Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 007754 15914243 na godz. na dobę w sumie
16 typów osobowości w pigułce - ebook/pdf
16 typów osobowości w pigułce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Logos Media Język publikacji:
ISBN: 978-83-63837-58-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażliwego mentora oraz optymistycznego i ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wyróżniają się poszczególne typy osobowości, i sprawdź, czy rozpoznasz wśród nich swoich znajomych i bliskich. Czy rozpoznasz wśród nich siebie?

Książka ta jest wprowadzeniem do typologii osobowości ID16. Dzięki niej poznasz profile poszczególnych typów osobowości i dowiesz się, jaki procent populacji stanowią.

Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16) są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

16 typów osobowości w pigułce Publikacja ta może pomóc Ci lepiej wykorzystywać Twój potencjał, budować zdrowe relacje z innymi ludźmi i podejmować dobre decyzje odnośnie edu- kacji oraz kariery zawodowej. W żadnym wypadku nie powinna być jednak traktowana jako substytut specjalistycznej konsultacji psychologicznej lub psy- chiatrycznej. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania tej książki. ID16TM© jest niezależną typologią osobowości opracowaną przez Laboratorium Dobrego Życia. Nie należy jej mylić z typologiami i testami osobowości ofero- wanymi przez inne instytucje. Laboratorium Dobrego Życia nie jest dystrybu- torem testów osobowości innych wydawców i nie reprezentuje oferujących je instytucji. © Jarosław Jankowski / Laboratorium Dobrego Życia, 2014-2015 Test, metodologia oraz profile osobowości ID16TM© są własnością Laborato- rium Dobrego Życia. W publikacji wykorzystano zdjęcia oraz grafiki pochodzące ze zbioru Deposit- photos. Konwersja ebooka: Zbigniew Szalbot Wydawca: ISBN 978-83-63837-58-7 Patronat: typyosobowosci.pl Wstęp Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażli- wego mentora oraz optymistycznego i ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wy- różniają się poszczególne typy osobowości, i sprawdź, czy roz- poznasz wśród nich swoich znajomych i bliskich. Czy rozpoznasz wśród nich siebie? Typologie osobowości odwołujące się do teorii Carla Gustava Junga (do których należy ID16TM©) są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungow- skie testy osobowości stały się standardowym narzędziem sto- sowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym. „16 typów osobowości w pigułce” to wprowadzenie do typologii osobowości ID16TM©. Wyczerpujące informacje na temat poszcze- gólnych typów znajdziesz w książkach z serii „Twój typ osobo- wości”. Gorąco polecamy również „Kim jesteś? Test osobowości ID16TM©”. WYDAWCY 4 Spis treści 4 6 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 62 Wstęp ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Zarys typów osobowości ID16TM© Polecane publikacje Bibliografia Administrator (ESTJ) Adwokat (ESFJ) Animator (ESTP) Artysta (ISFP) Doradca (ENFJ) Dyrektor (ENTJ) Entuzjasta (ENFP) Idealista (INFP) Innowator (ENTP) Inspektor (ISTJ) Logik (INTP) Mentor (INFJ) Opiekun (ISFJ) Praktyk (ISTP) Prezenter (ESFP) Strateg (INTJ) 5 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości ID16TM© należy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowości, odwołujących się do teorii Carla Gustava Junga (1875-1961) – szwaj- carskiego psychiatry i psychologa, jednego z głównych przedsta- wicieli tzw. „psychologii głębi”. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, Jung doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzył dobrze dziś znany podział na ekstrawer- tyków i introwertyków. Ponadto wyróżnił cztery funkcje osobo- wości, stanowiące dwie pary przeciwieństw: percepcja-intuicja i myślenie-odczuwanie. Ustalił też, że w każdej z tych par domi- nuje jedna z funkcji. Jung doszedł do przekonania, że dominujące funkcje każdego człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkową jest typ osobowości. W 1938 roku dwaj amerykańscy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheelwright, stworzyli pierwszy test osobowości oparty na teorii Junga, umożliwiający określenie dominujących funkcji w trzech, opisanych przez niego wymiarach: ekstrawersja-introwersja, percepcja-intuicja oraz myślenie-odczuwanie. Test ten stał się inspiracją dla innych badaczy. W 1942 roku, także na gruncie amerykańskim: Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs zaczę- ły stosować swój własny test osobowości, poszerzając klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar: ocenianie-obserwacja. Większość późniejszych typologii i testów osobowości, odwołujących się do teorii Junga, również uwzględ- nia ów czwarty wymiar. Należy do nich m.in. amerykańska typo- 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

16 typów osobowości w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: