Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00393 007575 13584233 na godz. na dobę w sumie
ABC sam optymalizuję komputer - książka
ABC sam optymalizuję komputer - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1037-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> optymalizacja wydajności
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj pełnię możliwości swojego komputera

W wielu przypadkach komputer po wymianie podzespołów i skonfigurowaniu nadal nie działa tak, jak użytkownik oczekiwał. Na pozór najprostszym wyjściem jest wtedy zakup nowego sprzętu, jednak jest to kosztowne rozwiązanie i, co gorsza, często nie gwarantuje spodziewanych efektów. Na szczęście istnieje lepszy i tańszy sposób. Współczesne komputery i systemy operacyjne dają wiele możliwości w zakresie samodzielnej poprawy szybkości oraz stabilności działania programów, a także zwiększania komfortu i efektywności pracy.

'ABC sam optymalizuję komputer' to przystępny poradnik dla osób, które chcą możliwie najlepiej przygotować swojego peceta do wydajnej i komfortowej pracy. Dzięki tej książce nauczysz się skutecznie optymalizować działanie komputera, odpowiednio konfigurując ustawienia BIOS-u, systemu operacyjnego i używanych programów. Zobaczysz, jak podzielić dyski i rozplanować przechowywanie danych. Dowiesz się także, jak zwiększyć bezpieczeństwo systemu i które elementy komputera warto wymienić, jeśli zawiodą inne sposoby poprawy wydajności.

Zastosuj sprawdzone techniki optymalizacji
i tchnij nowe życie w swój komputer.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC sam optymalizujê komputer Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1037-2 Format: B5, stron: 384 Wykorzystaj pe³niê mo¿liwoœci swojego komputera (cid:129) Jak zapewniæ stabilne funkcjonowanie komputera? (cid:129) Jak przyspieszyæ dzia³anie programów? (cid:129) Jak poprawiæ komfort pracy w systemie operacyjnym? W wielu przypadkach komputer po wymianie podzespo³ów i skonfigurowaniu nadal nie dzia³a tak, jak u¿ytkownik oczekiwa³. Na pozór najprostszym wyjœciem jest wtedy zakup nowego sprzêtu, jednak jest to kosztowne rozwi¹zanie i, co gorsza, czêsto nie gwarantuje spodziewanych efektów. Na szczêœcie istnieje lepszy i tañszy sposób. Wspó³czesne komputery i systemy operacyjne daj¹ wiele mo¿liwoœci w zakresie samodzielnej poprawy szybkoœci oraz stabilnoœci dzia³ania programów, a tak¿e zwiêkszania komfortu i efektywnoœci pracy. „ABC sam optymalizujê komputer” to przystêpny poradnik dla osób, które chc¹ mo¿liwie najlepiej przygotowaæ swojego peceta do wydajnej i komfortowej pracy. Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê skutecznie optymalizowaæ dzia³anie komputera, odpowiednio konfiguruj¹c ustawienia BIOS-u, systemu operacyjnego i u¿ywanych programów. Zobaczysz, jak podzieliæ dyski i rozplanowaæ przechowywanie danych. Dowiesz siê tak¿e, jak zwiêkszyæ bezpieczeñstwo systemu i które elementy komputera warto wymieniæ, jeœli zawiod¹ inne sposoby poprawy wydajnoœci. (cid:129) Ustawianie opcji BIOS-u (cid:129) Dobór i konfigurowanie sterowników (cid:129) Efektywne zarz¹dzanie systemem plików (cid:129) Optymalizowanie systemu operacyjnego Windows XP/Vista (cid:129) Zapewnianie bezpieczeñstwa systemu (cid:129) Archiwizowanie danych w systemie Windows Windows XP/Vista (cid:129) Podkrêcanie procesora, karty graficznej i pamiêci (cid:129) Wymiana przestarza³ego sprzêtu (cid:129) Stosowanie przydatnych programów narzêdziowych Zastosuj sprawdzone techniki optymalizacji i tchnij nowe ¿ycie w swój komputer Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl 1 2 Wstęp ............................................................................ 7 Wprowadzenie do optymalizacji komputera ..................... 9 BIOS ................................................................................................ 10 System operacyjny ......................................................................... 10 Sterowniki ...................................................................................... 11 Oprogramowanie ........................................................................... 11 Overclocking .................................................................................. 11 Modernizacje sprzętowe ............................................................... 12 Kontrola i modyfikacja ustawień BIOS-u ....................... 13 Podstawy nawigacji po BIOS-ie .................................................... 14 Optymalizacja szybkości uruchamiania komputera .................... 18 Szybki POST Test ..................................................................... 19 Kolejności przeszukiwania urządzeń startowych .................. 19 Wykrywanie urządzeń IDE/SATA ........................................... 22 Zbędne urządzenia ................................................................... 23 Logo producenta ...................................................................... 32 Optymalizacja wydajności sprzętu ............................................... 33 Ustawienia pamięci RAM ........................................................ 33 Ustawienia magistrali AGP ..................................................... 49 Pozostałe istotne ustawienia ................................................... 56 Mechanizmy poprawiające wydajność komputera ...................... 59 Gigabyte Top Performance ...................................................... 60 Asus Ai ...................................................................................... 60 MS D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology) ..................... 61 Soltek RedStorm Overclocking ................................................ 63 Aktualizacja BIOS-u ...................................................................... 63 3 4 ABC sam optymalizuję komputer System plików i konfiguracja dysków twardych ............. 65 Przygotowanie dysku twardego do pracy — podział na partycje ......66 Przygotowanie dysku twardego do pracy — RAID ......................69 Przygotowanie dysku twardego do pracy — system plików .......73 Optymalizacja podłączenia urządzeń IDE do komputera ............75 DMA ................................................................................................78 Defragmentacja dysku twardego ...................................................82 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista .... 91 Przyśpieszanie uruchamiania systemu .........................................92 BootVis ............................................................................................92 Wyłącz zbędne aplikacje uruchamiane podczas startu systemu ...............................................................95 Usługi systemowe w MS Windows .............................................103 Usuwanie nieużywanych aplikacji zainstalowanych w systemie ..................................................................................141 Optymalizacja mechanizmu Prefetch ..........................................143 Rejestr systemowy .......................................................................147 Prawidłowa konfiguracja systemu ..............................................152 Pamięć wirtualna .........................................................................153 Pliki tymczasowe .........................................................................158 Zoptymalizuj MS Windows do pracy z aplikacjami ...................160 Tapeta pulpitu zajmuje pamięć RAM ..........................................162 Wyłącz systemowy debuger w MS Windows XP .......................163 Usuń MS Messengera, jeżeli go nie używasz ..............................165 Wyłącz rozpoznawanie pisma odręcznego i mowy ....................165 Interfejs Luna ...............................................................................166 Dodatkowe „wodotryski” MS Windows XP ................................167 Indeksowanie plików ...................................................................170 ReadyBoost ...................................................................................171 Interfejs Aero Glass ......................................................................173 Rozdzielczość ................................................................................178 Usuwanie zbędnych akcesoriów systemowych ..........................180 Punkt przywracania .....................................................................183 Usuwanie kopii aktualizowanych elementów systemu .............184 Funkcja autoodtwarzania ............................................................186 Używaj priorytetów dla uruchamianych aplikacji .....................188 Schematy dźwiękowe systemu ....................................................190 Animowane kursory myszy .........................................................191 System zapisu płyty wbudowany w MS Windows XP ...............192 Używaj najnowszej wersji DirectX, aby poprawić wydajność gier i multimediów ..........................192 Przyśpieszanie zamykania systemu ............................................193 4 Spis treści Wpływ sterowników na system operacyjny .............................. 195 Kontrola wersji sterowników ................................................ 195 Wydajność różnych wersji sterowników .............................. 196 Przywracanie poprzedniej wersji sterowników ................... 197 Zainstaluj ASPI, aby zoptymalizować nagrywanie płyt CD/DVD ......................................................................... 199 Drobne modyfikacje usprawniające pracę ................................. 200 Zmiana domyślnej wyszukiwarki w Internet Explorerze ... 200 Przyśpieszanie pracy w internecie ....................................... 203 Zwiększanie liczby plików pobieranych przez Internet Explorera w tym samym czasie ........................... 205 Poprawa płynności odtwarzania filmów .............................. 206 Popraw wydajność komputera podczas odtwarzania filmów DivX ......................................................................... 206 Poprawa bezpieczeństwa systemu ............................... 209 Instalacja poprawek i dodatków Service Pack ........................... 210 MS Windows XP .................................................................... 210 MS Windows Vista ................................................................. 221 Aktualizacja zainstalowanego oprogramowania ....................... 229 Ochrona antywirusowa ............................................................... 230 Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ........................... 237 Windows Defender ................................................................ 237 Spybot Search and Destroy .................................................... 240 Firewall ........................................................................................ 242 Alternatywne oprogramowanie sieciowe ................................... 246 Domyślne konta systemowe ....................................................... 251 Archiwizacja danych .................................................. 255 MS Windows XP .......................................................................... 256 Kopia wybranych danych ...................................................... 256 Kopia całej partycji ................................................................ 270 MS Windows Vista ...................................................................... 282 Kopia wybranych danych ...................................................... 283 Kopia całej partycji ................................................................ 293 Inne sposoby poprawy wydajności komputera .............. 303 Overclocking ................................................................................ 303 Podkręcanie procesora ................................................................ 304 Podkręcanie pamięci RAM .................................................... 308 Podkręcanie karty graficznej ................................................. 310 Po zakończeniu overclockingu sprawdź stabilność komputera ............................................................................ 312 Modernizacja sprzętowa ............................................................. 313 Sprawdź możliwości posiadanej płyty głównej i rozbuduj pamięć w miarę możliwości .............................. 314 5 6 7 5 ABC sam optymalizuję komputer 8 Sprawdź możliwości posiadanej płyty głównej i wymień procesor na wydajniejszy ....................................315 Sprawdź możliwości posiadanej płyty głównej i, o ile to możliwe, wymień kartę graficzną ...........................316 Sprawdź możliwości posiadanej płyty głównej i zainstaluj dodatkowy dysk twardy ...................................318 Kiedy wymieniać płytę główną ..............................................318 Inne pomocne informacje ............................................. 321 Zmiana rozmiaru partycji bez utraty danych .............................321 Instalacja dysku twardego w starym komputerze .....................329 Wykaz przydatnych aplikacji ......................................................333 Ochrona antywirusowa ..........................................................333 Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym .................335 Kopie zapasowe danych .........................................................339 Kopie zapasowe partycji .........................................................341 Odzyskiwanie skasowanych danych .....................................342 Rejestr systemowy ..................................................................343 Czyszczenie systemu ..............................................................347 Optymalizacja pracy systemu ................................................349 Partycje ...................................................................................350 Monitoring i zbieranie informacji ..........................................352 Testowanie i diagnostyka .......................................................355 Inne narzędzia ........................................................................360 Pakiety narzędziowe ..............................................................363 Podsumowanie ............................................................ 367 Skorowidz ................................................................... 369 6 ożliwości poprawy wydajności pracy kom- putera nie kończą się na odpowiedniej konfiguracji BIOS-u. W niniejszym rozdziale skupimy się na do- strojeniu systemu operacyjnego MS Windows XP i Vista, tak by uruchamiał się znacznie szybciej, pracował wydajnie i sprawniej się zamykał. Niektóre z opisanych poniżej porad wymagają głębszej ingerencji w rejestr systemu operacyjnego. Działanie takie może wpłynąć na stabilność komputera. Dlatego przed wprowadzeniem zmian warto wykonać kopię bezpieczeństwa rejestru. Odpowiedni opis znajdziesz w jednym z następnych rozdziałów. ABC sam optymalizuję komputer Przyśpieszanie uruchamiania systemu operacyjnego to jedna z pierwszych czyn- ności optymalizacyjnych, jakie możemy wykonać. Działania opisane w niniej- szym podrozdziale dają zadowalające wyniki i warto zwrócić na nie uwagę. BootVis Dotyczy: MS Windows XP System MS Windows XP z czasem zaczyna się coraz wolniej uruchamiać. Za taki stan rzeczy odpowiadają różne aplikacje, które instalujemy podczas codziennej pracy. Dlatego warto zrobić z tym porządek. Do optymalizacji startu systemu operacyjnego MS Windows XP będziemy po- trzebować programu o nazwie BootVis autorstwa firmy Microsoft. Program można pobrać ze strony http://download.microsoft.com./download/whistler/BTV/1.0/ WXP/EN-US/bootvis-tool.exe. W przypadku gdy podany odnośnik nie działa, warto poszukać programu za pomocą wyszukiwarki Google. Użycie programu jest stosunkowo proste i po pobraniu pliku musisz wypakować jego zawartość do dowolnego katalogu na dysku swojego komputera. Następnie uruchom plik o nazwie bootvis.exe. Pracę z programem należy zacząć od zdiagnozowania systemu operacyjnego, a dokładniej — jego startu. W tym celu z menu File wybierz opcję New/Next Boot + Drivers Trace — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. BootVis Na zadane przez program pytania odpowiedz twierdząco i spokojnie zaczekaj na ponowne uruchomienie komputera. 92 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista BootVis automatycznie uruchomi ponownie komputer, dlatego zamknij wszystkie aplikacje i zapisz wyniki swojej pracy. W przeciwnym razie zostaną one utracone. Po uruchomieniu komputera spokojnie zaczekaj, aż na ekranie pojawi się okno programu BootVis. Zazwyczaj trwa to kilkanaście sekund i przez ten czas nic nie rób na swoim komputerze. Jeżeli Twój system wymaga logowania, możesz się zalogować. W oknie BootVis pojawią się wykresy obrazujące wyniki analizy systemu. Na pod- stawie tych wykresów możesz określić stopień zużycia procesora podczas uru- chamiana komputera lub znaleźć sterowniki, które najdłużej się uruchamiają. Na rysunkach 4.2 i 4.3 przedstawiłem wyniki badania mojego systemu opera- cyjnego. Rysunek 4.2. Wynik diagnozowania systemu — część pierwsza Zapisz wyniki analizy. Odpowiednie opcje odpowiedzialne za zapis znajdziesz w menu File. Dane te przydadzą się po zakończeniu optymalizacji systemu. Po zbadaniu startu systemu pora zająć się jego optymalizacją. W tym celu z menu Trace wybierz opcję Optimize System — rysunek 4.4. 93 ABC sam optymalizuję komputer Rysunek 4.3. Wynik diagnozowania systemu — część druga Rysunek 4.4. Optymalizacja systemu Również tym razem na wszystkie ewentualne pytania odpowiedz twierdząco i pamiętaj o zamknięciu otwartych programów i zapisaniu dokumentów. BootVis ponownie uruchomi komputer i dokona optymalizacji w starcie syste- mu. Musisz spokojnie zaczekać na ponowne uruchomienie systemu i programu BootVis. Również tym razem nic nie rób i czekaj, aż program sam się wyłączy po wprowadzeniu wszystkich poprawek. Dopiero teraz możesz wykonać ponowną diagnozę i porównać jej wyniki z uprzed- nio zapisanymi danymi. Z moich doświadczeń wynika, że użycie programu opisa- nego w tej poradzie daje znaczną poprawę szybkości startu systemu operacyjnego. 94 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Pamiętaj, że po zmianie sterowników warto ponownie uruchomić BootVis i naj- pierw zdiagnozować, a później zoptymalizować start systemu. Jeżeli jakieś sterowniki uporczywie zajmują dużo czasu podczas uruchamiania komputera, warto się zastanowić nad ich zmianą lub usunięciem z systemu. Często bywa tak, że nie używasz wielu urządzeń i sens ich posiadania bywa znikomy. Dlatego można się zastanowić nad ich wyłączeniem w celu poprawy sprawności systemu operacyjnego. Według danych udostępnionych przez firmę Microsoft optymalny czas uruchamiania komputera z systemem MS Windows XP wynosi 30 sekund. Wyłącz zbędne aplikacje uruchamiane podczas startu systemu Dotyczy: MS Windows XP/Vista Zwróć uwagę, że zaraz po instalacji systemu operacyjnego działa on szybko i stabilnie. Niestety, z chwilą gdy zaczynasz instalować kolejne aplikacje szyb- kość uruchamiania spada, by w skrajnych przypadkach osiągnąć czas rzędu kilku minut. Za taki stan rzeczy odpowiadają niektóre instalowane aplikacje, a dokład- niej te, które są automatycznie uruchamiane w tle. Badanie systemu zacznijmy od opcji Autostart dostępnej po kliknięciu Start/ Wszystkie programy w MS Windows 2000/XP — rysunek 4.5. Rysunek 4.5. Widok zawartości katalogu Autostart po instalacji kilku typowych programów 95 ABC sam optymalizuję komputer Większość tych wpisów ma za zadanie uruchomienie jakiegoś programu lub wcze- śniejsze wczytanie kluczowych części większej aplikacji, np. pakietu MS Office, w celu przyśpieszenia samego uruchamiania konkretnego programu. Uważam jednak, że znacznie lepiej przyśpieszyć start całego komputera niż po- jedynczej aplikacji w przyszłości. Poza tym po co zajmować miejsce w pamięci operacyjnej na przechowywanie plików programu, którego wcale nie musimy akurat w tej chwili używać. Dlatego proponuję usunąć wszystkie zbędne wpisy w Autostarcie i pozostawić jedynie odwołania do tych programów, które faktycz- nie są potrzebne i ich używamy, np. GetRight. W celu usunięcia zbędnych wpisów wystarczy, że klikniesz lewym przyciskiem myszy menu Start, a następnie Wszystkie programy/Autostart. Następnie umieść kursor nad niechcianym wpisem i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a z pod- ręcznego menu wybierz opcję Usuń. Czynność musisz powtórzyć dla wszystkich pozycji w Autostarcie, które chcesz usunąć. System MS Windows pozwala na automatyczne uruchamianie programów na kilka sposobów, a Autostart jest jednym z nich, i to nie najważniejszym. Dlatego aby zoptymalizować uruchamianie systemu, musimy sięgnąć po narzędzia więk- szego kalibru. Zaczniemy od narzędzia msconfig, które jest dostępne w systemie. Aby uruchomić narzędzie msconfig, wystarczy, że klikniesz przycisk Start, a na- stępnie wybierzesz opcję Uruchom. W nowym okienku wpisz msconfig i kliknij przycisk OK. Na ekranie monitora pojawi się okno programu — rysunek 4.6. Za pomocą msconfig możesz kontrolować programy uruchamiane w tle. Rysunek 4.6. Okno programu msconfig W celu wyłączenia zbędnych aplikacji najpierw uruchom program, a następnie przejdź do zakładki Uruchamianie — rysunek 4.7. 96 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Rysunek 4.7. Widok zakładki Uruchamianie programu msconfig W głównej części okna zobaczysz listę aplikacji, które są uruchamiane przez sys- tem w tle podczas startu komputera. Część pozycji widocznych na liście jest konieczna do pracy systemu, ale niektóre programy można spokojnie wyłączyć. Niestety, nie ma jednoznacznego przepisu na to, które elementy można wyłączyć, a które powinny zostać aktywne. Wynika to z faktu, że konfiguracja niemal każdego komputera może być inna. Podczas optymalizacji swojego komputera korzystam z wiedzy i doświadczenia, jakie nabyłem podczas wielu lat pracy z komputerami i przeróżnym oprogramowaniem. Natomiast w przypadku gdy nie wiem, za co odpowiada konkretny program, korzystam z wyszukiwarki Google. Aby skontrolować, do czego służy dana aplikacja, wystarczy przepisać jej na- zwę, np. LaunchApplication, do okna wyszukiwarki Google i sprawdzić, co na ten temat napisali inni użytkownicy. Wśród informacji, jakie znajdziemy w ten sposób, zazwyczaj pojawiają się również dane na temat tego, czy dany program można wyłączyć bez obawy o działanie systemu operacyjnego. W tym konkretnym przypadku program LaunchApplication jest narzędziem bę- dącym częścią pakietu Nokia PC Suite służącego do zarządzania telefonem komór- kowym firmy Nokia. Aplikacja, która jest uruchamiana podczas startu komputera, umieszcza na pasku Start obok systemowego zegara małą ikonę, dzięki której zyskujemy szybszy i wygodniejszy dostęp do programów wspomagających zarzą- dzanie telefonem GSM. Na rysunku 4.8 zamieściłem przykładową informację na temat aplikacji LaunchApplication, którą znalazłem za pomocą wyszukiwarki Google. Jeżeli masz problem z określeniem przeznaczenia danej aplikacji, możesz spraw- dzić dokładniej zawartość kolumny Polecenie widocznej na rysunku 4.9. W ozna- czonym przeze mnie miejscu znajdziesz informacje na temat dokładnej lokalizacji programu, co znacznie ułatwi poszukiwania informacji na temat danej aplikacji. 97 ABC sam optymalizuję komputer Rysunek 4.8. Informacje na temat aplikacji LaunchApplication znalezione za pomocą Google Rysunek 4.9. Dokładniejsze informacje na temat uruchamianego programu znajdziesz w kolumnie Polecenie W podobny sposób możesz szukać dokładniejszych informacji na temat innych programów. Pamiętaj jednak, że jeśli w kolumnie Polecenie znajdziesz informa- cje o tym, że dany program znajduje się w katalogu systemowym, powinieneś zachować szczególną ostrożność. 98 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Aby wyłączyć uruchamianie jakiejś aplikacji, wystarczy kliknąć mały kwadracik obok wpisu — rysunek 4.7. Po wyłączeniu wszystkich zbędnych aplikacji kliknij przycisk OK. Na ekranie monitora pojawi się okno z pytaniem, czy chcesz po- nownie uruchomić komputer. Upewnij się, że masz wyłączone wszystkie progra- my, a wyniki Twojej pracy zostały zapisane na dysku, i wyraź zgodę. Ponowne uruchomienie komputera powinno trwać znacznie krócej niż poprzed- nio. Jeżeli zdarzy się tak, że wyłączyłeś jakąś opcję niepotrzebnie, to wystarczy, że ponownie uruchomisz msconfig i włączysz brakujący program. Następnie zapisz wyniki i przeładuj komputer. Jeżeli wyłączysz zbyt dużo aplikacji za pomocą programu msconfig i system nie będzie chciał się ponownie uruchomić, to możesz skorzystać z trybu awaryjnego i tam przywrócić poprzednie ustawienia. Po wyłączeniu aplikacji za pomocą msconfig podczas pierwszego uruchomienia komputera może pojawić się komunikat informujący o tym, że komputer działa w trybie uruchamiania selektywnego. Nie przejmuj się tym i zamknij odpowiednie okno. Komunikat nie pojawi się ponownie. Opisane powyżej narzędzie msconfig nie jest jedynym sposobem na kontrolę tego, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu. Jednym z najlepszych narzędzi pozwalających kontrolować, jakie programy są uruchamiane, jest bez- płatna aplikacja o nazwie Startup Control Panel, którą można pobrać ze strony http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml. Po zakończeniu instalacji ikona omawianego programu pojawia się w Panelu sterowania — rysunek 4.10. Aby uruchomić aplikację, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę Startup. Na rysunku 4.11 zamieściłem widok okna programu Startup Control Panel. Zwróć uwagę, że w górnej części znajduje się kilka zakładek, w których zebrano pro- gramy uruchamiane podczas startu komputera. n HKLM/Run — zakładka zawiera wykaz programów uruchamianych dla wszystkich użytkowników. Ustawienia dotyczą rejestru systemowego. n HKCU/Run — zakładka zawiera wykaz programów uruchamianych przez konkretnego użytkownika. Ustawienia dotyczą rejestru systemowego. 99 ABC sam optymalizuję komputer Rysunek 4.10. Widok Panelu sterowania z zainstalowanym programem Startup Control Panel Rysunek 4.11. Wyłączanie zbędnych programów, które uruchamiają się automatycznie podczas startu komputera 100 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista n Startup (user) — zakładka zawiera wykaz programów uruchamianych przez konkretnego użytkownika. Ustawienia dotyczą folderu Autostart. n Startup(common) — zakładka zawiera wykaz programów uruchamianych przez wszystkich użytkowników. Ustawienia dotyczą folderu Autostart. n Run Once — zakładka zawiera wykaz programów, które zostaną uruchomione tylko jeden raz podczas następnego restartu systemu operacyjnego. W tej zakładce zazwyczaj nie ma wyszczególnionych programów. W związku z tym, że poszczególne programy korzystają z różnych sposobów uruchamiania, musisz przejrzeć pierwsze cztery z wymienionych w powyższej zakładce. Również w tym przypadku powinieneś sprawdzić, do czego służy dany program (jeżeli masz wątpliwości, skorzystaj z wyszukiwarki Google i metody opisanej nieco wcześniej), i w momencie gdy okaże się on zbędny, kliknij w nazwę prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu wybierz opcję Disable (aby wyłączyć) lub Delete (aby całkowicie skasować polecenie uruchamiające aplika- cję). Po zakończeniu zmiany ustawień domyślnie uruchamianych programów wyłącz program. Jeżeli korzystasz z systemu MS Windows Vista zamiast Startup Control Panel powinieneś skorzystać z aplikacji wbudowanej w nową wersję okienek. Mam tutaj na myśli program o nazwie Zarządzanie programami startowymi, który jest częścią większej aplikacji Windows Defender. Dostęp do programu jest bardzo prosty i wystarczy otworzyć Panel sterowania, odszukać opcję Programy i kliknąć Zmień programy startowe — rysunek 4.12. Po uruchomieniu programu na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 4.13. W lewej kolumnie znajduje się lista uruchamianych programów. Po wskazaniu konkretnej pozycji na liście w prawej części okna zobaczymy szczegółowe informacje na temat danej aplikacji. Aby wyłączyć program, wy- starczy kliknąć przycisk Wyłącz. Można również skorzystać z przycisku Usuń, aby definitywnie usunąć wpis wywołujący daną aplikację. Wszystkie zmiany, które wprowadziłeś, korzystając z metod opisanych w niniej- szym podrozdziale, wymagają ponownego uruchomienia komputera, aby zoba- czyć ich efekt. Na rysunku 4.14 oraz 4.15 widać system operacyjny mojego komputera przed i po optymalizacji uruchamianych automatycznie aplikacji. Zwróć uwagę na licz- bę uruchomionych procesów oraz zajętość pamięci RAM. 101 ABC sam optymalizuję komputer Rysunek 4.12. Mechanizm zarządzania programami startowymi w MS Windows Vista Rysunek 4.13. Kontrola automatycznie uruchamianych programów w MS Windows Vista 102 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Rysunek 4.14. System Windows XP przed optymalizacją automatycznie uruchamianych programów Usługi systemowe w MS Windows Dotyczy: MS Windows XP/Vista System MS Windows posiada szereg usług systemowych, które domyślnie są uru- chamiane wraz z systemem. Część tych usług jest potrzebna do prawidłowej pracy systemu. Jednak znajdziemy również kilka usług, które spokojnie można wyłączyć bez szkody dla Twojego MS Windows. Wyłączenie zbędnych usług odciąży procesor, zwolni pamięć RAM oraz przyśpieszy uruchamianie całego sys- temu operacyjnego. Poniżej zamieściłem opis usług oraz informacje, jak można je wyłączyć. 103 ABC sam optymalizuję komputer Rysunek 4.15. System Windows XP po optymalizacji automatycznie uruchamianych programów By wykonać operacje opisane poniżej, musisz się zalogować do systemu na konto z uprawnieniami administratora. Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu się na konto z prawami administratora kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom, wpisz services.msc i naciśnij OK. Po kilkunastu sekundach na ekranie pojawi się okno podobne do tego z ry- sunku 4.16. Aby włączyć lub wyłączyć usługę, musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję na liście i z menu podręcznego wybrać opcję Właściwości. W nowym oknie — rysunek 4.17 — musisz zmienić ustawienia zaznaczonej opcji. 104 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Rysunek 4.16. Zmiana ustawień usług systemowych Rysunek 4.17. Zmiana ustawień właściwości uruchamiania usługi systemowej W sekcji Typ uruchomienia masz do wyboru trzy możliwości: Automatyczny, Ręczny oraz Wyłączony. Pierwsza opcja spowoduje automatyczne uruchomienie usługi podczas startu systemu. Opcja Ręczny działa tak, że w przypadku gdy dana usługa okaże się konieczna, zostanie uruchomiona. Natomiast ostatniego ustawienia nie ma sensu tłumaczyć, gdyż jego znaczenie jest oczywiste. 105 ABC sam optymalizuję komputer Wyłączenie usług kluczowych dla działania systemu operacyjnego może spowodować uszkodzenie systemu. W takiej sytuacji pozostaje reinstalacja systemu lub skorzystanie z konsoli naprawczej. W tabeli 4.1 opisałem najważniejsze usługi systemu MS Windows XP oraz po- dałem domyślne i zalecane ustawienia. Na tej podstawie możesz wprowadzić zmiany w konfiguracji swojego komputera. Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP Nazwa usługi Opis Aktualizacje automatyczne Aplikacja systemowa modelu COM+ Bufor wydruku ClipBook DDE Sieci Distributed Transaction Coordinator Dostęp do urządzeń interfejsu HID DSDM DDE sieci Mechanizm automatycznych aktualizacji sytemu. Co jakiś czas system sprawdza na stronie firmy Microsoft, czy dostępne są poprawki dla systemu. Obsługa standardu COM+. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatycznie Wyłączony Ręcznie Ręcznie Ładuje pliki do pamięci w celu przyśpieszenia wydruku. Obsługuje podgląd systemowego schowka. Zapewnia transport sieciowy i zabezpiecza dynamiczną wymianę danych. Obsługuje transakcje na linii bazy danych — aplikacje. Automatycznie Wyłącz, jeżeli nie używasz drukarki Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Obsługuje zdalne kontrolery gier. Wyłączony Wyłączony Obsługuje dzielenie informacji w sieci. Ręcznie Ręcznie Dziennik zdarzeń Obsługuje wysyłanie komunikatów Automatycznie Automatycznie wysyłanych przez zainstalowane programy i zapisywanie ich do dziennika zdarzeń. 106 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Dzienniki wydajności i alerty Harmonogram zadań Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play Instalator Windows Instrumentacja zarządzania Windows Zapisuje informacje o wydajności i nieprawidłowościach w pracy systemu. Odpowiada za działanie Harmonogramu zadań używanego do programowania wykonania jakichś czynności o zadanym czasie. Zapewnia obsługę urządzeń Plug and Play Zapewnia instalację, usuwanie i naprawę programów. Dostarcza interfejs i model obiektowy w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach. Karta inteligentna Zarządza kartami inteligentnymi czytanymi przez dany komputer. Udostępnia informacje biblioteki wydajności. Zarządza automatyczną konfiguracją sieci Rozpoznaje i buforuje nazwy DNS. Konserwuje łącza między plikami systemu NTFS w komputerze lub komputerach w domenie sieciowej. Zarządza obsługą kompozycji stosowanych przez użytkownika. Klient DNS Klient śledzenia łączy rozproszonych Karta wydajności WMI Klient DHCP Kompozycje Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Zapewnia obsługę kart bezprzewodowych. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Wyłączony Ręcznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Wyłączone Auto Auto Wyłączony, jeżeli nie używasz interfejsu LUNA Wyłączone 107 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Kopiowanie woluminów w tle Logowanie do sieci Logowanie pomocnicze Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) Magazyn chroniony Magazyn wymienny Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego Menedżer dysków logicznych Menedżer kont zabezpieczeń Implementuje kopie woluminów w tle używane dla kopii zapasowej i do innych celów i zarządza nimi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, kopie w tle będą niedostępne dla kopii zapasowej, co może spowodować błąd kopii zapasowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać Obsługuje uwierzytelnianie zdarzeń podczas logowania się do komputerów pracujących w domenie. Umożliwia uruchamianie procesów z użyciem alternatywnych poświadczeń. Zarządza bazą danych dla RPC. Zapewnia chroniony magazyn dla wrażliwych danych, takich jak klucze prywatne, w celu ich ochrony przed dostępem niepowołanych usług, procesów lub użytkowników. Zarządza nośnikami wymiennymi. Tworzy połączenie do sieci zdalnej za każdym razem, gdy dowolny program odwołuje się do nazwy lub adresu zdalnego systemu DNS lub NetBIOS. Wykrywa i monitoruje nowe dyski twarde i wysyła informacje o woluminach do usługi administracyjnej Menedżera dysków logicznych w celu konfiguracji. Przechowuje informacje o zabezpieczeniach dla kont użytkowników lokalnych. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie lub (w przypadku braku sieci) wyłączone Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Wyłączone Ręcznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie 108 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Tworzy połączenia sieciowe. Automatycznie Automatycznie Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny Menedżer przekazywania Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego MS Software Shadow Copy Provider NetMeeting Remote Desktop Sharing Numer seryjny nośnika przenośnego Plug and Play Połączenia sieciowe Pomoc i obsługa techniczna Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Wyłączony, chyba że chcesz korzystać ze zdalnej pomocy Zarządza synchronicznymi i asynchronicznymi transferami plików między komputerami klienckimi a serwerami w sieci. Zarządza i steruje usługą Pomoc zdalna. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, Pomoc zdalna stanie się niedostępna. Przed zatrzymaniem usługi zobacz kartę Zależności w oknie dialogowym Właściwości. Zarządza kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu, wykonanymi przez usługę kopiowania woluminów w tle. Jeżeli usługa jest zatrzymana, nie można zarządzać kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu. Umożliwia autoryzowanym użytkownikom zdalne uzyskiwanie dostępu do Twojego pulpitu Windows za pomocą programu NetMeeting. Pobiera numer seryjny każdego przenośnego odtwarzacza muzycznego podłączonego do tego komputera. Obsługa mechanizmu Plug and Play. Automatycznie Automatycznie Zarządza obiektami w folderze Połączenia sieciowe i telefoniczne, w którym można wyświetlać zarówno połączenia sieci lokalnej (LAN), jak i połączenia zdalne. Umożliwia działanie Centrum pomocy i obsługi technicznej na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, Centrum pomocy i obsługi technicznej będzie niedostępne. Automatycznie Wyłączone Automatycznie Ręcznie Ręczny Wyłączony Ręcznie Ręcznie 109 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Pomoc TCP/IP NetBIOS Pomocnik karty inteligentnej Posłaniec Przeglądarka komputera QoS RSVP Rejestr zdalny Routing i dostęp zdalny Włącza obsługę systemu NetBIOS w usłudze TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw systemu NetBIOS. Umożliwia temu komputerowi obsługę czytników kart inteligentnych starszego typu, innego niż plug and play. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie obsługiwał czytnika kart inteligentnych starszego typu. Przesyła wiadomości usług net send i Urządzenie alarmowe między klientami i serwerami. Ta usługa nie jest powiązana z usługą Windows Messenger. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, wiadomości Urządzenia alarmowego nie będą przesyłane. Utrzymuje aktualną listę komputerów w sieci i dostarcza ją do komputerów wyznaczonych jako przeglądarki. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, lista nie będzie aktualizowana ani zachowywana. Zapewnia możliwość ustawienia sygnalizacji i kontroli ruchu lokalnego dla programów korzystających z technologii QoS i apletów kontrolujących. Umożliwia użytkownikom zdalnym modyfikowanie ustawień rejestru na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, rejestr będą mogli modyfikować tylko użytkownicy tego komputera. Oferuje usługi routingu firmom w środowiskach sieci lokalnych i rozległych. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Wyłączone Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Wyłączony, chyba że chcesz umożliwić modyfikację rejestru przez sieć Wyłączone Wyłączone 110 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Wyłączone Nazwa usługi Opis Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows Serwer Stacja robocza System zdarzeń COM+ Telefonia Zbiera i magazynuje informacje o konfiguracji sieci i lokalizacji sieciowej, powiadamiając aplikacje o zmianach tych informacji. Dostarcza sterownikom (i pobiera od nich) informacje o zarządzaniu systemami. Oferuje udostępnianie w sieci plików, drukarek i potoków dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te staną się niedostępne. Tworzy i zachowuje połączenia sieciowe klientów z serwerami zdalnymi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, połączenia te staną się niedostępne. Obsługuje usługę zawiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybowania składników modelu COM (Component Object Model). Jeżeli usługa zostanie zatrzymana, usługa SENS zostanie zamknięta i nie będzie mogła dostarczać informacji o logowaniu i wylogowaniu. Zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii i połączeniami głosowymi opartymi na protokole IP na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa. 111 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Telnet Urządzenie alarmowe Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych Usługa bramy warstwy aplikacji Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI Usługa Czas systemu Windows Usługa indeksowania Umożliwia użytkownikowi zdalnemu zalogowanie się na tym komputerze i obsługuje różne klienty usługi Telnet TCP/IP, w tym komputery z systemami Unix i Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcja dostępu użytkowników zdalnych do programów może stać się niedostępna. Powiadamia wybranych użytkowników i komputery o alertach administracyjnych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, programy korzystające z alertów administracyjnych nie będą ich odbierać. Konfiguruje dyski twarde i woluminy. Usługa działa tylko dla procesów konfiguracyjnych, a następnie zatrzymuje się. Zapewnia obsługę dodatków protokołów innych firm dla Udostępniania połączenia internetowego i Zapory połączenia internetowego. Zarządza nagrywaniem dysków CD za pomocą interfejsu IMAPI (ang. Image Mastering Applications Programming Interface). Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, nie będzie można nagrywać dysków CD na tym komputerze. Zachowuje synchronizację daty i godziny na wszystkich klientach i serwerach w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, synchronizacja daty i godziny stanie się niedostępna. Indeksuje zawartość i właściwości plików na komputerach lokalnych i zdalnych; zapewnia szybki dostęp do plików dzięki elastycznemu językowi wykonywania kwerend. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręcznie Wyłączone Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie lub wyłączone, gdy komputer nie jest podłączony do internetu Wyłączone Ręcznie 112 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Usługa inteligentnego transferu w tle Usługa NT LM Security Support Provider Usługa odnajdywania SSDP Usługa przywracania systemu Usługa raportowania błędów Usługi IPSEC Usługi kryptograficzne Usługi terminalowe Używa przepustowości bezczynnej sieci do transferu danych. Zapewnia zabezpieczenia dla programów korzystających z usługi zdalnego wywoływania procedury (RPC) i używających transportu innego niż potoki nazwane. Włącza odnajdywanie urządzeń UPnP w tej sieci domowej. Wykonuje funkcje przywracania systemu. Aby zatrzymać usługę, wyłącz Przywracanie systemu na karcie Przywracanie systemu w Mój komputer/Właściwości. Umożliwia raportowanie błędów dla usług i aplikacji działających w niestandardowych środowiskach. Zarządza zasadami zabezpieczeń IP i uruchamia sterownik ISAKMP/ Oakley (IKE) i sterownik zabezpieczeń IP. Zapewnia trzy usługi zarządzania: Usługę bazy danych wykazu, która potwierdza podpisy plików systemu Windows, Usługę chronionego magazynu głównego, która dodaje i usuwa certyfikaty zaufanego głównego urzędu certyfikacji z tego komputera i Usługę kluczy, która pomaga zarejestrować ten komputer dla certyfikatów. Pozwala wielu użytkownikom na interaktywne połączenia z komputerem oraz na wyświetlanie pulpitów i aplikacji na komputerach zdalnych. Podstawa dla pulpitu zdalnego (w tym pulpitu zdalnego dla administratorów), szybkiego przełączania użytkowników, pomocy zdalnej i serwera terminali. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Wyłączona Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Wyłączony, chyba że używasz zdalnego pulpitu 113 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.1. Optymalizacja usług MS Windows XP (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis WebClient Windows Audio Windows Image Acquisition (WIA) Wykrywanie sprzętu powłoki Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego Zarządzanie aplikacjami Zasilacz awaryjny (UPS) Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym Zdalne wywoływanie procedur (RPC) Zgodność szybkiego przełączania użytkowników Umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie i modyfikowanie plików w internecie oraz dostęp do nich. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te będą niedostępne. Zarządza urządzeniami audio dla programów systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia audio i efekty nie będą działały właściwie. Zapewnia usługi pozyskiwania obrazów dla skanerów i aparatów fotograficznych. Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i (lub) blokowania dostępu intruzom wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej. Zapewnia usługi związane z instalacją oprogramowania, takie jak Przypisz, Opublikuj i Usuń. Zarządza zasilaczem awaryjnym (UPS) podłączonym do komputera. Śledzi zdarzenia systemowe, takie jak zdarzenia związane z logowaniem do systemu Windows, siecią i zasilaniem. Zawiadamia o tych zdarzeniach subskrybentów systemu zdarzeń COM+. Zapewnia program mapowania punktów końcowych i rozmaite inne usługi RPC. Zapewnia zarządzanie aplikacjami, które wymagają pomocy w środowisku wielu użytkowników. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatycznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie Ręcznie, chyba że nie używasz UPS — wtedy usługę można wyłączyć Automatycznie Ręcznie Automatycznie Automatycznie Ręcznie Ręcznie 114 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Jeżeli używasz systemu MS Windows Vista, to również możesz zoptymalizo- wać usługi systemowe. Dostęp do odpowiedniego narzędzia jest możliwy m.in. po wpisaniu polecenia services.msc w polu Uruchom i naciśnięciu klawisza Enter — rysunek 4.18. Rysunek 4.18. Uruchamianie programu do zarządzania usługami w systemie MS Windows Vista W tabeli 4.2 zamieściłem wykaz usług wraz z opisem oraz informacjami o zale- canym ustawieniu. Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista Nazwa usługi Opis Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Agent ochrony dostępu do sieci Włącza funkcję ochrony dostępu do sieci (NAP) na komputerach klienckich Ręczny Agent zasad IPsec Zabezpieczenia protokołu Automatyczny internetowego (protokół IPsec) obsługują uwierzytelnianie elementów Ręczny, a w kompu- terach bez sieci — Wyłączony 115 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Wyłącz jeżeli nie używasz drukarki Automatyczny (opóźnione uruchamianie) Ręczny Automatyczny (opóźnione uruchamianie) Ręczny Ręczny Ręczny Nazwa usługi Opis Aplikacja systemowa modelu COM+ Autokonfiguracja sieci WLAN Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej Bufor wydruku Zarządza konfiguracją i śledzeniem składników opartych na modelu COM+. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość składników opartych na modelu COM+ nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Ta usługa wylicza karty WLAN oraz zarządza połączeniami i profilami sieci WLAN. Ta usługa wykonuje uwierzytelnianie metodą IEEE 802.1X w interfejsach Ethernet. Ładuje pliki do pamięci w celu późniejszego wydrukowania. Centrum zabezpieczeń Monitoruje ustawienia zabezpieczeń i konfiguracje systemu. Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft Dostęp do urządzeń interfejsu HID Zarządza kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu, wykonanymi przez Usługę kopiowania woluminów w tle. Jeżeli usługa jest zatrzymana, nie można zarządzać kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu. Jeżeli ta usługa jest wyłączona, uruchomienie każdej usługi jawnie od niej zależnej nie powiedzie się. Umożliwia rodzajowy dostęp do urządzeń interfejsu HID, który uaktywnia i obsługuje używanie wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji na klawiaturze i innych urządzeń multimedialnych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, przyciski akcji sterowane przez tę usługę nie będą działać. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 116 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Dysk wirtualny Dziennik zdarzeń systemu Windows Dzienniki wydajności i alerty Faks Udostępnia usługi zarządzające dyskami, woluminami, systemami plików i obiektami macierzy sprzętowych, takimi jak podsystemy, jednostki LUN, kontrolery itp. Ta usługa zarządza zdarzeniami i dziennikami zdarzeń. Obsługuje ona rejestrowanie zdarzeń, kwerendy dotyczące zdarzeń, subskrybowanie zdarzeń, archiwizowanie dzienników zdarzeń i zarządzanie metadanymi zdarzeń. Umożliwia wyświetlanie zdarzeń w formacie XML i zwykłego tekstu. Zatrzymanie tej usługi może naruszyć zabezpieczenia systemu i zmniejszyć jego niezawodność. Usługa Dzienniki wydajności i alerty zbiera dane dotyczące wydajności z komputerów lokalnych lub zdalnych na podstawie wstępnie skonfigurowanych parametrów harmonogramu, a następnie zapisuje dane w dzienniku lub wyzwala alert. Jeśli ta usługa będzie zatrzymana, informacje dotyczące wydajności nie będą zbierane. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów, używając zasobów faksu dostępnych na komputerze lub w sieci. Grupowanie sieci równorzędnej Zapewnia usługi grupowania sieci równorzędnej. Ręczny Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Ręczny Wyłączony (chyba że w swoim komputerze używasz karty faks- modemowej) Ręczny 117 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Wyłączony Nazwa usługi Opis Harmonogram klas multimediów Harmonogram zadań Host dostawcy odnajdowania funkcji Host systemu diagnostyki Host urządzenia UPnP Umożliwia nadawanie względnych priorytetów jednostkom pracy na podstawie systemowych priorytetów zadań. Usługa ta przeznaczona jest głównie dla aplikacji multimedialnych. Jeśli zostanie ona zatrzymana, poszczególne zadania powrócą do domyślnych priorytetów. Umożliwia użytkownikowi konfigurowanie i planowanie automatycznych zadań na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zadania te nie będą uruchamiane o wyznaczonej godzinie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Proces hosta dla dostawców odnajdowania funkcji. Usługa Host systemu diagnostyki umożliwia wykrywanie problemów, rozwiązywanie problemów i rozpoznawanie składników systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, niektóre funkcje diagnostyczne przestaną działać. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie możliwe uruchamianie żadnych usług jawnie od niej zależnych. Umożliwia obsługiwanie urządzeń UPnP na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, wszystkie obsługiwane urządzenia UPnP przestaną działać i nie będzie można dodać żadnych nowych obsługiwanych urządzeń. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 118 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Host usługi diagnostyki Informacje o aplikacji Instalator modułów systemu Windows Instalator Windows Usługa Host usługi diagnostyki umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów oraz rozpoznawanie składników systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, niektóre funkcje diagnostyczne przestaną działać. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie możliwe uruchamianie żadnych usług jawnie od niej zależnych. Umożliwia uruchamianie aplikacji interaktywnych z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, użytkownicy nie będą mogli uruchamiać aplikacji z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi, których mogą wymagać do wykonywania żądanych zadań użytkownika. Umożliwia instalowanie, modyfikowanie i usuwanie aktualizacji oraz składników opcjonalnych systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, instalowanie lub odinstalowywanie aktualizacji systemu Windows dla tego komputera może kończyć się niepowodzeniem. Dodaje, modyfikuje i usuwa aplikacje dostarczane jako pakiet Instalatora Windows (*.msi). Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny 119 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Nazwa usługi Opis Instrumentacja zarządzania Windows Izolacja klucza CNG Karta inteligentna Klient DHCP Dostarcza interfejs i model obiektowy w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość oprogramowania opartego na systemie Windows nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, uruchomienie usług od niej zależnych nie powiedzie się. Usługa izolacji klucza CNG jest obsługiwana w procesie LSA. Ta usługa zapewnia izolację procesu klucza dla kluczy prywatnych i skojarzonych operacji kryptograficznych zgodnie z wymaganiami kryteriów wspólnych. Usługa przechowuje długotrwałe klucze i używa ich w bezpiecznym procesie zgodnym z wymaganiami kryteriów wspólnych. Zarządza dostępem do kart inteligentnych czytanych przez ten komputer. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie mógł czytać kart inteligentnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Rejestruje i aktualizuje adresy IP i rekordy DNS dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie odbierał dynamicznych adresów IP i aktualizacji DNS. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 120 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatyczny Automatyczny Automatyczny Wyłączony Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Nazwa usługi Opis Klient DNS Klient śledzenia łączy rozproszonych Klient zasad grupy Kolektor zdarzeń systemu Windows Usługa Klient DNS (dnscache) buforuje nazwy systemu DNS (Domain Name System) i rejestruje pełną nazwę komputera dla tego komputera. Jeśli usługa zostanie zatrzymana, nazwy DNS będą nadal rozpoznawane. Jednak wyniki kwerend nazw DNS nie będą buforowane i nazwa komputera nie będzie rejestrowana. Jeśli usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Utrzymuje łącza między plikami systemu NTFS na komputerze lub między komputerami w sieci. Usługa jest odpowiedzialna za stosowanie ustawień skonfigurowanych przez administratorów dla komputera i użytkowników za pośrednictwem składnika zasad grupy. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, ustawienia nie zostaną zastosowane, a aplikacjami i składnikami nie będzie można zarządzać przez zasady grupy. Wszelkie składniki i aplikacje zależne od składnika zasad grupy mogą nie funkcjonować przy zatrzymanej lub wyłączonej usłudze. Ta usługa zarządza trwałymi subskrypcjami zdarzeń ze zdalnych źródeł obsługujących protokół WS-Management. Obejmuje to dzienniki zdarzeń systemu Windows Vista, sprzęt i źródła zdarzeń z obsługą interfejsu IPMI. Usługa przechowuje zdarzenia przesyłane dalej w lokalnym dzienniku zdarzeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, nie będzie możliwe tworzenie subskrypcji zdarzeń i akceptowanie zdarzeń przesyłanych dalej. 121 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Nazwa usługi Opis Kolory w systemie Windows Kompozycje Konfiguracja usług terminalowych Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows Usługa WcsPlugInService obsługuje model koloru urządzeń innych firm dla funkcji Kolory w systemie Windows oraz moduły dodatków plug-in modelu mapy gamy kolorów. Te moduły dodatków plug-in są specyficznymi dla dostawcy rozszerzeniami urządzeń kolorów podstawowych funkcji Kolory w systemie Windows i modeli map gamy kolorów. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WcsPlugInService spowoduje wyłączenie tej funkcji rozszerzeń, a funkcja Kolory w systemie Windows będzie używać przetwarzania modelu podstawowego zamiast przetwarzania określonego przez dostawcę. Może to spowodować niedokładne renderowanie kolorów. Zapewnia zarządzanie kompozycjami obsługiwanymi przez użytkownika. Usługa Konfiguracja usług terminalowych odpowiada za wszystkie działania konfiguracji i obsługę sesji związaną z usługami terminalowymi i pulpitem zdalnym, które wymagają kontekstu systemowego. Obejmują one foldery tymczasowe poszczególnych sesji, kompozycje usług terminalowych i certyfikaty usług terminalowych. Zarządza urządzeniami audio dla usługi Audio systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia i efekty audio nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 122 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Wyłączony (chyba że używasz funkcji kontroli rodzicielskiej) Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Ręczny Nazwa usługi Opis Kontrola rodzicielska Koordynator transakcji rozproszonych Kopia zapasowa systemu Windows Kopiowanie woluminów w tle Licencjonowanie oprogramowania Logowanie pomocnicze Ta usługa włącza w systemie funkcję kontroli rodzicielskiej systemu Windows. Jeśli ta usługa nie jest uruchomiona, kontrola rodzicielska nie będzie działać. Koordynuje transakcje obejmujące zasięgiem wiele menedżerów zasobów, takich jak bazy danych, kolejki wiadomości i systemy plików. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te transakcje nie zostaną przeprowadzone. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi bezpośrednio od niej zależne przestaną się uruchamiać. Zapewnia możliwości kopii zapasowej i przywracania systemu Windows. Zarządza i implementuje kopie woluminów w tle używane dla kopii zapasowej i do innych celów. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, kopie w tle będą niedostępne dla kopii zapasowej, co może spowodować błąd kopii zapasowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Umożliwia pobieranie, instalowanie i egzekwowanie licencji cyfrowych na system Windows i aplikacje pracujące w systemie Windows. Jeśli usługa jest wyłączona, system operacyjny i licencjonowane aplikacje mogą pracować w trybie ograniczonej funkcjonalności. Umożliwia uruchamianie procesów z użyciem alternatywnych poświadczeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten typ dostępu poprzez logowanie stanie się niedostępny. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 123 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Ręczny Ręczny Nazwa usługi Opis Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) Magazyn chroniony Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego Menedżer kont zabezpieczeń Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny Zarządza bazą danych usługi nazw RPC. Zapewnia chroniony magazyn dla poufnych danych, takich jak hasła, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem nieautoryzowanych usług, procesów lub użytkowników. Tworzy mapę sieci, która obejmuje informacje o topologii komputerów PC i urządzeń (łączności między nimi) oraz metadane opisujące każdy komputer PC i urządzenie. Jeśli ta usługa jest wyłączona, mapa sieci nie będzie funkcjonować prawidłowo. Tworzy połączenie do sieci zdalnej za każdym razem, gdy dowolny program odwołuje się do nazwy lub adresu zdalnego systemu DNS lub NetBIOS. Uruchomienie tej usługi informuje inne usługi, że Menedżer kont zabezpieczeń jest gotowy do akceptowania żądań. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że inne usługi w systemie nie będą powiadamiane o gotowości Menedżera kont zabezpieczeń, przez co usługi te mogą być uruchamiane nieprawidłowo. Tej usługi nie należy wyłączać. Zarządza połączeniami telefonicznymi i połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wykonywanymi z tego komputera do Internetu lub innych sieci zdalnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. 124 Optymalizacja MS Windows XP i MS Windows Vista Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis Zapewnia usługi uruchamiania i obsługi Menedżera okien pulpitu. Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu Menedżer tożsamości sieci równorzędnej Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 Moduł wyliczający magistrali PnP-X IP Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP Domyślne ustawienie Zalecane ustawienie Automatyczny Automatyczny Zapewnia usługę tożsamości dla sieci równorzędnej. Ręczny Ręczny Microsoft .NET Framework NGEN Ręczny Ręczny Ręczny Ręczny Automatyczny Automatyczny Usługa modułu wyliczającego magistrali PnP-X IP zarządza magistralą sieci wirtualnej. Odkrywa ona urządzenia połączone z siecią przy użyciu protokołów odkrywania SSDP/WS i nadaje im obecność w systemie PnP. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, w systemie PnP nie będzie utrzymywana obecność urządzeń NCD. Wszystkie scenariusze oparte na technologii pnpx przestaną działać. Usługa IKEEXT obejmuje moduły obsługi wymiany kluczy IKE (Internet Keying Exchange) i AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Te moduły obsługi kluczy służą do uwierzytelniania i wymiany kluczy w protokole IPsec (Internet Protocol security). Zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT spowoduje wyłączenie wymiany kluczy IKE i AuthIP z komputerami równorzędnymi. Typowa konfiguracja protokołu IPsec przewiduje korzystanie z modułu IKE lub AuthIP i dlatego zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT może spowodować niepowodzenie protokołu IPsec i naruszenie zabezpieczeń systemu. Zdecydowanie zaleca się uruchomienie usługi IKEEXT. 125 ABC sam optymalizuję komputer Tabela 4.2. Optymalizacja usług MS Windows Vista (ciąg dalszy) Nazwa usługi Opis NetLogon Odnajdywanie SSDP Podtrzymuje kanał zabezpieczeń między tym komputerem a kontrolerem domeny w celu uwierzytelniania użytkowników i usług. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, komputer może nie uwierzytelniać użytkowników i usług, a kontroler domeny może nie rejestrować rekordów DNS. Jeśli ta usługa z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC sam optymalizuję komputer
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: