Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 002902 18775888 na godz. na dobę w sumie
48-godzinny detoks. Seriaporad.pl - książka
48-godzinny detoks. Seriaporad.pl - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2221-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oczyszczający poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje

W zdrowym ciele mało toksyn

Wszędzie wokół Ciebie aż roi się od niewidocznych toksyn, które każdego dnia zatruwają Twój organizm. Niektóre z nich wchłaniasz bezwiednie, inne, jak alkohol, kofeinę, nikotynę czy leki bez recepty, aplikujesz sobie całkowicie świadomie. Jeśli chcesz dłużej cieszyć się zdrowiem i młodością, ten nietuzinkowy poradnik podpowie Ci, jak wypłukać trucizny z Twojego ciała, zwiększyć ilość dobroczynnych antyoksydantów, złagodzić alergie, a przede wszystkim zdrowo schudnąć - i to w zaledwie 48 godzin!

Jesteś ciekawy świata, chcesz wiedzieć więcej i wciąż się czegoś uczyć, a nie masz czasu na czytanie opasłych poradników? Seriaporad.pl to niezwykłe książeczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawełnę wprowadzą każdego w interesujący go temat. Koniecznie sprawdź też pozostałe tytuły!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

48-godzinny detoks. Seriaporad.pl Autor: Gill Paul T³umaczenie: Anna Zagórna-Bartnik ISBN: 978-83-246-2221-4 Tytu³ orygina³u: 48-hour Detox (Collins GEM) Format: 115x170, stron: 112 Oczyszczaj¹cy poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje • Zrzucanie zbêdnych kilogramów i pozbywanie siê toksyn z organizmu • ¯elazne regu³y wprowadzania zdrowych nawyków • Diety, które pomagaj¹ oczyœciæ organizm • Detoksykuj¹ce zabiegi pielêgnacyjne W zdrowym ciele ma³o toksyn • 48-godzinne plany diet b³yskawicznie oczyszczaj¹cych organizm. • Dobór optymalnych æwiczeñ fizycznych podczas detoksu. • Zasady unikania szkodliwych substancji chemicznych — sprz¹tanie i higiena osobista. • Kolorowe fotografie i rysunki ilustruj¹ce opis ka¿dego z planów. Wszêdzie wokó³ Ciebie a¿ roi siê od niewidocznych toksyn, które ka¿dego dnia zatruwaj¹ Twój organizm. Niektóre z nich wch³aniasz bezwiednie, inne, jak alkohol, kofeinê, nikotynê czy leki bez recepty, aplikujesz sobie ca³kowicie œwiadomie. Jeœli chcesz d³u¿ej cieszyæ siê zdrowiem i m³odoœci¹, ten nietuzinkowy poradnik podpowie Ci, jak wyp³ukaæ trucizny z Twojego cia³a, zwiêkszyæ iloœæ dobroczynnych antyoksydantów, z³agodziæ alergie, a przede wszystkim zdrowo schudn¹æ — i to w zaledwie 48 godzin! Jesteœ ciekawy œwiata, chcesz wiedzieæ wiêcej i wci¹¿ siê czegoœ uczyæ, a nie masz czasu na czytanie opas³ych poradników? Seriaporad.pl to niezwyk³e ksi¹¿eczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawe³nê wprowadz¹ ka¿dego w interesuj¹cy go temat. Koniecznie sprawdŸ te¿ pozosta³e tytu³y! spis treści Część I Jak bardzo Twój organizm jest zatruty? Część II Jak działa detoks? Część III wskazówki dotyczące oczyszczania organizmu z toksyn Część IV 48-godzinne plany oczyszczające organizm Część V wsparcie i terapie Część VI Bezpieczeństwo przede wszystkim Słowniczek Dodatkowe informacje Przydatne strony internetowe literatura 5 20 34 47 68 90 104 106 108 110 część Vi BezpieczeństWo przede wszysTkim Toksyny otaczają nas zewsząd. Mogą znajdować się w paście do zębów, lub w antyperspi- której używacie, rancie, w krześle, na którym siedzicie, w dywanie pod Waszymi stopami i w produktach czyszczących, farbach i lakierach, jakie stosujecie w domu. W ogrodzie toksyny znajdują się w pe- stycydach, które mają powstrzymać szkodniki przed zjadaniem Waszych roślin, oraz w kreozocie na ogrodzeniu. Nie jesteście w stanie zrobić zbyt wie- le w sprawie toksyn znajdujących się w powietrzu, którym oddychacie – ale w stosunku do wszystkich pozostałych istnieją bezpieczniejsze alternatywy. 91 TokSyny CoDzIenne Uwaga! Lektura tego rozdziału i wynikająca z niej znajomość wszystkich tych strasz- nych substancji zawartych w produktach codziennego użytku z całą pewnością na zawsze zmieni listę Waszych zakupów! zaBawa CheMIą Chemicy XX wieku byli niesłychanie dumni z siebie, gdy udało im się wynaleźć nowe związki chemiczne, które rozpuszczały nawet najgorszy, wyschnięty tłuszcz w piekarnikach, które sprawiały, że białe pranie stawało się jeszcze bielsze, które pe- netrowały skórę i usuwały starzejące się komórki, które zabijały wszelkie znane drob- noustroje i które przez cały dzień dbały o świeży zapach wokół nas. Swego czasu materiały syntetyczne, takie jak rayon i nylon, były niesłychanie popularne. Dywany poddawane były procesom, które miały sprawić, by stały się praktycznie nieznisz- czalne. Drewno zabezpieczano przed gniciem. Można było także zakupić nowiutkie materiały z płyt wiórowych wykonanych z włókien drewna sklejonych syntetyczną żywicą. Życie stało się znacznie łatwiejsze, czyż nie? Skutki kumulacyjne Żaden z tych produktów nie powoduje, że już po pierwszym kontakcie przewraca- cie się i zaczynacie się dusić. Jednak toksyny w nich zawarte mają skutki kumulacyj- ne i występują dopiero po dłuższym wystawieniu na ich działanie. Skutki te ciągle badane są przez naukowców. Dopiero teraz wychodzi na jaw, że kosmetyki i środki higieny osobistej, które zawierają parabeny, mogą mieć związek z powstaniem raka piersi – choć trudno się dziwić, skoro parabeny naśladują działanie estrogenu w organizmie. Przez lata uważano, że rtęć nie może zostać wypłukana z plomb, gdy zostaną już założone. Z autopsji dowiadujemy się jednak o bezpośredniej korelacji pomiędzy ilością rtęci w komórkach mózgowych i ilością plomb, jakie dana osoba miała w zębach. teSty na zWieRzętach Jeśli jesteście przeciwni przeprowadzaniu testów na zwierzętach, powinniście wiedzieć, że gdy na ulotce znajdziecie napis „nie testowano na zwierzętach”, może to jedynie oznaczać, że choć cały pro- dukt nie był testowany w ten sposób, kilka jego zasadniczych składników już mogło być. 92 48-godzinny detoks alteRnatyWa dla pRalni chemicznych Greenpeace wyraża przekonanie, że najlepszą obecnie opcją jest pranie na mokro, czyli proces, w którym ubrania są zamaczane w wodzie i detergentach przyjaznych dla środowiska, a następnie ostrożnie osuszane. Pranie takie powoduje jednak pogorszenie się stanu tkanin. Jeśli zdecydujecie się na wypranie ubrania w pralni chemicznej, powieście je na zewnątrz na tak długo, jak to tylko możliwe, aby mogło się dobrze wywietrzyć i by mogły z nich wyparować toksyczne pozostałości. Rozpuszczalniki używane w pralniach chemicznych zawierające perchloroetylen (w skrócie PER) doskonale usuwają plamy bez uszkodzenia włókien tkaniny. Teraz do- wiadujemy się jednak, że mogą one mieć udział w powstaniu nowotworów, uszko- dzeniu wątroby i układu nerwowego, niepłodności i zachwianiu równowagi hormo- nalnej. Co jest „naturalne”? Być może nadszedł czas, by zrezygnować z chemii i w naszym poszukiwaniu zdro- wia wrócić do natury. Ale co konkretnie oznacza słowo „naturalny”? Prawda jest taka, że jeśli znajdziecie je na etykiecie jakiegoś produktu – słowo to nie znaczy nic. Zgodnie z obowiązującym prawem, tylko niewielki procent składników z listy zare- jestrowanych musi być „naturalny”, aby miał prawo do takiej etykiety. Sprawdź opakowanie Na opakowaniu różnych produktów znajdziecie wiele niejasnych sformuło- wań. Na przykład stwierdzenie: „otrzymany z naturalnego oleju kokosowego” może odnosić się do cocamide DEA, środka spieniającego używanego w nie- których szamponach. Uzyskiwany jest on z oleju kokosowego za pomocą rozpuszczalnika o nazwie dietanolamina, o której wiadomo, że ma działanie rakotwórcze. Co jest „organiczne”? Czy możemy zaufać słowu „organiczny”? Niektórzy producenci w przeszłości bawili się tym słowem, twierdząc na przykład, że zastosowali „organiczne zioła” w produkcie, który poza nimi był całkowicie syntetyczny. Teoretycznie producenci pozbawieni skrupułów mogą nawet twierdzić, że toksyczny petrochemiczny śro- dek konserwujący taki jak paraben metylowy jest organiczny, ponieważ pochodzi z liści, które zgniły tysiące lat temu i stały się olejem ciężkim, który następnie został użyty do produkcji tegoż środka konserwującego. Ale tak naprawdę rynek z pro- duktami organicznymi jest skrupulatnie kontrolowany. Komisje Organic Standards Board przydzielają status produktu „organicznego” tylko tym, które przejdą rygo- rystyczne badania. Na wszelki wypadek szukajcie produktów ze znakami jakości potwierdzającymi ich organiczność. Firmy, które polecamy w tym rozdziale, są godne zaufania. 93 hIgIena oSoBISTa Toksyny eliminowane są przez skórę na skutek pocenia się. Mogą jednak zostać przez nią także wchłonięte za pomocą mieszków włosowych oraz gruczołów łojo- wych (choć nie gruczołów potowych). Producenci nigdy nie przyznają, że ich środki do ochrony skóry penetrują ją i dostają się do obiegu krwi – wtedy bowiem ich produkty zostałyby uznane za leki i byłyby poddane bardziej rygorystycznym bada- niom i kontrolom. Istnieje jednak mnóstwo dowodów na to, że skóra wchłania część składników z produktów do pielęgnacji skóry, ponieważ pojawiają się one w naszej krwi, moczu, organach i tkankach. Naukowcy często znajdują ftalany w moczu, paraben w guzkach w piersi oraz syntetyczne zapachy, takie jak piżmo ksylenowe, w ludzkim tłuszczu. Paradoksalnie, wielkie firmy kosmetyczne wydają ogromne pieniądze na badania i rozwój nowych produktów pomagających ukryć oznaki starzenia się (kremy przeciwzmarszczkowe, szampony i odżywki pogrubiające włosy, ujędrniające płyny do ciała), a wciąż używają składników, które według czę- ści naukowców są czynnikami rakotwórczymi, toksynami o działaniu neuro- logicznym, inhibitorami odpornościowymi oraz czynnikami zakłócającymi równowagę hormonalną – przez co skutek końcowy ich używania może być zdecydowanie postarzający! Testy bezpieczeństwa W Stanach Zjednoczonych Environmental Working Group, pozarządowa organizacja zajmująca się kontrolą rządowych planów, przebadała 120 produktów kosmetycz- nych, włączając szampony, mleczka nawilżające, podkłady i balsamy do ust – i w każ- dym z nich znalazła składniki uznane przez amerykański rząd za „prawdopodobne czynniki rakotwórcze”. W 2005 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA – ang. Food and Drug Administration) oświadczyła, że konsumenci powinni być infor- mowani o tym, że wiele dostępnych na rynku szamponów, dezodorantów, perfum, lakierów do paznokci, kremów do rąk, farb do włosów i płynów do kąpieli nie zostało przebadanych, pomimo że często zawierają one substancje chemiczne, które zakłó- cają równowagę hormonalną, są rakotwórcze i wpływają niekorzystnie na działanie układu nerwowego. dezodoRanty Aby uniknąć parabenów i soli aluminiowych, wybierajcie dezodoranty z kryształu ałunu. Nie zatykają one gruczołów potowych, ale hamują wzrost bakterii w pocie, które są przyczyną charakterystycz- nego zapachu. Dostępne są w spreju, kulce, kremie lub w postaci oryginalnego kryształu, a zakupić można je w aptekach lub przez internet. 94 48-godzinny detoks ftalany Ftalany to rozpuszczalniki, które znaleźć można w perfumach i lakierach do paznok- ci. Znajdują się one także w substancji dodawanej do plastiku, aby był elastyczniej- szy. Ftalany mogą być odpowiedzialne za uszkodzenia wątroby i tarczycy, rozwój nowotworów, niewielką liczbę produkowanych plemników u mężczyzn, poronie- nia u kobiet oraz wady okołoporodowe. Niełatwo ich uniknąć, ponieważ informacja o nich nie jest umieszczana na etykietach. Parabeny Parabeny (metyl, propyl, butyl) łączy się z rakiem piersi (problemem, który może do- tyczyć także mężczyzn). Mogą także powodować wysypki na skórze. Pochodne Dea Stosowanie związków chemicznych pochodnych dietanolaminie (takich jak cocamide, lauramide i myristamide) przez niektórych ekspertów łączone jest z nowotworami. Ceteareth-12 Emulgator o nazwie ceteareth-12 może zawierać niebezpieczne poziomy rakotwór- czego tlenku i dwutlenku etylenu. antyperspiranty Anyperspiranty często zawierają sole aluminiowe, które powstrzymują pot. Nawarstwianie się aluminium w komórkach mózgowych łączone jest z chorobą Alzheimera. Środki podrażniające skórę Wiele dodatków do kosmetyków może podrażniać skórę, np. lanolina, gliceryna i alkohol cetylowy, a znajdują się w bardzo wielu produktach. unikanie szkodliwych substancji chemicznych Najlepszym sposobem na uniknięcie szkodliwych składników jest wybieranie orga- nicznych marek wszystkiego, co kładziemy na skórę, włączając produkty do pielęg- nacji ciała i twarzy, makijaż, mydła, kremy przeciwsłoneczne, pasty do zębów i inne. Powinniście znaleźć je w większości aptek i domów handlowych lub na stronach internetowych zamieszczonych na str. 108 (wiele sklepów na życzenie wysyła także swoje katalogi). PloMBy z rTęCIą Większość dorosłych Brytyjczyków ma przynajmniej jedną plombę z rtęcią. Badania wskazują, że przeciętnej wielkości plomby zawierają 750 000 mikrogramów rtęci, z czego dziennie wypuszczają 10 mikrogramów. Opary te są wdychane i dostają 95 się do hipokampu w mózgu, który odpowiedzialny jest za pamięć. Ludzie cierpiący na alzheimera mają poziom rtęci w mózgu dwa do trzech razy wyższy niż ludzie zdrowi. Wystawienie na działania nawet niewielkiej ilości rtęci może spowodować uszkodzenie mózgu, serca, płuc, wątroby, nerek, tarczycy, przysadki mózgowej, nad- nercza, układu odpornościowego i właściwie wszystkiego, co znajduje się w naszym organizmie. wymienianie plomb Czy powinniście od razu biec do dentysty, by wymienił Wasze plomby? Z całą pewnością nie musicie tego robić. Usuwanie plomb poprzez wiercenie może wytworzyć dużo więcej oparów rtęciowych i zabłąkanych cząsteczek. Jeśli mar- twi Was myśl o tym, że plomby niszczą Wam zdrowie, znajdźcie specjalistę, który przebada Wasz mocz pod względem zawartości metali ciężkich. Jeśli poziom ten będzie wysoki, poszukajcie dentysty, który specjalizuje się w usuwaniu amalga- matu i za jednym razem usuńcie maksymalnie dwie plomby. Aby zapobiec po- łknięciu jakichkolwiek cząsteczek, powinno używać się gumowej tamy, a w Wa- szych ustach cały czas powinien znajdować się przyrząd ssący. Możliwe także, że dostaniecie maskę na nos, by nie wdychać oparów rtęci (jeśli jej nie dostaniecie, poproście o nią). Niektórzy eksperci po usunięciu plomby polecają chelatację, aby wyeliminować z organizmu wszelką rtęć, jaka się do niego dostała. Dentysta na pewno powie Wam, że bezpieczniej jest zostawić plomby na swoim miejscu niż je usuwać. Oczywiście, jeśli plomba pęka lub wypada, lepiej zamienić ją na bez- pieczniejszą (i ładniejszą) białą. pomoc W aleRgii Allergy UK udziela mnóstwa przydanych wskazówek na temat alternatyw, jakie mają ludzie uczuleni na produkty codziennego użytku (patrz str. 106). ProDukTy CzySzCząCe W Stanach Zjednoczonych 12 proc. wszystkich przypadków wezwania pomocy ośrodków toksykologicznych spowodowanych jest połknięciem produktów czysz- czących używanych w domach. Szkody, jakie wyrządzają te środki, jeśli niechcą- cy zostaną połknięte, są oczywiste. Mniej oczywiste są jednak skutki wchłaniania szkodliwych składników przez skórę. Powinniście unikać wszelkich produktów za- wierających którąkolwiek z poniższych substancji. Chlorowe wybielacze Chlorowe wybielacze znajdują się w środkach do czyszczenia toalety, proszkach do prania i płynach do mycia naczyń. Gdy ulegną rozłożeniu, mogą tworzyć substan- 96 48-godzinny detoks czyStSzy dom? Przez ostatnich 20 lat w Wielkiej Brytanii drastycznie wzrosło zużycie produktów czyszczących. Podobny wzrost zaobserwowano w poziomie lotnych związków organicznych w atmosferze. Związki te w niewielkim natężeniu mogą spowodować podrażnienie dróg oddechowych oraz – co potwier- dzają badania przeprowadzone w 2003 roku – zwiększają ryzyko astmy u dzieci. Zadbajcie więc o to, by środki, jakie stosujecie w domu, były bardziej przyjazne środowisku i zdrowiu. cje rakotwórcze. Jeśli wejdą w reakcję z produktami zawierającymi amoniak, tworzy się gaz o nazwie chloroamina, który może spowodować poważne re- akcje oddechowe. wybielacze optyczne Wybielacze optyczne to substancje da- jące iluzję bieli, które przyłączają się do tkaniny i odbijają jasne światło. Mogą powodować podrażnienie skóry. Butyloceluloza Butyloceluloza jest składnikiem wielu środków czystości. Może zostać wchłonięta przez skórę i płuca. Niektórzy eksperci uważają, że powoduje uszkodzenia wątroby i nerek. Już niski jej poziom może wywołać bóle i zawroty głowy, mdłości i omdlenia. anionowe środki powierzchniowo czynne Można znaleźć je w niektórych środkach czyszczących. Często zanieczyszczone są rakotwórczymi nitrozoaminami. Środki do czyszczenia dywanów Środki te często zawierają butylocelulozę (patrz wyżej). Mogą zawierać także per- chloroetylen (używany w pralniach chemicznych, patrz str. 91). fosforany Fosforany stosowane są w proszkach do prania, by wzmocnić ich działanie i zmięk- czyć wodę. Zanieczyszczają one drogi wodne, powodując wzrost glonów pozba- wiających wodę tlenu oraz zabijając ryby i florę. Środki do czyszczenia piekarników i metali Środki czyszczące do piekarników mogą zawierać ług, który wydziela toksyczne opary i może spowodować oparzenia oczu i skóry. Środki do czyszczenia metali zawierają produkty naftowe, które mogą uszkodzić układ nerwowy, nerki i oczy. 97 unikanie toksyn Lista szkodliwych substancji wydaje się nie kończyć! Możecie spróbować unik- nąć toksyn, zawsze wybierając organiczne środki marki o dobrej reputacji. W supermarketach szukajcie właściwego logo albo kupujcie środki czystości ze źródła godnego zaufania (patrz str. 108, gdzie znajduje się więcej informacji na te- mat firm i ich stron internetowych). Możecie również rozważyć używanie staroświeckich, domowych sposobów. Często są one skuteczniejsze niż ich nowoczesne chemiczne odpowiedniki. w DoMu Na pewno słyszeliście o ryzyku związanym z farbami, rozpuszczalnikami, materia- łami opałowymi, klejami i niezmywalnymi markerami, które zawierają lotne związki organiczne (VOCs). Ich opary mogą wywołać nudności, bóle głowy, senność, a dłuż- sze wystawienie na ich działanie może być przyczyną wystąpienia nowotworu. Gdy następnym razem będziecie robić w domu remont, wybierzcie farby, barwniki, szczeliwa, rozcieńczalniki i markery organiczne, na bazie wody, które emitują tylko naturalne, przyjemne zapachy. Dywany Wiele dywanów poddawanych jest działaniu pestycydów, fungicydów i barwni- ków wydzielających opary, które wdychamy, oraz substancje chemiczne, które mogą zostać wchłonięte przez skórę. Dolna lateksowa warstwa znajdująca się na 95 proc. dywanów zawiera styren – rakotwórczy związek chemiczny. Dywany zawierać mogą również lotne związki organiczne i aldehyd mrówkowy. Nawet niewielkie ilości tych związków mogą podrażniać oczy, nos i gardło. Klej używany w dywanach biurowych, znany jako 4-fenylocykloheksen (4-PC), przyczynia się do tzw. syndromu chorych budynków. Najzdrowszymi dywanami są dywany tkane na jucie, na których nie stosowano pestycydów; wybierajcie naturalną bawełnę lub konopie bez biocydów (środków przeciw pleśni) i środków chroniących przed plamami. Poduszki W poduszkach kanapy lepiej unikać wypełnienia z poliuretanów. Eksperci twierdzą, że mogą one wydzielać toksyczne związki chemiczne, które będziemy wdychać podczas oglądania telewizji. Najlepiej używać poduszek wypchanych bawełną lub wełną. Dobre są również wypełnienia poliestrowe. Drewno W produkcji drewna (np. MDF i płyt wiórowych) często używana jest syntetyczna ży- wica z mocznika formaldehydu. Jej opary wydostają się z produktów przez lata. Lepiej 98 48-godzinny detoks więc unikać wyprodukowanego drewna. Czasem działanie, jakiemu poddawane jest także prawdziwe drewno, może być toksyczne; drewno może zawierać lindan (obec- nie zakazany, ale może znajdować się na starszych drewnianych produktach, łączony z rakiem piersi), PCP (fungicyd z węglowodoru chlorowanego) oraz inne środki owa- dobójcze i barwniki. Zawsze starajcie się wybierać drewno organiczne, które chronio- ne było naturalnymi związkami chemicznymi, takimi jak wosk pszczeli czy boraks. Tkaniny Co noc spędzamy w pościeli kilka godzin. W ciągu dnia nasza skóra jest w ciągłym kontakcie z ubraniami. Warto więc zastanowić się nad związkami chemicznymi uży- wanymi w produkcji tkanin. Tkaniny syntetyczne np. nylon i rayon, produkowane są z użyciem wielu związków chemicznych; ponad 35 herbicydów i pestycydów używanych jest w uprawie konwencjonalnej bawełny. Aby ich uniknąć, powinniście wybierać organiczną bawełnę lub konopie. Wszystkie barwniki użyte w ich produk- cji są pochodzenia roślinnego lub mineralnego. Do ich farbowania również nie uży- wa się żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Piecyki Wszelkie piecyki gazowe i olejowe powinny być regularnie sprawdzane przez specjalistę. Zawsze należy upewnić się, czy działają one sprawnie i czy powoli Was nie zatruwają. Choć nie zdarza się to tak często jak dawniej, nadal słyszymy o ludziach, którzy umarli we śnie na skutek zatrucia tlenkiem węgla (czadem) wydobywającym się z wadliwego piecyka. higiena intymna kobiet Prawie wszystkie marki tamponów zawierają mieszankę rayonu (który wytwarza idealne środowisko dla bakterii gronkowca złocistego, one z kolei mogą być przyczyną szoku toksycznego) oraz bawełny hodowanej konwencjonalnie (która była wystawiona na działanie różnych rodzajów pestycydów i nawozów). Niektóre związki chemiczne używane do wybielania tamponów powodują powstanie dioksyny, która może uszko- dzić wnętrze pochwy i często wiązana jest z endometriozą. Wybierajcie organiczne tampony i podpaski. ŚroDkI owaDoBóJCze Nikt z nas nie chciałby, aby jego dom opanowały mrówki. Nie chcemy też do- puścić do tego, by nasze ubrania zostały zjedzone przez mole, a grill ze znajo- mymi został zrujnowany przez komary. Żaden jednak środek, który powoduje, że owady padają trupem, nie może na nas działać pozytywnie. nietoksyczne środki owadobójcze Na szczęście istnieje wiele naturalnych, nietoksycznych sposobów radzenia sobie z owadami oraz robakami w domu i ogrodzie. Wypróbujcie je i przekonajcie się, jak są skuteczne. 99 jak SpRzątać, użyWając śRodkóW natuRalnych Poniżej kilka przydatnych wskazówek dotyczących sprzątania w bardziej naturalny, tradycyjny spo- sób. Pewnie się zdziwisz, jak skuteczne są te metody! • • • • • • • • • • Wlej ocet do ciepłej wody i mieszanki tej użyj do czyszczenia blatów, chromu, luster i szkła. Meble poleruj woskiem pszczelim zmieszanym z odrobiną cytrynowego olejku eterycznego. Odśwież powietrze, stosując swój ulubiony olejek do aromaterapii wlany do spryskiwacza z wodą. Umyj piekarnik za pomocą wełny ze stali nierdzewnej oraz sody oczyszczonej dodanej do gorącej wody. Zamiast detergentów do prania używaj specjalnego mydła. Do prania wsyp też pół kubka sody, która podziała jak zmiękczacz. Białe ubrania wybielaj w świetle słonecznym lub dodaj do prania trochę kryształków sody. Aby usunąć kamień z czajnika, wlej do niego wodę z octem, zagotuj, a następnie zostaw na noc i zdrap kamień. Do czyszczenia toalety użyj mieszanki boraksu z sokiem z cytryny i pozostaw na 20 minut, po czym wyczyść muszlę szczotką. Skutecznym środkiem do mycia wanny, umywalki i kafelków jest mieszanka sody oczyszczonej, białego octu, cytrynowego olejku eterycznego i oleju z drzewa herbacianego. Do czyszczenia dywanów użyj ciepłej wody z organicznym myłem w płynie, 1 łyżeczką boraksu i odrobiną octu. Nałóż mieszankę gąbką, pozostaw, aż wyschnie, i odkurz. • • • • • Wrotycz pospolity zasadzony w ogro- dzie odstraszy mrówki. Wewnątrz, w miejscach strategicznych, rozłóż- cie trochę wysuszonych liści mięty, sproszkowane chilli lub boraks. Rozsypane w ogrodzie drobno zmielone skorupki po jajkach od- straszą ślimaki z okolicy warzyw i ulubionych roślin. Skorupki mają też działanie użyźniające. Karaluchy, ćmy i gryzonie niena- widzą szałwi. Można więc w kilku miejscach w domu zawiesić wią- zanki szałwi. Gdy siadacie na zewnątrz w letni wie- czór, zapalcie kilka świec citronella, które skutecznie odstraszą komary. Zamiast kulek na mole spróbujcie kawałków muślinu przesiąkniętego olejkiem drewna cedrowego, kam- fory lawendowym. Poukładajcie je w różnych częściach domu, zwłaszcza w szafach. lub olejkiem 100 48-godzinny detoks • • Jeśli Wasz pies lub kot przynosi do domu pchły, często odkurzajcie dywany i meble oraz starajcie się myć wszystko wrzącą wodą. Meble i dywany spryskajcie rozcieńczonymi w wodzie olejkami z drzewa herba- cianego i eukaliptusu. Nie zapomnij- cie też o kuwetach swych pupili. Za pomocą grzebienia wetrzyjcie w sierść zwierzęcia mieszankę oliwy z oliwek, mięty oraz olejku eukaliptusowego i olejku z drzewa herbacianego. Zgniatajcie lub topcie pchły, które uda Wam się wyczesać. Następnie umyjcie sierść szamponem dla dzieci z dodatkiem olejku eukaliptusowego i olejku z drze- wa herbacianego. Cierpiący na astmę związaną z alergią na roztocza powinni usunąć z mieszkań dywany pokrywające całe podłogi oraz wszelkie meble z grubą warstwą mate- riałów. Aby zneutralizować roztocza, do spryskiwacza wlejcie filiżankę bardzo mocnej czarnej herbaty i spryskajcie wszelkie zagrożone nimi powierzchnie. Aby pozbyć się mszycy, pająków przędziorków oraz scale mite, na 24 godziny na- moczcie dwa ząbki czosnku w 1 litrze wody, a następnie spryskajcie nią rośliny. Jeśli w ogrodzie znaleźliście się gniazdo mrówek, polejcie je wrzącą wodą, a nie chemikaliami. Skuteczny jest również czysty sok z cytryny, ale lepiej zachować go do potraw i napojów oczyszczających organizm. Jedyne, co musicie zrobić, by uniknąć towarzystwa os podczas pikniku czy posiłku na zewnątrz, to wlać do szklanki trochę soku owocowego, nakryć ją papierem i umoco- wać go gumką. Następnie zróbcie w wieczku niewielką dziurkę za pomocą ołówka. Zwabione zapachem soku osy wpełzną do środka, ale nie będą umiały się wydostać. • • • • • mateRace Wełna używana w wypełnieniach materaców mogła zostać wcześniej poddana działaniu chemiczne- mu. Badania pokazują, że związki te emitują opary, które wdychane są podczas snu. Nakryjcie swój materac bawełnianym prześcieradłem albo kupcie nowy, tym razem organiczny. Należy także unikać plastikowych prześcieradeł (np. takich, jakich używa się, gdy uczy się dziecko korzystać z nocnika), ponieważ plastik również może wydzielać szkodliwe substancje. PowIeTrze, kTóryM oDDyChaMy Jeśli znajdujecie się w miejscu o dużym natężeniu ruchu, doskonale wiecie, o czym mówimy. Takie powietrze nawet pachnie jak trucizna. Spaliny zawierają następujące toksyny: 101 • • • • • • Benzen (łączony z białaczką). Tlenek węgla (sprawia, że czujemy się zmęczeni, powoduje utratę pamięci, może spowodować ból w klatce piersiowej, a nawet doprowadzić do poronienia). Cząsteczki oleju napędowego (łączone z chorobami krążenia i rakiem płuc). Benzyna (może uszkodzić układ nerwowy i płuca). Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (łączone z problemami rozrod- czymi i nowotworami). Węglowodory ropopochodne (mogą uszkodzić układ krążenia, układ odpornoś- ciowy, skórę, płuca i oczy). Siedząc w samochodzie, wdychacie jeszcze większą ilość tych związków che- micznych niż stojąc na ulicy, ponieważ powietrze używane w klimatyzacji wpompowywane jest w miejscu znajdującym się w pobliżu wypuszczanych spalin. życie wiejskie Czy sądzicie, że byłoby Wam lepiej, gdybyście przeprowadzili się na wieś? Wiejskie powietrze może być pełne pestycydów i nawozów. W powietrzu mogą unosić się: • • • • karbaminiany (niektórzy eksperci twierdzą, że nawet w niewielkim stężeniu za- kłócają one pracę układu nerwowego i mogą powodować wysypki i znużenie); organochloryny (uważa się, że magazynują się w komórkach tłuszczowych i w dłuższym czasie mogą powodować osłabienie i dreszcze); związki fosforoorganiczne (wysokie stężenie jest śmiertelne, niskie wiązane jest z wysypkami i znużeniem); pyretroidy (łączone z uszkodzeniem układu nerwowego oraz podrażnieniem układu oddechowego). WSzy Jeśli Twoje dziecko wróci do domu ze wszami, nie kupuj środków bez recepty zawierających melation – silną substancję chemiczną, która szybko wchłaniana jest do tkanek. Zmieszaj lawendę, olejek z drzewa herbacianego, olejek eukaliptusowy w podgrzanej oliwie i nałóż na całe włosy dziecka. Zostaw na noc, następnie przeczesz włosy gęstym grzebieniem i spłucz. Kropla olejku z drzewa her- bacianego dodana do odżywki i stosowana dwa lub trzy razy na tydzień powinna zapobiec następ- nemu pojawieniu się wszy. PokonanIe ProBleMu Co więc można zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że człowiek przeciętnie potrzebuje do życia od 8 do 10 tysięcy litrów powietrza dziennie. Oto kilka sugestii, z których warto skorzystać: 102 48-godzinny detoks • • • Możecie otworzyć wszystkie okna i często wietrzyć mieszkanie. Rośliny mogą ograniczyć poziomy formaldehydu, benzenu i innych substancji zanieczyszczających at- mosferę, ponieważ pochłaniają je jako źródło pokarmu. Palmy, bambu- sy oraz skrzydłokwiaty są doskonały- mi czyścicielami powietrza. Będąc na zewnątrz, starajcie się wy- bierać ścieżki wśród drzew lub z du- żą ilością roślin. Proces fotosyntezy usuwa niektóre szkodliwe gazy z at- mosfery i produkuje więcej tlenu. Zachowajcie szczególną ostrożność, jeśli decydujecie się na ćwiczenia na zewnątrz. Podczas ćwiczeń wdychacie szczególnie dużą ilość powietrza, a Wasz układ krążenia szybko rozprowadza je po całym organizmie. Rowerzystom radzimy założyć maski do jazdy w mieście i na wsi. • • czego unikać W kuchni • • Unikajcie patelni nieprzywierających pokrytych kwasami perfluorooktanowymi (PFOA), ponie- waż kwasy te znajdują się później w jedzeniu, które zostało na nich przygotowane. Jeśli chcecie coś podgrzać w kuchence mikrofalowej albo przechować mokre jedzenie lub kwaśne płyny, takie jak sok czy wino, unikajcie plastikowych pojemników z polietylenu tereftalanowego (PET). Unikajcie pokarmów gotowanych w torebkach, z powodu ryzyka wycieknięcia z plastiku antymo- nu. Dym z oleju i zwęglone mięsa (np. z grilla) mogą mieć działanie rakotwórcze. Unikajcie zbyt dużego ognia. • zatroszcz się o swoje zdrowie Nie panikujcie! Jeśli cierpicie na chorobę układu oddechowego, taką jak astma czy rozedma płuc, możecie rozważyć możliwość przeprowadzenia się w mniej zanie- czyszczoną okolicę. Musicie jednak pamiętać, że toksyny przenoszące się w powie- trzu są dość endemiczne i ich ślady znajdowane były w badaniach ludzi żyjących nawet na najbardziej odległych wyspach Wielkiej Brytanii. wskazówki dla zdrowia Skoncentrujcie się na unikaniu toksyn, których można uniknąć – czyli takich, jakie znajdują się w produktach, które kupujecie. Zawsze uważnie czytajcie informacje zawarte na opakowaniach; jeśli znajdziecie tam długie, skomplikowane listy sub- 103 stancji chemicznych, będziecie wiedzieli, że produktów tych należy się wystrze- gać. Wybierajcie naturalne składniki, takie jak olejki eteryczne, zioła i sole morskie; szukajcie też produktów ze świadectwem potwierdzającym ich organiczność. We współczesnym świecie nie sposób uniknąć wszystkich toksyn, ale jeśli naprawdę się postaracie i przynajmniej nie będziecie spożywać ich na własne życzenie, zrobicie olbrzymi krok w kierunku lepszego zdrowia. Radon Radon to radioaktywny gaz, który wytwarzany jest na skutek rozkładu uranu w ziemi. Najczęściej występuje w miejscach z dużą ilością granitu i wapienia w górnej warstwie gleby. Wdychanie nawet niewielkich cząsteczek radonu może zwiększyć ryzyko raka płuc. Istnieją jednak sposoby zminimali- zowania tego ryzyka. Skontaktujcie się z centrum zdrowia środowiskowego .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

48-godzinny detoks. Seriaporad.pl
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: