Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 006401 18983612 na godz. na dobę w sumie
ABC MS Office 2010 PL - książka
ABC MS Office 2010 PL - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2615-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Poznaj ogromne możliwości pakietu MS Office 2010 PL
i twórz profesjonalne dokumenty

Microsoft Office 2010 kontynuuje rewolucyjne zmiany swojego poprzednika - pakietu Microsoft Office 2007. Możliwości najnowszej wersji są jednak jeszcze większe, zestaw funkcji - bogatszy, a obsługa łatwiejsza i bardziej klarowna. Dzięki dużej ilości różnego typu szablonów i wzorców Microsoft Office 2010 w znaczącym stopniu wyręcza użytkownika w formatowaniu dokumentów, co pozwoli Ci przede wszystkim skupić się na pracy nad ich treścią. Natomiast odpowiednie funkcje w programach Word, PowerPoint i Excel pomogą ci uzyskać atrakcyjny efekt końcowy plików tekstowych, tabel, wykresów czy prezentacji.

Książka 'ABC MS Office 2010 PL' pomoże Ci szybko zapoznać się z ogromnymi możliwościami pakietu Microsoft Office 2010 i bez trudności rozpocząć samodzielną pracę z jego programami. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty, dynamiczne prezentacje multimedialne oraz sprawnie działające arkusze kalkulacyjne. Z tego przewodnika dowiesz się jak korzystać zarówno z podstawowych, jak i najbardziej zaawansowanych funkcji i narzędzi, m.in. takich jak edycja równań matematycznych w programie Word, stosowanie polecenia Autosumowanie w Excelu oraz animowanie obiektów SmartArt w programie PowerPoint. Z tym przewodnikiem obsługa najnowszego pakietu MS Office nie będzie miała dla ciebie żadnych tajemnic.

Ty skoncentruj się na treści swojej pracy, resztę wykona za ciebie Microsoft Office 2010

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC MS Office 2010 PL Autor: Adam Jaronicki ISBN: 978-83-246-2615-1 Format: 158×228, stron: 336 Poznaj ogromne możliwości pakietu MS Office 2010 PL i twórz profesjonalne dokumenty • Jak rozmieszczać tekst w tabeli? • Jak zarządzać arkuszami skoroszytu? • Jak szybko zbudować prezentację na podstawie szablonu? Microsoft Office 2010 kontynuuje rewolucyjne zmiany swojego poprzednika – pakietu Microsoft Office 2007. Możliwości najnowszej wersji są jednak jeszcze większe, zestaw funkcji – bogatszy, a obsługa łatwiejsza i bardziej klarowna. Dzięki dużej ilości różnego typu szablonów i wzorców Microsoft Office 2010 w znaczącym stopniu wyręcza użytkownika w formatowaniu dokumentów, co pozwoli Ci przede wszystkim skupić się na pracy nad ich treścią. Natomiast odpowiednie funkcje w programach Word, PowerPoint i Excel pomogą ci uzyskać atrakcyjny efekt końcowy plików tekstowych, tabel, wykresów czy prezentacji. Książka „ABC MS Office 2010 PL” pomoże Ci szybko zapoznać się z ogromnymi możliwościami pakietu Microsoft Office 2010 i bez trudności rozpocząć samodzielną pracę z jego programami. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty, dynamiczne prezentacje multimedialne oraz sprawnie działające arkusze kalkulacyjne. Z tego przewodnika dowiesz się jak korzystać zarówno z podstawowych, jak i najbardziej zaawansowanych funkcji i narzędzi, m.in. takich jak edycja równań matematycznych w programie Word, stosowanie polecenia Autosumowanie w Excelu oraz animowanie obiektów SmartArt w programie PowerPoint. Z tym przewodnikiem obsługa najnowszego pakietu MS Office nie będzie miała dla ciebie żadnych tajemnic. • Instalacja pakietu i środowisko pracy • Edycja tekstu i formatowanie w programie Word • Obiekty graficzne i równania matematyczne • Arkusz kalkulacyjny, tabele i wykresy w Excelu • Automatyzacja obliczeń • Przeprowadzanie operacji obliczeniowych • Funkcje i porządkowanie danych • Dynamiczne prezentacje multimedialne – PowerPoint • Wstawianie łączy, animacji i plików dźwiękowych • Rozpowszechnianie prezentacji – strona WWW i dokument PDF Ty skoncentruj się na treści swojej pracy, resztę wykona za ciebie Microsoft Office 2010 Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 SPIS TRE¥CI 1 2 Startujemy ..................................................................... 11 Co nowego? ............................................................................................ 11 Nowoczesny wyglÈd i wygodna obsïuga ....................................... 11 Sposoby zapisu dokumentów ......................................................... 12 Instalacja pakietu biurowego ............................................................... 13 Wybór wersji ................................................................................... 13 Przebieg instalacji ........................................................................... 14 Pierwsze uruchomienie ................................................................... 15 Poznaj Ărodowisko pracy ...................................................................... 16 WstÈĝka ........................................................................................... 17 Dodatkowe paski ............................................................................. 20 Dodatkowe okna i menu ................................................................. 22 Dodatkowe informacje .................................................................... 24 Word — poprawna edycja tekstu ................................... 27 Pierwsze kroki w edytorze ................................................................... 27 Linijka i suwaki przewijania .......................................................... 27 Zmiana widoku i powiÚkszenia dokumentu .................................. 28 Wybór formatu strony .................................................................... 30 Korzystanie z klawiatury ................................................................ 31 Cofanie, ponawianie i powtarzanie operacji ................................. 33 Wstawianie symboli ........................................................................ 34 Zasady poprawnego wpisywania tekstu ........................................ 34 Poprawianie struktury dokumentu ................................................ 39 3 ABC MS Office 2010 PL Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów .............. 40 Zapisywanie dokumentów .............................................................. 40 Otwieranie dokumentów ................................................................ 43 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................... 46 Wspóïpraca z MS Office 97 – 2003 ................................................. 47 Eksport do formatu PDF (i innych) ................................................. 48 Usprawnianie edycji .............................................................................. 48 Przechodzenie do wybranego miejsca w dokumencie .................. 49 Zaznaczanie fragmentów dokumentu ............................................ 50 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ............................... 51 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metodÈ przeciÈgnij i upuĂÊ .................................. 55 Znajdowanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów ................... 57 NarzÚdzia jÚzykowe .............................................................................. 60 Autokorekta ..................................................................................... 60 Sprawdzanie pisowni ...................................................................... 64 Sïownik wyrazów bliskoznacznych ............................................... 66 Praca z tekstami obcojÚzycznymi ................................................... 68 Word — profesjonalne formatowanie ..............................71 Formatowanie czcionki ......................................................................... 72 Szybkie formatowanie przy wykorzystaniu WstÈĝki ................... 72 Dodatkowe ustawienia w oknie dialogowym ................................ 76 Litery wielkie i maïe — zamiana .................................................... 76 Formatowanie akapitów — ksztaïtowanie bloków tekstu ................. 78 Wyrównanie akapitu ....................................................................... 79 WciÚcia akapitu ............................................................................... 79 Interlinie i odstÚpy miÚdzy akapitami ........................................... 82 Obramowanie i cieniowanie ................................................................. 83 Obramowanie akapitu i tekstu ....................................................... 84 Cieniowanie akapitu i tekstu .......................................................... 88 Obramowanie i tïo strony ............................................................... 89 Jak usprawniÊ formatowanie ............................................................... 90 Malarz formatów ............................................................................. 90 Znajdowanie i zamiana elementów formatowania ....................... 92 Style i motywy, czyli automatyzacja formatowania ........................... 93 Galeria stylów — stosowanie stylów wbudowanych ................... 93 Szybkie formatowanie poprzez zmianÚ motywu .......................... 95 Szybkie formatowanie poprzez zmianÚ zestawu stylów .............. 96 Samodzielna zmiana wyglÈdu stylu ............................................... 96 Tworzenie wïasnych stylów ........................................................... 97 Przechowywanie stylów w szablonach ......................................... 98 Listy numerowane i punktowane ......................................................... 99 Wprowadzanie numeracji lub punktorów ..................................... 99 Ustalanie pozycji numeracji .......................................................... 101 Ustalanie wartoĂci poczÈtkowej listy .......................................... 102 Listy wielopoziomowe (zagnieĝdĝone) ......................................... 102 Sterowanie przepïywem tekstu .......................................................... 103 Dzielenie wyrazów ........................................................................ 103 Spacja nierozdzielajÈca ................................................................. 105 6 Spis treĂci ’Ècznik nierozdzielajÈcy ............................................................... 106 RÚczny podziaï wiersza ................................................................ 106 RÚczny podziaï strony ................................................................... 107 Podziaï akapitu pomiÚdzy stronami ............................................. 108 Kolumny typu gazetowego .................................................................. 109 Formatowanie kolumn .................................................................. 109 Sterowanie przepïywem tekstu pomiÚdzy kolumnami ............... 110 Rozmieszczanie tekstu za pomocÈ tabulacji i tabulatorów .............. 111 Wstawianie znaków tabulacji ...................................................... 111 Sterowanie szerokoĂciÈ znaków tabulacji za pomocÈ tabulatorów .............................................................. 112 Szybkie przygotowanie tabeli ............................................................. 115 Budowanie tabeli ........................................................................... 115 Formatowanie tabeli ..................................................................... 120 Wzbogacanie tekstu obiektami graficznymi ...................................... 122 Obrazy ............................................................................................ 122 Cliparty .......................................................................................... 124 Ksztaïty .......................................................................................... 124 Grafika SmartArt ........................................................................... 125 Obiekty tekstowe ................................................................................. 127 Napisy ozdobne WordArt .............................................................. 127 Pola tekstowe ................................................................................ 128 Inicjaïy ........................................................................................... 129 Drukowanie dokumentu ..................................................................... 130 PodglÈd wydruku .......................................................................... 130 Ustawienia wydruku ..................................................................... 130 Word — narzÚdzia zaawansowane ............................... 133 Praca z dïugimi dokumentami ............................................................ 133 Nagïówki i stopki .......................................................................... 133 Strona tytuïowa ............................................................................. 136 Przypisy dolne i koñcowe ............................................................. 137 Automatyczne generowanie spisu treĂci ........................................... 138 Przygotowanie struktury dokumentu .......................................... 138 Wstawianie spisu treĂci ................................................................ 139 Korespondencja seryjna ...................................................................... 140 Przygotowanie bazy danych ......................................................... 141 Listy seryjne .................................................................................. 141 Adresowanie kopert ...................................................................... 144 Seryjne wiadomoĂci e-mail ........................................................... 144 Edycja równañ matematycznych ....................................................... 145 Wstawianie równania ................................................................... 145 Edycja równania ............................................................................ 145 Formatowanie równania .............................................................. 149 4 5 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .......................................... 151 Rozpoczynamy pracÚ z Excelem ........................................................ 151 Do czego sïuĝy Excel ..................................................................... 151 Uruchamianie ................................................................................ 152 Co widaÊ w oknie Excela .............................................................. 152 Widoki i powiÚkszanie arkusza .................................................... 154 7 ABC MS Office 2010 PL Edytowanie danych w arkuszu .......................................................... 154 „Komórkowa” budowa arkusza .................................................... 154 Wpisywanie liczb i tekstu ............................................................. 155 Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian ........................ 158 ZarzÈdzanie arkuszami skoroszytu .............................................. 159 Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów ............. 161 Zapisywanie skoroszytu ................................................................ 162 Otwieranie skoroszytów ............................................................... 163 Eksport zawartoĂci skoroszytu do formatu PDF (i innych) .......... 164 Budowanie struktury tabeli ................................................................ 164 Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy ..................................... 164 Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy .......................................... 166 Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy ............... 167 Scalanie i rozdzielanie komórek ................................................... 169 Formatowanie komórek w arkuszu ................................................... 169 Wyrównanie i obrót zawartoĂci komórki .................................... 169 Zawijanie tekstu w komórce ......................................................... 171 Obramowanie i wypeïnienie komórek ......................................... 172 Formatowanie czcionki ................................................................. 175 Formaty liczbowe, czyli sposób na zmianÚ wyglÈdu liczb ......... 175 Automatyzacja formatowania: Malarz formatów, motywy i style ............................................. 179 Mechanizmy usprawniajÈce edycjÚ .................................................... 181 Szybkie przemieszczanie siÚ w obszarze arkusza ....................... 181 Autouzupeïnianie zawartoĂci komórek ....................................... 181 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ............................. 182 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metodÈ przeciÈgnij i upuĂÊ ......................................................... 186 Znajdowanie i zamienianie zawartoĂci komórek ........................ 187 Wypeïnianie komórek seriami danych i listami ................................ 189 Wstawianie serii liczb i dat .......................................................... 189 Listy niestandardowe .................................................................... 191 Listy rozwijane .............................................................................. 192 Formatowanie stron i drukowanie ..................................................... 193 Podziaï arkusza na strony ............................................................. 193 Powtarzanie wierszy nagïówkowych .......................................... 199 Nagïówki i stopki na stronach ...................................................... 199 Opcje wydruku .............................................................................. 200 Excel — obliczenia, analiza danych, wykresy ...............201 Automatyzacja obliczeñ poprzez wprowadzanie formuï .................. 201 Podstawowe dziaïania obliczeniowe ............................................ 201 Stosowanie nawiasów do okreĂlania kolejnoĂci dziaïañ ............. 205 Szybkie kopiowanie formuï .......................................................... 206 ¥ledzenie powiÈzañ pomiÚdzy komórkami .................................. 208 Stosowanie funkcji .............................................................................. 209 Autosumowanie i inne funkcje podstawowe ............................... 209 Wyszukiwanie i wstawianie funkcji ............................................ 212 Autouzupeïnianie nazw funkcji .................................................... 214 6 8 Spis treĂci Uwaga na zaokrÈglanie liczb! ............................................................. 215 Pozorne nieĂcisïoĂci w obliczeniach ............................................ 215 DokïadnoĂÊ obliczeñ zgodna z dokïadnoĂciÈ wyĂwietlanÈ ......... 216 ZaokrÈglanie liczb poprzez funkcjÚ .............................................. 217 Odwoïania wzglÚdne, bezwzglÚdne i mieszane .................................... 218 Stosowanie odwoïañ wzglÚdnych (ruchomych) ........................... 218 Wymuszanie odwoïañ bezwzglÚdnych (nieruchomych) ............. 219 Przykïady odwoïañ mieszanych ................................................... 221 ZastÚpowanie odwoïañ nazwami ................................................. 221 Dziaïania warunkowe ......................................................................... 223 Funkcja warunkowa ..................................................................... 223 Formatowanie warunkowe .......................................................... 226 Funkcje w praktyce ............................................................................. 228 Zagnieĝdĝanie funkcji ................................................................... 228 Funkcje statystyczne ..................................................................... 230 Funkcje daty .................................................................................. 231 Funkcje tekstowe .......................................................................... 232 PorzÈdkowanie danych ....................................................................... 234 Podziaï kolumn .............................................................................. 234 Eksport danych .............................................................................. 235 Import danych ............................................................................... 236 Tabele zamiast zakresów .............................................................. 237 Usuwanie duplikatów ................................................................... 239 Sortowanie danych ........................................................................ 239 Filtrowanie wierszy ...................................................................... 241 Analiza danych .................................................................................... 244 Sumy czÚĂciowe — szybkie podsumowywanie danych .............. 244 Tabele przestawne — przekrojowa analiza danych .................... 245 Przedstawianie danych na wykresach ............................................... 247 Wstawianie wykresu .................................................................... 247 Dopasowanie elementów wykresu ............................................... 248 Zmiana wyglÈdu elementów na wykresie ................................... 250 Wskazywanie danych ěródïowych ............................................... 253 Dobór typu wykresu ...................................................................... 255 Miniwykresy w pojedynczych komórkach .................................. 258 Ochrona arkusza i skoroszytu ............................................................ 259 Ochrona zawartoĂci komórek w arkuszu .......................................... 259 Ochrona caïego skoroszytu ........................................................... 260 Ukrywanie formuï ......................................................................... 261 PowerPoint — dynamiczne prezentacje multimedialne......263 Atrakcyjna forma przekazu ................................................................. 263 ZawartoĂÊ slajdów......................................................................... 263 Przykïadowe zastosowania .......................................................... 264 Szybkie tworzenie prezentacji na podstawie szablonu..................... 265 Uruchamianie programu PowerPoint .......................................... 265 Wybór szablonu............................................................................. 265 Uruchamianie pokazu ................................................................... 266 Co widaÊ w oknie programu PowerPoint .................................... 266 Przechodzenie pomiÚdzy slajdami................................................ 268 7 9 ABC MS Office 2010 PL Budowanie prezentacji od podstaw ................................................... 269 Tworzenie nowej, pustej prezentacji na podstawie motywu............269 Zmiana motywu ............................................................................. 269 Ukïady slajdów .............................................................................. 270 Praca z tekstem ............................................................................. 272 Formatowanie akapitów oraz list numerowanych i punktowanych................................. 273 Kolumny na slajdzie ...................................................................... 275 Dopisywanie notatek do slajdów.................................................. 275 PorzÈdkowanie slajdów ................................................................ 276 Zapisywanie prezentacji ............................................................... 281 Wzbogacanie prezentacji — wstawianie ilustracji, wykresów i tabel ................................... 283 Co potrafi SmartArt....................................................................... 283 Edycja i formatowanie wykresu................................................... 286 Formatowanie prezentacji .................................................................. 288 Stosowanie motywów ................................................................... 288 BezpoĂrednie formatowanie obiektów na slajdzie ...................... 289 Formatowanie zaawansowane — wykorzystanie wzorców slajdów .......................................... 291 Wstawianie ïÈczy ................................................................................ 293 Co potrafi prezentacja interaktywna ........................................... 293 Stosowanie odwoïañ do zasobów zewnÚtrznych ........................ 293 Dodawanie akcji do obiektów....................................................... 296 Praktyczne zastosowania.............................................................. 297 „Oĝywianie” pokazu — animacje obiektów ....................................... 299 PrzejĂcia slajdów ........................................................................... 299 Animacje niestandardowe............................................................. 300 Animowanie wykresów i SmartArtów......................................... 305 Wstawianie plików děwiÚkowych i filmowych................................. 306 Podkïad muzyczny ........................................................................ 306 Nagrywanie narracji ..................................................................... 308 Klipy wideo .................................................................................... 309 Przygotowanie i prowadzenie pokazu ............................................... 312 Wybór slajdów przeznaczonych do wyĂwietlania ...................... 312 Ustawianie tempa prezentacji ...................................................... 313 Rozpowszechnianie prezentacji ................................................... 315 Sterowanie przebiegiem pokazu................................................... 318 Skorowidz ................................................................... 321 10 5 EXCEL — EDYCJA I FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM Rozpoczynamy pracÚ z Excelem Do czego sïuĝy Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel umoĝliwia: Q wprowadzanie i przechowywanie danych liczbowych oraz tekstowych, Q automatyzacjÚ obliczeñ, Q porzÈdkowanie danych (sortowanie, filtrowanie, podsumowywanie), Q prezentowanie danych liczbowych w formie wykresów. ABC MS Office 2010 PL StosujÈc ogromne uproszczenie, moĝemy stwierdziÊ, ĝe Excel to odpowiednik zeszytu, dïugopisu oraz (przede wszystkim!) kalkulatora. DziÚki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel bÚdziesz mógï np.: Q prowadziÊ róĝnego typu ewidencje (sprzedaĝy, czasu pracy, przebiegu pojazdu), Q tworzyÊ kosztorysy i kalkulacje, Q zapisywaÊ i poddawaÊ dalszej obróbce statystycznej wyniki ankiet, testów i pomiarów, Q budowaÊ formularze elektroniczne (np. faktury, zamówienia). Uruchamianie Aby uruchomiÊ MS Excel, kliknij przycisk Start poïoĝony w lewym dolnym rogu pulpitu Windows. Po otwarciu menu Start wskaĝ opcjÚ Wszystkie programy, a nastÚpnie rozwiñ podmenu Microsoft Office i kliknij ikonÚ Microsoft Excel 2010. Co widaÊ w oknie Excela Po uruchomieniu programu MS Excel zmaksymalizuj jego okno. JeĂli po zainsta- lowaniu pakietu MS Office uruchomiïeĂ program po raz pierwszy, wówczas Excel jest gotowy do pracy, a wyglÈd okna jest zgodny z poniĝszym opisem. Podobnie jak w przypadku edytora Word, najwaĝniejszym elementem okna Excela jest WstÈĝka. Poniĝej WstÈĝki znajduje siÚ Pasek formuïy oraz towarzy- szÈce mu Pole nazwy. Gïówny obszar roboczy arkusza jest zïoĝony z tzw. komórek, którym towarzyszÈ nagïówki kolumn i wierszy. Suwaki przewijania uïatwiajÈ przesuwanie widocz- nych na ekranie komórek. Zakïadki arkuszy, poïoĝone u doïu obszaru roboczego, umoĝliwiajÈ wskazanie aktywnego arkusza spoĂród trzech pustych, które domyĂl- nie skïadajÈ siÚ na nowy, pusty skoroszyt (rysunek 5.1). 152 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.1. Okno programu Excel: 1 — WstÈĝka, 2 — Pole nazwy, 3 — Pasek formuïy, 4 — Nagïówki wierszy, 5 — Nagïówki kolumn, 6 — zakïadki arkuszy, 7 — Pasek stanu, 8 — Suwak powiÚkszenia, 9 — Poziomy suwak przewijania, 10 — Pionowy suwak przewijania, 11 — Obszar roboczy arkusza zïoĝony z komórek JeĂli któryĂ z elementów okna jest niewidoczny, wówczas przejdě do karty Widok na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy zostaïy uaktywnione opcje Pasek formuïy, Nagïówki oraz Linie siatki, znajdujÈce siÚ w grupie Pokazywanie. ChcÈc skontrolowaÊ dodatkowe ustawienia, przejdě do karty Plik i kliknij przycisk Opcje, a po otwarciu okna dialogowego Opcje programu Excel wybierz kategoriÚ Zaawansowane i przejdě do sekcji Opcje wyĂwietlania dla tego skoroszytu. Upewnij siÚ, ĝe opcje Pokaĝ pasek przewijania poziomego, Pokaĝ pasek przewijania pionowego oraz Pokaĝ karty arkuszy sÈ aktywne. 153 ABC MS Office 2010 PL Widoki i powiÚkszanie arkusza Podobnie jak edytor Word, równieĝ i Excel umoĝliwia zmianÚ sposobu wyĂwie- tlania zawartoĂci arkusza poprzez zmianÚ tzw. widoku. Widok, z którego bÚ- dziesz korzystaÊ przy wykonywaniu wiÚkszoĂci prac, to widok Normalny. Aby upewniÊ siÚ, ĝe pracujesz w widoku Normalny, przejdě do karty Widok na WstÈĝce, a nastÚpnie sprawdě, czy przycisk Normalny, znajdujÈcy siÚ w grupie Widoki skoroszytu, jest uaktywniony. Widok Ukïad strony umoĝliwi Ci oglÈdanie zawartoĂci arkusza w takiej postaci, w jakiej zostanie on podzielony na poszczególne strony podczas wydruku. W praktyce widok Ukïad strony stosuje siÚ np. podczas edytowania zawartoĂci nagïówków i stopek stron. Z kolei widok PodglÈd podziaïu stron umoĝliwia kontrolÚ i ewentualnÈ korektÚ miejsc podziaïu arkusza na poszczególne strony (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby zmieniÊ powiÚkszenie arkusza, skorzystaj z Suwaka powiÚkszenia poïoĝo- nego w prawym dolnym rogu okna lub przekrÚcaj pokrÚtïo myszy (tzw. scrolling) przy równoczesnym przytrzymaniu na klawiaturze klawisza Ctrl. Zmiana powiÚkszenia arkusza nie wpïynie na wielkoĂÊ elementów (np. cyfr i liter) zawartych w jego komórkach. Bez wzglÚdu na stopieñ powiÚkszenia, arkusz w postaci drukowanej bÚdzie wyglÈdaï zawsze tak samo. Edytowanie danych w arkuszu „Komórkowa” budowa arkusza Obszar roboczy arkusza jest zïoĝony z komórek tworzÈcych wiersze i kolumny. Aby uaktywniÊ wybranÈ komórkÚ, ustaw w jej obszarze kursor myszy (przyj- mujÈcy postaÊ krzyĝyka) i kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. 154 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aktywnej komórce towarzyszy pogrubione obramowanie, a nagïówki wiersza i kolumny, do których naleĝy komórka aktywna, sÈ wyróĝnione. Adres bieĝÈcej komórki pojawia siÚ w tzw. Polu nazwy, poïoĝonym na lewo od Paska formuïy (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Adres aktywnej komórki widoczny Polu nazwy ChcÈc szybko przejĂÊ do jednej z sÈsiednich komórek, naciĂnij na klawiaturze wybranÈ strzaïkÚ — w górÚ, w dóï, w lewo, w prawo. Aby przejĂÊ do odlegïej komórki, kliknij Pole nazwy, wpisz adres komórki (np. D12) i naciĂnij Enter. Wpisywanie liczb i tekstu Do wybranej komórki arkusza moĝesz wpisaÊ liczbÚ, tekst lub tzw. formuïÚ. W tym ostatnim przypadku wartoĂÊ wyĂwietlana w komórce zaleĝy od zawartoĂci ko- mórek, do których odwoïuje siÚ formuïa (np. stanowi sumÚ liczb zapisanych w in- nych komórkach). Kliknij jednokrotnie wybranÈ komórkÚ arkusza (np. B2), a nastÚpnie wpisz tekst Ewidencja wydatków. NaciĂniÚcie klawisza Enter spowoduje zatwierdzenie wpisu oraz przejĂcie do komórki znajdujÈcej siÚ o jeden wiersz niĝej. NaciĂniÚcie klawisza Tab (zamiast Enter) spowoduje, ĝe po zatwierdzeniu wpisu zostanie uaktywniona komórka poïoĝona na prawo od komórki edytowanej. JeĂli tekst wpisany do komórki jest od niej szerszy, wówczas zostaje zajÚta równieĝ czÚĂÊ sÈsiedniej komórki (pod warunkiem ĝe jest ona pusta) — rysunek 5.3. JeĂli komórka niemieszczÈca w sobie caïego tekstu sÈsiaduje z komórkÈ niepustÈ, wówczas czÚĂÊ tekstu zostanie „obciÚta” (w caïoĂci tekst ten bÚdzie widoczny na Pasku formuïy) — rysunek 5.4. 155 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.3. Rozprzestrzenia nie tekstu z danej komórki do sÈsiedniej pustej komórki Rysunek 5.4. „ObciÚcie” nadmiaru tekstu w komórce Tekst wpisany do komórki jest domyĂlnie wyrównywany do jej lewej krawÚdzi, zaĂ liczba do prawej. JeĂli liczba wpisana do komórki lub stanowiÈca wynik formuïy nie mieĂci siÚ w tej komórce, wówczas zostanie wyĂwietlona w doĂÊ nieczytelnym tzw. formacie naukowym lub teĝ zamiast niej zostanÈ wyĂwietlone symbole ###. WartoĂÊ liczby nie ulegnie jednak zmianie i bÚdzie widoczna na Pasku formuïy (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Przykïady wyĂwietlania liczb, które nie zmieĂciïy siÚ w komórce 156 Aby zapobiec „obcinaniu” tekstu lub znieksztaïcaniu liczb, trzeba — w toku dalszych prac nad arkuszem — poszerzyÊ kolumny, do których naleĝÈ zbyt wÈskie komórki (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Budowanie struktury tabeli Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy”). Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Uwaĝaj na czÚsto popeïniane bïÚdy! WpisujÈc liczby niecaïkowite, stosuj separator dziesiÚtny w formie przecinka. Posïuĝenie siÚ znakiem kropki bÚdzie stanowiÊ bïÈd i spowoduje, ĝe Excel po- traktuje wpis nie jako liczbÚ, lecz jako tekst, co zostanie zasygnalizowane wy- równaniem zawartoĂci komórki do lewej strony (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Przykïady zastosowania poprawnego i bïÚdnego znaku separatora dziesiÚtnego Kolejny bïÈd, który spowoduje, ĝe liczba zostanie potraktowana jako tekst, to wpisanie wielkiej litery O zamiast cyfry zero (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Przykïad bïÚdu polegajÈcego na wpisaniu duĝej litery O zamiast cyfry zero JeĂli po wpisaniu liczby zauwaĝysz, ĝe zostaïa ona wyrównana do lewej strony, powinno to stanowiÊ dla Ciebie sygnaï ostrzegawczy. W ĝadnym wypadku nie wyrównuj takiej liczby „na siïÚ” do prawej strony, tylko postaraj siÚ znaleěÊ bïÈd w tworzÈcych jÈ znakach. Liczba, która wskutek bïÚdu bÚdzie traktowana przez MS Excel jako tekst, nie zostanie uwzglÚdniona w odwoïujÈcych siÚ do niej formuïach, co spowoduje zafaïszowanie wyników obliczeñ. Sprawdzanie pisowni, Autokorekta i Autoformatowanie Podobnie jak edytor Word, równieĝ Excel zostaï wyposaĝony w narzÚdzia jÚzy- kowe, takie jak Autokorekta, Sprawdzanie pisowni czy Tezaurus. Aby skon- trolowaÊ tekst wpisany do komórek arkusza, wywoïaj okno dialogowe, klikajÈc przycisk Pisownia (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie). 157 ABC MS Office 2010 PL W okreĂlonych przypadkach poprawki dokonywane przez MS Excel muszÈ byÊ blokowane. Zaïóĝmy, ĝe sporzÈdzasz tabelÚ zawierajÈcÈ numery telefonów do wybranych osób. Numery te rozpoczynajÈ siÚ od cyfry zero lub znaku + (w przy- padku uwzglÚdniania prefiksu danego kraju). Po wpisaniu numeru telefonu do komórki arkusza, rozpoczynajÈca go cyfra zero lub znak + nie bÚdÈ wyĂwietlane. Excel potraktuje bowiem numer telefonu jako zwykïÈ liczbÚ, a rozpoczynajÈce jÈ zero jako tzw. cyfrÚ nieznaczÈcÈ, zaĂ znak + jako informacjÚ, iĝ jest to liczba dodatnia. Aby w komórce arkusza mogïa zostaÊ wyĂwietlona liczba w postaci identycznej jak ta, którÈ wpisujesz za pomocÈ klawiatury, umieĂÊ na poczÈtku wpisu znak apostrofu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Stosowanie znaku apostrofu wymuszajÈcego wyĂwietlanie zawartoĂci komórki w postaci zgodnej z sekwencjÈ znaków wpisanych z klawiatury Innym sposobem na zablokowanie zmian jest przypisanie do wybranej komórki ar- kusza, jeszcze przed dokonaniem wpisu, formatu o nazwie Tekstowy (patrz roz- dziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie komórek w arkuszu Formaty liczbowe, czyli sposób na zmianÚ wyglÈdu liczb”). Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian ZastÚpowanie lub usuwanie zawartoĂci komórki JeĂli uaktywnisz niepustÈ komórkÚ, a nastÚpnie rozpoczniesz wpisywanie sekwen- cji znaków z klawiatury, wówczas dotychczasowa zawartoĂÊ komórki zniknie, a w jej obszarze oraz na Pasku formuïy zacznie siÚ pojawiaÊ nowa treĂÊ. JeĂli stwierdzisz, ĝe przez pomyïkÚ zastÚpujesz wïaĂnie starÈ treĂÊ komórki nowym wpisem, wówczas naciĂnij na klawiaturze klawisz Esc — spowoduje to przy- wrócenie dotychczasowej treĂci komórki. Natomiast naciĂniÚcie klawisza Enter lub Tab ostatecznie zatwierdzi zastÈpienie starej zawartoĂci nowÈ. Aby w razie potrzeby wycofaÊ siÚ z zatwierdzonej zmiany, kliknij przycisk Cofnij umiej- scowiony na pasku narzÚdzi Szybki dostÚp. 158 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ChcÈc caïkowicie wyczyĂciÊ zawartoĂÊ komórki — poprzez usuniÚcie znajdujÈ- cej siÚ w niej liczby, tekstu lub formuïy — uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij klawisz Del. Poprawianie zawartoĂci komórki Aby dokonaÊ poprawek w tekĂcie, liczbie bÈdě formule wpisanej do danej ko- mórki, uaktywnij tÚ komórkÚ, a nastÚpnie kliknij w obszarze Paska formuïy, przenoszÈc do niego kursor tekstowy. ChcÈc edytowaÊ tekst bezpoĂrednio w komórce, uaktywnij jÈ, a nastÚpnie naciĂnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F2. Inny sposób to dwukrotne szybkie klik- niÚcie lewym przyciskiem myszy w obszarze komórki (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Edycja zawartoĂci bezpoĂrednio w komórce Po dokonaniu poprawek naciĂnij klawisz Enter. ZarzÈdzanie arkuszami skoroszytu Dokument tworzony w programie MS Excel, okreĂlany mianem skoroszytu lub zeszytu, skïada siÚ z poszczególnych arkuszy, które moĝna przyrównaÊ do kar- tek wpinanych do koïonotatnika. Nowy skoroszyt, który pojawia siÚ po uruchomieniu Excela, jest zïoĝony z trzech pustych arkuszy. Aby zmieniÊ domyĂlnÈ liczbÚ arkuszy w nowo tworzonych skoro- szytach, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Ogólne i ustaw odpowiedniÈ wartoĂÊ w polu DoïÈcz nastÚpujÈcÈ liczbÚ arkuszy. Przechodzenie do wybranego arkusza Przyciski nawigacyjne oraz karty arkuszy poïoĝone u doïu okna umoĝliwiajÈ szyb- kie przechodzenie do wybranego arkusza (rysunek 5.10). ChcÈc przejĂÊ do wybranego arkusza, kliknij jego kartÚ. Zauwaĝ, ĝe karta bieĝÈ- cego arkusza jest zawsze odpowiednio wyróĝniona. 159 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.10. Karty arkuszy tworzÈcych skoroszyt JeĂli chcesz zaznaczyÊ kilka arkuszy naraz, klikaj ich karty, przytrzymujÈc równo- czeĂnie klawisz Ctrl na klawiaturze. Nadawanie arkuszom nazw i kolorów Aby usystematyzowaÊ dane zawarte w skoroszycie, warto pokusiÊ siÚ o nadanie poszczególnym arkuszom nazw odzwierciedlajÈcych ich zawartoĂÊ. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartÚ wybranego arkusza, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Zmieñ nazwÚ. Po wpisaniu nowej nazwy arkusza naciĂnij klawisz Enter. W celu jeszcze lepszego wyróĝnienia danego arkusza spoĂród innych pokoloruj jego kartÚ. Aby to zrobiÊ, kliknij kartÚ prawym przyciskiem myszy, a po otwarciu menu wybierz opcjÚ Kolor karty. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy ChcÈc zmieniÊ kolejnoĂÊ arkuszy, ustaw kursor myszy na karcie wybranego arku- sza, wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kartÚ w lewo lub prawo. Zwolnij przycisk myszy w momencie, gdy ikona w ksztaïcie czarnej strzaïki znajdzie siÚ pomiÚdzy dwoma innymi wybranymi kartami (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Zmiana kolejnoĂci arkuszy w skoroszycie JeĂli podczas zwalniania przycisku myszy przytrzymasz na klawiaturze kla- wisz Ctrl, wówczas w skoroszycie pojawi siÚ kopia przeciÈganego arkusza. Kopiowanie arkusza pozwala zaoszczÚdziÊ wiele pracy w sytuacji, gdy wprowadzone do niego formatowanie i formuïy bÚdÈ powtarzane w innych arkuszach (np. jeĂli przygotowaïeĂ arkusz ewidencjonujÈcy przychody lub wydatki za styczeñ, wówczas moĝesz skopiowaÊ go kilkakrotnie, a nastÚpnie wypeïniaÊ kopie danymi pochodzÈcymi z kolejnych miesiÚcy). 160 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ChcÈc skopiowaÊ lub przenieĂÊ arkusz pomiÚdzy róĝnymi skoroszytami, otwórz obydwa skoroszyty, a nastÚpnie przejdě do skoroszytu ěródïowego, kliknij pra- wym przyciskiem myszy na karcie wybranego arkusza i wybierz opcjÚ PrzenieĂ lub kopiuj…. Po otwarciu okna dialogowego rozwiñ listÚ Do skoroszytu i wskaĝ skoroszyt docelowy. W razie potrzeby uaktywnij opcjÚ Utwórz kopiÚ i kliknij przycisk OK. Dodawanie i usuwanie arkuszy ChcÈc dodaÊ kolejny arkusz do skoroszytu, kliknij przycisk Wstaw arkusz poïo- ĝony na prawo od kart arkuszy (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu Aby usunÈÊ ze skoroszytu wybrany arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy jego kartÚ i wybierz opcjÚ Usuñ. Po wyĂwietleniu komunikatu ostrzegawczego kliknij przycisk Usuñ. Szybka nawigacja W przypadku wiÚkszej liczby arkuszy umieszczonych w skoroszycie, warto po- szerzyÊ obszar przeznaczony na wyĂwietlanie kart arkuszy. Aby to uczyniÊ, prze- ciÈgnij w prawo krawÚdě umieszczonÈ pomiÚdzy kartami arkuszy a poziomym paskiem przewijania. Dodatkowe uïatwienie stanowiÈ przyciski nawigacyjne (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Przyciski nawigacyjne arkuszy i karty arkuszy ograniczone krawÚdziÈ suwaka przewijania Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów Zapisywanie i otwieranie skoroszytów MS Excel jest dokonywane w taki sam sposób, jak w przypadku dokumentów tworzonych w edytorze Word. 161 ABC MS Office 2010 PL Zapisywanie skoroszytu Aby zapisaÊ nowo utworzony skoroszyt, kliknij ikonÚ Zapisz poïoĝonÈ na pasku narzÚdzi Szybki dostÚp. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako wskaĝ folder docelowy i wypeïnij pole Nazwa pliku. Upewnij siÚ, ĝe do pola Zapisz jako typ zostaïa przypisana opcja Skoroszyt programu Excel (*.xlsx). Kliknij teraz przycisk Zapisz i zaobserwuj pojawienie siÚ na pasku tytuïowym okna MS Excel nazwy skoroszytu (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Nazwa skoroszytu widoczna na pasku tytuïowym arkusza kalkulacyjnego Excel Skoroszyt zawierajÈcy makra zostanie zapisany w pliku, któremu Excel nada automatycznie rozszerzenie xlsm. JeĂli po zapisaniu skoroszytu wprowadzisz do niego kolejne zmiany, wówczas powinieneĂ go powtórnie zapisaÊ. Aby to uczyniÊ, kliknij ponownie ikonÚ Zapisz na pasku Szybki dostÚp. Natomiast próba zamkniÚcia programu Excel bez zapisania w skoroszycie nowo wprowadzonych zmian spowoduje wygenerowanie ostrze- gawczego komunikatu. Jeĝeli zechcesz zapisaÊ kolejnÈ wersjÚ skoroszytu pod postaciÈ zupeïnie nowego pliku, wówczas przejdě do karty Plik i kliknij przycisk Zapisz jako. Po otwarciu okna Zapisywanie jako zmieñ zawartoĂÊ pola Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz. Zapisanie zmian w skoroszycie dotyczy wszystkich zawartych w nim arkuszy, a nie tylko arkusza bieĝÈcego. Podobnie jak MS Word, równieĝ MS Excel zostaï wyposaĝony w mechanizm Autoodzyskiwania, który w przypadku niespodziewanego zamkniÚcia skoroszytu umoĝliwi (przynajmniej czÚĂciowe) odtworzenie niezapisanych danych. Aby skon- trolowaÊ ustawienia Autoodzyskiwania, otwórz okno Opcje programu Excel, przejdě do kategorii Zapisywanie i upewnij siÚ, ĝe opcja Zapisz informacje Auto- odzyskiwania co jest wïÈczona. 162 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Zabezpieczanie skoroszytu MS Excel hasïem chroniÈcym przed niepowoïanym odczytem odbywa siÚ tak samo, jak w przypadku dokumentów MS Word. Iden- tycznie przedstawiajÈ siÚ równieĝ problemy zwiÈzane z zapisywaniem skoroszytów w starszych formatach MS Office oraz problemy pojawiajÈce siÚ przy odczycie plików xlsx w starszych wersjach pakietu (patrz rozdziaï 2. „Word — poprawna edycja tekstu Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów”). Otwieranie skoroszytów Aby z poziomu systemu operacyjnego Windows otworzyÊ skoroszyt Microsoft Excel, naleĝy otworzyÊ okno odpowiedniego foldera ěródïowego i kliknÈÊ dwu- krotnie (lub jednokrotnie — jeĂli tak wïaĂnie ustawiono w systemie operacyjnym) wybrany plik. JeĂli w systemie Windows zostaïa wyïÈczona opcja ukrywania tzw. rozszerzeñ znanych typów plików, wówczas po nazwie gïównej kaĝdego pliku bÚdÈcego skoroszytem MS Excel 2010, bÚdzie wyĂwietlane czteroliterowe rozszerzenie .xlsx lub .xlsm. Skoroszyty zapisane w starszym formacie bÚdÈ odznaczaÊ siÚ rozszerzeniem .xls. W przypadku gdy MS Excel zostaï juĝ uruchomiony, otwieranie kolejnych sko- roszytów moĝe odbywaÊ siÚ poprzez okno dialogowe. W tym celu przejdě do karty Plik i kliknij przycisk Otwórz. Po przejĂciu do foldera ěródïowego zaznacz wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz. Ponowne otwarcie danego skoroszytu uïatwi Ci lista ostatnio uĝywanych sko- roszytów, widoczna po przejĂciu do karty Plik i klikniÚciu przycisku Ostatnio uĝywane. Po otwarciu skoroszytów .xls (czyli tych, które zostaïy zapisane w starym formacie) jest wïÈczany tzw. tryb zgodnoĂci, co sygnalizowane jest odpowiednim komunika- tem widocznym na pasku tytuïowym (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Otwarcie skoroszytu zapisanego w starym formacie Aby przekonwertowaÊ skoroszyt ze starego formatu na nowy, przejdě do karty Plik i kliknij przycisk Informacje, a nastÚpnie kliknij przycisk Konwertuj. 163 ABC MS Office 2010 PL Eksport zawartoĂci skoroszytu do formatu PDF (i innych) Eksport arkuszy skoroszytu do formatu PDF przypomina drukowanie. Podczas tej operacji obszar arkusza jest dzielony na poszczególne strony, zgodnie z ustawionym formatem. Do wyeksportowanych stron sÈ doïÈczane wpisy umieszczone w nagïówkach i stopkach arkuszy. Dlatego teĝ przed dokonaniem eksportu naleĝy sformatowaÊ strony arkuszy i w odpowiedni sposób przygotowaÊ arkusze do wydruku (patrz rozdziaï 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby wyeksportowaÊ zawartoĂÊ skoroszytu do formatu PDF, przejdě do karty Plik i kliknij przycisk Zapisz jako. Po otwarciu okna Zapisywanie jako kliknij przycisk przypisany do pola Zapisz jako typ i wybierz opcjÚ Plik PDF. NastÚpnie kliknij przycisk Opcje. W sekcji Co opublikowaÊ wybierz odpowiedniÈ opcjÚ (Aktywne arkusze lub Caïy skoroszyt) i kliknij przycisk OK. Aby sfinalizowaÊ eks- port, kliknij przycisk Zapisz. Oprócz eksportu do formatu PDF, Excel umoĝliwia zapisywanie danych rów- nieĝ w innych formatach (m.in. tekstowych). Budowanie struktury tabeli Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy Szybkie zaznaczanie wybranych fragmentów arkusza pozwoli Ci na przyĂpie- szenie prac zwiÈzanych z budowaniem tabeli i formatowaniem jej komórek. Aby zaznaczyÊ wybrany zakres komórek, ustaw kursor myszy w obszarze po- czÈtkowej naroĝnej komórki zakresu (np. B2), a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kursor do koñcowej naroĝnej komórki zakresu (np. D4). Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczona grupa komórek zostanie wyróĝniona sza- ro-bïÚkitnym wypeïnieniem oraz czarnym obramowaniem, zaĂ adres poczÈtkowej komórki zakresu pojawi siÚ w Polu nazwy (rysunek 5.16). JeĂli chcesz zaznaczyÊ wybranÈ kolumnÚ arkusza, kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy jej nagïówek (rysunek 5.17). 164 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.16. Zaznaczenie zakresu komórek Rysunek 5.17. Zaznaczanie wybranej kolumny w arkuszu Aby zaznaczyÊ grupy komórek niesÈsiadujÈcych ze sobÈ, przy zaznaczaniu kolejnych zakresów przytrzymuj na klawiaturze klawisz Ctrl. ChcÈc zaznaczyÊ kilka sÈsiednich kolumn, ustaw kursor myszy na nagïówku wybranej kolumny. NastÚpnie, po pojawieniu siÚ ikony strzaïki skierowanej w dóï, wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij kursor myszy w lewo lub prawo do nagïówka innej kolumny i zwolnij przycisk myszy. Aby zaznaczyÊ wybrany wiersz arkusza, kliknij jednokrotnie jego nagïówek (ry- sunek 5.18). Rysunek 5.18. Zaznaczanie wybranego wiersza w arkuszu ChcÈc zaznaczyÊ wiÚkszÈ liczbÚ wierszy, ustaw kursor myszy na nagïówku wybra- nego wiersza, a nastÚpnie wciĂnij lewy przycisk myszy i przeciÈgnij kursor my- szy w górÚ lub w dóï. Aby zaznaczyÊ wszystkie komórki naleĝÈce do bieĝÈcego arkusza, kliknij przy- cisk poïoĝony na przeciÚciu nagïówków kolumn i wierszy (rysunek 5.19). 165 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.19. Zaznaczanie wszystkich komórek w arkuszu Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy Dostosowanie rozmiarów komórek do wyĂwietlanych w ich obszarze informacji zagwarantuje czytelnoĂÊ prezentowanych danych. Zmiana rozmiarów danej ko- mórki arkusza bÚdzie polegaÊ na zmianie szerokoĂci caïej kolumny oraz wyso- koĂci caïego wiersza, do których ta komórka naleĝy. JeĂli po wpisaniu danych do arkusza czÚĂÊ etykiet tekstowych oraz liczb nie zostanie prawidïowo wyĂwietlona, wówczas bÚdzie konieczne poszerzenie wy- branych kolumn (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Przykïadowy tekst i liczby wykraczajÈce poza obszar komórek (B3, B4, C4) Autodopasowanie Po zaznaczeniu komórek, których zawartoĂÊ nie zostaïa prawidïowo wyĂwietlona (B3:C4), kliknij przycisk Format znajdujÈcy siÚ w grupie Komórki na karcie Na- rzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Autodopasowanie szerokoĂci kolumn. Ustawienia uĝytkownika Aby samodzielnie okreĂliÊ szerokoĂÊ wybranej kolumny, ustaw kursor myszy nad prawÈ krawÚdziÈ jej nagïówka. Po zaobserwowaniu zmiany ksztaïtu kursora myszy wciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě kolumny w lewo lub prawo i zwolnij przycisk myszy. Podczas przeciÈgania krawÚdzi obok kursora my- szy pojawia siÚ „dymek” informujÈcy o bieĝÈcej szerokoĂci kolumny (rysunek 5.21). 166 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.21. Zmiana szerokoĂci kolumny B poprzez przeciÈganie jej prawej krawÚdzi ChcÈc zmieniÊ szerokoĂÊ kilku kolumn, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ szerokoĂÊ jednej z nich. SzerokoĂÊ wszystkich zaznaczonych kolumn podÈĝy za szerokoĂciÈ kolumny przewymiarowanej przez Ciebie. W celu powiÚkszenia wysokoĂci wybranego wiersza ustaw kursor myszy na dolnej krawÚdzi jego nagïówka. WciĂnij lewy przycisk myszy, przeciÈgnij krawÚdě wiersza w dóï i zwolnij przycisk myszy (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Zmiana wysokoĂci wiersza poprzez przeciÈganie jego dolnej krawÚdzi Aby zmieniÊ wysokoĂÊ kilku wierszy, zaznacz je, a nastÚpnie zmieñ wysokoĂÊ jednego z nich. Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy Modyfikowanie struktury tabeli Wstawienie do istniejÈcego zakresu danych nowych pustych kolumn i wierszy pozwoli w razie potrzeby na elastycznÈ rozbudowÚ struktury istniejÈcej tabeli. 167 ABC MS Office 2010 PL Zaïóĝmy, ĝe do tabeli przedstawiajÈcej koszty Ăniadañ i kolacji chcesz dodaÊ informacje o kosztach obiadów. Najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie w tym przypad- ku wstawienie nowej kolumny pomiÚdzy kolumnami juĝ istniejÈcymi. W tym celu zaznacz dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do kolumny Kolacja, a nastÚpnie klik- nij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Wstaw, znajdujÈcego siÚ w grupie Komórki na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Wstaw kolumny arkusza. Nowa kolumna pojawia siÚ zawsze na lewo od bieĝÈcej komórki, a wszystkie kolumny znajdujÈce siÚ na prawo od niej sÈ automatycznie przenumerowywane. Natomiast gdy wstawiamy nowy wiersz, wówczas pojawia siÚ on zawsze powyĝej komórki bieĝÈcej, a przenumerowanie obejmuje wszystkie wiersze znajdujÈce siÚ poniĝej niego. ChcÈc usunÈÊ z arkusza wybrany wiersz (lub kolumnÚ) wraz z caïÈ zawartoĂciÈ, uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolumny), a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Usuñ, znajdujÈcego siÚ w grupie Ko- mórki na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Usuñ wiersze arkusza (lub Usuñ kolumny arkusza). Ukrywanie wierszy i kolumn Naleĝy wystrzegaÊ siÚ zbyt pochopnego usuwania wierszy i kolumn, bowiem moĝe to spowodowaÊ nieodwracalnÈ utratÚ danych. JeĂli chcesz „chwilowo” pozbyÊ siÚ wybranych kolumn lub wierszy, aby np. nie pojawiïy siÚ na wydruku, wówczas dobrym rozwiÈzaniem jest ich ukrycie. ChcÈc ukryÊ wybrany wiersz (lub kolumnÚ), uaktywnij dowolnÈ komórkÚ naleĝÈcÈ do tego wiersza (lub kolum- ny), a nastÚpnie kliknij strzaïkÚ przypisanÈ do przycisku Format (grupa Komórki, karta NarzÚdzia gïówne). Po otwarciu menu rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj, a na- stÚpnie wybierz opcjÚ Ukryj wiersze (Ukryj kolumny). Po ukryciu wiersza (lub kolumny) stanie siÚ widoczna nieciÈgïoĂÊ numeracji nagïówków wierszy (lub kolumn). Dane zawarte w ukrytych komórkach sÈ przez caïy czas uwzglÚdniane w formuïach odwoïujÈcych siÚ do tych komórek. 168 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Aby odkryÊ wszystkie ukryte wiersze (lub kolumny) naleĝÈce do danego arkusza, zaznacz wszystkie komórki, a nastÚpnie kliknij przycisk Format, rozwiñ podmenu Ukryj i odkryj i wybierz opcjÚ Odkryj wiersze (lub Odkryj kolumny). Scalanie i rozdzielanie komórek ’Èczenie kilku sÈsiednich komórek w caïoĂÊ pozwala osiÈgaÊ ciekawe efekty stylistyczne. ChcÈc scaliÊ wybrane komórki, zaznacz je, a nastÚpnie kliknij przycisk Scal i wy- Ărodkuj znajdujÈcy siÚ w grupie Wyrównanie na karcie NarzÚdzia gïówne (ry- sunek 5.23). Rysunek 5.23. Przykïadowa tabela zawierajÈca komórki scalone JeĂli zechcesz przywróciÊ pierwotny podziaï komórek, wówczas po zaznacze- niu scalonej komórki kliknij ponownie przycisk Scal i wyĂrodkuj. Formatowanie komórek w arkuszu Odpowiedni wyglÈd komórek arkusza pozwala na wyeksponowanie zawartych w nim danych. Wyrównanie i obrót zawartoĂci komórki JeĂli szerokoĂÊ i wysokoĂÊ komórki jest wiÚksza niĝ wyĂwietlana w niej za- wartoĂÊ, wówczas istotnego znaczenia nabiera sposób wyrównania zawartoĂci komórki wzglÚdem jej krawÚdzi. 169 ABC MS Office 2010 PL ChcÈc zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w poziomie, zaznacz komórkÚ lub grupÚ komórek, a nastÚpnie kliknij przycisk Wyrównaj tekst do lewej, Do Ărodka w poziomie lub Wyrównaj tekst do prawej (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Wyrównanie). Natomiast chcÈc zmieniÊ wyrównanie zawartoĂci komórki w pionie, kliknij przycisk Wyrównaj do góry, Wyrównaj do Ărodka lub Wyrównaj do doïu (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Zmiana wyrównania zawartoĂci komórki W przypadku liczb wielocyfrowych nie powinieneĂ ingerowaÊ w sposób ich wyrównania, pozostawiajÈc je tym samym w stanie domyĂlnego wyrównania do prawej krawÚdzi komórki. W wiÚkszoĂci przypadków stosowanie opcji Wyrównaj do Ărodka (w pionie) zapewnia najwiÚkszÈ czytelnoĂÊ danych. W uzasadnionych stylistycznie przypadkach moĝesz dokonaÊ obrotu zawartoĂci komórki o okreĂlony kÈt. W tym celu zaznacz komórkÚ, a nastÚpnie kliknij iko- nÚ Orientacja (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Wyrównanie). Po otwarciu menu wskaĝ odpowiedni wariant (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Zastosowanie opcji ObróÊ tekst w górÚ, pozwalajÈce na zmniejszenie szerokoĂci kolumn 170 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Opcje ObróÊ tekst w górÚ oraz ObróÊ tekst w dóï dajÈ zupeïnie inny efekt niĝ opcja Tekst pionowy (rysunek 5.26). Rysunek 5.26. Przykïadowe sposoby aranĝacji tekstu KlikniÚcie przycisku Orientacja i wybranie opcji Formatuj wyrównanie komórki spowoduje otwarcie okna dialogowego dajÈcego moĝliwoĂÊ precyzyjnego usta- wienia kÈta obrotu. Zawijanie tekstu w komórce JeĂli do wybranej komórki arkusza zostanie wpisany nieco dïuĝszy tekst, wów- czas moĝna go automatycznie lub „rÚcznie” podzieliÊ na wiÚkszÈ liczbÚ wierszy. W poniĝszym przykïadzie tekst wpisany do komórki B2 nie mieĂci siÚ w niej (ry- sunek 5.27). Rysunek 5.27. Zbyt wÈska komórka, zawierajÈca duĝÈ iloĂÊ tekstu wyĂwietlanego w pojedynczym wierszu Aby zapewniÊ odpowiedni rozkïad tekstu w komórce B2, zaznacz jÈ, a nastÚpnie kliknij przycisk Zawijaj tekst znajdujÈcy siÚ w grupie Wyrównanie na karcie NarzÚdzia gïówne (rysunek 5.28). 171 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.28. Automatyczne zawijanie tekstu w komórce Automatyczne zawijanie tekstu moĝe byÊ dodatkowo uzupeïniane znakami rÚczne- go podziaïu wiersza. Aby wprowadziÊ znak rÚcznego podziaïu wiersza, kliknij dwukrotnie komórkÚ B2, przechodzÈc w ten sposób do trybu edycji. NastÚpnie ustaw kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz zakoñczyÊ wybrany wiersz, przytrzymaj na klawiaturze lewy klawisz Alt i naciĂnij Enter. Tekst znajdujÈcy siÚ na prawo od kursora tekstowego zostanie przeniesiony do nowego wiersza w tej samej komórce (rysunek 5.29). Rysunek 5.29. Rozkïad tekstu w komórce po wprowadzeniu rÚcznych podziaïów wiersza Obramowanie i wypeïnienie komórek Linie siatki widoczne na ekranie nie sÈ, zgodnie z ustawieniami domyĂlnymi, drukowane. Tak wiÚc, chcÈc uwidoczniÊ strukturÚ tabeli, powinieneĂ uzupeïniÊ wybrane komórki arkusza o odpowiednie obramowania. Obramowanie standardowe Aby obramowaÊ komórki przykïadowej tabeli zawierajÈcej dane liczbowe oraz etykiety tekstowe, zaznacz zakres komórek B2:D5, a nastÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obramowania, znajdujÈcego siÚ w grupie Czcionka na karcie NarzÚdzia gïówne (rysunek 5.30). Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Wszyst- kie krawÚdzie. 172 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.30. Dodawanie krawÚdzi do komórek tabeli Kolejny etap pracy to wprowadzenie obramowania eksponujÈcego nagïówki ko- lumn znajdujÈce siÚ w pierwszym wierszu tabeli. Aby to uczyniÊ, zaznacz zakres komórek B2:D2, a nastÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obra- mowania i wybierz opcjÚ Podwójna krawÚdě dolna (rysunek 5.31). Rysunek 5.31. Tabela obramowana standardowo Obramowanie niestandardowe JeĂli zamierzasz skomponowaÊ obramowanie niestandardowe, wówczas po za- znaczeniu zakresu komórek B2:D5 kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Obramowania i wybierz opcjÚ WiÚcej obramowañ…. Po otwarciu okna Formatowanie komórek upewnij siÚ, ĝe znajdujesz siÚ w za- kïadce Obramowanie. Kliknij wzorzec znajdujÈcy siÚ w polu Styl, a przedstawiajÈcy np. podwójnÈ liniÚ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kontur. Zaobserwuj pojawienie siÚ zewnÚtrznego obramowania tabeli na podglÈdzie. Wybierz teraz inny wzo- rzec zawarty w polu Styl, a nastÚpnie kliknij przycisk WewnÈtrz (rysunek 5.32). Na zakoñczenie kliknij OK. 173 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.32. Niestandardowe obramowanie komórek tabeli ChcÈc lepiej oceniÊ efekt powstaïy po zastosowaniu obramowania, wyïÈcz na pewien czas opcjÚ Linie siatki (karta Widok, grupa Pokazywanie). Wypeïnienie komórek kolorem, gradientem i deseniem Wypeïnienie wybranych komórek jednolitym kolorem lub gradientem uatrak- cyjni wyglÈd tabeli i dodatkowo poprawi czytelnoĂÊ zawartych w niej danych. Aby wypeïniÊ komórki jednolitym kolorem, zaznacz zakres komórek (np. B2:D2), a nastÚpnie kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku Kolor wypeïnienia znajdujÈcego siÚ w grupie Czcionka na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu palety kliknij wybrany wzorzec koloru. JeĂli zamierzasz zastosowaÊ efektowny gradient kolorów, wówczas po zaznaczeniu zakresu komórek kliknij przycisk Format znajdujÈcy siÚ w grupie Komórki na karcie NarzÚdzia gïówne. Po otwarciu menu wybierz opcjÚ Formatuj komórki…. Po otwarciu okna Formatowanie komórek przejdě do zakïadki Wypeïnienie, a na- stÚpnie kliknij przycisk Efekty wypeïnienia…. Po otwarciu okna Efekty wypeï- nienia skomponuj Gradient zïoĝony z dwóch kolorów (rysunek 5.33). 174 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.33. Gradientowe wypeïnienie komórek JeĂli chcesz usunÈÊ wypeïnienie komórki, zaznacz jÈ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kolor wypeïnienia i wybierz opcjÚ Brak wypeïnienia (a nie wzorzec reprezentujÈcy kolor biaïy!). Formatowanie czcionki Prawidïowy dobór wyglÈdu czcionki to kolejny warunek, który trzeba speïniÊ, by dane zapisane w tabeli byïy czytelne. JeĂli chcesz zmieniÊ wyglÈd czcionki, zaznacz komórkÚ lub zakres komórek, a na- stÚpnie skorzystaj z pól Czcionka i Rozmiar czcionki oraz przycisków Pogrubienie, Kursywa i PodkreĂlenie. Aby dokonaÊ bardziej zaawansowanych ustawieñ, kliknij przycisk Umoĝliwia pokazanie karty Czcionka, przypisany do grupy Czcionka na karcie NarzÚdzia gïówne. Ciekawy efekt stylistyczny moĝna osiÈgnÈÊ, zmieniajÈc wyglÈd fragmentu tek- stu lub nawet pojedynczego znaku w komórce. Aby to uczyniÊ, przejdě do trybu edycji komórki (naciskajÈc klawisz F2 na klawiaturze), zaznacz wybrany frag- ment tekstu, a nastÚpnie skorzystaj z przycisków naleĝÈcych do grupy Czcionka (rysunek 5.34). Rysunek 5.34. Zmiana wyglÈdu pojedynczych znaków w komórce Formaty liczbowe, czyli sposób na zmianÚ wyglÈdu liczb DostosowujÈc format liczby, moĝemy m.in. zmniejszaÊ lub zwiÚkszaÊ iloĂÊ cyfr wystÚpujÈcych po przecinku dziesiÚtnym, dodawaÊ do wyĂwietlanej liczby symbol wybranej waluty, wyĂwietlaÊ liczbÚ w postaci procentowej lub teĝ sprawiaÊ, by liczba przyjmowaïa postaÊ konkretnej daty. 175 ABC MS Office 2010 PL Rzeczywista wartoĂÊ liczby, wpisana do komórki i uwzglÚdniana przy obliczeniach, nie ulega zmianie i jest zawsze widoczna na Pasku formuïy. ZaokrÈglanie liczb ChcÈc okreĂliÊ dokïadnoĂÊ, z jakÈ liczba jest wyĂwietlana, zaznacz zawierajÈcÈ jÈ komórkÚ, a nastÚpnie skorzystaj z przycisków Zmniejsz dziesiÚtne lub ZwiÚksz dziesiÚtne, znajdujÈcych siÚ w grupie Liczba na karcie NarzÚdzia gïówne. Wyeliminowanie wszystkich miejsc dziesiÚtnych pozwoli na zaokrÈglenie danej liczby do postaci caïkowitej (rysunek 5.35). Rysunek 5.35. WyĂwietlanie liczby zaokrÈglonej (w obszarze komórki) oraz niezaokrÈglonej (na Pasku formuïy) W przypadku tworzenia zestawieñ zawierajÈcych liczby o róĝnej iloĂci miejsc dziesiÚtnych powinieneĂ ujednoliciÊ iloĂÊ tych miejsc, co zagwarantuje, ĝe cyfry jednoĂci, dziesiÈtek itd. znajdÈ siÚ pod sobÈ (rysunek 5.36). Rysunek 5.36. Zestawienie liczb o wymuszonej jednakowej iloĂci miejsc dziesiÚtnych 176 Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Format procentowy ChcÈc zastosowaÊ format procentowy, zaznacz komórkÚ, do której uprzednio wpisano liczbÚ, a nastÚpnie kliknij przycisk Zapis procentowy (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Liczba). Zastosowanie formatu procentowego sprawia, ĝe oprócz dodania symbolu , wartoĂÊ liczby, która znajdowaïa siÚ w komórce, zostaje pomnoĝona przez 100. Natomiast jeĂli sekwencja czynnoĂci jest odwrotna (tzn. najpierw nadasz komórce format procentowy, a dopiero potem wpiszesz do niej liczbÚ), wówczas liczba ta pozostaje niezmieniona. Aby okreĂliÊ dokïadnoĂÊ liczby wyĂwietlanej w formacie procentowym, skorzy- staj ze znanych Ci przycisków Zmniejsz dziesiÚtne lub ZwiÚksz dziesiÚtne. Symbole walut w formacie ksiÚgowym Jeĝeli chcesz dodaÊ do liczby domyĂlny symbol waluty, zaznacz komórkÚ, a na- stÚpnie kliknij przycisk KsiÚgowy format liczb (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Liczba). JeĂli korzystasz ze standardowo skonfigurowanej polskiej wersji systemu operacyjnego Windows, wówczas obok liczby pojawi siÚ symbol zï, zaĂ jej dokïadnoĂÊ zostanie rozszerzona do dwóch miejsc po przecinku (a wiÚc do groszy). Jeĝeli zamierzasz zastosowaÊ inny symbol waluty niĝ domyĂlny, wówczas kliknij ikonÚ strzaïki przypisanÈ do przycisku KsiÚgowy format liczb. Po otwarciu menu wybierz format ksiÚgowy reprezentujÈcy odpowiedniÈ walutÚ (np. Euro) — rysunek 5.37. ChcÈc zastosowaÊ symbol waluty nieobecny na podrÚcznej liĂcie formatów, wy- bierz opcjÚ WiÚcej formatów ksiÚgowych…. Po otwarciu okna Formatowanie komó- rek rozwiñ listÚ Symbol i wybierz odpowiadajÈcy Ci wariant. SzczególnÈ uwagÚ zwróÊ na róĝne symbole waluty euro (rysunek 5.38). Aby zaokrÈgliÊ liczbÚ do peïnych jednostek monetarnych (eliminujÈc grosze, centy, pensy itd.), skorzystaj z przycisku Miejsca dziesiÚtne. 177 ABC MS Office 2010 PL Rysunek 5.37. Wstawianie symbolu waluty poprzez nadawanie wybranego formatu ksiÚgowego Rysunek 5.38. Przykïadowe formaty ksiÚgowe ChcÈc przywróciÊ liczbie pierwotny format liczbowy, zaznacz komórkÚ, a nastÚpnie rozwiñ listÚ przypisanÈ do pola Format liczb (karta NarzÚdzia gïówne, grupa Liczba) i wybierz opcjÚ Ogólne. Separator tysiÚcy JeĂli nie chcesz stosowaÊ symbolu waluty, ale równoczeĂnie zaleĝy Ci na tym, by liczby wielocyfrowe byïy cz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC MS Office 2010 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: