Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01926 012334 17243433 na godz. na dobę w sumie
ABC CorelDRAW X7 PL - książka
ABC CorelDRAW X7 PL - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0003-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Baw się i pracuj z CorelDRAW X7 PL!

CorelDRAW to jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia grafiki użytkowej. Program jest stale ulepszany i rozwijany od dwudziestu lat, świetnie nadaje się do wykonywania wszelkich szyldów, bannerów, wizytówek czy rysunków technicznych. Jego założenia są jednak inne niż te, które przyświecały twórcom bardziej tradycyjnych programów graficznych — i dlatego wiele osób uważa, że CorelDRAW jest trudny w obsłudze. Nic bardziej mylnego! Otwórz tę książkę, a szybko zrozumiesz, dlaczego warto używać go na co dzień!

Ten podręcznik przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować w programie CorelDRAW albo zobaczyć, jakie nowości wprowadza jego ostatnia wersja. Znajdziesz tu zarówno dokładne opisy czynności, które trzeba wykonać, by narysować obiekt, zastosować wypełnienie, zmienić kształt czy położenie każdego elementu obrazu, jak i wskazówki dotyczące pracy z bitmapami czy z tekstem. Zrozumiesz, na czym polega precyzyjne rysowanie oraz do czego służą warstwy. Sprawdź, jak piękne projekty możesz bez trudu wykonać w CorelDRAW!

Wypróbuj CorelDRAW i zachwyć się jego mocą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abccx7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0003-3 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 Wst(cid:218)p ..............................................................................7 Opis programu CorelDRAW X7 .......................................................7 Co nowego w programie? ................................................................8 Wymagania systemowe .................................................................12 Ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ..............12 Pierwsze kroki ..............................................................17 Uruchamianie programu ...............................................................17 Podstawowe terminy .....................................................................20 Wygl(cid:200)d ekranu ..............................................................................22 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie dokumentów ..................26 Zapisywanie dokumentów .......................................................26 Otwieranie dokumentów .........................................................29 Zarz(cid:200)dzanie kartami otwartych dokumentów .......................30 Drukowanie rysunków ............................................................31 Corel CONNECT .............................................................................32 Przydatne informacje ....................................................................36 Korzystanie z okien dokowanych .................................................40 Okno dokowane Podpowiedzi .......................................................42 Obszar roboczy ..............................................................................45 Rozmiar strony ........................................................................45 T(cid:239)o strony .................................................................................46 Wstawianie i usuwanie stron ..................................................47 Numerowanie stron .................................................................48 Widok dokumentu ...................................................................50 Korzystanie z Pomocy ...................................................................51 Kup książkęPoleć książkę 3 4 5 ABC CorelDRAW X7 PL Podstawy rysunku wektorowego .................................... 53 Rysowanie prostych obiektów ......................................................53 Prostok(cid:200)ty, elipsy, wielok(cid:200)ty, gwiazdy i spirale ....................54 Kszta(cid:239)ty podstawowe ..............................................................58 Obiekty z 3 punktów ...............................................................59 Inteligentne rysowanie ............................................................59 Nadawanie obiektom kolorów ......................................................61 Transformacje obiektów ...............................................................64 Precyzyjne transformacje obiektów .............................................68 Tworzenie kopii obiektu ...............................................................70 Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji ....................70 Tworzenie wielu kopii obiektu ...............................................71 Duplikowanie obiektu .............................................................72 Klonowanie obiektów ..............................................................74 Symbole .........................................................................................77 Kolejno(cid:258)(cid:202) obiektów .......................................................................81 Wybieranie obiektów ....................................................................83 Grupowanie obiektów ...................................................................85 Blokowanie obiektów ....................................................................87 Wyrównywanie i rozk(cid:239)adanie obiektów .......................................87 Wyrównywanie .......................................................................87 Rozk(cid:239)adanie .............................................................................89 Zmiana kszta(cid:239)tu obiektów .............................................................91 Praca z tekstem i tabelami ............................................ 93 Tekst ..............................................................................................93 Wprowadzanie tekstu ..............................................................93 Formatowanie tekstu ..............................................................96 Wyrównywanie obiektów wzgl(cid:218)dem tekstu ........................114 Wstawianie znaków specjalnych ..........................................115 Rozpoznawanie kroju czcionki .............................................116 Zabawa czcionkami ...............................................................118 Tabele ..........................................................................................120 Tworzenie tabel .....................................................................120 Zaznaczanie wybranych elementów tabeli ...........................122 Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami ...................123 Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów ................127 Formatowanie tabeli i komórek ............................................127 Wype(cid:239)nienia i kontury ................................................. 129 Zmiana domy(cid:258)lnych ustawie(cid:241) ....................................................130 Wype(cid:239)nienie jednolite ..................................................................131 Wype(cid:239)nienie tonalne ...................................................................136 Wype(cid:239)nienie deseniem ................................................................138 Wype(cid:239)nienie tekstur(cid:200) ..................................................................140 Wype(cid:239)nienie postscriptowe .........................................................141 Kontury obiektów ........................................................................143 Interakcyjne wype(cid:239)nienie ...........................................................147 4 Kup książkęPoleć książkę 6 7 8 Spis tre(cid:258)ci Wype(cid:239)nienie siatkowe .................................................................149 Okno W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu ..........................................................150 Szybkie wype(cid:239)nianie cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej .........................................151 Przekszta(cid:239)canie konturu w obiekt ..............................................152 Paleta dokumentu ........................................................................153 Style kolorów ...............................................................................155 Harmonie kolorów .......................................................................157 Precyzyjne rysowanie ..................................................159 Linijki ...........................................................................................161 Siatka ...........................................................................................163 Prowadnice ..................................................................................165 Prowadnice dynamiczne .............................................................167 Prowadnice wyrównania ............................................................170 Przyci(cid:200)ganie do obiektów ...........................................................171 Przyci(cid:200)ganie tekstu do siatki bazowej ........................................174 Edycja krzywych ..........................................................177 Rysowanie linii ............................................................................177 Rysunek odr(cid:218)czny ..................................................................178 Linia z 2 punktów ..................................................................180 Krzywe Béziera ......................................................................181 Pisak .......................................................................................182 Linia b-sklejana .....................................................................182 (cid:146)amana ...................................................................................183 Krzywa z 3 punktów ..............................................................184 (cid:165)rodki artystyczne .................................................................184 Wymiary ......................................................................................187 (cid:146)(cid:200)cznik .........................................................................................191 Krzywe Béziera ............................................................................192 Zmiana kszta(cid:239)tu krzywych ..........................................................195 (cid:146)(cid:200)czenie krzywych ......................................................................199 Zmiana kszta(cid:239)tu obiektów ...........................................................200 Modyfikacje obiektów ...................................................203 Narz(cid:218)dzia kadrowania ................................................................203 Kadrowanie ............................................................................204 Nó(cid:285) .........................................................................................205 Gumka ....................................................................................205 Usuwanie segmentów wirtualnych .......................................206 Narz(cid:218)dzia kszta(cid:239)tu ......................................................................207 Wyg(cid:239)adzanie ...........................................................................207 Smu(cid:285)enie ................................................................................207 (cid:165)limak .....................................................................................208 Przyci(cid:200)gaj oraz Odpychaj ......................................................209 P(cid:218)dzel rozmazuj(cid:200)cy ...............................................................209 P(cid:218)dzel chropowaty .................................................................210 Kadrowanie ..................................................................................211 5 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL 9 10 (cid:146)(cid:200)czenie obiektów .......................................................................216 Kszta(cid:239)towanie ..............................................................................217 Spawanie ................................................................................218 Przycinanie ............................................................................219 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wspólna ........................................................................219 Upro(cid:258)(cid:202) ....................................................................................219 Przód bez ty(cid:239)u ........................................................................220 Ty(cid:239) bez przodu .......................................................................220 Granice ...................................................................................221 Praca z bitmapami ....................................................... 223 Edycja grafiki rastrowej ..............................................................223 Trasowanie ..................................................................................229 Efekty ......................................................................... 235 Dopasowanie, transformacje i korekcja ......................................236 Metamorfoza ...............................................................................238 Obrys ............................................................................................243 Obwiednia ....................................................................................245 G(cid:239)(cid:218)bia ...........................................................................................249 Faza ..............................................................................................254 Soczewka .....................................................................................256 Perspektywa ................................................................................261 Narz(cid:218)dzia efektów ......................................................................263 Cie(cid:241) ........................................................................................264 Obrys ......................................................................................265 Metamorfoza ..........................................................................265 Zniekszta(cid:239)cenie ......................................................................265 Obwiednia ..............................................................................267 G(cid:239)(cid:218)bia .....................................................................................267 Przezroczysto(cid:258)(cid:202) ...........................................................................268 Dopasowanie tekstu do (cid:258)cie(cid:285)ki ...................................................272 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ............................275 11 Warstwy ..................................................................... 277 Mened(cid:285)er obiektów .....................................................................278 Zarz(cid:200)dzanie obiektami ..........................................................278 Warstwy .................................................................................280 Skorowidz .................................................................. 289 6 Kup książkęPoleć książkę 3 PODSTAWY RYSUNKU WEKTOROWEGO Rysowanie prostych obiektów Podstawowym elementem ka(cid:285)dego rysunku wekto- rowego jest obiekt. Obiekt mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) jako do- woln(cid:200) figur(cid:218) geometryczn(cid:200), tak(cid:200) jak np.: prostok(cid:200)t, elipsa, wielok(cid:200)t, odcinek itp. Kszta(cid:239)t i wygl(cid:200)d takich obiektów mo(cid:285)na w dowolny sposób modyfikowa(cid:202), a(cid:285) przybior(cid:200) posta(cid:202) oczekiwan(cid:200) przez u(cid:285)ytkowni- ka. Ostateczna wersja rysunku wektorowego sk(cid:239)a- da si(cid:218) najcz(cid:218)(cid:258)ciej z wielu pojedynczych obiektów. Zalet(cid:200) takich rysunków jest to, (cid:285)e mo(cid:285)na je dowol- nie skalowa(cid:202) bez utraty jako(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki czemu nie musz(cid:200) by(cid:202) od pocz(cid:200)tku tworzone w takim rozmia- rze, w jakim maj(cid:200) by(cid:202) np. drukowane. Wiele po- jedynczych obiektów mo(cid:285)na po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) w grupy, tak aby da(cid:239)o si(cid:218) nimi wygodniej pos(cid:239)ugiwa(cid:202). Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Prostok(cid:200)ty, elipsy, wielok(cid:200)ty, gwiazdy i spirale Aby narysowa(cid:202) jakikolwiek obiekt, nale(cid:285)y skorzysta(cid:202) z przybornika widocznego z lewej strony ekranu. Na pocz(cid:200)tek proponuj(cid:218) utworzy(cid:202) prostok(cid:200)t. W tym celu odszukaj przycisk z tak(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)nie figur(cid:200) i kliknij go. Kursor myszy zamieni si(cid:218) w krzy(cid:285)yk z ma(cid:239)ym prostok(cid:200)tem. Nast(cid:218)pnie wska(cid:285) na kartce jeden z naro(cid:285)ników przysz(cid:239)ego prostok(cid:200)ta i trzymaj(cid:200)c przez ca(cid:239)y czas wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy, przesuwaj j(cid:200) tak, aby wskaza(cid:202) przeciwleg(cid:239)y naro(cid:285)nik prostok(cid:200)ta — podobnie post(cid:218)puje si(cid:218) podczas rysowania elipsy oraz innych obiektów. Po narysowaniu dowolnego obiektu zobaczysz na jego obwodzie szereg czarnych kwadratów. S(cid:200) to tzw. uchwyty zaznaczenia (lub po prostu uchwyty). Natomiast w (cid:258)rodku obiektu zawsze pojawia si(cid:218) znacznik u(cid:239)atwiaj(cid:200)cy przemieszczanie danego obiektu, gdy masz wybrane narz(cid:218)dzie inne ni(cid:285) wska(cid:283)nik — rysunek 3.1. Rysunek 3.1. Uchwyty zaznaczenia oraz znacznik (cid:258)rodka obiektu Obiekt mo(cid:285)esz narysowa(cid:202), zaczynaj(cid:200)c od jego lewego górnego naro(cid:285)nika i przeci(cid:200)gaj(cid:200)c kursor myszy do przeciwleg(cid:239)ego naro(cid:285)nika. Mo(cid:285)esz rozpocz(cid:200)(cid:202) rysowanie obiektu od jego dowolnego naro(cid:285)nika, wa(cid:285)ne jednak, aby(cid:258) rysowanie zako(cid:241)czy(cid:239) koniecznie w przeciwleg(cid:239)ym rogu. Je(cid:285)eli narysowa(cid:239)e(cid:258) jeden b(cid:200)d(cid:283) kilka obiektów, mo(cid:285)esz wskaza(cid:202) który(cid:258) z nich i prze- sun(cid:200)(cid:202) go w dowolne miejsce. W tym celu wybierz narz(cid:218)dzie Wska(cid:283)nik. Nast(cid:218)pnie kliknij dany obiekt, aby go zaznaczy(cid:202). (cid:191)eby przesun(cid:200)(cid:202) obiekt w inne miejsce, chwy(cid:202) go lewym przyciskiem myszy. Kursor myszy w trakcie przeci(cid:200)gania obiektu zamieni si(cid:218) w ma(cid:239)y znak plus ze . Przeci(cid:200)gnij obiekt w wybrane miejsce na kartce, trzy- strza(cid:239)kami na ko(cid:241)cach maj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy, a potem go zwolnij (rysunek 3.2). 54 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.2. Zmiana po(cid:239)o(cid:285)enia obiektu Aby zmieni(cid:202) rozmiar obiektu, zaznacz dowolny obiekt, a potem chwy(cid:202) i przeci(cid:200)- gnij górny lub dolny uchwyt, (cid:285)eby zmniejszy(cid:202) lub zwi(cid:218)kszy(cid:202) wysoko(cid:258)(cid:202) obiektu. Nast(cid:218)pnie chwy(cid:202) lewy b(cid:200)d(cid:283) prawy uchwyt i zmie(cid:241) szeroko(cid:258)(cid:202) obiektu. Aby równo- cze(cid:258)nie dostosowa(cid:202) wysoko(cid:258)(cid:202) i szeroko(cid:258)(cid:202) obiektu, chwy(cid:202) jeden z naro(cid:285)nikowych uchwytów i przesu(cid:241) mysz (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Zmiana rozmiaru obiektu Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, (cid:285)e przeci(cid:200)gaj(cid:200)c jeden z uchwytów znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w naro(cid:285)niku obiektu, zmieniasz proporcjonalnie jego rozmiar (tzn.: proporcje poziomego i pionowego rozmiaru obiektu pozostaj(cid:200) niezmienione). Je(cid:285)eli zamierzasz zmieni(cid:202) rozmiar obiektu bez zachowania jego proporcji, podczas zmiany rozmiaru trzymaj wci(cid:258)ni(cid:218)ty na klawiaturze lewy klawisz Alt. Gdy wskazany jest jaki(cid:258) obiekt, mo(cid:285)esz go (cid:239)atwo usun(cid:200)(cid:202), wciskaj(cid:200)c klawisz Delete. 55 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzia s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cego do rysowania elips, mo(cid:285)na tak(cid:285)e narysowa(cid:202) okr(cid:200)g. Aby to zrobi(cid:202), wybierz narz(cid:218)dzie do rysowania elips i przytrzymuj(cid:200)c wci- (cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl, narysuj okr(cid:200)g (podobnie post(cid:218)puj podczas rysowania kwadratu za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia do rysowania prostok(cid:200)tów). Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, (cid:285)e podczas rysowania kwadratu czy prostok(cid:200)ta zawsze jeden z naro(cid:285)ników b(cid:218)dzie si(cid:218) znajdowa(cid:239) w miejscu, gdzie zacz(cid:200)(cid:239)e(cid:258) rysowanie. Istnieje jednak mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) rysowania figury nie od naro(cid:285)nika, ale od (cid:258)rodka. W tym celu podczas ca(cid:239)ego procesu nale(cid:285)y trzyma(cid:202) wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Shift (w ten sam spo- sób mo(cid:285)na rysowa(cid:202) elipsy i inne obiekty, o których jeszcze nie mówi(cid:239)em). Sprawd(cid:283) tak(cid:285)e, co si(cid:218) stanie, gdy jednocze(cid:258)nie przytrzymasz klawisze Ctrl i Shift podczas rysowania. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e w (cid:239)atwy sposób narysowa(cid:202) prostok(cid:200)t o rozmiarach ca(cid:239)ej strony. W tym celu wystarczy dwa razy szybko klikn(cid:200)(cid:202) narz(cid:218)dzie prostok(cid:200)ta. Je(cid:285)eli masz zaznaczony obiekt i klikniesz dwa razy narz(cid:218)dzie prostok(cid:200)ta z przytrzymanym klawiszem Shift, wówczas narysujesz prostok(cid:200)t o rozmiarach zaznaczonego obiektu. Znacznie wi(cid:218)cej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wybrania ró(cid:285)nych ustawie(cid:241) masz podczas rysowania wielok(cid:200)tów i gwiazd (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Wielok(cid:200)t i gwiazdy Aby narysowa(cid:202) wielok(cid:200)t, wybierz narz(cid:218)dzie Wielok(cid:200)t, a nast(cid:218)pnie przeci(cid:200)gnij wska(cid:283)nik myszy na ukos (pami(cid:218)taj, (cid:285)eby trzyma(cid:202) przy tym wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przy- cisk myszy). Zostanie narysowany wielobok o pi(cid:218)ciu wierzcho(cid:239)kach. Za pomoc(cid:200) pola Wierzcho(cid:239)ki lub boki, które znajduje si(cid:218) na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, wybierz liczb(cid:218) wierzcho(cid:239)ków wielok(cid:200)ta. Na przyk(cid:239)ad gdy wybierzesz dla wielo- k(cid:200)ta warto(cid:258)(cid:202) 3, otrzymasz trójk(cid:200)t (rysunek 3.5). 56 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.5. Zmiana liczby wierzcho(cid:239)ków wielok(cid:200)ta Aby narysowa(cid:202) gwiazd(cid:218), musisz rozwin(cid:200)(cid:202) narz(cid:218)dzie Wielok(cid:200)t. Nast(cid:218)pnie wybierz narz(cid:218)dzie do rysowania gwiazd i przeci(cid:200)gnij kursor myszy na ukos (pami(cid:218)taj, (cid:285)eby trzyma(cid:202) przy tym wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy). Zostanie narysowana gwiazda o pi(cid:218)ciu ramionach. W polu Wierzcho(cid:239)ki lub boki wpisz (lub wybierz strza(cid:239)kami) wymagan(cid:200) liczb(cid:218) ramion gwiazdy. Aby narysowa(cid:202) z(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) gwiazd(cid:218), rozwi(cid:241) zak(cid:239)adk(cid:218) Wielok(cid:200)t i wybierz narz(cid:218)dzie do rysowania z(cid:239)o(cid:285)onych gwiazd. Nast(cid:218)pnie przeci(cid:200)gnij kursor myszy na ukos (pami(cid:218)taj, (cid:285)eby trzyma(cid:202) przy tym wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy). Zostanie na- rysowana z(cid:239)o(cid:285)ona gwiazda o dziewi(cid:218)ciu ramionach. W polu Wierzcho(cid:239)ki lub boki wpisz (lub wybierz strza(cid:239)kami) wymagan(cid:200) liczb(cid:218) ramion z(cid:239)o(cid:285)onej gwiazdy. Je(cid:258)li chcesz narysowa(cid:202) spiral(cid:218), wybierz narz(cid:218)dzie Spirala, które pojawi si(cid:218), gdy przytrzymasz przez chwil(cid:218) wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy nad zak(cid:239)adk(cid:200) Wielok(cid:200)t (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Pasek narz(cid:218)dzi spirali Na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci spirali wybierz liczb(cid:218) zwojów. Zdecyduj, czy chcesz nary- sowa(cid:202) spiral(cid:218) o skoku sta(cid:239)ym, czy o skoku logarytmicznym (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Spirala o skoku sta(cid:239)ym, spirala o skoku logarytmicznym oraz papier kratkowany 57 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Je(cid:285)eli zdecydujesz si(cid:218) na spiral(cid:218) o skoku logarytmicznym, musisz tak(cid:285)e okre(cid:258)li(cid:202) wspó(cid:239)czynnik rozszerzania spirali. Na tej samej palecie wysuwanej, na której znajduj(cid:200) si(cid:218) wielok(cid:200)t i spirala, masz te(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wybrania rysowania papieru kratkowanego. Ten obiekt jest do(cid:258)(cid:202) prosty i dlatego na pasku narz(cid:218)dzi mo(cid:285)esz wybra(cid:202) jedynie interesuj(cid:200)c(cid:200) Ci(cid:218) liczb(cid:218) kolumn i wierszy. Kszta(cid:239)ty podstawowe CorelDRAW posiada tak(cid:285)e wiele zdefiniowanych obiektów podstawowych. Umo(cid:285)- liwiaj(cid:200) one narysowanie kszta(cid:239)tów takich jak: strza(cid:239)ki, b(cid:239)yskawice, dymki, wst(cid:218)gi, serca itp. (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Przyk(cid:239)adowe kszta(cid:239)ty zdefiniowane w programie Aby narysowa(cid:202) dowolny z takich kszta(cid:239)tów, wybierz i przytrzymaj przez chwil(cid:218) narz(cid:218)dzie Wielok(cid:200)t. Wska(cid:285) na li(cid:258)cie grup(cid:218) kszta(cid:239)tów, która Ci(cid:218) interesuje. Nast(cid:218)p- nie kliknij przycisk Kszta(cid:239)ty dok(cid:239)adne, znajduj(cid:200)cy si(cid:218) na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, i wy- bierz konkretny kszta(cid:239)t, który chcesz utworzy(cid:202) (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Palety przyk(cid:239)adowych kszta(cid:239)tów 58 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Wiele narysowanych w ten sposób kszta(cid:239)tów mo(cid:285)esz jeszcze dodatkowo zmodyfi- kowa(cid:202) (np. z u(cid:258)miechni(cid:218)tej buzi mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) smutn(cid:200)). Aby to zrobi(cid:202), wska(cid:285) obiekt i odszukaj ma(cid:239)y czerwony symbol, a nast(cid:218)pnie chwy(cid:202) go i przesu(cid:241) (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Zmiana kszta(cid:239)tu prostych obiektów Obiekty z 3 punktów Gdy zechcesz narysowa(cid:202) prostok(cid:200)t lub elips(cid:218) obrócone pod k(cid:200)tem innym ni(cid:285) 90 stopni do kraw(cid:218)dzi kartki, pomocne b(cid:218)d(cid:200) tzw. obiekty z trzech punktów. S(cid:200) to obiekty o tajemniczo brzmi(cid:200)cych nazwach: Elipsa z 3 punktów, Prostok(cid:200)t z 3 punktów i Krzywa z 3 punktów. Te narz(cid:218)dzia przyspieszaj(cid:200) bardziej precyzyjne rysowanie pochylonych obiektów. Do tej pory, gdy chcia(cid:239)e(cid:258) narysowa(cid:202) obrócon(cid:200) elips(cid:218), po jej utworzeniu musia(cid:239)e(cid:258) j(cid:200) ponownie klikn(cid:200)(cid:202) i obróci(cid:202), chwytaj(cid:200)c za jedn(cid:200) z zaokr(cid:200)glonych „strza(cid:239)ek”. Nowe narz(cid:218)dzie pozwala wykona(cid:202) t(cid:218) czynno(cid:258)(cid:202) znacznie szybciej. Aby narysowa(cid:202) elips(cid:218) z trzech punktów, wci(cid:258)nij i przytrzymaj przez chwil(cid:218) na- rz(cid:218)dzie Elipsa, a pojawi si(cid:218) dodatkowe menu. Kliknij drug(cid:200) z kolei ikon(cid:218). Wci- (cid:258)nij lewy przycisk myszy i przytrzymuj(cid:200)c go, przesu(cid:241) mysz. Na ekranie pojawi si(cid:218) linia bazowa okre(cid:258)laj(cid:200)ca jedn(cid:200) z osi elipsy. Zwolnij przycisk i poruszaj(cid:200)c mysz(cid:200), okre(cid:258)l rozmiar elipsy. Ponowne klikni(cid:218)cie lewym przyciskiem myszy spowoduje ostateczne zaakceptowanie obiektu (ry- sunek 3.11). Rysunek 3.11. Rysowanie elipsy z trzech punktów W podobny sposób mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) Prostok(cid:200)t z 3 punktów. Kiedy b(cid:218)d(cid:218) oma- wia(cid:239) rysowanie krzywych, opisz(cid:218) Krzyw(cid:200) z 3 punktów. Inteligentne rysowanie Bardzo ciekawym narz(cid:218)dziem jest Inteligentne rysowanie. Pozwala ono odr(cid:218)cznie naszkicowa(cid:202) dowolny obiekt, a program postara si(cid:218) rozpozna(cid:202) w nim jeden z pod- stawowych kszta(cid:239)tów, takich jak np. prostok(cid:200)t, elipsa, strza(cid:239)ka itp. W ten sposób 59 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL naszkicowane r(cid:218)cznie kszta(cid:239)ty przestan(cid:200) si(cid:218) odró(cid:285)nia(cid:202) od tych utworzonych za pomoc(cid:200) odpowiednich narz(cid:218)dzi (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Inteligentne rysowanie Aby skorzysta(cid:202) z inteligentnego rysowania, rozwi(cid:241) palet(cid:218) narz(cid:218)dzia Inteligent- ne wype(cid:239)nianie. Wybierz przycisk inteligentnego rysowania. Narysuj odr(cid:218)cznie dowolny kszta(cid:239)t, trzymaj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy. Program postara si(cid:218) samodzielnie rozpozna(cid:202) naszkicowany kszta(cid:239)t i przekszta(cid:239)ci go w jedn(cid:200) z pod- stawowych figur. Je(cid:285)eli narysowany kszta(cid:239)t b(cid:218)dzie zbytnio odbiega(cid:239) od znanych programowi figur, CorelDRAW postara si(cid:218) jedynie nieznacznie go upro(cid:258)ci(cid:202), np. odszukuj(cid:200)c i popra- wiaj(cid:200)c proste odcinki. Je(cid:285)eli uznasz, (cid:285)e program zbyt s(cid:239)abo rozpoznaje rysowane przez Ciebie kszta(cid:239)ty, mo(cid:285)esz zwi(cid:218)kszy(cid:202) poziom rozpoznawania, rozwijaj(cid:200)c list(cid:218) Poziom rozpoznawania kszta(cid:239)tów na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wybór poziomu rozpoznawania Wybieraj(cid:200)c pozycj(cid:218) Najwy(cid:285)szy, spowodujesz, (cid:285)e program za wszelk(cid:200) cen(cid:218) b(cid:218)dzie si(cid:218) stara(cid:239) rozpozna(cid:202) w narysowanym przez Ciebie kszta(cid:239)cie jedn(cid:200) z podstawo- wych figur. Ustawienie Najni(cid:285)szy spowoduje, (cid:285)e naszkicowany kszta(cid:239)t b(cid:218)dzie musia(cid:239) by(cid:202) bardzo podobny do jednej z podstawowych figur (rysunek 3.14). W podobny sposób mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) poziom wyg(cid:239)adzania ostrych naro(cid:285)ników. W tym celu wystarczy zmieni(cid:202) ustawienie listy Poziom inteligentnego wyg(cid:239)adzania. Aby wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) rozpoznawanie oraz wyg(cid:239)adzanie kszta(cid:239)tów, wystarczy na obu opi- sanych powy(cid:285)ej listach wybra(cid:202) pozycj(cid:218) Brak. 60 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.14. Ró(cid:285)ne poziomy rozpoznawania kszta(cid:239)tu Nadawanie obiektom kolorów W tej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u zajm(cid:218) si(cid:218) wybieraniem kolorów. Poniewa(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci nadawania obiektom barw oraz wype(cid:239)nie(cid:241) s(cid:200) olbrzymie i w celu dok(cid:239)adnego ich poznania trzeba by omawia(cid:202) troch(cid:218) bardziej skomplikowane czynno(cid:258)ci, zajm(cid:218) si(cid:218) tutaj tylko najbardziej podstawowymi opcjami. Chc(cid:200)c szybko nada(cid:202) barw(cid:218) obiektowi, wska(cid:285) ten element, a na palecie znajduj(cid:200)cej si(cid:218) z prawej strony ekranu kliknij kolor, który chcesz mu nada(cid:202). Wn(cid:218)trze obiektu zostanie wype(cid:239)nione wybranym kolorem (jest to tzw. kolor wype(cid:239)nienia). Aby zmieni(cid:202) barw(cid:218) konturu obiektu, kliknij kolor z tej samej palety prawym przyciskiem myszy. Je(cid:285)eli na palecie nie znajdziesz odpowiedniego koloru, kliknij przycisk rozwini(cid:218)cia palety kolorów. Zostanie wy(cid:258)wietlona pe(cid:239)na paleta kolorów (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wype(cid:239)nienie i kontur obiektu 61 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Aby usun(cid:200)(cid:202) kolor obiektu, kliknij przekre(cid:258)lony kwadrat znajduj(cid:200)cy si(cid:218) na samej górze palety kolorów. Pozwala on nada(cid:202) obiektom przezroczysto(cid:258)(cid:202). Potraktowany w ten sposób obiekt nie posiada wype(cid:239)nienia (lub konturu). Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e wybra(cid:202) inny odcie(cid:241) interesuj(cid:200)cego Ci(cid:218) koloru. W tym celu przy- trzymaj d(cid:239)u(cid:285)ej kolor jak najbardziej zbli(cid:285)ony do potrzebnej Ci barwy, a b(cid:218)dziesz móg(cid:239) zastosowa(cid:202) jego odcie(cid:241), inny ni(cid:285) te pokazane dotychczas, poniewa(cid:285) pojawi si(cid:218) wówczas dodatkowa paleta kolorów. Kliknij wybrany kolor (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Paleta z dodatkowymi kolorami Na rysunku poni(cid:285)ej widoczne jest szare kó(cid:239)ko, bia(cid:239)y kwadrat i przezroczysty trójk(cid:200)t. Przezroczysto(cid:258)(cid:202) cz(cid:218)sto jest mylona z kolorem bia(cid:239)ym, gdy(cid:285) rysujesz na bia(cid:239)ej kartce, która „prze(cid:258)wituje” przez obiekt (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Przezroczysty trójk(cid:200)t umo(cid:285)liwia zobaczenie obiektów le(cid:285)(cid:200)cych pod nim Wybrany kolor mo(cid:285)na równie(cid:285) przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) na konkretny obiekt. Dzi(cid:218)ki temu przed zmian(cid:200) barwy nie trzeba zaznacza(cid:202) obiektu. Aby to zrobi(cid:202), kliknij wybrany kolor i przytrzymuj(cid:200)c lewy przycisk myszy, przeci(cid:200)gnij go nad obiekt i pu(cid:258)(cid:202). Powtórz to jeszcze raz, ale tym razem przeci(cid:200)gnij kolor na kontur obiektu. W trakcie przeci(cid:200)gania koloru trzeba zwróci(cid:202) uwag(cid:218) na kursor myszy. Zobaczysz obok niego kwadrat w wybranej barwie. Gdy kursor myszy znajdzie si(cid:218) nad kon- turem obiektu, z prawej strony pojawi si(cid:218) kwadrat pusty w (cid:258)rodku, a gdy kursor znajdzie si(cid:218) nad obiektem, kwadrat ponownie zostanie wype(cid:239)niony wybranym kolorem. W ten sposób mo(cid:285)esz przeci(cid:200)ga(cid:202) kolory, nadaj(cid:200)c obiektom wybrane wy- pe(cid:239)nienia lub kolory konturów (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Przeci(cid:200)ganie koloru na obiekt 62 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Je(cid:285)eli podczas przeci(cid:200)gania pu(cid:258)cisz lewy przycisk myszy w miejscu, gdzie nie ma (cid:285)adnego obiektu, pojawi si(cid:218) okno o nazwie Wype(cid:239)nienie jednolite z zaznaczon(cid:200) opcj(cid:200) Rysunek (rysunek 3.19). Je(cid:285)eli j(cid:200) zaakceptujesz, klikaj(cid:200)c przycisk OK lub wciskaj(cid:200)c Enter, od tej pory ka(cid:285)dy nowo rysowany obiekt b(cid:218)dzie mia(cid:239) taki w(cid:239)a(cid:258)nie kolor. B(cid:218)dzie to tzw. kolor domy(cid:258)lny. Rysunek 3.19. Nadawanie domy(cid:258)lnego koloru Bardzo ciekaw(cid:200) funkcj(cid:200) jest mieszanie kolorów. Je(cid:258)li podczas przeci(cid:200)gania ja- kiego(cid:258) koloru przytrzymasz wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl, a docelowy obiekt b(cid:218)dzie ju(cid:285) wype(cid:239)niony inn(cid:200) barw(cid:200), oba kolory zostan(cid:200) ze sob(cid:200) zmieszane w stosunku 90 do 10 (90 koloru wcze(cid:258)niejszego do 10 nowego). Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e skopiowa(cid:202) kolor z jednego obiektu do innego. W tym celu z(cid:239)ap pra- wym przyciskiem myszy obiekt, z którego chcesz skopiowa(cid:202) kolor. Nast(cid:218)pnie prze- su(cid:241) wska(cid:283)nik myszy nad obiekt docelowy i dopiero wtedy zwolnij przycisk. Wybierz z tzw. menu podr(cid:218)cznego (nazywanego równie(cid:285) menu kontekstowym) jedn(cid:200) z trzech opcji (rysunek 3.20): (cid:81) Kopiuj wype(cid:239)nienie tutaj — aby skopiowa(cid:202) tylko wype(cid:239)nienie bez konturu. (cid:81) Kopiuj kontur tutaj — aby skopiowa(cid:202) jedynie kontur bez wype(cid:239)nienia. (cid:81) Kopiuj wszystkie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci — aby skopiowa(cid:202) zarówno wype(cid:239)nienie, jak i kontur. W ostatnim przypadku oprócz kolorów zostan(cid:200) skopiowane tak(cid:285)e inne w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu, które mo(cid:285)e on posiada(cid:202). 63 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Rysunek 3.20. Kopiowanie wype(cid:239)nienia i konturu Transformacje obiektów Po narysowaniu dowolnego obiektu mo(cid:285)esz go poddawa(cid:202) wielu ró(cid:285)nym trans- formacjom, takim jak zmiana rozmiaru czy obrót. W przypadku rysunków wekto- rowych istotn(cid:200) zalet(cid:200) takich czynno(cid:258)ci jest to, (cid:285)e transformowane obiekty niczego nie trac(cid:200) na swojej jako(cid:258)ci. Aby dokona(cid:202) transformacji, zaznacz obiekt za pomoc(cid:200) wska(cid:283)nika (tak naprawd(cid:218) mo(cid:285)esz wskaza(cid:202) obiekt przy dowolnym wybranym narz(cid:218)dziu, lecz nie polecam tego, gdy(cid:285) niechc(cid:200)cy mo(cid:285)esz narysowa(cid:202) np. elips(cid:218)). Kliknij jeden z czarnych kwadratów znajduj(cid:200)cych si(cid:218) na obwodzie obiektu (zwa- nych uchwytami zaznaczenia), aby zmieni(cid:202) jego rozmiar (rysunki 3.21 i 3.22). Nast(cid:218)pnie przytrzymuj(cid:200)c lewy przycisk myszy, przeci(cid:200)gnij kursor w inne po(cid:239)o(cid:285)enie. Rysunek 3.21. Zmiana wysoko(cid:258)ci obiektu Rysunek 3.22. Proporcjonalna zmiana wysoko(cid:258)ci i szeroko(cid:258)ci obiektu 64 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Aby zmieni(cid:202) po(cid:239)o(cid:285)enie obiektu bez zmiany jego rozmiaru, kliknij wska(cid:283)nikiem dowoln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) obiektu i przeci(cid:200)gnij go w inne miejsce. Znak znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w (cid:258)rodku obiektu pozwala na przesuwanie go, gdy wybrane jest dowolne narz(cid:218)dzie. Aby dok(cid:239)adnie okre(cid:258)li(cid:202) po(cid:239)o(cid:285)enie danego obiektu, skorzystaj z paska w(cid:239)a(cid:258)ciwo- (cid:258)ci. W polach X i Y wpisz wspó(cid:239)rz(cid:218)dne po(cid:239)o(cid:285)enia obiektu na kartce (warto(cid:258)(cid:202) x: 0.0 mm i y: 0.0 mm to punkt o wspó(cid:239)rz(cid:218)dnych 0, 0 na linijce; je(cid:258)li linijka nie jest widoczna, mo(cid:285)esz j(cid:200) w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) za pomoc(cid:200) polecenia Widok/Linijki) — rysunek 3.23. Rysunek 3.23. Fragment paska w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci z polami wspó(cid:239)rz(cid:218)dnych oraz rozmiaru obiektu W dwóch nast(cid:218)pnych polach podaj rozmiar obiektu — jego szeroko(cid:258)(cid:202) i wysoko(cid:258)(cid:202). W polach okre(cid:258)laj(cid:200)cych rozmiar obiektu, jego skal(cid:218), a tak(cid:285)e w wielu innych mo(cid:285)na wpisywa(cid:202) nie tylko warto(cid:258)ci liczbowe. Mo(cid:285)liwe jest tak(cid:285)e wprowadzanie wyra(cid:285)e(cid:241) algebraicznych za pomoc(cid:200) takich znaków dzia(cid:239)a(cid:241) jak + (dodawanie), – (odejmowanie), * (mno(cid:285)enie) oraz / (dzielenie). Je(cid:285)eli np. w polu okre(cid:258)laj(cid:200)cym szeroko(cid:258)(cid:202) obiektu znajduje si(cid:218) warto(cid:258)(cid:202) 131,012 mm, a wpiszesz 131,012 mm/4, to ustalisz szeroko(cid:258)(cid:202) obiektu na 32,753 mm. Je(cid:285)eli podczas instalowania programu CorelDRAW wybra(cid:239)e(cid:258) j(cid:218)zyk polski, to roz- miary obiektu b(cid:218)d(cid:200) podawane w milimetrach. Je(cid:285)eli chcesz zmieni(cid:202) te jednostki np. na centymetry lub cale, z górnego menu Narz(cid:218)dzia wybierz polecenie Opcje. Z lewej strony okna rozwi(cid:241) wiersz Dokument, a nast(cid:218)pnie kliknij pozycj(cid:218) Linijki. Teraz rozwi(cid:241) list(cid:218) rozwijan(cid:200) Jednostki i wybierz (cid:285)(cid:200)dan(cid:200) jednostk(cid:218). Zamiast otwiera(cid:202) okno Opcje, mo(cid:285)esz wybra(cid:202) narz(cid:218)dzie Wska(cid:283)nik i klikn(cid:200)(cid:202) na pustym obszarze kartki, a nast(cid:218)pnie wybra(cid:202) jednostki na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, rozwijaj(cid:200)c list(cid:218) Jednostki. 65 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Nowe proporcje obiektu mo(cid:285)esz te(cid:285) okre(cid:258)li(cid:202) w procentach. K(cid:239)ódka (Zablokuj pro- porcj(cid:218)) pozwala okre(cid:258)li(cid:202), czy zmiana jednej warto(cid:258)ci ma poci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) za sob(cid:200) pro- porcjonaln(cid:200) zmian(cid:218) drugiej. Na przyk(cid:239)ad gdy k(cid:239)ódka jest aktywna (wida(cid:202) wtedy, (cid:285)e jest otwarta), a Ty wpiszesz now(cid:200) szeroko(cid:258)(cid:202) obiektu, wysoko(cid:258)(cid:202) obiektu nie zmieni si(cid:218). Natomiast gdy k(cid:239)ódka jest zamkni(cid:218)ta, zmiana szeroko(cid:258)ci poci(cid:200)gnie za sob(cid:200) odpowiedni(cid:200) zmian(cid:218) wysoko(cid:258)ci. Podobnie rzecz si(cid:218) ma z warto(cid:258)ciami pro- centowymi. Wszystkie czynno(cid:258)ci zwi(cid:200)zane z transformacj(cid:200) obiektu s(cid:200) wykonywane do- my(cid:258)lnie wzgl(cid:218)dem jego (cid:258)rodka. Czasami jednak zachodzi konieczno(cid:258)(cid:202) modyfikacji obiektu np. wzgl(cid:218)dem naro(cid:285)nika. W tym celu nale(cid:285)y zaznaczy(cid:202) odpowiedni punkt odniesienia znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w polu Pocz(cid:200)tek uk(cid:239)adu obiektu (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Powi(cid:218)kszenie rysunku do 200 przy dwóch ró(cid:285)nych ustawieniach punktów odniesienia Aby zmieni(cid:202) rozmiary obiektu o wielokrotno(cid:258)(cid:202) jego dotychczasowych wymiarów, wci(cid:258)nij klawisz Ctrl. Nast(cid:218)pnie kliknij i przesu(cid:241) jeden z uchwytów zaznaczenia, aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) rozmiar o 100 , 200 , 300 itd. Niestety, nie mo(cid:285)na zmniejszy(cid:202) rozmiarów obiektu (np. do 50 ) z przytrzymanym klawiszem Ctrl. Trzymaj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl, da si(cid:218) jedynie zwi(cid:218)ksza(cid:202) rozmiary obiektu. Je(cid:285)eli jednak zale(cid:285)y Ci na dok(cid:239)adnym zmniejszeniu np. szeroko(cid:258)ci obiektu o po(cid:239)ow(cid:218), skorzystaj z paska w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, gdy obiekt zostanie zaznaczony Wska(cid:283)nikiem. Sprawd(cid:283), czy k(cid:239)ódka proporcji Zablokuj proporcj(cid:218) jest „otwarta”, a nast(cid:218)pnie w polu Wspó(cid:239)czynnik skalowania, w wierszu okre(cid:258)laj(cid:200)cym szeroko(cid:258)(cid:202), wpisz odpowiedni(cid:200) wielko(cid:258)(cid:202) (mo(cid:285)esz tak(cid:285)e wprowadzi(cid:202) (cid:285)(cid:200)dan(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) za pomoc(cid:200) strza(cid:239)ek widocznych obok pola z warto(cid:258)ci(cid:200)). 66 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Mo(cid:285)na tak(cid:285)e odbi(cid:202) obiekt. W tym celu przeci(cid:200)gnij który(cid:258) z uchwytów przez obiekt „na jego drug(cid:200)” stron(cid:218). W ten sposób utworzysz lustrzane odbicie obiektu (rysunek 3.25). Nie zapomnij o przytrzymaniu klawisza Ctrl, bo inaczej zmienisz oryginalne rozmiary. Rysunek 3.25. Lustrzane odbicie obiektu Obiekty mo(cid:285)esz tak(cid:285)e obraca(cid:202) lub pochyla(cid:202). Aby to zrobi(cid:202), nale(cid:285)y ponownie klik- n(cid:200)(cid:202) zaznaczony ju(cid:285) wcze(cid:258)niej obiekt. Nast(cid:218)pnie przeci(cid:200)gnij jedn(cid:200) z prostych strza(cid:239)ek (widniej(cid:200)cych po(cid:258)rodku boków obiektu) i pochyl zaznaczony element. Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl pozwala na modyfikacj(cid:218) na- chylenia w odst(cid:218)pach co 15 stopni (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Pochylanie obiektu Kliknij nast(cid:218)pnie jedn(cid:200) z „zakr(cid:218)conych” strza(cid:239)ek (widniej(cid:200)cych w naro(cid:285)nikach za- znaczonego elementu) i obró(cid:202) obiekt. Podobnie jak podczas pochylania, wci(cid:258)ni(cid:218)ty klawisz Ctrl pozwala obraca(cid:202) obiekt w odst(cid:218)pach co 15 stopni (rysunek 3.27). Rysunek 3.27. Obracanie obiektu Je(cid:285)eli nie chcesz obraca(cid:202) obiektu wzgl(cid:218)dem jego (cid:258)rodka, zmie(cid:241) po(cid:239)o(cid:285)enie punktu (cid:258)rodka obrotu, umieszczaj(cid:200)c go w miejscu obszaru roboczego, wzgl(cid:218)dem którego b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) dokona(cid:202) obrotu. Kliknij i przeci(cid:200)gnij punkt (cid:258)rodka obrotu obiektu, który znajduje si(cid:218) w samym centrum obiektu i jest oznaczony kó(cid:239)eczkiem z czarn(cid:200) kropk(cid:200). Je(cid:285)eli chcesz, mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) jego po(cid:239)o(cid:285)enie na dowolne inne (nawet poza obiektem). Nast(cid:218)pnie kliknij jedn(cid:200) ze strza(cid:239)ek obrotu i obró(cid:202) obiekt wzgl(cid:218)dem punktu, w którym umie- (cid:258)ci(cid:239)e(cid:258) punkt (cid:258)rodka obrotu. 67 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Je(cid:258)li podczas przesuwania (cid:258)rodka obrotu przytrzymasz klawisz Ctrl, (cid:258)rodek ob- rotu przesunie si(cid:218) do jednego z dziewi(cid:218)ciu charakterystycznych punktów (s(cid:200) to naro(cid:285)niki, (cid:258)rodki boków i (cid:258)rodek obiektu). Podczas obracania obiektów bardzo przydatne mo(cid:285)e si(cid:218) te(cid:285) okaza(cid:202) pole k(cid:200)ta obrotu, które znajduje si(cid:218) na pasku na- rz(cid:218)dzi, gdzie na bie(cid:285)(cid:200)co mo(cid:285)esz kontrolowa(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) obrotu. Pochylanie i obracanie obiektów (z przytrzymanym klawiszem Ctrl) odbywa si(cid:218) domy(cid:258)lnie co 15 stopni. Jest to bardzo wygodne ustawienie, gdy(cid:285) bez problemu mo(cid:285)na uzyska(cid:202) bardzo cz(cid:218)sto stosowane k(cid:200)ty, jak np. 30, 45 czy 90 stopni. Gdy jednak zale(cid:285)y Ci na obróceniu obiektu o mniejszy k(cid:200)t, np. o 5 czy 10 stopni, musisz albo pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) paskiem w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, albo zmieni(cid:202) ustawienia domy(cid:258)lne. Aby to zrobi(cid:202), rozwi(cid:241) górne menu Narz(cid:218)dzia, a nast(cid:218)pnie wybierz Opcje. Z lewej strony okna rozwi(cid:241) wiersz Obszar roboczy i zaznacz pozycj(cid:218) Edytuj (rysunek 3.28). W polu Wymuszony k(cid:200)t wprowad(cid:283) w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Aby zamkn(cid:200)(cid:202) okno, kliknij przycisk OK. Rysunek 3.28. Zmiana wymuszonego k(cid:200)ta Precyzyjne transformacje obiektów Opisane wcze(cid:258)niej transformacje obiektów za pomoc(cid:200) myszy i klawiatury po- zwalaj(cid:200) na szybkie wykonanie okre(cid:258)lonej czynno(cid:258)ci. Jednak najcz(cid:218)(cid:258)ciej nie daj(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci precyzyjnego zastosowania danej transformacji z jednoczesnym do- wolnym okre(cid:258)leniem warto(cid:258)ci dokonywanych zmian. Dlatego te(cid:285) w takich przy- padkach wygodniej jest skorzysta(cid:202) z okna dokowanego Transformacje. Pozwala ono na precyzyjne wykonanie dowolnej transformacji nie tylko na obiekcie, ale tak(cid:285)e na kopii zaznaczonego obiektu. Okno dokowane Transformacje wybiera si(cid:218) z górnego menu Obiekt. Z wy(cid:258)wie- tlonej listy mo(cid:285)na wskaza(cid:202) (cid:285)(cid:200)dan(cid:200) transformacj(cid:218), cho(cid:202) da si(cid:218) tak(cid:285)e szybko j(cid:200) pó(cid:283)niej zmieni(cid:202) za pomoc(cid:200) odpowiednich przycisków znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna dokowanego (rysunek 3.29). 68 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.29. Wybór transformacji oraz okno dokowane Transformacja W przypadku wybrania transformacji po(cid:239)o(cid:285)enia obiektu nale(cid:285)y w polach x oraz y wpisa(cid:202) odpowiednie warto(cid:258)ci przesuni(cid:218)cia obiektu na obszarze roboczym. Je(cid:285)eli zostanie zaznaczone pole Po(cid:239)o(cid:285)enie wzgl(cid:218)dne, to obiekt zmieni swoj(cid:200) pozycj(cid:218) o podane warto(cid:258)ci wzgl(cid:218)dem swojego aktualnego po(cid:239)o(cid:285)enia. Wy(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c za(cid:258) zazna- czenie tego pola, mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) po(cid:239)o(cid:285)enie wzgl(cid:218)dem kartki. Domy(cid:258)lnie punkt (0, 0) uk(cid:239)adu wspó(cid:239)rz(cid:218)dnych znajduje si(cid:218) w lewym dolnym naro(cid:285)niku kartki. Zaznaczenie jednego z pustych pól znajduj(cid:200)cych si(cid:218) poni(cid:285)ej polecenia Po(cid:239)o(cid:285)enie wzgl(cid:218)dne spowoduje przesuni(cid:218)cie obiektu w wybranym kierunku o tyle, ile zajmuje obszar zaznaczenia tego obiektu. Transformacj(cid:218) mo(cid:285)na wykona(cid:202) dla kopii zaznaczonego obiektu, wprowadzaj(cid:200)c w polu Kopie odpowiedni(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Chc(cid:200)c wykona(cid:202) transformacj(cid:218), nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Zastosuj. Transformacje Obró(cid:202), Skala i odbicie lustrzane, Rozmiar i Pochyl odbywaj(cid:200) si(cid:218) na niemal identycznych zasadach jak zmiana Po(cid:239)o(cid:285)enia. Jedynie zamiast pól x i y (umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych zmian(cid:218) po(cid:239)o(cid:285)enia obiektu) pojawiaj(cid:200) si(cid:218) ustawienia odpo- wiednie dla danej transformacji. Je(cid:285)eli zastosowa(cid:239)e(cid:258) transformacj(cid:218) do oryginalnego obiektu, mo(cid:285)esz szybko cofn(cid:200)(cid:202) dokonane zmiany. Wystarczy wybra(cid:202) polecenie Obiekt/Wyczy(cid:258)(cid:202) transformacje. 69 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e szybko wywo(cid:239)a(cid:202) odpowiednie okno dokowane transformacji za po- moc(cid:200) kombinacji klawiszy podanych w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Spis kombinacji klawiszy okien dokowanych transformacji obiektów Kombinacja klawiszy Wykonywana czynno(cid:258)(cid:202) Alt+F7 Alt+F8 Alt+F9 Alt+F10 Otwieranie okna dokowanego transformacji po(cid:239)o(cid:285)enia. Otwieranie okna dokowanego transformacji obrotu. Otwieranie okna dokowanego transformacji skali. Otwieranie okna dokowanego transformacji rozmiaru. Tworzenie kopii obiektu Je(cid:285)eli konieczne jest umieszczenie w obszarze roboczym kilku identycznych obiektów, nie trzeba rysowa(cid:202) ich wszystkich. Wystarczy narysowa(cid:202) tylko jeden, a nast(cid:218)pnie utworzy(cid:202) jego kopi(cid:218). Kopia b(cid:218)dzie mia(cid:239)a identyczne rozmiary i w(cid:239)a- (cid:258)ciwo(cid:258)ci jak oryginalny obiekt. Tworzenie kopii obiektu podczas transformacji Aby utworzy(cid:202) kopi(cid:218) obiektu, wska(cid:285) obiekt, klikaj(cid:200)c go. Wci(cid:258)nij klawisz + znajdu- j(cid:200)cy si(cid:218) z prawej strony klawiatury (w tzw. bloku klawiszy numerycznych). Utwo- rzysz w ten sposób kopi(cid:218) obiektu. Poniewa(cid:285) kopia wygl(cid:200)da tak samo i znajduje si(cid:218) w tym samym miejscu co ory- gina(cid:239), aby zobaczy(cid:202) efekt swojego dzia(cid:239)ania, kliknij i przesu(cid:241) j(cid:200) troch(cid:218). Takie same rezultaty daje wykonanie sekwencji polece(cid:241) z menu Edycja/Kopiuj, a nast(cid:218)pnie Edycja/Wklej (ewentualnie kombinacje klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V), ale pierwszy podany tu sposób jest znacznie wygodniejszy. Aby tworzy(cid:202) kopie obiektów podczas ich transformacji, kliknij i przeci(cid:200)gnij mysz(cid:200) dowolny obiekt w inne miejsce, ale nie zwalniaj przycisku myszy. Wci(cid:258)nij i pu(cid:258)(cid:202) klawisz +. Nast(cid:218)pnie zwolnij lewy przycisk myszy. W ten sposób przesuniesz ko- pi(cid:218) obiektu, a orygina(cid:239) pozostanie na pierwotnym miejscu. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, (cid:285)e gdy podczas przesuwania wci(cid:258)niesz +, kursor myszy zmieni si(cid:218) z plusa ze strza(cid:239)kami w czarn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218) z ma(cid:239)ym plusem w kwadracie (oznaczaj(cid:200)cym w(cid:239)a(cid:258)nie, (cid:285)e przesuwasz kopi(cid:218)). Je(cid:285)eli nie b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) utwo- rzy(cid:202) kopii podczas transformacji, wystarczy, (cid:285)e ponownie wci(cid:258)niesz klawisz +, a operacje b(cid:218)d(cid:200) wykonywane na oryginalnym obiekcie (kursor myszy w postaci 70 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego plusa zako(cid:241)czonego strza(cid:239)kami). Wypróbuj to w odniesieniu do wszystkich opi- sanych transformacji (takich jak np.: zmiana po(cid:239)o(cid:285)enia, zmiana rozmiaru, pochy- lenie czy obrót obiektu). Znacznie wygodniejszym (ale i trudniejszym dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych) sposobem jest wci(cid:258)ni(cid:218)cie podczas transformacji prawego przycisku myszy zamiast klawisza +. Dzia(cid:239)a podobnie, tzn. tworzy kopi(cid:218) obiektu. Musisz zwraca(cid:202) baczn(cid:200) uwag(cid:218) na kszta(cid:239)t kursora myszy, gdy(cid:285) podczas przeprowadzania takiej operacji mo(cid:285)na niechc(cid:200)cy kilka razy wcisn(cid:200)(cid:202) prawy przycisk myszy. Skutkiem tego b(cid:218)dzie brak rozeznania, czy modyfikuje si(cid:218) kopi(cid:218), czy orygina(cid:239). Po nabraniu wprawy mo(cid:285)na zapomnie(cid:202) o klawiszu + podczas transformowania obiektu, cho(cid:202) klawisz jest nieodzowny, gdy chcesz pozostawi(cid:202) obiekt w tym samym po(cid:239)o(cid:285)eniu. Tworzenie wielu kopii obiektu Je(cid:258)li masz zamiar utworzy(cid:202) wiele kopii tego samego obiektu, zachowuj(cid:200)c jed- nocze(cid:258)nie jednakowe odleg(cid:239)o(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy nimi, wygodnym narz(cid:218)dziem mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202) okno dokowane Zrób krok i powtórz. Umo(cid:285)liwia ono tworzenie serii jed- nakowych obiektów w okre(cid:258)lonych odst(cid:218)pach. Dla zaznaczonego obiektu, okno Zrób krok i powtórz wy(cid:258)wietlisz, rozwijaj(cid:200)c górne menu Edycja (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Tworzenie wielu kopii obiektu Wybierz pozycj(cid:218) Zrób krok i powtórz. Z prawej strony ekranu pojawi si(cid:218) okno do- kowane o takiej samej nazwie (rysunek 3.31). Kopie mog(cid:200) by(cid:202) przesuni(cid:218)te wzgl(cid:218)dem wybranego obiektu w poziomie, pionie lub w obu kierunkach jednocze(cid:258)nie. W obszarach okna dokowanego, nazwanych Usta- wienia w poziomie oraz Ustawienia w pionie, wybierz sposób tworzenia kopii: 71 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Rysunek 3.31. Okno dokowane Zrób krok i powtórz (cid:81) Bez przesuni(cid:218)cia — kopie nie b(cid:218)d(cid:200) przesuwane w danym kierunku. (cid:81) Przesuni(cid:218)cie — pozwala na okre(cid:258)lenie przesuni(cid:218)cia ka(cid:285)dej kolejnej kopii w wybranym kierunku. (cid:81) Odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) — pozwala na podanie odleg(cid:239)o(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy kolejnymi kopiami, a tak(cid:285)e na okre(cid:258)lenie kierunku, w którym maj(cid:200) zosta(cid:202) przesuni(cid:218)te. W polu Liczba kopii okre(cid:258)l, ile obiektów ma zosta(cid:202) utworzonych i kliknij przy- cisk Zastosuj. Utworzone w ten sposób nowe obiekty mo(cid:285)na oczywi(cid:258)cie pó(cid:283)niej w miar(cid:218) po- trzeby dowolnie modyfikowa(cid:202), zmieniaj(cid:200)c r(cid:218)cznie ich po(cid:239)o(cid:285)enie, kolor itp. Duplikowanie obiektu Obiekty mo(cid:285)na kopiowa(cid:202) wiele razy z zachowaniem tych samych ustawie(cid:241) prze- suni(cid:218)cia kopii w poziomie i w pionie. Taka czynno(cid:258)(cid:202) nazywana jest duplikowa- niem obiektu. Pozwala niejako zapami(cid:218)ta(cid:202) ustawienia kopiowania i powtórzy(cid:202) je podczas duplikowania innych obiektów. Chc(cid:200)c zduplikowa(cid:202) obiekt, zaznacz go, a nast(cid:218)pnie z górnego menu Edycja wy- bierz polecenie Duplikuj. Zamiast wyboru polecenia z górnego menu mo(cid:285)esz tak(cid:285)e u(cid:285)y(cid:202) kombinacji klawiszy Ctrl+D (rysunek 3.32). Je(cid:285)eli wykonujesz czynno(cid:258)(cid:202) duplikowania po raz pierwszy, na ekranie zostanie wy(cid:258)wietlone okno w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci pozwalaj(cid:200)ce ustawi(cid:202) szczegó(cid:239)owe parametry du- plikowania (rysunek 3.33). W polach Przesuni(cid:218)cie w poziomie i Przesuni(cid:218)cie w pionie wpisz dok(cid:239)adne war- to(cid:258)ci przesuni(cid:218)cia obiektu. Nast(cid:218)pnie kliknij przycisk OK. 72 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.32. Duplikowanie obiektu Rysunek 3.33. Okno w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci duplikowania W ten sposób warto(cid:258)ci przesuni(cid:218)cia obiektu podczas jego duplikowania zostan(cid:200) przez program zapami(cid:218)tane. Je(cid:258)li teraz ponownie wybierzesz polecenie Edycja/ Duplikuj dla innego obiektu, to zostanie on przesuni(cid:218)ty o dok(cid:239)adnie takie same warto(cid:258)ci jak za pierwszym razem, gdy wykonywa(cid:239)e(cid:258) t(cid:218) czynno(cid:258)(cid:202). Je(cid:285)eli b(cid:218)dziesz chcia(cid:239) zmieni(cid:202) warto(cid:258)ci zapami(cid:218)tane podczas pierwszego dupli- kowania, z górnego menu Narz(cid:218)dzia wybierz polecenie Opcje. Nast(cid:218)pnie rozwi(cid:241) wiersz Dokument i wybierz pozycj(cid:218) Ogólne (rysunek 3.34). W polach W poziomie oraz Pionowo wpisz nowe warto(cid:258)ci duplikowania. Je(cid:285)eli w obu polach wpiszesz warto(cid:258)(cid:202) 0, zduplikowany obiekt pojawi si(cid:218) dok(cid:239)adnie w tym samym po(cid:239)o(cid:285)eniu co obiekt oryginalny. 73 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL Rysunek 3.34. Zmiana ustawie(cid:241) duplikowania Klonowanie obiektów Klonowanie obiektów mo(cid:285)e si(cid:218) na pocz(cid:200)tku wydawa(cid:202) czynno(cid:258)ci(cid:200) niemal iden- tyczn(cid:200) z duplikowaniem. Tworzona jest bowiem tak(cid:285)e kopia oryginalnego obiektu o takim samym przesuni(cid:218)ciu jak przy duplikowaniu. Klonowanie obiektu oznacza utworzenie kopii po(cid:239)(cid:200)czonej z orygina(cid:239)em. Wszelkie zmiany wprowadzone w oryginalnym obiekcie s(cid:200) automatycznie wykonywane tak(cid:285)e na klonie lub klonach. Je(cid:285)eli jednak dokonasz zmian na klonie, to na orygi- nale te modyfikacje nie zostan(cid:200) automatycznie powtórzone. Klonowanie obiektu umo(cid:285)liwia jednoczesn(cid:200) zmian(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wielu kopii ory- gina(cid:239)u poprzez zmian(cid:218) obiektu g(cid:239)ównego. Okazuje si(cid:218) to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy obiekt oryginalny i klon maj(cid:200) si(cid:218) ró(cid:285)ni(cid:202) tylko niektórymi w(cid:239)a- (cid:258)ciwo(cid:258)ciami. Na przyk(cid:239)ad mo(cid:285)na spowodowa(cid:202), (cid:285)e obiekt oryginalny i klony b(cid:218)d(cid:200) posiada(cid:239)y to samo wype(cid:239)nienie, ale ró(cid:285)ni(cid:239)y si(cid:218) konturem. Aby dla narysowanego i zaznaczonego obiektu utworzy(cid:202) jego klon, wybierz z gór- nego menu Edycja polecenie Klonuj (rysunek 3.35). Zostanie utworzony klon oryginalnego obiektu przesuni(cid:218)ty o tak(cid:200) sam(cid:200) warto(cid:258)(cid:202), jak gdyby zosta(cid:239)o wybrane polecenie duplikowania. Mo(cid:285)esz teraz ponownie za- znaczy(cid:202) obiekt oryginalny i utworzy(cid:202) dla niego kolejny klon (nie mo(cid:285)na tworzy(cid:202) klonów dla istniej(cid:200)cych ju(cid:285) klonów). Zaznacz teraz ponownie obiekt oryginalny i zmie(cid:241) dowoln(cid:200) jego w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) (np. kolor wype(cid:239)nienia). Klon zostanie automatycznie wype(cid:239)niony takim samym kolorem. Je(cid:285)eli jednak wska(cid:285)esz klon i zmienisz dowoln(cid:200) z jego w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, zmiany te nie zostan(cid:200) powtórzone dla obiektu oryginalnego. Co wi(cid:218)cej, zmiana tej samej w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci dokonana pó(cid:283)niej na obiekcie g(cid:239)ównym nie poci(cid:200)gnie ju(cid:285) za sob(cid:200) analogicznej modyfikacji na klonie. Mo(cid:285)na by powiedzie(cid:202), (cid:285)e zmiana dowolnej w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci klonu powoduje roz(cid:239)(cid:200)czenie powi(cid:200)zania tej w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci (ale tylko tej jednej modyfikowanej) z obiektem oryginalnym. 74 Kup książkęPoleć książkę Podstawy rysunku wektorowego Rysunek 3.35. Klonowanie obiektu Podczas zmiany np. rozmiaru lub k(cid:200)ta obrotu obiektu g(cid:239)ównego takiej samej transformacji zostanie poddany klon. Modyfikuj(cid:200)c jednak po(cid:239)o(cid:285)enie obiektu ory- ginalnego, nie zmienisz po(cid:239)o(cid:285)enia klonu. Je(cid:285)eli dokona(cid:239)e(cid:258) zmian w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci klonu, mo(cid:285)esz przywróci(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci ory- ginalnego obiektu. W tym celu kliknij w obszarze klonu prawym przyciskiem my- szy i wybierz polecenie Powró(cid:202) do obiektu g(cid:239)ównego (rysunek 3.36). Rysunek 3.36. Przywrócenie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci klonu Zostanie wy(cid:258)wietlone okno umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce okre(cid:258)lenie, jakie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci klonu maj(cid:200) zosta(cid:202) przywrócone (rysunek 3.37). Wybierz odpowiednie opcje: (cid:81) Klon wype(cid:239)nienia — przywraca w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wype(cid:239)nienia obiektu g(cid:239)ównego. (cid:81) Klon konturu — przywraca w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci konturu obiektu g(cid:239)ównego. (cid:81) Klon kszta(cid:239)tu (cid:258)cie(cid:285)ki — przywraca w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kszta(cid:239)tu obiektu g(cid:239)ównego. 75 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL (cid:81) Klon transformacji — przywraca w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kszta(cid:239)tu i rozmiaru obiektu g(cid:239)ównego. (cid:81) Klon maski kolorów mapy bitowej — przywraca w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kolorów obiektu g(cid:239)ównego. Rysunek 3.37. Powrót do stylu obiektu g(cid:239)ównego Po zaznaczeniu odpowiednich pól nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk OK. Je(cid:285)eli zapomnia(cid:239)e(cid:258), który obiekt jest obiektem g(cid:239)ównym dla klonu, kliknij element prawym przyciskiem myszy, a nast(cid:218)pnie wybierz polecenie Zaznacz obiekt g(cid:239)ówny. Wokó(cid:239) obiektu g(cid:239)ównego pojawi(cid:200) si(cid:218) czarne uchwyty. Mo(cid:285)na tak(cid:285)e dokona(cid:202) szybkiego zaznaczenia wszystkich klonów obiektu g(cid:239)ów- nego. W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) obiekt oryginalny prawym przyciskiem myszy, a nast(cid:218)pnie wybra(cid:202) polecenie Zaznacz klony (rysunek 3.38). Wokó(cid:239) obszaru zajmowanego przez klony pojawi(cid:200) si(cid:218) uchwyty zaznaczenia. Rysunek 3.38. Zaznaczanie klonów Je(cid:285)eli usuniesz obiekt g(cid:239)ówny, zostan(cid:200) tak(cid:285)e usuni(cid:218)te wszystkie powi(cid:200)zane z nim klony. Gdy usuniesz klon, inne klony oraz obiekt g(cid:239)ówny pozostan(cid:200) nienaruszone. 76 Kup książkęPoleć książkę SKOROWIDZ Has(cid:239)a oznaczone wielk(cid:200) liter(cid:200) odnosz(cid:200) si(cid:218) do nazw narz(cid:218)dzi lub okien. B D Bézier Pierre, 193 Béziera krzywa, Patrz: krzywa Béziera biblioteka symboli, Patrz: symbol biblioteka bitmapa, Patrz: rysunek rastrowy b(cid:239)yskawica, 58 C cie(cid:241), 24, 264 CMYK, 132 Corel CONNECT, 32 Corel PHOTO-PAINT, 223, 226 CorelDRAW uruchamianie, 17 ustawienia domy(cid:258)lne, 39 wersja, 27 czcionka, 95, 97 odmiana stylistyczna, 97 OpenType, 97, 99, 119 rozmiar, 97 rozpoznawanie, 116 Dokonaj szybkiego kadrowania wewn(cid:200)trz, 214 dokument otwieranie, 29 widok, 50 zapisywanie, 26, 27 dymek, 58 dzielenie wyrazów, 106, 107 E efekt, 235, 272 cie(cid:241), Patrz: cie(cid:241) faza, Patrz: faza g(cid:239)(cid:218)bia, Patrz: g(cid:239)(cid:218)bia narz(cid:218)dzie interakcyjne, 263, 265, 267 obrys, Patrz: obrys obwiednia, Patrz: obwiednia perspektywa, Patrz: perspektywa soczewka, Patrz: soczewka zniekszta(cid:239)cenie, Patrz: zniekszta(cid:239)cenie ekran, 22 elipsa, 23, 56 (cid:239)uk, 92, 200 wycinek, 91, 92, 200 z trzech punktów, 59 Kup książkęPoleć książkę ABC CorelDRAW X7 PL fraktal, 140 F G g(cid:239)(cid:218)bia, 249, 267 faza, 254 g(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202), 251 punkt zbiegu, 250 (cid:258)wiat(cid:239)o, 251 grafika rastrowa, 12, 127, 177 wektorowa, 12, 21, 127, 177 Gumka, 203, 205 gwiazda, 57 HSB, 132 H I inicja(cid:239) wpuszczany, 103 Inteligentne rysowanie, 59 Inteligentne wype(cid:239)nienie, 25, 60 Interakcyjne wype(cid:239)nienie, 25, 129, 136, 139, 147 jednostki, 65, 162 J K kadrowanie wewn(cid:200)trz grupy obiektów, 213 Kadrowanie, 23, 203, 204, 211 klawisz funkcyjny, 39 spacji, 39 klon, 74 przywracanie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 75 zazna
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC CorelDRAW X7 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: