Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 004334 12222692 na godz. na dobę w sumie
23 sposoby na lenia, czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem - ebook/pdf
23 sposoby na lenia, czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0722-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Wielu z nas zdarza się odkładać ważne sprawy na później. Może to dziwne, ale sporo osób ma z tym poważny problem. Mimo że czas przecieka im między palcami, a terminy naglą, wciąż wynajdują bardzo istotne powody, dla których „nie mogą jeszcze” wykonać zadania. Mijają dni i tygodnie, obowiązki nawarstwiają się, a oni wciąż zwlekają, odkładają pracę, spóźniają się i nie dotrzymują słowa. Spirala nakręca się, ważnych i niewykonanych zadań jest coraz więcej, poczucie przytłoczenia i stres zaczynają dominować nad całym życiem... Znasz to uczucie?

Tak wcale nie musi być! Trzymasz w ręku książkę, dzięki której skutecznie wyrobisz w sobie zestaw nawyków antyprokrastynacyjnych. Nauczysz się pokonywać wewnętrznego lenia, nabierzesz dobrych przyzwyczajeń i dowiesz się, jak skutecznie stosować wzorce codziennych proaktywnych zachowań. Autor przedstawił tu konkretne, praktyczne działania, dzięki którym uda Ci się zmienić złe nawyki na dobre w każdym obszarze życia. Bardzo szybko odczujesz, że życie stało się lepsze i przynosi Ci więcej satysfakcji!

W tej książce omówiono:

Osiągniesz więcej bez nadmiernego wysiłku, staniesz się osobą szczęśliwą i spełnioną!


S. J. Scott — autor wielu książek o samodoskonaleniu. Prowadzi również blog Develop Good Habits. Zarządza odnoszącą sukcesy firmą internetową, a w wolnych chwilach czyta, gimnastykuje się i zwiedza najdalsze zakątki świata. Jak sam przyznaje, takie pełne sukcesów życie nie byłoby możliwe bez uświadomienia sobie, że sam odpowiada za swoje losy i że dzięki zmianie codziennych nawyków może stać się lepszym i szczęśliwszym człowiekiem. Teraz zajmuje się przede wszystkim dzieleniem się swoimi doświadczeniami w dziedzinie samodoskonalenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: 23 Anti-Procrastination Habits: How to Stop Being Lazy and Overcome Your Procrastination Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-0719-3 Copyright © 2015 by Oldtown Publishing LLC. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without permission in writing from the author. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, mechanical or electronic, including photocopying or recording, or by any information storage and retrieval system, or transmitted by email without permission in writing from the publisher. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/23sple Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:316)CI Twoja dodatkowa nagroda ..............................................................................5 Czy jeste(cid:321) ofiar(cid:167) prokrastynacji? .....................................................................6 Nawyk odk(cid:175)adania i zwlekania (czyli: „Jak NIE by(cid:250) efektywnym”) ..........10 Siedem wymówek prokrastynacji .................................................................13 NAP nr 1. Przy podejmowaniu decyzji uwzgl(cid:171)dnij zasad(cid:171) 80/20 ..............19 NAP nr 2. Odniesienie ka(cid:352)dego dzia(cid:175)ania do koncepcji SMART .............24 NAP nr 3. Rejestruj swoje pomys(cid:175)y ..............................................................30 NAP nr 4. Stwórz system 43 folderów .........................................................33 NAP nr 5. Tworzenie listy kroków realizacji projektu ...............................35 NAP nr 6. Tworzenie listy kontrolnej opisuj(cid:167)cej… wszystko, co si(cid:171) da ...39 NAP nr 7. Grupowanie seryjne rutynowych prac .......................................42 NAP nr 8. Kolejkowanie autonomicznych procesów i projektów, którym po(cid:321)wi(cid:171)casz ca(cid:175)(cid:167) swoj(cid:167) uwag(cid:171) .........................................45 NAP nr 9. Zaplanuj cotygodniowe przegl(cid:167)dy .............................................48 NAP nr 10. Wykonaj przegl(cid:167)d miesi(cid:171)czny ...................................................53 NAP nr 11. Powiedz „nie” dzia(cid:175)aniom o niskich priorytetach ..................56 NAP nr 12. (cid:320)led(cid:350) swoje post(cid:171)py i sukcesy ....................................................58 NAP nr 13. MIT na dobry pocz(cid:167)tek dnia .....................................................61 NAP nr 14. Priorytetyzacja z wykorzystaniem metody ABCDE ..............63 NAP nr 15. Stwórz poczucie pilno(cid:321)ci ...........................................................66 NAP nr 16. We(cid:350) to oficjalnie na siebie .........................................................69 NAP nr 17. Zacznij od malutkiego kroczku ...............................................71 NAP nr 18. Nagradzaj si(cid:171) ..............................................................................74 NAP nr 19. Rozwijanie umiej(cid:171)tno(cid:321)ci bazuj(cid:167)cych na projekcie ..................76 NAP nr 20. Motywacja drugiego poziomu .................................................81 NAP nr 21. Trening technik wizualizacji .....................................................84 NAP nr 22. Cierpliwo(cid:321)(cid:250) pop(cid:175)aca ..................................................................86 NAP nr 23. Zmierz si(cid:171) z wyzwaniem 30 dni ................................................88 Konkluzja (lub „Jak dzi(cid:321) zabra(cid:250) si(cid:171) do dzie(cid:175)a…”) ......................................90 Czy chcesz wiedzie(cid:250) wi(cid:171)cej? ..........................................................................93 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę 23 SPOSOBY NA LENIA SIEDEM WYMÓWEK PROKRASTYNACJI Bardzo (cid:175)atwo znale(cid:350)(cid:250) sobie jaki(cid:321) pretekst, (cid:352)eby czego(cid:321) nie zrobi(cid:250). Sztu- ka polega na tym, aby wiedzie(cid:250), kiedy przyczyna odwlekania zaj(cid:171)cia si(cid:171) zadaniem jest naprawd(cid:171) istotna, a kiedy jest tylko pretekstem, konse- kwencj(cid:167) kreatywnego wyszukiwania nieprawdziwych argumentów, by przekona(cid:250) samego siebie (i innych wokó(cid:175) siebie), (cid:352)e istniej(cid:167) „nieb(cid:175)ahe” powody, aby nie ruszy(cid:250) palcem. Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) wymówek, które za chwil(cid:171) poznasz, ma swoje (cid:350)ród(cid:175)o w pod(cid:321)wiadomym strachu lub braku wiary we w(cid:175)asne umiej(cid:171)tno(cid:321)ci. Je(cid:321)li zastanowisz si(cid:171) nad prawdziwymi przyczy- nami znajduj(cid:167)cymi si(cid:171) u (cid:350)róde(cid:175) kunktatorstwa, przekonasz si(cid:171), (cid:352)e (cid:175)atwo poradzisz sobie z rozwianiem swoich obaw i przygotowaniem warunków do dzia(cid:175)a(cid:302) zorientowanych na sukces. Twój mózg jest prawdziwym cudem. Dzi(cid:171)ki niemu mo(cid:352)liwe si(cid:171) staje stworzenie czego(cid:321), co wcze(cid:321)niej istnia(cid:175)o tylko w Twojej wyobra(cid:350)ni. Jednak ten sam umys(cid:175) mo(cid:352)e Ci(cid:171) te(cid:352) ogranicza(cid:250)! Zdarza si(cid:171), (cid:352)e czujemy, i(cid:352) utkn(cid:171)li(cid:321)my w (cid:321)lepym zau(cid:175)ku w(cid:175)asnej logiki i emocji. Nie z braku ch(cid:171)- ci, ale z powodu b(cid:175)(cid:171)dnych wzorców my(cid:321)lowych, które zosta(cid:175)y kiedy(cid:321) wprowadzone do naszej g(cid:175)owy i zaprogramowane w mózgu. Podstawow(cid:167) przyczyn(cid:167) nawyku prokrastynacji s(cid:167) samoograniczaj(cid:167)ce przekonania. Gdy nie robisz nic, aby aktywnie przeciwdzia(cid:175)a(cid:250) ich utrwa- laniu, mog(cid:167) prowadzi(cid:250) do „wynajdywania alibi”, usprawiedliwiania w(cid:175)asnej niemocy. Jednak gdy podejmujesz aktywne dzia(cid:175)ania zmierza- j(cid:167)ce do usuni(cid:171)cia tych przekona(cid:302) z równania, przekonasz si(cid:171), (cid:352)e wi(cid:171)k- szo(cid:321)(cid:250) z nich wynika z ukrytych l(cid:171)ków lub destrukcyjnych wzorców z(cid:175)ych nawyków. Osoby cierpi(cid:167)ce na prokrastynacj(cid:171) powtarzaj(cid:167) zwykle siedem wymówek dotycz(cid:167)cych ró(cid:352)nych aspektów aktywno(cid:321)ci. Je(cid:321)li poznasz (cid:350)ród(cid:175)a tych wymówek, zrobisz pierwszy krok na drodze prowadz(cid:167)cej do pokonania wirusa prokrastynacji. 13 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT Wymówka nr 1: „To nie ma (cid:348)adnego znaczenia” Zdarza si(cid:171), (cid:352)e ludzie cz(cid:171)sto nie wykonuj(cid:167) zada(cid:302), które nie wydaj(cid:167) si(cid:171) wa(cid:352)ne. Czasami chodzi o zaj(cid:171)cia, które nie musz(cid:167) by(cid:250) wykonane w jakim(cid:321) (cid:321)ci(cid:321)le okre(cid:321)lonym czasie. Innym razem wolimy odk(cid:175)ada(cid:250) jaki(cid:321) nieprzy- jemny obowi(cid:167)zek, który nie ma (cid:352)adnego prze(cid:175)o(cid:352)enia na cel d(cid:175)ugotermi- nowy. I cz(cid:171)sto z wywi(cid:167)zaniem si(cid:171) z niego wi(cid:167)(cid:352)e si(cid:171) konieczno(cid:321)(cid:250) prze- (cid:175)amania si(cid:171) i pokonania l(cid:171)ku, który nas obezw(cid:175)adnia. Bez wzgl(cid:171)du na to, jakie my(cid:321)li towarzysz(cid:167) temu zadaniu, s(cid:167) chwile, gdy odk(cid:175)adamy zadanie dlatego, (cid:352)e nie wydaje si(cid:171) nam istotne. Jednym z najprostszych lekarstw na chorob(cid:171) prokrastynacji wywo(cid:175)an(cid:167) wymówk(cid:167) „To nie ma (cid:352)adnego znaczenia” jest piel(cid:171)gnowanie przyzwy- czaje(cid:302) zak(cid:175)adaj(cid:167)cych podejmowanie prostych decyzji. Albo po prostu wykonasz zadanie, albo miej odwag(cid:171) i zrezygnuj z niego ca(cid:175)kowicie. Jak si(cid:171) wkrótce przekonasz, jednym z najlepszych lekarstw na prokrastynacj(cid:171) jest wypracowanie umiej(cid:171)tno(cid:321)ci podejmowania trudnych decyzji (cid:352)ycio- wych — nawet je(cid:321)li oznacza to wyrzucenie z harmonogramu zaj(cid:171)(cid:250) rzeczy, które kiedy(cid:321) wydawa(cid:175)y Ci si(cid:171) wa(cid:352)ne. Wymówka nr 2: „Najpierw musz(cid:164) zrobi(cid:246) ______” Praca nad projektem cz(cid:171)sto bywa przerywana dlatego, (cid:352)e jakie(cid:321) zadanie musi by(cid:250) zako(cid:302)czone, zanim mo(cid:352)liwe b(cid:171)dzie wykonanie innego. Mo(cid:352)e chodzi(cid:250) o rozmow(cid:171) telefoniczn(cid:167), konkurencyjny projekt lub konieczno(cid:321)(cid:250) zrobienia zakupów. (cid:174)atwo si(cid:171) oci(cid:167)ga(cid:250) z realizacj(cid:167) zadania, gdy pojawia si(cid:171) co(cid:321), co musi poprzedza(cid:250) jego wykonanie. Ten pretekst mo(cid:352)na (cid:175)atwo usun(cid:167)(cid:250) z drogi, je(cid:321)li tylko wejdziesz w nawyk szczegó(cid:175)owego definiowania warunków wst(cid:171)pnych i etapów realizacji ka(cid:352)- dego projektu. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku podzielenie pro- jektu na seri(cid:171) kroków, które nale(cid:352)y wykonywa(cid:250) kolejno i regularnie nad nimi pracowa(cid:250). (Rozwi(cid:167)zanie to bazuje na technikach stanowi(cid:167)cych istotny ele- ment metody znanej jako GTD, czyli Getting Things Done Davida Allena1). 1 Polskie wydanie: David Allen, Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efek- tywno(cid:321)ci. Wydanie II, Onepress, Gliwice 2015 — przyp. t(cid:174)um. 14 Poleć książkęKup książkę 23 SPOSOBY NA LENIA Wymówka nr 3: „(cid:347)eby zacz(cid:160)(cid:246), potrzebuj(cid:164) wi(cid:164)cej informacji” Czasami nasz wewn(cid:171)trzny g(cid:175)os nie podsuwa nam wykr(cid:171)tów, ale roz- s(cid:167)dne i uzasadnione argumenty. Mo(cid:352)e si(cid:171) zdarzy(cid:250), (cid:352)e zako(cid:302)czenie jakiego(cid:321) projektu naprawd(cid:171) uzale(cid:352)nione jest od przeprowadzenia sze- roko zakrojonych bada(cid:302) i analiz, które nale(cid:352)y wykona(cid:250) przed roz- pocz(cid:171)ciem pracy. Nie s(cid:167)dz(cid:171) jednak, (cid:352)eby tego typu z(cid:175)o(cid:352)one analizy potrzebne by(cid:175)y w odniesieniu do zada(cid:302), które wykonujesz regularnie w tygodniu. Nie chcia(cid:175)bym, aby to, co powiem brzmia(cid:175)o jak drwina, ale najprost- szym sposobem poradzenia sobie z tego typu problemem jest w(cid:175)a(cid:321)nie zebranie wi(cid:170)kszej ilo(cid:321)ci danych. Brak wiedzy o tym, jak co(cid:321) powinno by(cid:250) zrobione, nigdy nie powinien sta(cid:250) za rezygnacj(cid:167) z projektu. W dzisiej- szych czasach (cid:175)atwo mo(cid:352)na si(cid:171) nauczy(cid:250) wszystkiego, opanowa(cid:250) ka(cid:352)d(cid:167) umiej(cid:171)tno(cid:321)(cid:250) lub znale(cid:350)(cid:250) kogo(cid:321), komu mo(cid:352)na zleci(cid:250) okre(cid:321)lon(cid:167) prac(cid:171). Wymówka nr 4: „Czuj(cid:164) si(cid:164) przyt(cid:168)oczony i mam za du(cid:348)o na g(cid:168)owie” Wszystkim nam zdarzaj(cid:167) si(cid:171) chwile, gdy czujemy si(cid:171) przyt(cid:175)oczeni nad- miarem obowi(cid:167)zków. W takich okresach wydaje si(cid:171) nam, (cid:352)e bez wzgl(cid:171)du na to, jak ci(cid:171)(cid:352)ko pracujemy, listy rzeczy do zrobienia puchn(cid:167) w szwach i po prostu nie da si(cid:171) ich ogarn(cid:167)(cid:250). Zwykle ten problem dotyczy ludzi, którzy charakteryzuj(cid:167) si(cid:171) „mentalno(cid:321)ci(cid:167) Supermana” i którzy czuj(cid:167) po- trzeb(cid:171) kontrolowania wszystkich procesów, dlatego wol(cid:167) robi(cid:250) wszystko osobi(cid:321)cie. Wra(cid:352)enia przyt(cid:175)oczenia mo(cid:352)na si(cid:171) pozby(cid:250) dzi(cid:171)ki skoncentrowaniu si(cid:171) tylko na wa(cid:352)nych projektach i delegowaniu reszty zada(cid:302) /rezygnacji z nich. Gdy wiesz, jak rozpozna(cid:250) to, co jest naprawd(cid:171) wa(cid:352)ne, (cid:175)atwo znajdziesz czas, (cid:352)eby zaj(cid:167)(cid:250) si(cid:171) najistotniejszymi projektami i doprowa- dzi(cid:250) prace konsekwentnie do ko(cid:302)ca. 15 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT Wymówka nr 5: „Nie mam teraz czasu” I w tym przypadku mo(cid:352)e si(cid:171) zdarzy(cid:250), (cid:352)e wcale nie tworzysz sztucznych wymówek. Czasami skupiasz ca(cid:175)(cid:167) swoj(cid:167) uwag(cid:171) na jednym projekcie i nie ma sensu rozpoczynanie kolejnego. Jednak argument „brak czasu” cz(cid:171)sto nie(cid:321)wiadomie przeradza si(cid:171) w paskudny nawyk, a Ty z byle powodu stale odwlekasz wa(cid:352)ne decyzje. Stwierdzenie, (cid:352)e nie masz teraz wystarczaj(cid:167)co du(cid:352)o czasu, tworzy iluzj(cid:171) jakiej(cid:321) doskona(cid:175)ej przysz(cid:175)o(cid:321)ci, w której praca stanie si(cid:171) (cid:175)atwiejsza do wykonania, gdy przyjdzie Ci pracowa(cid:250) nad samymi nieskomplikowa- nymi zadaniami i jeszcze na dodatek b(cid:171)dziesz czerpa(cid:250) z tego czyst(cid:167) przyjemno(cid:321)(cid:250). Wiele osób pod(cid:321)wiadomie powtarza t(cid:171) wymówk(cid:171), licz(cid:167)c skrycie na to, (cid:352)e którego(cid:321) dnia zadanie po prostu rozp(cid:175)ynie si(cid:171) w czasie i przestrzeni. Nie b(cid:171)dzie ju(cid:352) potrzeby jego wykonania! Je(cid:321)li ci(cid:167)gle odk(cid:175)adasz prac(cid:171) na jakie(cid:321) mityczne „kiedy(cid:321)”, istnieje du(cid:352)e prawdopodobie(cid:302)stwo, (cid:352)e nigdy nie wykonasz zadania. Wymówka nr 6: „Ci(cid:160)gle o tym zapominam” Zdarza si(cid:171), (cid:352)e jakie(cid:321) zadanie nie zostanie wykonane po prostu dlatego, (cid:352)e o nim zapominamy. Oczywi(cid:321)cie zawsze mo(cid:352)e by(cid:250) tak, (cid:352)e co(cid:321) wypa- da nam z g(cid:175)owy. Jednak to powtarzaj(cid:167)ce si(cid:171) zapominalstwo mo(cid:352)e by(cid:250) sygna(cid:175)em (cid:321)wiadcz(cid:167)cym o g(cid:175)(cid:171)boko zakorzenionej niech(cid:171)ci do konkret- nego zadania. Mo(cid:352)e uwa(cid:352)asz, (cid:352)e to, co masz zrobi(cid:250), wcale nie jest wa(cid:352)ne. Mo(cid:352)e boisz si(cid:171) pora(cid:352)ki. A mo(cid:352)e po prostu nie korzystasz z efektywnego systemu or- ganizacji pracy. Chodzi o to, (cid:352)e „zapomnienie” nie jest wcale przyczyn(cid:167) zwlekania. W jakim(cid:321) momencie przyjdzie Ci w ko(cid:302)cu podj(cid:167)(cid:250) decyzj(cid:171): wykona(cid:250) zadanie czy zrezygnowa(cid:250) z niego ca(cid:175)kowicie? 16 Poleć książkęKup książkę 23 SPOSOBY NA LENIA Wymówka nr 7: „Nie mam na to ochoty” Zawsze mog(cid:167) si(cid:171) zdarzy(cid:250) zadania, które uwa(cid:352)amy za nieprzyjemne i których za wszelk(cid:167) cen(cid:171) woleliby(cid:321)my unikn(cid:167)(cid:250). Przede wszystkim w ta- kiej sytuacji nale(cid:352)y si(cid:171) zastanowi(cid:250), czy mo(cid:352)na ca(cid:175)kowicie z tego zadania zrezygnowa(cid:250), czy mo(cid:352)e jednak naprawd(cid:171) warto je wykona(cid:250). Cz(cid:171)sto zda- rza si(cid:171), (cid:352)e mamy problemy z odró(cid:352)nieniem tego typu zada(cid:302) i unikamy pracy, która mo(cid:352)e mie(cid:250) pozytywny, d(cid:175)ugoterminowy wp(cid:175)yw na nasze (cid:352)ycie. Oznacza to, (cid:352)e nawet je(cid:321)li nie chcesz czego(cid:321) zrobi(cid:250), nie mo(cid:352)e to by(cid:250) jedyny argument usprawiedliwiaj(cid:167)cy od(cid:175)o(cid:352)enie wykonania za- dania na bli(cid:352)ej nieokre(cid:321)lon(cid:167) przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Lepiej si(cid:171) zastanowi(cid:250), dlaczego wzdragasz si(cid:171) przed zaj(cid:171)ciem si(cid:171) tym zadaniem, bo odpowied(cid:350) mo(cid:352)e Ci pomóc w zidentyfikowaniu o wiele wa(cid:352)niejszego problemu natury psychologicznej. Dlaczego wi(cid:164)kszo(cid:317)(cid:246) wymówek to tylko nic nie warte preteksty? Nikt nie jest ca(cid:175)kowicie niewra(cid:352)liwy na wymówki, jakie podsuwa mu jego umys(cid:175). Bez wzgl(cid:171)du na to, jak skutecznie radzisz sobie z prac(cid:167), któ- rego(cid:321) dnia wymy(cid:321)lisz powód, (cid:352)eby nie podj(cid:167)(cid:250) pewnych dzia(cid:175)a(cid:302). Dlatego tak wa(cid:352)na jest praca nad nawykami, które zapobiegaj(cid:167) utrwalaniu z(cid:175)ych przyzwyczaje(cid:302) i pozwalaj(cid:167) aktywnie przeciwdzia(cid:175)a(cid:250) wzorcom, które s(cid:167) (cid:350)ród(cid:175)em wymówek. Na kolejnych stronach tej ksi(cid:167)(cid:352)ki znajdziesz katalog pozytywnych na- wyków, na które znajdziesz czas nawet przy mocno napi(cid:171)tym grafiku pracowitego dnia. Oznaczam je skrótem NAP (od: nawyk antyprokra- stynacyjny). NAP pomo(cid:352)e Ci spi(cid:167)(cid:250) si(cid:171) w sobie (lub „zapi(cid:167)(cid:250)” projekt na ostatni guzik) i zrobi(cid:250) co(cid:321) po(cid:352)ytecznego, nawet gdy masz lenia lub gdy brakuje Ci motywacji. 17 Poleć książkęKup książkę S.J. SCOTT W nast(cid:171)pnej cz(cid:171)(cid:321)ci mówi(cid:250) b(cid:171)dziemy nie tylko o szczegó(cid:175)ach konkret- nych NAP-ów, ale równie(cid:352) i o tym, w jaki sposób pozwalaj(cid:167) one zde- maskowa(cid:250) k(cid:175)amstwa, którymi si(cid:171) sami karmimy — zneutralizowa(cid:250) jed- n(cid:167) z siedmiu typowych wymówek powtarzanych przez osoby cierpi(cid:167)ce z powodu prokrastynacji. A kiedy dowiesz si(cid:171), jak pozby(cid:250) si(cid:171) ograni- czaj(cid:167)cego przekonania, zrozumiesz, jak (cid:175)atwo oprze(cid:250) si(cid:171) pokusie od- k(cid:175)adania pracy. Zacznijmy od zasady, któr(cid:167) uwa(cid:352)am za najwa(cid:352)niejsze i najskuteczniejsze lekarstwo przeciwko prokrastynacji. 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

23 sposoby na lenia, czyli jak pokonać prokrastynację dobrym nawykiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: