Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01495 015190 17019582 na godz. na dobę w sumie
500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405973 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania dotyczące rozliczenia VAT z zakresu:– wystawiania i korekty faktur– ustalania obowiązku podatkowego– odliczania VAT naliczonego, w tym od wydatków samochodowych– ustalania podstawy opodatkowania Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia dostaw objętych odwrotnym obciążeniem po zmianach od 1 lipca 2015 r. oraz ustalania pre-proporcji od 1 stycznia 2016 r. W udzielonych odpowiedziach przedstawiamy aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

5 0 0 p y t a ń o V A T rekomenduje BIULETYN VAT 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów l Wystawianie i korekta faktur l Ustalanie obowiązku podatkowego l Odliczanie VAT naliczonego l VAT od wydatków samochodowych l Ustalanie podstawy opodatkowania l Rozliczanie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem l Pre-proporcja od 1 stycznia 2016 r. „500 pytań o VAT” – to unikatowa publikacja, która zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania dotyczące rozlicza- nia VAT, tj.: zasad fakturowania, ustalania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, odliczania VAT, w tym od wydatków samochodowych, korek- ty rozliczenia VAT. Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania o rozlicza- nie dostaw objętych odwrotnym obciążeniem po zmianach od 1 lipca 2015 r. W udzielonych odpowiedziach uwzględniamy aktualne stanowisko organów podatkowych. INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-7440-597-3 Cena 99 zł (w tym 5 VAT) 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów Stan prawny na 14 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redakcja merytoryczna Joanna Dmowska, Magdalena Miklewska Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Barbara Redzyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Reklamy Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT NIP 118-00-93-066 Spis treści Faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I. FAKTURY DOKUMENTUJĄCE CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z VAT . . . . . . . . . . . 19 1. Czy podatnik zwolniony z VAT może wystawiać faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. Kiedy w działalności zwolnionej z VAT wystawia się faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT, trzeba podać podstawę prawną zwolnienia . . . . . . . . . 19 4. Czy podatnik zwolniony z VAT z powodu małych obrotów ma obowiązek podawania na fakturze podstawy prawnej zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. Czy sprzedaż towarów zwolnionych z VAT wymaga podawania symbolu PKWiU na fakturze . . . 20 6. Jak dokumentować na życzenie klienta dostawę towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT . . 20 II. FAKTURY NA RZECZ KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7. Czy po trzech miesiącach od transakcji można wystawić fakturę na żądanie klienta . . . . . . . . . 21 8. Komu trzeba wystawić fakturę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9. Czy trzeba wystawić fakturę osobie fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10. Czy sprzedaż wysyłkowa musi być potwierdzona fakturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 III. ELEMENTY FAKTURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11. Jakie treści dodatkowe mogą się znaleźć na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 12. Czy „data sprzedaży” znaczy to samo co „data dokonania lub zakończenia dostawy” . . . . . . . . 23 13. Jak określić na fakturze datę sprzedaży przy usługach ciągłych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14. Jak ustalić datę sprzedaży przy dostawie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 15. Czy na fakturze za paliwo musi być numer rejestracyjny auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 16. Kiedy na fakturze powinien być numer NIP nabywcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17. Czy na fakturze należy podawać oznaczenie „oryginał” i „kopia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18. Czy na fakturze VAT RR musi być oznaczenie „oryginał” i „kopia”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 19. Jak zaokrąglać VAT na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20. Kiedy na fakturze można posługiwać się skróconą nazwą spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21. Czy na fakturze musi być imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą . . 26 22. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje na fakturze adres swojej siedziby . . . . . . 26 23. Czy faktury wystawiane przez osoby fizyczne muszą zawierać ich adresy zamieszkania . . . . . . 27 24. Czy drobne różnice w wyliczeniu VAT przy stosowaniu różnych metod są dopuszczalne . . . . . . 27 25. Jak numerować faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 26. Czy na fakturze musi być wykazany rabat, gdy został udzielony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 27. Czy mały podatnik, który wybrał metodę kasową, musi specjalnie oznaczać faktury . . . . . . . . . 28 28. Jak powinna wyglądać faktura wystawiona w imieniu sprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29. Czy na fakturze musi być podpis i pieczątka sprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30. Jak wygląda faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę nowych środków transportu . . . 29 31. Jakie dane zawiera faktura wystawiona przez biuro podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32. Jaki dokument należy wystawić, refakturując na kontrahenta koszty paliwa tankowanego za granicą . . 30 33. Jak dokumentować opłaty nałożone ustawą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 34. Czy wykonawca może wystawić fakturę na kwotę niższą niż wynikająca z umowy . . . . . . . . . . . 31 35. Czy można wystawić fakturę na wykonaną usługę, nie mając wpisanej takiej działalności do KRS . . 31 36. Jakim dokumentem rozliczyć przekazanie prezentu kontrahentowi spoza UE . . . . . . . . . . . . . . 32 37. Czy konieczne jest podanie daty dostawy na fakturze dokumentującej krajową sprzedaż towarów, wystawionej przed datą ich dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 IFK 500 PYTAŃ O VAT 38. Kiedy bilet kolejowy jest fakturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 39. Czy można żądać faktury dokumentującej zakup biletu na przejazd autobusem na odległość 30 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 40. Jak spółka w organizacji powinna określać swoją nazwę na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 41. Jakie skróty w adresie można stosować na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 42. Czy można stosować oznaczenie „invoice” na fakturach wystawianych dla podmiotów krajowych . . 35 43. Jak wystawić fakturę za sprzęt przeciwpożarowy finansowany przez gminę . . . . . . . . . . . . . . . 35 44. Jak dokumentować koszty wysyłki towarów do klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 45. Jak udokumentować przemieszczenie własnych towarów do magazynu w innym kraju unijnym . . . . . . 36 46. Jak dokumentować koszty delegacji pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 47. Jak udokumentować wypłatę odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 48. Jak udokumentować premie pieniężne za zapewnienie produktom pochodzącym od dostawców właściwej ekspozycji w punktach sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 49. Jakie dane powinny być na fakturze wystawianej przez oddział spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 50. Jak wystawiać faktury, gdy rozliczenie sprzedaży krajowej następuje w walucie obcej . . . . . . . 38 51. Jak wystawiać faktury w przypadku sprzedaży wysyłkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 52. Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury zaliczkowej wystawionej w walucie obcej po otrzymaniu zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 IV. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53. Czy data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wpływa na termin wystawienia faktury . . . . . . 40 54. Kiedy wystawić fakturę dokumentującą najem oraz koszty mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55. Do kiedy wystawia się faktury zbiorcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 56. Czy wszystkie transakcje z jednego miesiąca muszą się znaleźć na fakturze zbiorczej . . . . . . . 41 57. Czy można wystawić fakturę rok przed wykonaniem usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 58. Czy można wystawić fakturę sprzedaży po otrzymaniu towaru, ale przed otrzymaniem faktury zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 59. Kiedy należy wystawiać faktury za sporządzenie opinii na zlecenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 60. Czy można żądać wystawienia faktury w terminie wcześniejszym niż ustawowy . . . . . . . . . . . . 43 V. FAKTURY ZALICZKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 61. Kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 62. Kiedy wystawić fakturę na zaliczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 63. Kiedy rozliczyć zaliczkę, gdy faktura została wystawiona przed jej otrzymaniem . . . . . . . . . . . . 44 64. Czy zaliczkę na poczet najmu trzeba udokumentować fakturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 65. Kiedy wystawia się fakturę końcową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 66. Czy trzeba wystawić fakturę końcową, jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona na 100 wartości transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 67. Jak dokumentować zaliczki na rzecz zagranicznego kontrahenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 68. Czy zaliczki od zagranicznego kontrahenta należy dokumentować fakturą . . . . . . . . . . . . . . . . 46 69. Czy można skorygować VAT od zaliczki zatrzymanej z powodu nieskorzystania z zamówionej usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VI. FAKTURY UPROSZCZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 70. Czy podatnik musi wystawiać faktury uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 71. Czy paragon z NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 72. Czy można domagać się skorygowania faktury uproszczonej wystawionej zamiast faktury z pełnymi danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4 IFK SPIS TREŚCI VII. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY EWIDENCJONOWANEJ NA KASIE REJESTRUJĄCEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 73. Jak wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, gdy klient zgubił paragon . . . . . . . . . . . . . . . . 48 74. Kiedy nie trzeba dołączać paragonu do faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 75. Czy można wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 VIII. FAKTURY ELEKTRONICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 76. W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych . . 49 77. Czy można archiwizować otrzymane faktury papierowe wyłącznie w formie elektronicznej . . . . . 50 IX. FAKTURY KORYGUJĄCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 78. Jak poprawić na fakturze błędną datę sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 79. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą po udzieleniu skonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80. Czy faktury korygujące można wystawiać w innym systemie niż faktury pierwotne . . . . . . . . . . 51 81. Kiedy rozliczyć fakturę korygującą, gdy nabywca jej nie odebrał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 82. Jak poprawić brak danych jednego z nabywców na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 83. Czy wypłacający premię pieniężną wystawia fakturę korygującą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 84. Jak dokonać korekty faktury niezawierającej daty dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 85. Czy faktura korygująca musi mieć specjalne oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 86. Czy podpis kontrahenta na fakturze korygującej jest obowiązkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 87. Jak dokonać korekty faktury zawierającej VAT wykazany w euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 88. Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca wystawiona z powodu zmiany ceny . . . . . . . . 55 89. Czy na fakturze korygującej trzeba podać przyczyny jej wystawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 90. Jak skorygować fakturę wystawioną przed dostawą towaru, gdy ostatecznie do dostawy nie doszło. . 55 91. Kiedy uwzględnić faktury korygujące w deklaracji VAT, gdy potwierdzenie odbioru uzyskano po terminie jej złożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 92. Jaka jest dozwolona forma potwierdzenia otrzymania faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 93. Jakie informacje powinno zawierać potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej . . 57 94. Czy konieczne jest potwierdzanie odbioru faktur korygujących, które zwiększają kwotę VAT . . . 57 95. Jak wystawić fakturę korygującą w przypadku zwrotu kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 96. Jak skorygować korekty faktur niezawierających, wbrew obowiązkowi, oznaczenia „metoda kasowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 97. Jak gmina powinna dokonać korekty z powodu błędnego opodatkowania VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego korzystającego ze zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 98. Jak skorygować fakturę, na której znalazły się dane pracownika zamiast danych firmy . . . . . . . 59 99. Czy na fakturze korygującej konieczne jest podawanie numeru faktury pierwotnej . . . . . . . . . . 59 100. Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury objętej przedawnieniem . . . . . . . . . . . . . . . 60 101. Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 102. Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą z powodu błędnej ceny na fakturach sprzedaży dla jednego kontrahenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 103. Czy możemy skorygować faktury „do zera”, gdy sąd nie uznał zasadności roszczeń . . . . . . . . . 61 104. Czy trzeba skorygować fakturę niezgodną z umową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 105. Jak rozliczać faktury korygujące niedoręczane nabywcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 X. DUPLIKATY FAKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 106. Czy można wystawić duplikat w formie elektronicznej do faktury wystawionej w formie papierowej . . . 63 107. Czy można wystawić duplikat faktury po zakończeniu działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 108. Czy można wystawić duplikat faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5 IFK 500 PYTAŃ O VAT Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 I. POWSTAWANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 109. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży towarów na próbę . . . . . . . . . . . 65 110. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku podwójnej zapłaty za tę samą dostawę . . . . . . 65 111. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu uzyskania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 112. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 113. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 114. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przekazania nieruchomości wspólnikom w związku z likwidacją spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 115. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnej cesji wierzytelności . . . . . . . . . . . . 68 II. ZASADY OGÓLNE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO . . . . . . . . . . . . 69 116. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy towar jest wysyłany kurierem . . . . . . . . . . . . . . . . 69 117. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 118. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów za zaliczeniem pocztowym . . . . . . 70 119. Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego, gdy klient nie odebrał przesyłki pocztowej z towarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 120. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli towar został odebrany po kilku miesiącach od dnia złożenia zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 121. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki na dostawę towarów . 71 122. Czy powstaje obowiązek podatkowy od zaliczki, jeżeli otrzymano ją w tym samym miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 123. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania wpłaty na poczet nieokreślonych zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 124. Czy sprzedaż ratalna wpływa na ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . 72 125. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu darowizny towarów na rzecz domu dziecka . . . 73 126. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego wydania materiałów i gadżetów reklamowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 127. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika, który utracił prawo do rozliczeń kasowych . 74 128. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem prawa wieczystego użytkowania gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 129. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków towarowych . . . . . . . 75 130. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 131. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży prenumeraty czasopism drukowanych . . 76 132. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży bonów podarunkowych . . . . . 76 133. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie sprzętu AGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 134. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży domu jednorodzinnego . . . . . . . . . . . . 77 135. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dostawy budynków, gdy płatność następuje w transzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 136. Czy opłata rezerwacyjna wpłacana przez klienta deweloperowi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 137. Czy powstaje obowiązek podatkowy od wpłat dokonywanych przez klientów na rachunek powierniczy dewelopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6 IFK SPIS TREŚCI 138. Czy omyłkowa wpłata na rachunek bieżący dewelopera zamiast na rachunek powierniczy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 139. Kiedy powstaje obowiązek od kredytu kupieckiego udzielonego przy sprzedaży nieruchomości . . 80 140. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 141. Czy powstaje obowiązek podatkowy w związku z zaliczeniem wadium na poczet ceny zakupu nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 142. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego . . 82 143. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy towary sprzedaje pośrednik . . . . . . . . . . . . . . . . 82 144. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów w automatach . . . . . . . . . . . . 83 145. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i opłat rocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 146. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów przez Internet, gdy klient płaci w momencie dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 147. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez Internet, jeżeli płatność następuje za pomocą systemu płatności internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 148. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez Internet, jeżeli płatność następuje przed wysłaniem towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 149. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komisanta, jeżeli wydaje towar osobie trzeciej . . . . . 85 150. Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury . . . . . . . . . . . . 85 151. Czy otrzymanie zaliczki w WDT wpływa na powstanie obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . 86 152. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WDT udokumentowanych fakturą zbiorczą . . . . . . . 86 153. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy przemieszczeniu własnego towaru do magazynu położonego w innym kraju Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 154. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zapłaty zagranicznemu kontrahentowi zaliczki na poczet dostawy towarów z montażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 155. Jak postąpić, gdy sprzedawca z innego kraju UE nie dostarcza faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 156. Czy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie, gdy fakturę wystawiono przed wywozem towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 157. Kiedy rozliczyć eksport towarów, gdy dostawa była rozliczona na warunkach DAP . . . . . . . . . 88 158. Czy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic przez gminę . . . 89 159. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi rocznej licencji na dostęp do programu opłaconej jednorazowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 160. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy zakupie rocznego abonamentu do strony internetowej prowadzonej przez firmę spoza UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 161. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi gastronomicznej świadczonej na rzecz gości hotelowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 162. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 163. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług transportu sanitarnego . . . . . . . . . 91 164. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od importu usług transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . 92 165. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 166. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług transportu krwi i jej preparatów na rzecz podmiotów leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 167. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zakupie usług analiz medycznych od zagranicznego laboratorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 168. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług parkingowych oraz rezerwacji miejsc parkingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 169. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi awizowania listów . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7 IFK 500 PYTAŃ O VAT 170. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług druku ulotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 171. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi naprawy telefonów . . . . . . . . . . . . . . . . 95 172. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży dostępu do czasopism i serwisów on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 173. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy wykonanie usługi jest potwierdzane protokołem odbioru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 174. Czy powstaje obowiązek podatkowy od zaliczki otrzymanej przez biuro podróży . . . . . . . . . . . 97 175. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w firmie kurierskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 176. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług reklamowych . . . . . . . . . . . 98 177. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od opłaconej z góry usługi reklamy nabytej od podatnika unijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 178. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w automatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 179. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży biletów przez stronę internetową . . 100 180. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych . . 100 181. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 182. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług instalacji zasilania rezerwowego . . . . . . . . . . 102 183. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach reprezentacji w sprawie o odszkodowanie . . 102 184. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 185. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług wykonanych częściowo . . . . . . . . . . . . . . . . 103 186. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach serwisowych świadczonych kwartalnie . . . . . . 104 187. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach nadzoru autorskiego, dla których ustalono miesięczny okres rozliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 188. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach serwisu sprzętu komputerowego, dla których ustalono dwumiesięczny okres rozliczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 189. Kiedy rozliczyć VAT, gdy zapłata za usługi rozliczane kwartalnie nastąpiła przed terminem . . . . . . 105 190. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi obsługi księgowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 191. Kiedy rozliczyć VAT od usługi reklamowej świadczonej na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . 106 III. SZCZEGÓLNY MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO . . . . . 107 192. Kiedy komitent rozlicza VAT od dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 193. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej towarów w zamian za odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 194. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług tłumaczenia wykonanych na zlecenie sądu . . 108 195. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u biegłego sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 196. Czy zatrudnianie współpracowników przy przygotowaniu opinii na rzecz sądu ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 197. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług udzielania pożyczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 198. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sporadycznego udzielania pożyczek innym podmiotom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 199. Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 200. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego . . . . . . . 110 201. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od sprzedaży leków refundowanych przez NFZ . . . . . . 110 202. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dopłat otrzymywanych do usług komunikacji miejskiej . . 111 203. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych świadczonych na rzecz osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 204. Jak rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet usług budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 IFK SPIS TREŚCI 205. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlano-montażowych, jeżeli fakturę wystawiono z opóźnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 206. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy pracach rozbiórkowych prowadzonych etapami . . . 113 207. Czy dziennik budowy pomoże w ustaleniu, kiedy powstał obowiązek podatkowy w firmie budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 208. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży książek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 209. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportu odpadów świadczonych na rzecz gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 210. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 211. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w najmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 212. Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu, jeżeli nie otrzymano zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 213. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia odpłatnych usług ustanowienia służebności gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 214. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach zarządzania nieruchomością świadczonych dla gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 215. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług usuwania pojazdów z dróg oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 216. Czy otrzymanie zaliczki przez firmę ochroniarską powoduje powstanie obowiązku podatkowego . . 118 217. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług ochrony, gdy wystawiono faktury z góry za kilka miesięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 218. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług ochrony, gdy płatność otrzymano przed terminem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 219. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 119 220. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług prawnych świadczonych jednorazowo na rzecz klientów kancelarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Podatek naliczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 I. OGÓLNE ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 221. Czy można odliczyć VAT z faktury za transport pracowników na imprezy integracyjne . . . . . . . 121 222. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na innego nabywcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 223. Czy można odliczyć VAT od zakupu kalendarzy ściennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 224. Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za organizację zabawy dla dzieci pracowników . . 123 225. Czy pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu biletów do kina dla pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 226. Czy można odliczać VAT z faktur za zakup prezentów dla pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 227. Czy nabywca może odliczyć VAT z faktury, gdy kwota podatku jest wyrażona w walucie obcej . . . 124 228. Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych dla pracowników . . . . . . 125 229. Czy brak polskiego VAT UE na fakturze od unijnego dostawcy wyklucza odliczenie z tytułu WNT . . . 125 230. Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 231. Czy pracodawca może odliczyć VAT od wydatków związanych z organizacją wypoczynku dla pracowników częściowo finansowanego z ZFŚS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 232. Czy z duplikatów faktur można odliczać VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 233. Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury za okulary pracownika . . . . . . . . . . . . . . . 127 234. Czy można odliczyć VAT z faktury korygującej, gdy nie wskazano przyczyny jej wystawienia . . . . . . . 128 235. Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup soczewek korekcyjnych dla pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 9 IFK 500 PYTAŃ O VAT 236. Czy można odliczać VAT od usług związanych z prowadzoną przez gminę sprzedażą działek budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 237. Czy można odliczyć VAT z okresu zawieszenia działalności gospodarczej, gdy wydatki wynikały z zawartych wcześniej umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 238. Czy można odliczyć VAT z faktury, na której zamiast adresu siedziby podano adres oddziału . . . . . . 130 239. Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie posiłku profilaktycznego . . . . . . . 130 240. Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi stołówkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 241. Czy można odliczyć VAT na podstawie otrzymanych faktur uproszczonych . . . . . . . . . . . . . . . 132 242. Czy faktura pro forma wystawiona przed zapłatą daje prawo do odliczenia VAT. . . . . . . . . . . . 132 243. Czy można odliczyć VAT od WNT, gdy nie otrzymano towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 244. Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu przeprowadzony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 245. Czy gmina może odliczać VAT z faktur za remont budynku niemieszkalnego, który po wyremontowaniu zostanie wynajęty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 246. Czy opłacenie faktury VAT RR po terminie uprawnia do odliczenia VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 247. Czy można odliczyć zawyżony VAT z faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 248. Czy gmina może odliczyć VAT, gdy nieodpłatnie przekazuje zakładowi budżetowemu inwestycję . . . 135 249. Czy po przekształceniu nowa spółka może odliczyć VAT z faktur wystawionych na jej poprzednika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 250. Czy można odliczyć VAT naliczony od zakupów dokonanych kilka lat przed rejestracją działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 251. Czy należy rozliczyć VAT z tytułu zakupu towarów handlowych od zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 252. Czy przysługuje odliczenie VAT od zakupów zrefundowanych z urzędu pracy . . . . . . . . . . . . . 137 253. Czy można odliczyć VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona . . . . . . . . . . . . . 138 254. Czy można odliczyć cały VAT, jeśli nieruchomość jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 255. Czy następca prawny po połączeniu spółek może odliczyć VAT z faktury swojego poprzednika . . . 139 256. Czy można odliczyć VAT z faktur otrzymanych po dniu wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako aportu do spółki kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 II. TERMIN ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 257. W jakim terminie można odliczyć VAT z faktury za dostęp do bazy czasopism . . . . . . . . . . . . . 140 258. Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT z faktury za energię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 259. Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej przed dostawą towarów . . . . . . . . . . . . . . . . 141 260. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 261. Kiedy można odliczyć VAT, jeśli do zamówienia nie dołączono faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 262. Kiedy komisant odliczy VAT z faktury od komitenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 263. Kiedy nabywca odlicza podatek z duplikatu faktury, która nigdy do niego nie dotarła . . . . . . . 143 264. W jakim terminie mały podatnik odlicza VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 265. Kiedy można odliczyć VAT z faktury za prenumeratę czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 266. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT w przypadku samofakturowania . . . . . . . . . . . . . 144 267. Kiedy mały podatnik rozliczający się kasowo może odliczać VAT z otrzymanych faktur. . . . . . . 145 268. Kiedy odliczyć VAT, jeśli podatnik otrzymał fakturę, ale nie dokonał odliczenia, bo faktura została zniszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 269. Kiedy przysługuje odliczenie VAT z prognozowanych faktur za gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 270. Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku z dokumentu PZC otrzymywanego za pośrednictwem agencji celnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 271. Kiedy można odliczyć VAT z faktury z dopiskiem „metoda kasowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10 IFK SPIS TREŚCI 272. Kiedy można odliczyć VAT, gdy sprzedawca zastrzegł prawo własności . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 273. Kiedy można odliczyć VAT z opłaconej faktury za reklamę, wystawionej przed wykonaniem usługi . . 148 274. Kiedy odliczyć VAT z faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 III. USTAWOWE ZAKAZY ODLICZANIA VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 275. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który zlikwidował działalność . . . 149 276. Czy można odliczyć VAT z faktury za nabycie bonów towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 277. Czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 278. Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi pośrednictwa finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 279. Czy można odliczyć VAT z faktury za odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 280. Czy można odliczyć VAT z faktur z okresu przed rejestracją do VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 281. Czy można odliczyć VAT od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę . . . . . . . . . . . . . . . 151 282. Czy można odliczyć VAT z faktury, w której sprzedawca uwzględnił niewykonane usługi . . . . . 152 283. Czy można w całości odliczyć VAT z faktury za szkolenie, na której zostały wyodrębnione usługi hotelowe i gastronomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 284. Czy można odliczyć zwrot ryczałtowy z faktury VAT RR, gdy zapłata za produkty następuje gotówką . . 153 285. Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zapłatę odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 286. Czy można odliczyć VAT od wydatków związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 287. Czy można pozbawić podatnika prawa do odliczenia VAT, gdy nieświadomie brał udział w oszustwie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 IV. PROPORCJA I KOREKTA ODLICZONEGO VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 288. Czy pozostawienie ulepszeń w obcym środku trwałym powoduje obowiązek korekty . . . . . . . 155 289. Czy można odliczać 100 VAT, gdy proporcja wyniosła 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 290. Jak ustalić, kiedy zaczyna się okres korekty środka trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 291. Czy podatek naliczony od opłat za wieczyste użytkowanie gruntu koryguje się tak samo jak za nabycie gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 292. Jak długo należy korygować inwestycje w obcym środku trwałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 293. Czy można korygować VAT po zakończeniu działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 294. Czy po likwidacji działalności można powiększyć podatek naliczony, gdy opłacono faktury . . . 158 295. Kiedy skorygować odliczony VAT, jeśli faktura pierwotna zaginęła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 296. Czy wybór zwolnienia spowoduje korektę VAT od kupionych towarów handlowych . . . . . . . . . 159 297. Czy utylizacja towarów, od których wcześniej odliczono VAT, powoduje obowiązek korekty podatku odliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 298. Czy niedobory niezawinione przez podatnika powodują obowiązek korekty odliczonego VAT . . . 160 299. Czy zmiana przeznaczenia lokalu spowoduje korektę odliczonego VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 300. Czy należy skorygować VAT, gdy podatnik zaniechał wytworzenia środka trwałego . . . . . . . . 161 301. Jak skorygować odliczony częściowo VAT z niezapłaconej faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 302. Czy rozliczenie importu zwolnionego z VAT powoduje obowiązek stosowania proporcji . . . . . 162 303. Czy skorygowany VAT naliczony uwzględniamy w korekcie rocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 304. Kiedy podatnik powracający do zwolnienia musi dokonać korekty VAT od zakupu środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 305. Czy trzeba korygować odliczony VAT z tytułu WNT, gdy dostawca wystawił tylko fakturę zaliczkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 306. Czy można odzyskać VAT, gdy stracono prawo do zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 307. Czy w związku z całkowitym zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku należy skorygować odliczony VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 11 IFK 500 PYTAŃ O VAT 308. Kiedy obniżyć podatek naliczony, gdy nie rozliczono WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 309. Czy trzeba korygować podatek naliczony z tytułu WNT, gdy faktura dotarła z opóźnieniem . . . 165 310. Czy rozłożenie płatności na raty wpływa na odliczony z faktury VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 311. Kiedy trzeba korygować odliczony podatek od WNT, gdy niewłaściwie ustalono obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 312. Czy można odzyskać VAT, gdy zmienione zostało przeznaczenie budynku . . . . . . . . . . . . . . . 166 313. Czy obowiązek korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury dotyczy również nabywcy, który rozlicza VAT za sprzedawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 314. Czy podmiot będący w upadłości musi korygować VAT wynikający z niezapłaconej faktury . . . 168 315. Czy przesunięcie terminu płatności powoduje obowiązek korekty odliczonego VAT . . . . . . . . 168 316. Czy rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT, może odzyskać część VAT od kupionych maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 317. Czy w związku z otrzymaniem przedsiębiorstwa jako darowizny obdarowany musi dokonać korekty VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 318. Czy można odliczyć VAT z faktury za zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy . . . 169 319. Jak ustalić proporcję po przejęciu spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 V. PRE-PROPORCJA OD 1 STYCZNIA 2016 R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 320. Czy podatnik, który stosuje proporcję, będzie od 1 stycznia 2016 r. stosował również pre-proporcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 321. Czy odliczając 50 VAT od samochodu, trzeba będzie stosować pre-proporcję . . . . . . . . . . . 171 322. Czy organizacje non profit będą stosowały pre-proporcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 323. Czy sposób ustalania pre-proporcji jest dowolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 324. Czy stosując pre-proporcję, trzeba będzie dokonywać korekty rocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Samochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 I. ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 325. Jak odliczać VAT od samochodów „z kratką” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 326. Czy kupując samochód osobowy bez homologacji, można odliczyć 50 VAT naliczonego od zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 327. Czy można odliczać 100 VAT po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych . . . . 174 328. Czy można odliczać VAT od pojazdów pomocy drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 329. Czy jednostka samorządu terytorialnego może odliczać VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 330. Czy od bankowozów typu A i B można odliczyć 100 VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 331. Czy można dokonywać pełnych odliczeń od wydatków dotyczących bankowozów typu C . . . . 176 332. Czy można odliczać VAT od wydatków na motocykl wykorzystywany w działalności . . . . . . . . 176 333. Czy można odliczyć 100 VAT od pojazdów pogrzebowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 334. Czy ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą również wózków widłowych . . . . . . . . . . . . . . . . 178 335. Czy można odliczyć 100 VAT od wydatków związanych z quadami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 336. Czy od nabycia samochodów przeznaczonych na wynajem można odliczyć 100 VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 337. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania może dokonywać pełnych odliczeń VAT od samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 338. Czy zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT odliczonego przy jego nabyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 339. Jakie skutki powoduje demontaż kratki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 340. Czy przebudowa pojazdu wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . 182 12 IFK SPIS TREŚCI 341. Jak wykazywać VAT naliczony od samochodów w ewidencji i deklaracji VAT . . . . . . . . . . . . . . 182 342. Czy na fakturach należy podawać numer rejestracyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 343. Jakie są kary za naruszenie przepisów o odliczaniu VAT od samochodów . . . . . . . . . . . . . . . 183 344. Jakie są sankcje karne skarbowe za naruszenie przepisów o odliczaniu VAT od wydatków na samochód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 345. Czy w związku z całkowitym zniszczeniem samochodu w wyniku wypadku należy skorygować odliczony VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 II. WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SAMOCHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 346. Do jakich wydatków związanych z eksploatacją samochodu stosujemy ograniczenia w odliczeniu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 347. Czy można odliczyć 100 VAT od usług przechowywania opon do pojazdów używanych w sposób „mieszany”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 348. Czy można odliczyć pełny VAT od zakupu GPS i CB-radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 349. Jak korygować VAT odliczony od części kupionych jako towar handlowy, ale przeznaczonych do samochodu firmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 350. Czy od kosztów przesyłki części samochodowych należy odliczyć 50 VAT naliczonego . . . . 188 351. Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę naprawy samochodu sfinansowanej przez ubezpieczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 352. Czy ograniczenie w odliczaniu 50 VAT dotyczy najmu miejsc parkingowych dla klientów . . . 189 III. WYDATKI NA PALIWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 353. Czy można odliczać 50 VAT naliczonego od wydatków na paliwo do samochodu ciężarowego używanego do celów „mieszanych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 354. Czy od 1 lipca 2015 r. można odliczać VAT naliczony od paliwa do samochodu osobowego . . 190 355. Czy można odliczać VAT od paliwa do samochodów leasingowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 356. Czy można odliczać 50 VAT od paliwa do samochodów ciężarowych niezgłoszonych w urzędzie skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 357. Czy od 1 lipca 2015 r. można odliczać 50 VAT od paliwa kupionego za pomocą kart paliwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 IV. LEASING I NAJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 358. Jak odliczać VAT od umów najmu i leasingu samochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 359. Czy można kontynuować odliczanie VAT naliczonego od leasingu samochodu „z kratką”, gdy dokonano cesji umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 360. W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu . . . . . . . . . . . . . . 193 361. Jak jest opodatkowana sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 362. Czy sprzedając samochód wykupiony z leasingu, trzeba dokonać korekty VAT naliczonego . . 194 363. Czy można odliczyć VAT od samochodu wykupionego na cele osobiste po zakończeniu umowy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 364. Czy można w całości odliczać VAT od leasingu samochodu, który jest wynajmowany innej firmie . . . 195 365. Jakie limity odliczenia VAT naliczonego obowiązują w przypadku leasingowanego samochodu „z kratką”, gdy nie złożono VAT-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 366. Jak odzyskać VAT od samochodu wykupionego z leasingu, który został sprzedany . . . . . . . . 197 367. Czy można odliczyć 50 VAT naliczonego od leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego przez podatnika świadczącego wyłącznie usługi najmu . . . . . . . . . . . . . . 198 368. Czy odliczając cały VAT od rat leasingowych, trzeba płacić VAT należny od użytku prywatnego . . . 198 369. Kiedy od wydatków związanych z leasingiem bankowozu typu C możemy odliczyć 100 VAT . . . 199 370. Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej najem samochodu osobowego . . . . . . . . . 199 13 IFK 500 PYTAŃ O VAT V. WYKORZYSTYWANIE SAMOCHODU DO CELÓW PRYWATNYCH . . . . . . . . . . 200 371. Czy użyczenie samochodów firmowych pracownikom na dojazdy do domu jest opodatkowane VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 372. Czy użycie samochodu na cele prywatne jest opodatkowane VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 373. Jak opodatkować usługę odpłatnego oddania samochodu do korzystania przez członka zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 374. Jakie są skutki nieodpłatnego udostępniania pracownikom samochodów do celów prywatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 375. Jakie są skutki wynajmu samochodów pracownikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 376. Czy udostępnienie pojazdów przedstawicielom handlowym uprawnia do pełnego odliczenia VAT naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 VI. SPRZEDAŻ SAMOCHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 377. Jaką stawkę VAT należy zastosować, sprzedając samochód, którego zakup był zwolniony z VAT . . 204 378. Jak obliczyć kwotę korekty VAT naliczonego przy sprzedaży samochodu, gdy VAT odliczano według proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 379. Czy sprzedając samochód, podatnik może odzyskać część nieodliczonego podatku . . . . . . . 205 380. Jakie są skutki sprzedaży samochodu osobowego nabytego przed 1 kwietnia 2014 r. . . . . . . 206 381. Czy sprzedaż samochodu oznacza utratę prawa do zwolnienia z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 382. Czy sprzedając samochód nabyty bez VAT, trzeba naliczyć podatek według stawki 23 . . . . 207 383. Czy przysługuje prawo do zwolnienia z VAT przy sprzedaży motocykla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 384. Czy odliczenie VAT przy nabyciu części składowych oznacza, że darowizna samochodu będzie opodatkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 385. Czy sprzedaż samochodu firmowego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności powoduje obowiązek instalacji kasy rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 VII. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 386. Czy dealer może odliczać 100 VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami demonstracyjnymi bez prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 387. Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wykorzystywanego w d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: