Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00572 007557 16393460 na godz. na dobę w sumie
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404136 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:

• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz

• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem. 

Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

70 PODATEK OD ODPRAW I ODSZKODOWAŃ– ROZLICZENIE PRACOWNICZE, PODATKOWE I RACHUNKOWETOMASZ KRYWAN, MARIUSZ PIGULSKI, PAWEŁ MUŻisbn 978-83-7440-413-6stan prawny 5 sierpnia 2016 r. 2sierpień 2016 r.IFK70 podatekododprawiodszkodowań–rozliczeniapracownicze,podatkoweirachunkoweI. Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji 3II. Odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem ........................... 10SPIS TREŚCI 370 PODATEK OD ODPRAW I ODSZKODOWAŃ – ROZLICZENIE...sierpień 2016 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 70 podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkoweZ początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowa-nie 70 zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponu-ją bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspól-ników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:n odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji orazn odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub roz-wiązania umowy przed terminem. Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety, praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. Przedstawiamy zasady wy-płaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową. I. Odszkodowania przyznawane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji1. Jakie wypłaty przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji podlegają opodatkowaniu 70 zryczałtowanym podatkiem Zasady opodatkowania 70 zryczałtowanym podatkiem odszkodowań przyznanych na podsta-wie przepisów o zakazie konkurencji zostały uregulowane w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof. Przepis ten stanowi, że 70 zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać:§z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeże-li zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wy-płaty odszkodowania.Z przywołanej regulacji wynika, że 70 zryczałtowany podatek należy pobrać od odszkodowań, które łącznie spełniają trzy omówione poniżej warunki:1) odszkodowanie musi zostać przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,2) odszkodowanie musi zostać wypłacone przez spółkę z udziałem środków publicznych, Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: