Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 007649 12019864 na godz. na dobę w sumie
40 lat Mojej Posługi Kapłańskiej - ebook/pdf
40 lat Mojej Posługi Kapłańskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 61
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3652-1004-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Do rąk Czytelników oddajemy spisane niewielkich rozmiarów wspomnienia ks. prał. Bronisława Magdziarza. Poniższe wspomnienia spisane były pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX stulecia, z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.

Wspomnienia opatrzono na koniec krótkimi informacjami o śmierci ks. Bronisława Magdziarza, zebranymi przez brata Autora, ks. prałata Jana Pawła Magdziarza, obecnie mieszkańca Konwiktu Kapłanów Warmińskich w Olsztynie.

Niniejsza publikacja ukazuje się drukiem właśnie z Jego inicjatywy. Wspomnienia publikujemy w 450-lecie erygowania Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum. Przez te cztery i pół stulecia uczelnię warmińską ukończyło około 5 tysięcy księży. Jednym z nich był ks. Bronisław Magdziarz, pochodzący z Pomorza. Urodził się w Bydgoszczy 17 czerwca 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. w Starych Juchach. Wikariuszem był w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś proboszczem w Różyńsku Wielkim, Franknowie i w Olsztynie w parafii Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła. Wybudował kościół i zorganizował parafię na Jarotach w Olsztynie. Przez kilkanaście lat był wikariuszem biskupim do spraw ekonomicznych i dyrektorem wydziału ekonomicznego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Został odznaczony kapelanią honorową Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II. Zmarł po ciężkiej chorobie 30 maja 2006 r. Pochowano Go w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

40 lat mojej posługi kapłańskiej 1 40 lat mojej posługi kapłańskiej 2 Ks. Bronisław Magdziarz 40 lat mojej posługi kapłańskiej 3 Ks. Bronisław Magdziarz 40 lat mojej posługi kapłańskiej Olsztyn 2015 4 Ks. Bronisław Magdziarz Za zgodą ks. abpa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, Olsztyn, 3 .07. 2015 r. L.dz. 827/2015 Redakcja wydawnicza ks. Krzysztof Bielawny Korekta Alicja Bartosik Projekt okładki, skład i łamanie Bogdan Grochal © Copyright by Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne ISBN 978-83-65210-03-6 Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne ul. Wyszyńskiego 9 10-457 Olsztyn Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii ul. Duża 1, 05-270 Marki www.c-p.com.pl 40 lat mojej posługi kapłańskiej 5 Wprowadzenie Do rąk Czytelników oddajemy spisane nie- wielkich rozmiarów wspomnienia ks. prał. Bro- nisława Magdziarza. Poniższe wspomnienia spi- sane były pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX stulecia, z okazji 40. rocznicy święceń kapłań- skich. Wspomnienia opatrzono na koniec krótki- mi informacjami o śmierci ks. Bronisława Mag- dziarza, zebranymi przez brata Autora, ks. prała- ta Jana Pawła Magdziarza, obecnie mieszkańca Konwiktu Kapłanów Warmińskich w Olsztynie. Niniejsza publikacja ukazuje się drukiem właśnie z Jego inicjatywy. Wspomnienia publi- kujemy w 450-lecie erygowania Warmińskiego Seminarium Duchownego Hosianum. Przez te cztery i pół stulecia uczelnię warmińską ukoń- czyło około 5 tysięcy księży. Jednym z nich był ks. Bronisław Magdziarz, pochodzący z Po- morza. Urodził się w Bydgoszczy 17 czerwca 6 Ks. Bronisław Magdziarz 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerw- ca 1958 r. w Starych Juchach. Wikariuszem był w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie w pa- rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś pro- boszczem w Różyńsku Wielkim, Franknowie i w Olsztynie w parafii Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła. Wybudował kościół i zorgani- zował parafię na Jarotach w Olsztynie. Przez kil- kanaście lat był wikariuszem biskupim do spraw ekonomicznych i dyrektorem wydziału eko- nomicznego Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Został odznaczony kapelanią honorową Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II. Zmarł po ciężkiej chorobie 30 maja 2006 r. Pochowano Go w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komu- nalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Redakcja 40 lat mojej posługi kapłańskiej 7 Kapłańska droga „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam; przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam”. Ks. Jan Twardowski Od bardzo wielu lat ten wiersz ks. Jana Twar- dowskiego nie tylko mnie fascynuje (lubię go przy różnych okazjach cytować), ale nadto, i to tu szczerze wyznaję, ten wiersz budzi też we mnie czasami niepokój. Wtedy wracam myślą do Psalmu 68, 7, którego strofę powtarzam sobie w duchu pokory: „O, Boże Zastępów! Oby przeze mnie nie zawiedli się ci, którzy Ciebie szukają”. W trudnych latach komunizmu w Polsce wypadło mi zdawać maturę − egzamin dojrza- łości, i to nie tylko z wiedzy zdobytej w szkole, ale i z wiary, którą wyniosłem z domu i którą wypadło mi świadczyć, zwłaszcza w roku 1953. 8 Ks. Bronisław Magdziarz Przypomnę tylko, że za słynne non possumus w 1953 roku uwięziono Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kościo- łach się wtedy często płakało. W naszej klasie ma- turalnej zrodziły się cztery powołania do kapłań- stwa, z których trzy się zrealizowały. Klasa była ze sobą szczególnie zżyta, a to za sprawą zarówno wychowawcy, profesora łaciny, byłego dyrektora męskiego gimnazjum w Bydgoszczy p. Czesła- wa Zgodzińskiego, który za swoje przekonania musiał ustąpić z tego stanowiska, jak i kateche- ty − ks. Walentego Putza, nieugiętego w swych przekonaniach człowieka, który przeżył obóz koncentracyjny i gdy Go wyrzucono ze szkoły, bo nie podpisał Apelu Sztokholmskiego, umiał gromadzić „swoją klasę” (jak mawiał) w stu pro- centach na nauczaniu przy kościele. Dla grona pedagogicznego nie było więc zaskoczeniem, że gdy dyrektor szkoły nakazał komuś zdejmowanie krzyży w klasach, w naszej pojawiał się On kilka- krotnie z powrotem na ścianie, i to w otoczeniu dwóch „wielkich tamtych czasów: Bieruta i Cy- rankiewicza”. Grożono nam, dyskryminowano nas, zwłaszcza ministrantów, byliśmy wzywani do urzędu bezpieczeństwa; jednak matura poszła 40 lat mojej posługi kapłańskiej 9 gładko i w rezultacie mogłem swoje dokumenty przenieść z polonistyki w Toruniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Do Seminarium w Olsztynie trafiłem we wrześniu 1953 roku jako trzeci i ostatni syn moich czcigodnych Rodziców: Heleny i Karola. Najstarszy brat − Wacław był już po trzech latach studiów w tym seminarium (otrzymał święce- nia kapłańskie 5.06.1955 roku, zmarł 9.07.1975 roku), drugi z braci − Jan zaliczył wtedy pierw- szy rok studiów filozofii w tym samym semina- rium (wyświęcony 7.07.1957 roku, do dziś dusz- pasterz parafii MB. Różańcowej w Pieckach). Z liczby 44 alumnów, przyjętych na pierwszy rok studiów, po niespełna 5 latach otrzymałem świę- cenia kapłańskie wraz z 21 moimi współbraćmi z naszego roku studiów. ,,Starsi” przyjęli święce- nia kapłańskie 2.02.1958 roku, ja zaś, nie mając jeszcze ukończonych 23 lat (urodziłem się 17.06 1935 roku w Bydgoszczy), podjąłem pracę jako diakon w duszpasterstwie w Lidzbarku Warmiń- skim i oczekiwałem na swoje święcenia kapłań- skie do pierwszej niedzieli po moich urodzinach, to jest do szczęśliwego dnia 22.06.1958 roku. Taka była decyzja ówczesnego śp. ks. biskupa Tomasza 10 Ks. Bronisław Magdziarz Z moimi braćmi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

40 lat Mojej Posługi Kapłańskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: