Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 006523 18436743 na godz. na dobę w sumie
ABC sam naprawiam komputer - książka
ABC sam naprawiam komputer - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0132-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdiagnozuj i usuń usterki swojego komputera

Nawet najstaranniej złożony i skonfigurowany komputer czasem zadziała nieprawidłowo. Powody mogą być różne -- błędna konfiguracja BIOS-u, usterka systemu operacyjnego lub awaria jednego z komponentów zestawu. Jednak niewłaściwe działanie naszego komputera to nie powód, aby wpadać w panikę. Większość typowych usterek można samodzielnie zdiagnozować i usunąć. Dostępne w sieci programy diagnostyczne pomogą w określeniu przyczyny usterki, a odpowiednia wiedza -- w jej naprawieniu.

Książka 'ABC sam naprawiam komputer' dostarczy Ci takiej wiedzy. Czytając ją, poznasz budowę komputera i nauczysz się testować go za pomocą różnych aplikacji diagnostycznych. Dowiesz się, jak poprawnie skonfigurować BIOS, zaktualizować go i co zrobić, gdy podczas aktualizacji wystąpią błędy. Przeczytasz o przyczynach najczęściej spotykanych problemów z działaniem komputera i aplikacji, a także o sposobach radzenia sobie z nimi. Znajdziesz tu również informacje o metodach odzyskiwania skasowanych plików i partycji oraz zestawienie najbardziej przydatnych programów narzędziowych służących do diagnozowania stanu Twojego komputera.

Przekonaj się, że samodzielne naprawienie komputera
leży w zasięgu Twoich możliwości.

Pobierz plik MP3 i posłuchaj recenzji o książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ABC sam naprawiam komputer Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 83-246-0132-5 Format: B5, stron: 336 Zdiagnozuj i usuñ usterki swojego komputera (cid:129) Skonfiguruj prawid³owo BIOS (cid:129) Przetestuj komputer za pomoc¹ programów diagnostycznych (cid:129) Zainstaluj prawid³owo Windows Nawet najstaranniej z³o¿ony i skonfigurowany komputer czasem zadzia³a nieprawid³owo. Powody mog¹ byæ ró¿ne — b³êdna konfiguracja BIOS-u, usterka systemu operacyjnego lub awaria jednego z komponentów zestawu. Jednak niew³aœciwe dzia³anie naszego komputera to nie powód, aby wpadaæ w panikê. Wiêkszoœæ typowych usterek mo¿na samodzielnie zdiagnozowaæ i usun¹æ. Dostêpne w sieci programy diagnostyczne pomog¹ w okreœleniu przyczyny usterki, a odpowiednia wiedza — w jej naprawieniu. Ksi¹¿ka „ABC sam naprawiam komputer” dostarczy Ci takiej wiedzy. Czytaj¹c j¹, poznasz budowê komputera i nauczysz siê testowaæ go za pomoc¹ ró¿nych aplikacji diagnostycznych. Dowiesz siê, jak poprawnie skonfigurowaæ BIOS, zaktualizowaæ go i co zrobiæ, gdy podczas aktualizacji wyst¹pi¹ b³êdy. Przeczytasz o przyczynach najczêœciej spotykanych problemów z dzia³aniem komputera i aplikacji, a tak¿e o sposobach radzenia sobie z nimi. Znajdziesz tu równie¿ informacje o metodach odzyskiwania skasowanych plików i partycji oraz zestawienie najbardziej przydatnych programów narzêdziowych s³u¿¹cych do diagnozowania stanu Twojego komputera. (cid:129) Podzespo³y komputera i sposoby ich testowania (cid:129) Kody dŸwiêkowe b³êdów (cid:129) Metody wykrywania przyczyn usterek (cid:129) Konfiguracja ustawieñ BIOS-u (cid:129) Usuwanie problemów sprzêtowych (cid:129) Naprawianie uszkodzonego systemu operacyjnego (cid:129) Ochrona przed wirusami (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów wynikaj¹cych z b³êdnej aktualizacji BIOS-u (cid:129) Instalacja systemu MS Windows Przekonaj siê, ¿e samodzielne naprawienie komputera le¿y w zasiêgu Twoich mo¿liwoœci 1 2 Wstęp ............................................................................. 7 Podstawy budowy komputera ......................................... 11 Rozmieszczenie podzespołów we wnętrzu jednostki centralnej .... 12 Płyta główna i zintegrowane elementy ......................................... 13 Procesor i chłodzenie ...................................................................... 17 Pamięć RAM ................................................................................... 21 Karta graficzna ............................................................................... 22 Dysk twardy .................................................................................... 25 Napędy optyczne ............................................................................ 26 Obudowa i zasilacz ......................................................................... 27 Okablowanie ................................................................................... 30 Kable zasilające ......................................................................... 30 Kable sygnałowe ....................................................................... 32 Diagnostyka komputera w teorii ..................................... 35 Oprogramowanie diagnostyczne .................................................... 36 Pakiety narzędziowe ................................................................. 37 Testery i diagnostyka pamięci RAM ........................................ 38 Testery i diagnostyka procesora .............................................. 39 Testowanie i diagnostyka dysku twardego ............................. 42 Testowanie i diagnostyka karty graficznej .............................. 45 Testowanie i diagnostyka napędu optycznego ........................ 46 Testowanie i diagnostyka monitora ......................................... 47 Partycjonowanie dysku ............................................................ 49 Zbieranie informacji na temat komputera ............................... 52 ABC sam naprawiam komputer 3 4 Diagnostyka przez eliminację podzespołów ................................. 56 Diagnostyka przez podmianę podzespołów .................................. 57 Kody dźwiękowe błędów ............................................................... 58 Stanowisko pracy i niezbędne narzędzia ...................................... 63 Potrzebne narzędzia ................................................................. 64 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ...................................... 64 Ładunki elektrostatyczne, różnice potencjałów ..................... 65 Prawidłowa konfiguracja ustawień BIOS-u .....................67 Wejście do menu BIOS-u ................................................................ 69 Najczęściej występujące układy menu BIOS-u ................................ 70 Bezpieczne ustawienia BIOS-u ...................................................... 73 Ustawienia, które warto zmienić .................................................. 74 Zapis ustawień ................................................................................ 88 Aktualizacja BIOS-u ....................................................................... 89 Identyfikacja płyty głównej ..................................................... 89 Identyfikacja wersji BIOS-u ..................................................... 92 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki .............................................. 93 Diagnostyka i naprawa w praktyce .................................97 Problemy z uruchomieniem komputera ........................................ 98 Brak oznak zasilania ................................................................ 98 Brak obrazu na monitorze ...................................................... 102 Z wnętrza komputera wydobywają się piski ........................ 110 Komputer nie uruchamia się z więcej niż jednym modułem pamięci ................................................................. 112 Natychmiast po włączeniu komputer sam się wyłącza ....... 114 Komputer zawiesza się w trakcie procedury POST .............. 116 Po uruchomieniu komputera występuje błąd CMOS ............ 122 Komputer automatycznie przechodzi do BIOS-u .................. 122 Komputer nie uruchamia się po zakończeniu procedury POST ......................................... 122 Problemy z dyskami twardymi i innymi napędami ................... 123 BIOS nie rozpoznaje dysków twardych i napędów optycznych ......................................................... 123 Primary/Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed ....................................................................... 129 Dioda na stacji dyskietek ciągle się świeci ............................ 129 Brak możliwości zapisu dyskietki ......................................... 130 Komputer nie uruchamia się ze startowej płyty CD/DVD .... 131 Dysk twardy nie jest widoczny przy próbie partycjonowania pod systemem Windows 2000/XP .......... 131 W trakcie partycjonowania i formatowania nie jest widoczna cała pojemność dysku ............................. 134 Bardzo długi czas formatowania dysku twardego ................ 135 Podczas instalacji MS Windows XP nie da się założyć partycji FAT32 ......................................................... 136 Komputer zawiesza się w trakcie formatowania dysku twardego podczas instalacji MS Windows 2000/XP ........... 136 4 Spis treści Dysk twardy jest niewidoczny przy próbie instalacji systemu Windows 2000/XP .................................................. 138 Napęd optyczny “nie widzi” płyty .......................................... 138 Nagrywarka nie nagrywa na niektórych nośnikach ............. 142 Problemy z wykrywaniem napędów optycznych przez niektóre programy dla MS Windows ......................... 147 Problemy z kartami rozszerzeń i urządzeniami peryferyjnymi .... 148 Klawiatura USB nie działa pod DOS-em ................................ 148 Utrata danych z pamięci PenDrive w systemach Windows 2000 ................................................ 149 Urządzenia USB nie są rozpoznawane przez system operacyjny ...................................................... 150 Niektóre urządzenia USB nie działają ................................... 154 Nie działa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną .... 154 Brak połączenia modemowego w Windows 98SE ................. 156 Brak połączenia z siecią ......................................................... 157 Karty PCI nie są rozpoznawane i nie można ich zainstalować ............................................... 160 Brak styku między kartą a gniazdem .................................... 162 Problemy z instalacją i działaniem systemu operacyjnego ........ 163 Przy próbie instalacji MS Windows 98 pojawia się czarny ekran ...................................................... 164 Podczas instalacji MS Windows XP pojawia się czarny ekran ...................................................... 164 Zawieszanie się komputera w trakcie instalacji MS Windows XP .................................. 165 Po załadowaniu systemu ekran monitora pozostaje czarny ... 168 Nieprawidłowe wyświetlanie obrazu — artefakty ............... 169 System operacyjny nie jest uruchamiany .............................. 170 Po instalacji nowej wersji sterownika komputer odmawia posłuszeństwa .................................... 172 Usuwanie wirusów z systemu ............................................... 173 Usuwanie złośliwego oprogramowania ................................. 179 Nie można uzyskać litery „Ł” ................................................. 183 Po wciśnięciu litery „z” na ekranie pojawia się „y” ............... 183 Rejestr systemu operacyjnego został uszkodzony ................ 183 Problemy ze stabilnością komputera ........................................... 185 Komputer zawiesza się w regularnych odstępach czasu ...... 185 Komputer często resetuje się lub zawiesza ........................... 187 Komputer resetuje się lub zawiesza po wejściu do BIOS-u .. 196 Częste błędy zapisu/odczytu z dysku twardego lub utrata danych ................................................................. 196 Inne problemy ............................................................................... 198 Zakłócenia dźwięku w trakcie odczytu/zapisu na dysku twardym lub w napędzie optycznym ................. 198 Zbyt głośna praca wentylatorów lub zatarty wentylator ..... 201 Wentylator w zasilaczu nie działa ......................................... 202 5 ABC sam naprawiam komputer 5 6 A Rozwiązywanie problemów z błędną aktualizacją BIOS-u ........................................207 Awarie płyt głównych .................................................................. 208 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock ........ 208 Gdy widać jedynie czarny ekran monitora ........................... 210 Gdy także BootBlock jest uszkodzony ................................... 211 Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę ........................ 215 Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji .............. 215 Awarie napędów optycznych ....................................................... 219 Naprawa urządzeń zbudowanych na podstawie chipsetu firmy MTK ...................................... 220 Naprawa urządzeń zbudowanych na podstawie innych chipsetów .......................................... 222 Naprawa urządzeń, które powodują błędy podczas pracy ... 223 Awarie kart graficznych .............................................................. 223 Zakłócenia obrazu ................................................................... 223 Komputer nie uruchamia się po zamontowaniu karty graficznej ...................................... 224 Instalacja MS Windows ...............................................225 Etap 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu .......... 226 Etap 2. Podział dysku na partycje ............................................... 229 Etap 3. Kopiowanie plików systemowych .................................. 235 Etap 4. Instalacja systemu ........................................................... 236 Etap 5. Wstępna konfiguracja ..................................................... 243 Etap 6. Instalacja sterowników ................................................... 247 Sterowniki płyty głównej ....................................................... 248 Sterowniki karty graficznej ................................................... 250 Sterowniki dodatkowych kart PCI ......................................... 252 Dodatek ........................................................................257 Odzyskiwanie skasowanych plików ............................................ 257 Odzyskiwanie skasowanej partycji ............................................. 260 Przydatne oprogramowanie narzędziowe ................................... 265 Odzyskiwanie danych ............................................................. 266 Narzędzia systemowe ............................................................. 273 Inne narzędzia ........................................................................ 305 Pakiety narzędziowe .............................................................. 308 Zerowanie dysku krok po kroku .................................................. 312 Przygotowanie dysku do pracy .................................................... 317 Identyfikacja oznaczeń procesorów ............................................ 320 Podsumowanie .............................................................325 Skorowidz ....................................................................327 6 ycie bywa pokrętne i przewrotne, a zasada ta od- nosi się również do świata komputerów, gdzie bardzo często zdarza się, iż to, co wygląda na poważne uszko- dzenie, nie zawsze nim jest. Powodów nieprawidłowe- go działania komputera może być wiele. Często są to błędy oprogramowania, np. nieprawidłowo działające sterowniki lub konflikty między nimi, wirusy lub inne destrukcyjne programy. Zdarza się również, że źle dobrane podzespoły mogą być przyczyną stresów, jakie powoduje wieszający się co chwilę komputer. Musisz pamiętać o tym, że na niektórych płytach głównych może nieprawidłowo działać dany element, np. pamięć RAM lub karta gra- ficzna. Najczęściej przekonujemy się o tym po fakcie, gdy zakupimy dodatkową część do naszego komputera lub gdy składamy samodzielnie komputer bez uprzed- niego dobrania komponentów. ABC sam naprawiam komputer Znaczna część pseudouszkodzeń wynika również z nieprawidłowo złożonego komputera, niedokładności osoby składającej zestaw, złego obiegu powietrza, a w konsekwencji zbyt wysokich temperatur podzespołów (np. dysków twardych) lub po prostu fatalnej jakości tanich elementów. W takich przypadkach niejed- nokrotnie wystarcza uporządkowanie wnętrza jednostki centralnej, aby przy- wrócić stabilność zarówno komputera, jak i naszych nadszarpniętych nerwów. Bez względu na rodzaj usterki najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na sprawne rozwiązanie problemów z komputerem jest prawidłowa diagnostyka podzespołów. Diagnoza ma na celu wykazanie, który z komponentów jest sprawcą problemów lub jest uszkodzony. Z naszego doświadczenia wynika, że nieprawi- dłowa praca komputera nie zawsze jest wynikiem uszkodzenia sprzętu. Aby poprawnie przeprowadzić diagnostykę uszkodzeń, w pierwszej kolejności należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia programowe — programy dia- gnostyczne i testujące poszczególne podzespoły znajdujące się w Twoim kom- puterze. Przydaje się również śrubokręt krzyżakowy i — o ile to możliwe — czę- ści zamienne, np. pożyczona od kolegi pamięć RAM, zasilacz czy karta grafiki. Pamiętaj, że na nic się zda optymalnie dobrane oprogramowanie i narzędzia, je- śli nie masz możliwości uruchomienia komputera. Problemy, u podstaw których leży niekompatybilność podzespołów, będą wy- magały sprawdzenia podejrzanych elementów w innej konfiguracji sprzętowej. W warunkach domowych zadanie to może być utrudnione, a nawet niemożliwe do wykonania, chyba że dysponujesz zamiennymi podzespołami. Brak możliwo- ści przetestowania podzespołów w innym komputerze może uniemożliwić sku- teczną diagnozę lub naprawę. Sugerujemy więc, abyś już wcześniej zrobił roze- znanie wśród znajomych i skorzystał z ich części. W dalszej części niniejszego rozdziału zamieściliśmy wykaz oraz krótkie opisy najważniejszych programów diagnostycznych, z których korzystamy w swojej pracy. Poszczególne programy znajdziesz bez większych problemów w Internecie. Dodatkową zaletą jest to, że prezentowane aplikacje w większości są darmowe. W dodatku do niniejszej książki przedstawiliśmy dodatkowe aplikacje, które mogą się przydać podczas zbierania informacji na temat komputera, diagnozowania usterki oraz naprawy i optymalizacji systemu operacyjnego. 36 Diagnostyka komputera w teorii Pakiety narzędziowe Ultimate Boot CD Strona domowa: http://www.ultimatebootcd.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 3.3 Rozmiar: 146 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Ultimate Boot CD — rysunek 2.1 — jest bardzo rozbudowanym pakietem narzę- dziowym dostarczanym w postaci obrazu startowej płyty CD. Wszystkie narzę- dzia zgromadzone na płycie posiadają wspólny interfejs i mogą być uruchamiane bezpośrednio z nośnika. Rysunek 2.1. Ultimate Boot CD Poszczególne programy zostały podzielone na kilka głównych grup oraz dzie- siątki podgrup. Najważniejsze grupy narzędzi to dotyczące płyty głównej, dys- ków twardych, systemu plików oraz obraz dyskietek startowych i zbiór innych narzędzi. Wśród ogromnej ilości programów na szczególną uwagę zasługują narzędzia diagnostyczne przeznaczone do testowania: n dysków twardych firm Seagete, IBM, Hitachi, Maxtor, Quantum, Western Digital, Fujitsu oraz Samsung, n procesorów, n pamięci RAM, 37 ABC sam naprawiam komputer n monitorów, n portów. Uzupełnieniem całości są programy antywirusowe, narzędzia do odzyskiwania danych oraz zarządzania partycjami na dysku, aplikacje informacyjne i wiele innych. Pełen wykaz wszystkich programów dostępnych w ramach tego pakietu można znaleźć na stronie autora. Ultimate Boot CD jest rozwiązaniem darmowym dla wszystkich użytkowników. Polska wersja nie jest dostępna. Testery i diagnostyka pamięci RAM Memtest86 i Memtest86+ Strona domowa: http://www.memtest86.com http://www.memtest.org Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 3.2 Rozmiar: 1,8 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Memtest86 — rysunek 2.2 — umożliwia dokładne przetestowanie pamięci RAM Twojego komputera. Dzięki temu programowi sprawdzisz, a następnie uzyskasz informacje na temat sprawności wszystkich modułów pamięci zamontowanych w Twoim pececie. Rysunek 2.2. Memtest86 — doskonałe środowisko testowe do diagnozowania pamięci RAM 38 Diagnostyka komputera w teorii Program w wielu przypadkach jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy pamięć jest sprawna czy też nie. Pamiętaj, że końcowy wynik przeprowadzonej diagno- styki nie jest w 100 jednoznaczny. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której moduł pamięci jest sprawny, ale np. nie współpracuje poprawnie z płytą główną. Spotkaliśmy się również z sytuacją, w której uszkodzone były gniazda na płycie lub układy odpowiedzialne za obsługę pamięci. Dlatego w przypadku gdy Mem- test86 uzna pamięć za uszkodzoną, warto przeprowadzić testy modułu w innym komputerze lub na innej płycie głównej, aby zminimalizować prawdopodobień- stwo, że uszkodzeniu uległy inne elementy, np. podstawka. Plusy: n darmowy dla potrzeb domowych, n łatwy w obsłudze, n stosunkowo duża skuteczność, n częste aktualizacje, n obsługa nowoczesnych typów pamięci. Minusy: n Jak w większości tego typu programów brak 100 pewności, że uszkodzona jest pamięć, a nie np. płyta lub problem wynika z niekompatybilności modułu z płytą główną. n W wersji darmowej brak możliwości wykorzystania wszystkich opcji programu. Pobierając program ze strony autora, warto ściągnąć obraz ISO płyty CD, a na- stępnie nagrać go na płytę. Z tak przygotowanego nośnika należy uruchomić komputer. Dzięki temu rozwiązaniu testy pamięci będą wiarygodne i bardzo do- kładne. Testery i diagnostyka procesora Hot CPU Test LE oraz BurnIn64 Strona domowa: http://7byte.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 4.2.2 Rozmiar: 1,62 MB Status: Darmowy do użytku w domu 39 ABC sam naprawiam komputer Oprogramowanie testujące poprawność działania procesorów zarówno 32- jak i 64-bitowych oraz wybranych komponentów komputera, np. płyty głównej i chipsetu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi testów możemy dokładnie sprawdzić procesor (rysunek 2.3) zarówno jeśli chodzi o wydajność, poprawną pracę, jak i zachowanie w tzw. stresie, czyli długotrwałym maksymalnym obciążeniu. Rysunek 2.3. Hot CPU Test LE Plusy: n częste aktualizacje, n obsługa nowoczesnych typów procesorów. Minusy: n w wersji darmowej brak możliwości wykorzystania wszystkich opcji programu. Stress Prime 2004 Strona domowa: http://sp2004.fre3.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 23.8.1 Rozmiar: 2,03 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Stress Prime 2004 — rysunek 2.4 — jest programem służącym do maksymalnego obciążenia procesora i pamięci testowanego komputera. Dzięki takiemu testowi możemy sprawdzić stabilność komputera poddanego długotrwałemu ekstremal- nemu obciążeniu. 40 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.4. Stress Prime 2004 — doskonałe narzędzie dla każdego overclockera i serwisanta komputerów Jeżeli poskładałeś komputer lub podkręciłeś procesor i chcesz sprawdzić, czy pe- cet będzie działać stabilnie, to koniecznie skorzystaj z prezentowanej aplikacji. Tylko ona pozwoli Ci na dokładne sprawdzenie stabilności komputera. Zadaniem testu nie jest sprawdzenie mocy peceta, a jedynie wytworzenie maksymalnego i długotrwałego obciążenia. W związku z tym po włączeniu testu warto zostawić komputer na dłuższy czas i kontrolować, czy procedura trwa. Jeśli pojawią się informacje o błędach w oknie aplikacji lub też komputer zawiesi się lub zrese- tuje, oznacza to, że nie jest stabilny i należy zadbać o odpowiednie chłodzenie procesora i pamięci lub zmniejszyć ewentualne przetaktowanie. Stress Prime 2004 jest narzędziem bazującym na innym darmowym teście o nazwie Prime 95. Oba programy są darmowe i mogą być wykorzystywane przez osoby prywatne i firmy. Aby skorzystać z aplikacji, wystarczy po jej włączeniu kliknąć przycisk Start i uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli test zostanie przerwany przez jakiś błąd, ozna- cza to, że Twój procesor nie pracuje stabilnie, a przyczyną może być np. nadmier- ne przetaktowanie. CPU-Z Strona domowa: http://www.cpuid.com/cpuz.php Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 1.31 Rozmiar: 0,8 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie 41 ABC sam naprawiam komputer CPU-Z — rysunek 2.5 — pozwala na uzyskanie bardzo szczegółowych informacji na temat właściwości procesora zamontowanego w komputerze. Poza prześwie- tleniem procesora mamy jeszcze możliwość sprawdzenia rodzaju zamontowanej pamięci oraz płyty głównej. Rysunek 2.5. CPU-Z — doskonałe narzędzie do prześwietlania procesora Prezentowany program jest bezpłatny i może być używany zarówno w domu, jak i w firmie. Polska wersja językowa nie jest dostępna. Testowanie i diagnostyka dysku twardego HD Tune Strona domowa: http://www.hdtune.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: Status: 2.51 Rozmiar: 0,4 MB Darmowy do użytku w domu i w firmie Alternatywa dla: HD Tach, SiSoft Sandra, HD Tune — rysunek 2.6 — jest bardzo ciekawym programem do testowania dysków twardych. Dzięki niemu możemy sprawdzić maksymalne transfery, czas dostępu oraz obciążenie procesora podczas pracy dysku. 42 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.6. HD Tune — pozwala na przetestowanie dysków IDE i SATA Wszystkie testy prezentowane są w postaci efektownych wykresów. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że aplikacja poza testowaniem sprzętu pozwala również na odczyt parametrów dysku oraz skanowanie błędów. Program może być bezpłatnie używany zarówno w domu, jak i w firmach. Z po- wodu dużych możliwości HD Tune powinien trafić do zasobnika każdego zapa- lonego użytkownika komputerów, który chce wiedzieć więcej od innych. Oprogramowanie producenta dysku Strona domowa: http://support.wdc.com/download/ http://www.seagate.com/support/ seatools/ http://www.maxtor.com/en/support/ downloads/powermax.htm http://www.fcpa.com/support/ hard-drives/software_utilities.html http://www.hitachigst.com/hdd/ support/download.htm http://www.spat.pl/drivery.html Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: Status: - Rozmiar: - Darmowy do użytku w domu i w firmie Jednym z najlepszych rozwiązań jest zastosowanie oprogramowania producenta konkretnego dysku. Poniżej zamieściliśmy listę z nazwą programu oraz odpo- wiadającą mu marką dysku. 43 ABC sam naprawiam komputer n Data Live Guard (Western Digital/Caviar) n SeaTools Desctop (Seagate) n PowerMax (Maxtor/Quantum) n Diagnostic tool (Fujitsu) n Drive Fitness (IBM/Hitachi) n ShDiag (Samsung) n WDClear (wszystkie dyski — do wersji 1.10) Oczywiście należy pamiętać o tym, że do danego dysku używamy programu tego samego producenta. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do wielu możliwości oraz pewność, że nie narobimy sobie dodatkowych problemów. W większości przypadków po ściągnięciu plików z Internetu należy przygoto- wać odpowiednią dyskietkę lub płytę startową. Oprogramowanie dla dysków Seagate, WD Caviar, Maxtor i Samsung przygotuje za nas dyskietkę startową. Na uwagę zasługuje WDClear — rysunek 2.7 — przeznaczony do zerowania dysków twardych firmy Western Digital. W praktyce działa on świetnie z więk- szością dysków twardych innych producentów. Program jest często niezastąpio- ny podczas usuwania błędnych wpisów w tablicach alokacji jednostek, innymi słowy, błędnych sektorów — oczywiście nie mechanicznych. Rysunek 2.7. WDClear — doskonałe uniwersalne narzędzie do usuwania błędów w tablicy alokacji dysku twardego Dokładny opis zerowania dysku za pomocą WDClear znajdziesz w dodatku do niniejszej książki. 44 Diagnostyka komputera w teorii Plusy: n częste aktualizacje, n oprogramowanie dedykowane producenta, n 100 zgodności z konkretnym dyskiem twardym. Minusy: n nie zawsze łatwa obsługa. Testowanie i diagnostyka karty graficznej Futuremark 3DMark Strona domowa: http://www.futuremark.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 2001, 2003, 2005 Rozmiar: 40 – 216 MB Status: Darmowy do użytku w domu Futuremark 3DMark — rysunek 2.8 — jest profesjonalnym narzędziem do te- stowania wydajności kart graficznych w trakcie dużego, niejednokrotnie mak- symalnego obciążenia podczas przetwarzania grafiki 3D. Testowana jest zarówno wydajność karty graficznej, jak i stabilności podsystemu graficznego. Oprogra- mowanie to można zastosować do testowania całości sprzętu pod kątem stabil- ności w warunkach maksymalnego obciążenia. Rysunek 2.8. Futuremark 3DMark — niekwestionowany lider w testowaniu kart graficznych 45 ABC sam naprawiam komputer W chwili obecnej na rynku dostępne są trzy wersje programu oznaczone nume- rami 2001, 2003 i 2005. Poszczególne wersje przeznaczone są do sprawdzania wydajności różnych modeli kart. Uzyskane wyniki możemy porównać z innymi rezultatami gromadzonymi w ogromnej bazie danych dostępnej na stronie producenta prezentowanego programu. Takie rozwiązanie daje nam możliwość sprawdzenia wydajności posiadanego komputera na tle innych. Pozwala to sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo czy też coś jest nie tak. Dodatkową zaletą testów z serii 3DMark jest możliwość maksymalnego obcią- żenia komputera w środowisku zbliżonym do gier i w ten sposób sprawdzenie stabilności danej konfiguracji. Program nie jest dostępny w polskiej wersji językowej. Poza tym w darmowej wersji ilość testów jest ograniczona. Plusy: n maksymalnie korzysta z możliwości karty 3D, n test i benchmark w jednym. Minusy: n działa wyłącznie w systemie MS Windows, n wymaga karty grafiki 3D, n duży plik do ściągnięcia. Aby przeprowadzić długotrwałą diagnostykę oraz obciążyć komputer i zasymu- lować obciążenie podobne do tego, jakie uzyskujemy podczas grania, wystarczy włączyć testy programu 3DMark w pętli i pozostawić na kilkadziesiąt minut lub kilka godzin. Zawieszenie się komputera, restart lub wyłączenie programu będzie świadczyć o problemach ze stabilnością. Testowanie i diagnostyka napędu optycznego Nero CD-DVD Speed Strona domowa: http://www.cdspeed2000.com Polska wersja: http://www.cdspeed2000.com Najnowsza wersja: 4.10 Rozmiar: 1,3 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie 46 Diagnostyka komputera w teorii Nero CD-DVD Speed — rysunek 2.9 — to jedno z nielicznych narzędzi, za pomocą których możemy przetestować pracę napędu optycznego. Dzięki tej aplikacji możemy sprawdzić tryb pracy urządzenia, szybkość i czas dostępu, obciążenie procesora, jakość korekcji błędów a także skontrolować, czy na płycie pojawiły się błędy, lub ocenić jakość i producenta posiadanej płyty CD/DVD. Rysunek 2.9. Nero CD-DVD Speed Warto wspomnieć o tym, że aplikacja jest dostępna w języku polskim i stanowi również część pakietu Nero autorstwa firmy Nero AG. Mimo to może być jednak używana legalnie przez osoby, które nie kupiły wspomnianego pakietu. Testowanie i diagnostyka monitora Nokia Monitor Test Strona domowa: http://www.idg.pl Polska wersja: http://www.idg.pl Najnowsza wersja: Status: 2.0 Rozmiar: 0,6 MB Darmowy do użytku w domu i w firmie Nokia Monitor Test — rysunek 2.10 — pozwala na dokładne przetestowanie oraz konfigurację monitora. Program wyświetla szereg różnych obrazów kontrolnych, 47 ABC sam naprawiam komputer na podstawie których możemy dostroić geometrię monitora oraz kolory i wiele innych elementów. Rysunek 2.10. Nokia Monitor Test — bardzo dobry program do testowania i ustawiania monitora Aplikacja dostępna jest w języku polskim, choć tak naprawdę nie ma to w tym przypadku znaczenia. Program jest bezpłatny i może być wykorzystywany za- równo w domu, jak i w firmach. Dzięki odpowiednio skonstruowanym planszom możemy sprawdzić poprawność ustawień monitora. Do najważniejszych testów można zaliczyć geometrię, zbieżność kolorów oraz ustawienia ekranu. Prezentowany test doskonale nadaje się do diagnozowania monitorów CRT, ale można go używać również z panelami LCD. Dead Pixel Tester Strona domowa: www.dps.uk.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 1.2 Rozmiar: 0,2 MB Status: Darmowy do użytku w domu Dead Pixel Tester — rysunek 2.11 — jest prostym programem testowym przy- datnym podczas sprawdzania paneli LCD pod kątem obecności uszkodzonych pikseli lub subpikseli. Program jest darmowy jedynie dla użytkowników domowych. Ze względu na jego zastosowanie brak polskiej wersji językowej nie jest problemem. 48 Diagnostyka komputera w teorii Rysunek 2.11. Dead Pixel Tester — proste narzędzie ułatwiające wykrywanie martwych pikseli Testowanie ogranicza się do wyświetlania jednolitego koloru na całym ekranie. Rolą testującego jest tu doszukanie się uszkodzonego piksela lub subpiksela. Partycjonowanie dysku Ranish Partition Manager Strona domowa: http://www.ranish.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 2.44 Rozmiar: 0,2 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Ranish Partition Manager — rysunek 2.12 — jest potężnym narzędziem, za po- mocą którego możemy zakładać i usuwać partycje. Dodatkowo możemy zmie- niać rozmiar partycji i przenosić je całe na inny dysk. Niestety program jest skomplikowany w obsłudze i mało intuicyjny, dlatego zaleca się stosowanie go przez osoby mające już pewne doświadczenie w pracy z tego typu narzędziami. Rysunek 2.12. Ranish Partition Manager — bardzo rozbudowany konkurent Partition Magica 49 ABC sam naprawiam komputer Na uwagę zasługuje możliwość wykonania kopii MBR i późniejsze jej odtworze- nie w razie awarii lub przypadkowego zamazania tego obszaru dysku. Archiwum z programem należy wypakować bezpośrednio na startową dyskiet- kę, a następnie uruchomić z niej komputer. Można również skorzystać z pakietu narzędziowego Ultimate Boot CD. Partition Logic Strona domowa: http://partitionlogic.org.uk Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 0.6 Rozmiar: 7,3 MB Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Partition Logic — rysunek 2.13 — jest darmowym narzędziem, za pomocą któ- rego możemy tworzyć nowe partycje oraz usuwać, formatować i przenosić już istniejące. Zaletą programu jest wygodny graficzny interfejs, dzięki któremu ko- rzystanie z tego narzędzia jest bardzo proste. Rysunek 2.13. Partition Logic — wygodne uniwersalne narzędzie do zarządzania partycjami Prezentowany program jest dostępny w postaci obrazu ISO płyty CD lub dyskietki. Odpowiedni obraz należy zapisać na dyskietkę lub płytę i uruchomić z niej kom- puter. Partition Logic radzi sobie ze wszystkimi odmianami partycji typu FAT oraz NTFS. Niestety inne rodzaje partycji nie są obsługiwane. Program nie potrafi również obsłużyć dysków SCSI ani zmienić rozmiaru istniejącej partycji bez utraty danych. 50 Diagnostyka komputera w teorii Oprogramowanie producenta dysku Strona domowa: http://www.maxtor.com/en/support/ downloads/maxblast3.htm http://www.seagate.com/support/disc/dri vers/discwiz.html http://www.samsung.com/Products/ HardDiskDrive/utilities/ http://www.spat.pl/drivery.html Polska wersja: Najnowsza wersja: - - Rozmiar: - Status: Darmowy do użytku w domu i w firmie Godne uwagi jest oprogramowanie oferowane bezpłatnie przez producenta kon- kretnego dysku — rysunek 2.14. Dzięki ofercie producenta dysku możemy szyb- ko i wygodnie przygotować ten element do pracy. Wśród najważniejszych zalet należy wymienić: podział na partycje, szybkie formatowanie, zerowanie a także obsługę dysków SATA oraz IDE w maksymalnych pojemnościach. Rysunek 2.14. Przykładowe oprogramowanie dla dysków Maxtor Poniżej zamieściliśmy wykaz konkretnych programów oraz dysków, z którymi współpracują. n MaxBlast4 — Maxtor n DiscWizard — Seagate n DiscManager — Samsung n DiscManager — WD Caviar Pamiętaj, że oprogramowanie producenta dedykowane jest wyłącznie do kon- kretnych marek dysków twardych. 51 ABC sam naprawiam komputer Zdecydowanie polecamy ten sposób przygotowania dysku do pracy, gdyż na- szym zdaniem jest to szybkie i pewne rozwiązanie. Dzięki prostocie takiej apli- kacji do minimum ograniczamy ewentualne problemy. Plusy: n częste aktualizacje, n 100 zgodności z konkretnym dyskiem twardym, n łatwa obsługa graficznego interfejsu, n bardzo szybki czas przygotowania partycji FAT/NTFS, n bardzo szybkie formatowanie, n wiele dodatkowych przydatnych narzędzi. Minusy: n działa wyłącznie z dyskami, do których został przygotowany. Dokładny opis partycjonowania dysku za pomocą powyższych programów znajdziesz w dodatku do niniejszej książki. Zbieranie informacji na temat komputera Każdy użytkownik komputera wraz z upływem czasu staje przed koniecznością dowiedzenia się czegoś więcej na temat konfiguracji sprzętu bądź działania da- nego elementu. Wiedza ta jest niezbędna podczas serwisowania i naprawy pe- ceta, przydaje się także podczas diagnozowania problemów. Tak się składa, że grupa darmowych programów informacyjnych lub monitoru- jących pracę komputera jest bardzo rozwinięta i do dyspozycji mamy kilka bar- dzo dobrych i ciekawych narzędzi. Everest Home Edition Strona domowa: http://www.lavalys.com Polska wersja: http://www.lavalys.com Najnowsza wersja: 2.01.347 Rozmiar: 2,9 MB Status: Darmowy do użytku w domu 52 Diagnostyka komputera w teorii Everest Home Edition — rysunek 2.15 — pozwala na zebranie wiadomości o nie- mal wszystkich podzespołach komputera. Wybierając odpowiednią grupę z menu z lewej strony, uzyskujemy dostęp do konkretnego urządzenia i po jego zaznaczeniu w prawej części zobaczymy wszystkie parametry. Rysunek 2.15. Everest Home Edition — nieocenione źródło informacji o sprzęcie Everest Home Edition pozwala również na przeprowadzenie kilku prostych te- stów oraz zapisanie uzyskanych danych w oddzielnym raporcie. Aplikacja dostępna jest w języku polskim i może być bezpłatnie używana przez użytkowników domowych. Niestety, producent zaprzestał już rozwijania tego przydatnego programu i na jego stronie nie znajdziesz niezbędnych plików. Ko- nieczne jest wyszukanie innej lokalizacji za pomocą Google. PC Wizard 2006 Strona domowa: http://www.cpuid.org/pcwizard Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: Status: 1.661 Rozmiar: 2,4 MB Darmowy do użytku w domu i w firmie 53 ABC sam naprawiam komputer PC Wizard 2006 — rysunek 2.16 — to narzędzie o potężnych możliwościach, za pomocą którego możemy uzyskać dane na temat poszczególnych elementów komputera. Dodatkowo za pomocą PC Wizard 2006 możemy również przetestować niektóre komponenty komputera a także uzyskać informacje na temat systemu operacyjnego i jego wybranych elementów. Rysunek 2.16. PC Wizard 2006 — to kolejny bardzo dobry program do prześwietlania konfiguracji komputera Program dysponuje bardzo bogatymi możliwościami i w przeciwieństwie do Everest Home Edition nadal jest rozwijany. Co prawda nie ma jeszcze dostępnej polskiej wersji językowej, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem możemy się jej spodziewać. Prezentowane narzędzie jest darmowe zarówno dla użytkowników domowych, jak i firm. 54 Diagnostyka komputera w teorii Belarc Advisor Strona domowa: http://www.belarc.com Polska wersja: Brak Najnowsza wersja: 7.0t Rozmiar: 0,9 MB Status: Darmowy do użytku w domu Belarc Advisor — rysunek 2.17 — jest narzędziem, za pomocą którego możemy przeprowadzić dokładną analizę konfiguracji sprzętowej i programowej kom- putera — audyt. Rysunek 2.17. Belarc Advisor — przykładowy raport Po uruchomieniu program sprawdza konfigurację komputera i po kilku minutach wyświetla na ekranie gotowy raport w formacie HTML. Informacje na temat sprzętu i parametrów komputera są dość ogólne i mają raczej jedynie charakter poglądowy. Na uwagę zasługuje natomiast analiza zainstalowanych programów. Raport jest na tyle szczegółowy, że możemy dzięki niemu określić na przykład stopień zabezpieczenia komputera oraz to, czy zainstalowaliśmy wszystkie istotne poprawki. Ciekawostką jest to, że program podczas tworzenia raportu określa stopień zabez- pieczenia komputera. W raporcie umieszcza także odnośniki do podpowiedzi, w jaki sposób lepiej zabezpieczyć system operacyjny. Na uwagę zasługuje również fakt umieszczenia informacji na temat licencji na posiadane oprogramowanie. 55 ABC sam naprawiam komputer Polska wersja językowa nie jest dostępna i prawdę mówiąc, nie jest wymagana do obsługi samego programu. Natomiast podczas lektury raportu przydaje się znajo- mość angielskiego. Niestety prezentowana aplikacja jest przeznaczona do dar- mowego użytku jedynie przez osoby prywatne. Najprostszym sposobem szukania przyczyny powodującej problemy z urucha- mianiem komputera jest ograniczenie jego elementów do niezbędnego minimum. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, aby odłączyć wszystko, co nie jest niezbędne do pracy komputera. Poniżej zamieszczamy pełną listę tych elementów, które mu- szą pozostać w Twoim komputerze. n Procesor wraz z radiatorem n Płyta główna n Karta graficzna n Jedna kość pamięci RAM n Zasilacz Odłączamy wszystkie dyski twarde i napędy optyczne, wyjmujemy dodatkowe karty rozszerzające funkcjonalność komputera oraz dodatkowe kości pamięci RAM, tak by pozostał tylko jeden układ. Bezwzględnie odłączamy zasilanie od wyeliminowanych urządzeń oraz kable sygnałowe od płyty głównej. Po ograniczeniu konfiguracji komputera spróbuj go włączyć. Jeżeli maszyna się uruchomi i nie zauważysz dodatkowych problemów, możesz podłączać kolejne elementy. Pamiętaj jednak, że po podłączeniu każdego z podzespołów musisz po- nownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy nadal działa. Proponujemy, abyś kolejne elementy podłączał w następującej kolejności: n kości pamięci RAM, n karty rozszerzające funkcjonalność komputera, n dyski twarde i napędy optyczne. Jeżeli przy podłączaniu któregoś z kolejnych elementów zauważysz nieprawidłową pracę sprzętu, np. komputer nie uruchomi się, to może to oznaczać, że właśnie ta część jest uszkodzona lub niekompatybilna z pozostałymi. 56 Diagnostyka komputera w teorii W przypadku gdy po ograniczeniu elementów do niezbędnego minimum kom- puter nadal strajkuje, postaraj się wymienić kość pamięci, która pozostała na płycie głównej. Zastąp ją jednym ze zdemontowanych układów. Pamiętaj, że diagnoza przez eliminację zbędnych komponentów jest najprostsza do przeprowadzenia w domowym zaciszu. Do przeprowadzenia analizy zazwy- czaj nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi ani części zapasowych. Oczywiście przedstawiona przez nas metoda ma swoje wady. Niestety może za- istnieć sytuacja, gdy dodany podzespół nie jest odpowiedzialny za niemożność uruchomienia komputera, a winowajcą jest zbyt słaby zasilacz, który zaczął niedomagać po dołożeniu kolejnego podzespołu. Zdarza się również, że po ogra- niczeniu komponentów do minimum komputer nadal nie uruchamia się, gdyż przyczyna leży w którymś z niezbędnych składników peceta — procesor, karta graficzna, płyta główna, pamięć RAM, zasilacz. W takiej sytuacji jedyną możli- wością diagnozy może okazać się podmiana podzespołu na inny, sprawny. Jeżeli eliminacja zbędnych komponentów nie pozwala rozwiązać problemu, warto skorzystać z kolejnej prostej i skutecznej metody polegającej na podmianie podzespołów. Wyobraź sobie sytuację, w której eliminując zbędne podzespoły, doszedłeś do momentu, gdy został zidentyfikowany uszkodzony komponent, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że to nie on jest sprawcą zamieszania. Aby w stu procentach zdiagnozować winowajcę problemów, warto podmienić podej- rzany element na inny, który działa poprawnie. Możesz również sprawdzić swój komponent w innym komputerze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w warunkach domowych trudno oczekiwać, że posiadacz komputera będzie dysponował zapasowymi częściami. Warto jednak zastanowić się nad możliwością pożyczenia części od znajomego lub sąsiada. Niezależnie od problemów ze zdobyciem podzespołów warto skorzystać z moż- liwości podmiany części, gdy podejrzewamy określony moduł komputera. Naj- częściej będziemy potrzebować modułu pamięci RAM, karty graficznej, dysku twardego lub procesora. W przypadku płyty głównej podmiana może być dość kłopotliwa. Nie załamuj jednak rąk, gdyż w takiej sytuacji większość części można sprawdzić w innym komputerze. 57 ABC sam naprawiam komputer Jeżeli po podmianie podzespołu komputer poprawnie się uruchomi albo znikną problemy, z którymi się zmagałeś, oznacza to, że znalazłeś ich przyczynę. Pa- miętaj, że w przypadku podmiany należy pojedynczo zastępować elementy i po każdej zmianie uruchamiać i testować komputer. Niektórym usterkom towarzyszą dźwięki wydawane przez płytę główną i na podstawie ich liczby, długości trwania, zmienności itp. można stosunkowo szybko doszukać się źródła problemu. W profesjonalnych serwisach często stosuje się w tym celu tak zwane karty dia- gnostyczne POST — rysunek 2.18. Zaopatrzone są one w wyświetlacz oraz kilka pomocniczych kontrolek ułatwiających dokładniejsze i szybsze zdiagnozowanie usterki. Tobie będą musiały wystarczyć wspomniane sygnały dźwiękowe wy- dawane przez głośnik systemowy, chyba że konstrukcja Twojej płyty głównej posiada zintegrowany wyświetlacz, na którym możesz sprawdzić kody błędów — rysunek 2.19. Rysunek 2.18. Przykładowa karta POST Rysunek 2.19. Przykładowa płyta główna ze zintegrowaną kartą POST 58 Diagnostyka komputera w teorii Nie będziemy się rozpisywać na temat wszystkich możliwych kombinacji sy- gnałów dźwiękowych. Skupimy się jedynie na tych naprawdę przydatnych dla osoby, która chce w miarę szybko sprawdzić rodzaj uszkodzenia i pragnie spró- bować temu zaradzić bez odwożenia komputera do serwisu. Pamiętaj, że pełny spis sygnałów dźwiękowych znajdziesz w dokumentacji płyty głównej. Sygnały dźwiękowe mogą się różnić w zależności od rodzaju BIOS-u płyty głównej. Dokładniej mówiąc, dany sygnał w zależności od typu płyty głównej może świadczyć o wystąpieniu dwóch różnych błędów. Warto zatem dokładnie to sprawdzić w instrukcji dołączonej do płyty głównej — powinny w niej być zamieszczone kompletne opisy. Dodatkowo w tabelach 2.1, 2.2 i 2.3 zamieściliśmy standardowe kody błędów dla różnych rodzajów BIOS-u. Poniżej podajemy opis kilku najpopularniejszych kombinacji sygnałów dźwię- kowych. n Jeden krótki dźwięk w trakcie uruchamiania komputera — brak błędów podczas testu własnego, który ma miejsce przy uruchamianiu komputera. n Jeden krótki sygnał i trzy długie — występuje problem z kartą graficzną. Spróbuj ją docisnąć. Sprawdź również, czy masz podłączony kabel sygnałowy monitora. Jeżeli to nic nie pomoże, wyjmij kartę i osadź ją ponownie. Oczywiście może się zdarzyć, że z wnętrza komputera przy próbie jego uruchomienia nadal będą dobiegać sygnały. W takim przypadku musisz użyć do testu innej karty graficznej lub udać się do serwisu. n Jeden długi sygnał — występuje problem z pamięcią RAM. Popraw pamięć w gnieździe; najlepiej wyjmij ją i jeszcze raz zamontuj. Często zdarza się, że pamięć jest włożona w gniazdo niezbyt dokładnie. Jeśli błąd będzie się pojawiał nadal, umieść kość w innym gnieździe. Jeżeli to nie pomoże, użyj innej pamięci oraz spróbuj pozbyć się dodatkowych kości i pozostawić tylko jedną. n Długie dźwięki w nieskończonej pętli — problemy z pamięcią RAM. Postępuj jak w poprzednim podpunkcie. n Jeden długi sygnał i dwa krótkie — również występuje problem z pamięcią. Postępuj jak w poprzednim podpunkcie. n Dźwięki o wysokiej częstotliwości podczas pracy komputera — w przypadku płyt z ustawioną w BIOS-ie temperaturą krytyczną procesora może to oznaczać przegrzanie lub problemy z wentylatorem. Warto sprawdzić ustawienia temperatury oraz chłodzenie procesora. 59 ABC sam naprawiam komputer Opisane sygnały są jedynymi, na które możesz coś zaradzić, zakładając, że dany element nie jest uszkodzony. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli komputer nie uruchamia się prawidłowo i przy tym wydaje sygnały dźwiękowe, warto sprawdzić poprawność podłączeń wszystkich elementów i okablowania. Możesz również skorzystać z metody eliminacji poszczególnych podzespołów, które nie są wy- magane do pracy komputera. Dzięki temu zwiększysz prawdopodobieństwo wy- krycia przyczyny problemów. Tabela 2.1. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AMI Ilość dźwięków Opis błędu Rozwiązanie Problem z odświeżaniem pamięci. Błąd parzystości pamięci. Podstawowe 64 kB pamięci RAM zostały uszkodzone, są niedostępne lub występują problemy z parzystością. Zegar czasu rzeczywistego pracuje niewłaściwie. Uszkodzenie procesora lub brak możliwości wykonania testu POST. Błąd klawiatury. Błąd wewnętrznych przerwań procesora. Brak karty graficznej, błąd pamięci na karcie, błąd odczytywania lub zapisywania do pamięci karty graficznej. Problem z BIOS-em. Suma kontrolna pamięci ROM różni się od sumy zakodowanej w BIOS-ie. Przyczyną może być błędna aktualizacja BIOS-u. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Sprawdź baterię na płycie głównej. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora. Podłącz klawiaturę do odpowiedniego gniazda PS/2. Wyjmij procesor i zamontuj ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowałeś kartę w komputerze. Często wystarczy docisnąć układ flashrom w podstawce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 Diagnostyka komputera w teorii Tabela 2.1. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AMI — ciąg dalszy Opis błędu Rozwiązanie Błąd odczytywania lub zapisywania do rejestru CMOS. Wejdź do BIOS-u i przywróć ustawienia domyślne, a następnie zapisz zmiany i sprawdź, czy błąd się powtarza. Ilość dźwięków 10 11 1 długi i krótkie 1 długi i 3 krótkie 1 długi i 8 krótkich Zewnętrzna pamięć cache drugiego poziomu została uszkodzona. Błąd karty graficznej. Nie udało się wykonać testów pamięci. Błąd karty graficznej. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. Jeżeli błąd będzie się powtarzał, sprawdź inny egzemplarz procesora. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowałeś kartę w komputerze. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Zacznij od sprawdzenia, czy poprawnie zamontowałeś kartę w komputerze. Sprawdź karty rozszerzeń zainstalowane w komputerze. Proponujemy, byś wyjął wszystkie dodatkowe karty i sprawdził, czy błąd występuje przy minimalnej konfiguracji. 2 krótkie Błąd podczas testu POST. 1 długi Test POST przebiegł pomyślnie. Tabela 2.2. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów AWARD Ilość dźwięków Opis błędu Rozwiązanie 1 długi 1 długi i 2 krótkie 1 długi i 3 krótkie Problem z pamięcią RAM. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd parzystości pamięci RAM. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Problem z kartą graficzną. Często pomaga wyciągnięcie karty i ponowne jej osadzenie z dokładnym dociśnięciem. Ciągły sygnał wysokiej częstotliwości podczas pracy komputera Przegrzanie procesora. Sprawdź, czy działa wentylator odpowiedzialny za chłodzenie procesora. Na przemian wysoki i niski ton Błąd procesora. Zazwyczaj pomaga wyjęcie i ponowne zamontowanie procesora w podstawce. 61 ABC sam naprawiam komputer Tabela 2.3. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów PHOENIX Ilość dźwięków 1+1+3 1+1+4 1+2+1 1+2+2 1+2+3 1+3+1 1+3+2 1+3+3 1+3+4 1+4+1 Opis błędu Rozwiązanie Brak możliwości odczytania parametrów konfiguracyjnych z pamięci CMOS. Uszkodzenie układu flashrom zawierającego BIOS. Błąd zegara systemowego. Spróbuj wyjąć i ponownie zamontować kość pamięci CMOS. Spróbuj wyjąć i ponownie zamontować kość pamięci zawierającej BIOS. Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej. Błąd płyty głównej. Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej. Błąd płyty głównej. Sprawdź inny egzemplarz płyty głównej. Problem z odświeżaniem pamięci RAM. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd inicjacji pamięci RAM. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd pierwszego banku pamięci RAM. Często pomaga wyciagnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd parzystości pamięci RAM w pierwszych 64 kB. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd w adresacji pamięci RAM. Wymiana pamięci RAM. 1+4+2 Błąd pamięci RAM. 2+x+x 3+1+1 3+1+2 3+1+3 3+1+4 3+2+4 Grupa sygnałów zaczynających się od dwóch dźwięków zawsze świadczy o problemach lub awarii pamięci RAM. Uszkodzony kontroler DMA. Uszkodzony kontroler DMA. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Często pomaga wyciągnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Wymiana płyty głównej. Wymiana płyty głównej. Błąd kontrolera przerwań. Wymiana płyty głównej. Błąd kontrolera przerwań. Wymiana płyty głównej. Błąd kontrolera klawiatury. Sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś klawiaturę. 3+3+4 Błąd karty graficznej. Upewnij się, czy prawidłowo zainstalowałeś kartę graficzną. 62 Diagnostyka komputera w teorii Tabela 2.3. Opis znaczenia sygnałów dźwiękowych dla BIOS-ów PHOENIX — ciag dalszy Ilość dźwięków Opis błędu Rozwiązanie 3+4+x Błąd karty graficznej. Uszkodzenie jednego z układów płyty głównej. Błąd wygenerowany przez płytę główną. Błąd wygenerowany przez kontroler klawiatury. Jedna z kart rozszerzeń jest uszkodzona. Upewnij się, czy prawidłowo zainstalowałeś kartę graficzną. Wymiana płyty głównej. Sprawdź klawiaturę. Wymiana płyty głównej. Sprawdź karty w innym komputerze. 4+2+1 4+2+2 4+2+3 4+2+4 4+3+1 4+3+4 4+4+1 4+4+2 4+4+3 Błąd testowania pamięci RAM. Często pomaga wyciagnięcie pamięci z gniazda DIMM i ponowne jej osadzenie. Błąd zegara czasu rzeczywistego. Wymień baterię na płycie głównej. Błąd portu szeregowego. Wymiana płyty głównej. Błąd portu równoległego. Wymiana płyty głównej. Błąd koprocesora. Wyjmij procesor i zamontuj go ponownie. x — dowolna ilość sygnałów dźwiękowych Zanim zabierzemy się do odkręcenia obudowy komputera, musimy wyjaśnić kil- ka podstawowych pojęć i zasad, na które należy bezwzględnie zwrócić uwagę. Poza zasadami postępowania warto poznać również narzędzia, które będą Ci potrzebne podczas pracy. W związku z tym przeczytaj ten tekst bardzo dokład- nie, by uniknąć niemiłych niespodzianek i problemów. Przygotuj sobie miejsce pracy tak, aby podczas demontażu/montażu nie prze- szkadzały Ci w niczym różne drobne rzeczy. Zanim zaczniesz pracę, usuń różne- go rodzaju napoje, które po rozlaniu mogą uszkodzić komputer lub doprowadzić do porażenia prądem. Dla swojej wygody postaraj się o dobre oświetlenie stołu. Dobrym rozwiązaniem może okazać się użycie dodatkowego reflektora lub lampy zamontowanej tak, aby oświetlała wnętrze jednostki centralnej. Przed odkręceniem obudowy komputera 63 ABC sam naprawiam komputer upewnij się, że nie pracujesz pod napięciem! A dokładniej — sprawdź, czy obu- dowa nie jest podłączona do prądu. Potrzebne narzędzia Najważniejszym narzędziem jest śrubokręt krzyżakowy — rysunek 2.20. Bez niego nie ma mowy o demontażu lub montażu podzespołów komputera. Powi- nieneś mieć śrubokręt średnich rozmiarów i w miarę możliwości bez zniszczo- nej końcówki. Następnym przydatnym narzędziem jest śrubokręt płaski o nie- wielkiej końcówce. Rysunek 2.20. Przydatne narzędzia Poza wymienionymi śrubokrętami powinieneś mieć pincetę, która przydaje się przy wyciąganiu i zmianie układu zworek w dyskach twardych oraz napędach optycznych, takich jak nagrywarki czy też czytniki płyt CD/DVD. Jak widzisz, nie ma wielkich wymagań odnośnie zaplecza serwisowego, wystar- czają podstawowe narzędzia, które prawie każdy posiada w domowym warsztacie. Niektóre nowe i drogie obudowy pozwalają na montaż większości podzespołów bez potrzeby użycia śrubokrętu. Karty graficzne zapinane są za pomocą specjalnych zatrzasków. Napędy optyczne i dyski twarde są natomiast montowane w obudowie na specjalnych szynach i do ich osadzenia również nie potrzeba śrub. Właściwie jedynym elementem, do którego zamontowania niezbędny jest śrubokręt, jest płyta główna. Chyba że z obudowa zostały dostarczone plastikowe kołki dystansujące, które osadza się na wcisk, bez potrzeby przykręcania śrubami. 64 Diagnostyka komputera w teorii Podstawowe zasady bezpieczeństwa Przy modyfikowaniu lub naprawianiu komputera bezwzględnie musisz przez cały czas mieć na uwadze, że jest to urządzenie elektryczne, a co za tym idzie — niewłaściwe postępowanie może grozić porażeniem, a nawet śmiercią. Naszym zdaniem zasady postępowania z urządzeniami elektrycznymi są wszyst- kim znane, dlatego jedynie w kilku zdaniach zwrócimy uwagę na najważniejsze rzeczy. n Kabel zasilający jednostkę centralną — obudowę — podczas modyfikacji musi być bezwzględnie odłączony, gdyż standard ATX pomimo wyłączenia komputera cały czas podaje napięcie do niego i jego podzespołów. W takiej sytuacji bardzo łatwo o zwarcie, które może prowadzić do uszkodzenia komputera lub porażenia prądem. n Podczas pracy komputera absolutnie nie podłączaj i nie odłączaj podzespołów, gdyż może to prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia komputera. n Staraj się nie spożywać płynów w pobliżu otwartej jednostki centralnej, gdyż chwila nieuwagi może skończyć się przykrą niespodzianką w postaci zalania wnętrza, a w konsekwencji komputer może zostać uszkodzony. n Bezwzględnie nie wprowadzaj własnych modyfikacji w komputerze. Zwłaszcza nie modyfikuj zasilacza komputera oraz okablowania, gdyż drobny błąd może się tragicznie skończyć. Jeżeli nie dysponujesz odpowiednimi kwalifikacjami, nie naprawiaj we własnym zakresie zasilaczy ani innych urządzeń związanych z prądem poza ich wymianą na nowy egzemplarz. Ładunki elektrostatyczne, różnice potencjałów Prawdopodobnie zdarzyło Ci się już kiedyś, że przy zdejmowaniu wełnianego swetra słyszałeś delikatne trzaski i poczułeś nieprzyjemne delikatne ukłucia — to jest właśnie ładunek elektrostatyczny. Jeśli np. w Twoim pokoju znajduje się wykładzina dywanowa, to poruszając się po niej, wytwarzasz tarcie. Tarcie to wytwarza i gromadzi na Tobie ładunki elektryczne, które możesz oddać poprzez dotknięcie innych przedmiotów. Ładunek elektrostatyczny może w łatwy sposób uszkodzić podzespoły komputera. Podzespołami najbardziej wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne są pa- mięci. Inne elementy komputera również mogą ucierpieć na skutek wyładowa- nia elektrostatycznego. 65 ABC sam naprawiam komputer Najlepszym sposobem walki z ładunkami elektrostatycznymi jest specjalna opa- ska lub mata uziemiająca, która zbiera na sobie potencjał ładunku i chroni pod- zespoły. Tego typu wyposażenie stosuje się w profesjonalnych serwisach kom- puterowych i w domowym zaciszu raczej nie będziesz mógł z niego skorzystać. Wystarczy, jeśli przed przystąpieniem do wypakowywania podzespołów z wo- reczków antystatycznych, w których dostarcza je producent, dotkniesz metalo- wego elementu, np. kaloryfera, i w ten sposób odprowadzisz nagromadzone ładunki. 66
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sam naprawiam komputer
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: