Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 004978 18489909 na godz. na dobę w sumie
3D Studio MAX - książka
3D Studio MAX - książka
Autor: , Liczba stron: 276
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-86718-70-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Aby skutecznie posługiwać się 3D Studio nie wystarczy sama znajomość poleceń. Trzeba wiedzieć jak ich używać, a taką wiedzę uzyskuje się modelując konkretne przedmioty. Dlatego taż kolejne działy opierają się na przykładach, podczas wykonywania których Czytelnik poznaje kolejne potrzebne polecenia. Wynikiem tych ćwiczeń jest model wnętrza pokazany na okładce i kolorowej wkładce.

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem 3D Studio, przekonasz się jak łatwo można modelować w MAX-ie nawet złożone obiekty i jak niewiele poleceń wystarczy, aby wykorzystywać program w praktyce. Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanym, to przeglądając niniejszą książkę szybko zorientujesz się w różnicach pomiędzy starszymi, DOS-owymi wersjami 3D Studio a wersją najnowszą. Dowiesz się, gdzie znaleźć najpotrzebniejsze polecenia, poznasz nowy układ menu i znaczenie poszczególnych ikon.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

7\WXÆHP(cid:3)ZVW(cid:10)SX(cid:15)(cid:3)F]\OL(cid:3)R(cid:3)F]\P(cid:3)MHVW(cid:3)WD(cid:3)NVL(cid:5)*ND 5 :EUHZ(cid:3) SRZV]HFKQLH(cid:3) SDQXM(cid:5)FHM(cid:3) RSLQLL(cid:3) SLVDQLD(cid:3) NVL(cid:5)*NL(cid:3) ZFDOH(cid:3) QLH(cid:3) ]DF]\QD(cid:3) VL(cid:10)(cid:3) RG(cid:3) ZVW(cid:10)SX(cid:17) =D]Z\F]DM(cid:3)GR(cid:3)ZVW(cid:10)SX(cid:3)L(cid:3)GRGDWNyZ(cid:3)]DELHUDP\(cid:3)VL(cid:10)(cid:3)QD(cid:3)VDP\P(cid:3)NR(cid:20)FX(cid:3)L(cid:3)–(cid:3)MDN(cid:3)WR(cid:3)]Z\NOH(cid:3)E\ZD z(cid:3)U]HF]DPL(cid:3)SR]RVWDZLRQ\PL(cid:3)QD(cid:3)NRQLHF(cid:3)–(cid:3)QDMFK(cid:10)WQLHM(cid:3)SX(cid:30)FLOLE\(cid:30)P\(cid:3)MH(cid:3)Z(cid:3)QLHSDPL(cid:10)(cid:252)(cid:17)(cid:3)1LHVWHW\ SR]RVWDZLRQD(cid:3) SXVWD(cid:3) NDUWND(cid:3) ]RERZL(cid:5)]XMH(cid:17)(cid:3) 2(cid:3) F]\P(cid:3) ZL(cid:10)F(cid:3) QDSLVD(cid:252) (cid:3) =(cid:3) NRPSXWHUDPL(cid:3) SUDZLH ZV]\VF\(cid:3) MX*(cid:3) RVZRLOL(cid:30)P\(cid:3) VL(cid:10)(cid:15)(cid:3) QLH(cid:3) PD(cid:3) ZL(cid:10)F(cid:3) SRWU]HE\(cid:3) SU]HNRQ\ZD(cid:252)(cid:3) LQ*\QLHUD(cid:15)(cid:3) DUFKLWHNWD(cid:3) F]\ VWXGHQWD(cid:15)(cid:3) L*(cid:3) 3 (cid:16)HW(cid:3) VWDÆ(cid:3) VL(cid:10)(cid:3) QDU](cid:10)G]LHP(cid:3) QLH]E(cid:10)GQ\P(cid:17)(cid:3) 3UDFD(cid:3) Z(cid:3) ZLUWXDOQHM(cid:3) WUyMZ\PLDURZHM SU]HVWU]HQL(cid:3)QLH(cid:3)MHVW(cid:3)MX*(cid:3)QLF]\P(cid:3)QLH]Z\NÆ\P(cid:17)(cid:3)3URMHNW(cid:3)EH](cid:3)RGSRZLHGQLR(cid:3)HIHNWRZQHM(cid:3)DQLPDFML SU]HJU\ZD(cid:3) Z(cid:3) NRQNXUVLH(cid:3) MX*(cid:3) Z(cid:3) SU]HGELHJDFK(cid:17)(cid:3) 0R*QD(cid:3) ZL(cid:10)F(cid:3) ]DF](cid:5)(cid:252)(cid:3) ](cid:3) LQQHM(cid:3) EHF]NL(cid:3) L(cid:3) QDSLVD(cid:252) K\PQ(cid:3)SRFKZDOQ\(cid:3)QD(cid:3)F]H(cid:30)(cid:252)(cid:3)(cid:22)’(cid:3)6WXGLR(cid:3)0$;(cid:17)(cid:3)$OH(cid:3)WR(cid:3)QLH(cid:3)Z\GDMH(cid:3)VL(cid:10)(cid:3)SRWU]HEQH(cid:15)(cid:3)SRQLHZD*(cid:3)]D FKZLO(cid:10)(cid:3) ZÆ(cid:5)F]\P\(cid:3) NRPSXWHU(cid:3) L(cid:3) QD(cid:3) ZÆDVQH(cid:3) RF]\(cid:3) REHMU]\P\(cid:3) QDMQRZV]\(cid:3) SURGXNW(cid:3) ILUP\(cid:3) $XWo- GHVN(cid:17)(cid:3) =UHV]W(cid:5)(cid:3) Z\VWDUF]\(cid:3) REHMU]H(cid:252)(cid:3) PDWHULDÆ\(cid:3) UHNODPRZH(cid:3) GRW\F](cid:5)FH(cid:3) MAX-a lub pokazowe DQLPDFMH(cid:3)]QDMGXM(cid:5)FH(cid:3)VL(cid:10)(cid:3)QD(cid:3) ’(cid:16)520(cid:16)DFK(cid:3)GRÆ(cid:5)F]DQ\FK(cid:3)GR(cid:3)SUDV\(cid:3)NRPSXWHURZHM(cid:15)(cid:3)DE\(cid:3)SR]E\(cid:252) VL(cid:10)(cid:3)UHV]WHN(cid:3)Z(cid:5)WSOLZR(cid:30)FL(cid:17)(cid:3)=DPLDVW(cid:3)ZL(cid:10)F(cid:3)SRZWDU]D(cid:252)(cid:3)U]HF]\(cid:3)GREU]H(cid:3)]QDQH(cid:3)OXE(cid:3)SLD(cid:252)(cid:3)SRFKZDOQH K\PQ\(cid:3) VSUyEXMP\(cid:3) NUyWNR(cid:3) SRZLHG]LH(cid:252)(cid:3) GOD(cid:3) NRJR(cid:3) MHVW(cid:3) WD(cid:3) NVL(cid:5)*ND(cid:3) L(cid:3) F]HJR(cid:3) PR*HV](cid:3) VL(cid:10)(cid:3) SR(cid:3) QLHM VSRG]LHZD(cid:252)(cid:17)(cid:3).VL(cid:5)*ND(cid:3)QLH(cid:3)MHVW(cid:3)RSLVHP(cid:3)SROHFH(cid:20)(cid:3)L(cid:3)IXQNFML 3D Studio MAX. Aby wyczerpu- M(cid:5)FR(cid:3) RSLVD(cid:252)(cid:3) ZV]\VWNLH(cid:3) SROHFHQLD(cid:3) SURJUDPX(cid:3) QDOH*DÆRE\(cid:3) QDSLVD(cid:252)(cid:3) NVL(cid:5)*N(cid:10)(cid:3) EDUG]R(cid:3) JUXE(cid:5)(cid:3) L(cid:3) QLe- VWHW\(cid:3)EDUG]R(cid:3)QXGQ(cid:5)(cid:17)(cid:3)3U]\(cid:3)F]\WDQLX(cid:3)RSLVX(cid:3)GZLH(cid:30)FLH(cid:3)SL(cid:10)(cid:252)G]LHVL(cid:5)WHM(cid:3)RSFML(cid:3)SURJUDPX(cid:3)QDZHW(cid:3)naj- Z\WUZDOV]\(cid:3) ]\WHOQLN(cid:3)]DSDGÆE\(cid:3)Z(cid:3)JÆ(cid:10)ERNL(cid:3)VHQ(cid:17)(cid:3):(cid:3)GRGDWNX(cid:3)WDND(cid:3)NVL(cid:5)*ND(cid:3)QLNRJR(cid:3)QLF]HJR(cid:3)QLH QDXF]\(cid:17)(cid:3)1LH(cid:3)Z\VWDUF]\(cid:3)]QDMRPR(cid:30)(cid:252)(cid:3)SROHFH(cid:20)(cid:17)(cid:3)7U]HED(cid:3)ZLHG]LH(cid:252)(cid:3)MDN(cid:3)LFK(cid:3)X*\ZD(cid:252)(cid:15)(cid:3)D(cid:3)WDN(cid:5)(cid:3)ZLHG](cid:10) ]GRE\ZD(cid:3) VL(cid:10)(cid:3) PRGHOXM(cid:5)F(cid:3) NRQNUHWQH(cid:3) SU]HGPLRW\(cid:17)(cid:3) ’ODWHJR(cid:3) WH*(cid:3) NROHMQH(cid:3) UR]G]LDÆ\(cid:3) NVL(cid:5)*NL RSLHUDM(cid:5)(cid:3)VL(cid:10)(cid:3)QD(cid:3)SU]\NÆDGDFK, podczas wykonywania których Czytelnik w sposób natural- Q\(cid:3)SR]QDMH(cid:3)SRWU]HEQH(cid:3)SROHFHQLD(cid:17)(cid:3):\QLNLHP(cid:3)W\FK(cid:3)(cid:252)ZLF]H(cid:20)(cid:3)MHVW(cid:3)PRGHO(cid:3)ZQ(cid:10)WU]D(cid:3)SRND]DQ\(cid:3)QD RNÆDGFH(cid:3)L(cid:3)NRORURZHM(cid:3) ZNÆDGFH(cid:17)(cid:3) 3RGF]DV(cid:3) EXGRZDQLD(cid:3) WHJR(cid:3) PRGHOX(cid:3) VDP(cid:3) E(cid:10)G]LHV](cid:3) PyJÆ(cid:3) RFHQL(cid:252) program i(cid:3)]GHF\GRZD(cid:252)(cid:3)VL(cid:10)(cid:15)(cid:3)F]\(cid:3)FKFHV](cid:3)JR(cid:3)X*\ZD(cid:252)(cid:17)(cid:3)7DNL(cid:3)MHVW(cid:3)ZÆD(cid:30)QLH(cid:3)FHO(cid:3)WHM(cid:3)NVL(cid:5)*NL(cid:17)(cid:3)-HVW(cid:3)RQD ZVW(cid:10)SHP(cid:3)GR(cid:3)FDÆHM(cid:3)VHULL(cid:3)NVL(cid:5)*HN(cid:3)SR(cid:30)ZL(cid:10)FRQ\FK(cid:3)(cid:22)’(cid:3)6WXGLR(cid:3)0$;(cid:17)(cid:3)’RNÆDGQ\(cid:3)L(cid:3)Z\F]HUSXM(cid:5)F\ RSLV(cid:3) PHWRG(cid:3) PRGHORZDQLD(cid:3) E(cid:10)G]LHV](cid:3) PyJÆ(cid:3) ]QDOH((cid:252)(cid:3) Z(cid:3) NVL(cid:5)*FH(cid:3) ˜(cid:22)’(cid:3) 6WXGLR(cid:3) 0$;(cid:3) (cid:3) 3UHF\]MD(cid:3) L GRVNRQDÆR(cid:30)(cid:252)·(cid:17)(cid:3)(G\WRU(cid:3)0DWHULDÆyZ(cid:3)WDN*H(cid:3)MHVW(cid:3)WHPDWHP(cid:3)QD(cid:3)RVREQ\(cid:3)WRP(cid:17)(cid:3)-DN(cid:3)WZRU]\(cid:252)(cid:3)L(cid:3)SU]\Si- V\ZD(cid:252)(cid:3)RELHNWRP(cid:3)]ÆR*RQH(cid:3)PDWHULDÆ\(cid:3)L(cid:3)Z(cid:3)SHÆQL(cid:3)Z\NRU]\VWD(cid:252)(cid:3)PR*OLZR(cid:30)FL(cid:3)0$;(cid:16)D(cid:3)GRZLHV](cid:3)VL(cid:10)(cid:3)] NVL(cid:5)*NL(cid:3) ˜(cid:22)’(cid:3) 6WXGLR(cid:3) 0$;(cid:3) 9DGHPHFXP(cid:3) SURIHVMRQDOLVW\(cid:17)(cid:3) 3RWUDNWXM(cid:3) ZL(cid:10)F(cid:3) QLQLHMV](cid:5)(cid:3) NVL(cid:5)*N(cid:10) MDNR(cid:3) ZVW(cid:10)S(cid:17)(cid:3) 7DN(cid:3) SRW(cid:10)*Q\(cid:3) SURJUDP(cid:3) MDN(cid:3) (cid:22)’(cid:3) 6WXGLR(cid:3) QLH(cid:3) ]DGRZDOD(cid:3) VL(cid:10)(cid:3) MX*(cid:3) NLONRPD(cid:3) NDUWNDPL ZVW(cid:10)SX(cid:17)(cid:3)$E\(cid:3)]DSR]QD(cid:252)(cid:3)VL(cid:10)(cid:3)](cid:3)QLP(cid:3)FKRFLD*(cid:3)WURV]HF]N(cid:10)(cid:3)SRWU]HEQH(cid:3)MHVW(cid:3)ZSURZDG]HQLH(cid:3)Z postaci FLHQNLHM(cid:3)NVL(cid:5)*HF]NL(cid:17)(cid:3),(cid:3)WDNLH(cid:3)MHVW(cid:3)ZÆD(cid:30)QLH(cid:3)]DGDQLH(cid:3)NVL(cid:5)*NL(cid:15)(cid:3)NWyU(cid:5)(cid:3)WU]\PDV](cid:3)Z(cid:3)U(cid:10)FH(cid:17)(cid:3)-H(cid:30)OL(cid:3)MHVWH(cid:30) SRF](cid:5)WNXM(cid:5)F\P(cid:3) X*\WNRZQLNLHP(cid:3) (cid:22)’(cid:3) 6WXGLR(cid:3) SU]HNRQDV](cid:3) VL(cid:10)(cid:3) MDN(cid:3) ÆDWZR(cid:3) PR*QD(cid:3) PRGHORZD(cid:252)(cid:3) Z 0$;(cid:16)LH(cid:3)QDZHW(cid:3)]ÆR*RQH(cid:3)RELHNW\(cid:3)L(cid:3)MDN(cid:3)QLHZLHOH(cid:3)SROHFH(cid:20)(cid:3)Z\VWDUF]\(cid:15)(cid:3)DE\(cid:3)Z\NRU]\VW\ZD(cid:252)(cid:3)SUo- JUDP(cid:3) Z(cid:3) SUDNW\FH(cid:17)(cid:3) -H(cid:30)OL(cid:3) MHVWH(cid:30)(cid:3) X*\WNRZQLNLHP(cid:3) ]DDZDQVRZDQ\P(cid:15)(cid:3) WR(cid:3) SU]HJO(cid:5)GDM(cid:5)F(cid:3) QLQLHMV](cid:5) NVL(cid:5)*N(cid:10)(cid:3) V]\ENR(cid:3) ]RULHQWXMHV](cid:3) VL(cid:10)(cid:3) Z(cid:3)Uy*QLFDFK(cid:3) SRPL(cid:10)G]\(cid:3) VWDUV]\PL(cid:15)(cid:3) ’26(cid:16)RZ\PL(cid:3) ZHUVMDPL (cid:22)’(cid:3)6WXGLR(cid:3)D(cid:3)ZHUVM(cid:5)(cid:3)QDMQRZV](cid:5)(cid:17)(cid:3)=RULHQWXMHV](cid:3)VL(cid:10)(cid:3)Z(cid:3)SRÆR*HQLX(cid:3)QDMSRWU]HEQLHMV]\FK(cid:3)SROHFH(cid:20)(cid:15) QRZ\P(cid:3)XNÆDG]LH(cid:3)PHQX(cid:3)L(cid:3)SR]QDV](cid:3)]QDF]HQLH(cid:3)SRV]F]HJyOQ\FK(cid:3)LNRQ(cid:17)(cid:3)’R(cid:3)NVL(cid:5)*NL(cid:3)GRÆ(cid:5)F]RQD(cid:3)MHVW G\VNLHWND(cid:3) ]DZLHUDM(cid:5)FD(cid:3) JRWRZ(cid:5)(cid:3) VFHQ(cid:10)(cid:3) RUD](cid:3) NLOND(cid:3) SOLNyZ(cid:15)(cid:3) NWyUH(cid:3) PRJ(cid:5)(cid:3) SU]\GD(cid:252)(cid:3) VL(cid:10)(cid:3) SRGF]DV OHNWXU\(cid:3) SRF](cid:5)WNRZ\FK(cid:3) UR]G]LDÆyZ(cid:3) NVL(cid:5)*NL(cid:17)(cid:3) 1DP(cid:3) SR]RVWDMH(cid:3) MHV]F]H(cid:3) *\F]\(cid:252)(cid:3) ]\WHOQLNRZL przyjemnego czytania i modelowania. Autorzy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

3D Studio MAX
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: