Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00731 013904 17834418 na godz. na dobę w sumie

autor: Andrzej Walicki

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +3
2014-06-28
Polska, Rosja, marksizm - ebook/pdf
Polska, Rosja, marksizm - ebook/pdf
Andrzej Walicki-8%
Universitas

Książka Andrzeja Walickiego „Polska, Rosja, marksizm” składa się z kilku rozpraw napisanych w różnych okresach. Kolejność w tomie nie odpowiada chronologii ich powstawania, mimo to stanowią one wyrazistą całość problemową. Autor, historyk filozofii i myśli społecznej, specjalizujący się w badaniu dziejów myśli rosyjskiej i polskiej, a także historii marksizmu, przedstawia zagadnienia recepcji marksizmu w szerokim kontekście...

2013-07-27
Filozofia polskiego romantyzmu - ebook/pdf
Filozofia polskiego romantyzmu - ebook/pdf
Andrzej Walicki
UNIVERSITAS

Problem religii w ideologiach 'Polski odradzającej się': od deizmu do mesjanizmu Dwa mesjanizmy: Adam Mickiewicz i August Cieszkowski Prelekcje paryskie Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie Filozofia narodowa Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski Próba syntezy: Karola Libelta Filozofia słowiańska Postheglowska Lewica filozoficzna Edward Dembowski i henryk Kamieński Cyprian Norwid: trzy wątki myśli Nota bibliograficzna...

2013-07-04
Stanisław Brzozowski - drogi myśli. - ebook/pdf
Stanisław Brzozowski - drogi myśli. - ebook/pdf
Andrzej Walicki
UNIVERSITAS

KLASYCY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ MYŚLI HUMANISTYCZNEJ