Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 004215 18661153 na godz. na dobę w sumie
50 dzieł klasyki sukcesu. Inspirujące myśli, wielkie nazwiska, wybitne idee - książka
50 dzieł klasyki sukcesu. Inspirujące myśli, wielkie nazwiska, wybitne idee - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1370-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

50 lekcji w Szkole Fortuny

Co nas uszczęśliwia? Pieniądze? Władza? Udane życie osobiste? Tak! Tak! Tak! Dla każdego z nas sukces ma inne oblicze. Jedno jest pewne, poczujemy się naprawdę spełnieni dopiero, kiedy zrealizujemy to swoje wielkie marzenie. Powstały tysiące książek, które na różne sposoby uczą jak osiągnąć upragnione prosperity. Nie starczyłoby życia na ich przeczytanie. Dlatego dla wszystkich zapracowanych, zabieganych, cierpiących na wieczny brak czasu, stworzono prawdziwą esencję najwybitniejszych myśli i koncepcji dotyczących sukcesu. I zamknięto ją w jednej książce.

Legendarni przywódcy, wielcy myśliciele, psycholodzy i filozofowie, nieprzeciętni biznesmeni. Intelektualna śmietanka świata. Prawdziwa bomba niezwykłych idei. Jeśli przeczytasz ten podręcznik samodoskonalenia i zastosujesz jego koncepcje w praktyce, Twoje życie z pewnością nabierze impetu. A może poczujesz jeszcze większy głód wiedzy i zechcesz potraktować go jako przewodnik po klasycznych dziełach? Wybór należy do Ciebie - sukces również...

Naucz się jak:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl 50 dzie‡ klasyki sukcesu. Inspiruj„ce my(cid:156)li, wielkie nazwiska, wybitne idee Autor: Tom Butler-Bowdon ISBN: 978-83-246-1370-0 Tytu‡ orygina‡u: 50 Success Classics: Winning Wisdom for Life and Work from 50 Landmark Books 50 lekcji w Szkole Fortuny (cid:149) Inspiruj„ce dzie‡a (cid:149) Wielkie nazwiska (cid:149) Wybitne idee Co nas uszczŒ(cid:156)liwia? Pieni„dze? W‡adza? Udane ¿ycie osobiste? Tak! Tak! Tak! Dla ka¿dego z nas sukces ma inne oblicze. Jedno jest pewne, poczujemy siŒ naprawdŒ spe‡nieni dopiero, kiedy zrealizujemy to swoje wielkie marzenie. Powsta‡y tysi„ce ksi„¿ek, kt(cid:243)re na r(cid:243)¿ne sposoby ucz„ jak osi„gn„(cid:230) upragnione prosperity. Nie starczy‡oby ¿ycia na ich przeczytanie. Dlatego dla wszystkich zapracowanych, zabieganych, cierpi„cych na wieczny brak czasu, stworzono prawdziw„ esencjŒ najwybitniejszych my(cid:156)li i koncepcji dotycz„cych sukcesu. I zamkniŒto j„ w jednej ksi„¿ce. Legendarni przyw(cid:243)dcy, wielcy my(cid:156)liciele, psycholodzy i filozofowie, nieprzeciŒtni biznesmeni. Intelektualna (cid:156)mietanka (cid:156)wiata. Prawdziwa bomba niezwyk‡ych idei. Je(cid:156)li przeczytasz ten podrŒcznik samodoskonalenia i zastosujesz jego koncepcje w praktyce, Twoje ¿ycie z pewno(cid:156)ci„ nabierze impetu. A mo¿e poczujesz jeszcze wiŒkszy g‡(cid:243)d wiedzy i zechcesz potraktowa(cid:230) go jako przewodnik po klasycznych dzie‡ach? Wyb(cid:243)r nale¿y do Ciebie (cid:150) sukces r(cid:243)wnie¿(cid:133) Naucz siŒ jak: (cid:149) w pe‡ni wykorzystywa(cid:230) w‡asne mo¿liwo(cid:156)ci i pokonywa(cid:230) przeszkody, (cid:149) osi„gn„(cid:230) prawdziwy dobrobyt (cid:150) finansowy, zawodowy i osobisty, (cid:149) uczy(cid:230) siŒ na triumfach innych i zmienia(cid:230) je na w‡asne, (cid:149) rozwin„(cid:230) swoje drzemi„ce talenty i ukryte zdolno(cid:156)ci, (cid:149) opiera(cid:230) ¿ycie na pasji i przekuwa(cid:230) j„ w sukces. Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Horatio Alger Ragged Dick (1867) 2 Warren Bennis On Becoming a Leader (1989) 3 Frank Bettger Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie (1947) 4 Kenneth Blanchard i Spencer Johnson Jednominutowy menedżer (1981) 5 Edward Bok The Americanization of Edward Bok (1921) 6 Claude M. Bristol The Magic of Believing (1948) 7 Andrew Carnegie The Autobiography of Andrew Carnegie (1920) 8 Chin-Ning Chu Thick Face, Black Heart (1992) 9 George S. Clason Najbogatszy człowiek w Babilonie (1926) 10 Robert Collier The Secret of the Ages (1926) 11 Jim Collins Good to Great (2001) 12 Russell H. Conwell Acres of Diamonds (1921) 13 Stephen R. Covey 7 nawyków skutecznego działania (1989) 14 Michael Dell Direct from Dell (1999) 15 Henry Ford Moje życie i dzieło (1922) 16 Benjamin Franklin The Way to Wealth (1758) 17 W. Timothy Gallwey The Inner Game of Tennis (1974) 18 Robin Gerber Leadership the Eleanor Roosevelt Way (2002) 19 John Paul Getty How to Be Rich (1961) 20 Les Giblin Jak żyć wśród ludzi (1956) 21 Baltasar Gracian The Art of Wordly Wisdom (1647) 22 Earl G. Graves How to Succeed in Business without Being White (1997) 23 Napoleon Hill Myśl i bogać się (1937) 24 Napoleon Hill i W. Clement Stone Sukces? Trzeba tylko chcieć (1960) 25 Tom Hopkins The Official Guide to Success (1982) 5 7 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 88 92 100 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166 4 50 D Z I E Ł K L A S Y K I S U K C E S U 26 Muriel James i Dorothy Jongeward Narodzić się, by wygrać (1971) 27 Spencer Johnson Kto zabrał mój ser? (1998) 28 Robert Kiyosaki Bogaty ojciec, biedny ojciec (1997) 29 David S. Landes Bogactwo i nędza narodów (1998) 30 Jim Loehr i Tony Schwartz Potęga pełnego zaangażowania (2003) 31 Roger Lowenstein Buffett (1995) 32 Nelson Mandela Long Walk to Freedom (1994) 33 Orison Swett Marden Pushing to the Front (1894) 34 J.W. Marriott junior The Spirit to Serve (1997) 35 Margot Morrell i Stephanie Capparell Shackleton’s Way (2001) 36 Donald T. Phillips Lincoln on Leadership (1992) 37 Catherine Ponder The Dynamic Laws of Prosperity (1962) 38 Cheryl Richardson Take Time for Your Life (1998) 39 Anthony Robbins Nasza moc bez granic (1986) 40 David J. Schwartz The Magic of Thinking Big (1959) 41 Florence Scovel Shinn The Secret Door to Success (1940) 42 Thomas J. Stanley The Millionaire Mind (2000) 43 Brian Tracy Maksimum osiągnięć (1993) 44 Sun Tzu Sztuka wojny (IV wiek p.n.e.) 45 Sam Walton Made in America (1992) 46 Wallace D. Wattles Sztuka bogacenia się (1910) 47 Jack Welch Jack (2001) 48 John Whitmore Coaching for Performance (1992) 49 Richard Wiseman Kod szczęścia (2003) 50 Zig Ziglar Do zobaczenia na szczycie (1975) Chronologiczny indeks tytułów Bibliografia 172 178 182 188 196 202 210 218 224 230 236 242 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 325 327 20 50 D Z I E Ł K L A S Y K I S U K C E S U 1 8 6 7 Ragged Dick „Ale Dick był zbyt rozsądny, by nie wiedzieć, że do osiągnięcia w świecie pozycji godnej szacunku potrzeba czegoś więcej niż samych pieniędzy. Czuł, że jest ogromnym ignorantem. Czytać i pisać potrafił jedynie w podstawowym stopniu, a to i niewielka znajomość arytmetyki były jedyną jego wiedzą zdobytą z książek. Dick wiedział, że musi wytrwale studiować, i obawiał się tego. Sądził, że nauka wiąże się z większymi trudnościami, niż to faktycznie jest. Ale nie brakowało mu hartu ducha. Postanowił, mimo swych lęków, uczyć się i za swoje pierwsze oszczędności kupił książkę”. „Mam nadzieję, mój chłopcze — powiedział pan Whitney — że powiedzie Ci się i że będziesz znaczyć coś w świecie. Widzisz, w tym wolnym kraju ubóstwo nie stanowi dla nikogo przeszkody w podniesieniu własnej pozycji”1. W pigułce Niezależnie od tego, za co się bierzesz, odniesiesz większy sukces, jeśli będziesz postępować uczciwie, sprawiedliwie i najlepiej, jak tylko potrafisz. Podobne pozycje Andrew Carnegie The Autobiography of Andrew Carnegie (str. 56) Russell H. Conwell Acres of Diamonds (str. 88) Benjamin Franklin The Way to Wealth (str. 112) Orison Swett Marden Pushing to the Front (str. 218) Samuel Smiles Self-Help (Z50PS) 1 Wszystkie cytaty z książek omawianych przez autora występują w przekładzie własnym tłumacza — przyp. tłum. H O R A T I O A L G E R 21 R O Z D Z I A Ł 1 Horatio Alger D ziewiętnastowieczny Nowy Jork był dla wielu z jego mieszkańców praw- dziwie ohydnym miejscem. W niebezpiecznych i odrażających obszarach, takich jak Five Points (to tam rozgrywa się akcja filmu Gangi Nowego Jorku), roiło się od porzuconych lub zaniedbanych dzieci. Wiele z nich spędzało noce na ulicy, a większość odziana była w źle dopasowane, obszarpane łachy. Za dnia sprzedawały na ulicach zapałki czy gazety, czyściły ludziom buty albo zostawały kieszonkowcami, by zdobyć pieniądze na jedzenie. Władze nie czyniły prawie żad- nych wysiłków, by poprawić w jakikolwiek sposób ich sytuację, a rozgłos zyskała sprawa, gdy znaleziony nago mały ulicznik był reprezentowany w sądzie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Horatio Alger, kronikarz tego nieprzyjaznego świata, o którego istnieniu sze- roko rozumiane społeczeństwo wolałoby nie wiedzieć, nie był nawet nowojor- czykiem, gdyż urodził się i dorastał w komfortowych warunkach średniej klasy w Massachusetts, uczęszczał do prywatnej szkoły, a potem studiował na Harvar- dzie (patrz przedmowa Rycharda Finka do wydania z 1962 roku). Choć miał już za sobą kilka opublikowanych prac, to Ragged Dick, or Street Life in New York with the Boots-Blacks była jego pierwszym bestsellerem, przeciera- jącym szlaki dla powieści o „biednych chłopcach, którzy odnieśli sukces”. Książka miała ogromny wpływ na młodych Amerykanów (do pochłaniania książek Algera przyznawali się między innymi Groucho Marx i Ernest Hemingway). My zajmiemy się zarysem przedstawionej przez niego historii i miejscem samego autora w lite- raturze poświęconej zagadnieniom sukcesu. Fabuła W czasach, gdy Central Park był jeszcze „zaniedbanym obszarem ziemi”, upstrzo- nym barakami dla robotników, żył sobie pucybut znany jako Dick Obdartus. Jego matka nie żyła, a ojciec był marynarzem, więc Dick spędzał całe dnie, czyszcząc buty biznesmenów, a wieczory (jeśli miał trochę wolnego grosza) poświęcał na ogląda- nie tanich przedstawień w teatrze Old Bowery, nocował zaś w bramach, przykryty 22 50 D Z I E Ł K L A S Y K I S U K C E S U gazetami. Jeśli był akurat przy forsie, zatrzymywał się w pensjonacie dla gazeciarzy, płacąc 6 centów za noc, i kupował sobie jedzenie w taniej knajpce. Gdy pewnego dnia trafił mu się nieoczekiwany przypływ gotówki, Dick wynajął zapuszczony pokój, który dla niego był szczytem luksusu. Pozwolił innemu chłopcu, niegdyś zadbanemu, oczytanemu Henry’emu Fosdickowi dzielić ze sobą pokój, żądając w zamian pomocy w nauce. To dwuosobowe towarzystwo samodosko- nalenia przynosiło im obustronne korzyści. Dick zdobył „wykształcenie”, a Fosdick schronienie przed zimnem. W końcu, choć nie bez przygód, udało im się odnieść sukces. Książkę tę pochłania się jednym tchem, a czytelnik wraz z Dickiem cieszy się prostymi rzeczami: nowym ubraniem, otwarciem rachunku w banku czy jedze- niem steku. Alger stawia sprawę jasno. Dick, który pod koniec tej krótkiej opo- wiastki staje się WP Dickiem Hunterem, jest bardzo sympatyczny. Ma hart ducha i dowcip, dzięki którym równoważy swoje szczere nadzieje na bycie „widowisko- wym” i pomimo bezpośrednich doświadczeń z największymi łobuzami i szwindla- rzami w mieście zachowuje niegasnący optymizm. Poniżej znajdziesz kilka z lekcji sukcesu Horatio Algera, które poznał młody Dick. Bądź twórcą własnego szczęścia Przełomowy moment w życiu Dicka pojawia się na przeprawie promu w Brookly- nie. Widzi dziecko wpadające do wody z nabrzeża i nie tracąc chwili, rzuca się mu na ratunek. Cudem ratuje je z topieli. Przerażony ojciec dziecka, który nie umie pływać, ze zdumieniem odbiera całego i zdrowego potomka z rąk Dicka, obiecując mu w zamian każdą nagrodę, jakiej ten zażąda. Potem mężczyzna oferuje Dickowi pracę za kontuarem i 10 dolarów na tydzień — zarobek wielokrotnie przekracza- jący jego dotychczasowe dochody. Szczęśliwy traf? Niekoniecznie, ponieważ to bezinteresowność Dicka stała za tym łutem szczęścia, a jego żądza wiedzy, która skłoniła go do ciężkiej, conocnej pracy, sprawiła, że można było zatrudnić go bez żadnej łaski. Szczęście przytrafia się tym, którzy sami znacznie zwiększają szanse na jego pojawienie się. Cokolwiek robisz, staraj się z całych sił Życie zdaje się wymagać od nas, byśmy robili wszystko najlepiej, jak tylko potra- fimy, nawet jeśli czegoś nie lubimy, zanim pozwoli nam przejść do następnego etapu. Dick Obdartus jest tylko pucybutem, ale swój „zawód” wykorzystuje do oszczędzania pieniędzy, spotyka ludzi z wyższych klas i ogólnie poprawia wła- sną pozycję. H O R A T I O A L G E R 23 Czytaj Dick spotyka syna zamożnego człowieka i przez dzień oprowadza go po całym mieście. Później ojciec chłopca mówi Dickowi, że „w tym kraju ubóstwo nie sta- nowi dla nikogo przeszkody w podniesieniu własnej pozycji” i opowiada o swoim własnym awansie ze zwykłego praktykanta drukarza do szacownego biznesmena. Stwierdza, że z drukarni zabrał tylko jedną rzecz, „którą ceni bardziej niż pienią- dze”. Gdy Dick pyta, o co chodzi, człowiek ten odpowiada: „Upodobanie do lektury i nauki. W czasie przerwy rozwijałem się, ucząc, i zdobyłem w ten sposób większość wiedzy, którą mam teraz. I rzeczywiście to jedna z moich książek naprowadziła mnie na myśl wynalazku, który później zbudowałem. A zatem widzisz, mój chłopcze, że moje ciągoty do nauki odpłaciły mi majątkiem, ale nie tylko”. Oszczędzaj, ale bądź szczodry Gdy Dick nieoczekiwanie otrzymuje 5 dolarów, otwiera konto w banku. Rosnąca kwota daje mu poczucie bezpieczeństwa i stanowi powód do dumy, ponieważ nie żyje już z dnia na dzień. Rozkoszując się nowo zyskanym statusem „kapitalisty”, jednocześnie bez wahania pomaga przyjacielowi w potrzebie. Fosdick, chłopiec, z którym Dick dzieli pokój, chce podjąć pracę w biurze, więc Dick kupuje mu odpo- wiednie do tego celu ubranie. Innym razem pomaga dzieciakowi, którego matka zachorowała. Nigdy nie oszukuj, nie kradnij i nie kłam Choć niejednokrotnie pokusa, by postąpić inaczej, jest przemożna, to w osobistym kodeksie Dicka „kradzież jest zła”. Jego honor i poczucie fair play, które „obytym w świecie” ludziom zdaje się naiwnością, okazuje się w końcu leżeć u źródeł jego sukcesu. Jak na kogoś, kto żyje z dnia na dzień, „postępując właściwie”, wykazuje on daleko idącą dalekowzroczność. Jeden z bohaterów, pan Whitney, mówi Dic- kowi: „Pamiętaj, że Twoja przyszła pozycja zależy głównie od Ciebie, a to, jak wyso- ko zajdziesz, czy jak nisko upadniesz, pozostaje Twoim wyborem”. Uczciwość, która wydaje się być „staromodna” szybko żyjącym ludziom, jest podstawą każdego trwałego sukcesu, ponieważ niesie z sobą poznanie samego siebie. 24 50 D Z I E Ł K L A S Y K I S U K C E S U Nie pij i nie pal Na długo przed tym, jak medycyna dowiodła szkodliwości palenia, było ono dla Algera „odrażającym nawykiem” nieprzynoszącym palaczowi chluby. Picie było oczywiście jeszcze gorsze. Było wrogiem oszczędności, ponieważ całotygodniowy zarobek mógł przepaść w ciągu jednego wieczoru popijania grogu, oraz wrogiem przemysłu, ponieważ nieunikniony kac wpływał na wydajność pracy. Dziś ruch antyalkoholowy wydaje się być archaiczny, ale niejedno życie stałoby się lepsze bez tej nawet niewielkiej ilości alkoholu. Alger twierdził, że alkohol osłabia popęd, otępia niezależny umysł i niszczy dobro. Uwagi końcowe Pomimo że opowieści Algera były dobre i inspirujące, to panuje powszechny pogląd, że są uroczymi, staromodnymi opowiastkami z prostym przekazem o usiłowaniach i posuwaniu się do przodu. A przecież sukces może być prosty, jeśli poznasz podstawowe składniki swego charakteru, dążenia i dorzucisz do tego odrobinę szczęścia. Jak zauważył Rychard Fink, Ragged Dick powstał w czasach, gdy proza Her- berta Spencera, głoszącego „przetrwanie najsilniejszych”, cieszyła się pewnym posłuchem w Ameryce. Jednak idea sukcesu Algera zawierała silny pierwiastek odpowiedzialności społecznej czy zarządzania. Mogłeś zarabiać pieniądze, ale w końcu powinny one trafić z powrotem do społeczeństwa — tak postąpił Andrew Carnegie, fundując budowę bibliotek publicznych. Dick przez gotowość do dzie- lenia się majątkiem z ludźmi w potrzebie stał się wcieleniem pełnego współczucia kapitalizmu. Wielu spośród negatywnych bohaterów książek Algera to bogaci chłopcy, którzy nigdy nie musieli czynić wysiłków, by pracować nad swoimi charakterami. Alger stara się powiedzieć, że powinniśmy dążyć do sukcesu nie tylko w pogoni za pienią- dzem, ale również po to, by stać się nieustępliwym, zdyscyplinowanym, oszczęd- nym i zyskać optymistyczne nastawienie do życia — by zdobyć wartości, których nie można kupić. Horatio Alger Urodził się w 1832 roku w Revere w stanie Massachusetts. Jego ojciec, pastor unitariański, człowiek o bardzo sztywnych zasadach, wysłał go do szkoły z inter- natem, gdy Alger ukończył 14 lat. W wieku 16 lat Alger wstąpił na uniwersytet w Harvardzie. Czas nauki sprawił mu wiele radości. Na 62 studentów na roku zyskał dziesiątą pozycję, biegle opanowując grekę, łacinę, francuski i włoski. H O R A T I O A L G E R 25 Nie mogąc poślubić swej miłości z lat szkolnych, zrozpaczony Alger przeciw- stawił się woli ojca i postanowił zostać pisarzem. Zgodził się wstąpić do szkoły teologicznej, ale tuż przed zakończeniem nauki uciekł z przyjaciółmi do Paryża, gdzie cieszył się wszystkim, co oferowała liberalna atmosfera miasta. Po powro- cie do Stanów Zjednoczonych odebrał święcenia kapłańskie i został duchownym w Massachusetts, ale za radą Williama T. Adamsa, wydawcy Student and Scho- olmate, wyjechał do Nowego Jorku. Odcinki powieści Ragged Dick, które ukazywały się w miesięczniku dla dzieci, cieszyły się niezwykłą popularno- ścią, a książka stała się szybko bestsellerem. Alger był bożyszczem Nowego Jorku i zasiadał we wszelakich radach i komitetach działających na rzecz po- prawy losu małych mieszkańców ulic. Przez kilka lat mieszkał w pensjonacie dla gazeciarzy; umarł w 1899 roku. Wśród innych powieści Algera (przeszło 100 pozycji) znajdują się Strive and Succeed, Struggling Upward, Bound to Rise i From Canal Boy to President, poru- szająca temat życia i śmierci z rąk zamachowca prezydenta Stanów Zjedno- czonych Jamesa Garfielda.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

50 dzieł klasyki sukcesu. Inspirujące myśli, wielkie nazwiska, wybitne idee
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: