Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00322 005258 20989034 na godz. na dobę w sumie
500 Najpopularniejszych Pojęć Biznesowych Po Angielsku - ebook/pdf
500 Najpopularniejszych Pojęć Biznesowych Po Angielsku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: e-BizCom Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-920280-6-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

W e-książce zaprezentowanych zostało 500 najpopularniejszych wyrażeń, pojęć i terminów biznesowo-finansowo-ekonomicznych, których znajomość powinna być czymś naturalnym, dla kogoś kto ma do czynienia z powyżej wspomnianą tematyką.

Pojęcia i słowa są podzielone na 8 głównych obszarów tematycznych: gospodarkę, sprawy biznesowe (związane z przedsiębiorstwem), finansowe, bankowość, rynek giełdowy, obszar rachunkowości, produkcji i handlu, oraz inwestycji kończąc. Dodatkowo, jako bonus, użytkownik otrzymuje zestawienie pozycji sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

To, że językiem biznesu jest język angielski, chyba nikt nie może zaprzeczyć. Bez języka angielskiego nie ma wszechświatowej gospodarki, rynku kapitałowego, czy bankowości. Także na rynkach lokalnych takich jak polski, nie można zupełnie obyć się – w szeroko rozumianym biznesie – bez znajomości podstawowych ekonomicznych terminów angielskojęzycznych. Pamiętajmy, przy tym, że wiele pojęć biznesowo-finansowych posiada skróty pochodzące od angielskiej wersji tych pojęć, których w codziennej praktyce używa się mówiąc o finansach i ekonomii. Żeby daleko nie szukać – każdy z nas wie co to jest podatek VAT (czyli podatek od wartości dodanej – value added tax), a wiele osób choć ze słyszenia zna wskaźnik ROE (czyli rentowność kapitału – return on equity), lub analizę SWOT (czyli analizę silnych, słabych stron, oraz możliwości i zagrożeń – strengths, weaknesses, opportunities and threats). Język angielski w biznesie jest wszechobecny i należy być z nim co najmniej „zaprzyjaźnionym”.

Na pewno, znając pojęcia które przedstawiono w ebooku, można zrozumieć większość finansowych komentarzy w prasie angielskojęzycznej lub serwisach internetowych, czy lepiej pojąć o czym mowa w finansowym serwisie BBC, CNN czy FoxNews. To również świetna baza terminów finansowych dla tych, którzy choćby w niewielki sposób mają do czynienia z „Business English” w swojej pracy zawodowej, lub realizując swoje hobby np. granie na giełdzie (trudno inwestować na giełdzie, nie wiedząc zupełnie co dzieje się na globalnym rynku i na innych giełdach zagranicznych).

Te pojęcia trzeba tylko wydrukować i mieć je zawsze pod ręką, a najlepiej nauczyć się ich na pamięć!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU SSPPIISS TTRREEŚŚCCII Spis treści..............................................................................................5 Wstęp ...................................................................................................7 Gospodarka – Economy...............................................................9 1. Sprawy biznesowe – Business matters......................................14 2. 3. Rachunkowość, księgowość – Book keeping, accountancy.......18 Bankowość – Banking ................................................................20 4. 5. Finanse, sprawozdania finansowe – Finance, financial statements..........................................................................................24 Giełda, rynek kapitałowy – Stock market, capital market.........31 6. 7. Produkcja, handel, marketing – Production, trade, marketing.35 Inwestycje – Investments ..........................................................38 8. 9. Sprawozdanie finansowe po angielsku – Financial statement in English ................................................................................................40 Bilans – Balance sheet ....................................................................40 Rachunek zysków strat (porównawczy) – Profit and loss account (by nature of expenses)..................................................................45 Rachunek zysków strat (kalkulacyjny) – Profit and loss account (by function of expenses) .....................................................................47 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – Cash flow statement (indirect method)..................................................49 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) – Cash flow statement (direct method).....................................................52 Zestawienie zmian w kapitale własnym – Changes in equity statement .......................................................................................55 5 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU WWSSTTĘĘPP To, że językiem biznesu jest język angielski, chyba nikt nie może zaprzeczyć. Bez języka angielskiego nie ma wszechświatowej gospodarki, rynku kapitałowego, czy bankowości. Także na rynkach lokalnych takich jak polski, nie można zupełnie obyć się – w szeroko rozumianym biznesie – bez znajomości podstawowych ekonomicznych terminów angielskojęzycznych. Pamiętajmy, przy tym, że wiele pojęć biznesowo‐finansowych posiada skróty pochodzące od angielskiej wersji tych pojęć, których w codziennej praktyce używa się mówiąc o finansach i ekonomii. Żeby daleko nie szukać – każdy z nas wie co to jest podatek VAT (czyli podatek od wartości dodanej – value added tax), a wiele osób choć ze słyszenia zna wskaźnik ROE (czyli rentowność kapitału – return on equity), lub analizę SWOT (czyli analizę silnych, słabych stron, oraz możliwości i zagrożeń – strengths, weaknesses, opportunities and threats). Język angielski w biznesie jest wszechobecny i należy być z nim co najmniej „zaprzyjaźnionym”. ☺ Nie twierdzę, że znajomość pojęć zawartych w tej książce zapewni świetne komunikowanie się po angielsku w świecie finansów, ale na pewno, znając te pojęcia, albo mając je pod ręką, można zrozumieć większość finansowych komentarzy w prasie angielskojęzycznej lub serwisach internetowych, czy lepiej pojąć o czym mowa w finansowym serwisie BBC, CNN czy FoxNews. To również świetna baza terminów finansowych dla tych, którzy 7 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU choćby w niewielki sposób mają do czynienia z „Business English” w swojej pracy zawodowej, lub realizując swoje hobby np. granie na giełdzie (trudno inwestować na giełdzie, nie wiedząc zupełnie co dzieje się na globalnym rynku i na innych giełdach zagranicznych). Poniżej zaprezentowanych zostało 500 najpopularniejszych wyrażeń, pojęć i terminów biznesowo‐finansowo‐ekonomicznych, których znajomość powinna być czymś naturalnym, dla kogoś kto ma do czynienia z powyżej wspomnianą tematyką. Pojęcia i słowa są – z wygodą dla czytelnika – podzielone na 8 głównych obszarów tematycznych: gospodarkę, sprawy biznesowe (związane z przedsiębiorstwem), finansowe, bankowość, rynek giełdowy, obszar rachunkowości, produkcji i handlu, oraz inwestycji kończąc. Dodatkowo, jako bonus, użytkownik otrzymuje zestawienie pozycji sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Serdecznie zapraszam! PS. Wszystkich zainteresowanych finansami przedsiębiorstw zapraszam na strony firmy e‐BizCom www.e‐bizcom.net oraz do tematycznego serwisu finansowego www.analizafinansowa.org. 8 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU 11.. GGOOSSPPOODDAARRKKAA –– EECCOONNOOMMYY Poniżej przedstawiono główne pojęcia dotyczące gospodarki, zarówno tej krajowej jak i ogólnoświatowej. Below, the main terms concerning both local and wide-world economy are presented. analiza statystyczna statistical analysis analizy ekonomiczne economic analyses aprecjacja (zwiększenie wartości) appreciation Bank Europejski bezrobocie European Bank unemployment bilans handlowy balance of trade bilans handlu zagranicznego balance of foreign trade branża, gałąź gospodarki branch, sector budownictwo construction budżet narodowy national budget ceny czarny rynek prices black market deficyt budżetowy budget deficit deprecjacja (zmniejszenie wartości) depreciation dewaluacja devaluation 9 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU eksport export globalizacja gospodarki economy globalization gospodarka lokalna local economy gospodarka narodowa national economy gospodarka planowana planned economy gospodarka światowa world economy gospodarka wolnorynkowa free-market economy import inflacja import inflation konsumpcja consumption kryzys ekonomiczny economic crisis kurs waluty rate of exchange makroekonomia macro-economics ministerstwo finansów ministry of finance ministerstwo skarbu ministry of treasure monopol monopoly nacjonalizacja nationalization nakładać podatki to impose a tax Narodowy Bank Polski National Bank of Poland 10 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU obieg pieniądza currency/money circulation oligopol oszczędności oligopoly savings podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax podatek VAT podaż value added tax (VAT) supply polityka gospodarcza economic policy popyt praca demand work, job produkt krajowy brutto/netto gross/net domestic product (GDP/NDP) produkt narodowy brutto/netto gross/net national product (GNP/NNP) prywatyzacja przemysł privatization industry przemysł ciężki heavy industry przemysł wytwórczy manufacturing industry recesja rolnictwo rynek recession agriculture market rynek kapitałowy capital market 11 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU rynek pracy labour market rynek zagraniczny foreign market Skarb Państwa State Treasury stopa bezrobocia unemployment rate system podatkowy tax system szara strefa technologia transport urząd celny urząd skarbowy usługi black economy technology transport, transportation customs office tax office services waluta zagraniczna foreign currency waluty wolumen sprzedaży wskaźnik inflacji currencies sales volume inflation rate wskaźniki ekonomiczne economic indicators wzrost gospodarczy economic growth zakład ubezpieczeń społecznych social insurance office zatrudnienie employment 12 500 NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU zmniejszenie (spadek) np. cen decrease zwiększenie (wzrost) np. cen increase 13 Więcej o finansach przedsiębiorstw – ebooki i aplikacje finansowe – znajdziecie na stronach firmy e‐BizCom: www.e‐bizcom.net Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Darmowe rozpowszechnianie niniejszego ebooka, stanowiącego fragmenty pełnego wydania, jest dozwolone. Copyright by e‐BizCom aplikacje finansowe dla profesjonalistów www.e-bizcom.net serwis o finansach przedsiębiorstwa www.analizafinansowa.org banki, kredyty, lokaty www.ebank.biz.pl ISBN 978‐83‐920280‐6‐2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

500 Najpopularniejszych Pojęć Biznesowych Po Angielsku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: