Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 005550 18981011 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie - książka
ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: , , Liczba stron: 1792
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2846-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> visual basic - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doborowi autorzy - wyśmienita książka. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ASP.NET!

Platforma ASP.NET to główny konkurent języka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz dynamicznych stron internetowych. Każda jej wersja dostarcza wiele interesujących ulepszeń, a wśród nich te najważniejsze - pozwalające na zdjęcie z programisty obowiązku pisania dużych ilości nudnego kodu, bez którego jeszcze niedawno aplikacja nie mogłaby istnieć.

Niniejsza książka została napisana przez grupę wyjątkowych autorów. Bill Evjen to najaktywniejszy promotor technologii .NET, Scott Hanselman to główny menedżer w jednym z działów firmy Microsoft, prowadzący szkolenia dotyczące ASP.NET na całym świecie, a Devin Rader to pracownik firmy Infragistics. Ta doborowa trójka stworzyła świetny podręcznik, w całości poświęconą ASP.NET. Znajdziesz w niej informacje na temat stosowania języków VisualBasic oraz C# do tworzenia dynamicznych stron. Dowiesz się, jak wykorzystać kontrolki serwerowe, budować aplikacje z wykorzystaniem wzorca MVC oraz tchnąć życie w strony za pomocą technologii AJAX. Te i wiele innych bezcennych informacji, porad i wskazówek odkryjesz dzięki tej wyjątkowej książce!

Sprawdź, jaka moc drzemie w platformie ASP.NET!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Autor: Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader Tłumaczenie: Wojciech Moch, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2846-9 Tytuł oryginału: Professional ASP.NET 4 in C# and VB Format: 172×245, stron: 1792 Doborowi autorzy – wyśmienita książka. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ASP.NET! • Jakie kontrolki serwerowe udostępnia ASP.NET 4? • Jak monitorować stan aplikacji ASP.NET? • Jak zapewnić najwyższą wydajność aplikacji? Platforma ASP.NET to główny konkurent języka Java w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz dynamicznych stron internetowych. Każda jej wersja dostarcza wiele interesujących ulepszeń, a wśród nich te najważniejsze – pozwalające na zdjęcie z programisty obowiązku pisania dużych ilości nudnego kodu, bez którego jeszcze niedawno aplikacja nie mogłaby istnieć. Niniejsza książka została napisana przez grupę wyjątkowych autorów. Bill Evjen to najaktywniejszy promotor technologii .NET, Scott Hanselman to główny menedżer w jednym z działów firmy Microsoft, prowadzący szkolenia dotyczące ASP.NET na całym świecie, a Devin Rader to pracownik firmy Infragistics. Ta doborowa trójka stworzyła świetny podręcznik, w całości poświęconą ASP.NET. Znajdziesz w niej informacje na temat stosowania języków VisualBasic oraz C# do tworzenia dynamicznych stron. Dowiesz się, jak wykorzystać kontrolki serwerowe, budować aplikacje z wykorzystaniem wzorca MVC oraz tchnąć życie w strony za pomocą technologii AJAX. Te i wiele innych bezcennych informacji, porad i wskazówek odkryjesz dzięki tej wyjątkowej książce! • Produktywność programistów • Infrastruktura i tworzenie aplikacji ASP.NET • Środowisko ADO.NET • Kompilacja aplikacji ASP.NET • Monitorowanie stanu aplikacji • Kontrolki serwerowe • Wykorzystanie stron wzorcowych • Kompozycje i skórki • Wykonywanie zapytań z wykorzystaniem LINQ • Wykorzystanie formatu XML • Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET • Instrumentacja Sprawdź, jaka moc drzemie w platformie ASP.NET! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treści Wstęp ............................................................................................................. 29 Rozdział 1. Środowiska do tworzenia aplikacji i stron .................................................. 53 Opcje lokalizacji aplikacji ............................................................................................54 Wbudowany serwer WWW ..................................................................................54 IIS ..............................................................................................................................56 FTP ...........................................................................................................................57 Strony internetowe wymagające FrontPage Extensions ...................................57 Opcje struktury strony ASP.NET ...............................................................................58 Model inline ............................................................................................................60 Model code-behind ................................................................................................62 Dyrektywy strony ASP.NET 4 ....................................................................................64 @Page .......................................................................................................................65 @Master ...................................................................................................................69 @Control ..................................................................................................................70 @Import ...................................................................................................................71 @Implements ..........................................................................................................74 @Register .................................................................................................................74 @Assembly ..............................................................................................................75 @PreviousPageType ...............................................................................................75 @MasterType ..........................................................................................................76 @OutputCache ........................................................................................................76 @Reference ..............................................................................................................77 Zdarzenia strony ASP.NET .........................................................................................77 Praca z mechanizmem postback .................................................................................79 Mechanizm cross-page posting ..................................................................................79 Katalogi aplikacji ASP.NET ........................................................................................85 Katalog AppCode ...................................................................................................86 Katalog App_Data ..................................................................................................90 Katalog App_Themes ............................................................................................90 Katalog App_GlobalResources .............................................................................91 App_LocalResources ..............................................................................................91 App_WebReferences ..............................................................................................91 App_Browsers .........................................................................................................91 Kompilacja .....................................................................................................................92 8 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Build Providers .............................................................................................................96 Korzystanie z wbudowanych klas BuildProvider ...............................................97 Korzystanie z własnych klas BuildProvider ........................................................98 Global.asax ...................................................................................................................103 Praca z klasami w VS 2010 ........................................................................................107 Podsumowanie ............................................................................................................110 Rozdział 2. Kontrolki serwerowe ASP.NET i skrypty po stronie klienta ....................111 Kontrolki serwerowe ASP.NET ................................................................................112 Typy kontrolek serwerowych ..............................................................................112 Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem kontrolek serwerowych ...................114 Praca ze zdarzeniami kontrolek serwerowych .................................................116 Dodawanie stylu do kontrolek serwerowych ..........................................................118 Przegląd wspólnych właściwości kontrolek ......................................................118 Zmiana stylu za pomocą kaskadowych arkuszy stylów ..................................120 Zmiany w CSS wprowadzone w ASP.NET 4 ....................................................123 Kontrolki serwerowe HTML .....................................................................................124 Omówienie klasy bazowej HtmlControl ...........................................................126 Omówienie klasy HtmlContainerControl ........................................................127 Omówienie wszystkich klas HTML ...................................................................127 Praca z klasą HtmlGenericControl ....................................................................128 Identyfikowanie kontrolek serwerowych ASP.NET ..............................................129 Zarządzanie stronami i kontrolkami serwerowymi za pomocą JavaScriptu ......132 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock ...........................133 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterStartupScript ...................................135 Korzystanie z Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude ........................137 Funkcja zwrotna po stronie klienta ..........................................................................137 Porównanie postback z funkcją zwrotną ..........................................................137 Korzystanie z możliwości funkcji zwrotnej — proste podejście ....................140 Korzystanie z funkcji zwrotnych z jednym parametrem ................................144 Użycie mechanizmu funkcji zwrotnej — przykład bardziej zaawansowany ..147 Podsumowanie ............................................................................................................152 Rozdział 3. Kontrolki serwerowe Web ASP.NET ..........................................................153 Wprowadzenie do kontrolek serwerowych Web ...................................................154 Kontrolka serwerowa Label .......................................................................................155 Kontrolka serwerowa Literal .....................................................................................156 Kontrolka serwerowa TextBox .................................................................................157 Użycie metody Focus() ........................................................................................158 Użycie AutoPostBack ...........................................................................................159 Użycie AutoCompleteType .................................................................................160 Kontrolka serwerowa Button ....................................................................................161 Właściwość CausesValidation ............................................................................162 Właściwość CommandName .............................................................................162 Przyciski, które współpracują z JavaScriptem po stronie klienta ..................163 Kontrolka serwerowa LinkButton ............................................................................165 Spis treści µ 9 Kontrolka serwerowa ImageButton .........................................................................165 Kontrolka serwerowa HyperLink .............................................................................166 Kontrolka serwerowa DropDownList .....................................................................167 Wizualne usuwanie elementów z kolekcji ...............................................................169 Kontrolka serwerowa ListBox ...................................................................................171 Umożliwienie wyboru kilku pozycji ..................................................................172 Przykład użycia kontrolki ListBox .....................................................................172 Dodawanie elementów do kolekcji ....................................................................174 Kontrolka serwerowa CheckBox ..............................................................................174 W jaki sposób sprawdzić, czy pole wyboru jest zaznaczone ...........................176 Przypisanie wartości do pola wyboru ................................................................176 Wyrównywanie tekstu kontrolki CheckBox .....................................................176 Kontrolka serwerowa CheckBoxList ........................................................................177 Kontrolka serwerowa RadioButton ..........................................................................179 Kontrolka serwerowa RadioButtonList ...................................................................181 Kontrolka serwerowa Image .....................................................................................182 Kontrolka serwerowa Table ......................................................................................184 Kontrolka serwerowa Calendar ................................................................................186 Wybieranie daty za pomocą kontrolki Calendar .............................................186 Wybieranie formatu daty pobieranej z kalendarza ..........................................188 Wybór dni, tygodni lub miesięcy .......................................................................188 Praca z zakresami dat ...........................................................................................189 Zmiana stylu i zachowania kalendarza ..............................................................190 Kontrolka serwerowa AdRotator .............................................................................193 Kontrolka serwerowa Xml .........................................................................................195 Kontrolka serwerowa Panel ......................................................................................196 Kontrolka serwerowa PlaceHolder ..........................................................................198 Kontrolka serwerowa BulletedList ...........................................................................199 Kontrolka serwerowa HiddenField ..........................................................................203 Kontrolka serwerowa FileUpload .............................................................................205 Pobieranie plików za pomocą kontrolki FileUpload .......................................205 Nadawanie ASP.NET właściwych praw do pobierania plików ......................208 Zrozumienie limitów rozmiaru plików .............................................................209 Wczytywanie wielu plików na tej samej stronie ...............................................211 Przekazywanie pobranego pliku do obiektu Stream .......................................213 Przenoszenie zawartości pliku z obiektu Stream do tablicy bajtów ..............214 Kontrolki serwerowe MultiView oraz View ...........................................................214 Kontrolka serwerowa Wizard ...................................................................................218 Dostosowanie nawigacji po stronach ................................................................219 Użycie atrybutu AllowReturn .............................................................................220 Praca z atrybutem StepType ...............................................................................220 Wstawianie nagłówka w kontrolce Wizard ......................................................221 Praca z systemem nawigacji kontrolki Wizard ................................................221 Obsługa zdarzeń kontrolki Wizard ....................................................................222 Użycie kontrolki Wizard do pokazania elementów formularza ....................224 10 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Kontrolka serwerowa ImageMap .............................................................................228 Kontrolka serwerowa Chart ......................................................................................230 Podsumowanie ............................................................................................................234 Rozdział 4. Uwierzytelniające kontrolki serwerowe ...................................................235 Zrozumienie procesu walidacji .................................................................................235 Walidacja po stronie klienta a walidacja po stronie serwera ................................236 Kontrolki walidacyjne ASP.NET ..............................................................................237 Przyczyny walidacji ..............................................................................................239 Kontrolka serwerowa RequiredFieldValidator ................................................239 Kontrolka serwerowa CompareValidator .........................................................245 Kontrolka serwerowa RangeValidator ..............................................................248 Kontrolka serwerowa RegularExpressionValidator ........................................251 Kontrolka serwerowa CustomValidator ...........................................................253 Kontrolka serwerowa ValidationSummary ......................................................258 Wyłączanie walidacji po stronie klienta ..................................................................261 Korzystanie z obrazków i dźwięków w powiadomieniach o błędach ..................262 Praca z grupami walidacyjnymi ................................................................................263 Podsumowanie ............................................................................................................267 Rozdział 5. Praca ze stronami wzorcowymi .................................................................269 Do czego potrzebne są strony wzorcowe? ...............................................................269 Podstawy stron wzorcowych .....................................................................................272 Pisanie kodu stron wzorcowych ...............................................................................273 Pisanie kodu strony z zawartością ............................................................................276 Łączenie różnych typów stron i języków ...........................................................280 Określanie, której strony wzorcowej użyć ........................................................281 Praca z tytułem strony .........................................................................................282 Praca z kontrolkami i właściwościami strony wzorcowej ...............................283 Określanie domyślnej zawartości na stronie wzorcowej .......................................290 Programowe przypisywanie strony wzorcowej ......................................................291 Osadzanie stron wzorcowych ...................................................................................293 Strony wzorcowe dostosowane do przeglądarek ....................................................296 Porządek wywoływania zdarzeń ...............................................................................298 Buforowanie stron wzorcowych ...............................................................................298 ASP.NET AJAX i strony wzorcowe .........................................................................299 Podsumowanie ............................................................................................................302 Rozdział 6. Kompozycje i skórki ....................................................................................303 Korzystanie z kompozycji ASP.NET ........................................................................303 Przypisywanie kompozycji pojedynczej stronie ASP.NET .............................303 Stosowanie stylów do całej aplikacji ..................................................................305 Usuwanie kompozycji z kontrolek serwerowych .............................................306 Usuwanie kompozycji ze stron ...........................................................................307 Stosowanie kompozycji podczas korzystania ze stron wzorcowych .............307 Działanie atrybutu StyleSheetTheme .................................................................308 Spis treści µ 11 Tworzenie własnych kompozycji .............................................................................308 Tworzenie właściwej struktury katalogów ........................................................308 Tworzenie skórki ..................................................................................................309 Umieszczanie w kompozycjach plików CSS .....................................................311 Wstawianie do kompozycji obrazków ...............................................................314 Definiowanie wielu opcji skórek ..............................................................................317 Programowa praca z kompozycjami ........................................................................319 Programowe przypisywanie kompozycji strony ..............................................319 Programowe przypisanie właściwości SkinID kontrolki ................................320 Kompozycje, skórki i własne kontrolki ...................................................................320 Podsumowanie ............................................................................................................324 Rozdział 7. Wiązanie danych .........................................................................................325 Kontrolki źródeł danych ............................................................................................326 Kontrolka SqlDataSource ....................................................................................328 Kontrolka AccessDataSource ..............................................................................337 Kontrolka LinqDataSource .................................................................................337 Kontrolka EntityDataSource ...............................................................................344 Kontrolka XmlDataSource ..................................................................................346 Kontrolka ObjectDataSource ..............................................................................347 Kontrolka SiteMapDataSource ...........................................................................351 Konfiguracja buforowania kontrolek źródła danych .............................................351 Przechowywanie informacji o połączeniu ...............................................................352 Użycie kontrolek list umożliwiających wiązanie z kontrolkami źródeł danych ...354 GridView ...............................................................................................................354 Edycja danych wierszy kontrolki GridView .....................................................370 Usuwanie danych w kontrolce GridView .........................................................377 DetailsView ...........................................................................................................380 Wstawianie, modyfikacja i usuwanie danych za pomocą kontrolki DetailsView ....................................................................384 ListView .................................................................................................................385 FormView ..............................................................................................................394 Inne kontrolki umożliwiające wiązanie danych .....................................................399 TreeView ................................................................................................................399 AdRotator ..............................................................................................................400 Menu ......................................................................................................................400 Składnia rozwijanego wiązania danych ...................................................................401 Zmiany w składni wiązania danych ...................................................................401 Wiązanie danych w formacie XML ....................................................................402 Wyrażenia i klasy do budowania wyrażeń ..............................................................403 Podsumowanie ............................................................................................................408 Rozdział 8. Zarządzanie danymi w ADO.NET ...............................................................409 Podstawowe możliwości ADO.NET ........................................................................410 Podstawowe zadania ADO.NET ........................................................................410 Pobieranie danych ................................................................................................410 12 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Podstawowe przestrzenie nazw i klasy ADO.NET ..........................................415 Korzystanie z obiektu Connection .....................................................................416 Korzystanie z obiektu Command .......................................................................418 Korzystanie z obiektu DataReader .....................................................................419 Korzystanie z klas DataAdapter .........................................................................422 Korzystanie z parametrów ...................................................................................424 Opis obiektów DataSet oraz DataTable .............................................................427 Typowany obiekt DataSet ...................................................................................432 Korzystanie z bazy danych Oracle w ASP.NET ...............................................433 Kontrolka serwerowa DataList .................................................................................434 Przegląd dostępnych wzorców ...........................................................................434 Praca z ItemTemplate ..........................................................................................434 Praca z innymi wzorcami układów graficznych ...............................................438 Praca z wieloma kolumnami ...............................................................................439 Kontrolka serwerowa ListView .................................................................................441 Podłączanie kontrolki ListView do bazy danych .............................................442 Tworzenie wzorca układu graficznego ..............................................................443 Tworzenie ItemTemplate ....................................................................................445 Tworzenie EditItemTemplate .............................................................................446 Tworzenie EmptyItemTemplate ........................................................................446 Tworzenie InsertItemTemplate ..........................................................................447 Wyświetlanie wyników ........................................................................................447 Wykorzystanie Visual Studio do zadań związanych z ADO.NET .......................449 Tworzenie połączenia ze źródłem danych ........................................................450 Praca z projektantem DataSet .............................................................................451 Korzystanie z obiektu DataSet CustomersOrders ...........................................457 Asynchroniczne wywoływanie poleceń ...................................................................460 Asynchroniczne metody klasy SqlCommand ...................................................460 Interfejs IAsyncResult ..........................................................................................462 AsyncCallback .......................................................................................................463 Klasa WaitHandle .................................................................................................463 Sposoby przetwarzania asynchronicznego w ADO.NET ...............................464 Anulowanie przetwarzania asynchronicznego .................................................481 Asynchroniczne połączenia ................................................................................481 Podsumowanie ............................................................................................................482 Rozdział 9. Zapytania w technologii LINQ ...................................................................483 LINQ to Objects ..........................................................................................................483 Tradycyjne metody zapytań ................................................................................484 Zamiana tradycyjnych zapytań na zapytania w LINQ-u ................................491 Grupowanie danych .............................................................................................497 Inne operatory technologii LINQ ......................................................................498 Złączenia w technologii LINQ ............................................................................499 Paginacja za pomocą technologii LINQ ............................................................501 LINQ to XML ..............................................................................................................501 Łączenie danych w formacie XML .....................................................................505 Spis treści µ 13 LINQ to SQL ...............................................................................................................506 Zapytania Insert, Update oraz Delete z wykorzystaniem technologii LINQ .....514 Rozszerzanie technologii LINQ ..........................................................................518 Podsumowanie ............................................................................................................519 Rozdział 10. Praca z formatem XML i technologią LINQ to XML ..................................521 Podstawy języka XML ................................................................................................523 XML InfoSet ..........................................................................................................525 Definicja schematu XSD-XML ...........................................................................526 Edycja plików XML oraz schematów XML w Visual Studio 2010 ................527 Klasy XmlReader oraz XmlWriter ...........................................................................530 Korzystanie z XDocument zamiast XmlReader ...............................................533 Korzystanie ze schematu oraz XmlTextReader ................................................534 Walidacja względem schematu przy użyciu XDocument ...............................536 Korzystanie z optymalizacji NameTable ...........................................................538 Pobieranie typów .NET CLR z dokumentów XML .........................................540 ReadSubtree oraz XmlSerialization ....................................................................541 Tworzenie obiektów CLR z dokumentów XML za pomocą LINQ to XML ......543 Tworzenie danych w formacie XML za pomocą XmlWriter .........................544 Tworzenie danych w formacie XML za pomocą LINQ to XML ....................546 Udoskonalenia obiektów XmlReader oraz XmlWriter ...................................549 XmlDocument oraz XPathDocument .....................................................................550 Problemy z modelem DOM ................................................................................550 XPath, XPathDocument oraz XmlDocument ..................................................551 Obiekty DataSet ..........................................................................................................555 Zapisywanie obiektów DataSet w formacie XML ............................................555 XmlDataDocument ..............................................................................................557 Kontrolka XmlDataSource ........................................................................................559 XSLT .............................................................................................................................563 XslCompiledTransform .......................................................................................564 Debugowanie kodu w języku XSLT ...................................................................569 XML i bazy danych .....................................................................................................570 FOR XML AUTO .................................................................................................570 SQL Server oraz typy danych w języku XML ...................................................574 Podsumowanie ............................................................................................................581 Rozdział 11. Wprowadzenie do modelu dostawców ....................................................583 Zrozumienie modelu dostawców .............................................................................584 Model dostawców w ASP.NET 4 ..............................................................................585 Ustawianie dostawcy, aby współpracował z Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005 lub 2008 ...........................................................................................587 Dostawcy członkostwa .........................................................................................593 Dostawcy ról ..........................................................................................................597 Dostawca personalizacji ......................................................................................601 Dostawca SiteMap ................................................................................................602 Dostawcy SessionState .........................................................................................603 14 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Dostawcy WebEvent ............................................................................................606 Dostawcy konfiguracji .........................................................................................614 Dostawca WebParts .............................................................................................617 Konfigurowanie dostawców ......................................................................................619 Podsumowanie ............................................................................................................619 Rozdział 12. Rozszerzanie modelu dostawców .............................................................621 Dostawcy są jedną warstwą w rozbudowanej architekturze .................................621 Modyfikacja programowa z wykorzystaniem atrybutów ......................................622 Ułatwienie wprowadzania hasła za pomocą SqlMembershipProvider .........623 Nakładanie silnych restrykcji na hasło za pomocą SqlMembershipProvider ....626 Analiza ProviderBase .................................................................................................627 Tworzenie własnych klas dostawców .......................................................................628 Tworzenie aplikacji CustomProvider ................................................................629 Tworzenie wymaganego szkieletu klasy ............................................................630 Tworzenie magazynu danych w formacie XML ..............................................633 Definiowanie egzemplarza dostawcy w pliku web.config ...............................634 Niezaimplementowane metody i właściwości klasy MembershipProvider .......635 Implementacja metod i właściwości klasy MembershipProvider ..................636 Korzystanie z XmlMembershipProvider podczas logowania użytkownika .......643 Rozszerzanie istniejących dostawców ......................................................................645 Ograniczenie możliwości zarządzania rolami za pomocą nowego dostawcy LimitedSqlRoleProvider ..................................................................645 Korzystanie z nowej klasy dostawcy LimitedSqlRoleProvider .......................649 Podsumowanie ............................................................................................................653 Rozdział 13. Nawigacja witryny ......................................................................................655 Mapy witryny w postaci plików XML ......................................................................656 Kontrolka serwerowa SiteMapPath ..........................................................................658 Właściwość PathSeparator ..................................................................................660 Właściwość PathDirection ..................................................................................662 Właściwość ParentLevelsDisplayed ...................................................................662 Właściwość ShowToolTips .................................................................................663 Elementy potomne kontrolki SiteMapPath ......................................................663 Kontrolka serwerowa TreeView ...............................................................................663 Wbudowane style kontrolki TreeView ..............................................................668 Badanie składników kontrolki TreeView ..........................................................669 Wiązanie kontrolki TreeView z plikiem XML .................................................669 Wybór wielu opcji w kontrolce TreeView ........................................................672 Przypisywanie do kontrolki TreeView własnych ikon ....................................675 Używanie linii w celu połączenia węzłów .........................................................677 Programistyczna praca z kontrolką TreeView .................................................678 Kontrolka serwerowa Menu ......................................................................................683 Przypisywanie do kontrolki Menu różnych stylów .........................................685 Zdarzenia kontrolki Menu ..................................................................................690 Wiązanie kontrolki Menu z plikiem XML ........................................................690 Spis treści µ 15 Dostawca danych SiteMap ........................................................................................692 ShowStartingNode ...............................................................................................693 StartFromCurrentNode .......................................................................................693 StartingNodeOffset ..............................................................................................694 StartingNodeUrl ...................................................................................................695 SiteMap API ................................................................................................................695 Mapowanie adresów URL .........................................................................................698 Lokalizacja mapy witryny ..........................................................................................699 Tworzenie pliku Web.sitemap korzystającego z lokalizacji ............................699 Wprowadzanie modyfikacji w pliku Web.config .............................................700 Tworzenie plików podzespołów z zasobami (.resx) ........................................701 Testowanie wyników ............................................................................................702 Security trimming .......................................................................................................704 Ustawienie zarządzania rolami dla administratorów ......................................704 Ustawianie sekcji administratorów ....................................................................705 Włączanie security trimming ..............................................................................707 Zagnieżdżanie plików SiteMap .................................................................................708 Podsumowanie ............................................................................................................710 Rozdział 14. Personalizacja .............................................................................................711 Model personalizacji ..................................................................................................712 Tworzenie właściwości personalizacji .....................................................................713 Dodawanie prostej właściwości personalizacji .................................................713 Korzystanie z właściwości personalizacji ..........................................................714 Dodawanie grup właściwości personalizacji .....................................................718 Korzystanie z grupowanych właściwości personalizacji .................................719 Definiowanie typów właściwości personalizacji ..............................................719 Korzystanie z własnych typów ............................................................................720 Ustawianie wartości domyślnych .......................................................................722 Tworzenie właściwości personalizacji tylko do odczytu .................................723 Personalizacja anonimowa ........................................................................................723 Umożliwienie anonimowej identyfikacji użytkowników ...............................723 Praca z anonimową identyfikacją .......................................................................726 Anonimowe opcje właściwości personalizacji ..................................................727 Uwagi na temat przechowywania profilów anonimowych użytkowników ..........................................................728 Programowy dostęp do personalizacji .....................................................................729 Migracja użytkowników anonimowych ............................................................729 Personalizacja profilów ........................................................................................731 Określanie, czy korzystać z automatycznego zapisu .......................................732 Dostawcy personalizacji .............................................................................................733 Praca z bazą SQL Server Express Edition ..........................................................733 Praca z Microsoft SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008 ........................................734 Korzystanie z wielu dostawców ..........................................................................736 Zarządzanie profilami aplikacji ................................................................................737 Właściwości klasy ProfileManager .....................................................................737 16 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Metody klasy ProfileManager .............................................................................738 Tworzenie strony ProfileManager.aspx ............................................................739 Omówienie kodu strony ProfileManager.aspx .................................................742 Uruchomienie strony ProfileManager.aspx .....................................................743 Podsumowanie ............................................................................................................744 Rozdział 15. Członkostwo i zarządzanie rolami ............................................................745 Uwierzytelnianie w ASP.NET 4 ................................................................................746 Konfigurowanie systemu członkostwa w witrynie ..........................................746 Wstawianie użytkowników .................................................................................749 Pobieranie danych uwierzytelniających ............................................................763 Praca z zarejestrowanymi użytkownikami ........................................................771 Pokazywanie liczby użytkowników online .......................................................773 Obsługa haseł ........................................................................................................775 Autoryzacja w ASP.NET 4 .........................................................................................779 Korzystanie z kontrolki serwerowej LoginView ..............................................780 Konfiguracja systemu zarządzania rolami w witrynie .....................................782 Dodawanie i pobieranie ról w aplikacji .............................................................785 Usuwanie ról .........................................................................................................788 Dodawanie użytkowników do ról ......................................................................789 Pobieranie wszystkich użytkowników określonej roli .....................................789 Pobieranie wszystkich ról określonego użytkownika ......................................791 Usuwanie użytkowników z ról ...........................................................................792 Sprawdzanie, czy użytkownicy przypisani są do ról ........................................792 Wyjaśnienie sposobu buforowania ról ..............................................................793 Korzystanie z narzędzia Web Site Administration Tool .......................................794 Publiczne metody interfejsu API członkostwa .......................................................794 Publiczne metody interfejsu API ról ........................................................................794 Podsumowanie ............................................................................................................796 Rozdział 16. Platforma portalowa i kontrolki Web Parts ..............................................797 Wprowadzenie do kontrolek Web Parts .................................................................798 Tworzenie dynamicznych i modularnych portali ..................................................799 Wprowadzenie do kontrolki WebPartManager ...............................................800 Praca z układami stref ..........................................................................................801 Omówienie kontrolki WebPartZone .................................................................804 Zezwolenie użytkownikowi na zmianę trybu strony .......................................806 Modyfikacja stref ..................................................................................................817 Praca z klasami platformy portalowej ......................................................................823 Tworzenie własnych kontrolek Web Parts .............................................................827 Łączenie kontrolek Web Parts ..................................................................................833 Tworzenie dostawcy Web Part ...........................................................................834 Tworzenie kontrolki Web Part konsumenta ....................................................837 Łączenie kontrolek Web Parts na stronie ASP.NET .......................................838 Trudności podczas łączenia kontrolek Web Parts przy stosowaniu stron wzorcowych ................................................................841 Podsumowanie ............................................................................................................842 Spis treści µ 17 Rozdział 17. Projektowanie za pomocą języków HTML i CSS w ASP.NET ...................843 Uwagi ............................................................................................................................844 Ogólne informacje na temat HTML-a oraz CSS-a .................................................844 Tworzenie arkuszy stylów ...................................................................................846 Reguły języka CSS .................................................................................................848 Dziedziczenie w języku CSS ................................................................................857 Układ i położenie elementów .............................................................................858 Praca z HTML-em oraz CSS-em w Visual Studio ...........................................866 Zarządzanie względnymi hiperłączami do plików CSS na stronach wzorcowych ...................................................................................872 Przypisywanie stylu do kontrolek ASP.NET ....................................................872 Podsumowanie ............................................................................................................873 Rozdział 18. ASP.NET AJAX ..............................................................................................875 Zrozumienie potrzeby stosowania AJAX-a ............................................................875 Przed technologią AJAX ............................................................................................876 AJAX zmienia ten stan rzeczy .............................................................................877 ASP.NET AJAX oraz Visual Studio 2010 ................................................................880 Technologie po stronie klienta ...........................................................................880 Technologie działające po stronie serwera .......................................................881 Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET AJAX .............................................882 Tworzenie aplikacji ASP.NET AJAX .......................................................................883 Tworzenie prostej strony ASP.NET niekorzystającej z AJAX-a ....................884 Tworzenie prostej strony ASP.NET z użyciem AJAX-a .................................886 Kontrolki ASP.NET AJAX po stronie serwera .......................................................891 Kontrolka ScriptManager ....................................................................................892 Kontrolka ScriptManagerProxy .........................................................................894 Kontrolka Timer ...................................................................................................896 Kontrolka UpdatePanel .......................................................................................897 Kontrolka UpdateProgress ..................................................................................901 Korzystanie z wielu kontrolek UpdatePanel ...........................................................904 Praca z historią stron ..................................................................................................908 Łączenie skryptów ......................................................................................................913 Podsumowanie ............................................................................................................917 Rozdział 19. ASP.NET AJAX Control Toolkit ...................................................................919 Pobieranie i instalowanie zestawu AJAX Control Toolkit ....................................921 Kontrolki ASP.NET AJAX ........................................................................................922 Kontrolki rozszerzające ASP.NET AJAX Control Toolkit .............................924 AlwaysVisibleControlExtender ..........................................................................924 AnimationExtender ..............................................................................................927 AutoCompleteExtender .......................................................................................928 CalendarExtender .................................................................................................931 CollapsiblePanelExtender ...................................................................................933 ColorPickerExtender ...........................................................................................935 ConfirmButtonExtender oraz ModalPopupExtender .....................................936 18 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE DragPanelExtender ..............................................................................................938 DropDownExtender .............................................................................................940 DropShadowExtender .........................................................................................942 DynamicPopulateExtender .................................................................................944 FilteredTextBoxExtender ....................................................................................948 HoverMenuExtender ...........................................................................................949 ListSearchExtender ...............................................................................................951 MaskedEditExtender oraz MaskedEditValidator ............................................952 MutuallyExclusiveCheckBoxExtender ..............................................................954 NumericUpDownExtender .................................................................................956 PagingBulletedListExtender ................................................................................957 PopupControlExtender .......................................................................................958 ResizableControlExtender ...................................................................................960 RoundedCornersExtender ..................................................................................962 SliderExtender i MultiHandleSliderExtender ..................................................963 SlideShowExtender ...............................................................................................964 TextBoxWatermarkExtender ..............................................................................967 ToggleButtonExtender .........................................................................................968 UpdatePanelAnimationExtender .......................................................................970 ValidationCalloutExtender .................................................................................971 Kontrolki serwerowe ASP.NET AJAX Control Toolkit ........................................972 Kontrolka Accordion ...........................................................................................973 CascadingDropDown ..........................................................................................975 Kontrolka NoBot ..................................................................................................978 Kontrolka PasswordStrength ..............................................................................980 Kontrolka Rating ..................................................................................................981 Kontrolka TabContainer .....................................................................................982 Podsumowanie ............................................................................................................984 Rozdział 20. Bezpieczeństwo ..........................................................................................985 Techniki uwierzytelniania .........................................................................................986 Węzeł authentication ......................................................................................987 Uwierzytelnianie Windows .................................................................................988 Uwierzytelnianie na podstawie formularzy ......................................................997 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem mechanizmu Microsoft Passport ......1008 Uwierzytelnianie w dostępie do określonych plików i katalogów .....................1008 Autoryzacja programowa ........................................................................................1009 Właściwość User.Identity ..................................................................................1009 Metoda User.IsInRole() .....................................................................................1011 Uzyskiwanie dodatkowych informacji z obiektu WindowsIdentity ...........1012 Element identity i tryb personifikacji ................................................................1014 Zabezpieczenia serwera IIS .....................................................................................1016 Ograniczenie zakresu adresów IP i nazw domenowych ...............................1016 Rozszerzenia plików ...........................................................................................1018 Korzystanie z konsoli ASP.NET MMC ...........................................................1019 Konsola menedżera usługi IIS 7.0 ....................................................................1022 Podsumowanie ..........................................................................................................1022 Spis treści µ 19 Rozdział 21. Zarządzanie informacjami o stanie aplikacji ..........................................1023 Jakie opcje są do wyboru? ........................................................................................1024 Obiekt Session platformy ASP.NET ......................................................................1027 Sesje a model zdarzeń ........................................................................................1027 Konfiguracja mechanizmu zarządzania sesją .................................................1029 Sesje wewnątrzprocesowe ..................................................................................1030 Sesje pozaprocesowe ..........................................................................................1039 Sesje zapisywane w serwerach SQL ..................................................................1044 Rozszerzenie sesji o inne mechanizmy dostawców danych .........................1048 Sesje bez plików cookie ......................................................................................1049 Wybór odpowiedniego sposobu podtrzymywania sesji ................................1050 Obiekt Application ...................................................................................................1051 Łańcuchy zapytania ..................................................................................................1052 Dane cookie ...............................................................................................................1053 Odsyłanie danych i przekazywanie danych między stronami ............................1053 Ukryte pola formularza, mechanizmy ViewState oraz ControlState ................1056 Wykorzystanie kolekcji HttpContext.Current.Items do przechowywania krótkookresowych wartości ..............................................1061 Podsumowanie ..........................................................................................................1062 Rozdział 22. Buforowanie ..............................................................................................1063 Buforowanie ..............................................................................................................1064 Buforowanie danych wyjściowych ...................................................................1064 Buforowanie części strony (kontrolek użytkownika) ....................................1068 Podmiana wartości w buforowanej treści .......................................................1069 Buforowanie po stronie klienta i obiekt HttpCachePolicy ...........................1071 Buforowanie programowe .......................................................................................1074 Buforowanie danych za pomocą obiektu Cache ............................................1074 Nadzorowanie pracy pamięci podręcznej środowiska ASP.NET ................1075 Zależności wpisów pamięci podręcznej ..........................................................1075 Nowe możliwości obiektu Caching w .NET 4 ................................................1081 Zależności bufora SQL .............................................................................................1084 Włączanie unieważniania bufora SQL dla baz danych .................................1085 Dodanie tabeli do list tabel uwzględnianych w zależnościach bufora SQL ...1085 SQL Server 2000 ..................................................................................................1086 Analiza włączonych tabel ..................................................................................1087 Usunięcie tabeli z listy tabel uwzględnianych w zależnościach bufora SQL .................................................................................... 1087 Usunięcie bazy danych z listy baz uwzględnianych w zależnościach bufora SQL .................................................................................1088 Zależności bufora SQL w bazach danych SQL Server 2005 i 2008 ..............1088 Konfiguracja aplikacji ASP.NET ............................................................................1089 Testowanie mechanizmu unieważniania danych bufora SQL ...........................1091 Odwołanie do więcej niż jednej tabeli w kodzie strony ................................1093 Powiązanie zależności bufora SQL z obiektem Request ...............................1094 Powiązanie zależności bufora SQL z obiektem Cache ..................................1094 Podsumowanie ..........................................................................................................1098 20 µ ASP.NET 4 Z WYKORZYSTANIEM C# I VB. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Rozdział 23. Debugowanie i obsługa błędów ..............................................................1099 Wsparcie w czasie projektowania ...........................................................................1100 Powiadomienia o błędach składni ....................................................................1100 Okna Immediate i Command ...........................................................................1102 Lista zadań ...........................................................................................................1103 Śledzenie kodu ..........................................................................................................1104 Klasy System.Diagnostic.Trace oraz Page.Trace w ASP.NET ......................1104 Śledzenie kodu na poziomie strony .................................................................1104 Śledzenie pracy aplikacji ....................................................................................1105 Przeglądanie danych wynikowych ...................................................................1105 Śledzenie pracy komponentów .........................................................................1109 Przekazywanie danych ze śledzenia kodu .......................................................1111 Obiekty TraceListener .......................................................................................1112 Przełączniki diagnostyczne ...............................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: