Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 013680 17189683 na godz. na dobę w sumie
ABC Word 2016 PL - książka
ABC Word 2016 PL - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1740-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!


Microsoft Word należy do tych aplikacji, bez których nie sposób wyobrazić sobie współczesnego świata. Tworzone w nim dokumenty stanowią podstawę działania milionów firm, a niezwykła łatwość obsługi i elastyczność sprawiają, że każdy może nauczyć się jego obsługi. Jeśli jednak chcesz, żeby Twoje dokumenty wyglądały profesjonalnie, a ich odbiorcy traktowali je poważnie, nie możesz skupiać się wyłącznie na treści. Twój dokument musi zyskać odpowiedni wygląd — do tego właśnie służą w Wordzie najrozmaitsze opcje formatowania, nadawania stylów, dodawania obrazów i wykresów czy zaznaczania zmian wprowadzanych przez kolejnych czytelników.

ABC Word 2016 PL to książka, która pomoże Ci odkryć najistotniejsze funkcje najnowszej wersji Worda. Dowiesz się z niej, jak wygodnie korzystać z programu, tworzyć różne typy dokumentów, zmieniać czcionki, odstępy lub interlinie. Zobaczysz, jak korzystać z szablonów, wstawiać tabele, importować ilustracje z innych programów, tworzyć indeksy lub spisy treści i drukować efekty swojej pracy. Nauczysz się dodawać komentarze i porównywać różne wersje jednego dokumentu. Sprawdzisz też, jak wygląda współpraca w chmurze nad jednym dokumentem tekstowym i jak działa wyszukiwarka Tell Me. Postaw na jakość Twoich dokumentów!


Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abcw16 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1740-6 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 Zaczynamy! ......................................................................9 Uruchamiamy program Word... i co z tego wynika .....................10 Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy ........................................12 Otwieranie dokumentów w programie Word ...............................14 Tworzenie nowego dokumentu ...............................................14 Otwieranie istniej(cid:200)cego dokumentu ........................................16 Nowy folder domy(cid:258)lny do przechowywania dokumentów ....18 Wymiana dokumentów pomi(cid:218)dzy aplikacjami ...............................18 Inne edytory tekstów ...............................................................19 Pierwszy dokument .......................................................................20 Przygotowanie dokumentu do wydruku ......................................21 Przygotowanie dokumentu ......................................................21 Drukowanie ..............................................................................23 Szybkie drukowanie ................................................................26 Problemy z drukowaniem .......................................................26 Zapisywanie dokumentów ............................................................28 Usuwanie i zmiana nazwy dokumentów ................................30 Ko(cid:241)czenie pracy z programem ......................................................31 Edycja dokumentów ........................................................33 Zaznaczanie tekstu ........................................................................33 Kopiowanie tekstu ...................................................................36 Wklejanie tekstu ......................................................................38 Wycinanie tekstu .....................................................................38 Usuwanie liter i fragmentów tekstu .......................................38 Wyszukiwanie fragmentów tekstu ...............................................40 Wyszukiwanie z u(cid:285)yciem symboli wieloznacznych ...............43 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Cofanie ostatnio wykonanych czynno(cid:258)ci .....................................45 Powtarzanie ostatnich wpisów i ostatnio wykonanych czynno(cid:258)ci ...............................................................................46 Formatowanie tekstu ....................................................................47 Czcionka ...................................................................................47 Pozycjonowanie i wyrównywanie tekstu .....................................50 Odst(cid:218)py mi(cid:218)dzy wierszami .....................................................51 Wstawianie symboli ......................................................................54 Znaki podzia(cid:239)u .........................................................................56 Zasady efektywnej edycji tekstu ...................................................56 Numerowanie stron ......................................................................58 Formatowanie numerów stron ...............................................58 Numerowanie stron, pocz(cid:200)wszy od numeru innego ni(cid:285) 1 .....60 Usuwanie numerów stron .......................................................61 Data i godzina ................................................................................61 Obiekty graficzne ..........................................................................62 Kszta(cid:239)ty ....................................................................................62 WordArt ...................................................................................67 Obrazy online ...........................................................................69 Obiekty graficzne z innych plików .........................................69 Praca z tekstem ............................................................. 71 Listy punktowane i numerowane .................................................71 Listy numerowane konspektu .................................................75 Numerowanie nag(cid:239)ówków utworzonych za pomoc(cid:200) wbudowanych stylów nag(cid:239)ówków .....................76 Numerowanie nag(cid:239)ówków utworzonych za pomoc(cid:200) stylów niestandardowych ...................................77 Numerowanie elementów w tek(cid:258)cie akapitu .........................78 Tworzenie pustych list numerowanych .................................79 Style list wypunktowanych i numerowanych ........................80 Punktory ..................................................................................80 Usuwanie wypunktowania lub numerowania .......................83 Przerwanie listy .......................................................................84 Kolumny ........................................................................................84 Nag(cid:239)ówki i stopki ..........................................................................87 Tworzenie nag(cid:239)ówków i stopek ..............................................88 Nag(cid:239)ówki i stopki w dokumencie zawieraj(cid:200)cym wiele sekcji ............................................................................91 Przypisy .........................................................................................92 Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie przypisów ..................94 Symbole jako znaczniki przypisów .........................................95 Bibliografia ....................................................................................96 Dodawanie nowego cytatu ......................................................96 Znajdowanie (cid:283)ród(cid:239)a .................................................................97 Tworzenie bibliografii .............................................................98 3 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 4 5 6 Style i szablony ..............................................................99 Style ...............................................................................................99 Typy stylów ...........................................................................101 Stosowanie stylu ....................................................................102 Tworzenie stylów ..................................................................103 Okienko zada(cid:241) Style ..............................................................105 Modyfikowanie stylów ..........................................................105 Usuwanie stylu ......................................................................107 Style wbudowane ..................................................................107 Malarz formatów oraz inne sposoby powtarzania stylu ......108 Kontrolowanie sposobu wklejania tekstu .............................109 Porównywanie podobnego formatowania ............................110 Ograniczanie formatowania dokumentu ..............................111 Problemy ze stylami ..............................................................114 Szablony .......................................................................................117 Szablon standardowy (Normal.dotm) ....................................117 Praca z szablonem .................................................................118 Tworzenie szablonów ............................................................118 Modyfikowanie szablonów ....................................................121 Dodawanie formantów zawarto(cid:258)ci .......................................121 Dodawanie tekstu instrukta(cid:285)owego ......................................122 Zabezpieczanie szablonu .......................................................123 Tabele .........................................................................125 Tworzenie tabel ...........................................................................126 Szablony tabel ........................................................................127 Sekcja Tabele ..........................................................................129 Polecenie Wstaw tabel(cid:218) .........................................................129 Rysowanie tabeli ....................................................................130 Konwertowanie tekstu na tabel(cid:218) ..........................................131 Wprowadzanie danych ................................................................133 Edytowanie i formatowanie tabel ..............................................134 Zaznaczanie fragmentów tabeli ............................................134 Edycja danych w tabeli .........................................................136 Dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn .............136 Scalanie lub dzielenie komórek tabeli ...................................140 Przenoszenie lub kopiowanie tabeli ......................................141 Zmiana kolejno(cid:258)ci wierszy ....................................................142 Formatowanie tabel ...............................................................143 Sortowanie danych w tabeli ..................................................149 Numerowanie komórek .........................................................152 Kierunek tekstu ......................................................................153 Obramowanie i cieniowanie ..................................................153 Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy ..................................157 Co to jest konspekt? .....................................................................157 Widok Konspekt .....................................................................158 Tworzenie i modyfikowanie konspektów .............................160 5 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Poziomy konspektu a styl akapitu ........................................161 Drukowanie konspektu .........................................................162 Tworzenie spisu tre(cid:258)ci ................................................................162 Tworzenie i formatowanie spisu tre(cid:258)ci ................................163 Aktualizacja spisu tre(cid:258)ci ........................................................167 Usuwanie spisu tre(cid:258)ci ............................................................168 Spis ilustracji ...............................................................................168 Tworzenie indeksu ......................................................................171 Oznaczanie wyrazów i wyra(cid:285)e(cid:241) ...........................................172 Plik konkordancji ...................................................................173 Tworzenie indeksu ................................................................175 Edycja indeksu .......................................................................176 Aktualizacja indeksu .............................................................177 Adresowanie ............................................................... 179 Korespondencja seryjna — pierwsze kroki .................................180 Tworzenie korespondencji seryjnej ............................................183 Koperty i etykiety ........................................................................189 Tworzenie i drukowanie etykiet dla korespondencji seryjnej .................................................................................189 Tworzenie nowego arkusza etykiet ......................................190 Tworzenie i drukowanie etykiet dla pojedynczego elementu lub adresu ............................................................193 Tworzenie i drukowanie kopert dla korespondencji seryjnej .................................................................................195 Opcje edycji oraz dostosowywanie programu ................ 199 Opcje edycji dokumentu ..............................................................199 Poruszanie si(cid:218) w dokumencie .....................................................206 Definiowanie wygl(cid:200)du okna programu .................................206 Zak(cid:239)adki .......................................................................................208 Sekrety zak(cid:239)adek ....................................................................209 Hiper(cid:239)(cid:200)cza zamiast zak(cid:239)adek .................................................211 Sprawdzanie pisowni ..................................................................213 Sprawdzanie pisowni i gramatyki w trakcie pisania ...........214 Sprawdzanie pisowni w ca(cid:239)ym dokumencie .........................215 Korzystanie ze s(cid:239)owników niestandardowych .....................217 Szybkie wstawianie tekstu ....................................................219 Autokorekta ...........................................................................219 Zmiana wielko(cid:258)ci liter ...........................................................221 Pisanie i wstawianie równa(cid:241) ......................................................221 Pisanie równania ...................................................................222 Wielokrotne u(cid:285)ywanie i rozpowszechnianie cz(cid:218)(cid:258)ci dokumentu ................................................................................224 Tworzenie bloku konstrukcyjnego do ponownego u(cid:285)ycia ...224 Znajdowanie i u(cid:285)ywanie bloku konstrukcyjnego .................225 7 8 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Praca zespo(cid:239)owa ..........................................................229 Praca wielu u(cid:285)ytkowników nad jednym dokumentem ..............230 Pasek narz(cid:218)dzi Recenzja ........................................................230 Wstawianie komentarzy, czyli jak skrytykowa(cid:202) cudz(cid:200) prac(cid:218) .....................................................................................230 Edycja komentarzy ................................................................232 Drukowanie komentarzy .......................................................233 Usuwanie komentarzy ...........................................................235 Tworzenie notatek z wykorzystaniem tekstu ukrytego .............235 Wprowadzanie notatek .........................................................236 Przegl(cid:200)danie tekstu ukrytego ................................................236 Przegl(cid:200)danie dokumentu .............................................................236 (cid:165)ledzenie zmian podczas edycji .............................................237 Kontrola sposobu wy(cid:258)wietlania zmian w dokumencie ........237 Ukrywanie i wy(cid:258)wietlanie zmian .........................................238 Akceptowanie i odrzucanie zmian ........................................239 Porównywanie i scalanie dokumentów ................................240 Przygotowywanie dokumentu do recenzowania ..................241 Podpisy cyfrowe ..........................................................................242 Dokument g(cid:239)ówny i dokumenty podrz(cid:218)dne ...............................245 Tworzenie ..............................................................................246 Zmiana po(cid:239)o(cid:285)enia i edycja dokumentów podrz(cid:218)dnych .........248 Ochrona ..................................................................................248 Wspó(cid:239)praca ............................................................................248 Skorowidz ....................................................................251 7 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL 8 Poleć książkęKup książkę 6 KONSPEKTY, SPISY TRE(cid:165)CI, INDEKSY Co to jest konspekt? Konspekt to hierarchiczna struktura dokumentu, któr(cid:200) tworz(cid:200) jego nag(cid:239)ówki i nag(cid:239)ówki podrz(cid:218)dne. Konspekt tworz(cid:200) tytu(cid:239)y wszystkich rozdzia(cid:239)ów i podrozdzia(cid:239)ów, a na tej podstawie dopiero powstaje dokument lub ksi(cid:200)(cid:285)ka. Rozmiar czcionki nag(cid:239)ówka zale(cid:285)y od poziomu konspektu — rozmiar czcionki ro(cid:258)nie wraz z poziomem hierarchii. W ramach szablonu Normal.dotm program Word jest wyposa(cid:285)ony w dziewi(cid:218)(cid:202) stylów wbudowanych, które umo(cid:285)liwiaj(cid:200) tworzenie struktury konspek- tu. Konspekt przedstawia sposób organizacji do- kumentu i u(cid:239)atwia modyfikacj(cid:218) jego struktury. Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Widok Konspekt W programie Word jest dost(cid:218)pny specjalny widok Konspekt przeznaczony do pracy z konspektami. Typowy konspekt w widoku Konspekt przedstawia rysunek 6.1. Aby w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) widok Konspekt, przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Widok i w sekcji Widoki kliknij przycisk Konspekt. Rysunek 6.1. Dokument przedstawiony w widoku Konspekt W widoku Konspekt program automatycznie tworzy wci(cid:218)cia nag(cid:239)ówków, aby pokaza(cid:202) istniej(cid:200)ce mi(cid:218)dzy nimi relacje. U(cid:285)ytkownik mo(cid:285)e wy(cid:258)wietli(cid:202) lub ukry(cid:202) okre(cid:258)lony poziom konspektu. Narz(cid:218)dzia do pracy z konspektem znajduj(cid:200) si(cid:218) na zak(cid:239)adce Tworzenie konspektu tu(cid:285) nad oknem dokumentu (rysunek 6.2). 158 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Rysunek 6.2. Zak(cid:239)adka Tworzenie konspektu Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) okre(cid:258)lony poziom konspektu, wybierz odpowiadaj(cid:200)c(cid:200) mu opcj(cid:218) z listy rozwijanej Poka(cid:285) poziom w sekcji Narz(cid:218)dzia tworzenia konspektu. Je(cid:258)li chcesz, aby wszystkie poziomy konspektu by(cid:239)y jednocze(cid:258)nie pokazywane, wybierz opcj(cid:218) Wszystkie poziomy (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Z listy Poka(cid:285) poziom mo(cid:285)esz wybra(cid:202) poziom konspektu, który ma by(cid:202) wy(cid:258)wietlany Inna niezwykle po(cid:285)yteczna funkcja dost(cid:218)pna na zak(cid:239)adce Tworzenie konspektu to Poka(cid:285) tylko pierwszy wiersz. Je(cid:258)li zaznaczysz pole wyboru Poka(cid:285) tylko pierwszy wiersz, program b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietla(cid:239) pierwszy wiersz ka(cid:285)dego akapitu dokumentu. Zaznaczenie pola wyboru Poka(cid:285) formatowanie tekstu powoduje wy(cid:258)wietlanie szczegó(cid:239)ów formatowania konspektu. Nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)dy styl nag(cid:239)ówka ma w(cid:239)asne formatowanie, które mo(cid:285)e utrudnia(cid:202) prac(cid:218) nad struktur(cid:200) dokumentu. Jest równie(cid:285) mo(cid:285)liwa zmiana kolejno(cid:258)ci nag(cid:239)ówków i tekstu podstawowego, przenoszenie ich w gór(cid:218) lub w dó(cid:239). U(cid:285)ytkownik mo(cid:285)e podnosi(cid:202) poziom nag(cid:239)ówka (polega to na zmianie tekstu podstawowego na nag(cid:239)ówek lub podwy(cid:285)szeniu po- ziomu nag(cid:239)ówka, na przyk(cid:239)ad zmianie z Nag(cid:239)ówek 6 na Nag(cid:239)ówek 5) lub go obni(cid:285)a(cid:202). S(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do tego przyciski dost(cid:218)pne w sekcji Narz(cid:218)dzia tworzenia konspektu. Struktur(cid:218) dokumentu mo(cid:285)na równie(cid:285) organizowa(cid:202) na nowo, przeci(cid:200)gaj(cid:200)c symbole konspektu w lewo, w prawo, do góry lub do do(cid:239)u. 159 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Tworzenie i modyfikowanie konspektów W celu utworzenia konspektu nale(cid:285)y przypisa(cid:202) odpowiedni styl nag(cid:239)ówka ka(cid:285)- demu poziomowi konspektu: styl Nag(cid:239)ówek 1 pierwszemu poziomowi, styl Na- g(cid:239)ówek 2 — drugiemu poziomowi itd. Mo(cid:285)esz najpierw napisa(cid:202) konspekt, a dopiero potem przypisa(cid:202) odpowiednie style nag(cid:239)ówków. Mo(cid:285)esz równie(cid:285) przypisywa(cid:202) style nag(cid:239)ówków na bie(cid:285)(cid:200)co. W nowym dokumencie przejd(cid:283) do widoku Konspekt i po wpisaniu ka(cid:285)dego ko- lejnego nag(cid:239)ówka naci(cid:258)nij klawisz Enter. Program Word formatuje nag(cid:239)ówki, stosuj(cid:200)c wbudowany styl nag(cid:239)ówka Nag(cid:239)ówek 1. Je(cid:258)li chcesz przyporz(cid:200)dkowa(cid:202) nag(cid:239)ówek do innego poziomu i zastosowa(cid:202) odpowiedni styl nag(cid:239)ówka, umie(cid:258)(cid:202) w nim punkt wstawiania, a nast(cid:218)pnie na pasku narz(cid:218)dzi Tworzenie konspektu klikaj przycisk Podwy(cid:285)sz poziom lub Obni(cid:285) poziom, a(cid:285) na- g(cid:239)ówek znajdzie si(cid:218) na wymaganym poziomie. Aby przenie(cid:258)(cid:202) nag(cid:239)ówek w inne miejsce, umie(cid:258)(cid:202) w nim punkt wstawiania, a na- st(cid:218)pnie na pasku narz(cid:218)dzi Tworzenie konspektu klikaj przycisk Przenie(cid:258) w gór(cid:218) lub Przenie(cid:258) w dó(cid:239), a(cid:285) nag(cid:239)ówek znajdzie si(cid:218) w wymaganym miejscu. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e je(cid:258)li nag(cid:239)ówek jest zwini(cid:218)ty, umieszczony pod nim tekst podrz(cid:218)dny jest przeno- szony razem z nim. Po odpowiednim zorganizowaniu dokumentu prze(cid:239)(cid:200)cz si(cid:218) do widoku normalnego, widoku uk(cid:239)adu wydruku lub widoku uk(cid:239)adu strony sieci Web, aby doda(cid:202) szcze- gó(cid:239)y i ilustracje do tekstu podstawowego. Mo(cid:285)na tak(cid:285)e zmieni(cid:202) rozmieszczenie tekstu, przeci(cid:200)gaj(cid:200)c symbole nag(cid:239)ówków konspektu i tekstu podstawowego w gór(cid:218), w dó(cid:239), w lewo lub w prawo. Podczas przeci(cid:200)gania symbolu konspektu zwini(cid:218)tego nag(cid:239)ówka umieszczone pod nim nag(cid:239)ówki podrz(cid:218)dne i tekst podstawowy równie(cid:285) s(cid:200) przenoszone lub ich poziom si(cid:218) zmienia. Podczas przeci(cid:200)gania program Word wy(cid:258)wietla lini(cid:218) pionow(cid:200) na poziomie ka(cid:285)dego nag(cid:239)ówka. Zwolnij przycisk myszy, aby przydzieli(cid:202) tekst do nowego poziomu. W programie Word do nag(cid:239)ówka zostanie zastosowany odpowiadaj(cid:200)cy mu styl lub do tekstu podstawowego zostanie zastosowany styl Normalny. 160 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Poziomy konspektu a styl akapitu Standardowo przyj(cid:218)to, (cid:285)e poziom 1. odpowiada stylowi Nag(cid:239)ówek 1, poziom 2. — stylowi Nag(cid:239)ówek 2 itd. Oczywi(cid:258)cie poziomy konspektu mo(cid:285)na dowolnie przypisa(cid:202) wybranym stylom akapitu. Dzi(cid:218)ki temu u(cid:285)ytkownik ma wi(cid:218)ksz(cid:200) kontrol(cid:218) nad wygl(cid:200)dem konspektu. Poziom konspektu mo(cid:285)na przypisa(cid:202) stylowi akapitu w widoku Normalny lub Uk(cid:239)ad wydruku. W tym celu nale(cid:285)y przej(cid:258)(cid:202) do jednego z tych widoków i klikn(cid:200)(cid:202) akapit, któremu ma zosta(cid:202) przypisany poziom konspektu. Nast(cid:218)pnie nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) akapit prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybra(cid:202) pozycj(cid:218) Akapit. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Akapit (rysunek 6.4). Rysunek 6.4. Okno dialogowe Akapit Wybierz poziom konspektu z listy rozwijanej Poziom konspektu. Aby usun(cid:200)(cid:202) ist- niej(cid:200)cy poziom konspektu, wybierz opcj(cid:218) Tekst podstawowy. 161 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Widok Konspekt nie tylko pozwala utworzy(cid:202) struktur(cid:218) dokumentu, ale równie(cid:285) u(cid:239)atwia prac(cid:218) z d(cid:239)ugim dokumentem. Je(cid:258)li w(cid:239)(cid:200)czysz widok Konspekt i zwiniesz ca(cid:239)y tekst dokumentu z wyj(cid:200)tkiem nag(cid:239)ówków, to otrzymasz spis tre(cid:258)ci, w ramach którego mo(cid:285)esz si(cid:218) szybko i prosto przemieszcza(cid:202). Aby przej(cid:258)(cid:202) do pracy nad konkretnym podpunktem, umie(cid:258)(cid:202) kursor w jego nag(cid:239)ówku i kliknij ikon(cid:218) Rozwi(cid:241) na zak(cid:239)adce Tworzenie konspektu. Po zako(cid:241)czeniu pracy z rozdzia(cid:239)em umie(cid:258)(cid:202) kursor w jego nag(cid:239)ówku i kliknij ikon(cid:218) Zwi(cid:241). Zaznaczenie nag(cid:239)ówka, pod którym znajduje si(cid:218) zwini(cid:218)ty tekst podrz(cid:218)dny, po- woduje jednocze(cid:258)nie zaznaczenie zwini(cid:218)tego tekstu podrz(cid:218)dnego, mimo (cid:285)e jest on niewidoczny. Wszelkie zmiany dokonywane w nag(cid:239)ówku, takie jak przenosze- nie, kopiowanie lub usuwanie go, maj(cid:200) tak(cid:285)e wp(cid:239)yw na zwini(cid:218)ty tekst podrz(cid:218)dny. Drukowanie konspektu Konspekt mo(cid:285)esz drukowa(cid:202) w taki sam sposób, jak drukujesz wszystkie inne do- kumenty programu Word. Przejd(cid:283) do widoku Konspekt, zwi(cid:241) lub rozwi(cid:241) elementy konspektu, a nast(cid:218)pnie przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Plik i wybierz polecenie Drukuj. Je(cid:258)li dokument jest sformatowany przy u(cid:285)yciu wbudowanych stylów, mo(cid:285)na wydrukowa(cid:202) tylko same nag(cid:239)ówki. U(cid:285)yj przycisków dost(cid:218)pnych na pasku narz(cid:218)dzi Tworzenie konspektu, aby wy(cid:258)wietli(cid:202) tylko te elementy, które chcesz wydrukowa(cid:202), a nast(cid:218)pnie wydrukuj konspekt. Tworzenie spisu tre(cid:258)ci Spis tre(cid:258)ci to element niezwykle potrzebny w dokumentach o du(cid:285)ych rozmiarach, gdy(cid:285) pozwala on czytelnikowi w prosty i szybki sposób zlokalizowa(cid:202) interesu- j(cid:200)ce go informacje. Spis tre(cid:258)ci jest zwykle umieszczany na pocz(cid:200)tku dokumentu i zawiera spis wszystkich rozdzia(cid:239)ów i podrozdzia(cid:239)ów w dokumencie wraz z odpo- wiadaj(cid:200)c(cid:200) im informacj(cid:200) o stronie, na której dany nag(cid:239)ówek si(cid:218) znajduje. Jest to podstawowa ró(cid:285)nica pomi(cid:218)dzy spisem tre(cid:258)ci a konspektem, który równie(cid:285) wy- (cid:258)wietla charakterystyczn(cid:200) struktur(cid:218) dokumentu. Program Word posiada wbu- dowane narz(cid:218)dzie do automatycznego tworzenia spisu tre(cid:258)ci dokumentu. 162 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Tworzenie i formatowanie spisu tre(cid:258)ci Stworzenie spisu tre(cid:258)ci jest niezwykle proste pod warunkiem, (cid:285)e prawid(cid:239)owo wykorzystywa(cid:239)e(cid:258) poszczególne poziomy nag(cid:239)ówków w dokumencie. Najlepszym rozwi(cid:200)zaniem jest wykorzystanie tych samych stylów, których u(cid:285)ywa si(cid:218) do tworzenia konspektu. Je(cid:258)li nie u(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) stylów nag(cid:239)ówków, mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) spis tre(cid:258)ci, pod warunkiem (cid:285)e u(cid:285)yjesz innego stylu dla ka(cid:285)dego poziomu, który ma by(cid:202) uwzgl(cid:218)dniony w spisie tre(cid:258)ci. Ka(cid:285)dy wpis w spisie tre(cid:258)ci jest powi(cid:200)zany z nag(cid:239)ówkiem, do którego si(cid:218) odwo(cid:239)uje. Je(cid:258)li wska(cid:285)esz kursorem myszy wpis w spisie tre(cid:258)ci, pojawi si(cid:218) podpowied(cid:283) informuj(cid:200)ca, (cid:285)e wystarczy wcisn(cid:200)(cid:202) klawisz Ctrl i jednocze(cid:258)nie klikn(cid:200)(cid:202) lewym przyciskiem myszy element spisu tre(cid:258)ci, aby przej(cid:258)(cid:202) do wskazywanego przeze(cid:241) nag(cid:239)ówka. Zanim zaanga(cid:285)ujesz si(cid:218) w tworzenie spisu tre(cid:258)ci, zastanów si(cid:218) na chwil(cid:218) nad tym, jak powinien on wygl(cid:200)da(cid:202), aby rzeczywi(cid:258)cie by(cid:239) u(cid:285)yteczny dla czytelnika. Wielu autorów ulega pokusie umieszczania w spisie tre(cid:258)ci ka(cid:285)dego nag(cid:239)ówka, który wyst(cid:218)puje w dokumencie. Takie dzia(cid:239)anie neguje jednak sensowno(cid:258)(cid:202) istnienia spisu tre(cid:258)ci. W ko(cid:241)cu zadaniem spisu tre(cid:258)ci jest u(cid:239)atwienie czytelnikom wyszukiwania informacji w dokumencie. W spisie tre(cid:258)ci, który ci(cid:200)gnie si(cid:218) na kilkana(cid:258)cie stron, wyszukiwanie informacji jest jeszcze trudniejsze ni(cid:285) w samym dokumencie, gdy(cid:285) czytelnik musi przeczyta(cid:202) wszystkie nag(cid:239)ówki, zanim znajdzie ten, który go interesuje. Je(cid:258)li chcesz, aby tworzony spis tre(cid:258)ci by(cid:239) naprawd(cid:218) u(cid:285)yteczny, umie(cid:258)(cid:202) go w osob- nej sekcji na pocz(cid:200)tku dokumentu oraz nadaj stronom, na których si(cid:218) on znaj- duje, osobn(cid:200) numeracj(cid:218), na przyk(cid:239)ad u(cid:285)ywaj(cid:200)c rzymskich cyfr. Takie rozwi(cid:200)zanie jest cz(cid:218)sto stosowane w oficjalnych publikacjach i wydawnictwach. Spis tre(cid:258)ci mo(cid:285)esz formatowa(cid:202) w taki sam sposób, jak ka(cid:285)dy inny tekst wewn(cid:200)trz dokumentu — wystarczy zaznaczy(cid:202) tekst i nada(cid:202) mu odpowiednie atrybuty. Kolejne kroki prowadz(cid:200)ce do stworzenia spisu tre(cid:258)ci s(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce: 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawi(cid:202) spis tre(cid:258)ci (zwykle na pocz(cid:200)tku dokumentu). 2. Na zak(cid:239)adce Odwo(cid:239)ania w sekcji Spis tre(cid:258)ci kliknij przycisk Spis tre(cid:258)ci (rysunek 6.5), a nast(cid:218)pnie wybierz odpowiedni styl spisu tre(cid:258)ci. Jest to najprostszy sposób tworzenia spisu tre(cid:258)ci w wypadku, gdy u(cid:285)ywasz stan- dardowych nag(cid:239)ówków. Je(cid:258)li natomiast u(cid:285)ywasz nag(cid:239)ówków niestandardowych, musisz wykona(cid:202) kilka dodatkowych kroków. W tym celu: 163 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Rysunek 6.5. Sekcja Spis tre(cid:258)ci zak(cid:239)adki Odwo(cid:239)ania 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawi(cid:202) spis tre(cid:258)ci, i na zak(cid:239)adce Odwo(cid:239)ania w sekcji Spis tre(cid:258)ci kliknij przycisk Spis tre(cid:258)ci, a nast(cid:218)pnie wybierz polecenie Wstaw spis tre(cid:258)ci. 2. W oknie dialogowym Niestandardowy spis tre(cid:258)ci (rysunek 6.6) po lewej stronie jest widoczne okienko podgl(cid:200)du, w którym zosta(cid:239) zaprezentowany wygl(cid:200)d spisu tre(cid:258)ci na wydruku dokumentu. Analogiczne okienko po lewej stronie prezentuje podgl(cid:200)d spisu tre(cid:258)ci w formacie HTML. Standardowo numery stron w spisie tre(cid:258)ci s(cid:200) wyrównywane do prawej. Spis tre(cid:258)ci mo(cid:285)e równie(cid:285) posiada(cid:202) znaki wiod(cid:200)ce tabulacji. Mo(cid:285)esz usun(cid:200)(cid:202) numery stron i wyrównanie do prawej oraz usun(cid:200)(cid:202) lub zmieni(cid:202) znaki wiod(cid:200)ce tabulacji. W wersji HTML elementy spisu tre(cid:258)ci s(cid:200) hiper(cid:239)(cid:200)czami do odpowiednich miejsc w dokumencie. Kliknij przycisk Opcje. Rysunek 6.6. Okno dialogowe Spis tre(cid:258)ci 164 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy 3. Klikni(cid:218)cie przycisku Opcje powoduje pojawienie si(cid:218) okna dialogowego Opcje spisu tre(cid:258)ci (rysunek 6.7). Wy(cid:258)wietla ono wszystkie dost(cid:218)pne w dokumencie style. W sekcji Dost(cid:218)pne style s(cid:200) zaznaczone te style, które zostan(cid:200) uwzgl(cid:218)dnione w spisie tre(cid:258)ci, a w sekcji Poziom spisu tre(cid:258)ci mo(cid:285)na si(cid:218) dowiedzie(cid:202), jaki styl jest stosowany na jakim poziomie. U(cid:285)ytkownik mo(cid:285)e te wszystkie ustawienia zdefiniowa(cid:202) samodzielnie. Jest to szczególnie wa(cid:285)ne, je(cid:258)li nag(cid:239)ówki dokumentu posiadaj(cid:200) niestandardowe style. W sekcji Dost(cid:218)pne style znajd(cid:283) styl zastosowany do nag(cid:239)ówków w dokumencie, a w sekcji Poziom spisu tre(cid:258)ci obok nazwy stylu wpisz liczb(cid:218) od 1 do 9, aby wskaza(cid:202) poziom, który chcesz przypisa(cid:202) stylowi nag(cid:239)ówka. Rysunek 6.7. Okno dialogowe Opcje spisu tre(cid:258)ci 4. Kliknij przycisk OK, aby powróci(cid:202) do okna dialogowego Spis tre(cid:258)ci. 5. Aby zastosowa(cid:202) jeden z dost(cid:218)pnych projektów, kliknij go w polu Formaty. 6. Kliknij przycisk OK, aby umie(cid:258)ci(cid:202) spis tre(cid:258)ci wewn(cid:200)trz dokumentu (rysunek 6.8). Jak z pewno(cid:258)ci(cid:200) zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258), program Word oferuje znaczn(cid:200) ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) w za- kresie wyboru formatu spisu tre(cid:258)ci. W oknie dialogowym Spis tre(cid:258)ci mo(cid:285)esz wybra(cid:202) jeden z wielu dost(cid:218)pnych formatów z listy rozwijanej Formaty. Je(cid:258)li jednak (cid:285)aden z dost(cid:218)pnych formatów Ci nie odpowiada, mo(cid:285)esz samodzielnie zaprojekto- wa(cid:202) wygl(cid:200)d spisu tre(cid:258)ci w swoim dokumencie. 165 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Rysunek 6.8. Przyk(cid:239)adowy spis tre(cid:258)ci Aby stworzy(cid:202) styl spisu tre(cid:258)ci: 1. Przejd(cid:283) do okna Spis tre(cid:258)ci, upewnij si(cid:218), (cid:285)e z listy rozwijanej Formaty zosta(cid:239)a wybrana opcja Z szablonu, i kliknij przycisk Modyfikuj. 2. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Styl (rysunek 6.9) zawieraj(cid:200)ce list(cid:218) wszystkich stylów spisu tre(cid:258)ci w u(cid:285)ywanym przez Ciebie szablonie. Wybierz styl i kliknij przycisk Modyfikuj. Rysunek 6.9. Je(cid:258)li nie odpowiadaj(cid:200) Ci dost(cid:218)pne w szablonie style spisu tre(cid:258)ci, mo(cid:285)esz je samodzielnie modyfikowa(cid:202) 166 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Je(cid:258)li oznaczy(cid:239)e(cid:258) fragment akapitu stylem nag(cid:239)ówka, a mimo to nie jest on umiesz- czany w spisie tre(cid:258)ci nawet po jego aktualizacji, to pami(cid:218)taj, (cid:285)e chocia(cid:285) oznaczenie fragmentu akapitu stylem nag(cid:239)ówka jest mo(cid:285)liwe, w programie Microsoft Word taki tekst jest umieszczany w spisie tre(cid:258)ci tylko wówczas, je(cid:258)li znajduje si(cid:218) na po- cz(cid:200)tku akapitu. Aby umie(cid:258)ci(cid:202) w spisie tekst znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w (cid:258)rodku akapitu, nale(cid:285)y go zaznaczy(cid:202), nacisn(cid:200)(cid:202) kombinacj(cid:218) klawiszy Alt+Shift+O, a nast(cid:218)pnie post(cid:218)powa(cid:202) zgodnie z procedur(cid:200) tworzenia spisu tre(cid:258)ci z pól spisu tre(cid:258)ci. Jak wiesz, spis tre(cid:258)ci jest wstawiany do dokumentu jako pole. Mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e zamiast spisu tre(cid:258)ci b(cid:218)dzie widoczny tylko kod pola {TOC}. Oznacza to, (cid:285)e zamiast wyników jest wy(cid:258)wietlane samo pole. Aby zobaczy(cid:202) wyniki spisu tre(cid:258)ci, zaznacz ca(cid:239)e pole spisu tre(cid:258)ci, (cid:239)(cid:200)cznie z nawiasami klamrowymi {}, a nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij kombinacj(cid:218) klawiszy Shift+F9. Aktualizacja spisu tre(cid:258)ci Program tworzy elementy spisu tre(cid:258)ci za pomoc(cid:200) kodów pól. Jest to najlepsze roz- wi(cid:200)zanie, poniewa(cid:285) w wyniku edytowania dokumentu nag(cid:239)ówki oraz numery stron mog(cid:200) ulec zmianie. Dzi(cid:218)ki zastosowaniu kodów pól aktualizacja spisu tre(cid:258)ci sprowadza si(cid:218) do aktualizacji pól. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e je(cid:285)eli dodajesz, usuwasz, przenosisz lub edytujesz nag(cid:239)ówki lub inny tekst w dokumencie, nale(cid:285)y zaktualizowa(cid:202) spis tre(cid:258)ci. Nale(cid:285)y tak zrobi(cid:202) na przyk(cid:239)ad po dokonaniu edycji nag(cid:239)ówka lub prze- niesieniu go na inn(cid:200) stron(cid:218). W tym celu: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij element spisu tre(cid:258)ci i z menu kontekstowego wybierz opcj(cid:218) Aktualizuj pole. 2. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Aktualizowanie spisu tre(cid:258)ci (rysunek 6.10). Dost(cid:218)pne opcje to Aktualizacja wy(cid:239)(cid:200)cznie numerów stron oraz Aktualizacja ca(cid:239)ego spisu. Wybierz odpowiedni(cid:200) opcj(cid:218), a nast(cid:218)pnie kliknij przycisk OK. Rysunek 6.10. Okno dialogowe Aktualizowanie spisu tre(cid:258)ci 167 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Usuwanie spisu tre(cid:258)ci Je(cid:258)li zdecydowa(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e jednak nie b(cid:218)dziesz korzysta(cid:202) ze spisu tre(cid:258)ci, lub z jakich(cid:258) innych powodów chcesz go usun(cid:200)(cid:202), wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. Na zak(cid:239)adce Odwo(cid:239)ania w sekcji Spis tre(cid:258)ci kliknij przycisk Spis tre(cid:258)ci. 2. Kliknij polecenie Usu(cid:241) spis tre(cid:258)ci. Mo(cid:285)esz równie(cid:285) zaznaczy(cid:202) spis tre(cid:258)ci r(cid:218)cznie, po czym nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Delete. Spis ilustracji Spis ilustracji to zestawienie wszystkich rysunków, równa(cid:241) lub tabel dokumentu. Spis ilustracji jest tworzony analogicznie do spisu tre(cid:258)ci. Program szuka elementów o tym samym stylu (na przyk(cid:239)ad podpisów) i tworzy spis ilustracji z numerami stron, na których si(cid:218) one znajduj(cid:200). Dlatego warunkiem koniecznym stworzenia spisu ilustracji jest zastosowanie jednolitego stylu podpisów rysunków. Aby stworzy(cid:202) spis ilustracji, musisz zacz(cid:200)(cid:202) od nazwania rysunków znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w dokumencie. Podpisy rysunków mo(cid:285)esz doda(cid:202) automatycznie lub r(cid:218)cznie. Je(cid:258)li chcesz to zrobi(cid:202) w sposób automatyczny: 1. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis. 2. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Podpis (rysunek 6.11), w którym nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Autopodpis. Rysunek 6.11. Okno dialogowe Podpis 168 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy 3. W oknie dialogowym Autopodpis (rysunek 6.12) na li(cid:258)cie Dodaj podpis przy wstawianiu zaznacz elementy, dla których program Word ma wstawi(cid:202) podpisy. Rysunek 6.12. Okno dialogowe Autopodpis 4. Wybierz pozosta(cid:239)e opcje. 5. W dokumencie wstaw element, do którego ma zosta(cid:202) dodany podpis. 6. Program Word automatycznie doda odpowiedni podpis. 7. Je(cid:258)li chcesz doda(cid:202) opcjonalny opis, kliknij obszar za podpisem i wpisz odpowiedni tekst. Je(cid:258)li wolisz doda(cid:202) podpisy do rysunków r(cid:218)cznie, to: 1. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis. 2. W oknie dialogowym Podpis na li(cid:258)cie Etykieta zaznacz element, dla którego program Word ma wstawi(cid:202) podpis. 3. Wybierz dowolne z pozosta(cid:239)ych opcji. Je(cid:258)li do podpisów ilustracji zosta(cid:239)y ju(cid:285) zastosowane style niestandardowe, mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) ustawienia stylów, których program Word b(cid:218)dzie u(cid:285)ywa(cid:202) podczas tworzenia spisów ilustracji. Nale(cid:285)y zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e ten sam styl niestandardowy musi by(cid:202) zastosowany do wszystkich podpisów ilustracji, przy czym mo(cid:285)e on by(cid:202) stosowany tylko do podpisów. 169 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Procedura tworzenia spisu ilustracji jest nast(cid:218)puj(cid:200)ca: 1. Umie(cid:258)(cid:202) kursor w miejscu, w którym ma zosta(cid:202) wstawiony spis ilustracji. 2. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Podpisy kliknij przycisk Wstaw spis ilustracji. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Spis ilustracji (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Okno dialogowe Spis ilustracji 3. Zak(cid:239)adka Spis ilustracji sk(cid:239)ada si(cid:218) z okienka podgl(cid:200)du, w którym jest prezentowany wygl(cid:200)d spisu rysunków na wydruku dokumentu. Analogiczne okienko po prawej stronie prezentuje podgl(cid:200)d spisu rysunków w formacie HTML. Mo(cid:285)esz usun(cid:200)(cid:202) lub wy(cid:258)wietli(cid:202) numery stron, wyrówna(cid:202) numery stron do prawej oraz wybra(cid:202) wiod(cid:200)ce znaki tabulacji, a tak(cid:285)e do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) etykiet(cid:218) i numer. W wersji HTML elementy spisu tre(cid:258)ci s(cid:200) hiper(cid:239)(cid:200)czami do odpowiednich miejsc w dokumencie. 4. W sekcji Ogólne wybierz format spisu z listy rozwijanej Formaty. 5. Z listy rozwijanej Etykieta podpisu wybierz odpowiedni(cid:200) etykiet(cid:218) (dost(cid:218)pne opcje to Rysunek, Równanie, Tabela oraz (brak)). 170 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Je(cid:258)li w Twoim dokumencie znajduje si(cid:218) zarówno spis tre(cid:258)ci, jak równie(cid:285) spis rysunków, wybierz dla obu spisów ten sam format. Dzi(cid:218)ki temu oba spisy, wyst(cid:218)puj(cid:200)c jeden za drugim, nie b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) znacz(cid:200)co ró(cid:285)ni(cid:202), a na ich widok czytelnicy nie zaczn(cid:200) mruga(cid:202) z zaskoczenia. 6. Przycisk Opcje wywo(cid:239)uje okno dialogowe Opcje spisu ilustracji. Pozwala ono wybra(cid:202) styl, którego program ma szuka(cid:202) podczas tworzenia spisu ilustracji. 7. Kliknij przycisk OK w oknie Opcje spisu ilustracji, a nast(cid:218)pnie ponownie kliknij przycisk OK w oknie Spis ilustracji. Spis ilustracji zostanie utworzony. W wypadku dodawania, usuwania, przenoszenia lub edytowania podpisów albo innego tekstu w dokumencie nale(cid:285)y zaktualizowa(cid:202) spis ilustracji. Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li podpis zosta(cid:239) poddany edycji i przeniesiony na inn(cid:200) stron(cid:218), nale(cid:285)y si(cid:218) upewni(cid:202), (cid:285)e w spisie ilustracji jest zawarty podpis i numer strony po modyfikacji. Aby zaktualizowa(cid:202) spis ilustracji, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) po jego lewej stronie i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz F9. Tworzenie indeksu Ka(cid:285)de powa(cid:285)ne opracowanie naukowe i ksi(cid:200)(cid:285)ka powinny zawiera(cid:202) indeks. U(cid:285)yt- kownicy sieci WWW przyzwyczaili si(cid:218) do mo(cid:285)liwo(cid:258)ci przeszukiwania witryny przy u(cid:285)yciu wyszukiwarki. Skorowidz takiej elastyczno(cid:258)ci nigdy nie osi(cid:200)gnie, ale u(cid:239)a- twia on szybkie wyszukiwanie interesuj(cid:200)cego czytelnika tematu. Dobry indeks to prawdziwe dzie(cid:239)o sztuki. Jest jedn(cid:200) z dwóch mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wzgl(cid:218)dnie szybkiego odszukania interesuj(cid:200)cego nas tematu w d(cid:239)ugim dokumencie. Drug(cid:200) jest oczywi(cid:258)cie spis tre(cid:258)ci. Tworzenie indeksu to praca trudna i czasoch(cid:239)onna. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie program Word zawiera wbudowane narz(cid:218)dzie, które usprawnia proces oznaczania hase(cid:239) indeksu oraz generowania samego indeksu. S(cid:239)owa i wyra(cid:285)enia, które powinny znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w indeksie, trzeba najpierw oznaczy(cid:202). 171 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL Oznaczanie wyrazów i wyra(cid:285)e(cid:241) W programie Word s(cid:200) dost(cid:218)pne dwa sposoby zaznaczania s(cid:239)ów i zwrotów w do- kumencie w celu umieszczenia ich w indeksie. Pierwszy z nich to oznaczanie s(cid:239)ów i wyra(cid:285)e(cid:241) pojedynczo przez u(cid:285)ycie okna dialogowego Oznaczanie wpisu indeksu, a drugi — stworzenie pliku konkordancji i umieszczenie w nim wszystkich hase(cid:239) indeksu. Je(cid:258)li chcesz skorzysta(cid:202) z prostej, aczkolwiek ma(cid:239)o eleganckiej metody tworzenia pliku konkordancji, musisz si(cid:218) liczy(cid:202) z faktem, (cid:285)e tego typu indeks nie b(cid:218)dzie zbyt u(cid:285)yteczny dla czytelnika. Je(cid:258)li jednak indeks, który tworzysz, ma jedy- nie istnie(cid:202) i zostanie do(cid:239)(cid:200)czony do dokumentu, którego i tak nikt nie b(cid:218)dzie czyta(cid:202), mo(cid:285)esz pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) prostszym sposobem i stworzy(cid:202) plik konkordancji. Je(cid:258)li zdecydowa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na rozwi(cid:200)zanie bardziej ambitne, chocia(cid:285) niestety czasoch(cid:239)on- ne, to poni(cid:285)ej zosta(cid:239)a przedstawiona procedura opisuj(cid:200)ca sposób oznaczania wyra- zów i wyra(cid:285)e(cid:241), które program ma uwzgl(cid:218)dnia(cid:202) podczas tworzenia indeksu: 1. Zaznacz wyraz lub wyra(cid:285)enie, które ma sta(cid:202) si(cid:218) has(cid:239)em indeksowym. 2. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Oznacz wpis. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu (rysunek 6.14). Rysunek 6.14. Okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu 3. Zaznaczony wyraz pojawi si(cid:218) w polu Wpis g(cid:239)ówny. 4. W polu tekstowym Wpis podrz(cid:218)dny mo(cid:285)esz wpisa(cid:202) has(cid:239)o podrz(cid:218)dne skojarzone z has(cid:239)em g(cid:239)ównym. 172 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Oznaczaj(cid:200)c has(cid:239)a, które chcesz umie(cid:258)ci(cid:202) w indeksie, zastanów si(cid:218), w jaki sposób Ty szuka(cid:239)by(cid:258) informacji, gdyby(cid:258) po raz pierwszy wzi(cid:200)(cid:239) do r(cid:218)ki dokument, nad którym aktualnie pracujesz. Spróbuj sobie wyobrazi(cid:202), jak inni b(cid:218)d(cid:200) szuka(cid:202) informacji w tworzonym teraz indeksie, i dostosuj do tego sposobu my(cid:258)lenia zakres hase(cid:239), które w nim umieszczasz. 5. Mo(cid:285)esz poda(cid:202) numer strony, na której znajduje si(cid:218) has(cid:239)o, ale mo(cid:285)esz równie(cid:285) odes(cid:239)a(cid:202) czytelnika do innego has(cid:239)a indeksu. W tym celu wybierz opcj(cid:218) Odsy(cid:239)acz i wpisz odpowiedni tekst we wskazanym polu tekstowym. 6. Standardowo obok has(cid:239)a program Word umieszcza w indeksie numer strony, na której to has(cid:239)o si(cid:218) znajduje (opcja Bie(cid:285)(cid:200)ca strona). 7. Je(cid:258)li w indeksie ma zosta(cid:202) umieszczony zakres stron, wybierz opcj(cid:218) Zakres stron. Mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202) tylko i wy(cid:239)(cid:200)cznie wtedy, gdy zakres stron zosta(cid:239) oznaczony za pomoc(cid:200) zak(cid:239)adki. Aby wskaza(cid:202) zakres stron, wybierz nazw(cid:218) odpowiedniej zak(cid:239)adki z listy rozwijanej Zak(cid:239)adka. 8. Okre(cid:258)l format numeru strony, zaznaczaj(cid:200)c pola wyboru Pogrubienie i Kursywa. 9. Nast(cid:218)pnie kliknij przycisk Oznacz w celu oznaczenia wybranego wyrazu lub przycisk Oznacz wszystko, je(cid:258)li chcesz oznaczy(cid:202) wszystkie wyst(cid:200)pienia zaznaczonego wyrazu. Przesu(cid:241) okno dialogowe Oznaczanie wpisu indeksu do rogu okna programu i sko- rzystaj z niego ponownie, gdy natrafisz na kolejne has(cid:239)o, które uznasz za godne umieszczenia w indeksie. Wszystkie kody pól, (cid:239)(cid:200)cznie z kodami pól indeksu, pojawi(cid:200) si(cid:218) w dokumencie, gdy klikniesz przycisk Oznacz. Plik konkordancji Przedstawimy teraz metod(cid:218), która jest niezwykle przydatna, gdy kilka doku- mentów zawiera te same wyrazy lub wyra(cid:285)enia. Program Word nie jest wyposa(cid:285)o- ny w specjalne narz(cid:218)dzie do tworzenia pliku konkordancji — plik konkordancji to osobny dokument zawieraj(cid:200)cy dwukolumnow(cid:200) tabel(cid:218). Tworzenie pliku konkordancji Plik konkordancji mo(cid:285)na utworzy(cid:202) w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: 1. Utwórz tabel(cid:218) sk(cid:239)adaj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) z dwóch kolumn. 2. W lewej kolumnie wprowad(cid:283) tekst, który program ma odszuka(cid:202) i oznaczy(cid:202) jako has(cid:239)o indeksu. 173 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL 3. W prawej kolumnie wpisz has(cid:239)o indeksu, które program ma przypisa(cid:202) tekstowi znajduj(cid:200)cemu si(cid:218) w lewej kolumnie. Aby utworzy(cid:202) has(cid:239)o podrz(cid:218)dne, wpisz has(cid:239)o g(cid:239)ówne, znak dwukropka (:) i has(cid:239)o podrz(cid:218)dne. 4. Powtórz powy(cid:285)sze czynno(cid:258)ci dla ka(cid:285)dego wyrazu lub wyra(cid:285)enia, które program ma odszuka(cid:202) i oznaczy(cid:202) jako has(cid:239)o indeksu. Aby znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w indeksie, s(cid:239)owa w dokumencie musz(cid:200) dok(cid:239)adnie odpowiada(cid:202) s(cid:239)owom znajduj(cid:200)cym si(cid:218) w lewej kolumnie tabeli pliku konkordancji. Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad w lewej kolumnie umie(cid:258)cisz s(cid:239)owo „kowal”, to program Word, napotkawszy w tek(cid:258)cie dokumentu nazwisko „Kowal”, nie skojarzy go ze znajduj(cid:200)cym si(cid:218) w pliku konkordancji s(cid:239)owem „kowal”. 5. Zapisz plik konkordancji. Szybkim sposobem tworzenia pliku konkordancji jest równoczesne otwarcie pliku konkordancji i indeksowanego dokumentu. Aby jednocze(cid:258)nie umie(cid:258)ci(cid:202) na ekranie obydwa dokumenty, przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Widok i w sekcji Okno kliknij przycisk Wy(cid:258)wietl obok siebie. Nast(cid:218)pnie nale(cid:285)y kopiowa(cid:202) z indeksowanego dokumentu tekst, który ma si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) w indeksie, i umieszcza(cid:202) go w lewej kolumnie pliku konkordancji. Oznaczanie hase(cid:239) indeksu Pliku konkordancji mo(cid:285)esz u(cid:285)y(cid:202) do oznaczenia hase(cid:239) indeksu w dowolnym do- kumencie. 1. Otwórz dokument, który chcesz indeksowa(cid:202). 2. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Wstaw indeks. 3. Kliknij przycisk Autozaznaczanie. 4. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Otwórz plik Autozaznaczania indeksu. Odszukaj plik konkordancji utworzony zgodnie z zamieszczonym powy(cid:285)ej opisem i kliknij przycisk Otwórz. Program odszuka wyrazy i wyra(cid:285)enia z lewej kolumny oraz oznaczy je wed(cid:239)ug instrukcji podanych w prawej kolumnie. Teraz w ca(cid:239)ym dokumencie pojawi(cid:200) si(cid:218) kody pól w miejscach, w których plik konkordancji powi(cid:200)za(cid:239) s(cid:239)owa z indeksem. 174 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Tworzenie indeksu Po zaznaczeniu s(cid:239)ów i wyra(cid:285)e(cid:241), które maj(cid:200) si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) w indeksie, mo(cid:285)esz przej(cid:258)(cid:202) do tworzenia samego indeksu. W programie Word indeks przybiera posta(cid:202) ko- lumn w stylu gazetowym. Dla indeksu jest tworzona nowa sekcja. Aby wygene- rowa(cid:202) indeks, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Przejd(cid:283) na zak(cid:239)adk(cid:218) Odwo(cid:239)ania i w sekcji Indeks kliknij przycisk Wstaw indeks. Pojawi si(cid:218) okno Indeks (rysunek 6.15). Rysunek 6.15. Okno dialogowe Indeks 2. Z listy rozwijanej Formaty wybierz format indeksu. W oknie Podgl(cid:200)d wydruku zobaczysz, jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) indeks w wybranym formacie. 3. W sekcji Typ zaznacz opcj(cid:218) Zwarty zamiast opcji Wci(cid:218)ty, je(cid:258)li chcesz, aby has(cid:239)a podrz(cid:218)dne by(cid:239)y umieszczane bezpo(cid:258)rednio, bez wci(cid:218)cia pod has(cid:239)ami g(cid:239)ównymi. 4. W polu Kolumny wpisz lub wybierz liczb(cid:218) kolumn tworzonego indeksu. Je(cid:258)li chcesz, aby indeks by(cid:239) przedstawiany w wi(cid:218)cej ni(cid:285) dwóch kolumnach, koniecznie zaznacz opcj(cid:218) Zwarty, aby kolumny nie nachodzi(cid:239)y na siebie. 175 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL 5. Dodatkowo mo(cid:285)esz zaznaczy(cid:202) pole wyboru Numery stron wyrównaj do prawej. Je(cid:258)li zaznaczysz to pole, to b(cid:218)dziesz równie(cid:285) móg(cid:239) dokona(cid:202) wyboru wiod(cid:200)cych znaków tabulacji. 6. Kliknij przycisk OK. Je(cid:258)li jeste(cid:258) (cid:285)(cid:200)dny przygód i chcesz opracowa(cid:202) w(cid:239)asny styl indeksu, kliknij przycisk Modyfikuj w oknie dialogowym Indeks. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe Styl, w którym mo(cid:285)esz opracowa(cid:202) w(cid:239)asny styl indeksu. Styl Indeks 1 jest odpowiedzialny za wygl(cid:200)d has(cid:239)a g(cid:239)ównego, natomiast style Indeks 2, Indeks 3 itd. odpowiadaj(cid:200) za wygl(cid:200)d kolejnych poziomów hase(cid:239) podrz(cid:218)dnych. Edycja indeksu Po utworzeniu indeksu koniecznie przeczytaj umieszczone w nim wpisy. Wpisy indeksu nie s(cid:200), co ciekawe, przechowywane w samym indeksie, ale w kodach pól wewn(cid:200)trz dokumentu. Dlatego odszukanie i poprawienie wpisu indeksu, który jest b(cid:239)(cid:218)dnie zapisany lub znajduje si(cid:218) w niew(cid:239)a(cid:258)ciwym miejscu, mo(cid:285)e by(cid:202) trudne. Wpisy indeksu s(cid:200) umieszczone wewn(cid:200)trz nawiasu klamrowego w cudzys(cid:239)owie oraz s(cid:200) poprzedzone kodem „XE” (z ang. Index Entry). Tekst wpisu w indeksie znajduje si(cid:218) wewn(cid:200)trz cudzys(cid:239)owu (rysunek 6.16). Rysunek 6.16. Wpis indeksu jest poprzedzony w tek(cid:258)cie kodem „XE” Aby przej(cid:258)(cid:202) do edycji indeksu, kliknij przycisk Poka(cid:285) wszystko znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w sekcji Akapit zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne, aby zobaczy(cid:202) kody pól w dokumencie. Nast(cid:218)pnie odszukaj wpis, który chcesz poprawi(cid:202) lub usun(cid:200)(cid:202). Najprostszym spo- sobem jest klikni(cid:218)cie przycisku Znajd(cid:283) w sekcji Edytowanie zak(cid:239)adki Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne (lub naci(cid:258)ni(cid:218)cie kombinacji klawiszy Ctrl+F), wprowadzenie s(cid:239)owa in- deksu, które wymaga modyfikacji, i klikni(cid:218)cie przycisku Znajd(cid:283) nast(cid:218)pny. Pole- cenie Znajd(cid:283) wyszukuje wpisy w indeksie równie dobrze jak ka(cid:285)de inne s(cid:239)owo w tek(cid:258)cie — oczywi(cid:258)cie pod warunkiem, (cid:285)e pokazywanie kodów jest aktywne. 176 Poleć książkęKup książkę Konspekty, spisy tre(cid:258)ci, indeksy Gdy wpis zostanie odszukany, usu(cid:241) go lub zmodyfikuj. Mo(cid:285)esz równie(cid:285) zast(cid:200)pi(cid:202) wpis w cudzys(cid:239)owie wpisem poprawnym. Upewnij si(cid:218) tylko, (cid:285)e nie usun(cid:200)(cid:239)e(cid:258) zna- ków cudzys(cid:239)owu lub nie wprowadzi(cid:239)e(cid:258) nadmiarowych spacji. Je(cid:258)li pola XE nie s(cid:200) widoczne, kliknij przycisk Poka(cid:285) wszystko. Aby usun(cid:200)(cid:202) has(cid:239)o indeksu, zaznacz ca(cid:239)e pole razem z nawiasami {} i naci(cid:258)nij klawisz Delete. Aby zaktualizowa(cid:202) indeks, kliknij z jego lewej strony i naci(cid:258)nij klawisz F9. Indeks jest wstawiany do dokumentu w postaci pola. Je(cid:258)li zamiast indeksu zostanie wy(cid:258)wietlony tekst w rodzaju {INDEX}, to oznacza, (cid:285)e zosta(cid:239)o wy(cid:258)wietlone pole zamiast wyników pola. Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) wyniki indeksu, zaznacz ca(cid:239)e pole indeksu, (cid:239)(cid:200)cznie z nawiasami klamrowymi {}, a nast(cid:218)pnie naci(cid:258)nij klawisze Shift+F9. Aktualizacja indeksu Je(cid:285)eli dodawane, usuwane, przenoszone lub edytowane s(cid:200) has(cid:239)a indeksu albo inny tekst w dokumencie, nale(cid:285)y zaktualizowa(cid:202) indeks. Na przyk(cid:239)ad je(cid:258)li has(cid:239)o indeksu jest edytowane i przenoszone na inn(cid:200) stron(cid:218), nale(cid:285)y si(cid:218) upewni(cid:202), (cid:285)e w in- deksie znajdzie si(cid:218) has(cid:239)o i numer strony po modyfikacji. W tym celu nale(cid:285)y umie- (cid:258)ci(cid:202) kursor wewn(cid:200)trz indeksu i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz F9 lub klikn(cid:200)(cid:202) wewn(cid:200)trz indeksu prawym przyciskiem myszy i wybra(cid:202) z menu kontekstowego opcj(cid:218) Aktualizuj pole. 177 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL 178 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ A adresowanie, 179 akapit, 54, 161 akceptowanie zmian, 239 aktualizacja indeksu, 177 spisu tre(cid:258)ci, 167 arkusz etykiet, 190 autoformatowanie, 219 podczas pisania, 100 autokorekta, 58, 210, 219 automatyczne wstawianie tekstu, 219 autopodpis, 169 autotekst, 58, 224 autozaznaczanie, 174 B bibliografia, 96 biblioteka punktorów, 82 bloki konstrukcyjne, 224 C certyfikat cyfrowy, 242 chmura, 18 SkyDrive, 28 cieniowanie, 153 komórek, 156 cofanie czynno(cid:258)ci, 45 polece(cid:241), 57 cytat, 96 czcionka, 47 zmiana koloru, 48 zmiana kroju, 48 zmiana rozmiaru, 47 D data i godzina, 61 definiowanie marginesów, 135 nowej pozycji Autokorekty, 221 wygl(cid:200)du okna, 206 dodatek Microsoft Equation 3.0, 221 dodawanie cytatu, 96 formantów zawarto(cid:258)ci, 121 informacji do koperty, 197 kolumn, 139 komórek, 136, 138 tekstu instrukta(cid:285)owego, 122 wiersza podpisu, 243 wierszy, 138 dokument, 20 g(cid:239)ówny, 245 podrz(cid:218)dny, 245 dostosowywanie listy adresatów, 192 Wst(cid:200)(cid:285)ki, 79 drukarka, 24 drukowanie, 21, 23 etykiet, 189, 193 komentarzy, 233 konspektu, 162 kopert, 195, 197 dzielenie komórek tabeli, 140 na kolumny, 86 E edycja dokumentów, 33 podrz(cid:218)dnych, 248 efektywna tekstu, 56 indeksu, 176 komentarzy, 232 tabeli, 134 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL komentarze, 230 konfiguracja podpisu, 244 konspekt, 157 konwersja dokumentu, 19 konwerter, 20 konwertowanie tekstu na tabel(cid:218), 131, 132 ko(cid:241)czenie pracy, 31 koperty, 189, 194 kopiowanie, 57, 203 przypisów, 94 tabeli, 141 tekstu, 36, 37 korespondencja seryjna, 180 krój czcionki, 48 kszta(cid:239)ty, 62, 63 L linie siatki, 145 lista adresatów, 192 czynno(cid:258)ci, 47 Efekty kszta(cid:239)tów, 67 kszta(cid:239)tów, 63 szablonów, 14 wielopoziomowa, 73 listy numerowane, 71 automatycznie, 72 konspektu, 75 kontynuowanie, 84 przerwanie, 84 puste, 79 listy punktowane, 71 automatycznie, 72 lokalizacja pliku, 16 edytory tekstów, 19 efekty kszta(cid:239)tów, 67 etykiety, 189 F folder domy(cid:258)lny, 18 formanty zawarto(cid:258)ci, 121 format, Patrz tak(cid:285)e pliki HTML, 20 RTF, 19 formatowanie numerów stron, 58 spisu tre(cid:258)ci, 163 tabel, 134, 143 tekstu, 47, 57 tekstu nag(cid:239)ówka, 88 G gradient, 65 gramatyka, 213 H hiper(cid:239)(cid:200)cza, 211, 212 I indeks aktualizacja, 177 edycja, 176 oznaczanie wyrazów i wyra(cid:285)e(cid:241), 172, 174 inspektor stylów, 111 interlinia, 52 J j(cid:218)zyk HTML, 20 K kierunek tekstu, 153 kolor czcionki, 49 kolory wyró(cid:285)nienia, 50 kolumny, 84 (cid:146) (cid:239)(cid:200)czenie dokumentów, 240 M malarz formatów, 108 mened(cid:285)er (cid:283)róde(cid:239), 97 menu Start, 10, 11 252 modyfikowanie konspektów, 160 stylu, 73, 105, 107 szablonów, 121 N nag(cid:239)ówek, 77, 87, 91 tabeli, 145 narz(cid:218)dzia do rysowania, 66 nag(cid:239)ówków i stopek, 91 tabel, 137 tekstu WordArt, 68 nazwa stylu, 102 numeracja, 72 numerowanie elementów, 78 komórek, 152 nag(cid:239)ówków, 76, 77 przypisów, 94 stron, 58, 60 O obiekt WordArt, 67 obiekty graficzne, 62, 69 obramowanie, 153 tabeli, 154 obrazy online, 69 obszar roboczy, 11, 12 ochrona, 248 odrzucanie zmian, 239 odst(cid:218)py mi(cid:218)dzy wierszami, 51, 53 odzyskiwanie dokumentu, 31 ograniczania formatowania, 112 dokumentu, 111 okno Akapit, 54, 75, 161 Aktualizowanie spisu tre(cid:258)ci, 167 Autokorekta, 72 Autopodpis, 169 Definiowanie nowego punktora, 82 Poleć książkęKup książkę Format numeru strony, 60 Indeks, 175 Inspektor stylów, 111 Kolumny, 85 Konfiguracja podpisu, 244 Konwertowanie tekstu na tabel(cid:218), 132 Koperty i etykiety, 194 (cid:146)(cid:200)czenie dokumentów, 240 Modyfikowanie stylu, 74, 107 Ogranicz edytowanie, 113, 241 Ograniczenia formatowania, 114 Opcje, 17, 18 Opcje etykiet, 190 Opcje komórek, 150 Opcje programu Word, 34 Opcje sortowania, 152 Opcje (cid:258)ledzenia zmian, 237 Organizator bloków konstrukcyjnych, 226 Otwieranie, 17 Pole, 78 Przypis dolny, 94 S(cid:239)owniki niestandardowe, 217 Spis ilustracji, 170 Spis tre(cid:258)ci, 164 Style, 80, 81, 105 Symbol, 55 Tworzenie nowego stylu, 104 Tworzenie (cid:283)ród(cid:239)a, 97 Uk(cid:239)ad strony, 90 Ustawienia strony, 21–23 Skorowidz W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci formantu zawarto(cid:258)ci, 124 W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci tabeli, 146 Wstawianie bloku adresu, 186 Wstawianie hiper(cid:239)(cid:200)cza, 212 Wstawianie obrazu, Wstawianie tabeli, 70, 83 130 Wybieranie (cid:283)ród(cid:239)a danych, 184 Zaawansowane opcje (cid:258)ledzenia zmian, 238 Zak(cid:239)adka, 209 Zapisywanie jako, 28, 29 Znajdowanie i zamienianie, 40, 42 autokorekty, 72 drukowania, 25 edycji dokumentu, 199 etykiet, 190 komórek, 150 programu,34 , 36 sortowania, 152 spisu tre(cid:258)ci, 165 (cid:258)ledzenia zmian, 237, 238 53 P panel pasek Nawigacja, 13, 40, 41 Pisownia, 216 Style, 73 narz(cid:218)dzi Recenzja, 230 narz(cid:218)dzi Szybki dost(cid:218)p, 12, 78 tytu(cid:239)owy, 12 personalizowanie kopii pakietu, 233 pisanie równa(cid:241), 221, 222 pisownia, 213 plik konkordancji, 173 Normal.dotm, 117 pliki .docx, 28 .pptx, 213 .xlsx, 213 pobieranie szablonów, 15 podgl(cid:200)d wydruku, 21 wielu stron, 22 podpis cyfrowy, 242, 243 podzia(cid:239) tabeli, 145 pola bazy danych, 192 korespondencji seryjnej, 191 pole Interlinia, 52 Kopie, 24 Znajd(cid:283), 42 Aktualizuj styl, 106 Brak wype(cid:239)nienia, 66 Cofnij, 45 Gradient, 66 Kopiuj, 38 Powtórz, 45 Przejd(cid:283) do, 58 Wi(cid:218)cej tekstur, 66 Wstaw tabel(cid:218), 129 polskie znaki, 20 porównywanie dokumentów, 240 formatowania, 110 OneDrive, 18 opcje ustawienia odst(cid:218)pów, polecenie wklejania, 110 ostrze(cid:285)enie o zabezpieczeniach, 243 otwieranie dokumentów, 14 istniej(cid:200)cego dokumentu, 16 pliku, 16 oznaczanie hase(cid:239) indeksu, 174 wpisu indeksu, 172 253 Poleć książkęKup książkę ABC Word 2016 PL przypis, 92 dolny, 93 ko(cid:241)cowy, 94 kopiowanie, 94 przenoszenie, 94 punktory, 72, 80–83 graficzne, 83 R recenzent, 232 recenzja, 230 rozmiar czcionki, 48 rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych, 227 rozszerzanie zaznaczonego obszaru, 37 rozszerzenia plików, 17 równania, 221 RTF, Rich Text Format, 19 rysowanie obramowa(cid:241), 155 tabeli, 130 S scalanie sekcja 96 dokumentów, 240 komórek tabeli, 140 Cytaty i bibliografia, Dostosowywanie Wst(cid:200)(cid:285)ki, 79 Formanty, 122 Opcje edycji, 200 Rysowanie obramowa(cid:241), 155 Spis tre(cid:258)ci, 164 Sprawdzanie, 215 Struktury, 224 Style, 102 Tabele, 126, 129 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie, 203 Zmiany, 239 powi(cid:218)kszenie, 13, 57 powtarzanie ostatnich czynno(cid:258)ci, 46 ostatnich wpisów, 46 polece(cid:241), 57 stylu, 108 poziomy konspektu, 161 pozycjonowanie tekstu, 50 praca zespo(cid:239)owa, 229 problemy z drukowaniem, 26 problemy ze stylami, 114–116 przechowywanie dokumentów, 18 przegl(cid:200)danie dokumentu, 236 etykiet, 192 tekstu ukrytego, 236 przenoszenie przypisów, 94 tekstu, 57 przycisk Autozaznaczanie, 174 Drukuj, 23 Interlinia, 52 Kolumny, 85, 87 Maksymalizuj, 12 Minimalizuj, 12 Opcje Autokorekty, 71 Opcje wklejania, 110 Poka(cid:285) wszystko, 28 pozycjonowania, 51 Przywró(cid:202), 12 Punktory, 83 Równanie, 223 Utwórz, 14 Wype(cid:239)nienie k
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Word 2016 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: