β(  Ι1 ∗ 7 ∗ 6 .1 8 .( 2   Β( ∗ 2Β ∗ ∗# /Β( . ) /2  ∗ ∗) ( #  ∗ 6 )( 2 ∗∆1 Κ ΗΒ∗ ) ( Κ ( Κ  7 ∗∆Β ∗Ι  ))( ∗. .  #   ∗1 8 ∗ ?Ι( Χ ( 6)   7Χ  ∗ 1 )  ( 7∗Β  # 2 .( . ) 2   /) 7∗ 6(  /Β 2 7 / ∗∆1 8 Χ ∗/ ∗ 6 ) ∗( 6 ≅2 ( ∗ ∗ 7 Κ ≅Χ )1 =   ) 7 7∗ . )( 6 )  ∗/7)( ∗ )) / ∗# / )2  62 )1 ∗∆. ?#  /( / )( Χ 2.Β  # 6Χ) ( )Β   .2 # 1 Ν(  /( )Β ∗ 6Β 6)Β ∗7 )( )  ) ( Κ ∗# 1 /7 ∗ 6Β   (  Β 2  ∗ .( ∗  # ) Β ) )1  ? /( ∗ / ?( Β Β 2 Β  ? ) ∗ ( 7 6 Ι ) ΕΒ # 6)( ∗)Β ∗ ) ?Β( Β  # 6Χ1 )Β ∗6 Β( ΒΒ Χ 7     .  ) 6Χ ) # 1 ∗) ∆ 2 /)Β 7ΧΒ( Χ  ∗7Ι / ∆∗ 62 ∗∆1 ! Ρ .   ∗(  Χ ) ∗ )7 7 6 1 Α2  7 ) .( Χ 2 /. )Β / 6 . ∗ ) 7 2  (  # ∗∗6 ) ) /( Χ .  ( ) ∆Β( Χ ∆1 Η ) 7 6)( 2 6 ? Β ) Κ ∆ ∆) 71 /( 6 ∆(  −( Χ /Ι 6  ∆)/ )) 2 ) 6 / 6 .1 . /Β     )# Β Ι Χ 6 / ∗)Ε1 9Β Χ  2 7 Χ ∆)/ 9 Μ 8 ∆)/ 6) (  ) ) Χ 6( Χ ∗ ∗ 2 ∗)( Χ ) . ∗.  ∗ 1 8 ∆ ( ∗∆ Ε) ? ∗  Χ ∗ /(  . 6 ( ∗. ∆Χ2 )7 ∗ ( Β Χ1 Ν Χ ∗∆  ?(  6Χ 7 7 2 76( Β ) 7∗(  2 # ( ∗/ΒΒ ) 1 Α ( ∗ 6 )) )) 62Β / / . /(  1 Β2 7 ∗ Β / ∗ ∆) 71 Σ) 7 ) ∆ )( ∗)Β ) ∆)/)( ∗6 ) −7 ∗ ( ∗Β )1 .   ( 6 ∗  )  ?1 Η 7  (  Χ ∗Ε ( 1 8 ? ( 6 − 7( )Χ 7( Β   2 72 ∗∗ / 2( Β 7 Χ ) /) 1 7  2 ( 6 Ι 22 Χ # ( / (  ∗∆Ι   ( . ∗ ) 7 6 ∗( ∗Β ΒΧ ∆)Ι 7 / 6 ∆1  7  ) ( )( ∗ Β#  ∗ Β( ∗Β 6Ι Β 2ΒΙ1  6( ∗ )( ∗  ∗# (  ( ∗Β ΒΧ  2 1 Ν 6 ∆( / / ∆)/) /( ∗∗ /( 2 Β ( Β / 6 ∗ 76 1  # 2 6 ∗7(  )7 26  # ) (   6  ∗( Κ  1 9 2)( ( ∆( 6 6  − 1 9 ∗Β ( 6 )Χ 2 Β6 Β( ∗ 6 6 /( 6 /   71 8 / 7  ( ∗Β 2 ) ) ) )( . 6  ) ∗)( Χ 6 7  / /(  2 76( ∗ 1 Β ∗ Ι ∗7 ( ) 7  Κ Β 7 7 ∆( Μ ∆Μ 8  ∗ (   6/Β ) ) ∆))1 Κ 7 Μ  ) ).ΙΜ Α # ∆)/ 6  Β ∗Β1 Β 7 . 2ΒΙ 6 7(    2  ∆Ε1 8  / 6 ( ∗. / ∗# (  Χ  7  ∗7   2 ∗∗ 21 Η∗ 6 ∗  ) ∗)) 2 76 ( 2 ∗) ) Ι )72 1 ϑ∗ / . 2( Β ∗/ ( 6 7Χ Ε/ ∗  Β ) ) 2)1  2 .Π ( /Ι ) ∗ .#  6  2) ( ∗ # )Ε(  6 ( Β  Β( 61 Ν 2( .  / ∆6 / )# ) . ∗/ 7 ?Β 61 Ν 2 .Π ϑΧΒ ) 7) Β 2 .(  ∗.6 ΒΙ   ( 6 ( Χ Ι 2 ∗6( 6) 2 ∆7 6  ) ))( ∆ Ε# /  ∗ ) 6Β ∗ / 6 # ( 6 ∗ΒΙ 7 ∗ 2 7 1 ΗΒ( ΒΙ 2  ∗.6 (  )  ∗7 ∗ /Ι 2 Β)( ∗ ) 6 / 2 ( Β 7 ( 6 / ∗.Ι )1  ∗ . ∗ )  # ∗2Β ∗7 ∗Ι ) Β )( 6 # /  6Ι 7( ) 6 . 2∆Ι  #  9 2 ∗ 6 1 8 ) )  ∗ 7 1 Η) (  Χ ) )( 2 / 7 ∆ 2Ι( ∗) ∗7 6 ) /) ∆2# Ι 7 Β ./1 8 ∗62  ≅Χ ( . / 7  ∗ ( ) Β ΕΒ( 6 )# / )1 Ν 6Β  7 ) Β  2 )( # ) )  Κ Ν ∆ ∗7Π Π ≅77 6 / Κ Ε )Π 8Χ 2 2 / 67 #   Ε  )( ∗Β2 ) 67)1 8 ∗ 7   6/7 ∆)/)1 ) 7 Χ 7 67ΒΒ 7 ∗# Χ ∗ /1 ,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Córka wodnicy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: