Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 007586 18991670 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2010 PL - książka
ABC Excel 2010 PL - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2892-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komputery zostały zbudowane po to, aby ułatwiać ludziom przeprowadzanie rozmaitych obliczeń. Z tego powodu powstały również pierwsze programy - ich głównym celem było przetwarzanie liczb. Nie inaczej rzecz ma się z aplikacją Excel, ale jej twórcom przyświecała jeszcze jedna myśl: chcieli udostępnić potężne możliwości obliczeniowe szerszemu gronu użytkowników. Zamierzenie to udało się zrealizować tak skutecznie, że w chwili obecnej Excel jest jednym z najpopularniejszych programów na świecie i można go znaleźć niemal na każdym komputerze osobistym z systemem Windows. A kolejne wersje aplikacji tylko zwiększają tę popularność, oferując coraz więcej coraz lepszych narzędzi analitycznych i graficznych.

Początkujący użytkownik Excela może poczuć się nieco przytłoczony liczbą dostępnych w nim funkcji i narzędzi. Z pewnością nie bardzo też wie, co zrobić z prostokątną siatką komórek arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie te problemy rozwiązuje książka 'ABC Excel 2010 PL ', która krok po kroku wprowadzi Cię w nieograniczony świat możliwości obliczeniowych Excela. Lektura krótkich, treściwych rozdziałów pozwoli poznać interfejs programu, narzędzia służące do przetwarzania danych oraz sposoby nadawania im właściwej formy. Dowiesz się, jakie są możliwości związane z tworzeniem atrakcyjnych wykresów oraz opracowywaniem przejrzystych zestawień tabelarycznych. Nauczysz się wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i odkryjesz niezbędne do tego funkcje. Autor książki zadbał także o efekt końcowy - podpowiada, jak dzięki Excelowi najskuteczniej prezentować otrzymane wyniki!

Poznaj z bliska możliwości najnowszego Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

COM+. Kompendium programisty Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2892-6 Format: 158×228, stron: 256 • Poznaj interfejs i narzędzia programu Excel 2010 PL • Naucz się pisać zaawansowane formuły i korzystać z funkcji • Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne wykresy i drukować arkusze Komputery zostały zbudowane po to, aby ułatwiać ludziom przeprowadzanie rozmaitych obliczeń. Z tego powodu powstały również pierwsze programy – ich głównym celem było przetwarzanie liczb. Nie inaczej rzecz ma się z aplikacją Excel, ale jej twórcom przyświecała jeszcze jedna myśl: chcieli udostępnić potężne możliwości obliczeniowe szerszemu gronu użytkowników. Zamierzenie to udało się zrealizować tak skutecznie, że w chwili obecnej Excel jest jednym z najpopularniejszych programów na świecie i można go znaleźć niemal na każdym komputerze osobistym z systemem Windows. A kolejne wersje aplikacji tylko zwiększają tę popularność, oferując coraz więcej coraz lepszych narzędzi analitycznych i graficznych. Początkujący użytkownik Excela może poczuć się nieco przytłoczony liczbą dostępnych w nim funkcji i narzędzi. Z pewnością nie bardzo też wie, co zrobić z prostokątną siatką komórek arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie te problemy rozwiązuje książka „ABC Excel 2010 PL”, która krok po kroku wprowadzi Cię w nieograniczony świat możliwości obliczeniowych Excela. Lektura krótkich, treściwych rozdziałów pozwoli poznać interfejs programu, narzędzia służące do przetwarzania danych oraz sposoby nadawania im właściwej formy. Dowiesz się, jakie są możliwości związane z tworzeniem atrakcyjnych wykresów oraz opracowywaniem przejrzystych zestawień tabelarycznych. Nauczysz się wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i odkryjesz niezbędne do tego funkcje. Autor książki zadbał także o efekt końcowy – podpowiada, jak dzięki Excelowi najskuteczniej prezentować otrzymane wyniki! • Korzystanie z interfejsu programu Excel • Wprowadzanie, edytowanie i zapisywanie danych w arkuszach • Narzędzia baz danych i weryfikacja danych • Formatowanie komórek i całych arkuszy • Pisanie formuł i korzystanie z wbudowanych funkcji • Tworzenie i modyfikacja wykresów • Definiowanie parametrów wydruku i drukowanie arkuszy • Konfigurowanie programu Excel Poznaj z bliska możliwości najnowszego Excela Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 SPIS TRE¥CI 1 2 3 4 WstÚp ..............................................................................7 Arkusz kalkulacyjny ......................................................11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ...............................................13 Excel 2010 .....................................................................................14 Uruchamianie programu ................................................17 Okno programu ..............................................................21 Komórka aktywna .........................................................................26 Nawigacja i zaznaczanie ................................................29 Zaznaczanie ...................................................................................29 Zaznaczanie pojedynczych komórek .......................................30 Zaznaczanie sÈsiednich komórek ............................................30 Zaznaczanie wiersza i kolumny ..............................................31 Zaznaczanie arkusza ................................................................32 Usuwanie zaznaczenia ............................................................32 Nawigacja i zaznaczanie za pomocÈ klawiatury ..........................32 Nawigacja wewnÈtrz obszaru .................................................33 Przewijanie arkusza przy wciĂniÚtym klawiszu Scroll Lock ..............................................................34 Zaznaczanie ..............................................................................35 Rozszerzanie zaznaczenia .......................................................35 ABC Excel 2010 PL 5 6 7 8 9 Rozmiary i liczba komórek ............................................ 37 Zmiana rozmiarów komórek .........................................................37 Wstawianie wierszy ......................................................................38 Wstawianie kolumn ......................................................................41 Wstawianie wierszy przez przeciÈganie ......................................42 Wstawianie kolumn przez przeciÈganie .......................................44 Wstawianie komórek za pomocÈ menu podrÚcznego ..................45 Wprowadzanie danych ................................................... 47 Rodzaje danych ..............................................................................48 Wpisywanie danych ......................................................................49 Kopiowanie danych .......................................................................49 Serie danych ..................................................................................51 Formuïy .........................................................................................52 Arkusze i pliki .............................................................. 57 Sprawdzanie zgodnoĂci .................................................................61 Koniec pracy programu .................................................................64 Edycja danych ............................................................... 65 Wprowadzanie zmian ...................................................................65 Blokowanie edycji w komórkach ..................................................66 Usuwanie komórek ........................................................................67 Czyszczenie komórek ....................................................................69 Anulowanie zmian ........................................................................71 Powtarzanie ostatniej czynnoĂci ..................................................72 Wyszukiwanie sekwencji znaków ................................................73 Zamiana sekwencji znaków ..........................................................74 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartoĂci ............75 Zaznaczanie pustych komórek ................................................76 Filtrowanie ....................................................................................76 Formatowanie arkusza .................................................. 81 Kopiowanie formatów ...................................................................82 Kopiowanie szerokoĂci kolumn ....................................................83 Krój, rozmiar i kolor czcionki .......................................................83 Pogrubienie, pochylenie i podkreĂlenie czcionki ..........................84 WyĂwietlanie dïugich tekstów ......................................................85 Dostosowanie szerokoĂci komórki ..........................................85 Dostosowanie wielkoĂci czcionki ............................................86 WyĂwietlanie wielu wierszy ...................................................86 Zmiana szerokoĂci kolumn w caïym arkuszu .........................88 Precyzyjne ustawienie szerokoĂci kolumn .............................88 Zmiana wysokoĂci wierszy ......................................................89 Zmiana domyĂlnych parametrów tekstu ......................................90 4 Spis treĂci 10 Formatowanie danych ....................................................91 Formatowanie daty i czasu ...........................................................92 Puïapki formatowania ...................................................................96 Nie zawsze 2+2 = 4 ......................................................................98 Szybkie formatowanie ...................................................................99 Liczba miejsc dziesiÚtnych ..........................................................100 Symbol waluty .............................................................................101 Procenty .......................................................................................102 Baza danych .................................................................105 Dodawanie rekordów ..................................................................109 Wyszukiwanie danych ................................................................109 Sortowanie danych ......................................................................110 Ochrona danych ............................................................113 Ochrona arkusza ..........................................................................113 Blokowanie i ukrywanie komórek ..............................................116 Ochrona dokumentu ....................................................................117 13 Weryfikacja danych .....................................................119 11 12 14 15 Ograniczanie wprowadzania danych do wartoĂci na liĂcie rozwijanej ...................................................................124 Formuïy .......................................................................127 Konfigurowanie programu ............................................133 Liczba ostatnio uĝywanych dokumentów ..................................135 Zapisywanie dokumentów ..........................................................136 Pliki otwierane wraz z Excelem .................................................137 Zabezpieczenia przed nieumyĂlnym zmodyfikowaniem arkusza .......................................................138 Maksymalizacja obszaru wyĂwietlania arkusza ........................138 16 Wykresy ......................................................................141 Szybkie tworzenie wykresów .....................................................141 Formatowanie wykresów ...........................................................143 Wykres ograniczonego zakresu danych ......................................149 Kreator wykresów .......................................................................150 Drukowanie .................................................................153 Drukarka domyĂlna .....................................................................154 Podziaï na strony .........................................................................156 PodglÈd wydruku ........................................................................158 Drukowanie obszaru ...................................................................164 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................165 17 5 ABC Excel 2010 PL 18 19 20 21 22 Funkcje finansowe ....................................................... 169 Amortyzacja Ărodka trwaïego .....................................................170 WartoĂÊ przyszïej inwestycji ......................................................171 WysokoĂÊ spïaty odsetek kredytu ...............................................174 Liczba okresów dla inwestycji ....................................................175 WartoĂÊ bieĝÈca inwestycji .........................................................177 Funkcje daty i czasu .................................................... 179 WyĂwietlanie bieĝÈcej daty jako liczby dziesiÚtnej ...................179 WyĂwietlanie bieĝÈcej daty ........................................................182 Funkcje trygonometryczne ........................................... 185 Arcus cosinus ...............................................................................185 Arcus cosinus hiperboliczny .......................................................188 Arcus sinus ..................................................................................191 Arcus sinus hiperboliczny ...........................................................193 Arcus tangens ..............................................................................196 Cosinus .........................................................................................197 Sinus ............................................................................................200 Sinus hiperboliczny .....................................................................203 Tangens ........................................................................................205 Tangens hiperboliczny ................................................................206 Funkcje wykïadnicze i logarytmiczne ........................... 211 Funkcja wykïadnicza ..................................................................211 Logarytm naturalny ....................................................................214 Logarytm .....................................................................................216 Logarytm dziesiÚtny ....................................................................221 Inne funkcje ................................................................ 229 Iloczyn .........................................................................................229 Kombinacje ..................................................................................231 Reszta z dzielenia ........................................................................233 Pi ..................................................................................................235 Pierwiastek ..................................................................................238 Przeliczanie radianów na stopnie ...............................................240 Suma kwadratów ........................................................................244 Skorowidz ................................................................... 247 6 16 WYKRESY Wpisanie danych do arkusza, uporzÈdkowanie ich i wykonanie obliczeñ to nie koniec, ale dopiero poczÈtek pracy. Kolejnym etapem jest interpretacja wyników i przekonanie Czytelników o sïusznoĂci wniosków. Nic tak nie trafia do przekonania, jak umiejÚtnie wykonane rysunki. Na szczÚĂcie Excel zostaï wyposaĝony w szereg narzÚdzi uïatwiajÈ- cych wykonywanie wykresów. Szybkie tworzenie wykresów Tworzenie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od zaznacze- nia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie (rysunek 16.1). Kolejnym krokiem jest naciĂniÚcie klawisza funk- cyjnego F11. Po chwili na ekranie pojawia siÚ gotowy wykres (rysunek 16.2). ABC Excel 2010 PL Rysunek 16.1. Zaznaczony obszar arkusza Rysunek 16.2. Wykres utworzony z zaznaczonych danych Tabela z danymi (rysunek 16.1) zostaïa zamieniona na wykres (rysunek 16.2). KorzystajÈc z szybkiej procedury tworzenia wykresów, jesteĂmy zdani na domyĂlne parametry Excela. Wykres jest typu kolumnowego, kolory zaĂ nie sÈ najlepiej dostosowane do wydruku na drukarkach czarno-biaïych. WyglÈd wykresu moĝna zmieniÊ, korzystajÈc z narzÚdzi dostÚpnych w oknie arkusza Excel. 142 Wykresy Formatowanie wykresów Formatowanie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od wskazania programowi, co chcemy formatowaÊ. W tym celu naleĝy kliknÈÊ wykres. NastÚpnie w sekcji NarzÚdzia wykresów kliknij kartÚ Formatowanie (rysunek 16.3). Rysunek 16.3. Mnóstwo narzÚdzi! Ledwo udaïo siÚ je zmieĂciÊ na trzech kartach Po lewej stronie paska wstÚgi znajduje siÚ lista rozwijana Elementy wykresu. Moĝna z niej wybraÊ element wykresu, który bÚdzie formatowany (rysunek 16.4). Rysunek 16.4. Lista skïadników wykresu Formatowanie wykresu rozpoczniemy od Osi kategorii. Po zaznaczeniu jej na liĂcie naleĝy kliknÈÊ ikonÚ Formatuj zaznaczenie (rysunek 16.5). Rysunek 16.5. Ikona formatowania zaznaczonego elementu wykresu Po chwili na ekranie wyĂwietlone zostanie okno Formatowanie osi. Po klikniÚciu przycisku Wyrównanie wyĂwietlane sÈ atrybuty poïoĝenia tekstu na ekranie (rysunek 16.6). NajczÚĂciej modyfikowane sÈ dwa atrybuty. Z listy Wyrównanie w pionie moĝna wybraÊ liniÚ, do której wyrównany zostanie tekst (rysunek 16.7). Z listy Kierunek tekstu moĝna wybraÊ kierunek, w jakim bÚdzie biegï napis (rysunek 16.8). Aby wybrane parametry zostaïy zastosowane do tekstu, naleĝy kliknÈÊ przy- cisk OK. 143 ABC Excel 2010 PL Rysunek 16.6. Poïoĝenie opisów osi moĝna zmieniaÊ Rysunek 16.7. Warianty wyrównania tekstu Rysunek 16.8. Warianty kierunku biegu tekstu Nawet po utworzeniu moĝna zmieniÊ typ wykresu. W sekcji NarzÚdzia wykresów kliknij kartÚ Projektowanie (rysunek 16.9). 144 Wykresy Rysunek 16.9. NarzÚdzia do zmiany wyglÈdu wykresu znajdujÈ siÚ na karcie Projektowanie Kliknij znajdujÈcÈ siÚ po lewej stronie okna ikonÚ Zmieñ typ wykresu (rysu- nek 16.10). Rysunek 16.10. Ikona Zmieñ typ wykresu WyĂwietlone zostaïo okno Zmienianie typu wykresu (rysunek 16.11). PracÚ uïatwia obrazkowe menu z miniaturami typów wykresów. Kliknij jednÈ z nich, a nastÚpnie przycisk OK. Rysunek 16.11. Na podstawie miniatury moĝna siÚ domyĂleÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï wykres po zastosowaniu nowej szaty graficznej Z prawej strony wykresu widoczne jest pole legendy (rysunek 16.12). Moĝna zmieniÊ krój czcionki, którÈ jest zapisane. W tym celu naleĝy je kliknÈÊ prawym przyciskiem myszy. Z menu podrÚcznego wybierz polecenie Czcionka (rysunek 16.13), a nastÚpnie parametry czcionki. Analogicznie moĝna zmieniÊ krój czcionki tytuïu wykresu oraz opisu osi kate- gorii (rysunek 16.14). 145 ABC Excel 2010 PL Rysunek 16.12. Wykres po zmianie typu. Kursor wskazuje legendÚ Rysunek 16.13. Menu podrÚczne legendy Rysunek 16.14. Wszystkie napisy zostaïy wykonane przy wykorzystaniu tego samego kroju czcionki 146 Wykresy Aby pod wykresem umieĂciÊ tabelÚ z danymi, które zostaïy wykorzystane do jego utworzenia, naleĝy kliknÈÊ ikonÚ Tabela danych, a nastÚpnie wybraÊ sposób dodania tabeli (rysunek 16.15). Rysunek 16.15. Miniatury pozwalajÈ siÚ zorientowaÊ, jak bÚdzie wyglÈdaï wykres po modyfikacji Tabela pojawi siÚ w wybranym miejscu wykresu (rysunek 16.16). Rysunek 16.16. Wykres z dodanÈ tabelÈ danych ChcÈc zmieniÊ wïaĂciwoĂci wykresu, moĝna dwukrotnie kliknÈÊ jego element. Do wïaĂciwoĂci naleĝy np. tïo wykresu (rysunek 16.17). Po dwukrotnym klikniÚciu tïa wyĂwietlane jest okno Formatowanie Ăcian. Próbka koloru uĝytego do wypeïnienia obszaru jest wyĂwietlana w ramce Kolor wypeï- nienia (rysunek 16.18). 147 ABC Excel 2010 PL Rysunek 16.17. Dokïadnie sprawdě, jaki element klikasz Rysunek 16.18. Po klikniÚciu czarnej strzaïki nastÚpuje rozwiniÚcie palety z próbkami kolorów W celu wybrania innego koloru naleĝy kliknÈÊ jego próbkÚ (rysunek 16.19). Rysunek 16.19. Paleta z próbkami kolorów W podobny sposób moĝna edytowaÊ inne elementy wykresu. Okno zmiany wïa- ĂciwoĂci jest wyĂwietlane po dwukrotnym klikniÚciu obiektu. Identyczny efekt daje klikniÚcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z podrÚcznego menu opcji Formatuj. ModyfikujÈc poszczególne elementy wykresu, moĝna w znacznym stopniu zmie- niaÊ jego wyglÈd. Na rysunku 16.20 pokazano wykres po edycji. 148 Wykresy Rysunek 16.20 Wykres z rysunku 16.2 po edycji Wykres ograniczonego zakresu danych Wykres moĝna utworzyÊ z nieciÈgïego obszaru danych. Generowanie wykresu naleĝy rozpoczÈÊ od zaznaczenia obszaru (rysunek 16.21). Rysunek 16.21. NieciÈgïy obszar danych Kolejnym krokiem moĝe byÊ naciĂniÚcie klawisza F11. Wykres zostanie utwo- rzony tylko z tych danych, które byïy zaznaczone. WyglÈd wykresu utworzonego z nieciÈgïego obszaru danych równieĝ moĝna modyfikowaÊ (rysunek 16.22). 149 ABC Excel 2010 PL Rysunek 16.22. Zmodyfikowany wykres utworzony z danych zaznaczonych na rysunku 16.21 Kreator wykresów Stosowanie szybkiej metody tworzenia wykresów (zaznaczenie obszaru i naci- ĂniÚcie klawisza F11) jest bardzo proste. Edycja takiego wykresu pochïania póě- niej sporo czasu, dlatego z metody tej moĝna korzystaÊ po to, aby zorientowaÊ siÚ, jak wykres bÚdzie wyglÈdaï. W programie Microsoft Excel 2010 nie jest juĝ dostÚpny kreator wykresów. Zamiast tego moĝna utworzyÊ podstawowy wykres, klikajÈc odpowiedni typ wykresu na karcie Wstawianie w grupie Wykresy (rysunek 16.23). Po chwili na ekranie zostanie wyĂwietlony wykres. Moĝna go poddaÊ edycji, aby dostosowaÊ wyglÈd arkusza do caïego dokumentu (rysunek 16.24). 150 Wykresy Rysunek 16.23. Aby wygenerowaÊ wykres, wystarczy kilka razy kliknÈÊ myszÈ Rysunek 16.24. Wykres utworzony po klikniÚciu ikony znajdujÈcej siÚ na karcie Wstawianie i poddany edycji 151
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2010 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: