Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 005987 14263128 na godz. na dobę w sumie
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 9/2019
Panorama Leszczyńska - e-wydanie - 9/2019
Numer: 9/2019 Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: Polska Press Język publikacji: polski
ISSN: 0138-0907 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> polityka, społeczno-informacyjne
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

Tygodnik regionalny ukazujący się na terenie byłego województwa leszczyńskiego.


Darmowy fragment publikacji:


  | nr 9/2035 | 3,50 zł/w tym 8 VAT | | LESZNO | GOSTYŃ | GÓRA | KOŚCIAN | RAWICZ | WSCHOWA | . . 9 1 0 2 3 5  2 7 2 . K E R O T W  A D O R Ś J E S T E Ś M Y D L A C I E B I E Jesteśmy o(cid:30) cjalnym patronem medialnym | . r 9 7 9 1 d o ę i s e u z a k u j | 8 9 4 2 7 3 S K E D N I | Obra na mieliźnie. Kołem ratunkowym mają być nowe władze klubu  I I I K S W E N Ś W Ł A H C M I . T O F Podpalił salę chorych w wojewódzkim szpitalu LESZNO. Sprawca podpalenia sali chorych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym decyzją sądu spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Henrykowi B. grozi 10 lat więzienia. Mężczyzna trafił do szpitala w piątek wieczorem – miał spuchniętą głowę i zrobiono mu badanie tomografem. Choć był kompletnie pijany, przyjęto go na oddział. s8 H C M I . T O F LESZNO ŚMIERĆ NA TORACH Zeznania skatowanej kobiety być może pomogą wyjaśnić sprawę. Tragedia na torach prawdopodobnie łączy się z jej pobiciem s9 REGION MODRNIZACJA LINI KOLEJOWEJ Wciąż brak konkretów po rezygnacji (cid:25) rmy Astaldi, remontującej trakcję. Zaawansowanie prac na odcinku Leszno- Rawicz wynosi maksimum 5 s2 S D . T O F LESZNO GOŃCZY POLSKI NAJLEPSZY Do hali Trapez przyjechało około 450 psich piękności z kilkunastu krajów, w tym z USA i Brazylii s15 REGION PSYCHOLOG RADZI, JAK UNIKNĄĆ MANDATU KARNEGO s32 A M A . T O F REGION Włodarze pokazują majątek Ujawniamy, gdzie mieszkają, czym jeżdżą i ile zaoszczędzili czołowi samorządowcy s14 . H C R A . T O F 2 o tym się mówi Lubicie niedziele bez handlu? Ja niekoniecznie  BEZ CENZURY Robert Lewandowski C A M T O F . Przyzwyczailiście się już do nie- dziel bez handlu? Nie brakuje Wam wizyt w marketach czy centrach handlowych w weekend, co jeszcze do niedawna było polską świecką tradycją? Na pewno mamy różny stosunek do tej nowości, w zależności od tego, czy jesteśmy konsumentami, pracownikami handlu czy pracodawcami prowa- dzącymi taki biznes. Jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia czy patrzenia. Osobiście mam tzw. mieszane odczucia. Rozumiem ideę, jaką kierowała się Solidarność, na wnio- sek której rząd wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu handlu. Owszem, pracownicy handlu mają wolne, więc mogą odpocząć i poświęcić ten czas rodzi- nie. Z drugiej strony – na pewno stracili na tym handlowcy, zwłasz- cza ci mniejsi. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowa- dzonego przez Retail Institute. Firma analizuje dane z większości centrów handlowych w kraju. Omówienie wyników przynosi poniedziałkowa Gazeta Wyborcza. Z danych RI wynika, iż zakaz handlu nie uderzył we wszystkich tak samo: w mniejszych centrach handlowych, położonych na peryfe- riach miast z dominującą ofertą spo- żywczą spadek obrotów jest bardziej odczuwalny. I to jest pierwszy para- doks. Kiedyś to właśnie supermar- kety z żywnością stanowiły magnes przyciągający klientów do centrów handlowych. Teraz ten atut prze- mienił się w mankament. Najmniej zakaz handlu odczuły duże centra, czyli o powierzchni ponad 40 tys. m2, w których w 2018 r. nastąpił nawet lekki wzrost obrotów. Największe centrum handlowe w regionie: Gale- ria i Park Leszno (razem z Casto- ramą) ma zbliżoną powierzchnię do owego progu, by nazwać je „dużym”, ale nie wiem, czy miniony rok zakończyli wzrostem przychodów? Sądząc po wiecznie zatłoczonym parkingu, na którym upolowanie wolnego miejsca cza- sami graniczy z cudem, właściciele galerii chyba nie powinni narzekać. Oczywiście, na pewno spadł u nich ruch w niedzielę niehandlowe, bo nawet jeśli centrum handlowe jest otwarte, to można skorzy- stać tylko z niektórych obiektów – kina i kawiarni czy restauracji. Słowem: w niedzielę bez handlu można wybrać się jedynie na film „z wkładką”. I wielu z nas tak czyni, chyba że w ogóle nie chodzą do kina, co – jak się okazuje – wcale nie jest taką rzadkością. W naszej sondzie na portalu otopanorama.pl aż 42 internautów właśnie do tego się przyznało, a ponad połowa chodzi do kina bardzo rzadko. Wyszło, że tylko 4 wybiera się do kina przynajmniej raz w miesiącu. Wracając do analizy RI, to na pyta- nie czy społeczeństwo zaakcep- towało zakaz handlu w niedzielę odpowiedź brzmi: nie! Gdy tylko jest możliwość robienia zaku- pów w niedzielę (w 2018 r. – dwa razy w miesiącu, w tym – tylko raz) konsumenci z tego korzy- stają. W ub. r. 32,9 mln klientów odwiedziło galerie w niedziele handlowe, tj. o 8,5 więcej niż w 2017 r. Szefowa RI Anna Szmeja uważa, że jest w Polsce duża grupa osób, które z racji zobowiązań zawodowych i rodzinnych mają problem, by znaleźć czas na robie- nie zakupów w inne dni tygodnia. Mnie też trudno było się począt- kowo przyzwyczaić do niedzielnego zakazu handlu i to nie dlatego, iż jestem jakimś zakupoholikiem. Po prostu była to okazja, żeby przy okazji wypadu do Poznania na zakupy, spotkać się z rodziną. Teraz pozostaje głównie sobota... PANORAMA LESZCZYŃSKAnr 927.2.-5.3.2019www.otopanorama.pl Wciąż brak konkretów po rezygnacji Astaldi  REGION. ZAAwANsOwANiE pRAC NA MOdERNiZOwANyM OdCiNKu LEsZNO–RAwiCZ wyNOsi MAKsiMuM 5 Rozumiemy trudną sytuację mieszkańców. Udało się przekonać PKP, żeby udrożnić wygodniejszy przejazd do Rawicza od strony stadionu Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz poprawić jakość, zrobić drogę – od- powiadał burmistrz Grzegorz Kubik, nawiązując do inwestycji gminy na ul. Kołłątaja, gdzie wyłożono betonowe płyty. Dalszych prac na tym odcinku magistrat nie planuje. Spotkanie nie rozwiało wątpliwości mieszkańców. Nie poznali też konkret- nych dat rozwiązania ich problemów. Najbliższym ważnym terminem jest czerwiec – wtedy ma zostać podpisana umowa z nowym wykonawcą. Miesz- kańcy Masłowa i okolic muszą wierzyć, że wszystkie prace pójdą zgodnie z har- monogramem. LA A L K . T O F Mieszkańcy Masłowa i okolicznych wsi tłumnie przybyli na spotkanie głównie władze gminy. – Nas interesuje normalny, godny przejazd. To powinni nam zapewnić wło- darze gminy. Niech pokażą, że dbają o tysiące mieszkańców – mówił wyraźnie wzburzony Krzysztof Kazuń, mieszka- niec Masłowa. – Gmina miała dwa wyjścia: nie robić nic, bo za wytyczenie objazdów odpo- wiada inwestor albo starać się pomóc:  NEKROLOG W holu sali sportowej Szkoły Podstawowej w Masłowie ponow- nie spotkali się miesz- kańcy wsi oraz oko- licznych miejscowości, aby dyskutować o inwestycji realizowa- nej przez PKP PLK. W porównaniu do konsultacji zorganizowanych rok temu zasadniczo zmieniły się dwie rzeczy. : Tym razem udostępniono nagłośnienie, a na spotkaniu nie było przedstawicieli Astaldi, które zrezygnowało z inwestycji. Reszta spotkania wyglądała niemal bliźniaczo, jak rok temu. Mieszkańcy stłoczeni byli w holu sali, część z nich stała na schodach, a dopytywali głównie o konkretne daty i szczegóły inwestycji. Przedstawiciel PKP PLK tłumaczył im natomiast, że odpowiedzi na te pytania nie są jeszcze znane. Przybliżył jednak obecną sytuację na modernizowanym odcinku i opowiedział o dalszych pla- nach względem inwestycji. – Jesteśmy w trakcie postępowania związanego z wyborem wykonawców – mówił Jarosław Szczepaniak z PKP PLK. – Planujemy, że od czerwca rusza- my ponownie z przebudową odcinka od Leszna do granicy województwa. Planu- jemy, że do końca 2020 roku uda nam się wykonać całość prac. Mieszkańcy dopytywali też o kwestie związane z budową wiaduktu kolejowe- go na ulicy Piłsudskiego w Rawiczu. Konkretów nie poznali, ale według in- westora uruchomienie przejazdu może być możliwe najwcześniej za rok. PKP musi najpierw wyłonić nowego wyko- nawcę i dokończyć niezbędne prace przy modernizacji torowiska. Obecnie stan prac na odcinku od Leszna do Rawicza szacuje się na 0 do maksymalnie 5 . Pojawił się również temat kłopot- liwych objazdów między Rawiczem i Masłowem. Korzystający z ulic: Fioł- kowej i Kołłątaja narzekają na fatalny stan dróg. Za utrudnienia obwiniają www.otopanorama.pl27.2.-5.3.2019nr 9PANORAMA LESZCZYŃSKA Budują dach nad lodowiskiem CZy w Tym SeZOnie pOjeźdZimy jeSZCZe nA łyżwACH w LeSZnie? wSZySTkO ZALeży Od pOgOdy wykopy pod kotwy przygotowane zostały po rozmrożeniu lodowiska Pracownicy wrocławskiej fir- my na zlecenie miasta od ty- godnia montują zadaszenie leszczyńskiego lodowiska. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy pneumatyczna powło- ka pojawi się nad taflą. Nie jest też pewne, czy w tym sezonie uda się tak przygotować od podstaw taflę, by wje- chali na nią łyżwiarze. Montaż dachu nad lodowiskiem rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. – Konieczne było rozmrożenie płyty, by zdemontować ogrodzenie lodowiska. Dopiero po tym zabiegu pracownicy mogli przygotować wy- kopy pod kotwy. Na nich zostanie zamocowana cała czasza zadaszenia – mówi Sławomir Kryjom, dyrektor MOSiR w Lesznie. Po wkopaniu kotw i założeniu dachu bandy wokół lodowiska zo- staną ponownie założone. Cała ope- racja instalacji pneumatycznego dachu może potrwać do początku marca. Czy zatem jeszcze w tym sezonie łyżwiarze skorzystają z lodowiska? – Tego nie wiemy. Trzeba by na no- wo wylać i wymrozić całą taflę. To wy- maga temperatur znacznie poniżej +10 stopni. Wszystko więc będzie zależało od pogody. Jeśli nie uda się w tym sezonie, to z pewnością w kolejnym, bo zimowy pod dachem chcielibyśmy zacząć już od listopada – dodaje Kryjom. Koszt montażu dachu dla lodo- wiska to ponad pół miliona złotych. Dach na okres letni będzie rozbiera- ny i przechowywany w magazynach OSIR, by nie niszczał. mich warto wiedzieć 3 Lanberry, Kombii i ELO na Dniach Leszna  LESZNO. Coroczne święto miasta zaplanowano na majowy weekend. Cykl imprez rozpocznie się w pią- tek -17.05 od wieczornego koncertu gwiazd. Na popularnym Smoku wy- stąpią: wokalistka Lanberry, zespół Kombii oraz Electric Light Orchestra Performed by Phil Bates. – Prace nad repertuarem trwały od początku roku. Zastanawialiśmy się czy piątkowego koncertu gwiazd nie zorganizować na lotnisku, lecz z uwagi na remont krajowej „dwu- nastki” z pomysłu zrezygnowali- śmy – tłumaczy Łukasz Borowiak, prezydent miasta. – Niewykluczone, że w kolejnych latach lotnisko będzie służyło jako miejsce dużych imprez plenerowych. W sobotę na rynku wystąpią aktorzy znanymi z telewizyjnego show „Two- ja twarz brzmi znajomo”.Agnieszka Włodarcazyk, Kaja Paschalska i Artur Chamski wcielą się w gwiazdy świato- wego formatu i przeniosą Leszno w kli- mat tego programu. Dodatkowo zapla- nowano wiele zaskakujący konkursów oraz gier i zabaw z publicznością. Atrakcją niedzieli będzie koncert orkiestry dętej miasta Leszna, któ- ra właśnie obchodzi swoje 25-lecie. A o godzinie 19.00 rozpocznie się leszczyński kabareton, w którym będą bawić kabarety K2 i Skeczów Męczących. Cena biletu na tegoroczne Dni Leszna nie uległa zmianie. Bilet w przedsprzedaży do końca kwietnia będzie kosztował 5 złotych, a po 1 maja oraz przez internet – 10 zł. Sprzedaż biletów rozpocznie się 1 marca. Maciej Mizgalski dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie –1 marca ruszy przedsprzedaż bi- letów – informuje Maciej Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Bilety kupione za pośrednictwem internetu będą kosztować 10 złotych, a w kasie MOK do 1.05 – 5 zł, nato- miast później – 10 zł. W budżecie miasta zapisano 300.000 zł na organizację Dni Lesz- na. Pulę środków zwiększą wpływy z biletów. Środki mają pokryć hono- raria artystów i koszty organizacji trzydniowego święta miasta. ds PYTANIE DO WŁADZY Czy ZUS znalazł u nas symulantów na L4? . H C R A T O F . MARLENA NOWICKA regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce ZUS co roku kontroluje w całej Polsce prawie pół miliona osób przebywających na zwolnie- niach lekarskich. Na terenie oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, któremu podlegają m.in. inspektoraty w Lesz- nie, Kościanie, Rawiczu i Gostyniu, lekarze orzecznicy przeprowadzili 6408 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. Wydali 390 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasił- ku na łaczną kwotę ponad 144 tys. zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 4936 osób i 354 z nich pozbawiono pra- wa do zasiłku na kwotę niemal 323 tys. zł. Kontrolerzy ZUS odkryli wiele nie- prawidłowości. Udowodnili na przy- kład, że podczas zwolnienia lekar- skiego pracownik uczestniczył jako opiekun w wycieczce szkolnej swojej córki. mach montaż zadaszenia lodowiska w Lesznie ma zakończyć się najpóźniej w pierwszych dniach marca i i i k S w e n Ś w ł A H C m i ) x 2 ( . T O F wiadomości 4 Relikwie Jana Pawła II w domach mieszkańców GŁUChOWO. ARTeFAkT TRAFiA dO pRywATnyCH mieSZkAŃ. KAżdy może go gościć u siebie pAnORAmA LeSZCZyŃSKAnr 927.2.-5.3.2019www.otopanorama.pl Przy ulicy Zacisze pojawił się czujnik smogu  Mieszkańcy głuchowskiej paraii mają możliwość bezpośrednich modlitw przy relikwiach Jana Pawła II w swoich domach. Relikwie są przekazywane z rąk do rąk. Dołączona jest do nich księga pamiątkowa i modlitewnik. Z takiej możliwości skorzystali już mieszkańcy: s Mikoszek, Jarogniewic i Srocka. Teraz są wśród mieszkańców Piotrowa Pierwszego. – To dla nas zaszczyt, móc pomodlić się przy relikwiach naszego ukochanego papieża. Każdy ma swoje prośby, problemy, z którymi musi się mierzyć. Wiara powoduje, że żyje się łatwiej i ma się nadzieję na lepszy czas – mówi sołtyska wsi Urszula Kościuszko. – To naprawdę wielkie, duchowe przeżycie móc pomodlić się do Ojca Świętego w swoim domu. Mamy wiele intencji, ale zdrowie oczywiście jest dla nas najważniejsze – dodaje Magdalena Kościuszko-Wachowiak, mieszkanka Piotrowa Pierwszego. Relikwie z krwią Jana Pawła II następnie zostaną przekazane do Maruszkowa i Piotrowa Drugiego. Każda zainteresowana osoba w paraii głuchowskiej będzie miała możliwość gościć szczątki papieża u siebie w domu. MK i A k s w e n e z r o k A n w L A m i . t o f . h c r A t o f .  WSChOWA. W naszym regionie, podobnie jak w kraju, regularnie przekraczane są normy smogowe. Jednym z systemów monitorujących jest Airly, którego czujnik pojawił się przy ul. Zacisze we Wschowie. W chłodniejsze dni system alarmował, że pogoda nie sprzyja spacerom, natomiast w poniedziałek ok. południa prze- kazywał dobre wiadomości. Pogoda zachęcała do wyjścia z domu bez maski antysmogowej. Dzięki sensorom możliwe jest zbieranie i  interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. Kab Szkoła w Kiełczewie będzie zlikwidowana i z c w e J A r J e z r d n A . t o f Wsie mają nowych sołtysów i rady sołeckie w widziszewie podczas sesji rady gminy  POWIAT KOŚCIAŃSKI. W minionym tygodniu w Żelaźnie, gm. Krzywiń, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został Wojciech Glinkowski (na zdjęciu). W skład rady sołeckiej weszli: Patrycja Dańczak, Marek Dańczak, Leszek Giezek, Marlena Giezek i Justyna Kaczmarek. W Łagiewnikach mieszkańcy funkcję sołtysa powierzyli Dawidowi Szostek. Współpracować z nim będzie rada w składzie: Mateusz Bryszak, Zbyszek Gronostaj, Barbara Losiak, Joanna Losiak, Gertruda Matejkowska oraz Lucjan Ratajczak. W Bonikowie nowym sołtysem została Izabela Chłapowska. Wspierać ją będzie rada: Grzegorz Denisewicz, Marek Józefowski, Marek Kaczmarek, Krzysztof Kędziora, Monika Miler, Adam Szczepaniak oraz Artur Walczak. W Widziszewie na kolejną kadencję wybrano Justynę Mocek. Członkami rady zostali: Maria Adamczewska, Barbara Bartkowiak, Grażyna Błażejczak, Zoia Ciećmierowska, Krzysztof Ryfa, Ilona Tic oraz Ewa Włodarczak. ARaj J A r A t o f .  KOŚCIAN. Radni gminy postano- wili, że Szkoła Podstawowa w Kieł- czewie będzie zlikwidowana. Zamiast szkoły powstanie filia Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach, gdzie będą oddziały przedszkolne i uczyć się będą uczniowie klas 1-3. W piątek, 22 lutego w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie odbyła się sesja Rady Gminy Kościan. Pod- czas obrad radni podjęli uchwałę o likwidacji SP w Kiełczewie. Szkoła w Kiełczewie funkcjonowała w dwóch budynkach, drugi znajduje się w Ko- korzynie. Teraz w Kiełczewie i Ko- korzynie będą działać filie Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach, jako placówki przedszkolne, a uczyć się będą uczniowie klas 1-3. Za uchwałą zagłosowało 12 radnych, a przeciw by- li: radna Marieta Szkudlarska i radny Zbigniew Szymanowski. W czasie sesji podjęto także uchwałę o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Starych Oborzy- skach w Zespół Szkół. W planach re- organizacji oświaty było także prze- kształcenie szkół podstawowych w Bonikowie i Starym Luboszu w filie. Od tego zamiaru gmina Kościan jed- nak odstąpiła po licznych protestach rodziców uczniów i mieszkańców sołectw. Tak więc w Bonikowie i Sta- rym Luboszu na razie będą działać szkoły podstawowe uczące uczniów klas 1-8. ARaj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Panorama Leszczyńska - e-wydanie
Numer:
9/2019

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: