Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00338 005477 13646802 na godz. na dobę w sumie
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 41/2018
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 41/2018
Numer: 41/2018 Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: Panorama Język publikacji: polski
ISSN: 0138-0907 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> polityka, społeczno-informacyjne
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

Tygodnik regionalny ukazujący się na terenie byłego województwa leszczyńskiego.


Darmowy fragment publikacji:


. 8 1 0 2 0 1 6 1  0 1 . K E R O T W  A D O R Ś LEKKOATLETYKA. GRZEGORZ ZIMNIEWICZ NIE PORZUCIŁ SWOICH MARZEŃ. CHCE STARTOWAĆ IWYGRYWAĆ Rekordzista Polski juniorów w bie- gu sprinterskim na 100 metrów, wicemistrz Europy U23, repre- zentant Polski, uczestnik mistrzostw świata nie porzucił swoich sporto- wych marzeń, mimo że brakuje mu środków na przygotowania. Wy- chowanek UKS Achilles Leszno za- mieścił ogłoszenie, prosząc o pomoc i wsparcie. – Zawsze dawałem z siebie 100 pro- cent i wciąż jestem głodny sukcesu. Pozbawiony szkolenia z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stoję przed dylematem, czy kończyć karierę sportową, czy zaryzykować i sięgnąć po swoje marzenia. Powiedzieć sobie koniec ma sens, tylko i wyłącznie, kiedy masz świadomość, że zrobiłeś wszyst- ko, co mogłeś aby osiągnąć sukces. W tym roku chciałbym prosić Państwa o pomoc, abym mógł wrócić do Kadry  REKLAMA Narodowej i godnie reprezentować Pol- skę na arenie międzynarodowej – napi- sał Grzegorz Zimniewicz w ogłoszeniu, które umieścił w Internecie. Lekkoatleta zamieścił anons w por- talu Pomagam.pl Celem jest zebranie 6 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą spor- towcowi przygotować się do sezonu. Zimniewicz nie zamierza kończyć kariery. Chyba, że zmusi go sytuacja. 27 – latka stać na dobre wyniki. Planuje walczyć, by po dwóch nieudanych sezo- nach, wrócić do krajowej elity i pokazać się na arenie międzynarodowej. – Najważniejszym celem na nadcho- dzący sezon jest zakwalifikowanie się na halowe mistrzostwa Europy na dy- stansie 60 m. Aby to osiągnąć muszę wyrównać swój rekord życiowy 6,66 sek z 2014 roku. Wierzę, że z waszą pomocą uda mi się to osiągnąć – deklaruje lek- koatleta pochodzący z Zaborowa. mac JACEK TARAZEWICZ I KRZYSZTOF BĄKOWSKI Z GORZOWA WYGRALI SAMOCHODOWY RAJD KONSTRUKTOR W LESZNIE WIKTORIA RABIEGA I DAWID MIASKOWSKI NAJSZYBSI W III BIEGU KIBICÓW UNII LESZNO Rekordzista Polski zaapelował o wsparcie „Rekord Polski juniorów na100 metrów, srebrny medal mistrzostw Europy U23, złoto Wojskowych Igrzysk Sportowych oraz starty namistrzostwach świata imistrzostwach Starego Kontynentu” – todotychczas największe osiągnięcia Grzegorz Zimniewicza. Rekordy życiowe G. Zimniewicza 60m – 6,66 sek. 100m – 10,31 sek. 200m – 21,08 sek. A D J O W C Z S U R A M T O F . I | nr 41/2015 | 3,50 zł/w tym 8 VAT | . 8 1 0 2 0 1 6 1  0 1 . K E R O T W  A D O R Ś | LESZNO | GOSTYŃ | GÓRA | KOŚCIAN | RAWICZ | WSCHOWA | Zagłosuj na „belfra” do jutra s14 Jesteśmy o(cid:30) cjalnym patronem medialnym patronem medialnym J E S T E Ś M Y D L A C I E B I E | . r 9 7 9 1 d o ę i s e u z a k u j | 8 9 4 2 7 3 S K E D N I | LESZNO ROZWIŃ SKRZYDŁA ZPWSZ... ...iwznieść się wyżej – przekonuje rektor tej uczelni prof.Maciej Pietrzak zokazji inauguracji roku akademickiego s15 LESZNO Udawał policjanta 20-latek chciał ziścić marzenia obyciu policjantem. Podszywał się pod niego, ale wpadł s8 REGION Pamięć oJanie Pawle II s18 RAWICZ Kandydatka PiS zwyrokiem Zlisty PiS dorady miejskiej zniknęło nazwisko kandydatki. Miała wyrok inie został wymazany s12  PROMOCJA M O K . T O F Ekspresowo, ale tylko z Leszna do Wrocławia s17 Otwarto dla ruchu blisko 10-kilometrowy odcinek S5 zKaczkowa doLeszna. Według GDDKiA kolejny – doRadomicka – mabyć gotowy zaok.miesiąc 2 o tym się mówi Wyboiste polskie drogi do normalności  BEZ CENZURY Robert Lewandowski C A M T O F . Trochę dziwię się wojewodzie wielkopolskiemu Wojciechowi Hoffmannowi, że odważył się przyjechać do Leszna, by przeciąć wstęgę na oddanym do użytku odcinku S5 z Kaczkowa do Leszna, a właściwie z Leszna do Kaczkowa. Bo tak naprawdę tylko jadąc autem w stronę Wrocławia odczuje się pew- ną zmianę na lepsze. Ci, którzy muszą jechać do Poznania, ciągle skazani są na nerwy. Jako że to okres przedwyborczy, każ- dy chciał przeciąć wstęgę na nowym, raptem 10-kilometrowym, odcinku S5 pod Lesznem. Pofatygował się nawet osobiście minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. A jak niedawno objawił wszystkim jego szef, premier Mateusz Morawiecki, poprzednicy na drogi lokalne wydawali niewiele kasy. Wyszło, że jeszcze do niedawna poruszaliśmy się po polnych i leśnych duktach. I to pewnie na koniach, bo inaczej nie dałoby się ich przemie- rzyć bez przeszkód. Owszem, pamiętam takie czasy, ale to był głęboki PRL, lata mojego dzie- ciństwa, gdy jeździłem na wakacje do moich dziadków na wieś. I uwiel- białem te klimaty: koński zaprzęg, droga pośród pól, po drodze struga, śpiew ptaków i kumkanie żab. I za- pewne o takie obrazki z przeszłości chodziło premierowi, choć niewiele to ma wspólnego z teraźniejszością. Z danych dostępnych w internecie czy w prasie jasno wynika, który rząd ile wybudował dróg ekspresowych czy autostrad. Nadal nadrabiamy zapóź- nienia jeszcze z czasów PRL-u, ale oddajmy też cesarzowi, co cesarskie i bogu, co boskie. Dobrze, że mamy obecnie ponad 5 tysięcy dróg szyb- kiego ruchu, co jest zasługą zarówno rządów PO/PSL, jak i PiS. Niestety, cały czas z niepokojem obserwuje- my, jak z dużym mozołem i z jakimi poślizgami realizowane są niektó- re inwestycje. Nawet na obecnie oddawanej w odcinkach ekspresowej obwodnicy Leszna zrobił się prawie kwartał opóźnienia. Owszem, wyko- nawcy mają swoje problemy: galopują- ce ceny materiałów, brak rąk do pracy, spiętrzenie podobnych inwestycji, ale kto powiedział, że doganianie Europy będzie lekkie, łatwe i przyjemne? Jako leszczyniakowi z krwi i kości żal mi, że nadal nie mamy szybkiego połączenia drogowego ze stolicą województwa i szybciej dojadę teraz do stolicy Dolnego Śląska. Wystar- czy niecała godzina, a niektórzy przechwalają się, że ¹ łykają” ten odcinek nawet w trzy kwadranse. Nie przeczę, że w ostatni weekend nie spróbowałem i ja szybko przemieścić się do Wrocławia. I faktycznie jest kolosalna różnica pomiędzy ekspreso- wym połączeniem ze stolicą Dolnego Śląska a drogą przez mękę w stronę Poznania. Będziemy cierpieć jeszcze przynajmniej przez rok, jeśli – odpu- kać w niemalowane – jakaś kolejna włoska, portugalska albo firma z in- nego kraju nie zejdzie z placu budowy. Może dla przeciwwagi pogorszyły się nasze szanse na szybkie i wygodne podróżowanie pociągiem w kierunku Wrocławia, bo wspomniana w tym miejscu tydzień temu włoska spółka Astaldi zrejterowała, zostawiając roz- grzebaną inwestycję. Co to oznacza? Na pewno nierealny stał się termin wyremontowania linii kolejowej E59 w kierunku Rawicza do 2020 roku. Nie wiadomo też, jak szybko upora się z inwestycją wykonawca odcinka Leszno-Czempiń, czyli firma Tor- pol. Na razie prace na tym odcinku biegną również w dość wolnym tempie i są opóźnione w stosunku do harmo- nogramu. Czy rozgrzebane perony dworca w Lesznie doczekają się przed zimą finału prac? Nie wiem... Pożyjemy, zobaczymy. Na szczęście od dawna nie korzystam z usług naszego kolejowego przewoźnika i zanosi się, że jeszcze długo skazany będę na polskie drogi. PANORAMA LESZCZYŃSKAnr 4110-16.10.2018www.otopanorama.pl Pozwólmy, by wyrosły nam skrzydła! wsChowa. nA kOngresie kObieT MówiOnO O pOliTyCe, pieniĄdzACh i kArierze – Samorządność to z kolei najwspanialsza szkoła działalności publicznej. Mamy kobiety, które są marszałkami czy znakomitymi radnymi. Jadąc do Wschowy prze- glądałam plakaty wyborcze. Plakaty mężczyzn zazwyczaj mówią: „przy- szłość, doświadczenie”. Mężczyzna gwarantuje sukces. A kobieta zazwy- czaj mówi: „zawsze dla ludzi”, „chcę służyć ludziom”. Ale dopiero am- bicja łowcy i społeczna wrażliwość daje nam dobry sposób zarządzania – podkreśla dr Łybacka. Rozmawiano też o kulturze w kon- tekście kulturowych stereotypów. – Sięgam do Biblii. Kobieta powsta- ła z żebra Adama, potem doprowadziła do wygnania z raju. A ja zapytam, czy ten kuszony przez kobietę Adam nie mógł wykazać się asertywnością? – pytała retorycznie pani poseł. Zwróciła uwagę, że wciąż w prze- strzeni publicznej pokutują stereoty- py, wedle których kobieta powinna ładnie wyglądać, uśmiechać się i do- pełniać wizerunku mężczyzny. – Tymczasem kobieta to pełnopraw- ny obywatel i osoba która potrafi znieść dużo więcej trudów! – pod- kreślała dr Łybacka. Wskazała też temat akademii w kontekście dokształcania się i zgłę- biania nowych zagadnień. Pani poseł poruszyła ważny temat: wykluczenia cyfrowego kobiet. – Żyjemy w cywilizacji informa- cyjnej, a cyberprzestrzeń została stworzona przez mężczyzn i jej roz- wój w dużej mierze kontynuowany jest przez mężczyzn. Dlatego walka z wykluczeniem cyfrowym kobiet jest bardzo ważna. Rozejrzymy się doo- koła. Za chwilę one naprawdę będą spychane ma margines – wyraziła obawę posłanka. Na koniec zadała zebranym kobie- tom zagadkę: co wyjdzie po utworze- niu akronimu z omawianych przez nią obszarów: polityki, odpowiedzialno- ści, lojalności, samorządności, kultu- ry i akademia. – „Polska”. Polska jest kobietą! Się- gajmy po swoje! – zachęcała Krystyna Łybacka. Wystosowała też do kobiet kandy- dujących w wyborach samorządowych apel, aby od pierwszego momentu ob- jęcia mandatu nie pozwoliły ustawić w roli paprotki, ozdobnika. – Proszę być odporną na kom- plementy, bo te będą miały ukryty cel: bądź ładna, ale nie wtrącaj się do zarządzania. Najważniejsze jest jak najszybsze zakotwiczenie me- rytoryczne w obszarach, w których będziecie czuły się mocne – radziła europosłanka. Kab b A k . T O F na cześć Janiny zajdel-Łasowskiej przed zamkiem zasadzono drzewo pamięci W minioną sobotę od- był się we Wschowie VII kongres kobiet. W tym dniu w kró- lewskim mieście gościło wiele wyjąt- kowych pań. Wykładom i prelekcjom towarzyszyła myśl przewodnia: „Po- zwólmy, by wyrosły nam skrzydła”. Sejm ustanowił 2018 Rokiem Praw Kobiet, w związku z tym organizator- ki kongresu postanowiły uhonorować wyjątkową postać: nieżyjącą już gi- nekolożkę Janinę Zajdel-Łasowską. – Pomogła przyjść na świat wielu pokoleniom wschowian. Bardzo ofiar- na i pomocna wszystkim kobietom osoba – tłumaczyła Urszula Chudak, współorganizatorka kongresu. Na cześć Janiny Zajdel-Łasowskiej przed zamkiem królewskim zasadzo- no drzewo pamięci. – Moja mama była zwykłym, nor- malnym człowiekiem. Ludzi otaczała miłością i dobrocią, obdarzała wspar- ciem i uśmiechem. Starała się dzielić czas między pracę i rodzinę. Było jej ciężko, bo wiele czasu spędzała w pra- cy, ale w weekendy czy w czasie urlopu była dla nas i tylko dla nas. Rodzice przekazali nam to, co najważniejsze: poszanowanie dla drugiego człowieka – zapewniał Tomasz Łasowski, syn uhonorowanej ginekolożki. Wśród prelegentek znalazła się europosłanka dr Krystyna Łybacka, która motywowała panie, by nie ba- ły się sięgać po swoje. Dlaczego nie ma powodów do strachu? – Pierwszy warunek braku obaw to zgodność z prawem i to Polki mają zagwarantowane. Artykuł 33 Kon- stytucji stanowi, że kobieta i mężczy- zna w RP mają równe prawa i równe szanse realizowania się w życiu spo- łecznym i gospodarczym. Aby reali- zować konstytucyjny zapis, musimy mieć innego rodzaju odwagę, która pozwoli nam w siebie uwierzyć i tak się zachowywać, że inni w was uwie- rzą – mówiła Krystyna Łybacka. Podczas kongresu mówiła o kilku ważnych dla kobiet obszarach jak: polityka, odpowiedzialność, lojalność, samorządność, kultura i akademia. – Dominacja mężczyzn w polity- ce, przy dominacji liczebnej kobiet w Polsce nie jest zjawiskiem dobrym. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni brutalizują politykę, a – co gorsza – czeka na nich wiele niebezpie- czeństw, jak seks, alkohol i pienią- dze. Na wszystkie trzy elementy kobiety są dużo bardziej odporne – zapewniała posłanka. Zwróciła też uwagę na ciekawy aspekt: dla mężczyzn szczegóły są drugorzędne, natomiast kobieta dostrzega także te obszary, które z lo- tu ptaka nie są dostrzegalne. – Dlatego patrzenie na problemy w polityce będzie duże lepsze, jeśli będą w nim uczestniczyły także ko- biety. Dzięki kobietom polityka będzie realizowana mniej brutalnie i bardziej odpowiedzialnie – przekonywała Kry- styna Łybacka. Posłanka sporo mówiła też o odpo- wiedzialności kobiet za powierzone im zadania, nawiązując przy tej okazji do słynnego powiedzenia Margaret Tatcher. „Jeśli chcesz, aby w polityce coś zostało powiedziane, zwrócić się do mężczyzny, ale jeśli chcesz, by coś było zrobione, zwrócić się do kobiety” – mawiała żelazna dama. Lojalność to kolejna domena kobiet. www.otopanorama.pl10-16.10.2018nr 41PANORAMA LESZCZYŃSKA warto wiedzieć 3 Capstrzyk i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na rynku PYTANIE DO WŁADZY Czy do kolizji trzeba wezwać policję? D U L B . T O F Od 1 października zmieniły się przepisy dotyczące pojazdów zareje- strowanych w Polsce. Kierujący nimi nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz umowy ubezpieczenia OC po- jazdu. W przypadku kolizji jednak nadal nie ma obowiązku wzywania policji, jeśli kierowcy dojdą ze sobą do porozumienia i gotowi są spisać oświadczenie. Choć w razie wątpli- wości mogą się do nas zgłosić. mach RADOSŁAW NOWAK, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie  lEsZNO. Z okazji święta 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w czwartek (4 X) zorganizowano na rynku capstrzyk. Podczas uroczystości niedaleko wejścia do ratusza odsłonięto pamiątkową płytę z napisem „Leszczyńskim Przeciwlotnikom – Mieszkańcy Leszna”. Był apel poległych, salwa honorowa. Odegrano też „Pieśń reprezentacyjną” Wojska Polskiego. Piątek (5 X) upłynął m.in. pod znakiem dnia otwartych koszar przy ul. Racławickiej. ama A M A . T O F  KAMPANIA INFORMACYJNA leszno w panoramie 4 Jedyny taki koźlak w kraju VrozMowa MiejSkiM konSerwatoreM zaBytków w LeSznie MaciejeM UrBaneM PANORAMA LESZCZYŃSKAnr 4110-16.10.2018www.otopanorama.pl Strony powstają we współpracy z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Leszna Samorządowcy podziękowali żużlowcom za sukcesy Maciej Urban VGdzie ostatnio najczęściej można spotkać miejskiego konserwatora zabytków? Najczęściej na różnych budowach. W większości konserwujemy, restaurujemy, ale również i budu- jemy zabytki. Kilka obiektów było ostatnio wykonywanych z dotacji miejskich, zarówno prywatnych, jak i również miej- skich, m.in. wiatrak koźlak. VCo oznaczają przenosiny wiatraka koźlaka z ul. Stru- mykowej na Grzybowo? Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do pomysłu transloka- cji. Wolałem remontować obiekt na miejscu, ale od poprzedniej właścicielki otrzymaliśmy tylko wiatrak, ale nie działkę. Zdecydo- waliśmy się więc przenieść wiatrak w bardziej bezpieczne miejsce. V Dlaczego akurat na Grzybowo? Będzie miał bardzo dobrego opiekuna – Zespół Szkół Rolniczo- -Budowlanych, gdzie wiatrak będzie służył również celom edukacyjnym. Jest to dobry pomysł, że rolniczy wiatrak jest właśnie w takim miejscu. Będzie tam pod stałą opieką: ogrodzony, bezpieczny. V Na ile to jest makieta, a na ile obiekt podobny do funkcjonu- jących przed wieloma laty? W odróżnieniu od wielu wiatra- ków w Polsce ten rzeczywiście należy do elity. Byli u nas nawet specjaliści z Uniwersytetu w Toru- niu i powiedzieli, że drugiego takiego wiatraka w Polsce nie ma. V Dlaczego jest taki wyjątkowy? c a M t o F . Rozmowa w wersji wideo na www.otopanorama.pl Dlatego że ma blisko dziewięć- dziesiąt procent oryginalnej konstrukcji. Cały wewnętrzy szkielet, wykonany z drewna dębowego z ok. 1728 roku, jest oryginalny. Oryginalne są też jego wszystkie wewnętrzne mechanizmy i – co najważniejsze – działają. VA można zmielić w nim mąkę? Można i spróbujemy, ale dopiero wtedy, gdy wiatrak zostanie podłączony do prądu. On ma zacho- wane koło paleczne i wszystkie mechanizmy związane z siłą wiatru, natomiast tuż po II wojnie światowej został przerobiony na działanie energii elektrycz- nej. Przeniesiono wówczas żarna z części centralnej na bok i one są już zasilane silnikiem elektrycz- nym. Postanowiliśmy uszanować to nawarstwienie historyczne i nie przenosić z powrotem żarna w centralna część, dlatego nie możemy ich napędzać bezpośred- nio z koła palecznego siłą wiatru. V Kiedy mieszkańcy będą mogli obejrzeć jakiś pokaz? Został zlecony projekt na wyko- nanie przyłącza energetycznego. Wkrótce zostanie podłączony agregat prądotwórczy, abyśmy mogli sprawdzić, czy to wszystko rzeczywiście działa. Okręcając ręcznie tryby widać, że wszyst- kie się poruszają, także żarna. Myślę, że elektryczne mechanizmy uruchomimy na stałe w przy- szłym roku na wiosnę. lew c a M . t o F V LESZNO. Władze samorządowe zaprosiły do ratusza żużlowców Fogo Unii Leszno, którzy drugi rok z rzędu zdobyli drużynowe mistrzostwo Polski. Prezydent miasta Łukasz Borowiak gratulował sukcesu i przypomniał, że tytuł mistrzowski w PGE Ekstralidze nie był jedynym osiągnięciem podopiecznych menadżera Piotra Barona w tym sezonie. Bartosz Smektała został mistrzem świata juniorów, Dominik Kubera mistrzem Europy juniorów, a Piotr Pawlicki sięgnął po złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski. Władze Leszna podkreślają, że klub jest marką nie tylko w kraju, ale również za granicą i promuje miasto dzięki dobrym wynikom sportowym. Gospodarzami spotkania w ratuszu byli: prezydent miasta Łukasz Borowiak i jego zastępca Piotr Jóźwiak, przewodniczący rady miejskiej Sławomir Szczot, a także wiceprzewodnicząca Barbara Mroczkowska oraz szef komisji kultury i sportu RM Sławomir Mocek. mac Hala Trapez czeka na termodernizację. Dokumentacja jeszcze w październiku V LESZNO. Hala Trapez zostanie pod- dana termomodernizacji. Magistrat zlecił za 55 tys. zł wykonanie doku- mentacji projektowo-kosztorysowej. Ma być gotowa jeszcze w paździer- niku br. Zbudowana 40 lat temu i intensyw- nie eksploatowana hala widowiskowo- sportowa Trapez od lat wymaga pilnej modernizacji. O konieczności jej re- montu i przystosowaniu dla osób nie- pełnosprawnych dyskutuje się od lat. Główne problemy to niesprawna wentylacja i klimatyzacja oraz prze- ciekający dach. Pierwszy generalny remont wart 1,5 mln z planowany był już w 2010 r., ale ostatecznie z niego zrezygnowano. W 2014 r. samorząd zabiegał o dotację na termomoderni- zację hali, ale wniosek nie otrzymał dofinansowania. Z opracowanego kil- ka lat temu audytu energetycznego wynika, że termomodernizacja hali Trapez miała kosztować 3,8 mln zł. Gdyby miasto zdecydowało się na tę inwestycję, to zakres prac nale- żałoby poszerzyć także o wymianę sy- stemu wentylacyjnego, remont szatni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. mon- taż windy. W 2016 r. obiekt został czasowo zamknięty z powodu zagrożenia ka- tastrofą budowlaną. Przeprowadzo- na przez pracowników Politechniki Wrocławskiej ekspertyza wykazała, że uszkodzenie zewnętrznego filaru było wynikiem błędów przy budowie obiektu. Urzędnicy zdecydowali wów- czas, że wyremontowany zostanie nie tylko ten uszkodzony, ale wzmocnio- no wówczas 22 filarów żelbetonowych poprzez nadbudowanie dodatkowej części fundamentu o wysokości 55 cm oraz wykonanie dwustronnych ścian wzmacniających o grubości 20 cm. Prezydent Łukasz Borowiak pub- licznie ogłosił, że w Lesznie powsta- nie nowa sala widowiskowo-sportowa, być może nawet z basenem sporto- wym. Proponowano kilka lokalizacji, ostatnio najbardziej prawdopodob- na to ul. Geodetów. W kontekście tej inwestycji padła nawet propozycja, oprotestowana m.in. przez archi- tektów, by Trapez rozebrać. Do tego chyba jednak ostatecznie nie dojdzie, bo samorząd planuje poddać halę termomodernizacji. Do końca października br. firma Pol-Inwest z Kalisza opracuje do- kumentację techniczną, w której uwzględnione będą prace związane m. in. z dociepleniem ścian i dachu, wy- mianą okien, wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania wewnętrznego. Z gotowym projek- tem magistrat będzie mógł zabiegać o dotację na termomodernizację. kom
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Panorama Leszczyńska - e-wydanie
Numer:
41/2018

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: