Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00974 011642 20231571 na godz. na dobę w sumie
20 sposobów, które pomogą Ci wygrać ze stresem - ebook/pdf
20 sposobów, które pomogą Ci wygrać ze stresem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-958917-0-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).

Małgorzata Fryszkiewicz

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Fryszkiewicz 2 0 S P O S O B Ó W , K T Ó R E P O M O G Ą C I W Y G R A Ć Z E S T R E S E M COPYRIGHT © Małgorzata Fryszkiewicz 2020 Tytuł: 20 sposobów, które pomogą Ci wygrać ze stresem Wydawca: Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.J. Korekta: Agnieszka Czajka Skład: Weronika Fryszkiewicz Nr ISBN: 978-83-958917-0-0 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest zabronione. Zabrania się jej publicznego udostępniania w internecie oraz odsprzedaży. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie e-booka na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich. O mnie Jestem psychologiem, trenerem, coachem, doradcą personalnym. Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii biznesu.  Od 2000 roku jestem współwłaścicielem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Jestem szczęśliwa, że to nie tylko nazwa, którą lubię, ale też miejsce, które powstało z marzeń. Nasi klienci czują się tutaj bardzo komfortowo i chętnie tu wracają. Lubię się uczyć, a rozwój jest dla mnie jedną z najważniejszych wartości. Doskonaliłam swoje kompetencje u najwybitniejszych trenerów i coachów na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor. Jestem Licencjonowanym Praktykiem oraz Mistrzem Neurolingwistycznego Programowania. Wiedzę z zakresu NLP stosuję na co dzień, a także dzielę się nią z uczestnikami moich warsztatów. Wspieram ludzi w poszukiwaniu potencjału, który w sobie mają i inspiruję ich do znajdowania własnych rozwiązań. Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Colin Sisson Z tematyki radzenia sobie ze stresem przeprowadziłam ponad 5000 godzin szkoleniowych. Do grona moich klientów należy około 200 polskich i międzynarodowych organizacji. Cieszę się, gdy wiedza, którą się dzielę, pomaga ludziom osiągać cele, rozwijać się, wzrastać i zmieniać swoje życie. Jestem Licencjonowanym coachem  ICC (certyfikat International Coaching Community), akredytowanym coachem, superwizorem i członkiem Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu. Przeprowadziłam ponad 1500 sesji coachingowych. Pracując indywidualnie, pomagam ludziom rozwiązywać problemy, z jakimi się spotykają, i osiągać cele, jakie sobie stawiają. Lubię ludzi i jestem wdzięczna za zaufanie, jakim mnie obdarzają. Pracuję również jako doradca personalny. Specjalizuję się w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowałam ponad 300 sesji, głównie w działach handlowych). Prywatnie pasjonują mnie podróże, rozwijanie nowych umiejętności oraz ciekawe i inspirujące książki. Uwielbiam kontakt z naturą, jazdę na rowerze i las. Najbardziej taki, w którym mogę znaleźć dużo grzybów. Mam poczucie humoru, uwielbiam się śmiać. Otaczam się pozytywnymi ludźmi, a wampiry energetyczne skuteczne eliminuję ze swojej drogi.  Uważam, że wszystko, co w życiu nas spotyka, jest po coś. Traktuję trudności jak wyzwania, porażki jak lekcje, a wrogów jak nauczycieli. Moją dewizą życiową są słowa Colina Sissona: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”. Są dwie drogi, aby przeży życie. Jedna to ży tak, jakby nic nie było cudem. Druga ży tak, jakby cudem było wszystko. Albert Einstein SPIS TREŚCI 1 8 O B S E R W U J S W Ó J S T R E S W S T Ę P 11 14 16 O D D Y C H A J G Ł Ę B O K O D U Ż O S I Ę Ś M I E J P R Z Y T U L A J S I Ę M Y Ś L P O Z Y T Y W N I E 17 19 T R A K T U J T R U D N O Ś C I J A K W Y Z W A N I A , P O R A Ż K I J A K L E K C J E , A W R O G Ó W J A K N A U C Z Y C I E L I 21 N I E J E S T E Ś I D E A Ł E M – Z A A K C E P T U J T E N F A K T 22 24 26 P I E L Ę G N U J W D Z I Ę C Z N O Ś Ć P R Z E S T A Ń S I Ę M A R T W I Ć W Y Z N A C Z S O B I E R E A L I S T Y C Z N E C E L E 30 P L A N U J Z W Y P R Z E D Z E N I E M , W Y Z N A C Z A J P R I O R Y T E T Y , D E L E G U J Z A D A N I A 31 B Ą D Ź A S E R T Y W N Y , W Y R A Ż A J N A B I E Ż Ą C O S W O J E U C Z U C I A 33 T R A K T U J N E G A T Y W N E E M O C J E J A K W Y Z W A N I A D O D Z I A Ł A N I A 35 36 37 S T O S U J T E C H N I K I R E L A K S A C Y J N E T E C H N I K A M I N D F U L N E S S D B A J O S I E B I E I Z D R O W Y S T Y L Ż Y C I A 38 S T O S U J W I Z U A L I Z A C J Ę 42 U T R Z Y M U J K O N T A K T Z N A T U R Ą 43 O T A C Z A J S I Ę P O Z Y T Y W N Y M I L U D Ź M I 45 R E A L I Z U J S W O J E P R A G N I E N I A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

20 sposobów, które pomogą Ci wygrać ze stresem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: