Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 006685 20986129 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2016 PL - książka
ABC Excel 2016 PL - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1733-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spraw, by Excel nie miał przed Tobą tajemnic!

Program Excel sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie konieczne są tabelaryczne zestawienia danych. Listy, raporty, podsumowania, proste bazy danych — wszystkie tego rodzaju zbiory informacji można łatwo i sprawnie tworzyć oraz edytować za pomocą wygodnych tabel arkusza kalkulacyjnego. Jednak prawdziwe możliwości Excela ujawniają się dopiero wtedy, gdy potrzebne są zaawansowane funkcje programu. Dzięki nim można szybko przetwarzać nawet duże zbiory danych, przeprowadzać skomplikowane operacje i analizy, tworzyć i formatować wykresy oraz generować atrakcyjnie prezentujące się zestawienia tabelaryczne.

Trudno dziś wyobrazić sobie pracę biurową czy naukową, w której Excel nie byłby wykorzystywany na co dzień. Jeśli Twoja działalność zawodowa lub naukowa wiąże się z przetwarzaniem jakiegoś rodzaju danych, z całą pewnością powinieneś mieć już do czynienia z tym programem. Chciałbyś nauczyć się czegoś więcej o Excelu, poznać wygodne narzędzia i zwiększyć wydajność swojej pracy? Sięgnij po książkę ABC Excel 2016 PL, która bezboleśnie wprowadzi Cię w świat arkuszy kalkulacyjnych, funkcji, formuł i wykresów! To naprawdę proste i skuteczne. Skorzystaj z wiedzy zawartej w tej publikacji!

Opanuj alfabet arkusza kalkulacyjnego MS Excel!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abce16 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1733-8 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 3 4 Arkusz kalkulacyjny ........................................................9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ...............................................12 Excel 2016 .....................................................................................12 Przez wygod(cid:218) do efektywno(cid:258)ci .....................................................14 Podsumowanie ..............................................................................16 Uruchamianie programu ................................................17 Podsumowanie ..............................................................................21 Okno programu ..............................................................23 Aktywna komórka .........................................................................29 Praca w chmurze ...........................................................................31 Podsumowanie ..............................................................................31 Nawigacja i zaznaczanie ................................................33 Zaznaczanie ...................................................................................34 Zaznaczanie pojedynczych komórek .......................................34 Zaznaczanie s(cid:200)siednich komórek ............................................34 Zaznaczanie wiersza i kolumny ..............................................35 Zaznaczanie arkusza ................................................................36 Usuwanie zaznaczenia ............................................................37 Nawigacja i zaznaczanie za pomoc(cid:200) klawiatury ..........................37 Nawigacja wewn(cid:200)trz obszaru .................................................38 Przewijanie arkusza przy wci(cid:258)ni(cid:218)tym klawiszu Scroll Lock .............................................................................39 Zaznaczanie ..............................................................................39 Poszerzanie zaznaczenia .........................................................39 Podsumowanie ..............................................................................41 Poleć książkęKup książkę 5 6 7 8 9 ABC Excel 2016 PL Rozmiary i liczba komórek ............................................ 43 Zmiana rozmiarów komórek .........................................................43 Wstawianie wierszy ......................................................................45 Wstawianie kolumn ......................................................................48 Wstawianie wierszy przez przeci(cid:200)ganie ......................................49 Wstawianie kolumn przez przeci(cid:200)ganie .......................................51 Wstawianie komórek za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego ..................52 Usuwanie komórek ........................................................................54 Usuwanie komórek za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego .....................56 Podsumowanie ..............................................................................58 Wprowadzanie danych ................................................... 59 Rodzaje danych ..............................................................................60 Pasek formu(cid:239)y ................................................................................61 Wpisywanie danych ......................................................................62 Kopiowanie danych .......................................................................63 Serie danych ..................................................................................65 Formu(cid:239)y .........................................................................................67 Wczytywanie danych ....................................................................72 Podsumowanie ..............................................................................73 Arkusze i pliki .............................................................. 75 Koniec pracy programu .................................................................82 Podsumowanie ..............................................................................83 Edycja danych ............................................................... 85 Wprowadzanie zmian ...................................................................86 Blokowanie edycji w komórkach ..................................................87 Usuwanie komórek ........................................................................88 Czyszczenie komórek ....................................................................91 Anulowanie zmian ........................................................................92 Powtarzanie ostatniej czynno(cid:258)ci ..................................................94 Wyszukiwanie sekwencji znaków ................................................94 Zamiana sekwencji znaków ..........................................................95 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawarto(cid:258)ci ............97 Zaznaczanie pustych komórek ................................................97 Filtrowanie ....................................................................................98 Automatyczne wyró(cid:285)nianie ........................................................102 Podsumowanie ............................................................................105 Formatowanie arkusza ................................................ 107 Kopiowanie formatów .................................................................108 Kopiowanie szeroko(cid:258)ci kolumn ..................................................110 Krój, rozmiar i kolor czcionki .....................................................111 Pogrubienie, pochylenie i podkre(cid:258)lenie czcionki ........................113 Wy(cid:258)wietlanie d(cid:239)ugich tekstów ....................................................115 Dostosowywanie szeroko(cid:258)ci komórki ...................................115 Dostosowywanie wielko(cid:258)ci czcionki .....................................116 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 10 Wy(cid:258)wietlanie wielu wierszy .................................................117 Zmiana szeroko(cid:258)ci kolumn w ca(cid:239)ym arkuszu .......................118 Precyzyjne ustawianie szeroko(cid:258)ci kolumn ...........................119 Zmiana wysoko(cid:258)ci wierszy ....................................................120 Zmiana domy(cid:258)lnych parametrów tekstu ....................................120 Podsumowanie ............................................................................121 Formatowanie danych ..................................................123 Formatowanie daty i czasu .........................................................125 Pu(cid:239)apki formatowania .................................................................129 Nie zawsze 2+2 = 4 ....................................................................130 Szybkie formatowanie .................................................................132 Liczba miejsc dziesi(cid:218)tnych ..........................................................134 Symbol waluty .............................................................................135 Procenty .......................................................................................137 Podsumowanie ............................................................................139 Baza danych .................................................................141 Dodawanie rekordów ..................................................................146 Wyszukiwanie danych ................................................................146 Sortowanie danych ......................................................................148 Podsumowanie ............................................................................149 Ochrona danych ............................................................151 Ochrona arkusza ..........................................................................152 Blokowanie i ukrywanie komórek ..............................................154 Ochrona dokumentu ....................................................................155 (cid:165)ledzenie zmian ...........................................................................157 Podsumowanie ............................................................................158 13 Weryfikacja danych .....................................................159 Tre(cid:258)(cid:202) komunikatu o b(cid:239)(cid:218)dzie ..................................................164 12 11 14 15 Ograniczanie wprowadzania danych do warto(cid:258)ci na li(cid:258)cie rozwijanej ...............................................166 Podsumowanie ............................................................................169 Formu(cid:239)y .......................................................................171 Wy(cid:258)wietlanie formu(cid:239) ...................................................................177 Podsumowanie ............................................................................178 Konfigurowanie programu ............................................179 Liczba ostatnio u(cid:285)ywanych dokumentów ..................................183 Szybki dost(cid:218)p do ostatnio u(cid:285)ywanych dokumentów .................184 Zapisywanie dokumentów ..........................................................185 Pliki otwierane wraz z Excelem .................................................186 Zabezpieczanie przed nieumy(cid:258)lnym zmodyfikowaniem arkusza .......................................................186 Maksymalizacja obszaru wy(cid:258)wietlania arkusza ........................188 Podsumowanie ............................................................................189 5 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL 17 18 16 Wykresy ..................................................................... 191 Szybkie tworzenie wykresów .....................................................192 Formatowanie wykresów ...........................................................198 Projektowanie wykresów ............................................................202 Wykres ograniczonego zakresu danych ......................................208 Wstawianie wykresów ................................................................209 Podsumowanie ............................................................................210 Drukowanie ................................................................. 211 Drukarka domy(cid:258)lna .....................................................................212 Podzia(cid:239) na strony .........................................................................215 Podgl(cid:200)d wydruku ........................................................................216 Drukowanie obszaru ...................................................................224 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................225 Podsumowanie ............................................................................228 Funkcje finansowe ....................................................... 229 Amortyzacja liniowa ...................................................................230 Amortyzacja (cid:258)rodka trwa(cid:239)ego .....................................................232 Cena bonu skarbowego ...............................................................234 Efektywna stopa procentowa .....................................................235 Odsetki od papieru warto(cid:258)ciowego .............................................237 Warto(cid:258)(cid:202) przysz(cid:239)ej inwestycji ......................................................238 Wysoko(cid:258)(cid:202) sp(cid:239)aty odsetek kredytu ...............................................241 Liczba okresów dla inwestycji ....................................................243 Warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca inwestycji .........................................................244 Podsumowanie ............................................................................246 Funkcje CZASU i DATY ............................................... 247 Wy(cid:258)wietlanie okre(cid:258)lonego czasu jako liczby dziesi(cid:218)tnej ...........247 Dodawanie czasu .........................................................................252 Odejmowanie czasu .....................................................................254 Wy(cid:258)wietlanie bie(cid:285)(cid:200)cej daty ........................................................256 Podsumowanie ............................................................................258 Funkcje trygonometryczne ........................................... 259 Arcus cosinus ...............................................................................259 Arcus cosinus hiperboliczny .......................................................262 Arcus sinus ..................................................................................265 Arcus sinus hiperboliczny ...........................................................270 Zaw(cid:218)(cid:285)anie wykresu ...............................................................272 Arcus tangens ..............................................................................272 Cosinus .........................................................................................277 Sinus ............................................................................................279 Sinus hiperboliczny .....................................................................283 Tangens ........................................................................................287 Tangens hiperboliczny ................................................................289 Podsumowanie ............................................................................293 20 19 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 21 22 Funkcje wyk(cid:239)adnicze i logarytmiczne ...........................295 Funkcja wyk(cid:239)adnicza ...................................................................295 Logarytm naturalny ....................................................................296 Logarytm ......................................................................................302 Logarytm dziesi(cid:218)tny ....................................................................306 Podsumowanie ............................................................................313 Inne funkcje .................................................................315 Iloczyn .........................................................................................315 Tabliczka mno(cid:285)enia .....................................................................318 Jak obliczy(cid:202) procent z danej liczby ............................................321 Kombinacje ..................................................................................322 Reszta z dzielenia ........................................................................324 Pi ..................................................................................................327 Pierwiastek ..................................................................................329 Znaki ............................................................................................332 Podsumowanie ............................................................................335 Skorowidz ....................................................................337 7 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL 8 Poleć książkęKup książkę 16 WYKRESY W tym rozdziale dowiesz si(cid:218): (cid:81) Od czego nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) tworzenie wykresu. (cid:81) Za pomoc(cid:200) którego klawisza mo(cid:285)na wygenerowa(cid:202) wykres. (cid:81) Czy po otwarciu wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202) jego typ. Wpisanie danych do arkusza, uporz(cid:200)dkowanie ich i wykonanie oblicze(cid:241) to nie koniec, ale dopiero po- cz(cid:200)tek pracy. Kolejnym etapem jest interpretacja wyników i przekonanie odbiorców o s(cid:239)uszno(cid:258)ci wniosków. Nic tak nie trafia do przekonania jak umiej(cid:218)tnie zrobione rysunki. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie Excel zosta(cid:239) wyposa(cid:285)ony w szereg narz(cid:218)dzi u(cid:239)atwiaj(cid:200)cych wykonywanie wykresów. Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Szybkie tworzenie wykresów Tworzenie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie (rysunek 16.1). Rysunek 16.1. Zaznaczony obszar arkusza Kolejnym krokiem jest naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza funkcyjnego F11. Po chwili na ekranie pojawi si(cid:218) gotowy wykres (rysunek 16.2). Rysunek 16.2. Wykres utworzony z zaznaczonych danych 192 Poleć książkęKup książkę Wykresy Tabela z danymi (rysunek 16.1) zosta(cid:239)a zamieniona na wykres (rysunek 16.2). Korzystaj(cid:200)c z szybkiej procedury tworzenia wykresów, jeste(cid:258)my zdani na domy(cid:258)lne parametry Excela. Wykres jest typu kolumnowego, kolory za(cid:258) nie s(cid:200) najlepiej dostosowane do wydruku na czarno-bia(cid:239)ych drukarkach. Wygl(cid:200)d wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202), korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi dost(cid:218)pnych w oknie programu Excel. W prawym górnym rogu wykresu widoczne s(cid:200) trzy ikony. Plusem oznaczona jest ikona Elementy wykresu (CHART ELEMENTS) (rysunek 16.3). Po klikni(cid:218)ciu jej wy(cid:258)wietlana jest lista sk(cid:239)adników wykresu. Na rysunkach od 16.4 do 16.12 po- kazano, gdzie na wykresie znajduj(cid:200) si(cid:218) poszczególne elementy. Rysunek 16.3. Z dziewi(cid:218)ciu elementów widoczne s(cid:200) tylko trzy Rysunek 16.4. Wykres z osiami (Axes) 193 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Rysunek 16.5. Wykres z tytu(cid:239)ami osi (Axis Titles) Rysunek 16.6. Wykres z tytu(cid:239)em wykresu (Chart Title) 194 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.7. Wykres z etykietami danych (Data Labels) Rysunek 16.8. Wykres z tabel(cid:200) danych (Data Table) 195 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Rysunek 16.9. Wykres ze s(cid:239)upkami b(cid:239)(cid:218)dów (Error Bars) Rysunek 16.10. Wykres z liniami siatki (Gridlines) 196 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.11. Wykres z legend(cid:200) (Legend) Rysunek 16.12. Wykres z lini(cid:200) trendu (Trendline) 197 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL P(cid:218)dzlem oznaczona jest ikona Style wykresu (Chart Styles) (rysunek 16.13). Po jej klikni(cid:218)ciu wy(cid:258)wietlana jest lista miniatur stylów wykresu i zestawów kolorów. Rysunek 16.13. Jednym klikni(cid:218)ciem mo(cid:285)na zmieni(cid:202) styl i schemat kolorów wykresu Lejkiem oznaczona jest ikona Filtry wykresu (Chart Filters) (rysunek 16.14). Po jej klikni(cid:218)ciu wy(cid:258)wietlana jest lista punktów danych i nazw. Na wykresie widoczne s(cid:200) zaznaczone elementy. Korzystaj(cid:200)c z ikon (rysunki 16.13 i 16.14), mo(cid:285)na wprowadzi(cid:202) szybkie zmiany w wykresach. Nie wyczerpuj(cid:200) one jednak wszystkich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci modyfikacji wykresu. Formatowanie wykresów Formatowanie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od wskazania programowi, co chcemy zmieni(cid:202). W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) wykres. Nast(cid:218)pnie w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów (Chart Tools) kliknij kart(cid:218) Formatowanie (Format) (rysunek 16.15). 198 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.14. Widoczne s(cid:200) wszystkie elementy, które zosta(cid:239)y zaznaczone na rysunku 16.1 Rysunek 16.15. Karta Formatowanie (Format) znajduje si(cid:218) w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów (Chart Tools) W lewej cz(cid:218)(cid:258)ci wst(cid:200)(cid:285)ki umieszczona jest rozwijana lista Elementy wykresu (CHART ELEMENTS). Mo(cid:285)na z niej wybra(cid:202) element wykresu, który b(cid:218)dzie formatowany (rysunek 16.16). Formatowanie wykresu rozpoczniemy od wybrania pozycji Obszar wykresu (Plot Area). Po zaznaczeniu jej na li(cid:258)cie nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Formatuj zaznacze- nie (Format Selection) (rysunek 16.17). Po chwili na ekranie zostanie wy(cid:258)wietlone okno. Jego zawarto(cid:258)(cid:202) zale(cid:285)na jest od tego, który element wykresu wybrano do formatowania (rysunek 16.16). Okno Formato- wanie obszaru wykresu (Format Plot Area) pokazano na rysunku 16.18. 199 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Rysunek 16.16. Lista sk(cid:239)adników wykresu. Zawarto(cid:258)(cid:202) jej zale(cid:285)na jest od widocznych na wykresie elementów Rysunek 16.17. Przycisk formatowania zaznaczonego elementu wykresu Rysunek 16.18. Okno umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce formatowanie zaznaczonego elementu wykresu Je(cid:285)eli chcesz formatowa(cid:202) inny obszar wykresu, kliknij czarn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218) znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) obok napisu Opcje wykresu (Plot Area Options) i z rozwini(cid:218)tej listy wybierz (cid:285)(cid:200)dany element (rysunek 16.19). Rysunek 16.19. Edytowana b(cid:218)dzie o(cid:258) pozioma (Horizontal (Category) Axis) 200 Poleć książkęKup książkę Wykresy Po klikni(cid:218)ciu przycisku Rozmiar i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci (Size Properties) wy(cid:258)wietlane s(cid:200) atrybuty po(cid:239)o(cid:285)enia tekstu na ekranie (rysunek 16.20). Rysunek 16.20. Po(cid:239)o(cid:285)enie opisów osi mo(cid:285)na zmienia(cid:202) Najcz(cid:218)(cid:258)ciej modyfikowane s(cid:200) dwa atrybuty. Z listy Wyrównanie w pionie (Ver- tical alignment) mo(cid:285)na wybra(cid:202) lini(cid:218), do której zostanie wyrównany tekst (ry- sunek 16.21). Rysunek 16.21. Warianty wyrównywania tekstu Z listy Kierunek tekstu (Text direction) mo(cid:285)na wybra(cid:202) kierunek, w jakim b(cid:218)dzie bieg(cid:239) napis (rysunek 16.22). 201 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Aby wybrane parametry zosta(cid:239)y zastosowane do tekstu, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przy- cisk OK. Rysunek 16.22. Warianty kierunku biegu tekstu Projektowanie wykresów Nawet po utworzeniu wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202) jego typ. W sekcji Narz(cid:218)dzia wy- kresów (Chart Tools) kliknij kart(cid:218) Projektowanie (Design) (rysunek 16.23). Rysunek 16.23. Narz(cid:218)dzia do zmiany wygl(cid:200)du wykresu znajduj(cid:200) si(cid:218) na karcie Projektowanie (Design) Kliknij przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu (Change Chart Type) (rysunek 16.24). Rysunek 16.24. Przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu (Change Chart Type) Zostanie wy(cid:258)wietlone okno Zmienianie typu wykresu (Change Chart Type) (ry- sunek 16.25). Prac(cid:218) u(cid:239)atwia obrazkowe menu z miniaturami typów wykresów. Kliknij jedn(cid:200) z nich, a nast(cid:218)pnie przycisk OK. 202 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.25. Na podstawie miniatury mo(cid:285)na si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) wykres po zastosowaniu nowej szaty graficznej Na dole wykresu widoczne jest pole legendy (rysunek 16.26). W polu tym mo(cid:285)na zmieni(cid:202) krój czcionki. W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) je prawym przyciskiem myszy i z menu podr(cid:218)cznego wybra(cid:202) polecenie Czcionka... (Font...) (rysunek 16.27), a nast(cid:218)pnie ustawi(cid:202) odpowiednie parametry czcionki. Analogicznie mo(cid:285)na zmieni(cid:202) krój czcionki tytu(cid:239)u wykresu oraz opisu osi kategorii (rysunek 16.28). Aby pod wykresem umie(cid:258)ci(cid:202) tabel(cid:218) z danymi, które zosta(cid:239)y wykorzystane do jego utworzenia, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) ikon(cid:218) Dodaj element wykresu (Add Chart Element) i z rozwijanego menu wybra(cid:202) pozycj(cid:218) Tabela danych (Data Table), a nast(cid:218)pnie wskaza(cid:202) sposób dodania tabeli (rysunek 16.29). 203 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Rysunek 16.26. Wykres mo(cid:285)na nadal formatowa(cid:202) Rysunek 16.27. Menu podr(cid:218)czne legendy Tabela pojawi si(cid:218) w wybranym miejscu wykresu (rysunek 16.30). Chc(cid:200)c zmieni(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wykresu, mo(cid:285)na klikn(cid:200)(cid:202) prawym przyciskiem myszy jego element. Do w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci nale(cid:285)y na przyk(cid:239)ad t(cid:239)o wykresu (rysunek 16.31). Po klikni(cid:218)ciu strza(cid:239)ki widocznej obok ikony Wype(cid:239)nienie (Fill) wy(cid:258)wietla si(cid:218) okno wyboru koloru. Próbka koloru u(cid:285)ytego do wype(cid:239)nienia obszaru jest wyró(cid:285)niona w ramce (rysunek 16.32). 204 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.28. Wszystkie napisy zosta(cid:239)y wykonane z wykorzystaniem tego samego kroju czcionki Rysunek 16.29. Miniatury pozwalaj(cid:200) si(cid:218) zorientowa(cid:202), jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) wykres po modyfikacji W podobny sposób mo(cid:285)na edytowa(cid:202) inne elementy wykresu. Okno zmiany w(cid:239)a- (cid:258)ciwo(cid:258)ci jest wy(cid:258)wietlane po dwukrotnym klikni(cid:218)ciu obiektu. Analogiczny rezultat 205 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL daje klikni(cid:218)cie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu pod- r(cid:218)cznego opcji Formatuj... (Format...). Rysunek 16.30. Wykres z dodan(cid:200) legend(cid:200) i usuni(cid:218)t(cid:200) tabel(cid:200) danych Rysunek 16.31. Bardzo wa(cid:285)ne jest sprawdzenie, który element klikasz Modyfikuj(cid:200)c poszczególne elementy wykresu, mo(cid:285)na w znacznym stopniu zmieni(cid:202) jego wygl(cid:200)d. Na rysunku 16.33 pokazano wykres po edycji. 206 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.32. W celu wybrania innego koloru nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) jego próbk(cid:218) Rysunek 16.33. Wykres z rysunku 16.2 po edycji 207 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Wykres ograniczonego zakresu danych Wykres mo(cid:285)na utworzy(cid:202) tak(cid:285)e z nieci(cid:200)g(cid:239)ego obszaru danych. Generowanie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia tego obszaru (rysunek 16.34). Rysunek 16.34. Nieci(cid:200)g(cid:239)y obszar danych Kolejnym krokiem mo(cid:285)e by(cid:202) naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza F11. Wykres zostanie utworzony tylko z tych danych, które by(cid:239)y zaznaczone. Wygl(cid:200)d wykresu utworzonego z danych pochodz(cid:200)cych z nieci(cid:200)g(cid:239)ego obszaru równie(cid:285) mo(cid:285)na modyfikowa(cid:202) (rysunek 16.35). Rysunek 16.35. Zmodyfikowany wykres utworzony z danych zaznaczonych na rysunku 16.34 208 Poleć książkęKup książkę Wykresy Wstawianie wykresów Stosowanie szybkiej metody tworzenia wykresów (zaznaczenie obszaru i naci- (cid:258)ni(cid:218)cie klawisza F11) jest bardzo proste. Edycja takiego wykresu poch(cid:239)ania jednak pó(cid:283)niej sporo czasu, dlatego z metody tej najlepiej korzysta(cid:202) po to, aby zoriento- wa(cid:202) si(cid:218), jak wykres b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239). W programie Microsoft Excel 2016 nie ma kreatora wykresów. Zamiast tego mo(cid:285)na utworzy(cid:202) wykres podstawowy, klikaj(cid:200)c odpowiedni typ wykresu na karcie Wstawianie (Insert) w sekcji Wykresy (Charts) (rysunek 16.36). Rysunek 16.36. Aby wygenerowa(cid:202) wykres, wystarczy kilka razy klikn(cid:200)(cid:202) mysz(cid:200) Po chwili na ekranie zostanie wy(cid:258)wietlony wykres. Mo(cid:285)na go podda(cid:202) edycji, aby dostosowa(cid:202) wygl(cid:200)d arkusza do ca(cid:239)ego dokumentu (rysunek 16.37). Rysunek 16.37. Wykres utworzony po klikni(cid:218)ciu ikony znajduj(cid:200)cej si(cid:218) na karcie Wstawianie (Insert) i poddany edycji 209 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL Podsumowanie (cid:81) Tworzenie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie. (cid:81) F11 to klawisz, którego naci(cid:258)ni(cid:218)cie powoduje wygenerowanie wykresu. (cid:81) Aby zmieni(cid:202) typ istniej(cid:200)cego wykresu, w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów (Chart Tools) kliknij kart(cid:218) Projektowanie (Design) i przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu (Change Chart Type). 210 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ C cell, Patrz: komórka chmura, 31 conditional formatting, Patrz: formatowanie warunkowe czas dodawanie, 252 odejmowanie, 254 czcionka, 111 domy(cid:258)lna, 182 rozmiar, 111 wielko(cid:258)(cid:202), 116 D dane data i czas, 248, 252, 254, 256 edytowanie, 86, 87 blokowanie, 87 formatowanie, 123, 129, 130, 132, 135 data i czas, 125, 127, 128 liczba miejsc dziesi(cid:218)tnych, 134 A address, Patrz: komórka adres amortyzacja liniowa, 230 (cid:258)rodka trwa(cid:239)ego, 232 arkusz, 13, 14, 28 nazwa, 28 ochrona, 151, 152, 153, 186, 188 tworzenie, 75 wczytywanie, 80, 81 zapisywanie, 77, 78, 82 rozszerzenie, 78 autosumowanie, 67 maksimum, 69 minimum, 69 sumowanie, 69 (cid:258)rednia arytmetyczna, 69 zliczanie, 69 B baza danych, 141 Bricklin Dan, 10 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL dane kopiowanie, 63 ochrona, 151, 152, 153, 155, 186, 187, 188 seria, 65 sortowanie, 148 sprawdzanie poprawno(cid:258)ci, 159, 160, 164, 166 typ, Patrz: typ wczytywanie, 72 weryfikacja, Patrz: dane sprawdzanie poprawno(cid:258)ci wpisywanie, 62 wyszukiwanie, 146 data aktualna, 256 dokument ochrona, 151, 155 tryb wy(cid:258)wietlania, 29 wspó(cid:239)tworzenie w czasie rzeczywistym, 14 zapisywanie, 185 drukarka domy(cid:258)lna, 213 drukowanie, 211 dwustronne, 223 jako(cid:258)(cid:202) wydruku, 220 nag(cid:239)ówek, 225, 226 numeracja stron, 225 obszaru, 224 parametry, 212 podgl(cid:200)d, 216 podzia(cid:239) na strony, 215 stopka, 225, 226 wersja wydruku, 225 E ekran startowy, 183 Excel, 10 okno, Patrz: okno uruchamianie, 17 ustawienia, 179, 180, 182 liczba ostatnio u(cid:285)ywanych dokumentów, 183 nazwa u(cid:285)ytkownika, 182 ukrywanie elementów, 188 wersja, 78, 186 338 F filtrowanie, 98, 100, 102 Format Painter, Patrz: Malarz formatów formatowanie warunkowe, 103 formula bar, Patrz: pasek formu(cid:239)y formularz, 142 wstawianie, 143, 145 wyszukiwanie danych, 146, 148 formu(cid:239)a, 14, 61, 67, 172 argument, 68 lista, 71 wy(cid:258)wietlanie, 177 Frankston Bob, 10 function library, Patrz: funkcja biblioteka funkcja, 69, 171 ACOS, 259 ACOSH, 262 AMORT.LIN, 230 ASIN, 265 ASINH, 270 ATAN, 272 biblioteka, 174 CENA.BS, 234 COS, 277 CZAS, 248 daty i czasu, 247, 248, 252, 254, 256 DB, 232 EFEKTYWNA, 235 EXP, 295 finansowa, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 241, 243, 244 FRAGMENT.TEKSTU, 332 FV, 238 ILOCZYN, 315, 318 IPMT, 241 JE(cid:191)ELI, 172 kategoria, 175 KOMBINACJE, 322 LN, 296 LOG, 302 LOG10, 306 logarytm, Patrz: funkcja LOG Poleć książkęKup książkę Skorowidz logarytm dziesi(cid:218)tny, Patrz: funkcja LOG10 logarytm naturalny, Patrz: funkcja LN maksimum, 69 minimum, 69 MOD, 324 NAL.ODS, 237 NPER, 243 PI, 327 PIERWIASTEK, 329 PV, 244 SIN, 279 SINH, 283 suma, 69 (cid:258)rednia arytmetyczna, 69 TAN, 287 TANH, 289 TERAZ, 256 wyk(cid:239)adnicza, Patrz: funkcja EXP wyszukiwanie, 71, 175 zliczanie, 69 G Google Docs, 14 GS-Calc, 10 H has(cid:239)o, 152, 153, 156 hiper(cid:239)(cid:200)cza usuwanie, 91 K klawisz nawigacyjny, 38, 39 kolumna, 13 liczba, 20 szeroko(cid:258)(cid:202), 44 kopiowanie, 110 usuwanie, 54, 90 za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego, wstawianie, 48, 49 przez przeci(cid:200)ganie, 51 za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego, 56 52 komentarza usuwanie, 91 komórka, 13, 20 adres, 13, 27, 30 aktywna, 30 blokowanie, 154 czyszczenie, 91 edytowanie, Patrz: dane edytowanie formatowanie, 108, 110, 116, 117, 123, 129, 130, 132, 135 data i czas, 125, 127, 128 liczba miejsc dziesi(cid:218)tnych, 134 usuwanie, 91 hiper(cid:239)(cid:200)cza usuwanie, 91 kolor wype(cid:239)nienia, 112 komentarza usuwanie, 91 pusta, 168 rozmiar, 43 szeroko(cid:258)(cid:202), 115, 118 ustawianie precyzyjne, 119 ukrywanie, 154, 155 usuwanie, 54, 88, 89 za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego, 56 wstawianie, 52 wyró(cid:285)nianie, 102 zakres, 30 zawarto(cid:258)ci usuwanie, 91 zaznaczanie, Patrz: zaznaczanie komórki komunikat o b(cid:239)(cid:218)dzie, 164 wej(cid:258)ciowy, 161, 162, 168 L Lotus 1-2-3, 10 M makropolecenie, 14 Malarz formatów, 108, 109, 110 Microsoft Excel, Patrz: Excel N nawigacja, 38 339 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL O (cid:165) odsetki, 237, 241 Office Online, 14 okno, 23 konfiguracyjne, 181 OpenOffice Calc, 10 P pasek formu(cid:239)y, 27, 61, 123 ukrywanie, 188 widoczno(cid:258)(cid:202), 61 narz(cid:218)dzi Szybki dost(cid:218)p, 24 Powiedz mi, co chcesz zrobi(cid:202), 15 przewijania, 29 ukrywanie, 189 stanu, 29 tytu(cid:239)u, 23 pole, 141 Q Quattro Pro, 10 Quick Access Toolbar, Patrz: pasek narz(cid:218)dzi Szybki dost(cid:218)p (cid:258)ledzenie zmian, Patrz: rejestrowanie zmian T tabliczka mno(cid:285)enia, 318 tekst formatowanie, 111, 112, 113, 116, 120 parametry domy(cid:258)lne, 120 Tell me what you want to do, Patrz: pasek Powiedz mi, co chcesz zrobi(cid:202) title bar, Patrz: pasek tytu(cid:239)u typ, 60, 130 alfanumeryczny, 61 daty i czasu, 61, 125, 247, 252, 254, 256, Patrz te(cid:285): dane data i czas liczbowy, 132, 134, 137 logiczny, 61 procenty, 132, 134, 137 tekstowy, 60 walutowy, 135 R VisiCalc, 10 V W rejestrowanie zmian, 157 rekord, 141 dodawanie, 146 S scroll bar, Patrz: pasek przewijania sheet, Patrz: arkusz skrót klawiaturowy, 38, 39, 40 Spread32, 10 sta(cid:239)a pi, 327 status bar, Patrz: pasek stanu stopa procentowa, 235 szablon, 19, 20 340 waluta, 135 warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca inwestycji, 244 przysz(cid:239)a inwestycji, 238 wiersz, 13 liczba, 20 usuwanie, 54, 90 za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego, wstawianie, 45, 46, 49 przez przeci(cid:200)ganie, 49 za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego, 56 52 wysoko(cid:258)(cid:202), 45, 120 Poleć książkęKup książkę Skorowidz workbook, Patrz: zeszyt wst(cid:200)(cid:285)ka Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne, 25 opcje wy(cid:258)wietlania, 24 Tabele, 25 Wstawianie, 25 Wykresy, 25 wydruk podgl(cid:200)d, Patrz: drukowanie podgl(cid:200)d wykres, 14 elementy, 193, 199 formatowanie, 198, 199, 201, 203, 204 309 funkcji logarytmicznej, 298, 304, funkcji trygonometrycznej, 263, 265, 272, 275, 278 legenda, 203 nieci(cid:200)g(cid:239)ego obszaru danych, 208 poszerzanie, 272 projektowanie, 202 styl, 198 tabela z danymi, 203 tworzenie, 192, 193, 209 typ, 202, 203 zaw(cid:218)(cid:285)nie, 272 wyszukiwanie ci(cid:200)gu znaków, 94, 95, 96 zamiana, 95 wyszukiwarka, 15 Z zaznaczanie, 39, 40 anulowanie, 37 arkusza, 36, 40 kolumny, 35, 36, 40 komórki, 34 na podstawie zawarto(cid:258)ci, 97 pustych komórek, 97 s(cid:200)siednich komórek, 34 wiersza, 35, 36, 40 za pomoc(cid:200) klawiatury, 37 zeszyt, 14 341 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2016 PL 342 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2016 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: