Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00657 012315 7903846 na godz. na dobę w sumie
atrament - nr 2, sierpień 2011 - ebook
atrament - nr 2, sierpień 2011 - ebook
Numer: Archiwum publikacji: numery archiwalne
Wydawca: My Book Język publikacji: polski
ISSN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: e-prasa >> kobiece, lifestyle, kultura
Porównaj ceny (wydanie papierowe, wydanie cyfrowe).

W sierpniowym @tramencie:

Magazyn literacki @trament dostępny jest także w wersji EPUB - szczegóły w numerze.

 


Darmowy fragment publikacji:


         ! ∀# ∃ ∋ ( !)    ! ∀∀ # ∋1  ∃ ∀∀# ∃          ∗+,−  ∋ ( ∋. /    ∋0  ∋1  ∋ ( 2 3  4  ∀.∗2 −   5  ∀∀)∗+,−. ∀∀ 3 6 #    ∗2  − 7   8    !9 ∀  !  ∗2 −∀ :; ∋1= ∀  4  ∀  .! 9      !∀#∃∀ ∋()∗!∀+∃,+ − !#( . ∃!/−∃( ,          )0+1(−   −# ! ∀ # ∃ +(2 ( !  ∋   ( )∗ +∗), +−# (∗) −.  /0 ,,  /1 2  ,( −  /. , −∃( ( 3 + ∃4   ∋( !∃−− ∃∃ 5 ∃ ∃ ∋ ∋  6 1+   ∃7 +57  −−(∃( 8+ ∀ 9 + +∀: 0 ∀ # ∗ ∋∀; −(3 ∋+  ::; −     #∀ ? 1∀4! /09∀ # ≅ Α 8 Β  ∀≅ ∀. Χ! 9 ; 4 8  ∆  94  Χ ∀  ∀Χ 9 4  ∀  ∀ ≅  ∆∀  ≅  Χ   9 Χ  7   Χ ∀ 4      ≅  ∀   ! Χ ∀   ∀7Χ ≅ ∀Χ 7 ≅. # 7  ∀ ! 7 ∀ ∀   Χ   8 ∀≅Χ4  ∆  #! !   Β4 Ε∆∀7 94  48 ! # ∀  ∀ 7 ≅Β 47 8 ∀ ∀≅  ∀ ∀# ∃ Χ 4  8 Χ4 .!. ∀ Χ9  ∆ ≅Χ7∆∀7   ∆ ∀ ∆ !  Χ4 ∀ 9∀8 7Χ 9  .!.    ≅ ∆ ∀ ! Χ 9   9 . 9 Χ .  ≅   8 Χ4  ∀4 ! !≅Φ  ≅ ∀  9 ∆ 7 ∀. ∀Χ∀7 7 4 ∀≅ ;∀  ! 4 ∀    / Γ7  !4  ≅  ∀ Χ 7    !  ∀ ∀1  / ! ∀ ∆Χ≅ Χ9    Φ ≅ 4     ! +     ! !  7   ∀  ∀ Χ  ≅  ∀  7    ∆ !  ≅8 ≅ Χ ≅  ≅ ∆Χ4 9 4   ∆ ∆ 7  ∆  ∀  !Χ∀  ∆ ;  ? ( ∀ ∃ 456              1 (1234∀ 0 ∀ 1145  ∀(6   ∀  ∀5 ∀74∀89 ∀0:∀∀ ∀(6:2∀ 4∀:4∀ ∀20 1∀;∀∀ : 8 ; ∀ 7      ≅!/ ΗΙΙϑΧ ∀ ∀7 ≅    ∀ 8  ≅ ∆    ∀   ∀≅8   ΚΛΛΜ) ≅ ∆   Χ4      Χ  ! ! ≅  ≅    ! Α( !Χ≅7 ! 7  ∀ Χ ≅    ≅  . 8 ∀ ∀7 ≅ ! .9 Χ4  7 ∀7 74  ≅ /8 Χ7 ≅    / 1  Χ   Χ9 ∀7∆ .    )  !  74  ∀ ! 8 ! Ν ! . ∀ Χ 9 ! Χ ∀4 ∃! Χ9 ! 4 8 ∀ Χ ! 7 7 ≅ ∀7 ∀Χ  ∀∀7  7  ≅ Χ  7 ∀ ∆ Β 74  8 Χ 7!∀7 Χ   Α  9  ( !!   ∀ ∀ ≅  !∀ ≅∀≅8 !   Χ  ∀!  ∀≅Χ   4∀78 !Χ 9 ∀ ∀ Η  Χ∀ !   9   Χ! ≅ . ∀Χ∀∀  ∀  4  !   . ≅∀4 8 Η∋    ∗ ∀  ≅?−ΧΗΗ8ΗΚΧΚΛΛΗ              Χ      Χ    Χ  7∀ ∀ 7 7 Χ   ≅  Χ ≅!∀7   ∀ Χ  8 ∀7   Χ  !/ Χ!  ∀   ∀   Χ  ! ∀     ≅!/ 7  ≅ 8  ∀Χ4  ∆ ! Χ4    ∀7Χ ≅!∀7 74Χ   # ∃  ∃ ∋(  ∋    ∃ ∃  ∃  (  ∋ Α !  ∆  Χ   7  Χ ∀ ∆ ≅ Χ9∀  ∀  ≅≅∀ !   1   Χ 9 ∀  ! 4 Χ   .   / Χ 9 ∀ 4 Ε∆    Χ∀ 7 ≅ ∀ ≅ Χ∀7 ≅ 8 ≅Χ      ≅  8  ∗ ∀  ≅?−+ 4 ≅ ∀ ≅      ∀7 !  ≅   8 ∀ ∀7 ∀  Β7 Χ9 48 ∀7 7  ∆ Χ  Χ   8  Χ ∀7  ∆.9 Χ9  4 ≅    ! / ∀ .Ν ! ≅4  ΧΟ .Χ∀  Χ∀  Χ 8  !   77      9 Χ   4  9∀ 9  ! ∀  7 8 7∃  7∀! Χ  ∆Χ!4 8 Κ+ ∀  ∆!  7ΠΘ8  ∆ ! 4 4 !  9  Κ∋ ) ∗ Θ∋  ∃        ( !Β Ο ≅4 ≅4Χ9 7  ≅8 !4  Χ  ! Χ  ≅ 8   . ≅  Χ ∆∀ 4 7 ≅ (  Β ≅ ! ∆Χ ! Χ9 ∀∀     Χ∀  ≅ 8 7Χ∀7 ∀ !4 Χ ∀ Χ4 ∀ ! ∀7∀  9  8  ≅Ο   #   ! ; Χ9 ! ∆  Χ ! 8 Ρ  ∀ 9  ≅     Χ   Ο Χ  Χ 4 Χ8 Ν !#7  ≅ .Χ4  ( ! ∀  8   ≅4Β  4Χ ∀Χ 7  ∀7 7 ≅ !  Χ  ≅  Χ ≅ ∀ ! 9Ε ∀ 7 ! ∀≅;  ∀      ∀ Β∀ ∀ 4 ∀ 78   ≅ ∀ Χ  9 ∀!≅∀ ! Χ  ≅ ≅ΕΧ9  ≅≅  Β8   7 ≅ Ο Σ   ∀ ∆ 4.Χ4 944 9  7 ! ! Χ   ≅8 ∀ 4 ∀ ≅ ≅Β !   4   Β  ∀ Χ 9 Χ ∀ ≅ 9 Ο Χ      Γ   ! ≅ ∆Χ4   ∀  ∀Χ ≅ 7!  ∀7 9∀ ∆Χ ≅   Χ 9 ! 7 ∆1  Β ∀∀ ≅  ! ∀ 1 Ν !  ∀  Χ 4 ∀ ∀ 8    )  ≅  ∆Χ4  !7 ; Χ∀ ∀ ∆Β 4  !  !   Χ 74 ! ∀ 9 ( 7Χ ∀ ∀ ! 48 Ρ ∗+ +  ∋ ,− ∃    ∋ . /    .+/ .+ +/ ∗ ∀  ≅?−ΘΧΚΛΛΙ          Χ    ! Χ9 8 Ν !∀ Χ !7 ≅  7 ∀ ∀  !  4   94 ≅Ο Β∀ 8  ≅   Χ ≅ ! 9∀ ∆  7!7Χ∀ 8 !   9∀ ∆  !Β   8 ! ∀Β ∀!ΧΧ  Χ  ∀ ! ∆Χ∀1( Χ9! Ε∆ ≅  Χ∀ 8  9 Χ ∀7   9 !Χ ∀ !  ∀Χ    ∀1 Χ  ! ≅8 ≅1 Χ !  Ο    ∀  ∀Τ  Χ 9      ≅  94      9  ∀ 4 ≅ Ν !Β  !  ≅ ≅ / ! Χ! ≅Χ4 ∀ ∀ 8 9 ∃  7 Ο Χ9 4 ∆Χ 8 ≅4!7  ∆Χ ∆  !  ∀.  8 . ∀4  Α 4  Χ 8 ∀ ≅      ≅  Χ 48  Χ9  4 ≅  Χ  Χ4   94   ∆  ≅ Χ9 ∀7∀ !∀4  ≅ !Χ∀ !7   ∆Χ! Ο 8   ≅Χ   + 0 Β Χ 9!8 7  4Χ  ∀7  ≅  Χ  4   4  9   Β  4  !Χ ∀9 Χ  7 ! . ∀≅  Α  Χ 7∀7  ; Χ 4  94 9 ∆( !  ∀ΦΥ  Α1 Χ 9 4 ∀∀7  ≅! 7Χ !  9   ςΧ4  ∀∀ 1 ∃ 9 8 94 7 Χ9  ∀ 9Ε ∀Χ !≅94 ≅    !( !Χ4 !.   9 # !Χ4 ∀ ∀   ∀ Χ∀ ! 74∀∀ ∀4 ∆Χ∀ Β 94Χ ∀∆ ≅∀∀8 ς ) ∗         ∀Χ Χ 4  Ε∆1 ∀ !≅ 8 ≅ Χ4 ∀     ≅ ∀≅Β ∀ ! 74  7 4 Ε∆ 7   8  Φ ∀   9 ∆ 7 ∀!Β∀  ΕΧ! Χ ≅ Χ 9  ∀ ∀7 9∀   4 4∆Χ4   ∀      !Χ ∀ ∀ ∀ !   Χ    9 ∃   ! Χ9 !Χ ∀       !   Α   4  ∆Χ 4   9 !   ≅  ! ∃ ! 8 ∀ ∀ ! 9  Χ Χ   Χ9 ≅ ∀   7 !≅ ∀   Χ ≅    ! ∀7 ∀ 8 Χ9    ∀7 ∀ Χ! ∀≅8 94 9 Χ!    ∀ 8 9 Χ4 94  Χ! 8 !7∀  ≅   ! Χ 944  7  Χ   ∀   9   ! ∀≅ !   ∀≅∆Χ∀ 7 ≅     Χ!4   ∆ ≅ )94 Β 44 ∆ ∀ Χ  ≅∆Χ ∆   ≅!Χ97       ∀Χ ≅   8 Χ9! 7 ∆ ≅ 7  Χ ! 7 Χ994 ≅  Χ  Χ9 8 ∀7 !  Χ   ∆ 9 Χ ∆∀ 4 ! ∆Χ∀7 9 4 7 1  Χ ∃ 2Χ  ∆ 4 ∀Χ   9 4 Χ   9 Χ ∀ ∀ Χ !   8 Β   ∀   ( ! 8 Χ  9447    !Χ ≅ ≅Χ !  ∆ ∀  Χ9 ≅ 8 # 7 ∀7;≅  Χ9 4 ∀ 8  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

atrament - nr 2, sierpień 2011
Numer:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również: