Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 008827 20924286 na godz. na dobę w sumie

autor: Stefan Poździoch

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +2
2016-11-03
Prawa lekarza. Zarys problematyki - ebook/pdf
Prawa lekarza. Zarys problematyki - ebook/pdf
Stefan Poździoch, Maciej Gibiński
Wolters Kluwer
W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. .. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfi ką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza...
2014-06-27
Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz - ebook/pdf
Stefan Poździoch
Wolters Kluwer

W komentarzu omówiono obowiązujące unijne i polskie akty prawne regulujące projektowanie, wytwarzanie, obrót i dystrybucje oraz użytkowanie wyrobów medycznych, czyli aparatury i sprzętu medycznego używanego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób oraz w rehabilitacji chorych.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono rozwój i stan regulacji europejskich...