Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 005010 18489788 na godz. na dobę w sumie
ABC ochrony komputera przed atakami hakera - książka
ABC ochrony komputera przed atakami hakera - książka
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-881-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Większość osób podłączając komputer do Internetu nie uświadamia sobie wszystkich konsekwencji tego faktu. Zyskując dostęp do milionów stron WWW, na których znajdują się informacje na każdy temat, udostępniają hakerom możliwość dotarcia do informacji zapisanych na twardych dyskach swoich komputerów.

Nie warto zastanawiać się, dlaczego ktoś chciałby włamać się do naszego komputera i odczytać (lub co gorsza zniszczyć) nasze dane. Takie włamania nie są bynajmniej rzadkością i nie możemy mieć pewności, że akurat nam nie przydarzy się nic złego. Warto więc zapoznać się z książką 'ABC obrony komputera przed atakami hakera', która nawet początkującym dostarczy wielu cennych wskazówek, pozwalających korzystać z dobrodziejstw Internetu bez strachu przed intruzami.

Dowiesz się między innymi:

test
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC ochrony komputera przed atakami hakera Autor: Jakub Mrugalski ISBN: 83-7197-881-2 Format: B5, stron: 140 Zawiera dyskietkê Wiêkszoġæ osób pod³¹czaj¹c komputer do Internetu nie uġwiadamia sobie wszystkich konsekwencji tego faktu. Zyskuj¹c dostêp do milionów stron WWW, na których znajduj¹ siê informacje na ka¿dy temat, udostêpniaj¹ hakerom mo¿liwoġæ dotarcia do informacji zapisanych na twardych dyskach swoich komputerów. Nie warto zastanawiaæ siê, dlaczego ktoġ chcia³by w³amaæ siê do naszego komputera i odczytaæ (lub co gorsza zniszczyæ) nasze dane. Takie w³amania nie s¹ bynajmniej rzadkoġci¹ i nie mo¿emy mieæ pewnoġci, ¿e akurat nam nie przydarzy siê nic z³ego. Warto wiêc zapoznaæ siê z ksi¹¿k¹ „ABC obrony komputera przed atakami Hakera”, która nawet pocz¹tkuj¹cym dostarczy wielu cennych wskazówek, pozwalaj¹cych korzystaæ z dobrodziejstw Internetu bez strachu przed intruzami. Dowiesz siê miêdzy innymi: • Kim s¹ hakerzy, jakie s¹ ich motywy, cele i metody dzia³ania • Jakiego oprogramowania u¿ywaj¹ hakerzy i w jaki sposób mo¿e byæ dla Ciebie szkodliwe, niebezpieczne • Jak za³ataæ najwa¿niejsze dziury w zabezpieczeniach systemu Windows • Jak, u¿ywaj¹c systemu Linux, zbudowaæ tani i skuteczny firewall • Z jakich metod szyfrowania mo¿esz skorzystaæ w celu zabezpieczenia swoich danych • Jakie zagro¿enia niesie za sob¹ IRC • Jak zabezpieczyæ ca³¹ sieæ komputerow¹ Spis treści O Autorze ........................................................................................... 7 Wstęp ................................................................................................ 9 Rozdział 1. Hakerzy — przestępcy czy geniusze................................................... 11 Jak uczy się haker...................................................i................................................12 Kim jest haker ...................................................i...................................................i..13 Imprezy hakerskie...................................................i................................................14 Rozdział 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ................................................ 17 Obrona przed wirusami ...................................................i........................................17 Jak się nie zarazić...................................................i...........................................17 Kopie bezpieczeństwa ...................................................i..........................................18 Przywracanie danych z kopii bezpieczeństwa ...................................................i...20 Zaawansowane kopie bezpieczeństwa ...................................................i..............21 Rozdział 3. Błędy systemu Windows ................................................................... 23 Błędy w przeglądarce Internet Explorer ...................................................i.................24 Luki w Outlook Express ...................................................i.......................................26 Podatność systemu na ataki typu DoS...................................................i....................27 Pozostałe luki w systemie Windows ...................................................i......................28 Rozdział 4. Edytor rejestru w systemie Windows 95/98 ..................................... 31 Obsługa rejestru...................................................i...................................................i32 Przywracanie kopii rejestru...................................................i...................................33 Zaawansowana praca z rejestrem ...................................................i..........................33 Praca z plikami rejestru ...................................................i........................................34 Rozdział 5. Jeden Windows — wielu użytkowników ............................................ 35 Ograniczanie dostępu do dysku i plików...................................................i..................35 Notatnik zamiast dysku...................................................i...................................35 Usuwanie śladów ...................................................i...........................................36 Profile użytkowników ...................................................i..........................................36 Jak uruchomić profile użytkowników...................................................i...............37 Podział dysku na partycje ...................................................i.....................................37 Jak podzielić dysk na partycje ...................................................i.........................37 Rozdział 6. Zapomniane hasła ............................................................................ 41 Hasło BIOS-u...................................................i...................................................i...41 Hasło profili użytkownika...................................................i.....................................43 Windows 9x/ME...................................................i............................................43 Windows 2000/NT/XP...................................................i...................................44 4 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Hasła do archiwów ARJ, ZIP i RAR...................................................i......................44 Hasło do skrzynki pocztowej ...................................................i................................46 Hasła z cache’a...................................................i...................................................i.47 Hasło „za gwiazdkami” ...................................................i........................................47 Rozdział 7. Techniki hakerskie............................................................................ 49 Jak rozpoznać podejrzany proces ...................................................i..........................50 Inżynieria socjalna ...................................................i...............................................52 Typowy atak ...................................................i...................................................i....53 Po czym rozpoznać napastnika ...................................................i........................53 E-maile — fake maile...................................................i...........................................53 Wysyłanie fake maili...................................................i......................................53 Jak rozpracować list elektroniczny...................................................i...................54 Rozdział 8. Oprogramowanie hakerskie ............................................................... 57 Konie trojańskie...................................................i...................................................i57 CAFEiNi...................................................i...................................................i....57 Danton...................................................i...................................................i.......58 Hack’a’Tack ...................................................i.................................................58 NETBUS ...................................................i...................................................i...59 PROSIAK ...................................................i...................................................i..59 RTB666...................................................i...................................................i.....60 Łamacze haseł ...................................................i...................................................i..60 Cain i Abel ...................................................i...................................................i.61 Łamacz ...................................................i...................................................i......61 Skanery ...................................................i...................................................i...........61 Sniffery...................................................i...................................................i............62 Gdzie instalowane są sniffery ...................................................i..........................63 Wirusy...................................................i...................................................i.............63 Ogólnie o wirusach — fakty i mity ...................................................i..................64 Rozdział 9. Systemy Linux i Unix......................................................................... 67 Dla kogo okna? Dla kogo pingwin? ...................................................i.......................68 Bezpieczeństwo ...................................................i.............................................68 Stabilność...................................................i...................................................i...69 Dostępność oprogramowania...................................................i...........................69 Łatwość obsługi ...................................................i.............................................69 Zastosowanie systemów ...................................................i.......................................69 Obsługa Linuksa i Uniksa ...................................................i.....................................70 Polecenia Linuksa ...................................................i..........................................70 Ważne foldery ...................................................i...............................................71 Zabezpieczenia ...................................................i...................................................i.72 Rozdział 10. Zabezpieczenia serwerów i stron WWW ............................................ 79 Zabezpieczenia dostępu do strony ...................................................i.........................79 Prosty system logowania...................................................i.................................79 Bezpieczny system logowania ...................................................i.........................80 Bardzo bezpieczny system logowania ...................................................i..............81 Zabezpieczenia serwera WWW...................................................i.............................82 Gdy udostępniamy serwer innym..................................................i......................83 Rozdział 11. Podstawy szyfrowania danych ........................................................... 85 Algorytmy szyfrowania obustronnego...................................................i....................86 Algorytm Cezara...................................................i............................................86 Algorytm ROT-13 ...................................................i.........................................86 Spis treści 5 Algorytm QWERTY_X...................................................i..................................86 Algorytm ASCII ...................................................i............................................86 Deszyfrowanie podanych algorytmów ...................................................i...................87 Algorytm Cezara i ROT-13...................................................i.............................87 Algorytm QWERTY_X...................................................i..................................87 Algorytm ASCII ...................................................i............................................87 Przykłady szyfrów jednostronnych...................................................i........................87 Najprostszy algorytm.................................................i........................................88 Algorytm średnio zaawansowany ...................................................i....................88 Algorytm zaawansowany...................................................i................................88 Skuteczne zamazywanie śladów ...................................................i............................89 Zamazywanie plików...................................................i......................................89 Zamazywanie śladów w programach...................................................i................90 Ukrywanie pliku w pliku ...................................................i......................................91 Jak sprawdzić, czy plik graficzny zawiera dodatkowe wstawki..............................92 Rozdział 12. Niebezpieczne rozmowy — IRC .......................................................... 93 Metody ataku przez IRC...................................................i.......................................93 Ataki typu DoS..................................................i...................................................i..93 Przejęcie kanału — boty...................................................i.......................................94 Jak napisać swój bot i postawić go na kanale ...................................................i....95 Jak sterować botem...................................................i........................................96 Flood ...................................................i...................................................i...............96 Inne znane sposoby ataku przez IRC ...................................................i.....................97 Rozdział 13. Zabezpieczenia sieci LAN .................................................................. 99 Narzędzia zdalnej administracji — pożyteczne zastosowania ......................................99 Jak wykryć konia trojańskiego...................................................i....................... 100 Jak usuwać konie trojańskie ...................................................i.......................... 102 Stacje robocze ...................................................i...................................................i 102 Omijanie zabezpieczeń ...................................................i................................. 102 Niebezpieczne aplikacje...................................................i................................ 104 Konfiguracja stanowisk indywidualnych ...................................................i........ 104 Ogólne zabezpieczenia sieciowe...................................................i.......................... 105 Precz ze standardami! ...................................................i........................................ 105 Bezpieczne hasła...................................................i.......................................... 106 Kilka porad dla administratorów...................................................i.......................... 107 Rozdział 14. Prywatność w Internecie................................................................. 109 Serwer proxy...................................................i...................................................i.. 109 Inne sposoby zachowania prywatności — anonymizer ............................................. 111 Ukrywanie danych — e-mail...................................................i............................... 111 Rozdział 15. Oszustwa w Internecie .................................................................... 115 Piramidy internetowe ...................................................i......................................... 117 Ogólne zasady bezpieczeństwa internetowego ...................................................i...... 118 Co zrobić, gdy zostanę oszukany...................................................i......................... 119 Rozdział 16. Programy wsadowe......................................................................... 121 Podstawy programowania ...................................................i................................... 121 Wirusy plików wsadowych ...................................................i................................. 126 Zmiana konfiguracji komputera...................................................i..................... 127 Zbieranie informacji o komputerze ...................................................i................ 128 Rozmnażanie się (powielanie) ...................................................i....................... 129 Kasowanie plików...................................................i........................................ 130 6 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Formatowanie dysków...................................................i.................................. 131 Inne funkcje destrukcyjne...................................................i............................. 131 Rozdział 17. Bomby logiczne............................................................................... 133 Co to jest bomba logiczna...................................................i................................... 133 Do czego używa się bomb logicznych? ...................................................i................ 133 Co to są bomby wielowątkowe...................................................i............................ 134 Dostęp chwilowy ...................................................i............................................... 135 Jak walczyć z bombami logicznymi...................................................i..................... 136 Jak wyleczyć plik zarażony bombą logiczną ...................................................i... 136 Jak można się zarazić ...................................................i................................... 137 Fakty i mity o bombach logicznych...................................................i................ 137 Zakończenie ................................................................................... 139 Skorowidz....................................................................................... 141 Rozdział 3. Błędy systemu Windows System Windows powstał na początku 1987 roku. Został stworzony przez pracowników firmy Microsoft. Jego początkowe wersje — czyli 1.0, 2.0 i 3.x — były zwykłymi na- kładkami na system operacyjny MS DOS. Późniejsze wersje Windows — 95, 98, ME, NT, 2000 i XP — są rozpowszechniane jako samodzielne systemy operacyjne. Większość z czytelników używa systemu Windows do codziennej pracy i zabawy. Wielu także ma dostęp do Internetu — nieprzebranej skarbnicy wiedzy. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że podczas oglądania niewinnie wyglądającego serwisu interne- towego po dysku naszego komputera mogą buszować ludzie, którymi kieruje chęć nisz- czenia danych. Są to krakerzy. Należy jednak pamiętać, że niebezpieczeństwo czyha nie tylko w Internecie. Istnieje również prawdopodobieństwo, że nasze cenne dane zostaną wykradzione przez oso- by, z którymi mieszkamy, pracujemy, uczymy się. Wiele osób, aby zabezpieczyć swój dorobek zapisany w pamięci komputera, ustawia różnorodne opcje w ustawieniach systemowych, instaluje łaty i uaktualnia system. To wszystko jednak na nic! Choćbyśmy zainstalowali najnowszy system Windows, to i tak nasz komputer będzie dziurawy jak szwajcarski ser. Będzie on stał otworem przed milionami hakerów i krakerów. W tym rozdziale chciałbym omówić kilka ważniejszych dziur, jakie odkryto w syste- mie Windows i jego standardowych komponentach. Oto ich spis: błędy w przeglądarce Internet Explorer, luki w Outlook Express, podatność systemu na ataki typu DoS. 24 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Błędy w przeglądarce Internet Explorer Internet Explorer to przeglądarka instalowana standardowo z systemem operacyjnym Windows. Posiada ona wiele większych i mniejszych luk, przez które doświadczony użytkownik może wejść do systemu i uszkodzić go, a nawet całkowicie zniszczyć. Aby nie być gołosłownym, podaję kod prostej strony w języku HTML, która powoduje zawieszenie komputera: OGVCJVVRGSWKX4GHTGUJEQPVGPV74.HKNG/TWSICNUMK OGVCJVVRGSWKX4GHTGUJEQPVGPV74.HKNG,CMSWD Jak zapewne zauważyłeś, wywołanie podanego kodu spowodowało wyświetlenie znanego wszystkim użytkownikom Windowsa niebieskiego ekranu. Oczywiście praca w systemie po wystąpieniu takiego błędu jest niemożliwa i konieczny jest restart komputera. Zaprezentowaną lukę można zaliczyć pod atak typu DoS (ang. Danial of Service), czyli odmówienie usług. Taki atak nie jest groźny na pojedynczym komputerze, ale wyobraź- my sobie, że powyższy kod został wykonany na serwerze z systemem Windows NT. Je- śli serwer udostępnia połączenie internetowe dla sieci lokalnej np. w małej firmie, to skutki takiego błędu mogą być naprawdę poważne. Niebezpieczeństwo ataków odmowy usług tkwi nie tylko w tagach języka HTML wy- konywanych cyklicznie lub postrzeganych za niebezpieczne. Zagrożeniem może być nawet zwykły kod obrazka na stronie WWW. Oto przykład: KOIUTEJVVRNQECNJQUVCNVJGKIJVYKFVJCSNKIPNGHV Taki kod powoduje wyświetlenie pola na załadowanie obrazka. Proszę jednak zwrócić uwagę na ścieżkę do pliku źródłowego. Odwołuje się ona do komputera, z którego ak- tualnie korzystamy (localhost). To nie wszystko! Kod ten próbuje dostać się do portu komunikacyjnego numer 153, czego skutkiem jest odmowa działania systemu podob- nie jak po użyciu programu WinNuke opisywanego w dalszej części programu. Jak się zabezpieczyć? Microsoft wydał odpowiednią łatę likwidującą ten problem. Jest ona dostępna na stronie support.microsoft.com/support. Wszyscy wiemy, że Internet Explorer jest aplikacją, która pożera ogromne ilości pa- mięci. Po otworzeniu kilku okien tego programu wydajność systemu znacząco spada. Hakerzy wykorzystali tę lukę i napisali kod, który otwiera nowe okna Internet Explo- rera aż do wyczerpania zasobów systemowych. Oto kod tej aplikacji: JVON UETKRV HWPEVKQPIQ ] YKPFQYQRGP UGV6KOGQWV IQ  _ Rozdział 3. ♦ Błędy systemu Windows 25 IQ UETKRV JVON Kod ten zawiera wstawkę języka JavaScript, która po wykonaniu na moim kompute- rze z procesorem Celeron 556 MHz i 128 MB RAM zablokowała system w ciągu około 20 sekund. Myślicie, że to dużo czasu? Podczas działania skryptu próbowałem zamykać pojawiające się okna, ale zanim zdążyłem zamknąć jedno okno, pojawiło się już pięć nowych. Przypominało to raczej walkę z wiatrakami, a nie zabezpieczenie systemu. Microsoft jak dotychczas nie zareagował na ten poważny błąd, ale ja znalazłem roz- wiązanie. Istnieją specjalne programy blokujące pojawianie się okien typu pop-up. Do programów takich zalicza się między innymi polski Fryderyk, który jest potężnym pakietem pilnującym naszego bezpieczeństwa w Internecie. Co najważniejsze, program jest darmowy, a jego płatna rejestracja jest dobrowolna. Fryderyk ma jedną wadę: roz- miar. Pakiet Fryderyka zajmuje około 5 MB. Jeśli wolimy coś mniejszego, to możemy zajrzeć na stronę http://www.panicware.com/product_dpps.html. Jest na niej dostępny miniaturowy program (około 62 kB), który zamyka wszystkie pojawiające się okienka. Oba programy mają jednak poważną wadę. Są one zbytnio wyczulone na okna i jeśli jakaś strona porozumiewa się z użytkownikiem przy użyciu np. trzech okien wyskaku- jących, w których są przykładowo menu nawigacyjne, to programy te wszczynają alarm, że ktoś próbuje się dostać do naszego komputera. Nie przesadzajmy więc z nadużywa- niem tego typu programów, bo podróż po Internecie będzie dla nas koszmarem, a nie relaksem. Kolejnym błędem w produktach Microsoftu jest interpretacja plików URL z polece- niami systemu MS DOS. Polega to na umieszczeniu na stronie odpowiedniego łącza prowadzącego do pliku URL zbudowanego w następujący sposób: =+PVGTPGV5JQTVEWV? 74.HKNGHQTOCVCSCWVQVGUV Skrót ten spowoduje sformatowanie bez pytania użytkownika o pozwolenie dyskietki w stacji dysków A:. Błąd ten występuje tylko w przeglądarce w wersji 3.2. Ta wersja Internet Explorera jest jeszcze często używana ze względu na fakt, że Microsoft dołą- czył ją standardowo do systemu Windows 95. Użytkownicy nowszych wersji Internet Explorera nie są narażeni na ten atak. Kolejnym błędem występującym w przeglądarce Microsoftu jest możliwość uruchomie- nia dowolnego pliku wykonywalnego typu EXE umieszczonego w sieci lub na dysku użytkownika. Błąd ten stanowi bardzo poważne naruszenie zabezpieczeń systemu i może być wykorzystany np. do zarażenia komputera przez wirusy. Oto przykład zastosowania kodu wywołującego ten błąd: QDLGEVYKFVJJGKIJV 1 $#5 JVVRYYYEQURNRNKMGZG ENCUUKF .5+ YKFVJJGKIJV QDLGEV 26 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Kod zawarty w tym przykładzie spowoduje wykonanie programu plik.exe umieszczo- nego na fikcyjnym serwerze www.cos.pl. Prezentowane do tej pory zabezpieczenia mają charakter ataku zdalnego, czyli wyko- nywanego przez hackera z zewnątrz. Ale przeglądarka posiada także znaczną lukę po- zwalającą ominąć zabezpieczenia samego Windowsa! Załóżmy, że prowadzimy kawiarenkę internetową. Nasze komputery są zabezpieczone programem Poledit (standardowe zabezpieczenie proponowane przez Microsoft). Przy użyciu tego programu zablokowaliśmy użytkownikowi dostęp do edytora rejestru, dys- ku twardego, panelu sterowania i innych strategicznych miejsc systemu. Jak przystało na kawiarenkę, użytkownik ma dostęp do przeglądarki internetowej. Niech to będzie Internet Explorer 5.5. Powyższe zabezpieczenia zakładalibyśmy przez kilka godzin, a doświadczony użytkow- nik mógłby je obejść przy użyciu jednego skrótu, utworzonego na pulpicie. Skrót ten prowadziłby do polecenia HKNG interpretowanego przez Internet Explorera. Kliknię- cie na taki skrót dałoby nam dostęp do całego dysku twardego, do zawartych na nim danych, aplikacji ustawień, pozwoliłoby nawet na zniszczenie całego systemu. Przykład ten obrazuje, jak groźną bronią jest Internet Explorer w rękach człowieka, któ- ry umie i chce wykorzystać wszystkie jego możliwości. To oczywiście tylko niewielka część błędów, jakie odkryto w tej przeglądarce. Jest ich tak naprawdę tysiące. O niektó- rych wiemy i się przed nimi bronimy, a niektóre pozostają w ukryciu i sami nieświa- domie padamy ich ofiarą. Luki w Outlook Express Pamiętamy doskonale, jak wielkie spustoszenie spowodowały wirusy takie, jak „I Love You” czy „Romeo i Julia” rozsyłające swoje kopie do wszystkich osób, których adre- sy zapisane były w naszej książce adresowej. Były to wirusy korzystające z luk odkry- tych w programie pocztowym dołączonym do systemu Windows — mowa oczywiście o Outlook Expressie. Programy te napisane były w języku skryptowym SHS, który jest interpretowany na bieżąco przez system. Poza tym Windows ma w swoim kodzie standardowo ustawio- ne ukrywanie rozszerzenia plików SHS, przez co kliknięcie pliku o nazwie OBRAZ. JPG.SHS spowoduje uruchomienie skryptu napisanego w tym właśnie języku. Głównym błędem otwierającym hakerom drzwi do naszego komputera jest tzw. okienko podglądu, które pokazuje użytkownikowi zawartość poczty elektronicznej bez jej otwie- rania. Najprostszym sposobem zabezpieczenia się przed tym błędem jest odznaczenie opcji Pokaż okienko podglądu w menu Widok/Układ…. Operacja ta da nam jednak tylko kilka procent pewności. Aby być prawie pewnym swojego bezpieczeństwa, po- winniśmy zainstalować program Norton Antyvirus lub inny program antywirusowy ofe- rujący opcję filtrowania poczty. Rozdział 3. ♦ Błędy systemu Windows 27 Kolejnym błędnym posunięciem ze strony Microsoftu było wbudowanie w swój pro- dukt interpretatora kodu JavaScript. Złośliwy haker może edytować źródło wysyłanej do nas wiadomości i dopisać do niej dowolny kod wykonujący się w nieskończoność. Przykładem takiego kodu może być np.: 5 4+26 9*+. 647 ]CNGTV -QNGLPCNWMC _ 5 4+26 Kod ten spowoduje nieustanne pojawianie się okienka informacyjnego z podanym tek- stem. Błąd ten nie zagraża bezpieczeństwu systemowemu, ale zmusza użytkownika do zamknięcia programu pocztowego przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del. Mimo że zaprezentowany kod nie naruszał bezpieczeństwa i stabilności systemu, to jednak w jego miejsce kraker mógł podstawić dowolny kod obciążający system i pro- wadzący w konsekwencji do wywołania ataku typu DoS. Podatność systemu na ataki typu DoS Najpopularniejszym sposobem przeprowadzania ataku zdalnego DoS jest wysyłanie pa- kietów ICMP. Są to tzw. pakiety PING. Zasadę działania takiego pakietu można opisać w następujący sposób: mamy dwa komputery A i B. Komputer A udostępnia połącze- nie komputerowi B i dzięki temu komputer B ma połączenie ze światem. Użytkownik komputera B chce połączyć się z Internetem, więc system najpierw wysyła pakiet PING do komputera A z pytaniem: Czy jesteś aktywny? Jeśli komputer A odpowie twier- dząco, to połączenie zostanie nawiązane, jeśli zaś nie odpowie, to komputer B zrezy- gnuje z połączenia. Teraz można sobie wyobrazić tę samą sytuację, ale z udziałem hakera. Znów mamy dwa komputery i identyczną zależność między nimi, z tą tylko różnicą, że haker jest połą- czony z komputerem A i zamierza odciąć dostęp do Internetu komputerowi B. W tym celu wysyła przy użyciu specjalnego programu serię zapytań ICMP do serwera A, przez co komputer A jest przez jakiś czas jest zajęty odpowiedziami na zadane zapytania. Teraz komputer B chciałby nawiązać połączenie z Internetem. Wysyła więc swoje za- pytanie do serwera, ale nie otrzymuje od niego żadnej odpowiedzi, bo serwer jest zajęty odpowiadaniem na setki zapytań hakera. Tak właśnie w bardzo uproszczony sposób można opisać atak odmówienia usług zwany atakiem DoS. Dlaczego wspominam o tym właśnie teraz? Otóż system Windows zali- cza się do grupy systemów najbardziej podatnych na tego typu podstępne działania hakerów. Na serwerze Microsoftu dostępne są łaty unieszkodliwiające ten problem dla syste- mów NT, ale użytkownicy indywidualni z Windows 9x/Me nadal są na niego narażeni. 28 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Kolejnym znanym defektem systemów Windows jest podatność na działanie programów typu WinNuke. Programy te wysyłają specjalnie spreparowany tekst na otwarte porty w naszym komputerze. Użycie takiego programu w systemie Windows powoduje naj- częściej wyświetlenie niebieskiego ekranu z komunikatem o błędzie krytycznym, za- wieszenie wszystkich procesów systemowych lub obciążenie systemu w takim stopniu, że praca staje się niemożliwa. Portami podatnymi na działania WinNuka i programów od niego pochodnych są porty nr: 137 (Windows 95), 139 (Windows 98), 127 (Windows NT), 1030 (Windows NT, 2000 i XP). Problem tzw. nukerów dręczy użytkowników Windows już od lat, a Microsoft zdołał przez ten czas napisać jeden ServicePak (20 MB) usuwający ten problem. Istnieje jed- nak sposób zabezpieczenia się przed tego typu oprogramowaniem. Sposób ten nie jest udokumentowany przez Microsoft. Jest to rozwiązanie opracowane przez jednego z użyt- kowników Windows. Oto co należy zrobić: 1. Uruchom edytor rejestru przez Start/Uruchom… i wpisz tam TGIGFKV. 2. Wejdź do klucza: Hkey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Services/ VxD/MSTCP. 3. Wybierz Edycja/Nowy…, następnie Wartość ciągu i wpisz $5 7TIGPV (uważaj na wielkość liter!). 4. Nadaj nowo utworzonej zmiennej wartość (cyfra jeden). 5. Zamknij edytor rejestru i uruchom system ponownie. Po wykonaniu opisanych tu kroków komputer będzie odporny na ataki przy użyciu nu- kerów. Pozostałe luki w systemie Windows Błędy Windows nie ograniczają się tylko do tych omawianych wyżej. System zawiera wiele wewnętrznych błędów mogących skutecznie zagrozić naszemu komputerowi, jak i całej sieci lokalnej. Najpopularniejszym sposobem zabezpieczania danych jest kodowanie ich przy użyciu różnego rodzaju programów szyfrujących lub przy użyciu standardowych zabezpieczeń systemowych. Niezależnie od tego, której metody używamy, wszystkie wpisywane hasła przechowywane są w tzw. buforze haseł. Bufor ten służy do zapisywania haseł w celu ich późniejszego wykorzystania. Zastanawiacie się pewnie, jak można to wykorzystać? Otóż istnieje wiele programów dostępnych w Internecie służących do wyciągania haseł z pa- mięci Windowsa. Dlatego hasła powinny być zapamiętywane przez użytkowników, a nie zapisywane w pamięci komputera. Rozdział 3. ♦ Błędy systemu Windows 29 Windows tak naprawdę zapisuje hasła gdzie popadnie. Są one wszędzie! W rejestrze, plikach INI, plikach konfiguracyjnych itd. W obecnych czasach nie trzeba mieć prak- tycznie żadnej wiedzy z dziedziny programowania, zabezpieczeń i systemów operacyj- nych, aby wydobyć z tych plików potrzebne nam dane. Wszystkie potrzebne do tego celu programy są już napisane i tylko czekają na to, aż jakiś internetowy włamywacz je wykorzysta. Obecnie nie ma sposobu na zabezpieczenie się przed tym błędem. Jedyna rada jest taka, aby nie zapisywać haseł w pamięci programów, lecz podawać je na bieżąco. W przypadku systemu NT sprawa wygląda odrobinkę lepiej. System ma szyfrowaną partycję NTFS oraz kontrolowany dostęp do plików i katalogów. Ale hakerzy i na to znaleźli sposób! Załóżmy, że w naszym systemie jest dwóch użytkowników. Ja jestem administratorem, a drugi użytkownik to haker. Zakładam plik NAZWA PLIKU.EXE. Jest to jakiś program użytkowy. Nadaję temu pliku takie prawa, że użytkownik haker nie może go uruchamiać, otwierać, a nawet kopiować. Co w takim razie może zrobić ha- ker? Wchodzi on do trybu MS DOS (plik CMD.EXE) i zamiast pełniej nazwy pliku wpisuje jego ośmioliterowy odpowiednik, czyli NAZWAP~1.EXE. Od tej chwili haker może zrobić z plikiem wszystko, jeśli będzie się do niego odwoływał przez jego DOS-owy odpowiednik. Aby zabezpieczyć swój system przed tym błędem, należy ściągnąć łatę z podanej strony: ftp://ftp.microsoft.com/bussys/ISS/iss-public/fixes/usa/security/sfn-fix/. Grupa hakerska o nazwie L0pth odkryła poważny błąd w interpretacji adresu URL pro- wadzącego do skryptu ASP. Luka ta pozwala zobaczyć kod źródłowy dowolnej aplika- cji internetowej napisanej w ASP i uruchomionej w środowisku Windows NT od 4.0 wzwyż. Problem ten dotyczy pakietu ISS (ang. Internet Information Server) we wszyst- kich wersjach nowszych niż 2.0. Dokładniej mówiąc, skrypty ASP są często wykorzystywane do autoryzacji użytkow- ników, do transakcji przeprowadzanych przez Internet i do ograniczania dostępu nie- powołanym użytkownikom. W kodzie źródłowym tych skryptów często znajdują się hasła i loginy użytkowników, ścieżki dostępu do kluczowych plików systemowych i wiele innych. Gdyby kod takiej aplikacji wpadł w ręce krakera, mogło by to mieć ka- tastrofalne skutki dla naszej sieci i jej użytkowników. Załóżmy, że mamy serwer z systemem Windows NT 4.0. Udostępniamy na nim konta użytkownikom. Aby użytkownik mógł wejść na swoje konto, musi wpisać w przeglą- darce adres: YYYUGTYGTEQONQIKPCUR Spowoduje to wykonanie skryptu LOGIN.ASP i wyświetlenie wyników jego działania w naszej przeglądarce. Jeśli zaś kraker zastą- piłby ostatnią kropkę w nazwie pliku (tę przed rozszerzeniem) przez jej szesnastkowy odpowiednik, to serwer ISS nie rozpozna, że podany URL odwołuje się do skryptu, lecz wykona go jako odwołanie do pliku TXT. W rezultacie w oknie przeglądarki zo- baczymy kod źródłowy skryptu logowania, a w nim wszystkie tajne informacje. Ze względu na to, że błąd ten jest bardzo niebezpieczny i wciąż aktualny, nie podam sposobu jego wykorzystania. Książka ta ma służyć jako źródło informacji dla admini- stratorów, a nie poradnik dla hakerów. 30 ABC ochrony komputera przed atakami hakera Jak się zabezpieczyć: Można uaktualnić wersję pakietu ISS lub ściągnąć łatę ze strony: ftp://ftp.microsoft. com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/nt40/hotfixes-posts2/iss-fix/. Ta dziura to jednak nie koniec grzechów, jakie Microsoft popełnił, pisząc pakiet ISS. Kolejnym błędem w tej usłudze jest zła implementacja polecenia ) 6. Kraker chcący unieruchomić serwer łączy się z nim poprzez telnet przez port 80. Gdy połączenie zo- stanie nawiązane, wydaje on polecenie GET ../ ..., co powoduje atak typu DoS, a w kon- sekwencji wymusza restart komputera. W chwili pisania tej książki Microsoft nie wydał odpowiedniego pakietu korygują- cego, ale zawsze można przeszukać serwer ftp.microsoft.com w poszukiwaniu łat naprawiających ten błąd. Jak już wspomniałem w poprzednim akapicie, serwer ISS jest „bogaty” w błędy. Jed- ne są bardziej niebezpieczne, inne mniej. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych błędów jest tzw. przepełnienie bufora URL, które powoduje za- wieszenie całego systemu i zerwanie wszystkich połączeń z serwerem. Bug (z ang. błąd) ten polega na wysłaniu do serwera polecenia wywołania nieistnieją- cej strony WWW, z tym zastrzeżeniem, że wywołujący adres URL musi mieć około 10 000 znaków. Oto przykład: http://www.serwer.com/xxxxxxxxxxxxxxxx… Na końcu tego adresu wpisałem wielokropek, ale należy pamiętać, że powinno się tam znaleźć około 10 000 znaków x (to, co jest tam wpisane, tak naprawdę nie gra roli). To jeszcze nie wszystko. Nie chciałbym jednak zanudzać czytelników opisem wszyst- kich błędów w ISS. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat dziur w ISS, to polecam ściągnąć kod źródłowy robaka internetowego o nazwie code.red.worm. Jego kod dostępny jest na większości stron poświęconych hakerstwu i zabezpieczeniom sieci. Czy myślałeś kiedykolwiek, że plik DOC może być wirusem? Nie? To teraz zmienisz zdanie! Spróbuj przeprowadzić takie doświadczenie: 1. Weź dowolny plik EXE i zmień jego rozszerzenie na DOC. 2. Wejdź do konsoli DOS-a (CMD.EXE) i wpisz nazwę tego pliku, np. TEST.DOC. Jeśli po wykonaniu tego testu została wyświetlona informacja o błędzie, to znaczy, że Twój serwer jest bezpieczny, ale jeśli zamiast komunikatu z błędem pojawiło się okno jakiejś aplikacji, to lepiej uważaj! Ta luka może być wykorzystana na Twoim serwerze! Pamiętaj o tym, jeśli Twój program antywirusowy skanuje tylko pliki wykonywalne. Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany błędami w usługach ISS, ASP itd., to po- winieneś koniecznie zajrzeć na jedną z tych stron: www.rootshell.com, www. underground.org.pl, www.hacking.pl, www.ntbugtraq.com. Czy po przeczytaniu tego rozdziału nadal myślisz, że Twój Windows jest bezpieczny? Może kiedyś w przyszłości i Ty padniesz ofiarą któregoś z tych błędów. A może już je- steś ofiarą i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC ochrony komputera przed atakami hakera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: