Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00496 006356 13227758 na godz. na dobę w sumie
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 24/2018
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 24/2018
Numer: 24/2018 Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: Panorama Język publikacji: polski
ISSN: 0138-0907 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> polityka, społeczno-informacyjne
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

Tygodnik regionalny ukazujący się na terenie byłego województwa leszczyńskiego.


Darmowy fragment publikacji:


. 8 1 0 2 6 9 1  3 1 . K E R O T W  A D O R Ś AGNIESZKA JERZYK Z REAL 64(cid:27)STO LESZNO WYGRAŁA ZAWODY ENEA IRONMAN 5150 WARSAW TRIATHLON W WARSZAWIE RYWALEM PIŁKARZY STAINER POLONII 1912 LESZNO W BARAŻACH O AWANS DO CENTRALNEJ LIGI JUNIORÓW BĘDZIE GKS BEŁCHATÓW Polecieli, ale nie dolecieli SZYBOWNICTWO. MISTRZOSTWA POLSKI WLESZNIE 80 pilotów rywalizuje o medale szybowcowych mistrzostw Polski w klasie club A, które od soboty rozgrywane są w Lesznie. Oprócz walki o mistrzowski tytuł trwa również rywalizacja w zawodach regionalnych. Otwarcie mistrzostw nastąpiło w sobotę. Tego samego dnia zapla- nowano pierwszą konkurencję, ale plany pokrzyżowała pogoda. Szybow- ce w niedzielę wzbiły się, ale nie udało się zaliczyć konkurencji. Większość szybowców lądowała w tzw. terenie przygodnym. Sędzia zawodów i me- teorolog liczyli, że pogoda utrzyma się, ale nagle nastąpiło jej załama- nie – dwie godziny wcześniej, niż prognozowano. W poniedziałek rozegrano pierw- szą konkurencję. Mistrzostwa zakoń- czą się w sobotę. W niedzielę na lot- nisku w Strzyżewicach odbędzie się wręczenie medali. mac  REKLAMA A D J O W C Z S U R A M T O F . I | . r 9 7 9 1 d o ę i s e u z a k u j | 8 9 4 2 7 3 S K E D N I | Jesteśmy o(cid:30) cjalnym patronem medialnym patronem medialnym LESZNO „BĘDĘ SŁUŻYŁ, ANIE RZĄDZIŁ” Radny Adam Kośmider został kandydatem PiS naprezydenta Leszna s3 REGION Kamery będą śledzić robotników Ponad 3 miesiące poślizgu namodernizowanym odcinku linii kolejowej E 59. Pomóc mamonitoring s6 BOSZKOWO Objazdem dokurortu s11 LESZNO ZOSTAWIĄ LICZNE DZIEŁA Dwaj zasłużeni dla miasta proboszczowie: ks. Grzegorz Robaczyk iks. Maciej Grześ odchodzą. Cozesobą zabiorą, acozostawią? s18  PROMOCJA I U N A N Z O P W I J C I L O P A K Z D Ó W E J O W A D N E M O K . T O F | nr 24/1998 | 3,50 zł/w tym 8 VAT | . 8 1 0 2 6 9 1  3 1 . K E R O T W  A D O R Ś | LESZNO | GOSTYŃ | GÓRA | KOŚCIAN | RAWICZ | WSCHOWA | Optyczka ze Wschowy najlepsza s17  OGLOSZENIE J E S T E Ś M Y D L A C I E B I E Poszło z dymem ponad pół tony narkotyków s9 Blisko 620kg narkotyków oczarnorynkowej wartości 26 mlnzł zostało komisyjnie spalonych przez policję wWielkopolsce 2 o tym się mówi Dlaczego radna PiS wstydzi się za kolegów?  BEZ CENZURY Robert Lewandowski C A M T O F . wramach ¹ pokuty” radni zrzekli się swoich diet (dostają ok.100zł) przysługujących zaudział wposie- dzeniu komisji narzecz stowarzy- szenia ¹ Nasz dom” organizującego wakacje dla dzieci niepełnospraw- nych. Nie wiadomo zjakim odzewem spotkał się jej apel, ale mam nadzieję, iż pani Stefania nie będzie jedynym donatorem obozu organizowanego przez wspomnia- ne stowarzyszenie. Codozaś samego meritum sporu pojawił się kompromis polegający natym, iż znaleziono jeszcze jedno bezimienne rondo wdzielnicy Za- borowo – wsąsiedztwie budowanej szkoły podstawowej. Nakolejnej sesji radni poprzez aklamację, czyli zaakceptowanie jednomyślne przez wszystkich, poparli uchwały. Itak rondo uzbiegu ulic Chopina, Rzemieślniczej iRuszczyńskiego otrzymało nazwę Romana Dmow- skiego, natomiast rondo położone przy ul. Henrykowskiej iRzemieślni- czej – Zaborowo. Coprawda wtrak- cie drugiego posiedzenia komisji radny Piotr Więckowiak chciał, aby zamiast Dmowskiego nadać imię Rondo Rzemieślników, ale nie znalazł dla swojego wniosku więcej głosów. No cóż, bycie tzw. radnym niezależnym oznacza, iż czasami jest się politycznie samotnym iprzez tomniej skutecznym. Takie życie... Namarginesie ponownie roz- gorzała akademicka dyskusja, jak nazywać ulice ironda wmieście – nazwami patronów okonotacji politycznej czy jednak wybierać neutralne nazewnictwo, np.związa- ne ztopografią miasta czy lokalny- mi bohaterami. Tym razem górą był kompromis, ale sami radni nadal nie wiedzą, codla miasta lepsze. Niestety, przeważnie polityka dominuje nad rozsądkiem, apotem niektórzy wstydzą się spojrzeć wlustro. Mocno mizgrzyta dysonans pomiędzy określeniami ¹ ob- strukcja” i¹ aklamacja”, choć jednocześnie dowodzi to, iż lesz- czyńscy radni jak chcą, topotrafią się dogadać. Ażepodrodze próbują naciągać czy wręcz łamać prawo ibrać się załby zpolitycznymi prze- ciwnikami stanowi oddzielny prob- lem. Wszystko todziało się przy okazji uchwalania nazwy ronda wZaborowie. Niby drobiazg, ale dla niektórych sprawa życia iśmierci. Zaczęło się odtego, żeprzy okazji sesji absolutoryjnej klub Prawa iSprawiedliwości zgłosił projekt uchwały onadaniu dla ronda wZaborowie nazwy Romana Dmowskiego. Radnym lewicy ten pomysł się nie spodobał, bouzna- li, iż kojarzony zprzedwojennym nacjonalizmem działacz endecji nie bardzo nadaje się napatrona. Szef klubu radnych lewicy Wojciech Rajewski zaproponował naposie- dzeniu komisji rozwój iinfrastruk- tury rady miejskiej, która powinna zaopiniować projekt, aby nad nim ¹ popracować”, czyli sugerował przeniesienie go do¹ zamrażarki”. Poparła go zdecydowana większość członków, atylko Kazimierz Jęcz zPiS był przeciw. Mimo topolitycy PiS próbowali przepchnąć projekt podczas sesji, stosując różne kruczki prawne zprzerwami nazwołanie ad hoc komisji. Zabiegi te naniewiele się zdały, acałe zamieszanie zakoń- czyło się awanturą iprzerwaniem obrad sesji. Nie tylko obserwatorzy czuli niesmak potej próbce demokracji wwydaniu leszczyńskim. Podobne odczucia miała radna PiS Stefania Ratajczak, która nakolejnym po- siedzeniu komisji rozwoju iinfra- struktury przyznała, iż potamtej kłótni wstydzi się, żejest radną. Jednocześnie zaproponowała, aby W rozmowach na temat rynku pracy coraz rzadziej przywołuje się pojęcie bezrobo- cia. Dziś praca szu- ka człowieka i coraz trudniej go znaleźć – twierdzi wielu pracodawców. Szczególnie, gdy po- trzebny jest dobry fachowiec. Mimo napływu Ukraińców wciąż jest wiele wakatów, zwłaszcza wśród pracow- ników fizycznych. Bardzo trudna sy- tuacja zapanowała na rynku usług transportowych. Kierowcy są na wa- gę złota. – To jeszcze nie jest rynek pra- cownika – hamuje euforię Wiesław Szczechowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Potwierdza jednak, że wśród ofert, również tych „przechodzących” przez PUP, pojawiają się propozycje zdecy- dowanie korzystniejsze od najniższej krajowej, która wynosi obecnie 2,1 tys. zł brutto. Już pobieżny rekonesans po lokal- nym rynku pokazuje, że brakuje rąk do pracy. Na ścianie jednego z marke- tów w Lesznie wisi ogromny billboard zachęcający, by dołączyć do grona pracowników dużej sieci handlowej. Kandydatom oferuje się umowę o pra- cę bez okresu próbnego, wymiar eta- tu dopasowany do potrzeb, premie i nagrody roczne, wyprawki dla dzieci (pierwszoklasistów i noworodków), a nawet paczki na Dzień Dziecka. We- wnątrz, na ogłoszeniu przyklejonym do szyby można znaleźć konkretne propozycje finansowe: 2650 zł za etat, 1988 zł za 0,75 i 1325 zł za pół etatu na stanowisku sprzedawcy– kasjera. – W ostatnim czasie wzrosły wy- nagrodzenia pracujących „na kasie” – zauważa Renata Nowicka, szefowa działu usług rynku pracy Powiatowe- go Urzędu Pracy w Lesznie. Oferty wyświetlane na tablicach ogłoszeń w leszczyńskim PUP dzielą się na tzw. zamknięte i otwarte. Z tych pierwszych skorzystać można za po- średnictwem urzędu pracy. W przy- padku oferty otwartej przy ogłoszeniu podawany jest namiar do pracodawcy i zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio z nim. W grupie pro- pozycji otwartych duży udział mają te przekraczające, niekiedy znacznie, wynagrodzenie w wysokości najniż- szej krajowej. I tak np. w poniedzia- łek, 11 czerwca rano wśród ofert można było znaleźć pracę dla monte- ra instalacji i urządzeń sanitarnych za 3500 zł, montera/konserwatora instalacji wentylacyjnych za 3500- 4500 zł czy murarza nawet za 4800 zł (wszystko to kwoty brutto). – Rosnący poziom wykształcenia PANORAMA LESZCZYŃSKAnr 2413-19.6.2018www.otopanorama.pl Takie czasy, że praca szuka człowieka. Pytanie, czy go znajdzie? REGION. BRAKUJE CHĘTNYCH NA STANOWISKA FIZYCZNE. CORAZ TRUDNIEJ TEŻ O DOBREGO FACHOWCA SZCZEGÓLNIE TRUDNA SYTUACJA ZAPANOWAŁA NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH Jest wiele zawodów, w których coraz częściej brakuje rąk do pracy. Coraz trudniej m.in. o dobrego rzemieślnika sprawił, że wzrosły też oczekiwania absolwentów szkół czy uczelni w za- kresie zatrudnienia. Coraz mniej osób zainteresowanych jest pracą fizyczną. Częściowo tę lukę wypełnili obywate- le Ukrainy, ale są branże, w których brakuje wykwalifikowanych pracow- ników, np. w budowlance – dodaje Renata Nowicka. Jako kolejny przykład podaje za- wód zawodowego kierowcy. – Każdego roku grupa kierowców przechodzi na emeryturę, a wykształ- cenie pracownika trwa zwykle kil- ka miesięcy i kosztuje kilka tysięcy złotych. Nie każdy pracodawca może sobie na to pozwolić, a kandydatów w tej branży, w której zarobić można nawet 5-6 tys. zł, również mamy coraz mniej – zaznacza Renata Nowicka. – Jest to specyficzna praca, wiążąca się często z dłuższymi nieobecnościami w domu. Dlatego niektórzy zawód ten wykonują tylko przez kilka lat, by podreperować domowy budżet, a później wybierają coś, co pozwoli im na bardziej stabilne rodzinne życie. Ogłoszenia typu: „dam pracę” moż- na dziś znaleźć nie tylko na billboar- dach czy w urzędzie pracy. Mnóstwo www.otopanorama.pl13-19.6.2018nr 24PANORAMA LESZCZYŃSKA warto wiedzieć 3 Takie czasy, że praca szuka człowieka. rEgION. bRAKUjE ChęTNyCh NA STANOWISKA FIZyCZNE. CORAZ TRUDNIEj TEż O DObREgO FAChOWCA SZCZEgólNIE TRUDNA SyTUACjA ZAPANOWAłA NA RyNKU USłUg TRANSPORTOWyCh jest wiele zawodów, w których coraz częściej brakuje rąk do pracy. Coraz trudniej m.in. o dobrego rzemieślnika W Lesznie i powiecie leszczyńskim tak niskiego bezrobocia nie było od 25 lat. coraz mniej osób się rejestruje. nie odnotowujemy również zwolnień grupowych Wiesław Szczechowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie I K A W O K Ć A M A N N A T O F . ich również w internecie. W naszym portalu ogłoszeniowym sprzedajwsie- ci.pl widnieją m.in. ogłoszenia za- mieszczone przez McDonald sa. Sieć popularnych restauracji oferuje 2800 zł na rękę na miesiąc. Na 1900 zł na rękę mogą liczyć, pracując od po- niedziałku do piątku, nieletni w ra- mach wakacyjnego zatrudnienia. Marian Zając, właściciel restauracji McDonald s w Lesznie, nie ukrywa, że wśród jego pracowników znaczącą grupę stanowią Ukraińcy. – Skoro Polacy nie chcą pracować, a w wielu przypadkach nie ma woli podjęcia zatrudnienia ze strony przed- stawicieli polskiego społeczeństwa, nie widzę przeszkód, by dać szansę obcokrajowcom. W naszej sieci pra- cują Ukraińcy, którzy awansowali już na stanowiska menadżerów, co w McDonald sie nie jest łatwe – zaznacza Marian Zając. Jego zdaniem 2018 lub 2019 r. mo- że być przełomowym na rynku pracy. – Dzięki usprawnieniom technicz- nym i organizacyjnym dziś zatrudnia- my o połowę mniej ludzi niż kiedyś. W dobie globalizacji migracje zarob- kowe będą coraz bardziej powszechne. Za kilka lat może okazać się, że gdy rodzimy pracownik zapuka z prośbą o zatrudnienie, usłyszy, iż nie ma już wakatów albo że ma zbyt wygórowane wymagania – prognozuje Marian Zając. Braki w danym zawodzie próbuje się uzupełnić, tworząc w szkołach klasy branżowe pod patronatami róż- nych firm. Ich szefowie mają nadzieję, że absolwenci przyjdą później do nich. Dzięki takim manewrom firma zysku- je pracownika, którego de facto sama sobie wykształciła. Wiesław Szczechowiak porównu- je obecną sytuację na rynku pracy z tą sprzed kilku czy kilkunastu lat. Dla przykładu w lutym 2003 r. w lesz- czyńskim PUP zarejestrowanych było prawie 7,9 tys. bezrobotnych. W maju 2018 r. liczba ta oscylowała w grani- cach 1,9 tysiąca. Na koniec maja stopa bezrobocia w Lesznie i powiecie wy- nosiła 3,5 . Jednocześnie znacząco wzrosła liczba ofert zatrudnienia. – W Lesznie i powiecie leszczyń- skim tak niskiego bezrobocia nie było od 25 lat. Coraz mniej osób się rejestruje. Nie odnotowujemy rów- nież zwolnień grupowych – zauważa Wiesław Szczechowiak. Podczas wakacji przynajmniej część pracodawców będzie miała trud- ny orzech do zgryzienia. Pracownicy pójdą na urlopy. Nie wszystkich da się zastąpić innymi zatrudnionymi na etatach. Czy znajdą się chętni do sezonowej pracy, skoro brakuje osób zainteresowanych etatowym zatrudnieniem? Anna Maćkowiak Adam Kośmider: „będę służył, a nie rządził”  LEsZNO. Prawo i Sprawiedliwość wskazało jako kandydata na prezy- denta miasta Adama Kośmidra, rad- nego i kandydata tej partii w poprzed- nich wyborach. Zdobył wtedy ok. 13 . – Naszym działaniom towarzyszy zdziwienie Polaków, że wreszcie rząd realizuje obietnice wyborcze – mówił Jan Dziedziczak, poseł PiS. – Również na poziomie samorządowym wywiązu- jemy się z złożonych obietnic, o czym przekonują się mieszkańcy Leszna. A. Kośmider zapowiedział, że bę- dzie służył mieszkańcom, a nie rządził miastem. Poruszył kwestię bezpieczeństwa, wskazując na grupy podpitych imprezowiczów w centrum miasta. – Wzmocnię działania straży miej- skiej, zmobilizuję policję, a także roz- winę sieć miejskiego monitoringu, aby służby mogły obserwować ne- wralgiczne miejsca i szybko reagować. Powiem „nie” wandalom niszczącym mienie. W programie wyborczym kandy- data znalazła się m.in. zapowiedź otwarcia drugiego krytego basenu w mieście, utworzenie miejskiego żłobka i wprowadzenie 500 zł bonu edukacyjnego dla uczniów. Byłby wypłacany raz do roku na opłacenie zajęć pozalekcyjnych. Zadeklarował, że utwardzi wszystkie drogi grun- towe w mieście i połączy nową ulicą Gronowo z rondem Antoniny. ds PYTANIE DO WŁADZY Czy powstaną miasteczka ruchu drogowego? N A C T O F . C A M T O F . Dominik kaźmierczak kierownik miejskiego zarządu Dróg i inwestycji w Lesznie Samorząd rozważa budowę mia- steczek rowerowych w Lesznie. Przed przystąpienie do przed- sięwzięcia zostaną przeprowadzone analizy dotyczące lokalizacji miaste- czek, zakresu zastosowanych w nich rozwiązań komunikacyjnych oraz spraw finansowych związanych z bu- dową. Wypracowane propozycje zosta- ną omówione na komisjach problemo- wych rady miejskiej, a w kolejnym etapie wprowadzone do propozycji wydatków budżetowych. Warto podkreślić, że dzięki mia- steczkom ruchu drogowego dzieci w sposób praktyczny zdobędą wiedzę na temat zasad prawidłowego poru- szania się po jezdni. Zdobyte umie- jętności będą mogły wykorzystać uczestnicząc w „prawdziwym” ruchu drogowym. Obiekty będą służyły nie tylko do nauki bezpiecznej jazdy ro- werem, ale też umożliwią zdawanie części praktycznej egzaminów na kar- tę rowerową czy motorowerową. ds  PODZIęKOWANIE LEsZNO 15.06 17.30, klub Kwadrat, ul. Armii Krajowej 15 Inscenizacja teatralna pt. „Pudło” – w wykonaniu grupy „Mały Kwadrat”. Wstęp wolny. WschOWA 15-16.06 17.00, plac Kosynierów Dni Wschowy Przewidziano koncerty, animacje dla dzieci, rozrywkę, nie zabraknie też sportu i rekreacji. Na estradzie pojawią się gwiazdy muzyki tanecznej, disco polo i rocka, wśród nich: Zakopower i Power Play. DZIęcZYNA 17.06 14.00, kompleks rekreacyjny VIII rodzinny festyn, podczas którego pokazy sztuki rycerskiej zaprezentuje opolskie bractwo rycerskie KrObIA 17.06 15.00, Ogród Ludowy Dni Krobi, które zwieńczy występ Dawida Kwiatkowskiego LEsZNO 19.06 17.00, Galeria Lochy przy MBP Promocja książki „Po okruszku boli w brzuszku, czyli bezglutenowa Zosia w przedszkolu” Marty Krzyżanowskiej – Sołtysiak. Książka adresowana jest do dzieci z celiakią i będących na diecie bezglutenowej z innych przyczyn zdrowotnych. LEsZNO 20.06 18.00, Stacja Biznes, pl. Metziga 1 Strefa kobiet biznesu; Tematem przewodnim spotkania jest „mapa marzeń”, czyli biznes zaczyna się od marzeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. sTrZYżEWIcE 21.06 20.00, Sala Wiejska, ul. Lotnicza 10 Spotkanie autorskie z Ewą Rosolską, autorką powieści przygodowych. ds leszno w panoramie 4 21 tytułów na afiszu VrozMowa z dyrektoreM teatrU MiejSkiego w LeSznie BłażejeM BaraniakieM PANORAMA LESZCZYŃSKAnr 2413-19.6.2018www.otopanorama.pl Strony powstają we współpracy z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Leszna Wiatrak do przeniesienia, staw zostaje VLESZNO. PLan zagoSPodarowania PrzeStrzennego dLa koLejnego rejonU MiaSta Błażej Baraniak V Nie żałuje pan zamieszania z odwołaniem Beaty Kawki? Skłamałbym, że nie. To tym bardziej przykre, jeżeli się dobrze współpracowało przez tak długi czas i to jeszcze w tak specyficz- nym okresie, jakim był początek teatru. Ale wiele rzeczy się zmienia i one też mają swoje plusy. Sta- ram się myśleć raczej o nich. V Dlaczego została zwolniona, bo – jak twierdzi zainteresowana – nie odeszła na własną prośbę? Generalnie wypowiedziałem umowę o pracę, z tym że inicja- torem całego tego procesu była Beata. Na początku kwietnia stwierdziła, iż odchodzi z końcem sezonu i jest to nieodwołalne, nie do negocjacji i ja to przyjąłem do wiadomości. Nie czekając na dal- szy rozwój wypadków po prostu rozwiązałem stosunek pracy. V Kiedy wasze drogi zaczęły się rozchodzić? Było to związane z naszą ostatnią premierą na przełomie marca i kwietnia – z „Jaskółeczką”. Z mojego punktu widzenie nie określiłbym tego jako „rozchodze- nie się dróg”. Mieliśmy odmienne zdania na różne tematy, aczkolwiek zawsze uważałem, tak samo zresztą jak Beata, że jesteśmy dobrym teamem i nawet czasami różniąc się w kwestiach artystycznych, zwykle byliśmy wręcz jednomyślni. VA w „Jaskółeczce” o co poszło? Jak zwykle o opinię na temat dzieła, które jest chwilę przed urodzeniem. Są wtedy duże emocje, którym wszyscy podlegają. Jest to taki czas, kiedy wszystkie ręce są na pokładzie i każda opinia, rada, C a M t o F . Rozmowa w wersji wideo na www.otopanorama.pl podpowiedź, także moja, są brane pod uwagę. Różnimy się tym z Beatą, że ona twierdzi, iż wszyst- kie spektakle wytworzone w Tea- trze Miejskim w Lesznie są tak samo kochane i doskonałe. Jestem bardziej krytyczny: jedne mi się bardziej podobają, inne mniej. Jeśli chodzi o „Jaskółeczkę”, to docenia- jąc kunszt twórców tego utworu, twierdzę, że to nie jest moja bajka. V Był to spór o wizję teatru czy raczej walka o władzę? Myślę, że to drugie. Nie chciałbym tego komentować, bo wychodzę z założenia, że bez względu na to, jak się nasze losy potoczą, ważne jest to, co dobrego stworzyliśmy i to, co nadal jest wartością tego teatru. A wraz z najnowszą czerwcową premierą na naszym afiszu jest 21 tytułów i to jest wspólna robota Beaty, moja i bardzo wielu innych. VCo teatr w Lesznie zawdzię- cza Beacie Kawce? Bardzo wiele i to spraw, o których na co dzień się nie wie. Przede wszystkim dała bardzo dużo dobrej energii i dobrego serca, przynio- sła swoją miłość do teatru, trochę niespełnioną, bo długo nie była na scenie. Sprowadziła wielu swo- ich kolegów, znakomitych twórców, którzy pokochali Leszno i tutaj się pokazali. Współtworzyła ten teatr, przedkładając różne propozycje artystyczne. Poza tym była twarzą teatru, co też nie jest bez znacze- nia, bo jest znaną osobą. lew R ada miejska Leszna uch- waliła miejscowy plan zagospodarowania prze- strzennego dla rejonu ulic: Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej. Prace nad planem trwały ponad dwa lata. Plan obejmuje ok. 3 ha te- renu między ulicami Wilkońskiego, Zacisze i Strumykową. – Plan opracowany został w związ- ku z wnioskiem właścicieli terenów tam położonych i ma za zadanie do- stosowanie zapisów do istniejących uwarunkowań. Daje również możli- wość wydzielenia nowych działek pod zabudowę mieszkaniową jed- norodzinną i usługową – informuje Marzena Nawrocka, zastępca na- czelnika wydziału architektury i bu- downictwa Urzędu Miasta Leszna. Obecnie teren, objęty planem, zagospodarowany jest jako ogrod- nictwo z hodowlą roślinną na po- wietrzu i w cieplarniach oraz tereny usługowe. W uchwalonym w kwietniu br. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne- go Leszna obszar planu znalazł się na terenie, na którym ustalono kie- runek podstawowy – tereny zabudo- wy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszczono lokalizację jako towarzyszącej funkcji zabudowy usługowej, terenów zieleni, tere- nów sportu i rekreacji, a także te- renów komunikacji i infrastruktury technicznej. Ustalono również zakaz lokaliza- cji nowych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Na terenie objętym planem znajduje się wiatrak, który jednak wkrótce ma zostać przeniesiony na Grzybowo. Natomiast niewielki staw na terenie prywatnym i towa- rzyszący mu teren zielony zgodnie z planem nie będzie zabudowany. Wykonana w trakcie procedury opracowania planu prognoza skut- ków finansowych przewiduje dla samorządu zysk związany z wprowa- dzeniem jego ustaleń w życie. Koszt budowy dróg i infrastruk- tury oraz wykupu ma być niższy od przychodów z renty planistycznej i podatku od nieruchomości. Wpływy i koszty nie wystąpią jed- nak natychmiast i skutki finansowe mogą być odczuwalne dla budżetu miasta w dalszej perspektywie cza- sowej. kom Wkrótce przetarg na Kontenery Kultury V LESZNO. Jeszcze w czerwcu sa- morząd ogłosi przetarg na budowę Kontenerów Kultury, mają powstać przy hali sportowej Ćwicznia. W bu- dżecie miasta na ten cel przeznaczo- no 500 000 zł. Dodatkowe 200 000 zł dofinansowania samorząd otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Kontenery Kultury będą miejscem spotkań i integracji młodych ludzi, gdzie mają być organizowane koncer- ty, warsztaty, wystawy, prelekcje i inne ciekawe wydarzenia, które przyciągną zainteresowanych nie tylko z miasta, ale też z okolic – tłumaczy Adam Kośmider, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz po- mysłodawca projektu. A. Kośmider dodaje, że przestrzeń będzie zabudowana 17 kontenerami, które będzie można dowolnie konfi- gurować. Obok nich powstanie boisko do siatkówki, plaża i parking dla foot trucków. Będą też miejsca parkingo- we dla osób niepełnosprawnych. Po rozstrzygnięciu przetargu wy- konawca będzie miał 90 dni na realiza- cję. Zatem jest całkiem możliwe, że już jesienią w centrum miasta powstanie miejsce dedykowane młodzieży. – Zakres prac jest bardzo sze- roki. Będzie obejmował budowę . H C r a t o F . 17 kontenerów kultury będzie można dowolnie konfigurować kontenerów, roboty ziemne związa- ne z inwestycją, budowę sieci ener- getycznej oraz wod.-kan, instalację oświetlenia zewnętrznego oraz budowę utwardzonych ciągów pie- szych – informuje Sławomir Kryjom, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultu- ry i Sportu. Kontenery Kultury są wpisane do planu rewitalizacji centrum mia- sta: „Nowe Tory – Centrum Leszna po kolei”. ds
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Panorama Leszczyńska - e-wydanie
Numer:
24/2018

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: