Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 013280 7990007 na godz. na dobę w sumie
Miesięcznik Znak. Kwiecień 2012 - ebook
Miesięcznik Znak. Kwiecień 2012 - ebook
Numer: Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: Znak Język publikacji: polski
ISSN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> kobiece, lifestyle, kultura
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

TEMAT MIESIĄCA:

Medycyna wygrywa z naturą

Medycyna pozwala coraz lepiej rozumieć mechanizmy naszego istnienia. Poznanie ludzkiego genomu porównywane jest do podglądania myśli Boga – projektanta człowieka. Czy zyskujemy przez to większą kontrolę nad życiem?

DEBATY

Czy każdy żołnierz Armii Krajowej zasługuje na miano bohatera? W jaki sposób rekonstruuje się zapomniane na kilka dekad zbrodnie? Co zrobić z trudną wiedzą na temat przeszłości własnej grupy? Czy wydarzenia wielkiej i małej historii mogą się uzupełniać?

IDEE

Pytania, jakie wyłaniają się na gruncie sporu o kapłaństwo kobiet, dotykają kwestii fundamentalnych dla Kościoła i stanowiących o jego tożsamości. Jaka relacja łączy Tradycję i Pismo Święte? Czy perspektywa wiary wyklucza mówienie o Kościele za pomocą świeckiego języka? Czy kobieta jest obrazem Chrystusa?

LUDZIE – KSIĄŻKI – ZDARZENIA

Dziś sztuka nie ogniskuje już wokół siebie ostrych, dramatycznych sporów. Społeczeństwo przestaje reagować oburzeniem i coraz częściej skłonne jest z artystą rozmawiać. Czy w ten sposób spełnia się marzenie o społecznej zmianie?


Darmowy fragment publikacji:


cena 19,90 zł | vat 5 nr 683 kwiecień (4) 2012 nakład 2100 egz. MEDYCYNA WYGRYWA Z NATURĄ Czy jesteśmy na to gotowi? I N D E K S 3 8 7 1 6 Ilustracja: Katarzyna Wołodkiewicz SZTUKA KRYTYCZNA: dlaczego już nie oburza? PAMIĘĆ WYKLĘTA – debata o AK Bartoszewski, Duch-Dyngosz, Libionka, Skibińska, Szacka KAPŁAŃSTWO KOBIET: Kościół między Tradycją a zwyczajem Esencja Wschodu Wschodu Pismo Spraw Wschodnich Pokojowe relacje między narodami buduje się najskuteczniej na poziomie obywateli Jan Nowak-Jeziorański www.new.org.pl EMPIK 165x234.indd 1 2012-02-21 20:27:42 4 KWIECIEŃ 2012 nr 683 TEMAT MIESIĄCA: MEDYCYNA WYGRYWA Z NATURĄ Medycyna pozwala coraz lepiej rozumieć mechanizmy naszego istnienia. Poznanie ludzkiego genomu porównywane jest do podglądania myśli Boga – projektanta człowieka. Czy zyskujemy przez to większą kontrolę nad życiem? 8 Życie z wyboru, Marzena Zdanowska 12 Oddawać życie nie znaczy umierać, Z prof. Jackiem Filkiem Szymon Szczęch 18 Życie poza kontrolą, Krystyna Strączek 24 Odprowadzać, nie zatrzymywać, Z Haliną Bortnowską rozmawia Marzena Zdanowska 30 Nowoczesna obietnica wygody, Zygmunt Bauman DEBATY Czy każdy żołnierz Armii Krajowej zasługuje na miano bohatera? W jaki sposób rekonstruuje się zapomniane na kilka dekad zbrodnie? Co zrobić z trudną wiedzą na temat przeszłości własnej grupy? Czy wydarzenia wielkiej i małej historii mogą się uzupełniać? 38 Nie ma prostych prawd, Marta Duch-Dyngosz 42 Rekonstrukcja zapomnianych zbrodni, Z Aliną Skibińską i Dariuszem Libionką rozmawia Marta Duch-Dyngosz 49 Taka jest kondycja ludzka, Z Ministrem Władysławem Bartoszewskim rozmawia Marta Duch-Dyngosz Jak opowiadamy przeszłość? Barbara Szacka 54 58 Kościół między tradycją A zwyczajem IDEE Pytania, jakie wyłaniają się na gruncie sporu o kapłaństwo kobiet, dotykają kwestii fundamentalnych dla Kościoła i stanowiących o jego tożsamości. Jaka relacja łączy Tradycję i Pismo Święte? Czy perspektywa wiary wyklucza mówienie o Kościele za pomocą świeckiego języka? Czy kobieta jest obrazem Chrystusa? STAŁE RUBRYKI 84 Janusz Poniewierski: Dobry duch 86 Janusz Poniewierski: Sesja druga: 1963 118 Jerzy Illg: Prowincjonalne ciemne sacrum Łukasza Jarosza 125 Marek Skwarnicki: Myśli śmiertelne 60 W obrębie teologicznej ekstrawagancji, Justyna Siemienowicz 67 Kobiety jako znak czasów, s. Elizabeth A. Johnson 75 Luksus konfliktu, Z ks. prof. Michałem Hellerem rozmawia Justyna Siemienowicz Saecularisatio saecularisati, Mieszko Tałasiewicz 80 LUDZIE – KSIĄŻKI – ZDARZENIA Dziś sztuka nie ogniskuje już wokół siebie ostrych, dramatycznych sporów. Społeczeństwo przestaje reagować oburzeniem i coraz częściej skłonne jest z artystą rozmawiać. Czy w ten sposób spełnia się marzenie o społecznej zmianie? 90 Krytyczne ostrze sztuki, Piotr Kosiewski 96 Polityka w muzeum, Z prof. Piotrem Piotrowskim rozmawia Jacek Maj 100 Dziewięć decyzji Tadeusza Mazowieckiego, Aleksander Hall 104 Biografia artysty, Marta Wyka 106 Ryzyko myślenia, Jacek Maj 108 Okno na wschód, Paweł Słoń 109 Portret człowieka nieskłamanego, Krzysztof Wołodźko 113 Dwa razy Kafka, Paweł Rogala 114 Z wisielczym humorem, Anna Arno 117 Czy Bóg gra w kości? Szymon Szczęch 120 Dziury w niebie, Agnieszka Goławska 126 rostrzygnięcie konkursu: Białoszewski 2.0 24 Halina Bortnowska 49 Władysław Bartoszewski S W E N T S A E / P A / I N I T N E L A V O C I R N E ; A T E Z A G A J C N E G A / I K S Ń M A K R I M O W A Ł S ; I A G A L Z S Ł A H C I M T O F . 5 DOMINIKA KOZŁOWSKA Czyje jest życie? S łusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei” – mówił Jan Paweł II podczas podróży do ojczyzny w czerwcu 1987 r. Z perspektywy ćwierćwiecza słowa te wciąż brzmią niezwykle wymownie, choć dziś odsłaniają nieco inny sens niż wówczas. Wtedy nadzieje Polaków ogniskowały się przede wszystkim wokół odzyskania swobód obywatelskich, politycznych i gospodarczych. Obecnie, na przekór temu, że mamy wreszcie warunki, w których każdy może kształtować swój los w zgodzie z własnymi przekonaniami, wyraźniej odsłaniają swój podstawowy, egzystencjalny sens. Dzięki zdobyczom współczesnej nauki, zwłaszcza medycyny, nasz wpływ na kolejne obszary ludzkiego życia staje się coraz większy. Ratujemy przedwcześnie urodzone dzieci, skutecznie leczymy choroby niegdyś nieuleczalne. Nawet sam moment śmierci umiemy nieraz sztucznie odciągać w czasie – podkreśla Marzena Zdanowska w tekście wprowadzającym do tematu miesiąca. Podsuwane nam przez wyobraźnię obrazy zaczerpnięte ze świata medycyny skłaniają do formułowania coraz bardziej skomplikowanych pytań etycznych. Oczekujemy przy tym, że filozofowie i duszpasterze dostarczą nam kazuistycznych teorii, jak należałoby postąpić w danej sytuacji, albo że prawo stanowione ureguluje wszelkie sporne kwestie, zdejmując z nas trud formułowania własnych rozstrzygnięć. Tymczasem snucie hipotetycznych rozważań: „Jak ja postąpiłbym w danej sytuacji?”, nie ma sensu, jeżeli nigdy wcześniej nie zadaliśmy sobie innego naprawdę podstawowego pytania: „Jak rozporządzić swym życiem?”– zauważa prof. Jacek Filek. A tylko ten, kto kiedykolwiek samodzielnie zmierzył się z tą kwestią, może odkryć przed sobą i innymi prawdziwe motywy życia i nadziei. ul. Tadeusza Kościuszki 37, 30-105 Kraków tel. (12) 61 99 530, fax (12) 61 99 502 www.miesiecznik.znak.com.pl e-mail: miesiecznik@znak.com.pl redakcja: Marta Duch-Dyngosz, Dominika Kozłowska (redaktor naczelna), Janusz Poniewierski, Adam Puchejda, Justyna Siemienowicz, Marcin Sikorski, Krystyna Strączek, Karol Tarnowski, Magdalena Wojaczek (sekretarz redakcji), Henryk Woźniakowski, Marzena Zdanowska, Mateusz Zimnoch zespół: Wojciech Bonowicz, Bohdan Cywiński, Tomasz Fiałkowski, Tadeusz Gadacz, Jarosław Gowin, Stanisław Grygiel, ks. Michał Heller, Wacław Hryniewicz OMI, Piotr Kłodkowski, ks. Jan Kracik, Janina Ochojska-Okońska, bp Grzegorz Ryś, Marek Skwarnicki, Władysław Stróżewski, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski współpraca: Jacek Maj, Cezary Kościelniak, Jerzy Surdykowski opieka artystyczna: Władysław Buchner projekt graficzny pisma: Marek Zalejski/Studio Q produkcja: Beata Czarkowska, Barbara Gąsiorowska, Agnieszka Goławska, Urszula Horecka, Anna Szczepańska-Krasoń, Elżbieta Kot, Agnieszka Zakrzewska, druk: Drukarnia Colonel, Kraków, ul. Dąbrowskiego 16 reklama: Marcin Sikorski, tel. (12) 61 99 500, e-mail: sikorski@znak.com.pl prenumerata: Joanna Dyląg, tel. (12) 61 99 569, e-mail: dylag@znak.com.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa. Rozwój czasopism kulturalnych” 6 TEMAT MIESIĄCA ZNAK 04•2012 Mogłoby się wydawać, że życie jest czymś tak naturalnym, iż nie trzeba go definiować. W praktyce co chwilę spieramy się o określenie, kiedy się ono zaczyna, kiedy kończy i kto o tym decyduje. Sądy w różnych krajach rozpatrują dziś, czy w kontekście zaawansowanej diagnostyki prenatalnej można mówić o prawie do niebycia narodzonym. Filozofowie zastanawiają się, czy życie jest zawsze darem czy czasem też krzywdą. Czy nasze rozumienie życia się zmienia? Czy zmysł etyczny człowieka rozwija się wraz z powstawaniem coraz trudniejszych dylematów moralnych? Kto ma prawo je rozstrzygać?Medycyna 7 04•2012 ZNAK Rok 1978, jedno z pionierskich badań prenatalnych polegające na pobraniu krwi z łożyska w 18. tygodniu ciąży. | FOT. BETTMAN/ CORBIS/ FOTOCHANNELS Czy jesteśmy na to gotowi? wygrywa z naturą 8 TEMAT MIESIĄCA ZNAK 04•2012 Życie z wyboru MARZENA ZDANOWSKA Od wieków człowiek walczy z naturą i jej prawem do selekcji najzdrowszych przedstawicieli gatunku. Kolejne zwycięstwa nad śmiercią przesuwają granicę – udaje się podtrzymywać życie coraz bardziej kruche, ratować istnienie coraz bardziej bezbronnych. Jak daleko można posunąć się w walce z naturą? Czy umiemy wziąć odpowiedzialność za te zwycięstwa? R ozwój medycyny w ciągu wieków zmieniał znaczenie tego, co jest dla ludzkiego życia zagrożeniem. Człowiek nauczył się radzić sobie z różnymi dolegliwościami, wiele chorób udało mu się wyeliminować, przed innymi umie się uchronić. Dzięki postępowi wiedzy żyje coraz dłużej. Ale nie można powiedzieć, że w ten sposób powstało spo- łeczeństwo ludzi zdrowych. Medycyna pozwala na dłuższe życie również osobom cierpiącym, chorym i  upośledzonym. Nawet moment śmierci można w wielu przypadkach sztucznie odciągać w czasie. Sta- wiając na rozwój medycyny, ludzkość wybiera ochronę każdego życia, również tego słabego, niesamodzielnego, bardziej podatnego na choroby. ŻYĆ WBREW NATURZE? Można powiedzieć więc, że w pewnym sensie od wieków człowiek walczy z naturą i jej prawem do selekcji naj- zdrowszych przedstawicieli gatunku. Przekonuje ją, że odbiera życie niewłaściwym osobom – tym, które dzięki pewnemu wsparciu jeszcze mogą żyć. Kolejne zwycięstwa nad śmiercią przesuwają granicę. Udaje się podtrzymywać życie coraz bardziej kruche, ratować istnienie coraz bardziej bezbronnych, tych, którzy nie mają szans na autonomię. Jak daleko można posunąć się w tej walce z naturą? Czy umiemy wziąć odpowie- dzialność za te zwycięstwa? Przykładem dylematów, przed jakimi stawia nas medycyna, jest sytuacja rodziców zbyt wcześnie uro- dzonych dzieci, co opisała Agnieszka Sowa w arty- kule Za wcześnie, by żyć („Polityka”, 25–31 stycznia 2012, nr 4). Specjaliści od neonatologii potrafią dziś utrzymać przy życiu wcześniaki, które przyszły na świat już w 23. tygodniu ciąży z narządami jeszcze nie w pełni rozwiniętymi, z poważnym niedotlenieniem. Jak pisze autorka, intensywną terapię stosuje się nawet wobec „noworodków z wadami letalnymi, czyli takimi, które nie dają szans na przeżycie (np. bezmózgowie, bez- czaszkowie)” (s. 27). Rodzice stawiani przed wyborem, czy dziecko ratować, nie zawsze rozumieją, co ta decyzja naprawdę oznacza. Agnieszka Sowa przywołuje m.in. historię urodzonego w 24. tygodniu Pawełka: „Lekarze pytali Dankę i jej męża, czy nie wyłączyć maszyny i dać dziecku umrzeć. Mówili, że zmiany w mózgu są bardzo duże. Danka wie, że to brzmi strasznie, ale dziś żałuje, że nie podjęli wtedy sugerowanej decyzji. (…) Dziś Pawełek ma 5 lat. Nie widzi, nie ma z nim kontaktu. Nie trzyma głowy, nie siedzi, nie przełyka. Łatwiej wymienić, co robi. Płacze prawie bez przerwy. Danka sądzi, że z bólu, choć lekarze mówią, że nic go nie powinno boleć” (s. 28).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Miesięcznik Znak. Kwiecień 2012
Numer:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: