Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00532 006332 15684374 na godz. na dobę w sumie
ABC MS Office 2016 PL - ebook/pdf
ABC MS Office 2016 PL - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2544-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
W 100% zgodne z MS Office 365 PL

Nowy Microsoft Office — ogromny potencjał do pracy w biurze, dostępny dla każdego!

Microsoft Office towarzyszy nam od tak dawna, że wiele osób już nie pamięta, jak to było bez niego. Nieczęsto też uświadamiamy sobie, jak radykalnie usprawnił on wykonywanie wszelkich prac biurowych, takich jak tworzenie dokumentów, wykresów, tabel, prezentowanie nowych pomysłów czy przeprowadzanie szkoleń. Nowa wersja pakietu MS Office ułatwia dodatkowo wspólną pracę nad dokumentami i wygodne zapisywanie ich w chmurze bez konieczności ciągłego uspójniania wersji.

Książka ABC MS Office 2016 PL szybko wprowadzi Cię w świat tworzenia i formatowania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych — z wykorzystaniem zarówno prostych, jak i bardziej zaawansowanych funkcji. Dowiesz się, jakie narzędzia masz do dyspozycji i do czego możesz ich użyć. Poznasz także nowości wprowadzone w pakiecie MS Office 2016, dzięki czemu Twoja praca stanie się jeszcze bardziej komfortowa.

Ten doskonały przewodnik po nowej wersji Worda, Excela i PowerPointa opisuje:

Doceń wygodę i możliwości Microsoft Office 2016!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abco16 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1742-0 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 Startujemy .....................................................................13 Co nowego? ....................................................................................13 Nowoczesny wygl(cid:200)d i wygodna obs(cid:239)uga .................................13 Sposoby zapisu dokumentów ..................................................14 Przygotowanie pakietu Office do pracy ........................................15 Wybór wersji ............................................................................15 Przed instalacj(cid:200) ........................................................................17 Instalowanie pakietu Office 2016 ...........................................18 Pierwsze uruchomienie ...........................................................20 Poznaj (cid:258)rodowisko pracy ...............................................................21 Wst(cid:200)(cid:285)ka ....................................................................................21 Dodatkowe paski ......................................................................26 Dodatkowe okna i menu ..........................................................28 Informacje na pasku stanu ......................................................30 Logowanie w Office 2016 do Konta Microsoft ........................31 (cid:146)atwe uzyskiwanie pomocy ....................................................32 Word — poprawna edycja tekstu ...................................35 Pierwsze kroki w edytorze ............................................................35 Linijka i suwaki przewijania ...................................................35 Zmiana widoku i powi(cid:218)kszenia dokumentu ...........................36 Wybór formatu strony .............................................................38 Korzystanie z klawiatury ........................................................39 Cofanie, ponawianie i powtarzanie operacji ...........................41 Wstawianie symboli ................................................................42 Zasady poprawnego wpisywania tekstu .................................43 Poprawianie struktury dokumentu .........................................47 Poleć książkęKup książkę 3 ABC MS Office 2016 PL Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów ......49 Zapisywanie dokumentów ......................................................49 Dokumenty na dysku OneDrive w internecie .........................52 Otwieranie dokumentów .........................................................54 Tworzenie nowego dokumentu ...............................................57 Praca z plikami PDF ................................................................58 Wspó(cid:239)praca z MS Office 97 – 2003 ..........................................59 Usprawnianie edycji ......................................................................60 Przechodzenie do wybranego miejsca w dokumencie ............61 Zaznaczanie fragmentów dokumentu .....................................62 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ........................64 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metod(cid:200) przeci(cid:200)gnij i upu(cid:258)(cid:202) ....................................................68 Znajdowanie i zamiana tekstu oraz innych obiektów ............70 Narz(cid:218)dzia j(cid:218)zykowe ......................................................................73 Autokorekta .............................................................................73 Sprawdzanie pisowni ..............................................................78 S(cid:239)ownik wyrazów bliskoznacznych ........................................80 Podr(cid:218)czna wyszukiwarka internetowa ..................................81 Word — profesjonalne formatowanie ............................. 85 Formatowanie czcionki .................................................................86 Szybkie formatowanie przy wykorzystaniu Wst(cid:200)(cid:285)ki .............86 Dodatkowe ustawienia w oknie dialogowym .........................90 Litery wielkie i ma(cid:239)e — zamiana ............................................91 Formatowanie akapitów — kszta(cid:239)towanie bloków tekstu ..........93 Wyrównanie akapitu ...............................................................93 Wci(cid:218)cia akapitu .......................................................................94 Interlinie i odst(cid:218)py mi(cid:218)dzy akapitami ....................................96 Obramowanie i cieniowanie .........................................................99 Obramowanie akapitu i tekstu ................................................99 Cieniowanie akapitu i tekstu .................................................103 Obramowanie i t(cid:239)o strony ......................................................105 Jak usprawni(cid:202) formatowanie .....................................................106 Malarz formatów ...................................................................106 Znajdowanie i zamiana elementów formatowania ..............107 Style i motywy, czyli automatyzacja formatowania ..................109 Galeria stylów — stosowanie stylów wbudowanych ...........109 Szybkie formatowanie poprzez zmian(cid:218) zestawu stylów .....110 Szybkie formatowanie poprzez zmian(cid:218) motywu ..................111 Samodzielna zmiana wygl(cid:200)du stylu ......................................113 Tworzenie w(cid:239)asnych stylów .................................................114 Przechowywanie stylów w szablonach ................................115 Listy numerowane i punktowane ...............................................115 Wprowadzanie numeracji lub punktorów ............................116 Ustalanie pozycji numeracji ..................................................118 Ustalanie warto(cid:258)ci pocz(cid:200)tkowej listy ...................................119 Listy wielopoziomowe (zagnie(cid:285)d(cid:285)one) ..................................120 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Sterowanie przep(cid:239)ywem tekstu ..................................................120 Dzielenie wyrazów ................................................................121 Spacja nierozdzielaj(cid:200)ca ..........................................................123 (cid:146)(cid:200)cznik nierozdzielaj(cid:200)cy .......................................................123 R(cid:218)czny podzia(cid:239) wiersza .........................................................124 R(cid:218)czny podzia(cid:239) strony ...........................................................125 Podzia(cid:239) akapitu pomi(cid:218)dzy stronami ......................................126 Kolumny typu gazetowego ..........................................................126 Formatowanie kolumn ..........................................................126 Sterowanie przep(cid:239)ywem tekstu pomi(cid:218)dzy kolumnami ........128 Rozmieszczanie tekstu za pomoc(cid:200) tabulacji i tabulatorów .......128 Wstawianie znaków tabulacji ...............................................129 Sterowanie szeroko(cid:258)ci(cid:200) znaków tabulacji za pomoc(cid:200) tabulatorów .......................................................129 Szybkie przygotowanie tabeli .....................................................132 Budowanie tabeli ...................................................................133 Formatowanie tabeli ..............................................................139 Wzbogacanie tekstu obiektami graficznymi ..............................141 Obrazy ....................................................................................141 Cliparty ze (cid:283)ród(cid:239)a online .......................................................146 Kszta(cid:239)ty ..................................................................................146 Grafika SmartArt ...................................................................147 Tekst ozdobny .............................................................................149 Efekty tekstowe .....................................................................149 WordArt — napisy ozdobne ..................................................150 Pola tekstowe .........................................................................151 Inicja(cid:239)y ...................................................................................152 Drukowanie dokumentu .............................................................153 Podgl(cid:200)d wydruku ...................................................................153 Ustawienia wydruku .............................................................153 Word — narz(cid:218)dzia zaawansowane ...............................155 Praca z d(cid:239)ugimi dokumentami ....................................................155 Nag(cid:239)ówki i stopki ...................................................................155 Strona tytu(cid:239)owa .....................................................................158 Przypisy dolne i ko(cid:241)cowe ......................................................158 Automatyczne generowanie spisu tre(cid:258)ci ....................................161 Przygotowanie struktury dokumentu ...................................161 Wstawianie spisu tre(cid:258)ci .........................................................162 Korespondencja seryjna ...............................................................163 Przygotowanie bazy danych ..................................................163 Listy seryjne ...........................................................................164 Adresowanie kopert ...............................................................167 Seryjne wiadomo(cid:258)ci e-mail ....................................................167 Edycja równa(cid:241) matematycznych ................................................168 Wstawianie równania ............................................................168 Edycja równania ....................................................................168 Formatowanie równania .......................................................172 4 7 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym ............................................ 173 Rozpoczynamy prac(cid:218) z Excelem .................................................173 Do czego s(cid:239)u(cid:285)y Excel .............................................................173 Uruchamianie ........................................................................174 Co wida(cid:202) w oknie Excela .......................................................174 Widoki i powi(cid:218)kszanie arkusza .............................................176 Edytowanie danych w arkuszu ...................................................177 „Komórkowa” budowa arkusza .............................................177 Wpisywanie liczb i tekstu .....................................................177 Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian .................181 Zarz(cid:200)dzanie arkuszami skoroszytu .......................................182 Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów ......185 Zapisywanie skoroszytu ........................................................185 Otwieranie skoroszytów ........................................................186 Eksport zawarto(cid:258)ci skoroszytu do formatu PDF (i innych) ...................................................187 Budowanie struktury tabeli ........................................................188 Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy ..............................188 Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy ...................................189 Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy ........191 Scalanie i rozdzielanie komórek ............................................192 Formatowanie komórek w arkuszu ............................................193 Wyrównanie i obrót zawarto(cid:258)ci komórki .............................193 Zawijanie tekstu w komórce .................................................195 Obramowanie i wype(cid:239)nienie komórek ..................................196 Formatowanie czcionki .........................................................199 Formaty liczbowe, czyli sposób na zmian(cid:218) wygl(cid:200)du liczb ......200 Automatyzacja formatowania: Malarz formatów, motywy i style ......................................204 Mechanizmy usprawniaj(cid:200)ce edycj(cid:218) ............................................206 Szybkie przemieszczanie si(cid:218) w obszarze arkusza ................206 Autouzupe(cid:239)nianie zawarto(cid:258)ci komórek ................................206 Kopiowanie i przenoszenie poprzez Schowek ......................207 Szybkie kopiowanie i przenoszenie metod(cid:200) przeci(cid:200)gnij i upu(cid:258)(cid:202) ..................................................212 Znajdowanie i zamienianie zawarto(cid:258)ci komórek .................213 Wype(cid:239)nianie komórek seriami danych i listami .........................215 Wstawianie serii liczb i dat ...................................................215 Listy niestandardowe ............................................................217 Listy rozwijane ......................................................................218 Formatowanie stron i drukowanie .............................................220 Podzia(cid:239) arkusza na strony .....................................................220 Powtarzanie wierszy nag(cid:239)ówkowych ...................................225 Nag(cid:239)ówki i stopki na stronach ..............................................226 Opcje wydruku .......................................................................227 5 8 Poleć książkęKup książkę 6 Spis tre(cid:258)ci Excel — obliczenia, analiza danych, wykresy ...............229 Automatyzacja oblicze(cid:241) poprzez wprowadzanie formu(cid:239) .............229 Podstawowe dzia(cid:239)ania obliczeniowe ....................................229 Stosowanie nawiasów do okre(cid:258)lania kolejno(cid:258)ci dzia(cid:239)a(cid:241) ......234 Szybkie kopiowanie formu(cid:239) ...................................................234 (cid:165)ledzenie powi(cid:200)za(cid:241) pomi(cid:218)dzy komórkami ...........................238 Stosowanie funkcji ......................................................................239 Autosumowanie i inne funkcje podstawowe ........................239 Wyszukiwanie i wstawianie funkcji .....................................242 Autouzupe(cid:239)nianie nazw funkcji ............................................244 Uwaga na zaokr(cid:200)glanie liczb! .....................................................245 Pozorne nie(cid:258)cis(cid:239)o(cid:258)ci w obliczeniach .....................................245 Dok(cid:239)adno(cid:258)(cid:202) oblicze(cid:241) zgodna z dok(cid:239)adno(cid:258)ci(cid:200) wy(cid:258)wietlan(cid:200) .....247 Zaokr(cid:200)glanie liczb poprzez funkcj(cid:218) .......................................248 Odwo(cid:239)ania wzgl(cid:218)dne, bezwzgl(cid:218)dne i mieszane .............................249 Stosowanie odwo(cid:239)a(cid:241) wzgl(cid:218)dnych (ruchomych) .....................249 Wymuszanie odwo(cid:239)a(cid:241) bezwzgl(cid:218)dnych (nieruchomych) .......249 Przyk(cid:239)ady odwo(cid:239)a(cid:241) mieszanych ............................................251 Zast(cid:218)powanie odwo(cid:239)a(cid:241) nazwami ..........................................253 Dzia(cid:239)ania warunkowe .................................................................254 Funkcja warunkowa ..............................................................254 Formatowanie warunkowe ...................................................257 Funkcje w praktyce .....................................................................260 Zagnie(cid:285)d(cid:285)anie funkcji ............................................................260 Funkcje statystyczne .............................................................261 Funkcje daty ...........................................................................263 Funkcje tekstowe ...................................................................264 Porz(cid:200)dkowanie danych ...............................................................267 Podzia(cid:239) kolumn ......................................................................267 Eksport danych ......................................................................268 Import danych .......................................................................269 Tabele zamiast zakresów ......................................................270 Usuwanie duplikatów ............................................................272 Sortowanie danych ................................................................273 Filtrowanie wierszy ...............................................................274 Analiza danych ............................................................................278 Sumy cz(cid:218)(cid:258)ciowe — szybkie podsumowywanie danych .......278 Tabele przestawne — przekrojowa analiza danych .............280 Przedstawianie danych na wykresach ........................................282 Wykresy proponowane przez Excel ......................................283 Samodzielne wstawianie wykresów .....................................284 Dopasowanie elementów wykresu ........................................285 Zmiana wygl(cid:200)du elementów na wykresie ............................287 Wskazywanie danych (cid:283)ród(cid:239)owych ........................................290 Dobór typu wykresu ..............................................................292 Miniwykresy w pojedynczych komórkach ...........................296 Szybka analiza, czyli wszystko pod r(cid:218)k(cid:200)! ..................................297 9 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Ochrona arkusza i skoroszytu .....................................................299 Ochrona zawarto(cid:258)ci komórek w arkuszu .............................299 Ochrona ca(cid:239)ego skoroszytu ....................................................300 Ukrywanie formu(cid:239) .................................................................300 PowerPoint — dynamiczne prezentacje multimedialne ................... 303 Atrakcyjna forma przekazu .........................................................303 Zawarto(cid:258)(cid:202) slajdów .................................................................303 Przyk(cid:239)adowe zastosowania ...................................................304 Szybkie tworzenie prezentacji na podstawie szablonu ..............305 Uruchamianie programu PowerPoint ...................................305 Wybór szablonu .....................................................................305 Uruchamianie pokazu ............................................................306 Co wida(cid:202) w oknie programu PowerPoint .............................307 Przechodzenie pomi(cid:218)dzy slajdami ........................................309 Budowanie prezentacji od podstaw ............................................309 Tworzenie nowej, pustej prezentacji na podstawie motywu .........................................................309 Wybór rozmiaru slajdów .......................................................310 Zmiana motywu slajdów .......................................................310 Uk(cid:239)ady slajdów ......................................................................310 Praca z tekstem ......................................................................314 Formatowanie akapitów oraz list numerowanych i punktowanych ...................................................................315 Kolumny na slajdzie ..............................................................317 Dopisywanie notatek do slajdów ..........................................318 Porz(cid:200)dkowanie slajdów .........................................................319 Zapisywanie prezentacji ........................................................324 Wzbogacanie prezentacji — wstawianie ilustracji, wykresów i tabel .......................................................................326 Szybkie tworzenie fotoalbumu ..............................................326 Co potrafi SmartArt ...............................................................327 Edycja i formatowanie wykresu ...........................................331 Formatowanie prezentacji ..........................................................332 Stosowanie motywów ...........................................................332 Bezpo(cid:258)rednie formatowanie obiektów na slajdzie ...............334 Formatowanie zaawansowane — wykorzystanie wzorców slajdów .................................................................336 Wstawianie (cid:239)(cid:200)czy ........................................................................339 Co potrafi prezentacja interaktywna ....................................339 Stosowanie odwo(cid:239)a(cid:241) do zasobów zewn(cid:218)trznych .................339 Dodawanie akcji do obiektów ...............................................341 Praktyczne zastosowania ......................................................343 „O(cid:285)ywianie” pokazu — animacje obiektów ................................345 Przej(cid:258)cia slajdów ...................................................................345 Animacje niestandardowe .....................................................346 Animowanie wykresów i SmartArtów ..................................351 7 10 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Wstawianie plików d(cid:283)wi(cid:218)kowych i filmowych .........................353 Podk(cid:239)ad muzyczny .................................................................353 Nagrywanie narracji ..............................................................355 Klipy wideo ............................................................................355 Przygotowanie i prowadzenie pokazu ........................................359 Wybór slajdów przeznaczonych do wy(cid:258)wietlania ................359 Ustawianie tempa prezentacji ...............................................361 Rozpowszechnianie prezentacji ............................................363 Sterowanie przebiegiem pokazu ...........................................366 Skorowidz ....................................................................369 11 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL 12 Poleć książkęKup książkę 5 EXCEL — EDYCJA I FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM Rozpoczynamy prac(cid:218) z Excelem Do czego s(cid:239)u(cid:285)y Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel umo(cid:285)liwia: (cid:81) wprowadzanie i przechowywanie danych liczbowych oraz tekstowych, (cid:81) automatyzacj(cid:218) oblicze(cid:241), (cid:81) porz(cid:200)dkowanie danych (sortowanie, filtrowanie, podsumowywanie), (cid:81) prezentowanie danych liczbowych w formie wykresów. Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Stosuj(cid:200)c ogromne uproszczenie, mo(cid:285)emy stwierdzi(cid:202), (cid:285)e Excel to odpowiednik zeszytu, d(cid:239)ugopisu oraz (przede wszystkim!) kalkulatora. Dzi(cid:218)ki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel b(cid:218)dziesz móg(cid:239) np.: (cid:81) prowadzi(cid:202) ró(cid:285)nego typu ewidencje (sprzeda(cid:285)y, czasu pracy, przebiegu pojazdu), (cid:81) tworzy(cid:202) kosztorysy i kalkulacje, (cid:81) zapisywa(cid:202) i poddawa(cid:202) dalszej obróbce statystycznej wyniki ankiet, testów i pomiarów, (cid:81) budowa(cid:202) formularze elektroniczne (np. faktury, zamówienia). Uruchamianie Kliknij przycisk Start, widoczny w lewym dolnym rogu okna Windows 10. Po otwarciu menu kliknij Wszystkie aplikacje, po czym przewi(cid:241) alfabetyczn(cid:200) list(cid:218) programów i kliknij ikon(cid:218) Excel 2016. Aby jeszcze szybciej otworzy(cid:202) Excela, kliknij przycisk Start, a nast(cid:218)pnie zacznij wpisywa(cid:202) s(cid:239)owo Excel. Po wy(cid:258)wietleniu ikony Excel 2016 kliknij j(cid:200). Je(cid:258)li Office 2016 zosta(cid:239) zainstalowany na komputerze z systemem operacyjnym Windows 8, po prostu kliknij odpowiedni kafelek widoczny na ekranie. W przypadku starszej wersji systemu operacyjnego (czyli Windows 7), kliknij przy- cisk Start po(cid:239)o(cid:285)ony w lewym dolnym rogu ekranu. Po otwarciu menu Start kliknij ikon(cid:218) Excel 2016. Co wida(cid:202) w oknie Excela Je(cid:258)li po uruchomieniu programu Excel 2016 przywita Ci(cid:218) ekran startowy, kliknij miniatur(cid:218) Pusty skoroszyt. Po otwarciu zasadniczego okna Excela zmaksymalizuj go. Je(cid:258)li po zainstalowaniu pakietu Office 2016 uruchomi(cid:239)e(cid:258) Excela po raz pierwszy, wówczas jest on gotowy do pracy, a wygl(cid:200)d okna jest zgodny z poni(cid:285)szym opisem. 174 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Podobnie jak w przypadku edytora Word, najwa(cid:285)niejszym elementem okna Excela jest Wst(cid:200)(cid:285)ka. Poni(cid:285)ej Wst(cid:200)(cid:285)ki znajduje si(cid:218) Pasek formu(cid:239)y oraz towarzy- sz(cid:200)ce mu Pole nazwy. G(cid:239)ówny obszar roboczy arkusza jest z(cid:239)o(cid:285)ony z tzw. komórek, którym towarzysz(cid:200) nag(cid:239)ówki kolumn i wierszy. Suwaki przewijania u(cid:239)atwiaj(cid:200) przesuwanie widocz- nych na ekranie komórek. Zak(cid:239)adki arkuszy, po(cid:239)o(cid:285)one u do(cid:239)u obszaru roboczego, umo(cid:285)liwi(cid:200) Ci wskazanie aktywnego arkusza spo(cid:258)ród wielu innych, które mo(cid:285)esz doda(cid:202) (domy(cid:258)lnie w nowym, pustym skoroszycie jest tylko jeden arkusz) — ry- sunek 5.1. Rysunek 5.1. Okno programu Excel: 1 — Wst(cid:200)(cid:285)ka, 2 — Pole nazwy, 3 — Pasek formu(cid:239)y, 4 — Nag(cid:239)ówki wierszy, 5 — Nag(cid:239)ówki kolumn, 6 — zak(cid:239)adka arkusza, 7 — Pasek stanu, 8 — Suwak powi(cid:218)kszenia, 9 — Poziomy suwak przewijania, 10 — Pionowy suwak przewijania, 11 — Obszar roboczy arkusza z(cid:239)o(cid:285)ony z komórek 175 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Je(cid:258)li który(cid:258) z elementów okna jest niewidoczny, wówczas przejd(cid:283) do karty Widok na Wst(cid:200)(cid:285)ce, a nast(cid:218)pnie sprawd(cid:283), czy zosta(cid:239)y uaktywnione opcje Pasek formu(cid:239)y, Nag(cid:239)ówki oraz Linie siatki, znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w grupie Pokazywanie. Chc(cid:200)c skontrolowa(cid:202) dodatkowe ustawienia, przejd(cid:283) do menu Plik i kliknij przycisk Opcje, a po otwarciu okna dialogowego Opcje programu Excel wybierz kategori(cid:218) Zaawansowane i przejd(cid:283) do sekcji Opcje wy(cid:258)wietlania dla tego skoroszytu. Upewnij si(cid:218), (cid:285)e opcje Poka(cid:285) pasek przewijania poziomego, Poka(cid:285) pasek przewijania pionowego oraz Poka(cid:285) karty arkuszy s(cid:200) aktywne. Widoki i powi(cid:218)kszanie arkusza Podobnie jak edytor Word, równie(cid:285) i Excel umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) sposobu wy(cid:258)wie- tlania zawarto(cid:258)ci arkusza poprzez zmian(cid:218) tzw. widoku. Widok, z którego b(cid:218)dziesz korzysta(cid:202) przy wykonywaniu wi(cid:218)kszo(cid:258)ci prac, to widok Normalny. Aby upewni(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e pracujesz w widoku Normalnym, przejd(cid:283) do karty Widok na Wst(cid:200)(cid:285)ce, a nast(cid:218)pnie sprawd(cid:283), czy przycisk Normalny, znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w grupie Widoki skoroszytu, jest uaktywniony. Widok Uk(cid:239)ad strony umo(cid:285)liwi Ci ogl(cid:200)danie zawarto(cid:258)ci arkusza w takiej postaci, w jakiej zostanie on podzielony na poszczególne strony podczas wydruku. W praktyce widok Uk(cid:239)ad strony stosuje si(cid:218) np. podczas edytowania zawarto(cid:258)ci nag(cid:239)ówków i stopek stron. Z kolei widok Podgl(cid:200)d podzia(cid:239)u stron umo(cid:285)liwia kontrol(cid:218) i ewentualn(cid:200) korekt(cid:218) miejsc podzia(cid:239)u arkusza na poszczególne strony (patrz rozdzia(cid:239) 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby zmieni(cid:202) powi(cid:218)kszenie arkusza, skorzystaj z Suwaka powi(cid:218)kszenia po(cid:239)o(cid:285)o- nego w prawym dolnym rogu okna lub przekr(cid:218)(cid:202) pokr(cid:218)t(cid:239)o myszy (tzw. scrolling) przy równoczesnym przytrzymaniu na klawiaturze klawisza Ctrl. Zmiana powi(cid:218)kszenia arkusza nie wp(cid:239)ynie na wielko(cid:258)(cid:202) elementów (np. cyfr i liter) zawartych w jego komórkach. Bez wzgl(cid:218)du na stopie(cid:241) powi(cid:218)kszenia, arkusz w postaci drukowanej b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) zawsze tak samo. 176 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Edytowanie danych w arkuszu „Komórkowa” budowa arkusza Obszar roboczy arkusza jest z(cid:239)o(cid:285)ony z komórek tworz(cid:200)cych wiersze i kolumny. Aby uaktywni(cid:202) wybran(cid:200) komórk(cid:218), ustaw w jej obszarze kursor myszy (przyj- muj(cid:200)cy posta(cid:202) krzy(cid:285)yka) i kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy. Aktywnej komórce towarzyszy pogrubione obramowanie, a nag(cid:239)ówki wiersza i kolumny, do których nale(cid:285)y komórka aktywna, s(cid:200) wyró(cid:285)nione. Adres bie(cid:285)(cid:200)cej komórki pojawia si(cid:218) w tzw. Polu nazwy, po(cid:239)o(cid:285)onym na lewo od Paska formu(cid:239)y (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Adres aktywnej komórki widoczny Polu nazwy Chc(cid:200)c szybko przej(cid:258)(cid:202) do jednej z s(cid:200)siednich komórek, naci(cid:258)nij na klawiaturze wybran(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218) — w gór(cid:218), w dó(cid:239), w lewo lub w prawo. Aby przej(cid:258)(cid:202) do odleg(cid:239)ej komórki, kliknij Pole nazwy, wpisz adres komórki (np. D12) i naci(cid:258)nij klawisz Enter. Wpisywanie liczb i tekstu W wybranej komórce arkusza mo(cid:285)esz wpisa(cid:202) liczb(cid:218), tekst lub tzw. formu(cid:239)(cid:218). W tym ostatnim przypadku warto(cid:258)(cid:202) wy(cid:258)wietlana w komórce b(cid:218)dzie zale(cid:285)e(cid:202) od za- warto(cid:258)ci komórek, do których odwo(cid:239)uje si(cid:218) formu(cid:239)a (np. stanowi(cid:200)c sum(cid:218) liczb zapisanych w innych komórkach). Kliknij jednokrotnie wybran(cid:200) komórk(cid:218) arkusza (np. B2), a nast(cid:218)pnie wpisz tekst Ewidencja wydatków. Naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza Enter spowoduje zatwierdzenie wpisu oraz przej(cid:258)cie do komórki znajduj(cid:200)cej si(cid:218) o jeden wiersz ni(cid:285)ej. 177 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza Tab (zamiast klawisza Enter) spowoduje, (cid:285)e po zatwierdzeniu wpisu zostanie uaktywniona komórka po(cid:239)o(cid:285)ona na prawo od komórki edytowanej. Je(cid:258)li tekst wpisany w komórce jest od niej szerszy, wówczas zostaje zaj(cid:218)ta równie(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) s(cid:200)siedniej komórki (pod warunkiem, (cid:285)e jest ona pusta) — rysunek 5.3. Rysunek 5.3. Rozprzestrzenia nie tekstu z danej komórki do s(cid:200)siedniej pustej komórki W przypadku, gdy komórka niemieszcz(cid:200)ca w sobie ca(cid:239)ego tekstu s(cid:200)siaduje z ko- mórk(cid:200) niepust(cid:200), cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tekstu zostanie „obci(cid:218)ta” (w ca(cid:239)o(cid:258)ci ten tekst b(cid:218)dzie wi- doczny na Pasku formu(cid:239)y) — rysunek 5.4. Rysunek 5.4. „Obci(cid:218)cie” nadmiaru tekstu w komórce Tekst wpisany w komórce jest domy(cid:258)lnie wyrównywany do jej lewej kraw(cid:218)dzi, za(cid:258) liczba — do prawej. Je(cid:258)li liczba wpisana w komórce lub stanowi(cid:200)ca wynik formu(cid:239)y nie mie(cid:258)ci si(cid:218) w tej komórce, wówczas zostanie wy(cid:258)wietlona w do(cid:258)(cid:202) nieczytelnym tzw. formacie naukowym lub te(cid:285) zamiast niej zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone symbole ###. Warto(cid:258)(cid:202) liczby nie ulegnie jednak zmianie i b(cid:218)dzie widoczna na Pasku formu(cid:239)y (rysunek 5.5). 178 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.5. Przyk(cid:239)ady wy(cid:258)wietlania liczb, które nie zmie(cid:258)ci(cid:239)y si(cid:218) w komórce Aby zapobiec „obcinaniu” tekstu lub zniekszta(cid:239)caniu liczb, trzeba — w toku dalszych prac nad arkuszem — poszerzy(cid:202) kolumny, do których nale(cid:285)(cid:200) zbyt w(cid:200)skie komórki (patrz rozdzia(cid:239) 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Budowanie struktury tabeli Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy”). Uwa(cid:285)aj na cz(cid:218)sto pope(cid:239)niane b(cid:239)(cid:218)dy! Wpisuj(cid:200)c liczby nieca(cid:239)kowite, stosuj separator dziesi(cid:218)tny w formie przecinka. Pos(cid:239)u(cid:285)enie si(cid:218) znakiem kropki b(cid:218)dzie stanowi(cid:202) b(cid:239)(cid:200)d i spowoduje, (cid:285)e Excel potrak- tuje wpis nie jako liczb(cid:218), lecz jako tekst, co zostanie zasygnalizowane wyrów- naniem zawarto(cid:258)ci komórki do lewej strony (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Przyk(cid:239)ady zastosowania poprawnego i b(cid:239)(cid:218)dnego znaku separatora dziesi(cid:218)tnego Kolejny b(cid:239)(cid:200)d, który spowoduje, (cid:285)e liczba zostanie potraktowana jako tekst, to wpi- sanie wielkiej litery O zamiast cyfry zero (rysunek 5.7). 179 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Rysunek 5.7. Przyk(cid:239)ad b(cid:239)(cid:218)du polegaj(cid:200)cego na wpisaniu du(cid:285)ej litery O zamiast cyfry zero Je(cid:258)li po wpisaniu liczby zauwa(cid:285)ysz, (cid:285)e zosta(cid:239)a ona wyrównana do lewej strony, powinno to stanowi(cid:202) dla Ciebie sygna(cid:239) ostrzegawczy. W (cid:285)adnym wypadku nie wyrównuj takiej liczby „na si(cid:239)(cid:218)” do prawej strony, tylko postaraj si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) b(cid:239)(cid:200)d w tworz(cid:200)cych j(cid:200) znakach. Liczba, która wskutek b(cid:239)(cid:218)du b(cid:218)dzie traktowana przez Excel jako tekst, nie zostanie uwzgl(cid:218)dniona w odwo(cid:239)uj(cid:200)cych si(cid:218) do niej formu(cid:239)ach, co spowoduje zafa(cid:239)szowanie wyników oblicze(cid:241). Sprawdzanie pisowni, Autokorekta i Autoformatowanie Podobnie jak edytor Word, równie(cid:285) Excel zosta(cid:239) wyposa(cid:285)ony w narz(cid:218)dzia j(cid:218)zyko- we, takie jak Autokorekta, Sprawdzanie pisowni czy Tezaurus. Aby skontrolowa(cid:202) tekst wpisany w komórki arkusza, wywo(cid:239)aj okno dialogowe, klikaj(cid:200)c przycisk Pisownia (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie). W okre(cid:258)lonych wypadkach poprawki dokonywane przez Excel musz(cid:200) by(cid:202) blo- kowane. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e sporz(cid:200)dzasz tabel(cid:218) zawieraj(cid:200)c(cid:200) numery telefonów do wy- branych osób. Te numery rozpoczynaj(cid:200) si(cid:218) od cyfry zero lub znaku + (w przypadku uwzgl(cid:218)dniania prefiksu danego kraju). Po wpisaniu numeru telefonu w komórce arkusza rozpoczynaj(cid:200)ca go cyfra zero lub znak + nie b(cid:218)d(cid:200) wy(cid:258)wietlane. Excel potraktuje bowiem numer telefonu jako zwyk(cid:239)(cid:200) liczb(cid:218), a rozpoczynaj(cid:200)ce j(cid:200) zero jako tzw. cyfr(cid:218) nieznacz(cid:200)c(cid:200), za(cid:258) znak + jako informacj(cid:218), i(cid:285) jest to liczba dodatnia. Aby w komórce arkusza mog(cid:239)a zosta(cid:202) wy(cid:258)wietlona liczba w postaci identycznej jak ta, któr(cid:200) wpisujesz za pomoc(cid:200) klawiatury, umie(cid:258)(cid:202) na pocz(cid:200)tku wpisu znak apostrofu (rysunek 5.8). 180 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.8. Stosowanie znaku apostrofu wymuszaj(cid:200)cego wy(cid:258)wietlanie zawarto(cid:258)ci komórki w postaci zgodnej z sekwencj(cid:200) znaków wpisanych z klawiatury Innym sposobem na zablokowanie zmian jest przyporz(cid:200)dkowanie do wybranej ko- mórki arkusza, jeszcze przed dokonaniem wpisu, formatu o nazwie Tekstowe (patrz rozdzia(cid:239) 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie komórek w arkuszu Formaty liczbowe, czyli sposób na zmian(cid:218) wygl(cid:200)du liczb”). Wprowadzanie poprawek i wycofywanie zmian Zast(cid:218)powanie lub usuwanie zawarto(cid:258)ci komórki Je(cid:258)li uaktywnisz niepust(cid:200) komórk(cid:218), a nast(cid:218)pnie rozpoczniesz wpisywanie sekwencji znaków z klawiatury, wówczas dotychczasowa zawarto(cid:258)(cid:202) komórki zniknie, a w jej obszarze oraz na Pasku formu(cid:239)y zacznie si(cid:218) pojawia(cid:202) nowa tre(cid:258)(cid:202). Je(cid:258)li stwierdzisz, (cid:285)e zast(cid:218)pujesz w(cid:239)a(cid:258)nie star(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) komórki nowym wpisem przez pomy(cid:239)k(cid:218), wówczas naci(cid:258)nij na klawiaturze klawisz Esc — spowoduje to przywró- cenie dotychczasowej zawarto(cid:258)ci komórki. Natomiast naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza Enter lub Tab ostatecznie zatwierdzi zast(cid:200)pienie starej zawarto(cid:258)ci now(cid:200). Aby w razie potrzeby wycofa(cid:202) si(cid:218) z zatwierdzonej zmiany, kliknij przycisk Cofnij umiejscowiony na pasku narz(cid:218)dzi Szybki dost(cid:218)p. Chc(cid:200)c ca(cid:239)kowicie wyczy(cid:258)ci(cid:202) zawarto(cid:258)(cid:202) komórki — poprzez usuni(cid:218)cie znajduj(cid:200)cej si(cid:218) w niej liczby, tekstu lub formu(cid:239)y — uaktywnij j(cid:200), a nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij kla- wisz Del. Poprawianie zawarto(cid:258)ci komórki Aby dokona(cid:202) poprawek w tek(cid:258)cie, liczbie b(cid:200)d(cid:283) formule wpisanej w danej komórce, uaktywnij t(cid:218) komórk(cid:218), a nast(cid:218)pnie kliknij w obszarze Paska formu(cid:239)y, przeno- sz(cid:200)c do niego kursor tekstowy. 181 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Chc(cid:200)c edytowa(cid:202) tekst bezpo(cid:258)rednio w komórce, uaktywnij j(cid:200), a nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij na klawiaturze klawisz funkcyjny F2. Inny sposób to dwukrotne szybkie klikni(cid:218)cie lewym przyciskiem myszy w obszarze komórki (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Edycja zawarto(cid:258)ci bezpo(cid:258)rednio w komórce Po dokonaniu poprawek naci(cid:258)nij klawisz Enter. Zarz(cid:200)dzanie arkuszami skoroszytu Dokument tworzony w programie Excel, okre(cid:258)lany mianem skoroszytu lub zeszytu, sk(cid:239)ada si(cid:218) z poszczególnych arkuszy, które mo(cid:285)na przyrówna(cid:202) do kartek wpina- nych do ko(cid:239)onotatnika. Nowy skoroszyt, który pojawia si(cid:218) po uruchomieniu Excela, zawiera tylko jeden pu- sty arkusz. Aby zmieni(cid:202) domy(cid:258)ln(cid:200) liczb(cid:218) arkuszy w nowo tworzonych skoroszytach, otwórz okno Opcje programu Excel, przejd(cid:283) do kategorii Ogólne i ustaw odpowied- ni(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) w polu Do(cid:239)(cid:200)cz nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) liczb(cid:218) arkuszy. Dodawanie i usuwanie arkuszy Chc(cid:200)c doda(cid:202) nowy arkusz do skoroszytu, kliknij przycisk Nowy arkusz (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu Aby usun(cid:200)(cid:202) ze skoroszytu wybrany arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy jego kart(cid:218) i wybierz opcj(cid:218) Usu(cid:241). 182 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Przechodzenie do wybranego arkusza Przyciski nawigacyjne oraz karty arkuszy po(cid:239)o(cid:285)one u do(cid:239)u okna umo(cid:285)liwiaj(cid:200) szyb- kie przechodzenie do wybranego arkusza (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Karty arkuszy tworz(cid:200)cych skoroszyt Chc(cid:200)c przej(cid:258)(cid:202) do wybranego arkusza, kliknij jego kart(cid:218). Zauwa(cid:285), (cid:285)e karta bie(cid:285)(cid:200)- cego arkusza jest zawsze odpowiednio wyró(cid:285)niona. Je(cid:258)li chcesz zaznaczy(cid:202) kilka arkuszy naraz, klikaj ich karty, przytrzymuj(cid:200)c równo- cze(cid:258)nie klawisz Ctrl na klawiaturze. Nadawanie arkuszom nazw i kolorów Aby usystematyzowa(cid:202) dane zawarte w skoroszycie, warto pokusi(cid:202) si(cid:218) o nadanie poszczególnym arkuszom nazw odzwierciedlaj(cid:200)cych ich zawarto(cid:258)(cid:202). W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kart(cid:218) wybranego arkusza, a po otwarciu menu wybierz opcj(cid:218) Zmie(cid:241) nazw(cid:218). Po wpisaniu nowej nazwy arkusza naci(cid:258)nij klawisz Enter. W celu jeszcze lepszego wyró(cid:285)nienia danego arkusza spo(cid:258)ród innych pokoloruj jego kart(cid:218). Aby to zrobi(cid:202), kliknij kart(cid:218) wybranego arkusza prawym przyciskiem myszy, a po otwarciu menu wybierz opcj(cid:218) Kolor karty. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Chc(cid:200)c zmieni(cid:202) kolejno(cid:258)(cid:202) arkuszy, ustaw kursor myszy na karcie wybranego arku- sza, wci(cid:258)nij lewy przycisk myszy i przeci(cid:200)gnij kart(cid:218) w lewo lub prawo. Zwolnij przycisk myszy w momencie, gdy ikona w kszta(cid:239)cie czarnego trójk(cid:200)cika znajdzie si(cid:218) pomi(cid:218)dzy dwoma innymi wybranymi kartami (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Zmiana kolejno(cid:258)ci arkuszy w skoroszycie 183 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Je(cid:258)li podczas zwalniania przycisku myszy przytrzymasz na klawiaturze kla- wisz Ctrl, wówczas w skoroszycie pojawi si(cid:218) kopia przeci(cid:200)ganego arkusza. Kopiowanie arkusza pozwala zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) wiele pracy w sytuacji, gdy wprowadzone do niego formatowanie i formu(cid:239)y b(cid:218)d(cid:200) powtarzane w innych arkuszach (np. je(cid:258)li przygotowa(cid:239)e(cid:258) arkusz ewidencjonuj(cid:200)cy przychody lub wydatki za stycze(cid:241), mo(cid:285)esz skopiowa(cid:202) go kilkukrotnie, a nast(cid:218)pnie wype(cid:239)nia(cid:202) kopie danymi pochodz(cid:200)cymi z kolejnych miesi(cid:218)cy). Chc(cid:200)c skopiowa(cid:202) lub przenie(cid:258)(cid:202) arkusz pomi(cid:218)dzy ró(cid:285)nymi skoroszytami, otwórz obydwa skoroszyty, a nast(cid:218)pnie przejd(cid:283) do skoroszytu (cid:283)ród(cid:239)owego, kliknij prawym przyciskiem myszy na karcie wybranego arkusza i wybierz opcj(cid:218) Przenie(cid:258) lub kopiuj…. Po otwarciu okna dialogowego Przenoszenie lub kopiowanie rozwi(cid:241) list(cid:218) Do skoroszytu i wska(cid:285) skoroszyt docelowy. W razie potrzeby uaktywnij opcj(cid:218) Utwórz kopi(cid:218) i kliknij przycisk OK. Szybka nawigacja W przypadku wi(cid:218)kszej liczby arkuszy umieszczonych w skoroszycie warto po- szerzy(cid:202) obszar przeznaczony na wy(cid:258)wietlanie kart arkuszy. Aby to uczyni(cid:202), prze- ci(cid:200)gnij w prawo kraw(cid:218)d(cid:283) umieszczon(cid:200) pomi(cid:218)dzy kartami arkuszy a poziomym paskiem przewijania. Dodatkowe u(cid:239)atwienie stanowi(cid:200) przyciski nawigacyjne (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Przyciski nawigacyjne arkuszy i karty arkuszy ograniczone kraw(cid:218)dzi(cid:200) suwaka przewijania Aby przej(cid:258)(cid:202) szybko od razu do pierwszego (lub ostatniego) arkusza w skoroszycie (czasami mo(cid:285)e by(cid:202) ich tak du(cid:285)o, (cid:285)e cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) arkuszy pozostaje niewidoczna), kliknij strza(cid:239)k(cid:218) przycisku nawigacyjnego skierowan(cid:200) w lewo (lub w prawo), przytrzy- muj(cid:200)c równocze(cid:258)nie klawisz Ctrl na klawiaturze. 184 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych skoroszytów Zapisywanie i otwieranie skoroszytów MS Excel 2016 jest dokonywane w taki sam sposób, jak w przypadku dokumentów tworzonych w edytorze Word. Zapisywanie skoroszytu Aby zapisa(cid:202) nowo utworzony skoroszyt, kliknij ikon(cid:218) Zapisz po(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) na pasku narz(cid:218)dzi Szybki dost(cid:218)p. Po przej(cid:258)ciu do menu Zapisz jako wybierz kategori(cid:218) Ten komputer, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Przegl(cid:200)daj. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako wska(cid:285) folder docelowy i wype(cid:239)nij pole Nazwa pliku. Upewnij si(cid:218), (cid:285)e do pola Zapisz jako typ zosta(cid:239)a przyporz(cid:200)dkowana opcja Skoroszyt programu Excel (*.xlsx). Kliknij teraz przycisk Zapisz i zaobserwuj pojawienie si(cid:218) na pasku tytu(cid:239)owym okna Excela nazwy skoroszytu (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Nazwa skoroszytu widoczna na pasku tytu(cid:239)owym arkusza kalkulacyjnego Excel Skoroszyt zawieraj(cid:200)cy makra zostanie zapisany w pliku, któremu Excel nada automatycznie rozszerzenie xlsm. Podobnie jak Word 2016, równie(cid:285) i Excel 2016 umo(cid:285)liwia bezpo(cid:258)rednie zapi- sywanie skoroszytów na wirtualnym dysku w internecie. W menu Plik Zapisz jako nale(cid:285)y w takim przypadku klikn(cid:200)(cid:202) opcj(cid:218) OneDrive. Je(cid:258)li po zapisaniu skoroszytu wprowadzisz do niego kolejne zmiany, wówczas powiniene(cid:258) go powtórnie zapisa(cid:202). Aby to uczyni(cid:202), kliknij ponownie ikon(cid:218) Zapisz na pasku Szybki dost(cid:218)p. Natomiast próba zamkni(cid:218)cia programu Excel bez zapisania w skoroszycie nowo wprowadzonych zmian spowoduje wygenerowanie ostrze- gawczego komunikatu. Je(cid:285)eli zechcesz zapisa(cid:202) kolejn(cid:200) wersj(cid:218) skoroszytu pod postaci(cid:200) zupe(cid:239)nie nowego pliku, przejd(cid:283) do menu Plik i kliknij przycisk Zapisz jako, a nast(cid:218)pnie Ten komputer 185 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL i Przegl(cid:200)daj. Po otwarciu okna Zapisywanie jako zmie(cid:241) zawarto(cid:258)(cid:202) pola Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz. Zapisanie zmian w skoroszycie dotyczy wszystkich zawartych w nim arkuszy, a nie tylko arkusza bie(cid:285)(cid:200)cego. Podobnie jak MS Word, równie(cid:285) MS Excel zosta(cid:239) wyposa(cid:285)ony w mechanizm Autoodzyskiwania, który w wypadku niespodziewanego zamkni(cid:218)cia skoroszytu umo(cid:285)liwi (przynajmniej cz(cid:218)(cid:258)ciowe) odtworzenie niezapisanych danych. Aby skontro- lowa(cid:202) ustawienia Autoodzyskiwania, otwórz okno Opcje programu Excel, przejd(cid:283) do kategorii Zapisywanie i upewnij si(cid:218), (cid:285)e opcja Zapisz informacje Autoodzyski- wania co jest w(cid:239)(cid:200)czona. Zabezpieczanie skoroszytu MS Excel has(cid:239)em chroni(cid:200)cym przed niepowo(cid:239)anym odczytem odbywa si(cid:218) tak samo, jak w przypadku dokumentów MS Word. Iden- tycznie przedstawiaj(cid:200) si(cid:218) równie(cid:285) problemy zwi(cid:200)zane z zapisywaniem skoroszytów w starszych formatach MS Office oraz problemy pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) przy odczycie plików xlsx w starszych wersjach pakietu (patrz rozdzia(cid:239) 2. „Word — poprawna edycja tekstu Zapisywanie, otwieranie i tworzenie nowych dokumentów”). Otwieranie skoroszytów Aby z poziomu systemu operacyjnego Windows otworzy(cid:202) skoroszyt Microsoft Excel, nale(cid:285)y otworzy(cid:202) okno odpowiedniego folderu (cid:283)ród(cid:239)owego i klikn(cid:200)(cid:202) dwu- krotnie (lub jednokrotnie — je(cid:258)li tak w(cid:239)a(cid:258)nie ustawiono w systemie operacyjnym) wybrany plik. Je(cid:258)li w systemie Windows zosta(cid:239)a wy(cid:239)(cid:200)czona opcja ukrywania tzw. rozszerze(cid:241) znanych typów plików, wówczas po nazwie g(cid:239)ównej ka(cid:285)dego pliku b(cid:218)d(cid:200)cego skoroszytem MS Excel 2016 b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietlane czteroliterowe rozszerzenie .xlsx lub .xlsm. Skoroszyty zapisane w starszym formacie Excel 97-2003 b(cid:218)d(cid:200) odznacza(cid:202) si(cid:218) rozszerzeniem .xls. W przypadku gdy Excel zosta(cid:239) ju(cid:285) uruchomiony, otwieranie kolejnych skoro- szytów mo(cid:285)e odbywa(cid:202) si(cid:218) poprzez jego okno dialogowe. W tym celu przejd(cid:283) do menu Plik i kliknij przycisk Otwórz, nast(cid:218)pnie wska(cid:285) opcj(cid:218) Ten komputer i klik- nij przycisk Przegl(cid:200)daj. W oknie Otwórz przejd(cid:283) do folderu (cid:283)ród(cid:239)owego, zaznacz wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz. 186 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Ponowne otwarcie danego skoroszytu u(cid:239)atwi Ci lista ostatnio u(cid:285)ywanych sko- roszytów, widoczna po przej(cid:258)ciu do menu Plik, klikni(cid:218)ciu przycisku Otwórz i wybraniu kategorii Ostatnie. Po otwarciu skoroszytów zapisanych w starszym formacie (czyli tych z rozszerze- niem .xls, utworzonych w MS Excel 97-2003) jest w(cid:239)(cid:200)czany tzw. tryb zgodno(cid:258)ci, sygnalizowany odpowiednim komunikatem widocznym na pasku tytu(cid:239)owym (ry- sunek 5.15). Rysunek 5.15. Otwarcie skoroszytu zapisanego w starym formacie Aby przekonwertowa(cid:202) skoroszyt ze starego formatu na nowy, przejd(cid:283) do menu Plik Informacje, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Konwertuj. Eksport zawarto(cid:258)ci skoroszytu do formatu PDF (i innych) Eksport arkuszy skoroszytu do formatu PDF przypomina drukowanie. Podczas tej operacji obszar arkusza jest dzielony na poszczególne strony, zgodnie z ustawionym formatem. Do wyeksportowanych stron s(cid:200) do(cid:239)(cid:200)czane wpisy umieszczone w nag(cid:239)ówkach i stopkach arkuszy. Dlatego te(cid:285) przed dokonaniem eksportu nale(cid:285)y sformatowa(cid:202) strony arkuszy i w odpowiedni sposób przygotowa(cid:202) arkusze do wydruku (patrz rozdzia(cid:239) 5. „Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Formatowanie stron i drukowanie”). Aby wyeksportowa(cid:202) zawarto(cid:258)(cid:202) skoroszytu do formatu PDF, przejd(cid:283) do menu Plik, kliknij przycisk Eksportuj, wybierz kategori(cid:218) Utwórz dokument PDF/XPS i kliknij przycisk Utwórz plik PDF/XPS. Po otwarciu okna Publikowanie jako pliku PDF lub XPS upewnij si(cid:218), (cid:285)e w polu Za- pisz jako typ wybrano opcj(cid:218) Plik PDF (*.pdf). Nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Opcje…. W sekcji Co opublikowa(cid:202) wybierz odpowiedni(cid:200) opcj(cid:218) (Aktywne arkusze lub Ca(cid:239)y skoroszyt) i kliknij przycisk OK. Aby sfinalizowa(cid:202) eksport, kliknij przycisk Publikuj. Oprócz eksportu do formatu PDF, Excel umo(cid:285)liwia zapisywanie danych równie(cid:285) w innych formatach. Aby to uczyni(cid:202), w menu Plik Eksportuj wybierz kategori(cid:218) Zmie(cid:241) typ pliku. Teraz zaznacz wybrany typ pliku (np. Arkusz kalkulacyjny Open- Document) i kliknij przycisk Zapisz jako. 187 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Budowanie struktury tabeli Zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy Szybkie zaznaczanie wybranych fragmentów arkusza pozwoli Ci na przy(cid:258)pie- szenie prac zwi(cid:200)zanych z budowaniem tabeli i formatowaniem jej komórek. Aby zaznaczy(cid:202) wybrany zakres komórek, ustaw kursor myszy w obszarze pocz(cid:200)t- kowej naro(cid:285)nej komórki zakresu (np. B2), a nast(cid:218)pnie wci(cid:258)nij lewy przycisk my- szy i przeci(cid:200)gnij kursor do ko(cid:241)cowej naro(cid:285)nej komórki zakresu (np. D4). Zauwa(cid:285), (cid:285)e dopóki nie zwolnisz przycisku myszy, w Polu nazwy b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietlana in- formacja o wielko(cid:258)ci zaznaczonego obszaru (np. 3W x 3K). Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczona grupa komórek zostanie wyró(cid:285)niona szarym wype(cid:239)nieniem oraz ciemnozielonym obramowaniem, za(cid:258) adres pocz(cid:200)tko- wej komórki zakresu pojawi si(cid:218) w Polu nazwy (rysunek 5.16). Rysunek 5.16. Zaznaczenie zakresu komórek Aby zaznaczy(cid:202) grupy komórek nies(cid:200)siaduj(cid:200)cych ze sob(cid:200), przy zaznaczaniu kolejnych zakresów przytrzymuj na klawiaturze klawisz Ctrl. Je(cid:258)li chcesz zaznaczy(cid:202) wybran(cid:200) kolumn(cid:218) arkusza, kliknij jednokrotnie lewym przyciskiem myszy jej nag(cid:239)ówek (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Zaznaczanie wybranej kolumny w arkuszu 188 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Chc(cid:200)c zaznaczy(cid:202) kilka s(cid:200)siednich kolumn, ustaw kursor myszy na nag(cid:239)ówku wybranej kolumny. Nast(cid:218)pnie, po pojawieniu si(cid:218) ikony strza(cid:239)ki skierowanej w dó(cid:239), wci(cid:258)nij lewy przycisk myszy, przeci(cid:200)gnij kursor myszy w lewo lub prawo do nag(cid:239)ówka innej kolumny i zwolnij przycisk myszy. Aby zaznaczy(cid:202) wybrany wiersz arkusza, kliknij jednokrotnie jego nag(cid:239)ówek (ry- sunek 5.18). Rysunek 5.18. Zaznaczanie wybranego wiersza w arkuszu Chc(cid:200)c zaznaczy(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) liczb(cid:218) wierszy, ustaw kursor myszy na nag(cid:239)ówku wybra- nego wiersza, a nast(cid:218)pnie wci(cid:258)nij lewy przycisk myszy i przeci(cid:200)gnij kursor my- szy w gór(cid:218) lub w dó(cid:239). Aby zaznaczy(cid:202) wszystkie komórki nale(cid:285)(cid:200)ce do bie(cid:285)(cid:200)cego arkusza, kliknij przy- cisk po(cid:239)o(cid:285)ony na przeci(cid:218)ciu nag(cid:239)ówków kolumn i wierszy (rysunek 5.19). Rysunek 5.19. Zaznaczanie wszystkich komórek w arkuszu Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy Dostosowanie rozmiarów komórek do wy(cid:258)wietlanych w ich obszarze informacji zagwarantuje czytelno(cid:258)(cid:202) prezentowanych danych. Zmiana rozmiarów danej ko- mórki arkusza b(cid:218)dzie polega(cid:202) na zmianie szeroko(cid:258)ci ca(cid:239)ej kolumny oraz wyso- ko(cid:258)ci ca(cid:239)ego wiersza, do których ta komórka nale(cid:285)y. Je(cid:258)li po wpisaniu danych do arkusza cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) etykiet tekstowych oraz liczb nie zostanie prawid(cid:239)owo wy(cid:258)wietlona, wówczas b(cid:218)dzie konieczne poszerzenie wy- branych kolumn (rysunek 5.20). 189 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Rysunek 5.20. Przyk(cid:239)adowy tekst i liczby wykraczaj(cid:200)ce poza obszar komórek (B3, B4, C4) Autodopasowanie Po zaznaczeniu komórek, których zawarto(cid:258)(cid:202) nie zosta(cid:239)a prawid(cid:239)owo wy(cid:258)wietlona (B3:C4), kliknij przycisk Formatuj znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w grupie Komórki na karcie Na- rz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne. Po otwarciu menu wybierz opcj(cid:218) Autodopasowanie szeroko(cid:258)ci kolumn. Ustawienia u(cid:285)ytkownika Aby samodzielnie okre(cid:258)li(cid:202) szeroko(cid:258)(cid:202) wybranej kolumny, ustaw kursor myszy nad praw(cid:200) kraw(cid:218)dzi(cid:200) jej nag(cid:239)ówka. Po zaobserwowaniu zmiany kszta(cid:239)tu kursora myszy wci(cid:258)nij lewy przycisk myszy, przeci(cid:200)gnij kraw(cid:218)d(cid:283) kolumny w lewo lub prawo i zwolnij przycisk myszy. Podczas przeci(cid:200)gania kraw(cid:218)dzi obok kursora my- szy pojawia si(cid:218) „dymek” informuj(cid:200)cy o bie(cid:285)(cid:200)cej szeroko(cid:258)ci kolumny (rysunek 5.21). Rysunek 5.21. Zmiana szeroko(cid:258)ci kolumny B poprzez przeci(cid:200)ganie jej prawej kraw(cid:218)dzi 190 Chc(cid:200)c zmieni(cid:202) szeroko(cid:258)(cid:202) kilku kolumn, zaznacz je, a nast(cid:218)pnie zmie(cid:241) szeroko(cid:258)(cid:202) jednej z nich. Szeroko(cid:258)(cid:202) wszystkich zaznaczonych kolumn pod(cid:200)(cid:285)y za szeroko(cid:258)ci(cid:200) tej jednej kolumny, której szeroko(cid:258)(cid:202) zmienisz. Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym W celu powi(cid:218)kszenia wysoko(cid:258)ci wybranego wiersza ustaw kursor myszy na dolnej kraw(cid:218)dzi jego nag(cid:239)ówka. Wci(cid:258)nij lewy przycisk myszy, przeci(cid:200)gnij kraw(cid:218)d(cid:283) wiersza w dó(cid:239) i zwolnij przycisk myszy (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Zmiana wysoko(cid:258)ci wiersza poprzez przeci(cid:200)ganie jego dolnej kraw(cid:218)dzi Aby zmieni(cid:202) wysoko(cid:258)(cid:202) kilku wierszy, zaznacz je, a nast(cid:218)pnie zmie(cid:241) wysoko(cid:258)(cid:202) jednego z nich. Wstawianie, usuwanie i ukrywanie kolumn i wierszy Modyfikowanie struktury tabeli Wstawienie do istniej(cid:200)cego zakresu danych nowych pustych kolumn i wierszy pozwoli w razie potrzeby na elastyczn(cid:200) rozbudow(cid:218) struktury istniej(cid:200)cej tabeli. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e do tabeli przedstawiaj(cid:200)cej koszty (cid:258)niada(cid:241) i kolacji chcesz doda(cid:202) informacje o kosztach obiadów. Najlepszym rozwi(cid:200)zaniem b(cid:218)dzie w tym przypad- ku wstawienie nowej kolumny pomi(cid:218)dzy kolumnami ju(cid:285) istniej(cid:200)cymi. W tym celu zaznacz dowoln(cid:200) komórk(cid:218) nale(cid:285)(cid:200)c(cid:200) do kolumny Kolacja, a nast(cid:218)pnie klik- nij strza(cid:239)k(cid:218) przyporz(cid:200)dkowan(cid:200) do przycisku Wstaw, znajduj(cid:200)cego si(cid:218) w grupie Komórki na karcie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne. Po otwarciu menu wybierz opcj(cid:218) Wstaw kolumny arkusza. Nowa kolumna pojawia si(cid:218) zawsze na lewo od bie(cid:285)(cid:200)cej komórki, a wszystkie kolumny znajduj(cid:200)ce si(cid:218) na prawo od niej s(cid:200) automatycznie przenumerowywane. Natomiast gdy wstawiamy nowy wiersz, wówczas pojawia si(cid:218) on zawsze powy(cid:285)ej komórki bie(cid:285)(cid:200)cej, a przenumerowanie obejmuje wszystkie wiersze znajduj(cid:200)ce si(cid:218) poni(cid:285)ej niego. 191 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Chc(cid:200)c usun(cid:200)(cid:202) z arkusza wybrany wiersz (lub kolumn(cid:218)) wraz z ca(cid:239)(cid:200) zawarto(cid:258)ci(cid:200), uaktywnij dowoln(cid:200) komórk(cid:218) nale(cid:285)(cid:200)c(cid:200) do tego wiersza (lub kolumny), a nast(cid:218)pnie kliknij strza(cid:239)k(cid:218) przyporz(cid:200)dkowan(cid:200) do przycisku Usu(cid:241), znajduj(cid:200)cego si(cid:218) w grupie Komórki na karcie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne. Po otwarciu menu wybierz opcj(cid:218) Usu(cid:241) wier- sze arkusza (lub Usu(cid:241) kolumny arkusza). Ukrywanie wierszy i kolumn Nale(cid:285)y wystrzega(cid:202) si(cid:218) zbyt pochopnego usuwania wierszy i kolumn, poniewa(cid:285) mo- (cid:285)e to spowodowa(cid:202) nieodwracaln(cid:200) utrat(cid:218) danych. Je(cid:258)li chcesz „chwilowo” pozby(cid:202) si(cid:218) wybranych kolumn lub wierszy, aby np. nie pojawi(cid:239)y si(cid:218) na wydruku, wówczas dobrym rozwi(cid:200)zaniem jest ich ukrycie. Chc(cid:200)c ukry(cid:202) wybrany wiersz (lub ko- lumn(cid:218)), uaktywnij dowoln(cid:200) komórk(cid:218) nale(cid:285)(cid:200)c(cid:200) do tego wiersza (lub kolumny), a na- st(cid:218)pnie kliknij strza(cid:239)k(cid:218) przyporz(cid:200)dkowan(cid:200) do przycisku Formatuj (grupa Komórki, karta Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne). Po otwarciu menu rozwi(cid:241) podmenu Ukryj i odkryj, a na- st(cid:218)pnie wybierz opcj(cid:218) Ukryj wiersze (lub Ukryj kolumny). Po ukryciu wiersza (lub kolumny) stanie si(cid:218) widoczna nieci(cid:200)g(cid:239)o(cid:258)(cid:202) numeracji nag(cid:239)ówków wierszy (lub kolumn). Dane zawarte w ukrytych komórkach s(cid:200) przez ca(cid:239)y czas uwzgl(cid:218)dniane w formu(cid:239)ach odwo(cid:239)uj(cid:200)cych si(cid:218) do tych komórek. Aby odkry(cid:202) wszystkie ukryte wiersze (lub kolumny) nale(cid:285)(cid:200)ce do danego arkusza, zaznacz wszystkie komórki, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Formatuj, rozwi(cid:241) podmenu Ukryj i odkryj i wybierz opcj(cid:218) Odkryj wiersze (lub Odkryj kolumny). Scalanie i rozdzielanie komórek (cid:146)(cid:200)czenie kilku s(cid:200)siednich komórek w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) pozwala osi(cid:200)ga(cid:202) ciekawe efekty stylistyczne. Chc(cid:200)c scali(cid:202) wybrane komórki, zaznacz je, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Scal i wy- (cid:258)rodkuj znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w grupie Wyrównanie na karcie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne (ry- sunek 5.23). Je(cid:258)li zechcesz przywróci(cid:202) pierwotny podzia(cid:239) komórek, wówczas po zaznacze- niu scalonej komórki kliknij ponownie przycisk Scal i wy(cid:258)rodkuj. 192 Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Rysunek 5.23. Przyk(cid:239)adowa tabela zawieraj(cid:200)ca komórki scalone Formatowanie komórek w arkuszu Odpowiedni wygl(cid:200)d komórek arkusza pozwala na wyeksponowanie zawartych w nim danych. Wyrównanie i obrót zawarto(cid:258)ci komórki Je(cid:258)li szeroko(cid:258)(cid:202) i wysoko(cid:258)(cid:202) komórki jest wi(cid:218)ksza ni(cid:285) wy(cid:258)wietlana w niej zawarto(cid:258)(cid:202), wówczas istotnego znaczenia nabiera sposób wyrównania zawarto(cid:258)ci komórki wzgl(cid:218)dem jej kraw(cid:218)dzi. Chc(cid:200)c zmieni(cid:202) wyrównanie zawarto(cid:258)ci komórki w poziomie, zaznacz komórk(cid:218) lub grup(cid:218) komórek, a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Wyrównaj do lewej, Wy(cid:258)rodkowa- ny lub Wyrównaj do prawej (karta Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne, grupa Wyrównanie). Na- tomiast chc(cid:200)c zmieni(cid:202) wyrównanie zawarto(cid:258)ci komórki w pionie, kliknij przycisk Wyrównaj do góry, Wyrównaj do (cid:258)rodka lub Wyrównaj do do(cid:239)u (rysunek 5.24). W przypadku liczb wielocyfrowych nie powiniene(cid:258) ingerowa(cid:202) w sposób ich wyrównania, pozostawiaj(cid:200)c je tym samym w stanie domy(cid:258)lnego wyrównania do prawej kraw(cid:218)dzi komórki. 193 Poleć książkęKup książkę ABC MS Office 2016 PL Rysunek 5.24. Zmiana wyrównania zawarto(cid:258)ci komórki W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci wypadków stosowanie opcji Wyrównaj do (cid:258)rodka (w pionie) zapewnia najwi(cid:218)ksz(cid:200) czytelno(cid:258)(cid:202) danych. W uzasadnionych stylistycznie wypadkach mo(cid:285)esz dokona(cid:202) obrotu zawarto(cid:258)ci komórki o okre(cid:258)lony k(cid:200)t. W tym celu zaznacz komórk(cid:218), a nast(cid:218)pnie kliknij iko- n(cid:218) Orientacja (karta Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne, grupa Wyrównanie). Po otwarciu menu wska(cid:285) odpowiedni wariant (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Zastosowanie opcji Obró(cid:202) tekst w gór(cid:218), pozwalaj(cid:200)ce na zmniejszenie szeroko(cid:258)ci kolumn 194 Opcje Obró(cid:202) tekst w gór(cid:218) oraz Obró(cid:202) tekst w dó(cid:239) daj(cid:200) zupe(cid:239)nie inny efekt ni(cid:285) opcja Tekst pionowy (rysunek 5.26). Poleć książkęKup książkę Excel — edycja i formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC MS Office 2016 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: