Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 006160 12446477 na godz. na dobę w sumie
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 48/2016
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 48/2016
Numer: 48/2016 Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: Panorama Język publikacji: polski
ISSN: 0138-0907 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> polityka, społeczno-informacyjne
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

Tygodnik regionalny ukazujący się na terenie byłego województwa leszczyńskiego.


Darmowy fragment publikacji:


. 6 1 0 2 2 1 7  1 . A D O R Ś  K E T R A W Z C ZUZANNA LICHA, MIKOŁAJ MAŃKA IDAWID TOMCZAK STANĘLI NAPODIUM PODCZAS GALI BOKSU AMATORSKIEGO WKUTNIE TRENER SŁAWOMIR GINTOWT ZREZYGNOWAŁ ZPROWADZENIA PIŁKARSKIEJ KORONY PIASKI, LIDERA LESZCZYŃSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ | l . p a m a r o n a p o t o w w w . Niemiecka precyzja s38 Philipp Schober nakoniu Zandigo TS wygrał wsobotę iniedzielę najważniejsze konkursy CSI2*, wtym Grand Prix Leszna imemoriał generała Michała Gutowskiego Zawodnicy w fartuchach pobiegną ulicami Krzywinia  BIEGI. OSTATNI SPRAWDZIAN FORMY PRZED ŚWIĘTAMI W Krzywiniu tuż przed ś w i ę t a m i Bożego Narodzenia 18 grudnia zorga- nizowany zostanie I Bieg Fartucha. Zawody mają sta- nowić oderwanie od przedświątecz- nych przygotowań i zapewnić uczest- nikom dobrą zabawę. Bieg zostanie połączony z świątecznym jarmarkiem, który tego samego dnia odbędzie się w hali sportowej w Krzywiniu. Zapisy chętnych do udziału w Bie- gu Fartucha już wystartowały. Zain- teresowanie jest bardzo duże. Do 13 grudnia przyjmowane są zgłoszenia zawodników drogą elektroniczną. Formularze zgłoszeniowe znajdu- ją się na stronach internetowych: https://www.facebook.com/biegfartu- cha lub www.biegfartucha.pl. Chętni do udziału w biegu powinni się spie- szyć, gdyż organizator zaproponował limit 250 zawodników i 50 w marszu nordic walking. W poniedziałek na li- ście startowej znajdowało się już 220 nazwisk. Odbędzie się również bieg dla dzieci i młodzieży. Dystans w Bie- gu Fartuszka wynosi 1500 m. – Bieg Fartucha to nowa inicjatywa. Krzywiń to małe miasto, dlatego zdecydowaliśmy się na bieg na dystansie pięciu kilometrów drogami gminny- mi i powiatowymi. Tego typu imprezy cieszą się coraz większym zaintere- sowaniem. Listy startowe zapełniają się szybko – mówi Bartosz Kobus, za- stępca burmistrza Krzywinia. Każdy z zawodników otrzyma pakiet startowy, w którym znaj- dzie m. in. …fartuch. Bieg główny i marsz nordic walking wystartują o godz. 14. Na 12.30 zaplanowano start w Biegu Fartuszka dla dzieci. Start i meta znajdują się przy hali sportowej w Krzywiniu. Sportowej imprezie towarzyszyć będzie świą- teczny jarmark. Bieg Fartucha i Bieg Fartuszka to wspólna inicjatywa: burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu Zbignie- wa Bernarda oraz firm PonoKai Sport Event i Beniu Sport. Patronem prasowym biegów w Krzywiniu jest „Panorama Leszczyńska”. mac  REKLAMA | nr 48/1918 | 3,50 zł/w tym 8 VAT | | LESZNO | GOSTYŃ | GÓRA | KOŚCIAN | RAWICZ | WSCHOWA | . 6 1 0 2 2 1 7  1 . A D O R Ś  K E T R A W Z C Zagłosuj na swojego lekarza w plebiscycie Eskulap s34 Za tydzień: dodatek świąteczny | l . p a m a r o n a p o t o w w w . | | . r 9 7 9 1 d o ę i s e u z a k u j | 8 9 4 2 7 3 S K E D N I | . L P K O O B E C A F ) x 2 ( . T O F To była jego pierwsza i ostatnia walka s2-3 Pochodzący zeŚmigla 22-letni Jakub Moczyk wsobotę, 19 listopada zadebiutował naringu w Anglii. Niestety, Kuba zmarł wwyniku odniesionych podczas walki obrażeń. Na zdjęciu z lewej – z siostrą bliźniaczką Magdą, z prawej – na ringu Po wielu latach w poniedziałek nastąpi otwarcie leszczyńskiego lodowiska s5 LESZNO LESZNO Psychiatra Ewa Dobiała została Przedłuża się remont ul. aresztowana idowieziona Dekana i Kiepury. Prezydent radiowozem narozprawę zapowiada naliczenie wkościańskim sądzie s10 wykonawcy kar umownych s4 i 6 LESZNO PROKURATURA REJONOWA WYJAŚNIA PRZYCZYNĘ ŚMIERCI KOBIETY I JEJ NIENARODZONEGO DZIECKA s8 A D J O W C Z S U R A M I . T O F 2 wiadomości PANORAMA LESZCZYŃSKA1-7.12.2016www.otopanorama.pl Boks był marzeniem jego życia. Kuba zmarł po pierwszej walce ANGLIA. 22-LATEK ZE ŚMIGLA ODNIÓSŁ ŚMIERTELNE OBRAŻENIA PODCZAS GALI ORGANIZACJA IMPREZY, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 19 LISTOPADA, BUDZI WIELE ZASTRZEŻEŃ Nie chcemy złej zmiany  BEZ CENZURY Robert Lewandowski W A Ł S . T O F W polityce nastąpiło jakieś przyspieszenie. Widać sroga zima idzie i samorządow- cy się spieszą, skoro sesja Rady Miejskiej Leszna została zwołana na wtorek, a nie – jak nakazuje tradycja – na czwartek. Z jednej strony to dobrze, bo mogę komento- wać na gorąco, to co się wydarzyło wczoraj, z drugiej jednak źle – bo in- ni zdążyli to zrobić przede mną. Taki urok tygodnika. Ale co tam! Tematów na szczęście nie brakuje¼ Weźmy pierwszy z brzegu: od nowego miesiąca szpital woje- wódzki wypowiedział umowę najmu pomieszczeń spółce Nafis. Spółka w przyziemiu prowadziła usługi z zakresu kardiologii inwazyj- nej, czyli zakładała stymulatory serca, stenty czy inne bypassy. Ale od grudnia robić już tego nie będzie, bo na podobny pomysł wpadła dyrekcja WSZ. Z pomocą Urzędu Marszał- kowskiego sporo zainwestowano w pracownię hemodynamiki, a teraz zatrudniono dziewięciu specjalistów od kardiologii inwazyjnej. Przez kilka lat oba podmioty: spółka Nafis i szpital w Lesznie działały zgodnie, ale sielanka skończyła się w momencie zmiany władzy w WSZ. Nowa dyrekcja doszła do wniosku, że więcej można zarobić świadcząc samemu wysokospecjalistyczne usługi medyczne. I wykurzyła z mu- rów szpitala konkurencję, zwalając winę na nich. Nafis buduje przy szpitalu swój obiekt i o to oficjalnie poszło. Szpital zarzucił im, że stawiają konkuren- cyjny obiekt pod nosem, z którego żadnego pożytku już mieć nie będzie, bo i z czego? Ani z dzierżawy, ani z usług medycznych, więc nastała pomiędzy nimi wojna, czego finałem jest wyprowadzka Nafisa z końcem listopada. Oby na tym konflikcie nie stracili pacjenci. Źle też dzieje się na lotnisku, a dokładnie w Centralnej Szkole Szy- bowcowej. Firma jest w permanen- tnym kryzysie, szefowie zmieniają się co kilka miesięcy, a na dodatek źle im się ostatnio układa z mia- stem. Z zasiadania w radzie szkoły zrezygnował prezydent Łukasz Borowiak. Jak zaznaczył, na znak protestu przeciw polityce Aeroklubu Polskiego, który jest właścicielem CSS. Konkretnie chodzi o obniżenie rangi lotniska poprzez rezygnację z obsługi lotów międzynarodowych, z czego korzystali m.in. biznesmeni. Szkoła postanowiła też drastycznie podnieść miastu stawkę za wynaję- cie płyty lotniska na piknik szybow- cowy. Z 40 tys. na 180 tys. zł. Co będzie dalej? Miasto ma swój pomysł na funkcjonowanie lotniska w Strzyżewicach i prawdopodobnie już niedługo wypowie umowę Aero- klubowi Polskiemu na dzierżawę. Być może miasto spróbuje samo za- rządzać lotniskiem lub utworzy spe- cjalny podmiot. Prezydent Borowiak zrobił już pierwszy krok i powołał pełnomocnika ds. lotniczych w oso- bie Michała Graczyka. Pan Michał jest znaną osobą w środowisku lotni- czym i od lat pomaga w organizacji pikniku. Swoją drogą, od przyszłego rok zmieni się nazwa tej imprezy na SounAir Festival Leszno. Brzmi efektownie i światowo, więc jest nadzieja, że impreza w 2017 r. będzie jeszcze lepsza. Widać wyraźnie, iż idą ciężkie czasy, skoro nawet podmioty żyjące z budżetu ostro walczą z konkuren- cją i chcą wziąć sprawy we własne ręce. Z jednej strony to dobrze, bo może przyczyni się to do poprawy jakości świadczonych usług, z dru- giej – należy uważnie przyglądać się tym zmianom, bo zawsze istnieje ryzyko, że zamiast dobrej mamy złą zmianę. A tego byśmy raczej nie chcieli¼ Pochodzący ze Śmigla Jakub Moczyk miał zaledwie 22 lata . L P K O O B E C A F . T O F To była jego pierwsza i ostatnia walka. Pochodzący ze Śmigla 22-letni Jakub Moczyk w sobo- tę, 19 listopada zadebiutował na bokserskim ringu. Gala odbyła się w miejscowości Great Yarmouth (w hrabstwie Nor- folk), na wschodzie Anglii. Niestety, dla młodego boksera zakończyła się tragicznie. Został znokautowany i stra- cił przytomność, a kilka dni później zmarł w szpitalu na skutek odniesio- nych obrażeń. Nie cichną pytania, czy tego dramatu można było uniknąć? Wątpliwości rodziny, ale nie tylko ich, budzi przede wszystkim organizacja amatorskiej gali. Kuba Moczyk w Anglii mieszkał od kilku lat. Podobnie zresztą jak jego siostra i mama, która jako pierwsza wyjechała ze Śmigla. 22-latek pra- cował w dziale logistycznym jednej z tamtejszych firm produkcyjnych. Boksem zainteresował się, gdy został napadnięty i pobity, do czego miało dojść już na Wyspach. Zaczął ćwiczyć, bo nie chciał nigdy więcej być ofiarą chuliganów. Szybko jednak pokochał ten sport i zobaczył w nim dużo więcej niż jedynie sposób na obronę przed atakiem. Do swojej pierwszej walki przygotowywał się długo i ciężko, o czym w dramatycznym wpisie in- ternetowym przekonuje jego siostra bliźniaczka. Wedle zapewnień rodziny w pierw- szy dwóch rundach młody Polak ra- dził sobie świetnie. Miał zdecydowaną przewagę nad swoim rywalem. Tamten chciał nawet zakończyć walkę, ale nie zgodził się na to sędzia. Zaczęła się więc trzecia runda… Dla Polaka ostat- nia w życiu. Nokaut był śmiertelny. – Kuba po ciosie stracił przytom- ność i już jej nie odzyskał. Zadany cios spowodował wylew krwi do mózgu. Zdaniem lekarzy obrażenia były tak sil- ne, jakby poszkodowany spadł z kilku, kilkunastu metrów uderzając bokiem głowy o twardą powierzchnię – relacjo- nował później, w przesłanym mediom oświadczeniu, Marcin Śmigaj, wujek chłopaka. Młody bokser trafił do szpitala uniwersyteckiego Jamesa Pageta w Gorelston, a rodzina gorączkowo rozpoczęła poszukiwania najlepszych specjalistów, którzy mogliby się nim zająć. Magda Moczyk, siostra Kuby, założyła stronę w serwisie GoFundMe, za pośrednictwem której chciała ze- brać fundusze na jego leczenie. – Już w poniedziałek w naszym urzę- dzie pojawili się przyjaciele Kuby, mło- dzi chłopacy ze Śmigla. Oni też chcieli zorganizować zbiórkę pieniędzy – mó- wi Małgorzata Adamczak, burmistrz Śmigla. – Wiedziałam, że liczy się czas więc zaproponowałam im subkonto przy stowarzyszeniu „Światło Nadziei”. Wszystko było już gotowe, gdy otrzy- maliśmy wiadomość, że żadni lekarze, także ci zza oceanu, z którymi konsul- towano wyniki badań Kuby, nie dają mu szans… Szefowa śmigielskiego samorządu przyznaje, że ta historia bardzo nią wstrząsnęła. Ogromnie współczuje całej rodzinie. – Znam jego rodziców i jego znałam osobiście, choć przez ostatnie lata nie mieliśmy kontaktu. To był skromny, spokojny i sympatyczny chłopak, a do tego bardzo związany z siostrą. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma – dodaje Małgorzata Adamczak. – Pozo- stawił po sobie piękny ślad w sercach wielu ludzi, czego najlepszym dowo- dem jest zaangażowanie jego przyja- ciół, gotowych zrobić wszystko, aby go ratować. Decyzję o odłączeniu Kuby od apa- ratury podtrzymującej życie i przeka- zanie jego organów do przeszczepu podjęła siostra. Jego serce bije już w ciele jakiejś 16-letniej osoby. Rodzina młodego pięściarza ma sze- reg zarzutów do organizatorów gali. Nie mogą zrozumieć, dlaczego Kuba o tym, kto ostatecznie będzie jego prze- ciwnikiem, dowiedział się na chwilę przed rozpoczęciem walki. Dlaczego debiutantowi kazano walczyć z za- wodnikiem, który miał już na swoim koncie 7 albo jak twierdzą inni nawet 20 walk? – Sama pierwsza pomoc przepro- wadzona przez paramedyków trwała zbyt długo. Kuba leżał blisko godzinę na ringu, dopiero po tym czasie został przejęty przez karetkę – podkreśla je- go wujek Marcin Śmigaj. Kolejnym zarzutem, jaki stawia rodzina chłopaka jest fakt, że sędzia WIĘCEJ INFORMACJI NA OTOPANORAMA.PL ZOBACZ NASZĄ GALERIĘ ZE ZDJĘCIAMI NA PORTALU „PL” wiadomości www.otopanorama.pl1-7.12.2016PANORAMA LESZCZYŃSKA 3 Boks był marzeniem jego życia. Kuba zmarł po pierwszej walce ANGLIA. 22-LATEK ZE ŚMIGLA ODNIÓSŁ ŚMIERTELNE OBRAŻENIA PODCZAS GALI ORGANIZACJA IMPREZY, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 19 LISTOPADA, BUDZI WIELE ZASTRZEŻEŃ Wciąż bez połączenia z stolicą. Prezydent nie chce wykluczenia miasta  REGION. We wchodzącym w życie 11 grudnia br. nowym rozkładzie jazdy po- ciągów nie będzie bezpośredniego połą- czenia Leszna z Warszawą. Swoistemu wykluczeniu kolejowemu miasta po raz kolejny przeciwstawił się prezydent Łukasz Borowiak, tym razem prosząc o wsparcie w tej sprawie parlamentarzy- stów z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Bezpośrednie połączenie kolejowe ze stolicą Leszno utraciło dwa lata te- mu. Władze spółki Intercity tłumaczyły to wprowadzeniem na polskie trasy po- ciągów Pendolino, kursujących z Wroc- ławia do Warszawy. Wcześniej ekspresy z Dolnego Śląska („Fredro” i „Panora- ma”) do stolicy jeździły przez Poznań, od 2014 r. natomiast teraz przez Często- chowę, bo linia Wrocław-Poznań nie jest jeszcze przystosowana do nowego typu składów pasażerskich. Przez dwa lata w tej sprawie inter- weniowało kilku posłów, w tym Łukasz Borowiak, zarówno jako parlamenta- rzysta, jak i już jako prezydent. Nad problemem pochylił się nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podczas przedwyborczej wizyty w Lesznie wska- zywał, że utrata połączenia ze stolicą to wina rządu PO/PSL. PiS po wygra- nych w 2015 r. wyborach miał to zmie- nić, co publicznie zadeklarował poseł Jan Dziedziczak. Kolejną próbę powrotu do przeszło- ści podjął prezydent Borowiak, który poprosił o interwencję parlamentarzy- stów z okręgu kalisko-leszczyńskiego. – Oferowane połączenia nie spełniają oczekiwań mieszkańców, gdyż korzy- stanie z nich wiąże się albo z długim oczekiwaniem na przesiadkę w Pozna- niu, bądź z koniecznością wybierania kilku przewoźników, co ewidentnie pod- nosi koszty podróży. Wielu mieszkań- ców podczas indywidualnych rozmów zwracało uwagę, że PKP IC promuje na trasie Poznań-Warszawa połączenia komercyjne kategorii EIC oraz pociągi międzynarodowe z Berlina do Warsza- wy przez Poznań. – Problemem jest to, że pociągi mię- dzynarodowe nie są objęte promocjami biletowymi (SuperPromo), natomiast pociągi EIC są pociągami drogimi, na które nie zawsze stać mieszkańców Polski powiatowej – twierdzi prezydent Leszna. kom Nie rozumiem, dlaczego debiutantowi kazano walczyć z bardziej doświadczonym zawodnikiem. Nie chodzi nawet o większe umiejętności tego drugiego, ale pewne obycie z ringiem i publicznością Albin Pudlicki trener pięściarzy Polonii Leszno i działacz Polskiego Związku Bokserskiego C A M T O F . 60 lat Cechu Rzemiosł Różnych  LESZNO. Cech Rzemiosł Róż- nych obchodzi w tym roku 60-lecie swojego istnienia. Uroczyste spotkanie zorganizowano w restau- racji Finezja. Było ono okazją m.in. do tego, by przyznać wyróżnienia za zasługi dla rozwoju wielkopol- skiego rzemiosła. W Cechu Rzemiosł Różnych w Lesznie, który powstał 1 stycznia 1956 r., po rozwiązaniu struktur Okręgowego Związku Cechów w Lesznie, skupionych jest obecnie ponad 180 zakładów. ama PYTANIE DO WŁADZY Czy będzie można w sklepie zwrócić świąteczny prezent? I H C Y N Ż Ó R Ł S O M E Z R U H C E C M U W H C R A T O F . I W A Ł S . T O F Zgodnie z obowiązującym prawem konsument nie może odstąpić od umowy zawartej w „tradycyj- nym sklepie”. Niektóre sklepy (zwłasz- cza sieciowe) umożliwiają konsumen- tom zwrot towaru po 3,7,14, czy nawet 30 dniach. Podkreślić należy, że jest to ich dobra wola i sprzedawca nie ma takiego prawnego obowiązku. W związku z tym należy upewnić się, czy dany towar na pewno chcemy zakupić. A jeżeli mamy co do tego wątpliwości, to upewnić się u sprzedawcy, czy istnie- je możliwość zwrócenia go i w jakim terminie. Jeżeli sklep nie ma ogólno- dostępnego regulaminu, zalecane jest, aby sprzedawca w formie pisemnej, np. na drugiej stronie paragonu wpisał taką możliwość. Możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny doty- czy tylko i wyłącznie konsumenta, który zawarł umowę: poza lokalem przedsię- biorstwa (np. sprzedaż akwizycyjna, domokrążcy, pokazy) lub na odległość (np. przez telefon, internet). W takim przypadku możemy odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Nat ADAM PIETRZYKOWSKI, MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W LESZNIE  REKLAMA był jednocześnie byłym trenerem jego przeciwnika. – W amatorskich galach bokser- skich, jeśli obie strony się na to zga- dzają, trener jednego z zawodników może być jednocześnie sędzią. Sam też czasami występuję w podwójnej roli. To wynika tylko i wyłącznie z chęci ograniczenia kosztów – wyjaśnia Al- bin Pudlicki, trener pięściarzy Polonii Leszno i działacz Polskiego Związku Bokserskiego. – Nie rozumiem jednak dlaczego kazano mu walczyć z bar- dziej doświadczonym zawodnikiem. Nie chodzi nawet o większe umiejęt- ności tego drugiego, ale pewne obycie z ringiem i publicznością. – Sam będąc początkującym bokse- rem, właśnie w wieku Kuby, na jednej z gal miałem walczyć z doświadczo- nym 50-latkiem. Na szczęście, mój tre- ner stanowczo odmówił – podkreśla Ja- kub Bresiński, trener sztuk i sportów walki z KSW Nokaut Kościan. – Organizatorzy zapewniają, że wszystko było zabezpieczone, ale sprawę zbada angielska organizacja kontrolująca bezpieczeństwo takich imprez. Policja, z tego co wiem, nie pro- wadzi śledztwa, ale ciało Kuby zostało przekazane do koronera sądowego, bo lekarze nie potrafią wytłumaczyć, w jaki sposób spowodowane zostały aż takie obrażenia – pisze w swoim oświadczeniu wujek Kuby Moczyka. Ciało chłopaka ma zostać skre- mowane i pochowane na cmentarzu w Śmiglu. Anna Machowska LUBIŃ 2.1217.00, park: konwój św. Mikołaja. 3.12 konwój zawita do Śmigla, a 4.12 będzie w Kościanie LESZNO 3.1218.00, MOK: Koncert zespołu,, Czerwony Tulipan” LESZNO 3.1216.00, Galeria Sztuki Muzeum, ul. Narutowicza 31: Spotkanie ze św. Mikołajem GOSTYŃ 4.12 15.00, lodowisko ul. Sportowa 1: mikołajki na lodowisku LESZNO 4.12 17.00, MOK: koncert wiedeński CZEMPIŃ 4.12 13.00, Targowisko „Mój Rynek”: Czempiński Jarmark Mikołajkowy RAWICZ 4.12 18.30, Dom Kultury w Rawiczu Kawiarnia,, W starym kinie”: koncert Sunday Morning LESZNO 5.1213.00, lodowisko przy ul. 17 Stycznia: strojenie choinki i otwarcie lodowiska LESZNO 6.12 17.00, MOK: zimowy koncert Stwora Głodomora GOSTYŃ 6.12 17.00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu: Wieczór kolędowy z Zespołem Mus Trio. LESZNO 7.1216.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie: Zimowe warsztaty dla dzieci. Tematem spotkania będą zimowe postacie z bajek. Nat 4 wiadomości PANORAMA LESZCZYŃSKA1-7.12.2016www.otopanorama.pl WIĘCEJ INFORMACJI NA OTOPANORAMA.PL ZOBACZ NASZĄ GALERIĘ ZE ZDJĘCIAMI NA PORTALU „PL” Kto jest winny opóźnień przy przebudowie ulic Dekana i Kiepury? VLESZNO. JEST POŚLIZG W REALIZACJI NAJWIĘKSZEJ TEGOROCZNEJ INWESTYCJI W MIEŚCIE VNIE WIADOMO, JAK DŁUGO JESZCZE KIEROWCÓW W TEJ CZĘŚCI MIASTA CZEKAJĄ UTRUDNIENIA Inwestycja miała być zakończona do 30 listopada, tymczasem roz- poczyna się grudzień, a nadal trwają prace przy przebudowie ulic Dekana i Kiepury wraz z bu- dową ronda u zbiegu ulic Kiepury i Zamenhofa. Prezydent Leszna Łu- kasz Borowiak wydał oświadczenie (całość na str. 6), w którym wyraża zaniepokojenie przedłużającym się terminem zakończenia inwestycji. Zdaniem prezydenta wykonawca prac zaangażował zbyt mało pracowników i sprzętu w pierwszych miesiącach bu- dowy. To może być przyczyna dzisiej- szych opóźnień. Wojciech Rajewski, prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic, lidera konsorcjum wykonującego inwestycję, utrzymuje, że wina nie leży po stronie wykonawcy, lecz pro- jektantów oraz urzędników, którzy weryfikowali projekt. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się w czerwcu. Obejmują one prze- budowę ul. Dekana oraz fragmentu Kiepury od skrzyżowania z Zamen- hofa do Al. Konstytucji 3 Maja, wraz z budową wspomnianego ronda. In- westycję wykonuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Lesz- na oraz Drogomel z Góry. Jest ona dofinansowana z budżetu państwa kwotą ponad 1,7 mln zł. Już plany przebudowy tych dwóch newralicz- nych ulic budziły spore emocje. Chodziło bowiem nie tylko o dojazd do domów mieszkańców, a także zlo- kalizowanych w tym rejonie firm. Ul. Kiepury to główna droga w kierunku szpitala. Szybko okazało się również, że choć ani Dekana, ani Kiepury nie są głównymi ciągami komunikacyj- nych w mieście, to ich wyłączenie powoduje duże utrudnienia w ruchu. Tworzą się korki na skrzyżowaniach z ul. Estkowskiego i przy Kauflandzie. Prace podzielono na pięć etapów i początkowo zakładano, że zakończą się do 31 października. Na prośbę wy- konawcy termin ten został wydłużony do końca listopada. W oświadczeniu sygnowanym przez rzecznika prezy- denta Leszna Rafała Kotomskiego czytamy, że wykonawca później jesz- cze dwukrotnie, najpierw 10 paździer- nika, a potem 23 listopada zwracał się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia prac. Deklarował, że pra- ce zakończy do 10 grudnia. Zdaniem miasta takie prośby nie mają jednak merytorycznego uzasadnienia. W oświadczeniu przypomniano również, że zgodnie z umową od 1 grudnia miasto ma prawo do nalicza- nia kar umownych związanych z nie- dotrzymaniem terminu zakończenia przebudowy ulic Dekana i Kiepury. Są to kwoty rzędu 18 tys. zł dziennie. Prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Wojciech Rajewski przekonuje, że opóźnienia nie nastąpiły z winy wykonawcy. C A M T O F . Skoro stwierdzono błędy projektowe, dlaczego na żadnej radzie budowy wykonawca nie zgłaszał swoich problemów i nie mówił głośno, że projekt rozmija się rzeczywistością? Zaczęto o tym mówić dopiero 24 listopada br., w momencie, gdy wielkimi krokami zaczął zbliżać się i tak już przedłużony przez miasto termin zakończenia inwestycji Rafał Kotomski, rzecznik prezydenta Leszna – Najpoważniejszy problem tkwi w dostarczonej nam przez urząd miasta dokumentacji projektowej. Podczas prac ziemnych okazało się, że są w niej liczne błędy, np. podczas prac pojawiają się sieci, których nie ma w dokumentacji – tłumaczy prezes Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Wojciech Rajewski. Zwraca też uwagę na inne aspekty, które jego zdaniem wpłynęły na opóź- nienie robót. Przyznaje, że zgodnie ze specyfikacją zamówienia wykonaw- ca mógł na trzy miesiące zamknąć całą ul. Dekana, ale nie zrobił tego ze względu na dojazd m.in. do firm oraz urzędu celnego, jak również do okolicznych domów. Ulicę zamy- kano fragmentami, a na krótszych odcinkach nie mogło pracować już tak wiele osób. Poza tym Wojciech Rajewski przypomina, że na początku inwestycji, na prośbę leszczyńskiego magistratu, udostępniono plac bu- dowy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, przebudowują- cemu swoją sieć. Rzecznik prezydenta Rafał Ko- tomski przyznaje, że władze Leszna są zdziwione tego typu tłumaczeniami. – Skoro stwierdzono błędy pro- jektowe, dlaczego w takim razie na żadnej radzie budowy wykonawca nie zgłaszał swoich problemów i nie mówił głośno, że projekt rozmija się rzeczywistością? Zaczęto o tym mówić dopiero 24 listopada br., w momencie, gdy wielkimi krokami zaczął zbliżać się i tak już przedłużony przez miasto termin zakończenia inwestycji – ko- mentuje Rafał Kotomski. Podkreśla, że dla miasta sytuacja jest podbramkowa, bo takie termi- nowe przesunięcia mogą ostatecz- nie skutkować tym, że miasto straci dotację. – Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą wielkopolskim, które- mu relacjonujemy na bieżąco, jak wygląda sytuacja. Zrobimy wszystko, by miasto nie straciło przyznanych mu pieniędzy. Z drugiej strony, ma- my świadomość, że w każdej chwili wszystkich nas może zaskoczyć mróz i śnieg. Co wtedy z tą ważną dla miesz- kańców inwestycją? – zastanawia się rzecznik prezydenta Leszna. Już od pewnego czasu gołym okiem było widać, że termin 30 listo- pada na zakończenie prac jest raczej nierealny. Zarówno prezydent Łukasz Borowiak, jak i wykonawca deklarują chęć współpracy przy rozwiązaniu za- istniałego problemu. Miejmy nadzieję, że teraz już bez żadnych niespodzia- nek uda się jak najszybciej doprowa- dzić prace do końca. Mieszkańcy tej części miasta przyznają, że mają już dość stania w korkach i zastanawiania się, w jaki sposób i kiedy najszybciej dojadą do własnego domu. Anna Maćkowiak VLESZNO. BĘDZIE KONKURS DLA SZKÓŁ I Z NAGRODĄ W POSTACI POIDEŁEK DLA UCZNIÓW Kranówka jest smaczna i zdrowa Miejskie Przedsiębior- stwo Wodociągów i Ka- nalizacji wraz z Wiel- kopolskim Klasterem Wodnym zorganizowa- ły we wtorek konferen- cję „Pijemy leszczyńską kranówkę”. Spotkanie z ekspertami skierowa- no głównie do młodzieży i było ele- mentem projektu proekologicznego w szkołach aglomeracji leszczyńskiej. – Wielkopolski Klaster Wodny to grupa inicjatywna założona w paź- dzierniku ubr. W jej skład wchodzi 12 partnerów – tłumaczył uczestnikom konferencji Rafał Zalesiński, prezes MPWiK w Lesznie. – Naszym celem jest prowadzenie działalności ba- dawczo – rozwojowej. Skupiamy się na wielu projektach. Dziś promuje- my projekt miękki, a w najbliższej przyszłości czekają nas projekty z innego obszaru, jak uregulowanie gospodarki osadowej w aglomeracji leszczyńskiej i gminach ościennych. Idea projektu „Pijemy leszczyńską kranówkę” jest czytelna: chodzi o pro- mocję picia wody z kranu. Ta płynąca w naszych rurach jest smaczna, zdro- wa i godna polecenia do tego stopnia, że pojawił się pomysł montażu w szko- łach tzw. poidełek dla uczniów. Nie- bawem zostanie ogłoszony konkurs ekologiczny dla uczniów, a nagrodą dla sześciu zwycięskich szkół byłby montaż poidełek. Konferencja została zorganizowana głównie z myślą o młodych ludziach – Jednocześnie zwracamy się do samorządów Leszna oraz gmin: Rydzyna i Święciechowa, aby wsparły naszą inicjatywę i poszły krok dalej i docelowo wszystkie szkoły aglome- racji leszczyńskiej zostały wyposażo- ne w takie poidełka – mówił prezes Zalesiński. Celem konkursu będzie nie tyl- ko promocja kranówki, ale także ochrona zasobów poprzez mądre gospodarowanie wodą. Woda z kranu I A K S Ń Z D O B A N I L O R A K . T O F niewątpliwie leszczyniakom sma- kuje, co udowodniła akcja MPWiK na Dniach Leszna. Częstowano wów- czas mieszkańców kranówką, a napój był chwalony zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Podczas wtorkowej konferencji młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać wykładów na temat procesu uzdat- niania wody podziemnej na przykła- dzie wód ujmowanych dla Leszna i obejrzeć film o zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Zaborowie. Wysłuchali też wykładu na temat roli wody w organizmie człowieka i po- znali szczegóły badań jakości wody prowadzonych przez inspektorów sanitarnych. O dobrych praktykach w swojej szkole opowiedzieli przedstawicie- le szkoły podstawowej w Raciborzu, w której uczniowie na co dzień ko- rzystają z poidełek. – Warto podkreślić, że w minio- nym piętnastoleciu poniesiono w Polsce ogromne nakłady inwesty- cyjne na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyj- nej. Dzięki temu możemy zapew- nić najwyższą jakość wody z kra- nu, co gwarantują systematyczne badania laboratoryjne i kontrole zewnętrzne – podkreślała Anna Lutowska, przedstawicielka Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. kab
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Panorama Leszczyńska - e-wydanie
Numer:
48/2016

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: