Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00462 006924 18460221 na godz. na dobę w sumie
125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II - książka
125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0986-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik po technikach zabezpieczania sieci komputerowych

W naszych domach montujemy solidne zamki i drzwi, chronimy samochody wymyślnymi alarmami, w firmach zakładamy systemy monitoringu, jednak nadal wiele osób nie zwraca wystarczającej uwagi na bezpieczeństwo komputerów w sieciach domowych oraz korporacyjnych. Luki w systemach informatycznych powodują każdego roku straty rzędu miliardów dolarów, a przecież dostępnych jest wiele narzędzi i technik, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć komputery przed atakami crackerów.

'125 sposobów na bezpieczeństwo w sieci. Wydanie II' to zaktualizowany i rozbudowany zbiór praktycznych porad dotyczących zabezpieczania systemów informatycznych przed atakami. Dzięki wskazówkom przygotowanym przez cenionych profesjonalistów dowiesz się, jak stosować najnowsze narzędzia systemowe i niezależne programy do zabezpieczania systemów i danych, ochrony własnej prywatności w sieci czy bezpiecznego łączenia zdalnych maszyn. Nauczysz się także zastawiać pułapki na sieciowych napastników, wykrywać ich obecność w sieci i szybko przywracać normalne funkcjonowanie systemu po ewentualnym ataku.

Stosuj sprawdzone sposoby zapewniania bezpieczeństwa w sieci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

125 sposob(cid:243)w na bezpieczeæstwo sieci. Wydanie II Autor: Andrew Lockhart T‡umaczenie: Leszek Sagalara na podstawie (cid:132)100 sposob(cid:243)w na bezpieczeæstwo sieci(cid:148) w t‡umaczeniu Witolda Zio‡o ISBN: 978-83-246-0986-4 Tytu‡ orygina‡u: Network Security Hacks: Tips Tools for Protecting Your Privacy Format: B5, stron: 440 Praktyczny przewodnik po technikach zabezpieczania sieci komputerowych (cid:149) Jak sprawnie zabezpieczy(cid:230) system? (cid:149) Jak zapewni(cid:230) sobie prywatno(cid:156)(cid:230) w internecie? (cid:149) Jak skutecznie walczy(cid:230) z sieciowymi w‡amywaczami? W naszych domach montujemy solidne zamki i drzwi, chronimy samochody wymy(cid:156)lnymi alarmami, w firmach zak‡adamy systemy monitoringu, jednak nadal wiele os(cid:243)b nie zwraca wystarczaj„cej uwagi na bezpieczeæstwo komputer(cid:243)w w sieciach domowych oraz korporacyjnych. Luki w systemach informatycznych powoduj„ ka¿dego roku straty rzŒdu miliard(cid:243)w dolar(cid:243)w, a przecie¿ dostŒpnych jest wiele narzŒdzi i technik, kt(cid:243)re pozwalaj„ skutecznie zabezpieczy(cid:230) komputery przed atakami cracker(cid:243)w. (cid:132)125 sposob(cid:243)w na bezpieczeæstwo w sieci. Wydanie II(cid:148) to zaktualizowany i rozbudowany zbi(cid:243)r praktycznych porad dotycz„cych zabezpieczania system(cid:243)w informatycznych przed atakami. DziŒki wskaz(cid:243)wkom przygotowanym przez cenionych profesjonalist(cid:243)w dowiesz siŒ, jak stosowa(cid:230) najnowsze narzŒdzia systemowe i niezale¿ne programy do zabezpieczania system(cid:243)w i danych, ochrony w‡asnej prywatno(cid:156)ci w sieci czy bezpiecznego ‡„czenia zdalnych maszyn. Nauczysz siŒ tak¿e zastawia(cid:230) pu‡apki na sieciowych napastnik(cid:243)w, wykrywa(cid:230) ich obecno(cid:156)(cid:230) w sieci i szybko przywraca(cid:230) normalne funkcjonowanie systemu po ewentualnym ataku. (cid:149) Zabezpieczanie system(cid:243)w Windows i uniksowych (cid:149) Zapewnianie prywatno(cid:156)ci w internecie (cid:149) Konfigurowanie i testowanie zap(cid:243)r sieciowych (cid:149) Bezpieczne korzystanie z us‡ug (cid:149) Zabezpieczanie sieci przewodowych i bezprzewodowych (cid:149) Monitorowanie dzia‡ania sieci (cid:149) Stosowanie silnego szyfrowania i uwierzytelniania (cid:149) Wykrywanie w‡amaæ i przywracanie dzia‡ania sieci Stosuj sprawdzone sposoby zapewniania bezpieczeæstwa w sieci Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Twórcy książki ................................................................................................................................7 Wstęp .............................................................................................................................................11 Rozdział 1. Bezpieczeństwo systemu Unix ................................................................................17 1. Zabezpieczenie punktów montowania ........................................................................ 17 2. Wynajdywanie programów z ustawionymi bitami SUID i SGID ........................... 19 3. Wynajdywanie udostępnionych katalogów ................................................................ 20 4. Tworzenie elastycznych hierarchii uprawnień za pomocą list ACL standardu POSIX ....................................................................... 21 5. Zabezpieczenie dzienników zdarzeń przed modyfikacją ......................................... 24 6. Podział zadań administracyjnych ................................................................................. 26 7. Automatyczna kryptograficzna weryfikacja sygnatury ............................................ 28 8. Odnalezienie nasłuchujących usług .............................................................................. 30 9. Zapobieganie wiązaniu się usług z interfejsami ......................................................... 33 10. Ograniczenie usług do środowiska sandbox .............................................................. 34 11. Użycie serwera proftp z MySQL jako źródłem danych uwierzytelniających ....... 38 12. Zabezpieczenie się przed atakami rozbicia stosu ....................................................... 41 13. grsecurity — zabezpieczenie na poziomie jądra ........................................................ 43 14. Ograniczanie aplikacji za pomocą łatki grsecurity ..................................................... 48 15. Ograniczanie wywołań systemowych za pomocą mechanizmu systrace .............. 50 16. Automatyczne tworzenie zasad mechanizmu systrace ............................................. 54 17. Kontrola logowania za pomocą modułów PAM ........................................................ 56 18. Ograniczenie użytkownikom usług przesyłania plików do SCP i SFTP ............... 60 19. Uwierzytelnianie za pomocą haseł jednorazowych ................................................... 63 20. Środowiska ograniczonych powłok .............................................................................. 66 21. Ograniczenie użytkownikom i grupom użycia zasobów ......................................... 67 22. Automatyczne uaktualnianie systemu ......................................................................... 69 Rozdział 2. Bezpieczeństwo systemu Windows ........................................................................71 23. Kontrola zainstalowanych poprawek ........................................................................... 72 24. Konfiguracja aktualizacji automatycznych za pomocą przystawki Zasady grupy ........................................................................ 76 Spis treści | 3 25. Lista otwartych plików oraz procesów, które ich używają ...................................... 79 26. Lista działających usług i otwartych portów .............................................................. 81 27. Uruchomienie inspekcji .................................................................................................. 82 28. Zdobywanie informacji o programach uruchamianych automatycznie ................ 83 29. Zabezpieczenie dzienników zdarzeń ........................................................................... 85 30. Zmiana maksymalnej wielkości dzienników zdarzeń .............................................. 85 31. Archiwizacja i czyszczenie dzienników zdarzeń ....................................................... 87 32. Wyłączenie udziałów domyślnych ............................................................................... 89 33. Zaszyfrowanie folderu Temp ........................................................................................ 91 34. Tworzenie kopii zapasowej klucza EFS ....................................................................... 92 35. Czyszczenie pliku stronicowania podcza zamykania systemu ............................... 98 36. Wyszukiwanie haseł, których ważność nigdy nie wygasa ..................................... 100 Rozdział 3. Ochrona prywatności i anonimowość ..................................................................103 37. Ochrona przed analizą ruchu ...................................................................................... 103 38. Tunelowanie SSH za pomocą programu Tor ............................................................ 107 39. Bezproblemowe szyfrowanie plików ......................................................................... 108 40. Ochrona przed wyłudzaniem danych ........................................................................ 112 41. Mniej haseł na stronach WWW ................................................................................... 116 42. Szyfrowanie poczty w programie Thunderbird ....................................................... 118 43. Szyfrowanie poczty w systemie Mac OS X ............................................................... 123 Rozdział 4. Zapory sieciowe ......................................................................................................127 44. Zapora sieciowa Netfilter ............................................................................................. 127 45. Zapora sieciowa PacketFilter systemu OpenBSD .................................................... 131 46. Ochrona komputera za pomocą Zapory systemu Windows ................................. 138 47. Zamykanie otwartych portów i blokowanie protokołów ....................................... 146 48. Zastępujemy Zaporę systemu Windows ................................................................... 148 49. Tworzenie bramy uwierzytelniającej ......................................................................... 155 50. Sieć z ograniczeniem na wyjściu ................................................................................. 158 51. Testowanie zapory sieciowej ....................................................................................... 159 52. Filtrowanie adresów MAC za pomocą zapory sieciowej Netfilter ....................... 162 53. Blokowanie Tora ............................................................................................................ 163 Rozdział 5. Szyfrowanie i zabezpieczanie usług ......................................................................167 54. Szyfrowanie usług IMAP i POP za pomocą SSL ...................................................... 167 55. Konfiguracja serwera SMTP Sendmail wykorzystującego szyfrowanie TLS ...... 170 56. Konfiguracja serwera SMTP Qmail wykorzystującego szyfrowanie TLS ............ 172 57. Instalacja serwera Apache z rozszerzeniem SSL i z trybem suEXEC ................... 173 58. Zabezpieczenie serwera BIND .................................................................................... 178 4 | Spis treści 59. Konfiguracja prostego i bezpiecznego serwera DNS ............................................... 181 60. Zabezpieczenie bazy danych MySQL ........................................................................ 184 61. Bezpieczne udostępnianie plików w systemie Unix ................................................ 187 Rozdział 6. Bezpieczeństwo sieci ..............................................................................................191 62. Wykrywanie fałszowania odpowiedzi ARP ............................................................. 191 63. Tworzenie statycznych tablic ARP ............................................................................. 194 64. Ochrona SSH przed atakami typu brute-force ......................................................... 196 65. Wprowadzanie w błąd programów identyfikujących systemy operacyjne ......... 198 66. Inwentaryzacja sieci ....................................................................................................... 201 67. Wyszukiwanie słabych punktów sieci ....................................................................... 204 68. Synchronizacja zegarów serwerów ............................................................................. 213 69. Tworzenie własnego ośrodka certyfikacyjnego ........................................................ 215 70. Rozpowszechnienie certyfikatu CA wśród klientów ............................................... 218 71. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej ośrodka certyfikacji za pomocą Usług certyfikatów .................................................................................. 219 72. Wykrywanie programów nasłuchujących w sieci Ethernet ................................... 226 73. Pomoc w śledzeniu napastników ................................................................................ 232 74. Wykrywanie wirusów w serwerach uniksowych .................................................... 234 75. Śledzenie luk w zabezpieczeniach .............................................................................. 238 Rozdział 7. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych .............................................................241 76. Zmiana routera w zawansowaną platformę bezpieczeństwa ................................ 241 77. Szczegółowe uwierzytelnianie w sieci bezprzewodowej ........................................ 245 78. Portal przechwytujący ................................................................................................... 248 Rozdział 8. Rejestracja zdarzeń .................................................................................................255 79. Centralny serwer rejestracji zdarzeń (syslog) ........................................................... 256 80. Konfigurowanie rejestracji zdarzeń ............................................................................ 257 81. Włączenie systemu Windows w infrastrukturę syslog ........................................... 259 82. Automatyczne streszczanie dzienników zdarzeń .................................................... 266 83. Automatyczne monitorowanie dzienników zdarzeń .............................................. 268 84. Zbieranie informacji o zdarzeniach ze zdalnych ośrodków ................................... 271 85. Rejestracja działań użytkowników za pomocą systemu rozliczeń ........................ 276 86. Centralne monitorowanie stanu bezpieczeństwa serwerów .................................. 278 Rozdział 9. Monitorowanie i wyznaczanie trendów .................................................................287 87. Monitorowanie dostępności usług .............................................................................. 288 88. Kreślenie trendów .......................................................................................................... 295 89. ntop — statystyki sieci w czasie rzeczywistym ........................................................ 298 90. Gromadzenie statystyk za pomocą reguł zapory sieciowej .................................... 300 91. Zdalne nasłuchiwanie ruchu sieciowego ................................................................... 301 Spis treści | 5 Rozdział 10. Bezpieczne tunele .................................................................................................305 92. Konfiguracja protokołu IPsec w systemie Linux ...................................................... 305 93. Konfiguracja protokołu IPsec w systemie FreeBSD ................................................. 309 94. Konfiguracja protokołu IPsec w systemie OpenBSD ............................................... 313 95. Szyfrowanie oportunistyczne za pomocą Openswan ............................................. 317 96. Przekazywanie i szyfrowanie ruchu za pomocą protokołu SSH .......................... 319 97. Szybkie logowanie za pomocą kluczy klienta SSH .................................................. 321 98. Proxy Squid w połączeniu SSH ................................................................................... 323 99. Użycie SSH jako proxy SOCKS 4 ................................................................................ 325 100. Szyfrowanie i tunelowanie ruchu za pomocą SSL ................................................... 328 101. Tunelowanie połączeń wewnątrz HTTP ................................................................... 330 102. Tworzenie tunelu za pomocą VTun i SSH ................................................................ 332 103. Generator plików vtund.conf ...................................................................................... 337 104. Tworzenie sieci VPN łączących różne platformy systemowe ................................ 341 105. Tunelowanie PPP ........................................................................................................... 347 Rozdział 11. Wykrywanie włamań do sieci ...............................................................................349 106. Wykrywanie włamań za pomocą programu Snort .................................................. 350 107. Śledzenie alarmów ........................................................................................................ 354 108. Monitorowanie w czasie rzeczywistym ..................................................................... 357 109. Zarządzanie siecią sensorów ....................................................................................... 363 110. Pisanie własnych reguł programu Snort ................................................................... 370 111. Zapobieganie włamaniom za pomocą programu Snort_inline ............................. 376 112. Sterowanie zaporą sieciową za pomocą programu SnortSam ............................... 379 113. Wykrywanie nietypowego zachowania ..................................................................... 383 114. Automatyczne uaktualnianie reguł programu Snort .............................................. 384 115. Budowa sieci niewidzialnych sensorów .................................................................... 386 116. Użycie programu Snort w wysoko wydajnych środowiskach sieciowych .......... 387 117. Wykrywanie i zapobieganie atakom na aplikacje WWW ...................................... 391 118. Wykrywanie wirusów w ruchu sieciowym .............................................................. 395 119. Symulacja sieci niezabezpieczonych komputerów .................................................. 399 120. Rejestracja aktywności komputera-pułapki .............................................................. 405 Rozdział 12. Powrót do działania i reakcja ...............................................................................411 121. Tworzenie obrazu systemu plików ............................................................................ 411 122. Weryfikacja integralności plików ............................................................................... 413 123. Wykrywanie zmodyfikowanych plików za pomocą pakietów RPM ................... 418 124. Poszukiwanie zainstalowanych zestawów rootkit .................................................. 420 125. Poszukiwanie właściciela sieci .................................................................................... 422 Skorowidz ..................................................................................................................................425 6 | Spis treści Zabezpieczenie punktów montowania SPOSÓB 1. R O Z D Z I A Ł P I E R W S Z Y Bezpieczeństwo systemu Unix Sposoby 1. – 22. Budowa sieci polega na łączeniu komputerów, co oznacza, że sieć komputerowa nie jest bardziej bezpieczna niż komputery, z których się składa. Jeden niezabezpieczony kom- puter stanowi zagrożenie dla całej sieci, gdyż gdy tylko dostanie się w niepowołane ręce, może zostać wykorzystany jako narzędzie rekonesansu lub platforma prowadzenia ata- ku. Gdy w którymś z serwerów działają łatwe do zawładnięcia usługi, zapory sieciowe (ang. firewall), systemy wykrywania włamań i inne środki bezpieczeństwa stają się bez- radne. Przed zabezpieczeniem samej sieci, należy najpierw w dostatecznym stopniu za- bezpieczyć komputery tej sieci. W rozdziale przedstawiono wiele sposobów zmniejszenia ryzyka związanego z działa- niem usług systemu uniksowego. Mimo że każde zaprezentowanie tu rozwiązanie sta- nowi zamkniętą całość, warto zapoznać się z resztą rozdziału. Stosując środki obronne tylko jednego rodzaju, ryzykuje się, że wszelkie starania pójdą na marne, gdy tylko wła- mywacz odkryje jak je obejść. Skarbiec na Wawelu nie jest chroniony jedynie drzwiami z kłódką, podobnie żadne pojedyncze rozwiązanie nie może skutecznie zabezpieczyć żad- nego serwera, a liczba potrzebnych środków bezpieczeństwa rośnie wraz z wartością chro- nionych zasobów. Zapewnienie bezpieczeństwa jest stałym procesem, który musi trwać i musi być doglądany. Nie ma, poza odłączeniem komputera od sieci, żadnego innego pojedynczego sposobu jego zabezpieczenia. Pamiętając o tym, można przystąpić do budowy bezpiecznego serwera za- spokajającego określone potrzeby. S PO SÓ B 1. Zabezpieczenie punktów montowania Za pomocą opcji montowania można ograniczyć działania włamywacza. Z Uniksa korzysta się przeważnie przez jego system plików. Dlatego warto ograniczyć to, co z plikami może zrobić włamywacz po przedostaniu się do systemu. Jednym ze sposobów na to jest użycie ograniczających opcji montowania. Bezpieczeństwo systemu Unix | 17 SPOSÓB 1. Zabezpieczenie punktów montowania Opcja montowania decyduje o sposobie dostępu do systemu plików. Przekazywana jest do jądra systemu operacyjnego w czasie uruchamiania systemu plików. Opcje montowania można wykorzystać, by uniemożliwić traktowanie plików jako urządzeń, wykonywanie programów binarnych oraz wykorzystanie bitu SUID. W tym celu używa się parametrów odpowiednio nodev, noexec i nosuid. System plików można również za pomocą opcji ro zamontować w trybie „tylko do odczytu”. Parametry te podaje się wierszu poleceń, wydając polecenie mount z opcją -o. Przezna- czywszy na przykład dla katalogu /tmp oddzielną partycję, będącą trzecią partycją pierw- szego dysku IDE systemu, można zamontować ją za pomocą parametrów nodev, noexec i nosuid za pomocą poniższego polecenia: # mount -o nodev,noexec,nosuid /dev/hda3 /tmp Poleceniu temu odpowiada zapis w pliku /etc/fstab: /dev/hda3 /tmp ext3 defaults,nodev,noexec,nosuid 1 2 Po starannym przeanalizowaniu swoich potrzeb i podzieleniu dysku na kilka systemów plików można za pomocą opcji montowania zwiększyć trudności, jakie napotka włamy- wacz, próbując głębiej wniknąć do systemu. Najlepiej to zrobić, dzieląc drzewo katalogów na obszary, w których do poprawnego działania systemu musi istnieć możliwość zapi- sywania oraz na takie, w których taka możliwość nie jest konieczna. Opcję „tylko do od- czytu” można zastosować we wszystkich częściach systemu plików, których zawartość nie zmienia się często. Dobrym kandydatem do użycia tej opcji może być na przykład katalog /usr, ale zależy to od częstotliwości uaktualniania oprogramowania systemowego. Oczywiście wiele katalogów (na przykład /home) musi być montowanych w trybie „do odczytu i do zapisu”. Mimo to jest bardzo mało prawdopodobne, by użytkownicy trady- cyjnego systemu wielodostępnego musieli uruchamiać w swoich katalogach macierzystych programy binarne z bitem SUID, lub by musieli w nich tworzyć pliki urządzeń. Dlatego katalogi macierzyste użytkowników można przechowywać w oddzielnym systemie plików zamontowanym z opcjami nodev i nosuid. Dodatkowo, jeżeli dojdzie się do wniosku, że użytkownicy nie muszą uruchamiać programów przechowywanych w swych katalogach macierzystych, można też użyć opcji montowania noexec. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku katalogów /tmp i /var, w których prawdopodobieństwo, by jakiś proces miał uzasadnione powody wykonywania programów binarnych z bitem SUID, lub bez niego, albo korzystał z plików urządzeń jest bardzo małe. Tego rodzaju zabezpieczenie zapo- biega pozostawieniu przez włamywacza trojana na przykład w katalogu /tmp lub w katalo- gu któregoś użytkownika. W takim przypadku włamywaczowi uda się zainstalować pro- gram, ale nie będzie mógł go już uruchomić, bez względu na bity chmod programu. Należy zauważyć, że usługi działające w środowisku chroot() [Sposób 10.] mogą nie działać, gdy opcja nodev zostanie użyta do systemu plików działającym w tym środowisku. Wynika to z tego, że urządzenia takie jak /dev/log czy /dev/null muszą być dostępne w środowisku chroot(). 18 | Bezpieczeństwo systemu Unix Wynajdywanie programów z ustawionymi bitami SUID i SGID SPOSÓB 2. Istnieje kilka sposobów, za pomocą których włamywacz może obejść ograniczenia punk- tów montowania. W Linuksie działanie opcji noexec można ominąć, uruchamiając pro- gramy binarne znajdujące się w takim systemie plików za pomocą biblioteki /lib/ld-linux.so. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że można temu zaradzić uniemożliwiając uruchomienie biblioteki ld-linux.so, ale to uniemożliwiłoby również wykonywanie się wszystkich pro- gramów korzystających z bibliotek dołączanych dynamicznie. Zatem jeżeli wszystkie używane programy nie są połączone z bibliotekami statycznie (a naj- prawdopodobniej nie są), użycie opcji noexec w Linuksie ma niewielkie znaczenie. Poza tym, włamywacz, który zdobył uprawnienia użytkownika root nie będzie zbyt dotkliwie ograniczony zamontowaniem systemu plików ze specjalnymi opcjami, gdyż może on rozmontować go i zamontować ponownie za pomocą opcji -o remount. Jednak stosując opcje montowania, można z łatwością ograniczyć możliwość działania włamywacza, zanim ten posiądzie uprawnienia użytkownika root. S PO SÓ B2. Wynajdywanie programów z ustawionymi bitami SUID i SGID Szybki sposób wykrycia programów, które mogą umożliwić uzyskanie uprawnień użytkownika root oraz programów otwierających tylne wejścia. Jedna z możliwości zwiększenia przez użytkownika swoich uprawnień w systemie polega na wykorzystaniu słabości programu opatrzonego bitem SUID lub SGID. Bity SUID i SGID służą do uzyskania przez program specjalnych uprawnień, wyższych od posiadanych przez uruchamiającego go użytkownika. Jednym z takich programów jest passwd. Pozwolenie użytkownikowi na zmianę hasła, przy jednoczesnym uniemożliwieniu mu modyfikowania systemowego pliku haseł oznacza, że program passwd musi działać z uprawnieniami użyt- kownika root. Dlatego program ten ma ustawiony bit SUID, który powoduje, że program wykonywany jest z uprawnieniami jego właściciela. Podobnie, gdy ustawiony jest bit SGID, program wykonuje się z uprawnieniami grupy będącej właścicielem pliku. Wynik działania polecenia ls -l na programie binarnym mającym ustawiony bit SUID wygląda następująco: -r-s--x--x 1 root root 16336 Feb 13 2003 /usr/bin/passwd Zamiast bitu wykonania (x), w grupie bitów właściciela pliku programu występuje bit s, który oznacza, że program posiada ustawiony bit SUID. Niestety, źle napisany program binarny posiadający ustawiony bit SUID lub SGID może posłużyć do szybkiego i stosunkowo łatwego podniesienia uprawnień użytkownika. Poza tym włamywacz, który już zdobył uprawnienia użytkownika root, może ukryć w systemie programy binarne SUID, by otworzyć sobie tylne wejście do systemu. Z tych powodów należy odnaleźć w systemie wszystkie programy binarne SUID i SGID. Jest to prosta czyn- ność, którą można wykonać za pomocą polecenia: # find / ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -type f -exec ls -la {} ; Ważną rzeczą, którą należy stwierdzić, jest to czy program SUID jest skryptem powłoki, czy plikiem binarnym, gdyż niezwykle łatwo jest zmienić potencjalnie nieszkodliwy skrypt w tylne wejście do systemu. Na szczęście większość systemów operacyjnych ignoruje bity Bezpieczeństwo systemu Unix | 19 SPOSÓB 3. Wynajdywanie udostępnionych katalogów SUID i SGID skryptów powłoki. Chcąc odnaleźć wszystkie skrypty z ustawionymi bitami SUID lub SGID, należy zmienić argument opcji -exec ostatniego polecenia i dodać do niego potok: # find / ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -type f -exec file {} ; | grep -v ELF W tym przypadku, po odkryciu pliku z ustawionym bitem SUID lub SGID uruchomiony zostanie program file, który sprawdzi, jakiego rodzaju jest badany plik. Jeżeli jest to plik wykonywalny, program grep odfiltruje go. W przeciwnym razie informacje o pliku pojawią się na ekranie. W większości systemów operacyjnych pliki wykonywalne zapisane są w formacie ELF. W przypadku systemów operacyjnych nie korzystających z tego formatu (starsze wersje Linuksa używały formatu a.out, a AIX używa XCOFF), należy w poleceniu grep zastąpić typ ELF typem formatu binarnego używanego w danym systemie operacyjnym. W przy- padku wątpliwości, jaki format jest używany w danym systemie, program file należy wyko- nać na dowolnym programie binarnym, w wyniku czego na ekranie pojawi się poszuki- wany łańcuch znaków. Oto przykład użycia programu file na pliku binarnym systemu Mac OS X: $ file /bin/sh /bin/sh: Mach-O executable ppc Można jeszcze pójść dalej i za pomocą programu cron uruchamiać polecenie wyszukują- ce programy SUID codziennie, a wynik jego działania zapisywać do pliku. Na przykład poniższy zapis znajdujący się w pliku crontab służy do wyszukiwania plików z ustawio- nym bitem SUID lub SGID i do porównania aktualnych wyników poszukiwań z wynikami z dnia poprzedniego, a następnie wysyłania wyników poprzez email (wszystkie polecenia należy wpisać w jednym wierszu): 0 4 * * * find / ( -perm -4000 -o -perm -2000 ) -type f /var/log/sidlog.new diff /var/log/sidlog.new /var/log/sidlog mv /var/log/sidlog.new /var/log/sidlog Aktualna lista plików SUID i SGID zostanie zapisana do pliku /var/log/sidlog. S PO SÓ B 3. Wynajdywanie udostępnionych katalogów Szybki sposób wykrycia niezabezpieczonych katalogów. Katalogi, w których mogą zapisywać wszyscy (ang. world-writable) lub członkowie grup, stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa poważny problem. Jeżeli maski umask są niepoprawne, użytkownicy mogą nieświadomie tworzyć niebezpieczne pliki, nie zdając sobie przy tym sprawy z wynikających z tego konsekwencji. Mając to na uwadze, należy odszukać w systemie wszystkie katalogi o rozluźnionych uprawnieniach. Podobnie jak w poprzednim przypadku [Sposób 2.], można to zrobić za pomocą programu find: # find / -type d ( -perm -g+w -o -perm -o+w ) -exec ls -lad {} ; 20 | Bezpieczeństwo systemu Unix Tworzenie elastycznych hierarchii uprawnień za pomocą list ACL standardu POSIX SPOSÓB 4. Wszystkie katalogi, których nazwy pojawią się w wyniku działania tego polecenia, powinny mieć ustawiony w uprawnieniach „lepki” bit reprezentowany przez literę t. Ustawienie „lepkiego” bitu w uprawnieniach do katalogu, w którym zapisywać mogą wszyscy po- woduje, że mimo że wszyscy mogą tworzyć w nim pliki, to jednak nikt nie może usuwać ani modyfikować plików innych użytkowników. Dostrzegając w wyniku działania powyższego polecenia katalog nie zawierający „lep- kiego” bitu należy się zastanowić, czy rzeczywiście uprawnienia do zapisu w tym kata- logu muszą mieć wszyscy, czy może lepiej jest zastosować w nim uprawnienia grupowe lub listy ACL [Sposób 4.]. Jeżeli uprawnienia do zapisywania w katalogu muszą mieć rzeczywiście wszyscy, należy za pomocą polecenia chmod +t ustawić w nim „lepki” bit. Aby uzyskać listę katalogów, które nie mają ustawionego „lepkiego” bitu, należy wydać polecenie: # find / -type d ( -perm -g+w -o -perm -o+w ) -not -perm -a+t -exec ls -lad {} ; W przypadku systemów, które dla każdego użytkownika tworzą oddzielną grupę (na przykład przy tworzeniu użytkownika andrew tworzona jest równocześnie jego podstawo- wa grupa o tej samej nazwie), należy zmodyfikować poprzednie polecenie, by nie poszu- kiwało katalogów zapisywalnych przez grupy. W przeciwnym razie na ekranie pojawi się wiele nieistotnych informacji. W tym celu z polecenia należy usunąć człon -perm -g+w. S PO SÓ B 4. Tworzenie elastycznych hierarchii uprawnień za pomocą list ACL standardu POSIX Tam, gdzie tradycyjne uniksowe uprawnienia nie wystarczą, należy wykorzystać listy ACL. W większości przypadków tradycyjny system uprawnień systemu Unix sprawdza się zna- komicie. Jednak w środowiskach wielu współpracujących ze sobą użytkowników wyma- gających dostępu do różnych plików, system ten staje się nieporęczny. Listy kontroli dostę- pu ACL (ang. Access Control List) są czymś stosunkowo nowym w systemach uniksowych, ale od jakiegoś czasu są wykorzystywane w ich komercyjnych odpowiednikach. Listy ACL co prawda nie zwiększają bezpieczeństwa systemu, za to zmniejszają złożoność zarządzania uprawnieniami. List ACL są nowym sposobem nadawania uprawnień do plików i katalogów, nie wymagającym tworzenia niepotrzebnych grup. Listy ACL przechowywane są w postaci rozszerzonych atrybutów w metadanych systemu plików. Jak sama nazwa wskazuje, służą do przyznawania lub odmawiania dostępu do danego pliku na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Listy ACL nie polegają jednak na całkowitej rezygnacji z tradycyjnego systemu uprawnień. Listy ACL można definiować zarówno dla użytkowników, jak i grup, i wciąż związane są z dostępem do odczytu, do zapisu i do wykonania. Dodatkowo listę kontroli dostępu można zdefiniować dla dowol- nego użytkownika lub grupy, którym nie została przypisana żadna inna lista ACL, co ma podobne znaczenie jak bity „pozostali” w uprawnieniach do pliku. Bezpieczeństwo systemu Unix | 21 SPOSÓB 4. Tworzenie elastycznych hierarchii uprawnień za pomocą list ACL standardu POSIX System list kontroli dostępu używa też tak zwanych masek ACL, filtrujących uprawnienia wszystkich list ACL dotyczących określonych użytkowników lub grupy. Działanie masek ACL jest podobne do działania polecenia umask, choć nie do końca. Gdy na przykład maska ACL przyjmuje wartość r--, dowolna lista ACL odnosząca się do określonego użyt- kownika lub grupy, która pozwala na więcej (na przykład rw-), zostaje w rezultacie ograni- czona do r--. Katalogi mogą zawierać domyślne listy ACL, które definiują początkowe listy ACL tworzonych w nich plików i podkatalogów. Aktywacja list kontroli dostępu Większość stosowanych obecnie systemów plików w Linuksie (Ext2/3, ReiserFS, JFS i XFS) potrafi obsługiwać listy ACL. W przypadku korzystania z systemu Linux należy spraw- dzić, czy ustawiona została jedna z poniższych opcji konfiguracyjnych jądra, odpowiednio do używanego systemu plików: CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y Aby aktywować listy ACL w systemie FreeBSD, należy zamontować dowolny system plików z opcją montowania acls: # mount -o acls -u /usr # mount /dev/ad0s1a on / (ufs, local) devfs on /dev (devfs, local) /dev/ad0s1e on /tmp (ufs, local, soft-updates) /dev/ad0s1f on /usr (ufs, local, soft-updates, acls) /dev/ad0s1d on /var (ufs, local, soft-updates) Opcja -u powoduje aktualizację montowania, co umożliwia zmianę opcji montowania dla aktualnie zamontowanego systemu plików. W celu cofnięcia operacji można wyłączyć listy ACL, używając opcji noacls. Aby automatycznie włączyć listy ACL wraz ze startem systemu, należy w następujący sposób zmodyfikować wpis w pliku /etc/fstab: /dev/ad0s1f /usr ufs rw,acls 2 2 Zarządzanie listami ACL Listy ACL modyfikuje się i usuwa za pomocą programu setfacl. Aby zmodyfikować listę ACL, należy posłużyć się opcją -m, po której należy podać listę ACL oraz nazwę lub nazwy plików. Aby usunąć listę ACL, należy posłużyć się opcją -x, po której należy podać listę lub listy ACL. Istnieją trzy ogólne postacie list ACL — listy użytkownika, grupy i pozostałych. Przyjrzyjmy się im bliżej: # Lista ACL użytkownika u:[użytkownik]: tryb_dostępu # Lista ACL grupy 22 | Bezpieczeństwo systemu Unix Tworzenie elastycznych hierarchii uprawnień za pomocą list ACL standardu POSIX SPOSÓB 4. g:[grupa]: tryb_dostępu # Lista ACL pozostałych o: tryb_dostępu Należy zauważyć, że w listach ACL użytkownika i grupy nazwy użytkowników i grup, których dotyczą listy ACL, nie są wymagane. Jeżeli nazwy te zostaną pominięte, ozna- cza to, że lista ACL zostanie zastosowana do bazowej listy ACL uzyskanej z bitów trybu dostępu do pliku. Dlatego, jeżeli zostanie ona zmieniona, zmianie ulegną również bity trybu dostępu, i odwrotnie. Działanie list ACL najlepiej poznać własnoręcznie na przykładzie, tworząc plik i mody- fikując jego bazową listę ACL: $ touch mojplik $ ls -l mojplik -rw-rw-r-- 1 andrew andrew 0 Oct 13 15:57 mojplik $ setfacl -m u::---,g::---,o:--- mojplik $ ls -l mojplik ---------- 1 andrew andrew 0 Oct 13 15:57 mojplik Z przykładu wynika również, że w jednym poleceniu można podać naraz kilka list ACL, oddzielając je od siebie przecinkami. Listy ACL można definiować dla dowolnej liczby grup i użytkowników: $ touch costam $ setfacl -m u:jlope:rwx,g:wine:rwx ,o:--- costam $ getfacl costam # file: costam # owner: andrew # group: andrew user::rw- user:jlope:rwx group::--- group:wine:rwx mask::rwx other::--- Jeżeli zmieni się maskę ACL na r--, lista ACL użytkownika jlope i grupy wine zostanie w efekcie ograniczona do r--: $ setfacl -m m:r-- costam $ getfacl costam # file: costam # owner: andrew # group: andrew user::rw- user:jlope:rwx #effective:r-- group::--- group:wine:rwx #effective:r-- mask::r-- other::--- Jak powiedziano wcześniej, do plików tworzonych w katalogach stosowane są domyślne listy ACL katalogów. Domyślne listy ACL tworzy się, poprzedzając listę ACL znakami d:: $ mkdir mojkatalog $ setfacl -m d:u:jlope:rwx mojkatalog $ getfacl mojkatalog # file: mojkatalog Bezpieczeństwo systemu Unix | 23 SPOSÓB 5. Zabezpieczenie dzienników zdarzeń przed modyfikacją # owner: andrew # group: andrew user::rwx group::--- other::--- default:user::rwx default:user:jlope:rwx default:group::--- default:mask::rwx default:other::--- $ touch mojkatalog/nowyplik $ getfacl mojkatalog/nowyplik # file: mojkatalog/nowyplik # owner: andrew # group: andrew user::rw- user:jlope:rwx #effective:rw- group::--- mask::rw- other::--- Jak łatwo zauważyć w powyższych przykładach, zawartość list ACL można uzyskać za pomocą programu getfacl. Jest to prosty program posiadający jedynie kilka opcji, z których najczęściej używaną jest opcja -R, umożliwiająca rekursywne przeglądanie list ACL, dzia- łająca bardzo podobnie do polecenia ls -R. S PO SÓ B 5. Zabezpieczenie dzienników zdarzeń przed modyfikacją Za pomocą atrybutów plików można uniemożliwić intruzom zatarcie śladów włamania. Jest praktycznie pewne, że włamanie do systemu zostanie odnotowane w wielu różnych systemowych dziennikach zdarzeń. Jest to bardzo wartościowy ślad, który należy dobrze chronić. Bez wiarygodnych dzienników zdarzeń, odkrycie, w jaki sposób włamywacz przedostał się do systemu lub skąd został przeprowadzony atak, może być bardzo trudne. Tego rodzaju informacje są absolutnie niezbędne do przeprowadzenia właściwej analizy całego incydentu, a następnie do podjęcia stosownej reakcji na incydent, na przykład przez skontaktowanie się z zamieszanymi w to stronami [Sposób 125.]. Jeżeli włamanie powie- dzie się i włamywacz uzyska uprawnienia użytkownika root, czy jest coś, co może po- wstrzymać go przed usunięciem śladów włamania? W takim przypadku z pomocą przychodzą atrybuty plików. Zarówno systemy linuksowe, jak i systemy BSD przydzielają plikom i katalogom dodatkowe atrybuty, wykraczające poza standardowy uniksowy system zabezpieczeń, w którym atrybuty plików dotyczą w jednakowym stopniu wszystkich użytkowników systemu. Dodatkowe atrybuty decy- dują o dostępie do plików w znacznie większym stopniu niż uprawnienia do plików czy listy ACL [Sposób 4.]. W Linuksie atrybuty plików można przeglądać lub ustawiać za pomocą programów lsattr i chattr. Aby przejrzeć atrybuty w systemach BSD, należy wydać polecenie ls -lo, a żeby je ustawić — polecenie chflags. Jednym z bardziej przydatnych atrybutów jest atrybut „tylko do dopisywania” (ang. append-only). Gdy atrybut ten jest ustawiony, pliku nie można usunąć, a zapis do pliku jest możliwy tylko na jego końcu. 24 | Bezpieczeństwo systemu Unix Zabezpieczenie dzienników zdarzeń przed modyfikacją SPOSÓB 5. Aby w systemie Linux ustawić atrybut „tylko do dopisywania”, należy wydać następujące polecenie: # chattr +a nazwa_pliku W systemie BSD należy wydać polecenie: # chflags sappnd nazwa_pliku Żeby przekonać się, jak działa atrybut +a, należy utworzyć plik i ustawić w nim ten atrybut: # touch /var/log/logfile # echo atrybut tylko do dopisywania nie jest ustawiony /var/log/logfile # chattr +a /var/log/logfile # echo atrybut tylko do dopisywania jest ustawiony /var/log/logfile bash: /var/log/logfile: Operation not permitted Druga próba zapisu zakończyła się niepowodzeniem, gdyż nie można nadpisać pliku. Jednak dopisywanie na końcu pliku jest możliwe: # echo dopisywanie do pliku /var/log/logfile # cat /var/log/logfile atrybut tylko do dopisywania nie jest ustawiony dopisywanie do pliku Oczywiście włamywacz, który zdobył uprawnienia użytkownika root, może odkryć, że w systemie wykorzystywane są atrybuty plików i za pomocą polecenia chattr -a usu- nąć zastosowany do plików dzienników zdarzeń atrybut „tylko do dopisywania”. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć możliwość usuwania atrybutu „tylko do dopisywania”. W tym celu, w Linuksie należy skorzystać z jego mechanizmu możliwości, a w systemach BSD skorzystać z funkcji poziomu bezpieczeństwa (ang. securelevel). Model możliwości systemu Linux dzieli wszystkie przywileje dane użytkownikowi root i umożliwia selektywne wyłączanie niektórych z nich. Aby uniemożliwić użytkownikowi usunięcie z pliku atrybutu „tylko do dopisywania”, należy pozbyć się możliwości CAP_LINUX_IMMUTABLE. Zmian możliwości systemu można dokonać za pomocą pro- stego programu lcap (http://snort-wireless.org/other/lcap-0.0.6.tar.bz2). Poniższe polecenie rozpakuje i skompiluje program: # tar xvfj lcap-0.0.6.tar.bz2 cd lcap-0.0.6 make Aby uniemożliwić modyfikację atrybutu „tylko do dopisywania”, należy wykonać nastę- pujące polecenia: # ./lcap CAP_LINUX_IMMUTABLE # ./lcap CAP_SYS_RAWIO Pierwsze polecenie wyłącza możliwość zmiany atrybutu „tylko do dopisywania”, nato- miast drugie wyłącza możliwość wykonywania pierwotnych operacji wejścia-wyjścia. Jest to konieczne po to, żeby nie było możliwości zmodyfikowania chronionego pliku poprzez dostęp do urządzenia blokowego, na którym się on znajduje. Zabezpiecza to również przed dostępem do urządzeń /dev/mem i /dev/kmem, który mógłby stwarzać włamywaczowi moż- liwość ponownego włączenia możliwości CAP_LINUX_IMMUTABLE. Bezpieczeństwo systemu Unix | 25 SPOSÓB 6. Podział zadań administracyjnych Aby usunąć obie możliwości podczas startu systemu, powyższe polecenia należy umie- ścić w skryptach uruchomieniowych systemu (na przykład w /etc/rc.local). Obie możli- wości powinny zostać usunięte w dalszej części porządku uruchamiania systemu, aby nie spowodować problemów innych skryptów uruchomieniowych. Po usunięciu przez pro- gram lcap możliwości jądra, można je przywrócić jedynie przez ponowne uruchomienie systemu. W systemach BSD to samo osiąga się, wykorzystując poziomy bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa to zmienna wykorzystywana przez jądro, której wartość decyduje o wyłą- czeniu pewnych możliwości systemu. Użycie poziomu bezpieczeństwa równego 1 jest równoznaczne z wyłączeniu omówionych wcześniej możliwości systemu Linux. Warto- ści poziomu bezpieczeństwa większej niż 0 nie można zmniejszyć. Domyślnie, w trybie wielodostępnym, OpenBSD podnosi wartość poziomu bezpieczeństwa do 1. W systemie FreeBSD domyślną wartością jest –1. Aby zmienić poziom bezpieczeństwa, należy w pliku /etc/sysctl.conf umieścić poniższy wiersz: kern.securelevel=1 Zanim się to jednak zrobi, należy zdać sobie sprawę, że użycie atrybutu „tylko do dopi- sywania” uniemożliwi wykonywanie się skryptów rotujących pliki dzienników zdarzeń. Mimo to użycie atrybutu „tylko do dopisywania” w dużym stopniu podnosi bezpieczeń- stwo dzienników zdarzeń, których wartość w przypadku włamania do systemu jest nie- oceniona. S PO SÓ B6. Podział zadań administracyjnych Zadania administracyjne mogą wykonywać również inni użytkownicy, nie mający nawet uprawnień użytkownika root. Za pomocą programu sudo można powierzyć część zadań administracyjnych innym użyt- kownikom, i to bez potrzeby przydzielania im dostępu do konta użytkownika root. Pro- gram sudo jest programem binarnym działającym z uprawnieniami użytkownika root, który wykonuje polecenia autoryzowanych użytkowników po podaniu przez nich ich hasła. Aby skonfigurować program sudo, należy jako root uruchomić polecenie /usr/sbin/visudo, otwierające do edycji listę użytkowników programu sudo. Domyślna lista ma następującą postać: root ALL=(ALL) ALL Niestety wielu administratorów wykorzystuje ten zapis jako szablon i przyznaje wszystkim innym administratorom niczym nieograniczony dostęp z uprawnieniami użytkownika root: root ALL=(ALL) ALL rob ALL=(ALL) ALL jim ALL=(ALL) ALL david ALL=(ALL) ALL I choć metodę tę można wykorzystać do nadawania użytkownikom uprawnień użytkow- nika root bez zdradzania im jego hasła, to jednak należy z niej korzystać jedynie wówczas, 26 | Bezpieczeństwo systemu Unix Podział zadań administracyjnych SPOSÓB 6. gdy użytkownikom programu sudo można całkowicie ufać. Program sudo ma jednak nie- zwykle elastyczne możliwości konfiguracyjne, dzięki którym można pozwolić na wyko- nywanie dowolnych poleceń, z uprawnieniami dowolnych użytkowników (pod dowolnym identyfikatorem UID). Składnia wiersza konfiguracji programu sudo wygląda następująco: użytkownik komputer=(użytkownik_efektywny) polecenie Pierwsza kolumna określa użytkownika programu sudo. Druga kolumna określa komputery, których dotyczy ta pozycja. Umożliwia to używanie tego samego pliku konfiguracyjnego w wielu komputerach. Załóżmy, że programista musi mieć dostęp z uprawnieniami użytkownika root do kom- putera testowego, ale nie do żadnego innego: peter beta.oreillynet.com=(ALL) ALL Następna kolumna (ujęta w nawiasy) określa efektywnego użytkownika, który uruchamia polecenia. Przydaje się to do uruchamiania programów z uprawnieniami użytkowników innych niż root: peter lists.oreillynet.com=(mailman) ALL Ostatnia kolumna zawiera wszystkie polecenia, które użytkownik może uruchamiać: david ns.oreillynet.com=(bind) /usr/sbin/rndc,/usr/sbin/named W przypadku długich list poleceń (użytkowników, komputerów) można skorzystać z alia- sów programu sudo. W każdym wierszu konfiguracji programu sudo, w miejsce każdej pozycji można umieścić odpowiadający jej alias: User_Alias ADMINS=rob,jim,david User_Alias WEBMASTERS=peter,nancy Runas_Alias DAEMONS=bind,www,smmsp,ircd Host_Alias WEBSERVERS=www.oreillynet.com,www.oreilly.com,www.perl.com Cmnd_Alias PROCS=/bin/kill,/bin/killall,/usr/bin/skill,/usr/bin/top Cmnd_Alias APACHE=/usr/local/apache/bin/apachectl WEBMASTERS WEBSERVERS=(www) APACHE ADMINS ALL=(DAEMONS) ALL Zamiast nazw użytkowników można podawać nazwy grup systemowych, w ten sposób dane polecenia będzie mógł wykonywać każdy użytkownik należący do podanej grupy. Nazwę grupy należy poprzedzić znakiem : wwwadmin WEBSERVERS=(www) APACHE W tym przypadku użytkownik należący do grupy wwwadmin może w dowolnym ser- werze WWW uruchamiać jako użytkownik www program apachectl. Bardzo interesująca jest opcja NOPASSWD:, której użycie powoduje, że do uruchomienia polecenia nie trzeba podawać hasła: rob ALL=(ALL) NOPASSWD: PROCS Bezpieczeństwo systemu Unix | 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: