Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 007945 21003376 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych - książka
ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych - książka
Autor: , , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6534-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Programuj z ASP.NET MVC 4 - i zostań deweloperem przyszłości!

ASP.NET MVC to technologia, której poznanie pozwala na szybkie tworzenie eleganckich, prostych w utrzymaniu, lecz wyrafinowanych w działaniu średnich i dużych aplikacji webowych. Współpraca z najważniejszymi standardami internetowymi, takimi jak HTML5, CSS, jQuery czy chmurą Windows Azure, możliwość projektowania aplikacji dla urządzeń mobilnych i uproszczenie budowy modelu domenowego to tylko próbka najnowszych funkcjonalności, jakie zapewnia wersja 4 tego znakomitego frameworka.

Jeśli chcesz zostać rozchwytywanym specjalistą pracującym z użyciem ASP.NET MVC 4, nie znajdziesz lepszej książki. W części pierwszej opisano powstanie i warianty wzorca MVC, a także warstwy kontrolerów, widoków i modeli. Jej lektura pozwoli Ci poznać zasady działania frameworka, zorientować się w jego strukturze i opanować korzystanie z komponentów zewnętrznych, takich jak jQuery czy AJAX. Natomiast część druga zawiera cztery studia przypadku, czyli szczegółowe omówienie procesu budowania czterech różnych aplikacji, korzystających z różnych technologii pomocniczych i osadzonych w różnych środowiskach. Dzięki temu uda Ci się zobaczyć w praktyce, jak to wszystko działa.

ASP.NET MVC 4 + ta książka = sukces w programowaniu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?aspm4w Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Materiały do książki można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/aspm4w.zip ISBN: 978-83-246-6534-1 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Model-Widok-Kontroler ................................................................... 11 1.1. Krótka historia MVC ............................................................................................... 11 1.2. Klasyczna postaü wzorca MVC ............................................................................... 12 1.3. MVC jako wzorzec záoĪony .................................................................................... 14 1.3.1. Obserwator ..................................................................................................... 15 1.3.2. Strategia .......................................................................................................... 15 1.3.3. Kompozyt ....................................................................................................... 16 1.4. MVC dla aplikacji webowych ................................................................................. 17 1.5. Warianty MVC ........................................................................................................ 18 1.5.1. Wzorzec Model-Widok-Prezenter (MVP) ...................................................... 18 1.5.2. Wzorzec Prezentacja-Abstrakcja-Kontrola (PAC) ......................................... 19 1.5.3. Wzorzec Model-Widok-Widok Modelu (MVVM) ......................................... 19 1.6. Implementacja MVC w jĊzykach programowania ................................................... 19 1.6.1. Ruby: Ruby on Rails ...................................................................................... 19 1.6.2. Python: Django ............................................................................................... 20 1.6.3. Java: Spring, Struts ......................................................................................... 20 1.6.4. PHP: Zend Framework ................................................................................... 20 1.7. Podsumowanie ......................................................................................................... 20 Rozdziaä 2. Framework ASP.NET MVC 4 ........................................................... 23 2.1. ZaáoĪenia projektowe frameworku ASP.NET MVC ............................................... 25 2.1.1. RozszerzalnoĞü ............................................................................................... 26 2.1.2. Konwencja nad konfiguracją .......................................................................... 26 2.1.3. Peána kontrola nad HTML i HTTP ................................................................. 26 2.1.4. TestowalnoĞü .................................................................................................. 27 2.1.5. Elastyczny mechanizm routingu ..................................................................... 27 2.1.6. DostĊpnoĞü sprawdzonych funkcji i elementów frameworku ASP.NET ........ 27 2.1.7. Nowoczesne API ............................................................................................ 27 2.1.8. DostĊp do kodu Ĩródáowego ........................................................................... 28 2.2. Wersje i usprawnienia frameworku ASP.NET MVC .............................................. 28 2.3. Routing URL ........................................................................................................... 29 2.4. Testowanie ............................................................................................................... 30 2.4.1. Testowanie zwróconego widoku .................................................................... 31 2.4.2. Testowanie zwróconych danych ..................................................................... 31 2.4.3. Testowanie zwróconego rezultatu .................................................................. 32 2.5. Struktura aplikacji w ASP.NET MVC 4 ..................................................................... 33 2.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 37 Kup książkęPoleć książkę 4 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Rozdziaä 3. Kontrolery ...................................................................................... 39 3.1. Akcje i parametry .................................................................................................... 41 3.2. Model binding ......................................................................................................... 44 3.3. Filtry ........................................................................................................................ 46 3.4. Wbudowane atrybuty ............................................................................................... 49 3.4.1. NonAction ...................................................................................................... 49 3.4.2. Atrybut ActionNameAttribute ........................................................................ 49 3.4.3. Atrybut AcceptVerbsAttribute ....................................................................... 50 3.5. Podsumowanie ......................................................................................................... 50 Rozdziaä 4. Widoki ........................................................................................... 53 4.1. Przekazywanie danych do widoków .......................................................................... 54 4.2. Silniki widoków: Razor i ASPX .............................................................................. 57 4.3. Definicja szablonu widoku ...................................................................................... 60 4.4. Metody pomocnicze HTML .................................................................................... 61 4.5. Helpery Razor .......................................................................................................... 63 4.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 63 Rozdziaä 5. Modele .......................................................................................... 65 5.1. Entity Framework .................................................................................................... 66 5.1.1. Konwencje i klasa kontekstowa w Code First ................................................ 67 5.2. Walidacja i adnotacje danych .................................................................................. 68 5.3. Asocjacje (związki) ................................................................................................. 70 5.3.1. Związek jeden-do-jednego ............................................................................. 70 5.3.2. Związek jeden-do-wielu (opcjonalny) i związek jeden-do-wielu (obligatoryjny) ....................................................... 71 5.3.3. Związek wiele-do-wielu ................................................................................. 71 5.3.4. Związek wiele-do-wielu, klasa asocjacyjna z dodatkowymi atrybutami ........ 72 5.3.5. Generalizacja .................................................................................................. 72 5.4. Podsumowanie ......................................................................................................... 73 Rozdziaä 6. Zagadnienia zaawansowane ........................................................... 75 6.1. Routing, czyli przekierowania ................................................................................. 75 6.1.1. Deklaracja tras ................................................................................................ 76 6.1.2. Przykáad deklaracji wáasnej trasy ................................................................... 77 6.1.3. UĪywanie trasowania do generowania linków ............................................... 79 6.2. AJAX ....................................................................................................................... 80 6.2.1. AJAX Helpers ................................................................................................ 80 6.3. Entity Framework + Database Migrations ............................................................... 83 6.3.1. PodejĞcie Code First ....................................................................................... 84 6.3.2. Database Migrations ....................................................................................... 87 6.4. Mechanizm grupowania i minimalizacji .................................................................. 90 6.4.1. Wpáyw grupowania i minimalizacji ................................................................ 91 6.4.2. Kontrola i konfiguracja w projekcie MVC 4 .................................................. 92 6.5. Podsumowanie ......................................................................................................... 94 Rozdziaä 7. Studium przypadku: serwis Subskrypcja .......................................... 95 7.1. Biznesowa wizja systemu ........................................................................................ 95 7.2. Projektowa wizja systemu ....................................................................................... 96 7.3. Przygotowanie projektu ........................................................................................... 97 7.4. Przygotowanie bazy danych .................................................................................... 99 7.5. Dodanie modelu ..................................................................................................... 101 7.6. Utworzenie kontrolera Subscriber ......................................................................... 104 7.7. Dodanie widoków dla kontrolera Subscriber ......................................................... 109 7.8. Modyfikacja routingu oraz dostosowanie strony wzorcowej ................................. 119 Kup książkęPoleć książkę Spis treĈci 5 7.9. Dodanie modelu Newsletter ................................................................................... 121 7.10. Utworzenie kontrolera Newsletter ....................................................................... 122 7.11. Dodanie widoków dla kontrolera Newsletter ....................................................... 125 7.12. Utworzenie uĪytkownika Administrator .............................................................. 127 7.13. Utworzenie modelu Administrator ...................................................................... 130 7.14. Utworzenie kontrolera Administrator .................................................................. 130 7.15. Dodanie widoków dla kontrolera Administrator .................................................. 132 7.16. Instalacja aplikacji na serwerze WWW ............................................................... 136 7.17. Podsumowanie ..................................................................................................... 137 Rozdziaä 8. Studium przypadku: serwis Portal Usäug ......................................... 139 8.1. Biznesowa wizja systemu ...................................................................................... 139 8.2. Projektowa wizja systemu ..................................................................................... 140 8.3. Projekt aplikacji ..................................................................................................... 142 8.3.1. Projektowanie modelu .................................................................................. 142 8.3.2. Projektowanie kontrolerów ........................................................................... 145 8.4. Przygotowywanie projektu .................................................................................... 146 8.5. Przygotowywanie bazy danych ............................................................................. 146 8.6. Przygotowywanie modelu ..................................................................................... 147 8.7. Przygotowywanie repozytorium ............................................................................ 156 8.8. Rejestrowanie uĪytkowników ................................................................................ 169 8.8.1. Zmiana kontrolera Account .......................................................................... 171 8.8.2. Zmiana widoków kontrolera Account .......................................................... 182 8.8.3. Dodanie komponentu CAPTCHA ................................................................ 189 8.8.4. Implementacja mechanizmu komunikatów .................................................. 193 8.9. FunkcjonalnoĞü dodawania i edycji kategorii usáug i kategorii komentarzy .......... 194 8.9.1. Dodawanie i edycja kategorii usáug .............................................................. 194 8.9.2. Dodawanie i edycja kategorii komentarzy .................................................... 201 8.10. FunkcjonalnoĞü wysyáania newslettera ................................................................ 204 8.11. Utworzenie uĪytkownika Administrator .............................................................. 208 8.12. Implementacja menu ............................................................................................ 209 8.13. FunkcjonalnoĞü usáugobiorcy .............................................................................. 214 8.13.1. Lista usáugobiorców ................................................................................... 216 8.13.2. Edycja usáugobiorców ................................................................................ 225 8.13.3. Usuwanie usáugobiorców ........................................................................... 229 8.14. FunkcjonalnoĞü usáugodawcy .............................................................................. 232 8.14.1. Lista usáugodawców ................................................................................... 235 8.14.2. Edycja usáugodawców ................................................................................ 239 8.14.3. Usuwanie usáugodawców ........................................................................... 242 8.15. FunkcjonalnoĞü usáug i komentarzy ..................................................................... 245 8.15.1. Dodawanie usáug ........................................................................................ 246 8.15.2. Lista usáug .................................................................................................. 251 8.15.3. Edycja usáug ............................................................................................... 260 8.15.4. Usuwanie usáug .......................................................................................... 264 8.15.5. Szczegóáy usáug .......................................................................................... 267 8.15.6. Dodawanie komentarzy .............................................................................. 275 8.15.7. Edycja i usuwanie komentarzy ................................................................... 279 8.16. Szczegóáy usáugodawców .................................................................................... 282 8.17. Modyfikacja strony gáównej ................................................................................ 289 8.18. Implementacja widoków mobilnych .................................................................... 291 8.18.1. Dostosowanie strony wzorcowej ................................................................ 292 8.18.2. Widoki mobilne dla usáug ........................................................................... 294 8.18.3. Widoki mobilne dla wysyáania newslettera ................................................ 296 8.19. Instalacja aplikacji na serwerze WWW ............................................................... 297 8.20. Podsumowanie ..................................................................................................... 298 Kup książkęPoleć książkę 6 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Rozdziaä 9. Studium przypadku: serwis Moje Zdjöcia w Windows Azure ........... 301 9.1. Biznesowa wizja systemu ...................................................................................... 302 9.2. Projektowa wizja systemu ..................................................................................... 302 9.3. Moje ZdjĊcia — wersja lokalna ............................................................................. 304 9.3.1. Tworzenie projektu ....................................................................................... 304 9.3.2. Dodanie modelu ........................................................................................... 306 9.3.3. Wygenerowanie kontrolera i widoków ......................................................... 308 9.3.4. Modyfikacja kontrolera ................................................................................ 309 9.3.5. Modyfikacje widoków .................................................................................. 320 9.3.6. Dodanie metody-akcji i widoku Wyszukaj ................................................... 328 9.3.7. Dodanie mechanizmu autouzupeániania ....................................................... 332 9.3.8. Pliki konfiguracyjne Windows Azure ........................................................... 335 9.4. Moje ZdjĊcia — wersja w chmurze ....................................................................... 337 9.4.1. Zakáadanie subskrypcji Windows Azure ...................................................... 337 9.4.2. Zakáadanie usáug Cloud Service, Azure Storage i bazy SQL ....................... 340 9.4.3. Pobranie poĞwiadczeĔ do bazy SQL i Azure Storage ................................... 342 9.4.4. Modyfikacja plików konfiguracyjnych ......................................................... 343 9.4.5. WdroĪenie serwisu do chmury ..................................................................... 344 9.5. Podsumowanie ....................................................................................................... 346 Rozdziaä 10. Studium przypadku: serwis Planner ............................................... 349 10.1. WáasnoĞci ASP.NET Web API ............................................................................ 349 10.2. Tworzenie projektu ASP.NET Web API ............................................................. 351 10.2.1. Biznesowa wizja systemu ........................................................................... 351 10.2.2. Przygotowanie projektu .............................................................................. 351 10.2.3. Struktura projektu ASP.NET Web API ...................................................... 353 10.2.4. Implementacja modelu Task i bazy danych ................................................ 355 10.2.5. Implementacja repozytorium ...................................................................... 357 10.2.6. Implementacja kontrolera Tasks ................................................................. 359 10.2.7. Testowanie akcji kontrolera Tasks ............................................................. 362 10.2.8. Implementacja interfejsu uĪytkownika ....................................................... 366 10.3. Instalacja aplikacji na serwerze WWW ............................................................. 377 10.4. Podsumowanie ..................................................................................................... 378 Rozdziaä 11. Podsumowanie ............................................................................ 379 Dodatek A. Bibliografia .................................................................................. 381 KsiąĪki .......................................................................................................................... 381 Zasoby internetowe ...................................................................................................... 381 Skorowidz ..................................................................................... 383 Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. Kontrolery Kontroler to zasadniczo poĞrednik pomiĊdzy dziaáaniami uĪytkownika a danymi zawar- tymi w modelu. PoĞrednik, który obsáugując Īądania HTTP, moĪe dokonywaü zmian w modelu i uruchamiaü odpowiedni widok z prezentacją danego fragmentu modelu. Zgodnie z konwencją obowiązującą w ASP.NET MVC klasa, która jest kontrolerem, musi mieü nazwĊ zakoĔczoną przyrostkiem Controller oraz implementowaü przynajm- niej interfejs IController — listing 3.1. Listing 3.1. Interfejs IController public interface IController { void Execute(RequestContext requestContext); } Interfejs IController jest bardzo prosty i zawiera tylko jedną metodĊ Execute. Wewnątrz tej metody moĪna dostaü siĊ do obiektów takich jak HttpContext, Request czy Response. Taki sposób definiowania kontrolera jest rzadko uĪyteczny, bo w ten sposób pomija siĊ wszystkie udogodnienia frameworka związane np. z bezpieczeĔstwem, wiązaniem mo- delu (ang. model binding) czy teĪ wynikami akcji. Traci siĊ takĪe moĪliwoĞü definiowania metod akcji — wszystkie Īądania przychodzące do tego kontrolera są obsáugiwane cen- tralnie przez metodĊ Execute. Z tych powodów w praktyce nigdy nie implementuje siĊ bezpoĞrednio interfejsu IController. PodejĞcie praktyczne to dziedziczenie z jednej z dwóch klas bazowych — ControllerBase i Controller. Framework ASP.NET MVC 4 posiada abstrakcyjną klasĊ, która jest klasą bazową dla wszystkich kontrolerów MVC. Klasa ControllerBase bezpoĞrednio implementuje inter- fejs IController oraz dostarcza dodatkowe funkcjonalnoĞci, np. odpowiada za tworzenie obiektu ControllerContext, dostarcza wáaĞciwoĞü ViewData etc. ControllerBase nie do- starcza jednak innych wysoce poĪądanych funkcjonalnoĞci, takich jak np. metody akcji. Te i inne funkcjonalnoĞci zawiera dopiero abstrakcyjna klasa Controller. Dostarcza ona trzy kluczowe funkcje: akcje (ang. Action Methods), wyniki akcji (ang. Action Results) oraz filtry (ang. Filters). Kup książkęPoleć książkę 40 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Akcje umoĪliwiają rozszerzenie zachowania kontrolera. Stosowanie pojedynczej akcji Execute, którą oferuje interfejs IController, jest maáo wygodne. Przy zaimplemento- waniu klasy kontrolera dziedziczącego po Controller kaĪda akcja jest ĞciĞle powiąza- na z adresem URL oraz parametrami przekazywanymi do niej, a wydobytymi z przy- chodzącego Īądania. Wyniki akcji umoĪliwiają zwracanie róĪnych bytów z poziomu wykonywanej akcji, np. wygenerowanie widoku, przekierowanie do innej akcji czy zwrócenie jakiegoĞ pliku. Taka jawna separacja wyników zwracanych przez akcjĊ upraszcza przeprowa- dzanie testów jednostkowych. W praktyce wáaĞnie na podstawie klasy Controller tworzone są wszystkie klasy kon- trolerów uĪywanych w aplikacjach opartych na frameworku ASP.NET MVC 4. Podczas projektowania aplikacji zachodzi zwykle koniecznoĞü ustalenia ziarnistoĞci kontrolerów. W tym procesie wszystko zaleĪy od projektanta. JeĪeli projektant przewidzi w aplikacji jeden kontroler, odpowiednio organizując w nim akcje, to aplikacja moĪe dziaáaü prawidáowo. Wadą takiego podejĞcia jest jednak zwykle duĪy przyrost akcji oraz metod, które bĊdą musiaáy obsáugiwaü Īądania z szerokiej grupy klas biznesowych. Bardziej wskazanym podejĞciem jest utworzenie kontrolerów w liczbie wystĊpujących w systemie klas biznesowych, które wymagają bezpoĞrednich operacji na danych. Wtedy w kaĪdym z tych kontrolerów tworzy siĊ zestaw akcji, które umoĪliwiają utworzenie, odczyt, modyfikacjĊ oraz usuniĊcie danych dla konkretnej klasy biznesowej. Na listingu 3.2 przedstawiono fragment kodu, za pomocą którego utworzono kontroler Product. Listing 3.2. Przykáadowy kontroler public class ProductController : Controller { public void Show() { Response.Write( Product info! ); } } W klasie kontrolera Product dodano metodĊ Show, której wynikiem wykonania jest wy- Ğwietlenie napisu Product info. Na rysunku 3.1 przedstawiono sposób, w jaki odbywa siĊ wykonanie akcji Show w kontrolerze Product. W pierwszym kroku uĪytkownik aplikacji — poprzez interakcjĊ z widokiem — przekazuje do aplikacji Īądanie /Product/Show. System dopasowuje otrzymane Īądanie do wzorca ĞcieĪki przy uĪyciu mechanizmu routingu. W trzecim kroku, kiedy ĞcieĪka zostaáa dopasowana, system tworzy instancjĊ kontrolera ProductController (odczytanego z Īądania), po czym wykonuje akcjĊ (poprzez uruchomienie metody) Show, która równieĪ odczytana zostaáa z Īądania HTTP. Ostatnim krokiem jest wyĞwietlenie tekstu. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery Rysunek 3.1. Tworzenie kontrolera i uruchamianie akcji 41 3.1. Akcje i parametry DomyĞlnie w aplikacji ASP.NET MVC ĞcieĪka URL rozbijana jest — przy uĪyciu mechanizmu routingu — na trzy gáówne elementy: /{controller}/{action}/{id}, gdzie controller to nazwa kontrolera, action oznacza nazwĊ akcji, a id to parametr dla akcji. W kontrolerze moĪe znajdowaü siĊ wiele akcji (metod publicznych), z których kaĪda moĪe (ale nie musi) przyjmowaü parametry. Listing 3.3 przedstawia zmodyfikowaną wersjĊ kontrolera z poprzedniego przykáadu (listing 3.2), która zawiera jeden parametr id. Listing 3.3. Akcja i parametr public class ProductController : Controller { public void Show(string id) { Response.Write( Product + id + info! ); } } Teraz gdy nastąpi Īądanie: /Product/Show/TVsets, w odpowiedzi wyĞwietlony zostanie napis: Product TVsets info!. Taki sam rezultat zostanie osiągniĊty, jeĞli Īądanie bĊdzie wyglądaáo tak: /Product/Show?id=TVsets. àatwo zauwaĪyü, Īe pierwszy sposób jest wygodniejszy dla uĪytkownika. Takie przekazywanie parametru moĪliwe jest dziĊki od- powiednio skonfigurowanemu mechanizmowi routingu, który sam zajmuje siĊ przekazy- waniem metodzie parametru odczytanego z adresu. OczywiĞcie jest moĪliwoĞü przekazywania wiĊkszej liczby parametrów. Ilustracją jest zmodyfikowany kontroler z poprzedniego przykáadu — listing 3.4. Listing 3.4. Akcja i wiĊksza liczba parametrów public class ProductController : Controller { Kup książkęPoleć książkę 42 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych public void Show(String p1, String p2, int p3) { Response.Write( [id: + p3 + ] name: + p1 + info + p2); } } JeĞli teraz do aplikacji trafi Īądanie: /Product/Show?p1=TVsets p2=test p3=1, wów- czas wyĞwietlony zostanie tekst: [id:1] name: TVsets info test. Aby adres mógá byü bardziej czytelny dla uĪytkownika, naleĪy zdefiniowaü odpowiednią ĞcieĪkĊ w mechani- zmie routingu — szczegóáy przedstawia listing 3.5. Listing 3.5. Przykáadowa ĞcieĪka z kilkoma parametrami routes.MapRoute( productInfo , Product/Show/{p1}/{p2},{p3} , new { Controller = Product , action = Show } ) Przy tak zdefiniowanej ĞcieĪce jak na listingu 3.5 moĪna uĪyü bardziej przyjaznej dla uĪytkownika wersji adresu URL, w postaci: /Product/Show/TVsets/test,1. W prezentowanych wczeĞniej przykáadach zastosowano tymczasowo metodĊ Response. Write, która umoĪliwiaáa wyĞwietlenie tekstu. UĪycie tej metody w znacznym stopniu na- ruszyáo jednak zasadĊ rozdziaáu kompetencji ról poszczególnych warstw wzorca MVC. Kontrolery nie mogą zajmowaü siĊ widokiem danych; dane prezentowane są w bytach zwanych widokami. Aby zapewniü zgodnoĞü z konwencją, akcje w kontrolerach zwracają róĪnego rodzaju wyniki. W ASP.NET MVC 4 realizacja takiego podejĞcia nastĊpuje przy wykorzystaniu obiektów klasy ActionResult — listing 3.6. Listing 3.6. Klasa ActionResult public abstract class ActionResult { protected ActionResult() { } public abstract void ExecuteResult(ControllerContext context); } Akcja w kontrolerze zwraca obiekt typu ActionResult, jednak nie sáuĪy on jako kontener dla danych. ActionResult jest abstrakcyjną klasą oferującą wspólny interfejs, który wyko- nuje pewne dalsze dziaáania w imieniu akcji. Poprzez nadpisanie metody ExecuteResult pochodna klasy uzyskuje dostĊp do wszelkich danych dostarczonych przez wykonanie akcji i wyzwala jakąĞ póĨniejszą akcjĊ. Są to kolejne dziaáania związane z wytworze- niem odpowiedzi dla przeglądarki. PoniewaĪ klasa ActionResult jest abstrakcyjna, kaĪda akcja zdefiniowana w kontrolerze moĪe zwróciü jeden z predefiniowanych typów ActionResult — tabela 3.1. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery Tabela 3.1. Typy ActionResult Typ ContentResult EmptyResult FileContentResult FilePathResult FileStreamResult HttpNotFoundResult HttpUnauthorizedResult JavaScriptResult JsonResult PartialViewResult RedirectResult RedirectToRouteResult ViewResult 43 Opis Zwraca bezpoĞrednio podaną treĞü (niekoniecznie HTML) do przeglądarki. Metoda ExecuteResult serializuje przekazywaną treĞü. Nie zwraca niczego do przeglądarki. Metoda ExecuteResult nic nie robi. Zwraca zawartoĞü pliku do przeglądarki. ZawartoĞü pliku wyraĪona jest jako tablica bajtów. Metoda ExecuteResult przekazuje zawartoĞü do strumienia wyjĞciowego. Zwraca zawartoĞü pliku do przeglądarki. Plik identyfikowany jest poprzez ĞcieĪkĊ. Metoda ExecuteResult przekierowuje przeglądarkĊ bezpoĞrednio do pliku. Zwraca zawartoĞü pliku do przeglądarki. ZawartoĞü pliku reprezentowana jest przez obiekt Stream. Metoda ExecuteResult kopiuje zawartoĞü pliku z dostarczonego strumienia do strumienia wyjĞciowego. Zwraca kod HTTP 404 do przeglądarki. Podany kod identyfikuje Īądanie jako niepowodzenie — Īądany zasób nie zostaá odnaleziony. Zwraca kod HTTP 401 do przeglądarki. Podany kod wskazuje nieuprawnione Īądanie. W efekcie mechanizm uwierzytelniania prosi o zalogowanie. Zwraca kod JavaScript do przeglądarki. Metoda ExecuteResult zwraca skrypt i ustawia odpowiedni typ. Skrypt bĊdzie wykonany po stronie klienta. Serializuje obiekty .NET do formatu JSON i wysyáa jako odpowiedĨ do przeglądarki. Metoda ExecuteResult okreĞla typ obiektu, który ma zostaü zwrócony, oraz wywoáuje klasĊ JavaScriptSerializer w celu dokonania serializacji dostarczonego obiektu do formatu JSON. Zwraca zawartoĞü HTML do przeglądarki; zwracana zawartoĞü reprezentuje fragment widoku strony. Zwraca kod HTTP 302 do przeglądarki w celu jej przekierowania na inny adres URL. Metoda ExecuteResult wywoáuje po prostu Response.Redirect. Dziaáa podobnie jak RedirectResult; w tym przypadku przekierowuje uĪytkownika na adres URL okreĞlony w parametrach routingu. Zwraca zawartoĞü HTML do przeglądarki; zawartoĞü reprezentuje peány widok strony. W tabeli 3.1 moĪna odnaleĨü typy do obsáugi kodów HTTP, moĪliwoĞci zwracania pli- ków, przekierowania i wsparcia dla JavaScriptu. MoĪna teĪ uzyskaü asynchroniczne przekazywanie danych w formie serializowanej do formatu JSON. Kup książkęPoleć książkę 44 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych 3.2. Model binding Model binding (wiązanie modelu) to mechanizm odwzorowywania danych przycho- dzących w Īądaniu HTTP bezpoĞrednio na parametry akcji i obiekty .NET (model). Mechanizm jest wykorzystywany w tzw. modelu wejĞciowym danych, czyli takim, który opisuje dane przychodzące do aplikacji. KaĪde przychodzące Īądanie jest rozpatry- wane pod kątem kontrolera i akcji, której rezultat jest odpowiedzią na Īądanie. Naj- pierw rozpoznawany jest kontroler, póĨniej akcja. JeĞli oba elementy zostaną odnalezione, to odszukiwane są dane oczekiwane przez akcjĊ, a zdefiniowane jako parametry tej akcji. Dziaáanie mechanizmu model binding stanie siĊ jasne, gdy najpierw przeanalizowany zostanie sposób pobierania danych z przychodzącego Īądania HTTP. Na listingu 3.7 przedstawiono przykáadowy model wraz z akcją Create. Akcja ma za zadanie utworzyü nową usáugĊ i dodaü ją do systemu. Listing 3.7. Pobieranie danych z Īądania public class Service { public int ID { get; set; } public String Name { get; set; } public String Content { get; set; } public DateTime PostedDate { get; set; } } public ActionResult Create() { var service = new Service(){ Name = Request[ name ], Content = Request[ content ], PostedDate = DateTime.Parse(Request[ postedDate ]) }; // ... } W przykáadzie przedstawionym na listingu 3.7 akcja Create tworzy nowy obiekt Service i wypeánia go danymi bezpoĞrednio pobranymi z Īądania. PoniewaĪ dane odczytywane z Īądania są ciągiem znaków, to dla kaĪdego pola z modelu Service, który nie jest typu string, naleĪy pobraną wartoĞü przeksztaáciü na odpowiedni typ (jak w przy- padku pola PostedDate). Tworzenie akcji w taki sposób jest bardzo káopotliwe i nieefektywne. W przypadku wykorzystania w akcji obiektu, który bĊdzie miaá wiele pól róĪnych typów, samo tworze- nie obiektu bĊdzie bardzo skomplikowane i przesáoni gáówny cel akcji, jakim jest — w powyĪszym przykáadzie — dodanie nowej usáugi do systemu. W celu unikniĊcia takich maáo efektywnych metod moĪna tworzyü akcje inaczej. Za- miast pobieraü dane bezpoĞrednio z Īądania moĪna deklarowaü je jako parametry akcji — listing 3.8. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery 45 Listing 3.8. Pobieranie danych z parametrów akcji — typy proste public ActionResult Create(string title, string content, DateTime postedDate) { var service = new Service(){ Title = title, Content = content PostedDate = postedDate }; // ... } W przypadku akcji Create z listingu 3.8 zadziaáa mechanizm model binding. Przed uruchomieniem akcji Create dwa waĪne elementy, ValueProviderDictionary oraz DefaultModelBinder, wykonają pewną pracĊ. ValueProviderDictionary pobierze wartoĞci z Īądania HTTP i zapisze je jako ciągi znaków. Pobieranie odbywa siĊ kolejno z na- stĊpujących miejsc (na przykáadzie parametru string title):  Request.Form[ title ]; jeĞli element nie istnieje, to:  RouteData.Values[ title ]; jeĞli element nie istnieje, to:  Request.Querystring[ title ]; jeĞli element nie istnieje, to zwraca null. Po pobraniu z Īądania odpowiednich wartoĞci przez ValueProviderDictionary klasa DefaultModelBinder bierze na siebie odpowiedzialnoĞü przeksztaácenia tych ciągów znaków na odpowiednie obiekty .NET. Tak siĊ dzieje, jeĞli parametry oparte są o typy proste. Sytuacja siĊ nieco komplikuje, gdy parametrem jest obiekt záoĪony (model), tak jak na listingu 3.9. Wtedy z pomocą przychodzi mechanizm refleksji (ang. reflection). Przy udziale refleksji wpisywane są — do wszystkich publicznych wáasnoĞci typu záoĪonego — wartoĞci pobrane przez klasĊ ValueProviderDictionary. Warto wspomnieü równieĪ o tym, Īe wszystkie publiczne wáasnoĞci typu záoĪonego, które równieĪ są typem záoĪonym, w ten sam sposób otrzy- mają wartoĞü. Listing 3.9. Pobieranie danych z parametrów akcji — typ záoĪony public ActionResult Create(Service service) { // ... } Czasami zachodzi potrzeba, aby niektóre pola záoĪonego typu (modelu) wyáączyü z me- chanizmu model binding. Do tego celu sáuĪy atrybut Bind. MoĪna go wykorzystaü na dwa sposoby: lokalnie w akcji — listing 3.10 lub globalnie w klasie modelu — listing 3.11. Przy wykorzystaniu atrybutu Bind moĪna uĪyü dwóch parametrów Include lub Exclude, które odpowiednio wáączają wymienione wáaĞciwoĞci modelu do mechanizmu model binding lub wyáączają wáaĞciwoĞci modelu z tego mechanizmu. Kup książkęPoleć książkę 46 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Listing 3.10. Lokalny sposób uĪycia atrybutu Bind public ActionResult Create([Bind(Include = Title,Content,PostedDate )] Service service) { // Mechanizm model binding zadziaáa tylko dla wáaĞciwoĞci Title, Content i PostedDate // ... } // lub public ActionResult Create([Bind(Exclude = ID, PostedDate )] Service service) { // mechanizm model binding nie zadziaáa dla wáaĞciwoĞci ID. // ... } Listing 3.11. Globalny sposób uĪycia atrybutu Bind [Bind(Include = Name,Content,PostedDate )] public class Service { public int ID { get; set; } public String Name { get; set; } public String Content { get; set; } public DateTime PostedDate { get; set; } } // lub [Bind(Exclude = ID )] public class Service { public int ID { get; set; } public String Name { get; set; } public String Content { get; set; } public DateTime PostedDate { get; set; } } Podane przykáady uĪycia mechanizmu model binding pokazują, Īe wykorzystanie tego narzĊdzia pozwala na tworzenie bardziej czytelnego kodu aplikacji, a takĪe na jego znacz- ne skrócenie. 3.3. Filtry Mechanizm filtrów w ASP.NET MVC 4 umoĪliwia wstrzykniĊcie dodatkowej logiki do potoku przetwarzania Īądania. UmoĪliwia to prosty i elegancki sposób realizacji prze- krojowych problemów dotyczących logowania, autoryzacji czy buforowania. Na li- stingu 3.12 przedstawiono fragment definicji kontrolera zawierającego filtry. Listing 3.12. Przykáadowy kontroler z filtrami [Authorize(Roles = role )] public class ExampleController : Controller { [ShowMessage] [OutputCache(Duration = 60)] Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery 47 public ActionResult Index() { // ... ... ... } } Filtry zapisuje siĊ w formie atrybutów (pochodzą z przestrzeni nazw System.Attribute) i mogą byü doáączane do innych elementów kodu, w tym klas, metod, wáaĞciwoĞci i pól. Celem ich uĪycia jest dostarczenie dodatkowych informacji do skompilowanego kodu. W jĊzyku C# elementy te umieszcza siĊ w nawiasach kwadratowych, które dodatkowo mogą zawieraü parametry, np. [MyAttribute(SomeProperty = value)]. Przykáad z listingu 3.12 zawiera kilka filtrów. Pierwszy w postaci [Authorize(Roles = role )] oznacza, Īe uĪytkownik, który moĪe korzystaü z tego kontrolera, musi byü autoryzowany i dodatkowo musi wystĊpowaü w roli role. Ten filtr obejmuje caáy kon- troler wraz ze wszystkimi akcjami. Filtr zapisany w postaci [OutputCache(Duration = 60)] dotyczy tylko akcji Index i oznacza uruchomienie buforowania wyników tej akcji przez okres czasu wyraĪony w sekundach i podany w parametrze Duration. DomyĞlnie dane przechowywane są w trzech miejscach: na serwerze WWW, na wszystkich serwerach proxy oraz w przeglą- darce internetowej. Framework ASP.NET MVC 4 obsáuguje róĪne rodzaje filtrów:  Filtry zezwoleĔ (Authorization) — filtr implementuje interfejs IAuthorizationFilter i sáuĪy do ograniczania dostĊpu do kontrolerów i akcji kontrolerów. Przykáadami tego filtra są klasy AuthorizeAttribute oraz RequireHttpsAttribute. Filtr Authorization dziaáa przed wszystkimi innymi filtrami.  Filtry akcji (Action) — filtr implementuje interfejs IActionFilter i „opakowuje” dziaáanie akcji kontrolera. Interfejs IActionFilter deklaruje dwie metody: OnActionExecuting i OnActionExecuted. OnActionExecuting uruchamiana jest przed wykonaniem akcji i moĪe dostarczaü akcji dodatkowych danych lub sprawdzaü poprawnoĞü wprowadzanych danych. Metoda OnActionExecuted uruchamiana jest natomiast po wykonaniu akcji i moĪe sáuĪyü do kontroli danych wynikowych lub anulowania wykonywania rezultatu akcji. Przykáadem takiego filtru jest klasa ActionFilterAttribute. Filtry rezultatu (Result) — filtr implementuje interfejs IResultFilter i „opakowuje” obiekt wyniku dziaáania akcji — ActionResult. Interfejs IResultFilter deklaruje dwie metody: OnResultExecuting i OnResultExecuted. Metoda OnResultExecuting uruchamiana jest przed zwróceniem rezultatu akcji (np. przed wyĞwietleniem widoku lub przekierowaniem do innej akcji), a OnResultExecuted dziaáa po zwróceniu wyniku akcji. Obie metody mogą wprowadzaü dodatkowe przetwarzanie rezultatu akcji, np. mogą modyfikowaü odpowiedĨ HTTP. Przykáadem takiego filtru jest klasa OutputCacheAttribute. Kup książkęPoleć książkę 48 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych  Filtry wyjątku (Exception) — filtr implementuje interfejs IExceptionFilter i wykonywany jest, gdy podczas przetwarzania akcji wystąpi nieobsáugiwany wyjątek. Filtr ten moĪe byü wykorzystywany do rejestrowania lub wyĞwietlania strony báĊdu. Przykáadem implementacji filtru wyjątku jest klasa HandleErrorAttribute. W celu zdefiniowania filtru wystarczy utworzyü klasĊ, która bĊdzie implementowaáa jeden z wymienionych wyĪej interfejsów, a w metodach tego interfejsu zdefiniowaü do- datkowe dziaáania. Przykáadem takiej implementacji moĪe byü atrybut CaptchaValidator ´Attribute wykorzystany w aplikacji Portal Usáug (rozdziaá 8.). DefinicjĊ CaptchaValidatorAttribute przedstawiono na listingu 3.13. Klasa atrybutu dziedziczy po klasie ActionFilterAttribute. Nazwa klasy musi byü — wedáug przyjĊtej we frameworku ASP.NET MVC konwencji — zakoĔczona przyrostkiem Attribute. Filtr nadpisuje metodĊ OnActionExecuting, która uruchamiana jest przed wykonaniem akcji. Metoda sprawdza wartoĞü przekazywaną w modelu (model.Captcha) i na jej pod- stawie dodaje do akcji nowy parametr (captchaValid), który moĪna odczytaü podczas wy- konywania akcji — listing 3.14. Listing 3.13. Przykáadowa implementacja filtra akcji public class CaptchaValidatorAttribute : ActionFilterAttribute { public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) { RegisterModel model = filterContext.ActionParameters[ model ] as RegisterModel; if (filterContext.HttpContext.Session[ Captcha ] == null || ´filterContext.HttpContext.Session[ Captcha ].ToString() != model.Captcha) { filterContext.ActionParameters[ captchaValid ] = false; } else { filterContext.ActionParameters[ captchaValid ] = true; } base.OnActionExecuting(filterContext); } } Listing 3.14. Wykorzystanie atrybutu CaptchaValidator [CaptchaValidator] [AllowAnonymous] [HttpPost] public ActionResult Register(RegisterModel model, bool captchaValid) { if (captchaValid) { ... } } Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery 49 Podczas wytwarzania prostych aplikacji nie trzeba definiowaü wáasnych filtrów. Frame- work ASP.NET MVC 4 dostarcza cztery podstawowe filtry zaimplementowane w postaci atrybutów. Filtry te mogą byü stosowane na poziomie akcji kontrolerów, kontrolerów lub na poziomie aplikacji:  AuthorizeAttribute — ogranicza dostĊp.  HandleErrorAttribute — atrybut okreĞlający, jak obsáugiwaü wyjątek, który wystąpi podczas przetwarzania (filtr wymaga, aby w pliku konfiguracyjnym Web.config element CustomErrors miaá wartoĞü true).  OutputCacheAttribute — zapewnia buforowanie wyjĞcia.  RequireHttpsAttribute — wymusza ponowne przesáanie Īądania przez HTTPS, gdy Īądanie przyszáo z HTTP. 3.4. Wbudowane atrybuty Framework ASP.NET MVC udostĊpnia wbudowane atrybuty, takie jak NonAction ´Attribute, ActionNameAttribute oraz AcceptVerbsAttribute. 3.4.1. NonAction Wszystkie publiczne metody definiowane w kontrolerach to akcje, które uĪytkownik moĪe wywoáaü, wpisując odpowiedni adres URL w przeglądarce. Czasami jednak za- chodzi potrzeba zdefiniowania publicznej metody, która nie bĊdzie dostĊpna dla uĪytkow- nika, a widzialnoĞü tej metody nie moĪe zostaü zmieniona. Aby ograniczyü bezpoĞredni dostĊp do metody z przeglądarki, wystarczy opatrzyü ją atrybutem NonActionAttribute — listing 3.15. Listing 3.15. Zastosowanie atrybutu NonActionAttribute [NonAction] public void Test() { // logika metody } Podczas próby wywoáania z przeglądarki metody opatrzonej atrybutem NonAction framework nie uruchomi metody, tylko w odpowiedzi zwróci kod báĊdu 404. 3.4.2. Atrybut ActionNameAttribute Zastosowanie atrybutu ActionNameAttribute pozwala zmieniü nazwĊ akcji. W przy- káadzie przedstawionym na listingu 3.16 zdefiniowane są dwie metody: Delete oraz DeleteConfirmed. Poprzez opatrzenie atrybutem ActionName( Delete ) metody Delete ´Confirmed zostanie ona wywoáana przy Īądaniu POST akcji Delete. Kup książkęPoleć książkę 50 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Listing 3.16. Zastosowanie atrybutu ActionNameAttribute [HttpGet] public ActionResult Delete(int id) { var model = repository.Find(id); // WyĞwietla widok potwierdzający usuniĊcie rekordu. return View(model); } [HttpPost, ActionName( Delete )] public ActionResult DeleteConfirmed(int id) { repository.Delete(id); return RedirectToAction( Index ); } 3.4.3. Atrybut AcceptVerbsAttribute Atrybut AcceptVerbsAttribute sáuĪy do związania akcji z metodą protokoáu HTTP. Metody protokoáu HTTP, które moĪna związaü tym atrybutem z akcjami, to GET, POST, PUT i DELETE. Przykáadowo aby akcja Test() przekazywaáa wynik metodą POST, naleĪy opatrzyü ją atrybutem jak na listingu 3.17. Listing 3.17. Zastosowanie atrybutu AcceptVerbsAttribute [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)] public ActionResult Test() { return ViewA() } Framework dostarcza równieĪ cztery skrócone formy tego atrybutu w postaci identyfika- torów: HttpDeleteAttribute, HttpGetAttribute, HttpPostAttribute, HttpPutAttribute. 3.5. Podsumowanie We frameworku ASP.NET MVC kontroler to klasa, która w odpowiedzi na Īądanie uĪytkownika zwraca odpowiedĨ. Kontroler moĪe wydawaü dowolny zbiór poleceĔ do modelu, a uĪytkownikowi (przeglądarce) zwróciü dowolny widok. KaĪdy kontroler zawiera jedną lub wiĊcej akcji, które w istocie są specjalnymi metodami sáuĪącymi do przekazywania róĪnego rodzaju wyników. Predefiniowane typy ActionResult zostaáy zestawione w tabeli 3.1. Z kontrolerami związany jest model binding, czyli mechanizm odwzorowania danych przychodzących w Īądaniu HTTP bezpoĞrednio na parametry akcji i obiekty .NET (mo- del). KaĪde przychodzące Īądanie jest rozpatrywane pod kątem kontrolera i akcji, której Kup książkęPoleć książkę Rozdziaä 3. i Kontrolery 51 rezultat jest odpowiedzią na Īądanie. Framework najpierw poszukuje odpowiedniego kontrolera, póĨniej akcji. JeĞli oba elementy zostaną odnalezione, to odszukiwane są dane oczekiwane przez akcjĊ, a zdefiniowane jako parametry tej akcji. Akcje są metodami publicznymi klasy kontrolera. JeĞli zachodzi koniecznoĞü wykluczenia publicznej metody kontrolera jako akcji, to naleĪy ją opatrzyü atrybutem NonAction ´Attribute, co powoduje skutki opisane w punkcie 3.4. To jest jeden z trzech wbudo- wanych atrybutów, nazywanych równieĪ filtrami akcji. Dwa pozostaáe to ActionName ´Attribute i AcceptVerbsAttribute. ActionNameAttribute sáuĪy do prostej zmiany nazwy akcji. Atrybut drugi sáuĪy do związania akcji z metodą protokoáu HTTP. Filtry mogą byü stosowane do indywidualnych akcji lub do caáego kontrolera. SáuĪą do rozszerzania logiki, która jest stosowana w aplikacji podczas przetwarzania Īądania, ale bez koniecznoĞci umieszczania tej logiki w sposobie dziaáania. W efekcie zapis dziaáaĔ jest elegancki i czytelny. Kup książkęPoleć książkę 52 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A adnotacja danych, 69 DataAnnotations, 121 AJAX, 80 Helpers, 80 Ajax.ActionLink, 81 Ajax.BeginForm, 80 Ajax.BeginRouteForm, 82 Ajax.RouteLink, 82 akcje, 39, 41, 51 About, 31 CaptchaImage, 190 Change, 229, 239 Confirm, 179 Create, 44, 45, 248, 276, 310 Delete, 230, 242, 265, 280, 313, 360, 362 testowanie, 365 DeleteConfirmed, 313 Details, 271, 283, 314 Edit, 226, 239, 260, 280, 311 Execute, 40 filtry, 47 Get, 360, 361 testowanie, 362 Index, 31, 60, 105, 217, 221, 235, 256, 290 KupZdjecie, 316 List, 106 Login, 131, 177 LogOff, 131 Manage, 180 MojeZdjecia, 314 PobierzZdjecie, 315 Post, 360, 361 testowanie, 363 Redirect, 32 RedirectToLocal, 131 Register, 172, 191 Send, 123, 205 Subscribe, 106, 108 Test(), 50 Unsubscribe, 107, 108 uruchamianie, 41 Wyszukaj, 328 arkusz stylów CSS, 212 ASP.NET, 23, 24 funkcjonalnoĞci, 24 MVC, 7, 25, 37 AcceptVerbsAttribute, 50 ActionNameAttribute, 49 ASP.NET MVC 4, 7 cykl Īycia Īądania, 54 deklaracja tras, 76 kod Ĩródáowy, 28 konfiguracja, 26 kontroler, 39, 50 konwencja, 26 mechanizm routingu, 27 metody helperów HTML, 26 NonActionAttribute, 49 routing, 75 rozszerzalnoĞü, 26 TempData, 57 testowalnoĞü, 27 testowanie, 30 ViewBag, 56 ViewData, 55 zaáoĪenia projektowe, 25 MVC 1, 28 MVC 2, 28 MVC 3, 28, 55 ViewBag, 55 MVC 4, 7, 23, 27, 29, 379 /App_Browsers, 37 /App_Data, 33 /App_GlobalResources, 37 Kup książkęPoleć książkę 384 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych ASP.NET MVC 4 /App_LocalResources, 37 /App_Start, 33 /App_Themes, 37 /Areas, 37 /bin, 35 /Content, 35 /Controllers, 35 /Filters, 35 /Global.asax, 36 /Images, 35 /Models, 35 /packages. config, 36 /Scripts, 36 /Views, 36 /Web.config, 36 AJAX, 80 Bundling, 90 ControllerBase, 39 dodanie roli, 305 Entity Framework, 66 filtry, 46 foldery, 33 G M, 90 gáówne widoki, 61 metody pomocnicze HTML, 62 metody pomocnicze Razor, 63 Minification, 91 Moje ZdjĊcia, 8, 301 Planner, 8 pliki, 33 Portal Usáug, 8, 139 routing URL, 29 schemat URL, 29 strona startowa aplikacji, 99 struktura aplikacji, 33, 34 Subskrypcja, 8 szablon widoku, 60 szablony, 33 Web API, 349 widoki czĊĞciowe, 61 wybór rodzaju projektu, 305 wybór szablonu projektu, 98, 352 wybór typu projektu, 98 Web API, 349 definicja routingu, 355 dodane zadanie, 375 planner, 351 strona gáówna, 374 strona startowa, 353 struktura projektu, 353, 354 wáasnoĞci, 349 wybór daty i godziny, 375 wyszukanie zadania, 376 zastosowanie, 351 Web Forms, 7, 23, 24, 37 cechy, 24 objawy starzenia, 24 ASPX, 54, 57, 60 instrukcja warunkowa, 58 kontrolka logowania, 58 pĊtla foreach, 59 atrybut AcceptVerbsAttribute, 50 ActionNameAttribute, 49 Bind, 45 NonActionAttribute, 49 autouzupeánianie, 332 implementacja, 332 biblioteki Entity Framework, 66 jQuery, 209 MvcContrib, 219 SimpleMembership, 97, 127 Bundling, 90 widok, 93 B C CAPTCHA, 189 akcja generująca obrazek, 189 CaptchaValidator, 191 dodanie pola, 189 wynik dziaáania, 193 checkbox, 185 Code First, 67, 68, 84 Database First, 66 D E EDM, 66 Entity Framework, 83, 306 atrybut, 66 Code First, 66, 68, 84 dodanie nowych rekordów, 86 klasy modelu, 84 modyfikacja rekordów, 86 usuwanie rekordów, 86 Database First, 66 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 385 Database Migrations, 87 aktualizacja bazy, 89 klasa konfiguracji, 87 migracja, 88 EDM, 66 encja, 66 EntityFramework.SqlServerCompact, 103 ERM, 66 konfiguracja, 103 konwencje, 67 Model First, 66 ORM, 66, 83 POCO, 85 związki, 66, 70 dziedziczenie, 72 generalizacja, 72 jeden-do-jednego, 70 jeden-do-wielu, 71 wiele-do-wielu, 71, 72 ERM, 66 F filtry, 39, 46, 51 akcji, 47 implementacja, 48 AuthorizeAttribute, 49 CaptchaValidatorAttribute, 48 definiowanie, 48 HandleErrorAttribute, 49 OutputCacheAttribute, 49 RequireHttpsAttribute, 49 rezultatu, 47 rodzaje, 47 wyjątku, 48 zezwoleĔ, 47 funkcja @RenderBody(), 116 CreateAdministrator(), 208 Fill(), 254 find(), 373 GetAllCustomers(), 215 GetAllServiceProviders(), 233 GetCommentByServiceId, 270 GetNewServices, 289 GetServiceViewModelById, 269 SeedMembership, 129, 171 G G M, 90 plik konfiguracyjny, 92 wáączenie, 94 wpáyw, 91 H helper Html.ActionLink, 79 Html.RouteLink, 80 MailHelper, 123 Html.TextAreaFor, 125 Razor, 63 TextBoxFor, 125 I interfejs IController, 39 ITaskRepository, 357 jQuery, 369 J K klasa AccountHelper, 176 ActionFilterAttribute, 48 ActionResult, 42, 43 ApiController, 77, 361 AuthorizeAttribute, 47 BundleConfig, 185 CaptchaValidatorAttribute, 192 Category, 144, 145 CategoryRepository, 161 Comment, 144 CommentCategory, 144 CommentRepository, 163 Controller, 39, 77 ControllerBase, 39 Customer, 144 CustomerRepository, 164 DbContext, 68 HandleErrorAttribute, 48 HttpConfiguration, 355 InitializeMembership, 128, 170 LocalPasswordModel, 144 LoginModel, 130, 144 MailHelper, 175 Newsletter, 121, 144 PortalUslugContext, 153 RegisterModel, 144 RequireHttpsAttribute, 47 RouteConfig, 29 Service, 144, 145, 148 ServiceMetaData, 148 ServiceProvider, 144 Kup książkęPoleć książkę 386 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych klasa ServiceProviderRepository, 166 ServiceRepository, 168 Subscriber, 101, 102 SubscriptionContext, 102 Task, 355 TaskContext, 356 TaskRepository, 358 WebApiConfig, 354 Zdjecie, 303, 307 ZdjecieDBContext, 307 kontroler, 39, 50 Account, 127, 171 CAPTCHA, 189 zmiana widoków, 182 ActionResult, 42, 43 Administrator, 130, 131 dodanie widoków, 132 akcje, 40, 41, 51 Category, 194 akcje, 195 modyfikacja, 197 Comment, 275 dodawanie widoków, 277 CommentCategory, 202 Controller, 39 ControllerBase, 39 Customer, 216 dodanie widoku, 217 filtry, 39, 46, 51 Home, 289 IController, 39 model binding, 44, 50 Newsletter, 122, 205 Authorize, 135, 209 dodanie widoków, 125, 206 przykáadowy kontroler, 40 Service, 246 dodanie widoków, 249, 257 ServiceProvider, 234 Subscriber, 104 akcje, 106 Authorize, 135 dodanie kontrolera, 105 dodanie widoków, 109 strona Index, 111 Tasks, 359, 360 akcje, 360 implementacja, 359 tworzenie, 41 uruchamianie akcji, 41 ValuesController, 353 wyniki akcji, 40 Zdjecia, 308 akcje, 309 modyfikacja, 309 ziarnistoĞü, 40 kontrolka DataPicker, 375 Html.Grid, 223 Html.Pager, 224 LINQ, 68 L M mapowanie obiektowo-relacyjne, Patrz ORM mechanizm grupowania i minimalizacji, Patrz G M mechanizm refleksji, 45 metody ErrorCodeToString, 180 Execute, 39 GetActiveServicesByUserId, 284 GetEditCategories, 262 Hide(), 185 Index, 77, 79 MapHttpRoute, 77 MapRoute, 30 OnActionExecuted, 47 OnActionExecuting, 47, 48 OnResultExecuted, 47 OnResultExecuting, 47 PobierzKlucze, 333 pomocnicze HTML, 62 Razor, 63 PrzyjmijPotwierdzenie, 318 Response.Write, 42 Show(), 40, 185 WyslijPotwierdzenie, 317 WyslijZdjecie, 319 Minification, 91 Model First, 67 model związków encji, Patrz ERM Model-Widok-Kontroler, Patrz MVC modele, 65 AccountModels, 154 Administrator, 130 adnotacja danych, 69 binding, 44 Bind, 45 DefaultModelBinder, 45 refleksja, 45 ValueProviderDictionary, 45 Category, 149 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 387 Comment, 149 CommentCategory, 150, 202 Customer, 150 CustomerFilterViewModel, 220 CustomerListContainerViewModel, 220 CustomerViewModel, 215, 216 danych encji, Patrz EDM domenowy, 65, 68 Portal Usáug, 144, 147 ServiceProvider, 282 Subskrypcja, 101 klasy, 68 domenowa, 68, 70 typy asocjacji, 70 Newsletter, 153 RegisterModel, 182, 185 CAPTCHA, 189 rodzaje, 66 Service, 147 ServiceListContainerViewModel, 282 ServiceProvider, 151, 233 Subscriber, 114 Task, 355 walidacja danych, 69 wejĞciowy, 65 Newsletter, 121 widokowy, 65, 214 AddServiceModel, 246 CommentsFilterViewModel, 268 CommentViewModel, 268 KupZdjecieViewModel, 317 ServiceCommentsViewModel, 269 ServiceFilterViewModel, 252 ServiceListContainerViewModel, 252 ServiceViewModel, 252 Zdjecie, 303, 306 Moje ZdjĊcia, 8, 301, 380 autouzupeánianie, 332 implementacja, 332 biznesowa wizja, 302 diagram przypadków uĪycia, 303 dodanie modelu, 306 dodawanie kontrolera, 308 ekran niezalogowanego uĪytkownika, 337 model danych, 303 modyfikacja kontrolera, 309 modyfikacje widoków, 320 podstawowy widok aplikacji, 309 projektowa wizja, 302 przeszukiwanie zdjĊü, 328 Razor, 320 szablon strony, 320 uĪytkownicy, 302 anonimowy, 303 niezalogowany, 337 zarejestrowany, 303 wersja w chmurze, 337 Azure Storage, 341 Cloud Service, 341 modyfikacja plików konfiguracyjnych, 343 wdroĪenie serwisu, 344 wybieranie listy serwerów, 342 zakáadanie konta rozliczeniowego, 338 zarządzanie kluczami dostĊpu, 343 wybór rodzaju projektu, 305 MS SQL Server Compact, 99, 146 MVC, 11 aplikacje webowe, 17 obsáuga ĪądaĔ HTTP, 17 schemat dziaáania, 18 ASP.NET MVC 4, 23 Django, 20 interakcja warstw, 12 klasyczna postaü wzorca, 12 Kompozyt, 16 Kontroler, 12, 20 model, 65 domenowy, 65 wejĞciowy, 65 widokowy, 65 Model, 12, 20 MVP, 18 MVVM, 19 Obserwator, 15 PAC, 19 Ruby on Rails, 19 CoC, 19 DRY, 20 Spring, 11, 20 Strategia, 15, 16 Struts, 11, 20 szczegóáowa komunikacja, 14 usytuowanie uĪytkownika, 13 widok, 53 Widok, 12, 20 wzorzec projektowy, 14 wzorzec záoĪony, 14 Zend Framework, 20 N narzĊdzia @helper, 63 Fiddler, 362 Microsoft Web Platform Installer, 97 NuGet, 103 Kup książkęPoleć książkę 388 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych O operacje CRUD, 88, 156 ORM, 66, 83 P PHP, 20 Zend Framework, 20 Planner, 8, 351, 380 akcje kontrolera, 360 arkusz styli CSS, 369 biznesowa wizja, 351 definicja wywoáania akcji, 371 dodane zadanie, 375 dodanie bazy danych, 356 dodanie nowego kontrolera, 360 domenowy model aplikacji, 355 instalacja na zewnĊtrznym serwerze, 377 interfejs uĪytkownika, 366 jQuery, 369 przygotowanie projektu, 351 repozytorium, 357 interfejs, 357 klasa, 358 strona gáówna, 374 szablon listy zadaĔ, 372 testowanie akcji kontrolera, 362 wybór daty i godziny, 375 wybór szablonu projektu, 352 wyszukanie zadania, 376 platforma .NET, 23 ASP.NET, 23 MVC 4, 23 frameworki, 23 POCO, 85 Portal Usáug, 8, 139, 379 akcje, 172 biznesowa wizja, 139 byty biznesowe, 142 CAPTCHA, 189 checkbox, 185 diagram przypadków uĪycia, 143 dodawanie bazy danych, 147 serwera, 147 arkusza stylów CSS, 211 domenowy model aplikacji, 144 instalacja aplikacjĊ na zewnĊtrznym serwerze, 297 kategoria komentarzy, 144 150 201 generowanie kontrolera, 202 kategoria usáug, 194 dodawanie kategorii, 201 dodawanie kontrolera, 194 lista kategorii, 201 kategoria usáugi, 142, 149 komentarz, 144, 149, 275 dodawanie komentarzy, 275 279 dodawanie kontrolera, 275 edycja komentarzy, 279 usuwanie komentarzy, 279 komunikaty, 193 menu, 209 administratora, 214 implementacja, 209 usáugobiorcy, 214 model domenowy, 144, 147 newsletter, 144, 153 dodanie kontrolera, 204 wysyáanie, 208 poáączenie z lokalną bazą danych, 170 projekt aplikacji, 142 projektowa wizja, 140 projektowanie kontrolerów, 145 przygotowywanie projektu, 146 przypadki uĪycia, 141 rejestrowanie uĪytkowników, 169 repozytorium, 156 ICategoryRepository, 157 ICommentRepository, 158 ICustomerRepository, 158 interfejs, 156, 169 IServiceProviderRepository, 159 IServiceRepository, 160 strona gáówna, 289, 294 modyfikacja, 289 usáuga, 142, 148, 245 dodanie widoku, 257 dodawanie usáug, 246, 251 edycja usáug, 260, 265 implementacja kontrolera, 246 lista usáug, 260 szczegóáy usáugi, 279 usuwanie usáug, 264 wyĞwietlanie listy, 251 wyĞwietlanie szczegóáów, 267 usáugobiorca, 142, 150, 214 edycja danych, 225 formularz rejestracyjny, 186 implementacji kontrolera, 216 model widokowy, 214 usuwanie, 229 wyĞwietlanie listy, 216, 225 usáugodawca, 142, 151, 232 dane szczegóáowe, 282, 288 dodawanie widoku, 236, 240 edycja danych, 239 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 389 formularz rejestracyjny, 186 implementacja kontrolera, 234 lista aktywnych usáug, 282, 288 model widokowy, 232 usuwanie, 242 wyĞwietlanie listy, 235 uĪytkownicy, 139 Administrator, 141 208 niezarejestrowany, 140 rejestracja, 139, 169 usáugobiorca, 140 usáugodawca, 141 zarejestrowany, 141 uĪytkownik, 142 widoki mobilne, 291 lista usáug, 296 newsletter, 296 strona gáówna, 293 strona wzorcowa, 292 szczegóáy usáugi, 296 tryby wyĞwietlania, 291 Python, 20 Django, 20 R RAD, 23 Razor, 54, 57, 60 instrukcja warunkowa, 58 kontrolka logowania, 58 metody pomocnicze, 63 pĊtla foreach, 59 routing, 75 modyfikacja, 119 trasowanie, 76 domyĞlna trasa przekierowaĔ, 76 generowanie linków, 79 trasa uĪytkownika, 78 URL, 29 Application_Start(), 29 domyĞlna konfiguracja, 30 MapRoute, 30 RouteConfig, 29 Ruby on Rails, 19 CoC, 19 DRY, 20 S strona wzorcowa, 116 dodanie obsáugi komunikatów, 193 urządzenia mobilne, 292 studium przypadku, 8 Moje ZdjĊcia, 8 Planner, 8 Portal Usáug, 8 Subskrypcja, 8 Subskrypcja, 8, 95, 379 biznesowa wizja, 95 diagram przypadków uĪycia, 96 dodawanie bazy danych, 100 modelu domenowego, 101 modelu wejĞciowego, 121 nowego kontrolera, 105 serwera, 99 nowego widoku, 110 Entity Framework, 102 konfiguracja, 103 formularz dodawania subskrypcji, 114 logowania uĪytkownika, 134 instalacja aplikacji, 137 komunikat báĊdu przy usuwaniu subskrypcji, 117 walidacji, 115 konfiguracja serwera pocztowego, 124 lista subskrybentów, 118 modyfikacja routingu, 119 oferowane dziaáania, 95 poáączenie z bazą danych, 128 projektowa wizja, 96 przygotowanie projektu, 97 strona gáówna aplikacji, 135 strona wzorcowa, 116, 119 dodanie obsáugi komunikatów, 116 modyfikacja kodu, 120 modyfikacja stopki, 120 modyfikacja tytuáu, 120 Subscriber, 102, 105 SubscriptionContext, 102 uĪytkownicy systemu, 96 Administrator, 96, 127 identyfikacja, 96 Subskrybent, 96 wysyáanie newslettera, 123, 126 T tryby wyĞwietlania, 291 definiowanie nowego, 291 V Visual Studio 2012, 97 uruchamianie, 97 Kup książkęPoleć książkę 390 ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych Windows Azure, 301 Activity Log, 346 Cloud Service, 304, 337, 340 zakáadanie usáugi, 341 pliki konfiguracyjne, 335 pobranie pliku poĞwiadczeĔ, 345 ServiceConfiguration.Cloud, 336 ServiceConfiguration.Local, 335 ServiceDefinition, 336 SQL Database, 337, 340 connection string, 342 dodawanie nowego serwera, 342 Storage, 301, 337, 340 Blobs, 319 connection string, 343 zakáadanie konta, 341 zarządzanie kluczami dostĊpu, 343 Tools, 301 wybieranie listy serwerów, 342 zakáadanie konta rozliczeniowego, 338 wyniki akcji, 39 wzorce projektowe, 11 Kompozyt, 16 MVC, 11 MVP, 18 MVVM, 19 Obserwator, 15 PAC, 19 Repozytorium, 156 Strategia, 15, 16 Z zdarzenie Application_Start(), 29, 128, 170, 208, 291 W widok, 53 _LoginPartial, 188 Bundling, 93 Create, 199, 250, 278, 323 czĊĞciowy, 61 _Filter, 222, 238, 259 _Menu, 210 _Menu.Mobile, 293 _ServiceFilter, 287 Delete, 231, 244, 267, 327 Details, 273, 285, 326 Edit, 200, 227, 240, 263, 281, 324 generowanie linków, 79 gáówny, 61 Index, 111, 199, 218, 237, 257, 290, 321, 328, 366 modyfikacja, 223 KupZdjecie, 331 List, 117 Login, 133, 186 Manage, 187 mobilny Details.Mobile, 295 Index.Mobile, 294 Send.Mobile, 296 nietypizowany, 110 PotwierdzenieWyslane, 331 przekazywanie danych, 54, 55 Register, 182, 190 CAPTCHA, 191 Send, 125, 206 Sent, 126, 127, 208 silnik widoku, 53 ASPX, 54, 57 Razor, 54, 57 SprzedazZakonczona, 331 Subscribe, 112 szablony, 60 TempData, 57 Unsubscribe, 115 ViewBag, 56 ViewData, 55 ViewRe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET MVC 4. Programowanie aplikacji webowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: