Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 005945 13603989 na godz. na dobę w sumie
ABC Photoshop CS - książka
ABC Photoshop CS - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-448-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Photoshop od dawna cieszy się zasłużoną sławą najlepszego narzędzia do edycji grafiki bitmapowej. Mnogość jego funkcji powoduje, że wykorzystują go fotograficy, plastycy, projektanci stron WWW i projektanci publikacji drukowanych -- przedstawiciele wszystkich zawodów związanych w jakikolwiek sposób z grafiką komputerową, poligrafią czy fotografią -- tak cyfrową, jak i konwencjonalną. Możliwości Photoshopa doceniają zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Jeśli stawiasz pierwsze kroki w grafice komputerowej i chcesz poznać tajniki Photoshopa CS, potrzebujesz takiej książki, jaką właśnie trzymasz w ręce. ABC Photoshopa CS opisuje wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z najnowszą wersją Photoshopa. Jeżeli pasjonujesz się fotografią, wyposażenie programu w cała gamę narzędzi, filtrów i funkcji sprawi, że używając go, poczujesz się jak w studiu fotograficznym. Prosty i przystępny język, w jakim została napisana, ułatwi Ci poznanie tego narzędzia.

Nauczysz się:

Zobacz, jakie możliwości oferuje nowy Photoshop CS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI ABC Photoshop CS KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 83-7361-448-6 Format: B5, stron: 152 Photoshop od dawna cieszy siê zas³u¿on¹ s³aw¹ najlepszego narzêdzia do edycji grafiki bitmapowej. Mnogoġæ jego funkcji powoduje, ¿e wykorzystuj¹ go fotograficy, plastycy, projektanci stron WWW i projektanci publikacji drukowanych — przedstawiciele wszystkich zawodów zwi¹zanych w jakikolwiek sposób z grafik¹ komputerow¹, poligrafi¹ czy fotografi¹ —- tak cyfrow¹, jak i konwencjonaln¹. Mo¿liwoġci Photoshopa doceniaj¹ zarówno amatorzy, jak i profesjonaliġci. Jeġli stawiasz pierwsze kroki w grafice komputerowej i chcesz poznaæ tajniki Photoshopa CS, potrzebujesz takiej ksi¹¿ki, jak¹ w³aġnie trzymasz w rêce. ABC Photoshopa CS opisuje wszystkie podstawowe zagadnienia dotycz¹ce pracy z najnowsz¹ wersj¹ Photoshopa. Je¿eli pasjonujesz siê fotografi¹, wyposa¿enie programu w ca³a gamê narzêdzi, filtrów i funkcji sprawi, ¿e u¿ywaj¹c go, poczujesz siê jak w studiu fotograficznym. Prosty i przystêpny jêzyk, w jakim zosta³a napisana, u³atwi Ci poznanie tego narzêdzia. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Nauczysz siê: • Otwieraæ, zapisywaæ i tworzyæ nowe dokumenty • Skalowaæ, obracaæ i kadrowaæ dokument • Pos³ugiwaæ siê narzêdziami zgromadzonymi w przyborniku • Korzystaæ z palet • Dobieraæ w³aġciwe modele kolorów, definiowaæ kolory i modyfikowaæ kolorystykê obrazka • Pracowaæ na warstwach • Korzystaæ z narzêdzi malarskich • Stosowaæ ġcie¿ki i kszta³ty • Wprowadzaæ tekst do dokumentu • Wykorzystywaæ filtry do modyfikowania obrazka Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Zamiast wstępu...................................................p.............................. 7 Rozdział 1. Zapnij pasy — zaczynamy ...................................................p............. 15 Uruchamianie programu...................................................e.................................................15 Ekran główny ...................................................e...................................................e........15 Praca z dokumentami ...................................................e...................................................e..17 Tworzenie nowego dokumentu...................................................e................................17 Otwieranie dokumentu w programie Photoshop...................................................e......18 Paleta File Browser (Przeglądarka plików) ...................................................e.............19 Zapisywanie plików ...................................................e.................................................23 Nawigacja...................................................e...................................................e....................25 Zmiana skali podglądu obrazu ...................................................e.................................25 Przesuwanie powiększonego obrazu w obrębie okna dokumentu..............................26 Jak zyskać potrzebne miejsce czyli tryb pełnoekranowy ...........................................26 Wyświetlanie jednego obrazu w dwóch oknach...................................................e......27 Skąd brać obrazy? ...................................................e...................................................e.......27 Skanowanie ...................................................e...................................................e...........28 Skanowanie w programie Photoshop...................................................e.......................28 Kończenie pracy...................................................e...................................................e..........29 Zamykanie obrazu...................................................e...................................................e.29 Kończenie pracy z programem Photoshop ...................................................e..............29 Rozdział 2. Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić, czyli kilka słów o oknie widokowym.................................................. 31 Zmiana rozmiarów i rozdzielczości ...................................................e...............................31 Automatyczne skalowanie obrazu ...................................................e...........................32 Zmiana wymiarów obrazu ...................................................e.......................................33 Przeskalowanie obrazu do określonych rozmiarów...................................................e.33 Zmiana rozdzielczości obrazu...................................................e..................................34 Obszar roboczy...................................................e...................................................e............35 Zmiana wielkości obszaru roboczego...................................................e......................35 Kadrowanie obrazu ...................................................e..................................................37 Słów kilka o pasku opcji narzędzia Crop...................................................e.................39 Obracanie obrazu ...................................................e...................................................e..39 Zaznaczanie...................................................e...................................................e.................41 4 ABC Photoshop CS Rozdział 3. Podstawy czyli narzędzia w dłoń ...................................................p.... 47 Pasek narzędziowy ...................................................e...................................................e......47 Pasek narzędziowy — narzędzie po narzędziu...................................................e........48 Główne menu poleceń...................................................e...................................................e.48 Menu File (Plik)...................................................e...................................................e....48 Menu Edit (Edycja)...................................................e..................................................50 Menu Image (Obrazek) ...................................................e............................................50 Menu Layer (Warstwa) ...................................................e............................................51 Menu Select (Zaznacz) ...................................................e............................................52 Menu Filter (Filtr) ...................................................e...................................................e.52 Menu View (Widok) ...................................................e................................................52 Menu Window (Okno)...................................................e.............................................53 Menu Help (Pomoc)...................................................e.................................................53 Pasek opcji ...................................................e...................................................e............53 Palety...................................................e...................................................e...........................53 Co zrobić, żeby nie przeszkadzały? ...................................................e.........................53 Studnia palet...................................................e...................................................e..........54 Obszar roboczy czyli własne środowisko ...................................................e................54 Paleta Color (Kolor)...................................................e.................................................55 Paleta Swatches (Próbki) ...................................................e.........................................55 Paleta Styles (Style) ...................................................e.................................................56 Paleta Info (Info)...................................................e...................................................e...58 Paleta Layers (Warstwy)...................................................e..........................................58 Paleta Channels (Kanały)...................................................e.........................................58 Paleta Paths (Ścieżki)...................................................e...............................................59 Paleta History (Historia) ...................................................e..........................................59 Paleta Actions (Zadania)...................................................e..........................................60 Paleta Character (Typografia) i Paragraph (Akapit)...................................................e60 Paleta Tool Presets (Ustawienia narzędzia)...................................................e.............60 Paleta Brushes (Pędzle)...................................................e............................................61 Rozdział 4. Wszystko o kolorach...................................................p..................... 63 Zacznijmy od podstaw ...................................................e...................................................e63 RGB a CMYK czyli monitor kontra drukarka...................................................e.........63 Co to są kanały? ...................................................e...................................................e....64 Tryby kolorów ...................................................e...................................................e......65 Tryby mieszania kolorów ...................................................e........................................66 Wybór kolorów ...................................................e...................................................e...........70 Kolor narzędzia i kolor tła ...................................................e.......................................70 Definiowanie koloru ...................................................e................................................71 Paleta Swatches (Próbki) ...................................................e.........................................72 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)...................................................e......................73 Edycja kolorów ...................................................e...................................................e...........73 Wypełnianie selekcji lub warstwy ...................................................e...........................73 Obrysowywanie krawędzi selekcji lub zawartości warstwy.......................................75 Polecenia podmenu Adjustments (Dopasuj)...................................................e............75 Rozdział 5. Warstwy...................................................p....................................... 81 Operacje podstawowe ...................................................e...................................................e.81 Tworzenie nowej warstwy ...................................................e.......................................82 Kopiowanie warstwy w obrębie obrazu...................................................e...................82 Odbicie lustrzane warstwy...................................................e.......................................82 Ukrywanie i wyświetlanie...................................................e........................................83 Przekształcanie selekcji w warstwę ...................................................e.........................83 Usuwanie warstwy ...................................................e...................................................e83 Spis treści 5 Zarządzanie warstwami...................................................e..................................................84 Zmiana kolejności warstw ...................................................e.......................................84 Konwersja tła na warstwę i warstwy na tło ...................................................e.............84 Przesuwanie warstwy...................................................e...............................................84 Blokowanie parametrów warstwy...................................................e............................85 Kopiowanie warstw ...................................................e.................................................85 Zestawy warstw ...................................................e...................................................e....86 Łączenie i spłaszczanie ...................................................e............................................87 Operacje zaawansowane przeprowadzane na warstwach .................................................88 Krycie warstwy ...................................................e...................................................e.....88 Efekty warstw ...................................................e...................................................e.......88 Mieszanie warstw...................................................e...................................................e..93 Maski warstwy ...................................................e...................................................e......95 Grupy odcinania...................................................e...................................................e....95 Łączenie warstw...................................................e...................................................e....96 Rozdział 6. Malowanie i gradienty...................................................p................... 99 Narzędzia malarskie ...................................................e...................................................e....99 Narzędzie Brush (Pędzel) ...................................................e........................................99 Narzędzie Smudge (Smużenie)...................................................e..............................101 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................e..............101 Narzędzie Eraser (Gumka)...................................................e.....................................102 Paleta Brushes (Pędzle)...................................................e................................................104 Edycja końcówki pędzla ...................................................e........................................104 Zapisywanie ustawień pędzla ...................................................e................................106 Wczytywanie biblioteki końcówek...................................................e........................106 Gradienty...................................................e...................................................e...................106 Tworzenie gradientu ...................................................e..............................................107 Edycja gradientu ...................................................e...................................................e.108 Dodatkowe biblioteki gradientów...................................................e..........................109 Mapa gradientu ...................................................e...................................................e...109 Rozdział 7. Ścieżki i kształty ...................................................p........................ 111 Ścieżki ...................................................e...................................................e.......................111 Tworzenie ścieżek...................................................e..................................................112 Edycja ścieżek...................................................e...................................................e.....114 Kształty...........................................e...................................................e..............................119 Tworzenie kształtów ...................................................e..............................................119 Operacje na kształtach ...................................................e...........................................120 Rozdział 8. Tekst ...................................................p......................................... 123 Tworzenie tekstu ...................................................e...................................................e.......123 Edytowalna warstwa tekstowa...................................................e...............................124 Edycja tekstu ...................................................e...................................................e.............124 Skalowanie...................................................e...................................................e..........125 Odstępy pomiędzy znakami...................................................e...................................126 Paleta Character (Typografia)...................................................e................................126 Zmiana orientacji tekstu...................................................e.........................................127 Formatowanie akapitu...................................................e............................................127 Efekty specjalne ...................................................e...................................................e........128 Przekształcanie i zniekształcanie tekstu...................................................e.................129 Rasteryzacja warstwy tekstowej ...................................................e............................130 Wypełnianie tekstu obrazem...................................................e..................................132 Zanikanie napisów i efekty warstwy...................................................e......................132 6 ABC Photoshop CS Rozdział 9. Filtry i maski ...................................................p.............................. 133 Filtry ...................................................e...................................................e..........................133 Stosowanie filtrów ...................................................e.................................................133 Przegląd filtrów...................................................e...................................................e...134 Ćwiczenia...................................................e...................................................e............141 Maski...................................................e...................................................e.........................144 Kanały alfa ...................................................e...................................................e..........144 Szybka maska...................................................e...................................................e......145 Podsumowanie ...................................................p........................... 147 Skorowidz...................................................p................................... 149 Rozdział 2. Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić, czyli kilka słów o oknie widokowym Wiesz już, z jakich elementów składa się okno programu, potrafisz otworzyć istniejący lub stworzyć nowy dokument, a po wprowadzaniu modyfikacji zapisać go we wskaza- nej lokalizacji. W tym rozdziale nie dowiesz się jeszcze, jak edytować obrazy, rysować fantazyjne kształty czy stosować wymyślne filtry, ale zrobisz milowy krok w tym kie- runku. Teraz nauczysz się, jak zmieniać rozmiary i rozdzielczość dokumentu, wyostrzać obraz po zmianie jego rozdzielczości, powiększać obszar roboczy dokumentu, kadro- wać, tworzyć odbicia lustrzane i obracać mapy bitowe. Co mówisz? Że nie są to jakieś szczególnie spektakularne umiejętności, które szybko zjednają Ci popularność wśród znajomych fotografów i grafików amatorów? Przeczytaj ten rozdział, a być może zmienisz zdanie i już po przeczytaniu kilku stron otworzą się przed Tobą nieznane Ci wcześniej umiejętności obróbki obr,azów. Zmiana rozmiarów i rozdzielczości Wbrew pozorom umiejętność zmiany rozmiarów obrazu jest bardzo istotna. Powiesz, że przecież w pierwszym rozdziale dowiedziałeś się, jak tworzyć obrazy o określonej rozdzielczości, więc wiedza o tym, jak zmieniać ich wielkość jest Ci na razie zbędna. Może i tak, tyle że co najmniej równie często korzystasz z obrazów gotowych, które mają często pokaźne rozmiary i chcesz je przystosować do możliwości swojego malut- kiego monitora. 32 ABC Photoshop CS Automatyczne skalowanie obrazu Najwygodniejszym dla początkujących sposobem zmiany rozmiaru obrazu jest użycie funkcji Resize Image (Zmień wielkość obrazka) dostępnej z menu Help (Pomoc). Po wybraniu z menu odpowiedniej opcji, pojawia się kreator, który na podstawie odpowie- dzi użytkownika samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące skalowania obrazu. Pierw- sze pytanie dotyczy zastosowania obrazu: czy ma on być dostosowany na potrzeby dru- ku (Print — Drukuj) czy wyświetlania na ekranie (Online — Online)? Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk Next (Dalej). W kolejnym kroku możesz podać pożądane wy- miary obrazu i, jeśli w pierwszym oknie wybrałeś opcję Online, możesz już zakończyć skalowanie obrazu, klikając przycisk Finish (Zakończ). W przeciwnym razie przejdź do kolejnego okna, klikając przycisk Next (Dalej). Teraz powinieneś wybrać z listy lub wprowadzić w polu Other odpowiednią wartość liniatury (rysunek 2.1) i kliknąć przy- cisk Next (Dalej). Rysunek 2.1. Jeśli skalujesz obraz w celu wydruku, wybierz lub podaj odpowiednią wartość liniatury Przedostatni krok to możliwość dokonania wyboru jakości obrazu wynikowego. Musisz pójść na kompromis i dokonać wyboru pomiędzy jakością obrazu a wielkością pliku. Więcej informacji na temat związku pomiędzy jakością obrazu a rozmiarem pliku znaj- dziesz w dalszej części tego rozdziału, natomiast w tym oknie, ustawiając suwak jakości w odpowiednim położeniu, automatycznie podawany jest rozmiar pliku wynikowego zawierającego przeskalowany obraz (rysunek 2.2). Kliknij przycisk Next (Dalej), a w ostatnim oknie kliknij Finish (Zakończ) i zapisz nową wersję obrazu. Rysunek 2.2. Musisz pójść na kompromis i dokonać rozsądnego wyboru pomiędzy jakością obrazu a wielkością pliku wynikowego Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 33 Zmiana wymiarów obrazu Wybierz z menu opcję Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Pojawi się okno dialogowe Image Size (rysunek 2.3) podzielone na trzy główne sekcje: Pixel Dimen- sions (Rozmiar pikseli), Document Size (Rozmiar dokumentu) oraz sekcję pól wyboru. Zacznijmy od ostatniego pola wyboru — Resample Image (Metoda ponownego prób- kowania). Upewnij się, że to pole jest zaznaczone i wybierz odpowiednią opcję ze znaj- dującej się obok listy wyboru. Zalecana metoda to Bicubic (Dwuścienna), która jest, niestety, najwolniejsza, ale za to w najmniejszym stopniu obniża jakość obrazu. Pozo- stałe dostępne metody próbkowania to: Nearest Neighbour (Najbliższy sąsiad), Bilinear (Dwuliniowa), Bicubic Smoother (Wygładzanie dwuścienne), Bicubic Sharper (Kształ- towanie dwuścienne). Pozostaw zaznaczoną opcję Constrain Proportions (Zachowaj proporcje). Pozostawienie zaznaczonej tej opcji powoduje, że przy zmniejszaniu jed- nego rozmiaru, drugi będzie dostosowywany w taki sposób, aby zachować stałe pro- porcje obrazu. Jeśli obraz będzie wyświetlany na ekranie (na przykład będzie częścią strony WWW), ustaw rozdzielczość na 28 ppc (28 pikseli na centymetr). Teraz wpro- wadź nowe wartości w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość). Wartości możesz podawać w pikselach lub procentach. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij przycisk OK, a obraz przyjmie nowe rozmiary. Rysunek 2.3. Okno dialogowe Image Size, które służy do zmiany wymiarów obrazu Możesz przywrócić oryginalne ustawienia w oknie Image Size, naciskając klawisz Alt, co spowoduje, że przycisk Cancel zostanie zamieniony na Reset. Przeskalowanie obrazu do określonych rozmiarów Jeśli chcesz zmniejszyć wymiary obrazka w taki sposób, aby zmieścić go na określonym obszarze bez modyfikowania rozdzielczości, możesz użyć funkcji Fit Image (Zmieść obrazek) dostępnej po wybraniu z menu File/Automate (Plik/Automatyzuj) (rysunek 2.4). Po wprowadzeniu wartości w polu Width (Szerokość) lub Height (Wysokość), druga z wartości zostaje automatycznie dopasowana w taki sposób, aby zachować proporcje obrazu. Niezmieniona pozostaje również rozdzielczość o,brazu. 34 ABC Photoshop CS Rysunek 2.4. Funkcja Fit Image, która pozwala dopasować obraz do określonych rozmiarów, zachowując jednocześnie proporcje i rozdzielczość obrazu Zmiana rozdzielczości obrazu Przy okazji prezentowania informacji o skanowaniu wspominałam o rozdzielczości skanowania. Otóż problem rozdzielczości powraca, jednak tym razem przy całkiem innej okazji. Dlatego zanim przedstawię prosty sposób zmiany rozdzielczości obrazu, chciałabym uświadomić Ci, jak ważnym elementem obrazu jest rozdzielczość i jak ogromne ma ona znaczenie przy obróbce obrazów. Przypomnij sobie, co pisałam w rozdziale, który znalazł się na początku książki zamiast wstępu. Czy pamiętasz, jak mówiłam o pierwszych próbach odwzorowania zmiany tonów za pomocą kolorowych kafelków? Kafelki o zbliżonych do siebie kolorach poło- żone obok siebie tworzą mozaikę, a oglądane z większej odległości dają wrażenie płyn- nego przejścia pomiędzy kolorami. Podobnie dzieje się w przypadku obrazów w po- staci cyfrowej. Każdy obraz składa się z określonej liczby pikseli (kafelków) i dlatego wielkość w druku oraz rozdzielczość obrazu (ilość pikseli przypadających na jednost- kę długości) są ze sobą nierozerwalnie związane. Zmiana rozdzielczości pociąga za sobą zmianę fizycznej wielkości obrazu w druku. Dzieje się tak, jeśli wyłączona jest opcja ponownego próbkowania, a co za tym idzie zachowana zostaje całkowita liczba pikseli w pliku. Natomiast zwiększenie rozdzielczości obrazu przy włączonej opcji Resample Image (Próbkuj obraz) powoduje dodanie nowych pikseli między oryginal- nymi oraz zwiększenie objętości pliku. Jednocześnie należy pamiętać, że maleje ostrość obrazu. Rysunek 2.5 przedstawia przykład obrazu, który oryginalnie miał rozmiar 200×480 pikseli oraz rozdzielczość 28 pikseli na centymetr. Obok widać ten sam obraz, którego rozdzielczość zmieniono do 5 pikseli na centymetr. Ponieważ opcja Resample Image (Próbkuj obraz) jest włączona, rozmiar obrazu zmalał do 40×80 pikseli. W ra- mach eksperymentu rozdzielczość obrazu początkowego zmieniono do 500 pikseli na centymetr, co przy włączonej nadal opcji Resample Image (Próbkuj obraz) spowodo- wało wzrost wielkości obrazu do rozmiarów 4000×8000 pikseli, a efekt tej operacji jest widoczny na trzecim rysunku. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zmniejszenie rozdzielczości powoduje usunięcie z pliku pewnej części danych, a utrata ostrości spowodowana skalowaniem może się ujawnić dopiero na wydruku, gdyż na ekranie może być trudna do zauważe- nia. Lekarstwem w takiej sytuacji może być użycie filtra Unsharp Mask (Wzmocnienie), z którego możliwościami zapoznasz się nieco później. Jeśli chcesz zmienić rozdzielczość, analogicznie jak w przypadku zmiany wymiarów wybierz z menu Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka). Masz do wyboru za- chowanie niezmienionych wymiarów obrazu (włącz opcję Resample Image) lub niezmie- nionej liczby pikseli (usuń zaznaczenie opcji Resample Image) — w tym celu szerokość i wysokość obrazu musi ulec zmianie. Teraz możesz wpisać nową rozdzielczość w polu Resolution (Rozdzielczość) i kliknąć przycisk OK. Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 35 Rysunek 2.5. Ten sam obraz, dla którego przy zmianie rozdzielczości pozostawiono włączoną funkcję Resample Image oraz fragment pąka w powiększeniu Obszar roboczy Obszar roboczy to obszar, na którym umieszczony jest obraz. Domyślnie obszar robo- czy ma taki sam rozmiar jak znajdujący się na nim obraz, ale tak jak możesz zmienić rozmiar obrazu, możesz również powiększyć lub pomniejszyć rozmiar obszaru robo- czego. Do tego celu służy polecenie Canvas Size (Image/Canvas Size lub Obraz/Wielkość obszaru roboczego). Zmiana wielkości obszaru roboczego Zanim zaczniesz zmieniać wielkość obszaru roboczego, szczególnie jeśli masz zamiar powiększyć rozmiar obszaru roboczego, wybierz kolor tła (więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 4., „Wszystko o kolorach”). Po wybraniu z menu opcji Image/Canvas Size (Obraz/Wielkość obszaru roboczego) pojawi się okno dialogowe (rysunek 2.6). Okno jest podzielone na sekcje Current Size (Aktualny rozmiar) oraz New Size (Nowy rozmiar) i w nagłówku każdej z nich umieszczona jest informacja o rozmiarze pliku (źródłowego oraz docelowego). W sekcji New Size podaj nowe war- tości w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość), możesz również zmienić jed- nostkę miary, wybierając jedną z dostępnych na liście wyboru (dostępne opcje to per- cent — procenty, pixels — piksele, inches — cale, cm, mm, points — punkty, picas — piki, columns — kolumny). ABC Photoshop CS 36 Rysunek 2.6. Okno dialogowe Canvas Size, które pozwala modyfikować położenie obrazu w stosunku do obszaru roboczego oraz jego rozmiar W przypadku zmian wielkości obszaru roboczego wysokość i szerokość nie są ze sobą powiązane. Zmiana jednej wartości nie pociąga za sobą zmiany drugiej war- tości w celu zachowania proporcji. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Relative (Relatywny), to w polach Width i Height należy wpisać wartości, przez które zostaną pomnożone aktualne wymiary obszaru roboczego. Aby zmniejszyć rozmiar obszaru roboczego, wprowadź war,tości ujemne. Domyślnie obraz będzie wycentrowany na nowym obszarze roboczym, jeśli jednak chcesz zmienić jego położenie, kliknij odpowiedni kwadrat w sekcji Anchor (Kotwica). Wskazuje on, w którym miejscu nowego obszaru robocze,go obraz ma zostać zaczepiony. Ostatnim krokiem jest wybranie koloru obszaru roboczego z listy rozwijanej Canvas extension color (Kolor tła). Użytkownik może wybierać między kolorem tła, pierwsze- go planu, białym, czarnym, szarym lub może wywołać paletę kolorów i wybrać z niej dowolny kolor. Lista wyboru Canvas extension color nie jest dostępna, jeśli obraz nie zawiera warstwy tła. Rysunek 2.7 przedstawia obraz na oryginalnym obszarze roboczym oraz ten sam obraz, na którym powiększono obszar roboczy i umieszczono g,o z prawej strony. Rysunek 2.7. Obraz oryginalny oraz ten sam obraz z powiększonym z lewej strony obszarem roboczym Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 37 Jak szybko zrobić wrażenie na znajomych, czyli ramka do ztdjęcia Jeśli już naprawdę nie możesz się doczekać, aby przy małym nakładzie czasu i ograniczonej wiedzy z zakresu obsługi programu Photoshop zrobić cośy prostego, ale efektownego, co zrobi duże wrażenie na znajomych, to właśnie masz przed sobą taką szansę. Twoje pierwsze zadanie to ramka do zdjęcia utworzona przez powiększenie obsyzaru roboczego i zmianę koloru tła. 1. Otwórz zdjęcie, do którego chcesz dołożyć ramkę, i wybyierz z menu opcję Image/Canvas Size (Obraz/Rozmiar tła). 2. W oknie dialogowym Canvas Size (Rozmiar tła) wykonaj następujące czynności: Upewnij się, że pole wyboru Relative (Relatywne) nie jest zaznaczone, a następnie wprowadź nowe wartości w polach Width (Szerokość) i Height.(Wysokość). Najprostszym sposobem będzie wybranie jako jednostkiy wartości procentowej i wpisanie wartości 110 w obu polach. W ten sposób obyszar roboczy zostanie powiększony równomiernie ze wszystkich stron. Upewnij się, że w sekcji Anchor (Uchwyt) zaznaczony jest środkowy kwadrat. Wybierz opcję Other (Inne) z listy wyboru Canvas Extension Color (Kolor tła) znajdującej się w dolnej części okna dialogowego. W oknie Color Picker (Wybór kolorów) wybierz kolor, którego chcesz użyć jako kolor obszaru roboczego, i kliknij przycisk OK. 3. W oknie Canvas Size (Rozmiar tła) kliknij przycisk OK i podziwiaj wyniki swojej pracy (rysunek 2.8). Rysunek 2.8. Prosta ramka do zdjęcia wykonana w pół minuty Kadrowanie obrazu Możliwe jest wykadrowanie całego obrazu za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie), polecenia Crop (Kadruj) lub polecenia Trim (Przycięcie). Kadrowanie przez zaznaczanie Z paska narzędzi wybierz narzędzie Crop (Kadrowanie), wciśnij lewy przycisk myszy i zaznacz fragment obrazu, który chcesz pozostawić. Pojawi się pasek opcji dla narzędzia Crop (Kadrowanie) (rysunek 2.9). Rysunek 2.9. Pasek opcji dla narzędzia Crop 38 ABC Photoshop CS Zaznacz opcję Shield (Pole wycięcia), jeśli obszar, który pozostał na zewnątrz ramki kadrowanego fragmentu, ma zostać zacieniony. Warto zaznaczyć tę opcję, gdyż dzię- ki temu łatwiej będzie Ci ocenić, co zostanie z obrazu po wykadrowaniu. Pole Color (Kolor) pokazuje kolor odcinanego obszaru. Możesz kliknąć w tym polu i wybrać inny kolor. Pole Opacity (Krycie) pozwala wybrać procentową wartość krycia odcinanego obszaru; im wyższa wartość, tym większy stopień krycia  jeśli, na przykład, w polu Color wybrany jest kolor czarny, a stopień krycia wynosi 100 , to odcinany obszar będzie widoczny jako całkowicie czarny (rysunek 2.10). Rysunek 2.10. Obraz po zaznaczeniu obszaru kadrowania oraz obraz wykadrowany Jeśli kadrujesz warstwę, wybierz opcję Cropped Area: Delete (Obszar wykadrowany: usuń), aby usunąć wycięte obszary, lub Hide (Ukryj), aby je zachować. Naciśnij klawisz Enter. Możesz zmienić wielkość ramki zaznaczonego obszaru, przeciągając jeden z jej uchwytów. Wciskając klawisz Alt, możesz zmienić wielkość ramki względem punktu odniesienia, natomiast jeśli chcesz zmienić położeniye ramki, umieść kursor myszy w jej obrębie i przeciągnij. Kadrowanie za pomocą polecenia Crop Polecenie Crop (Kadruj) jest jeszcze prostsze w użyciu i działa równie skutecznie. Aby go użyć, zacznij od narysowania ramki selekcji, wybierając z paska narzędzi narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostokątne) i narysuj ramkę wokół obszaru, który chcesz zachować. Wybierz z menu opcję Image/Crop (Obrazek/Kadruj). Kadrowanie za pomocą polecenia Trim Polecenie Trim (Przycięcie) pozwala szybko odciąć zbędne obszary wokół obrazu. Aby go użyć, należy wybrać z menu polecenie Image/Trim (Obrazek/Przycięcie). Pojawi się okno dialogowe Trim (rysunek 2.11). W sekcji Based on (W oparciu o) użytkownik może wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Transparent Pixels (Przezroczyste piksele)  odcina zbędne przezroczyste obszary wokół obrazu. Top Left Pixel Color (Kolor lewego górnego piksela)  usuwa obszary graniczne w kolorze piksela znajdującego się w lewy,m górnym rogu obrazu. Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 39 Rysunek 2.11. Okno dialogowe Trim Bottom Right Pixel Color (Kolor prawego dolnego piksela)  usuwa obszary graniczne w kolorze piksela znajdującego się w praw,ym dolnym rogu obrazu. W sekcji Trim Away (Odetnij) możesz wybrać obszary, które mają zostać odcięte. Jeśli zaznaczone są wszystkie pola wyboru, rysunek zostanie poobcinany z każdej strony (poszczególne opcje to Top  Od góry, Bottom  Od dołu, Left  Z lewej, Right  Z prawej). Po dokonaniu wyboru opcji kliknij przycisk OK. Słów kilka o pasku opcji narzędzia Crop Do tej pory dowiedziałeś się, w jaki sposób prosto kadrować obraz za pomocą różnych funkcji. Ale to nie wszystko. Narzędzie Crop (Kadrowanie) oferuje również bardziej zaawansowane opcje, jak określanie wymiarów i rozdz,ielczości kadrowanego obrazu. Na pasku opcji możesz w polach Height (Wysokość) i Width (Szerokość) podać odpo- wiednie wartości. Możesz również kliknąć przycisk Front Image (Pierwszy plan), która pozwala przyciąć jeden z otwartych obrazów do rozmiaru drugiego. Ramka kadrowania zachowa proporcje odpowiednie dla wprowadzonych war,tości. Możliwe jest również podanie nowej wartości rozdzielczości w polu Resolution (Roz- dzielczość). W takim wypadku, jeśli zwiększysz wartość rozdzielczości i wykadrujesz obraz, rozmiar obrazka w druku zmniejszy się i odwrotnie. W obu przypadkach rozmiar w pikselach pozostanie niezmieniony. Nie jest to do końca jasne? Wróć do początku rozdziału, gdzie znajdziesz szczegółowy opis związku, jaki zachodzi między rozdziel- czością a rozmiarem obrazu. Inną sprytną sztuczką jest kadrowanie za pomocą ramki o wymiarach przekraczających rozmiar obrazu. Takie działanie spowoduje powiększeni,e obrazu roboczego. Jeśli chcesz zastosować taką sztuczkę, powiększ okno obrazu tak, aby widać było obszar roboczy wokół obrazu, i wybierz narzędzie Crop (Kadrowanie). Teraz możesz utwo- rzyć ramkę i przeciągnąć na obszar roboczy pokryty nią zakres. Kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Enter, a dodany obszar roboczy zostanie wypełniony kolore,m tła. Obracanie obrazu W tym punkcie dowiesz się, w jaki sposób możesz utworzyć odbicie lustrzane obrazu oraz obrócić go o dowolny kąt. Musisz jedynie pamiętać, że przedstawione tutaj pole- cenia powodują obrócenie wszystkich warstw obrazu. W dalszej części książki poznasz polecenia, które pozwalają obrócić tylko jedną z wa,rstw. 40 ABC Photoshop CS Odwrócenie poziome i pionowe Efekt lustrzanego odbicia obrazu uzyskasz, korzystając z polecenia Flip Canvas Hori- zontal (Odwróć obszar roboczy poziomo) z menu Image/Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy). Efekt użycia tego polecenia pokazano na rysunku 2.12. Rysunek 2.12. Obraz oryginalny oraz odwrócony poziomo, czyli jego odbicie lustrzane, i odwrócony pionowo, czyli „do góry nogami” Jeśli chcesz odwrócić obraz w pionie, czyli „do góry nogami”, użyj polecenia Flip Ca- nvas Vertical (Odwróć obszar roboczy pionowo) dostępnego również w menu Image/ Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy). Efekt użycia tego polecenia jest poka- zany na rysunku 2.12. Obracanie obrazu o dowolny kąt Jeśli chcesz obrócić obraz o dowolny kąt, użyj polecenia Arbitrary (Swobodnie) do- stępnego w menu Image/Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy). Pojawi się okno dialogowe Rotate Canvas, w którym w polu Angle (Kąt) możesz podać dowolny kąt obrotu w zakresie od –359,99 do 359,99 stopni i wybrać kierunek obrotu, który może być zgodny z ruchem wskazówek zegara (opcja CW) lub odwrotny do ruchu wskazówek zegara (opcja CCW). Funkcja umożliwiająca obrócenie obrazu o dowolnie wskazany kąt jest szczególnie przydatna w przypadku krzywo zeskanowanych zdjęć. Jeśli chcesz obrócić obraz o kąt pełny, taki jak 90° lub 180°, możesz skorzystać z goto- wych poleceń w menu Image/Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy): 180° (180°) 90° CW (90° w prawo) 90° CCW (90° w lewo) Efekty użycia różnych funkcji obracania są widoczne ,na rysunku 2.13. Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 41 Rysunek 2.13. Efekty użycia funkcji obracania o wskazany kąt Zaznaczanie Kolejny krok na drodze do poważnej pracy w Photoshopie to zaznaczanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że próbowałeś edytować obszar, który nie był zaznaczony, i okazało się, że Twoje wysiłki na nic się nie zdały? Otóż w programie Photoshop, po zaznaczeniu warstwy lub fragmentu warstwy, możliwa jest edycja jedynie zaznaczonego obszaru. Zaznaczony obszar jest wyróżniony migającą linią przerywaną (pamiętasz zaznaczanie kadrowanego obszaru? Wtedy również zaznaczony obszar był oddzielony od reszty obrazu linią przerywaną). W tym podpunkcie dowiesz się, jak zaznaczać warstwy i ich fragmenty, ale, co równie ważne, poznasz sposoby usuwania zaznaczenia oraz ponow- nej selekcji i odwracania selekcji. To, co teraz powiem, okaże się całkowicie jasne dopiero po przeczytaniu kilku kolej- nych rozdziałów, niemniej jednak ważne jest, aby in,formacja ta znalazła się dokładnie w tym miejscu książki. Otóż selekcja zawiera piksele z aktywnej warstwy i po prze- mieszczeniu zaznaczonej sekcji na warstwie tła bieżący kolor wypełni odsłonięte miejsce. Jeśli natomiast selekcja zostanie przesunięta na zwykłej warstwie, odsłonięte miejsce pozostanie przezroczyste. A mówiąc po ludzku, selekcja to po prostu obwiednia wy- znaczająca obszar obrazka, wobec którego od momentu utworzenia selekcji będą sto- sowane użyte narzędzia. Pamiętaj, aby każdą operację zaznaczania zaczynać od, wyboru odpowiedniej warstwy. Zaznaczanie całej warstwy Zaznaczenie całej warstwy jest niezwykle proste i nie ma nad czym się nadmiernie rozwlekać. Wystarczy wybrać z menu opcję Select/All (Zaznacz/Wszystko), a wokół całej warstwy pojawi się ramka zaznaczenia. Selekcja prostokątna lub eliptyczna Z paska narzędzi wybierz narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostokątne) lub Eliptical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne). Dodatkowe opcje to możliwość utworzenia selekcji o 1-pikselowej szerokości lub wysokości (Single Row Marquee  Zaznaczanie 42 ABC Photoshop CS pojedynczych rzędów oraz Single Column Marquee  Zaznaczanie pojedynczych kolumn). Kliknij na obrazie i rozpocznij przeciąganie. Jeśli podczas kreślenia ramki wciśniesz klawisz Shift, zaznaczony obszar będzie idealnym kwadratem lub okręgiem (w zależności od tego, które narzędzie wybrałeś). Może się zdarzyć, że zacząłeś zaznaczać obszar, ale zmieniłeś zdanie co do tego, gdzie zaznaczenie powinno się znaleźć. W takiej sytuacji, trzymając nadal wciśnięty lewy przycisk myszy, wciśnij klawisz spacji. Teraz możesz przesunąć zaznaczenie w inne miejsce i puścić przycisk spacji. Pasek opcji narzędzia zaznaczania oferuje dostęp do dodatkowych opcji narzędzia zaznaczania (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. Pasek opcji narzędzia zaznaczania Lista Style pozwala wybrać jedną z trzech dostępnych opcji. Oprócz domyślnie wybranej opcji Normal (Normalny), masz do wyboru opcje: Fixed Size (Określona wielkość)  pozwala wybrać obszar o dokładnie określonych wymiarach. Po wybraniu tej opcji z listy,, pola Width (Szerokość) i Height (Wysokość) stają się aktywne i możesz wpisać w nich wymiary interesującego Cię obszaru. Pamiętaj, że wprowadzane ,rozmiary są podawane w pikselach w oparciu o rozdzielczość pliku, a nie ,monitora. Fixed Aspect Ratio (Stałe proporcje boków)  pozwala ustalić proporcje boków ramki selekcji. Wartości należy podawać w polac,h Width (Szerokość) i Height (Wysokość), ale jeśli chcesz stworzyć dokładny kwadrat, wprow,adź te same wartości. Z pewnością spodoba Ci się możliwość rozmycia boków selekcji przez podanie szero- kości rozmycia w polu Feather (Wtapianie). Domyślnie wartość w tym polu wynosi 0 pikseli, ale jeśli podasz tam inną wartość, zauważysz, że po zaznaczeniu obszaru po- wstanie płynne przejście o podanej szerokości pomiędzy zaznaczonym obrazem a tłem. Efekt użycia tej funkcji jest widoczny na rysunku 2.15,. Rysunek 2.15. Efekt użycia opcji Feather o szerokości 12 pikseli Jeszcze ciekawsze efekty daje użycie przycisków edycji selekcji — New selection, Add to selection, Subtract from selection oraz Intersect with selsction. Odpowiadają one za sposób traktowania tworzonej, pozwalając wykonywać zaznaczenie w ramach zazna- czenia. Kolejne przyciski to: Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 43 New selection — swobodne rysowanie nowej selekcji. Add to selection (Dodaj do zaznaczenia) — dodanie nowo narysowanej selekcji do już istniejącej. Subtract from selection (Odejmij od zaznaczenia) — odjęcie obszaru nowo narysowanej selekcji od już istniejącej. Intersect with selection (Przetnij z zaznaczeniem) — utworzenie części wspólnej z obszaru nakładania się dwóch selekcji. Przykładowe efekty ich użycia są przedstawione na rysunku 2.16. Zobacz, czy potrafisz uzyskać podobne efekty, a jeśli już Ci się uda, konie,cznie pochwal się znajomym. Rysunek 2.16. Wykonanie takiej selekcji jest niezwykle proste, jeśli użyjesz przycisków edycji selekcji Add to selection, Substract from selection oraz Intersect with selection Aby zaznaczyć obszar znajdujący się poza ramką selekcji, użyj skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+I. Jak zrobić wrażenie na znajomych czyli selekcja w kształctie ramki Kolejna wskazówka dla niecierpliwych, którzy już teraz chcieliby przejść do działania. Przed- stawię tutaj ciekawe zastosowanie przedstawionych powyżej narzędzi Rectangular Marquee (Zaznaczenie prostokątne) lub Eliptical Marquee (Zaznaczenie eliptyczne). 1. Wybierz jedno z tych narzędzi i przeciągnij kursoremy myszy, tworząc selekcję. 2. Kliknij przycisk Subtract from selection (Odejmij od zaznaczenia) i narysuj nową selekcję wewnątrz istniejącej. Efekty utworzenia ramki pokazano na rysunku 2.17. Rysunek 2.17. Ciekawy efekt czyli wycięcie z obrazu ramki za pomocą narzędzia Rectangular lub Eliptical Marquee 44 ABC Photoshop CS Selekcja o nieregularnym kształcie Jeśli chcesz zaznaczyć obszar o nieregularnym kształcie, użyj do tego celu narzędzia Lasso (Lasso) dostępnego na pasku narzędzi. Wybierz to narzędzie i przeciągnij kur- sorem myszy wokół obszaru, który chcesz wyselekcjonować. Po zwolnieniu przycisku myszy, końce narysowanej linii zostaną automatycznie połączone. Również w przy- padku tego narzędzia możesz użyć opcji zmiękczania ,brzegów Feather. Jeśli chcesz natomiast obrysować część obszaru prostymi liniami, użyj narzędzia Poly- gon Lasso (Lasso wielokątne). Przemieszczając kursor, utwórz potrzebne punkty, a aby połączyć ostatni punkt z pierwszym, kliknij pierwszy punkt. Rysowanie prostych linii nie wyklucza możliwości dołączenia zakrzywionego segmentu — wystarczy wcisnąć klawisz Alt, dorysować zakrzywiony segment i puścić klawisz Alt, aby powrócić do rysowania prostych odcinków. Aby usunąć ostatni utworzony segment, naciśnij klawisz Delete lub Backspace. Możesz również przytrzymać wciśnięty jeden z tych klawiszy, a wtedy usuwane będą kolejno wszystkie narysowane odcinki. Następnym krokiem w kierunku ułatwienia zaznaczania obszarów o nieregularnym kształcie jest narzędzie Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne), patrz rysunek 2.18. Two- rzenie selekcji jest tutaj wykonywane w sposób bardziej automatyczny polegający na przeciąganiu kursora myszy nad zaznaczanym obszarem. Podczas tej czynności kra- wędź selekcji jest automatycznie rysowana na granicy odmiennego odcienia lub koloru. Jak łatwo wywnioskować, narzędzie doskonale nadaje się do selekcji obszarów wyraź- nie kontrastujących z tłem. Natomiast w przypadku obrazka o jednolitej ciągłości barw (przejścia pomiędzy kolorami są stopniowe), skorzystaj raczej z jednego z opisanych powyżej narzędzi. Rysunek 2.18. Zaznaczenie fragmentu obrazu za pomocą narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) Gdy jednak zdecydujesz się użyć tego narzędzia, wybierz je z paska narzędzi, kliknij, aby wstawić pierwszy punkt i przesuwaj lub przeciągaj kursor myszy wzdłuż krawędzi kształtu, który chcesz wyselekcjonować. Podczas tworzenia selekcji pojawią się punkty tymczasowe, które znikną po zamknięciu selekcji. Aby zamknąć obszar selekcji, kliknij dwukrotnie kursorem myszy dowolne miejsce w obszarze obrazu lub naciśnij klawisz Enter. Jeśli podczas tworzenia selekcji linia zaczyna odbiegać od krawędzi, którą chcesz wy- selekcjonować, kliknij krawędź kształtu, który chcesz zawrzeć w selekcji. Tymczasowo dodany punkt możesz usunąć, naciskając klawisz Delete lub Backspace. Rozdział 2. ♦ Jeśli chcesz biegać, to naucz się chodzić… 45 W przypadku narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) szczególną uwagę należy zwrócić na parametr Width (Szerokość), który określa wielkość obrazu znajdującego się bezpośrednio pod kursorem, a analizowanego podczas tworzenia selekcji. Parametr przyjmuje wartości w zakresie od 1 do 40, przy czym wyższe wartości są wskazane w przypadku obrazów o dużym kontraście pomiędzy zaznaczanym obiektem a tłem. Z kontrastem pomiędzy obiektem a tłem związany jest również parametr Edge Contrast (Kontrast), który przyjmuje wartości od 0 do 100 i określa stopień kontrastu potrzebny do rozróżnienia krawędzi danego kształtu. Selekcja w oparciu o kolor To narzędzie, o którym teraz opowiem z pewnością przypadnie Ci do gustu, gdyż jest proste w użyciu, a jednocześnie dzięki niemu możesz uzyskiwać bardzo ciekawe efekty. Mowa tutaj o narzędziu Magic Wand (Różdżka), patrz rysunek 2.19. Kliknięcie tym narzędziem dowolnego punktu powoduje zaznaczenie klikniętego piksela wraz z wszyst- kimi, które do niego przylegają, a mają zbliżoną barwę, odcień lub przezroczystość. Następnie możesz ten obszar powiększyć o piksele o podobnym lub innych kolorach, używając polecenia Similar (Podobne) oraz Grow (Powiększ). Rysunek 2.19. Przykład użycia narzędzia Magic Wand (Różdżka). Należy pamiętać, że daje ono najlepsze efekty na obrazkach o mniejszym zakresie wykorzystanych kolorów Wybierz narzędzie Magic Wand i zaznacz na pasku narzędzi opcję Contiguous (Ciągły). Opcja sprawia, że zaznaczone zostaną piksele przylegające do wskazanego piksela. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, użycie funkcji spowoduje zaznaczenie pikseli na całym obszarze obrazka. Aby krawędzie selekcji były gładsze, zaznacz pole wyboru Anti-Aliased (Wygładzony) na pasku opcji. Parametr Tolerance (Tolerancja) ma bezpośredni wpływ na zakres kolorów, jakie różdż- ka wybiera — im wyższa wartość parametrów, tym szerszy zakres kolorów. Możesz kontrolować efekt działania narzędzia, ustawiając wartość tego parametru. Domyślnie wartość ta wynosi 32, co oznacza, że narzędzie potrafi wyselekcjonować 16 odcieni w obie strony palety barw, licząc od zaznaczonego piksela. Tolerancję możesz defi- niować w zakresie od 0 do 255. Łatwo się jest domyślić, że przy ustawieniu warto- ści 0, zaznaczone zostaną piksele tylko we wskazanym kolorze. Jeśli chcesz na podstawie aktualnej wartości parametru Tolerance (Tolerancja) dołą- czyć do selekcji piksele o podobnej barwie na obszarze całego obrazu, wybierz z menu Select/Similar (Zaznacz/Podobne).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Photoshop CS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: