Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 008203 15950234 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie - ebook/pdf
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 744
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0654-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Rozpocznij tworzenie łatwych w obsłudze, zgodnych ze standardami oraz oferujących najlepszą wydajność aplikacji sieciowych na platformie opracowanej przez Microsoft

Platforma ASP.NET MVC powstała jako alternatywa dla ASP.NET Web Forms. Dzięki zastosowaniu architektury model-widok-kontroler (ang. Model View Controller) tworzony kod jest przejrzysty oraz zdecydowanie łatwiejszy w utrzymaniu. Ciągły rozwój tej platformy zaowocował wydaniem kolejnej wersji, oznaczonej numerem 5. Dzięki zawartym tu nowościom stworzysz jeszcze lepszy kod w krótszym czasie. Przekonaj się sam!

Niniejsze wydanie tej cenionej przez programistów książki zostało rozszerzone o nowości wprowadzone na platformie ASP.NET MVC 5. Wśród nich znajdziesz opisy sposobu definiowania tras za pomocą atrybutów C# oraz metody nadpisywania filtrów. Odkryjesz tu również omówienia biblioteki Bootstrap (dzięki czemu programiści otrzymują szeroką gamę wieloplatformowych opcji w zakresie tworzenia CSS i HTML5) oraz możliwości zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio 2013. Ponadto dowiesz się, jak zabezpieczać poszczególne obszary aplikacji, w jaki sposób korzystać z filtrów lub routingu oraz jak obsługiwać żądania AJAX. Ta książka jest kompletnym przewodnikiem po platformie ASP.NET MVC 5. Musisz ją mieć!

Dzięki tej książce:

Lektura obowiązkowa każdego programisty!

Adam Freeman — specjalista z branży IT o ogromnym doświadczeniu. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze. Obecnie jest dyrektorem ds. technologii oraz dyrektorem naczelnym w międzynarodowym banku. Pisze książki i jest zapalonym biegaczem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 5 Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-0651-6 Original edition copyright © 2013 by Adam Freeman. All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/asp5zp.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/asp5zp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze ...............................................................................................................17 O recenzencie technicznym ....................................................................................18 Rozdzia(cid:239) 1. ASP.NET MVC w szerszym kontek(cid:258)cie ....................................................................19 Krótka historia programowania witryn WWW .............................................................................. 19 Co poszło nie tak z ASP.NET Web Forms? .............................................................................. 20 Programowanie witryn WWW — stan obecny .............................................................................. 21 Standardy sieciowe oraz REST .................................................................................................... 21 Programowanie zwinne i sterowane testami ............................................................................ 22 Ruby on Rails ................................................................................................................................. 22 Node.js ............................................................................................................................................ 22 Najważniejsze zalety ASP.NET MVC ............................................................................................... 23 Architektura MVC ........................................................................................................................ 23 Rozszerzalność .............................................................................................................................. 24 Ścisła kontrola nad HTML i HTTP ............................................................................................ 24 Łatwość testowania ....................................................................................................................... 24 Zaawansowany system routingu ................................................................................................ 25 Zbudowany na najlepszych częściach platformy ASP.NET ................................................... 25 Nowoczesne API ........................................................................................................................... 26 ASP.NET MVC jest open source ................................................................................................ 26 Co powinienem wiedzieć? .................................................................................................................. 26 Jaka jest struktura książki? .................................................................................................................. 27 Część I. Wprowadzenie do ASP.NET MVC 5 .......................................................................... 27 Część II. Szczegółowe omówienie platformy ASP.NET MVC ............................................... 27 Co nowego w ASP.NET MVC 5? ...................................................................................................... 27 Gdzie znajdę przykładowe fragmenty kodu? ................................................................................... 28 Jakiego oprogramowania będę potrzebował? .................................................................................. 28 Bootstrap ............................................................................................................................................... 29 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 29 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 2. Pierwsza aplikacja MVC .........................................................................................31 Przygotowanie Visual Studio ............................................................................................................. 31 Tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC ................................................................................. 31 Dodawanie pierwszego kontrolera ............................................................................................. 34 Poznajemy trasy ............................................................................................................................ 37 Generowanie stron WWW ................................................................................................................ 37 Tworzenie i generowanie widoku .............................................................................................. 37 Dynamiczne dodawanie treści .................................................................................................... 41 Tworzenie prostej aplikacji wprowadzania danych ........................................................................ 42 Przygotowanie sceny .................................................................................................................... 42 Projektowanie modelu danych ................................................................................................... 43 Łączenie metod akcji .................................................................................................................... 44 Budowanie formularza ................................................................................................................. 47 Zdefiniowanie początkowego adresu URL ............................................................................... 49 Obsługa formularzy ...................................................................................................................... 50 Dodanie kontroli poprawności ................................................................................................... 53 Nadanie stylu zawartości ............................................................................................................. 58 Kończymy przykład ...................................................................................................................... 63 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 64 Rozdzia(cid:239) 3. Wzorzec MVC .........................................................................................................65 Historia MVC ....................................................................................................................................... 65 Wprowadzenie do wzorca MVC ....................................................................................................... 66 Budowa modelu domeny ............................................................................................................. 66 Implementacja MVC w ASP.NET .............................................................................................. 67 Porównanie MVC z innymi wzorcami ...................................................................................... 67 Budowanie luźno połączonych komponentów ............................................................................... 70 Wykorzystanie wstrzykiwania zależności ................................................................................. 71 Użycie kontenera wstrzykiwania zależności ............................................................................. 72 Zaczynamy testy automatyczne ......................................................................................................... 74 Zadania testów jednostkowych ................................................................................................... 74 Zadania testów integracyjnych ................................................................................................... 79 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 79 Rozdzia(cid:239) 4. Najwa(cid:285)niejsze cechy j(cid:218)zyka ...................................................................................81 Utworzenie przykładowego projektu ................................................................................................ 81 Dodanie podzespołu System.Net.Http ...................................................................................... 83 Użycie automatycznie implementowanych właściwości ................................................................... 83 Użycie inicjalizatorów obiektów i kolekcji ....................................................................................... 86 Użycie metod rozszerzających ........................................................................................................... 88 Stosowanie metod rozszerzających do interfejsów .................................................................. 90 Tworzenie filtrujących metod rozszerzających ........................................................................ 92 Użycie wyrażeń lambda ...................................................................................................................... 93 Automatyczna inferencja typów ........................................................................................................ 97 Użycie typów anonimowych .............................................................................................................. 97 Wykonywanie zapytań LINQ ............................................................................................................ 98 Opóźnione zapytania LINQ ...................................................................................................... 102 Użycie metod asynchronicznych ..................................................................................................... 103 Użycie słów kluczowych async i await ..................................................................................... 105 Podsumowanie ................................................................................................................................... 106 6 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 5. Praca z silnikiem Razor ........................................................................................107 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 107 Definiowanie modelu ................................................................................................................. 108 Definiowanie kontrolera ............................................................................................................ 108 Tworzenie widoku ...................................................................................................................... 109 Korzystanie z obiektów modelu ...................................................................................................... 109 Praca z układami ................................................................................................................................ 111 Tworzenie układu ....................................................................................................................... 112 Stosowanie układu ...................................................................................................................... 113 Użycie pliku ViewStart ............................................................................................................... 114 Użycie układów współdzielonych ............................................................................................ 115 Użycie wyrażeń Razor ....................................................................................................................... 118 Wstawianie wartości danych ..................................................................................................... 119 Przypisanie wartości atrybutu ................................................................................................... 121 Użycie konstrukcji warunkowych ............................................................................................ 123 Wyświetlanie zawartości tablic i kolekcji ................................................................................ 125 Praca z przestrzenią nazw .......................................................................................................... 127 Podsumowanie ................................................................................................................................... 128 Rozdzia(cid:239) 6. Wa(cid:285)ne narz(cid:218)dzia wspieraj(cid:200)ce MVC .....................................................................129 Tworzenie przykładowego projektu ............................................................................................... 130 Utworzenie klas modelu ............................................................................................................ 130 Dodanie kontrolera .................................................................................................................... 132 Dodanie widoku .......................................................................................................................... 132 Użycie Ninject .................................................................................................................................... 133 Zrozumienie problemu .............................................................................................................. 133 Dodawanie Ninject do projektu Visual Studio ....................................................................... 135 Zaczynamy korzystać z Ninject ................................................................................................ 136 Konfiguracja wstrzykiwania zależności na platformie MVC ............................................... 137 Tworzenie łańcucha zależności ................................................................................................. 140 Definiowanie wartości właściwości i parametrów konstruktora ......................................... 142 Użycie łączenia warunkowego .................................................................................................. 143 Ustawienie obiektu zakresu ....................................................................................................... 144 Testy jednostkowe w Visual Studio ................................................................................................. 147 Tworzenie projektu testów jednostkowych ............................................................................ 147 Tworzenie testów jednostkowych ............................................................................................ 148 Uruchamianie testów (nieudane) ............................................................................................. 152 Implementacja funkcji ............................................................................................................... 152 Testowanie i poprawianie kodu ................................................................................................ 153 Użycie Moq ......................................................................................................................................... 155 Zrozumienie problemu .............................................................................................................. 155 Dodawanie Moq do projektu Visual Studio ........................................................................... 157 Dodanie obiektu imitacyjnego do testu jednostkowego ....................................................... 157 Tworzenie bardziej skomplikowanych obiektów Mock ....................................................... 160 Podsumowanie ................................................................................................................................... 162 7 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 7. Rozdzia(cid:239) 8. Rozdzia(cid:239) 9. 8 SportsStore — kompletna aplikacja ....................................................................163 Zaczynamy .......................................................................................................................................... 164 Tworzenie rozwiązania i projektów w Visual Studio ............................................................ 164 Instalacja pakietów narzędziowych .......................................................................................... 166 Dodawanie odwołań między projektami ................................................................................ 166 Konfigurowanie kontenera DI .................................................................................................. 167 Uruchamiamy aplikację ............................................................................................................. 168 Tworzenie modelu domeny ............................................................................................................. 168 Tworzenie abstrakcyjnego repozytorium ................................................................................ 169 Tworzenie imitacji repozytorium ............................................................................................. 169 Wyświetlanie listy produktów ......................................................................................................... 171 Dodawanie kontrolera ............................................................................................................... 171 Dodawanie układu, pliku ViewStart i widoku ........................................................................ 172 Konfigurowanie domyślnej trasy .............................................................................................. 173 Uruchamianie aplikacji .............................................................................................................. 174 Przygotowanie bazy danych ............................................................................................................. 175 Tworzenie bazy danych ............................................................................................................. 176 Definiowanie schematu bazy danych ...................................................................................... 177 Dodawanie danych do bazy ....................................................................................................... 179 Tworzenie kontekstu Entity Framework ................................................................................. 180 Tworzenie repozytorium produktów ...................................................................................... 182 Dodanie stronicowania ..................................................................................................................... 184 Wyświetlanie łączy stron ........................................................................................................... 185 Ulepszanie adresów URL ........................................................................................................... 193 Dodawanie stylu ................................................................................................................................. 194 Instalacja pakietu Bootstrap ...................................................................................................... 194 Zastosowanie w aplikacji stylów Bootstrap ............................................................................. 195 Tworzenie widoku częściowego ............................................................................................... 196 Podsumowanie ................................................................................................................................... 199 SportsStore — nawigacja ....................................................................................201 Dodawanie kontrolek nawigacji ...................................................................................................... 201 Filtrowanie listy produktów ...................................................................................................... 201 Ulepszanie schematu URL ......................................................................................................... 205 Budowanie menu nawigacji po kategoriach ........................................................................... 208 Poprawianie licznika stron ........................................................................................................ 213 Budowanie koszyka na zakupy ........................................................................................................ 216 Definiowanie encji koszyka ....................................................................................................... 217 Tworzenie przycisków koszyka ................................................................................................ 221 Implementowanie kontrolera koszyka .................................................................................... 222 Wyświetlanie zawartości koszyka ............................................................................................. 223 Podsumowanie ................................................................................................................................... 226 SportsStore — uko(cid:241)czenie koszyka na zakupy ....................................................227 Użycie dołączania danych ................................................................................................................ 227 Tworzenie własnego łącznika modelu ..................................................................................... 227 Kończenie budowania koszyka ........................................................................................................ 231 Usuwanie produktów z koszyka ............................................................................................... 232 Dodawanie podsumowania koszyka ........................................................................................ 233 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Składanie zamówień .......................................................................................................................... 236 Rozszerzanie modelu domeny .................................................................................................. 236 Dodawanie procesu składania zamówienia ............................................................................ 236 Implementowanie mechanizmu przetwarzania zamówień .................................................. 242 Rejestrowanie implementacji .................................................................................................... 244 Zakończenie pracy nad kontrolerem koszyka ........................................................................ 246 Wyświetlanie informacji o błędach systemu kontroli poprawności ................................... 249 Wyświetlanie strony podsumowania ....................................................................................... 251 Podsumowanie ................................................................................................................................... 252 Rozdzia(cid:239) 10. SportsStore — wersja mobilna ..............................................................................253 Kontekst programowania sieciowego dla urządzeń mobilnych ................................................. 253 Odstąpienie od działania (lub jego podjęcie na minimalnym możliwym poziomie) ....... 254 Użycie układu responsywnego ........................................................................................................ 255 Utworzenie responsywnego nagłówka .................................................................................... 256 Tworzenie responsywnej listy produktów .............................................................................. 260 Utworzenie zawartości specjalnie dla urządzeń mobilnych ........................................................ 267 Utworzenie układu dla urządzeń mobilnych .......................................................................... 268 Utworzenie widoków dla urządzeń mobilnych ...................................................................... 269 Podsumowanie ................................................................................................................................... 272 Rozdzia(cid:239) 11. SportsStore — administracja ...............................................................................275 Dodajemy zarządzanie katalogiem .................................................................................................. 275 Tworzenie kontrolera CRUD .................................................................................................... 276 Tworzenie nowego pliku układu .............................................................................................. 277 Implementowanie widoku listy ................................................................................................ 278 Edycja produktów ....................................................................................................................... 282 Tworzenie nowych produktów ................................................................................................. 295 Usuwanie produktów ................................................................................................................. 298 Podsumowanie ................................................................................................................................... 301 Rozdzia(cid:239) 12. SportsStore — bezpiecze(cid:241)stwo i ostatnie usprawnienia .....................................303 Zabezpieczanie kontrolera administracyjnego .............................................................................. 303 Zdefiniowanie prostej polityki bezpieczeństwa ...................................................................... 303 Realizacja uwierzytelniania z użyciem filtrów ........................................................................ 305 Tworzenie dostawcy uwierzytelniania ..................................................................................... 306 Tworzenie kontrolera AccountController .............................................................................. 308 Tworzenie widoku ...................................................................................................................... 309 Przesyłanie zdjęć ................................................................................................................................ 312 Rozszerzanie bazy danych ......................................................................................................... 312 Rozszerzanie modelu domeny .................................................................................................. 313 Tworzenie interfejsu użytkownika do przesyłania plików ................................................... 314 Zapisywanie zdjęć do bazy danych ........................................................................................... 316 Implementowanie metody akcji GetImage ............................................................................. 317 Wyświetlanie zdjęć produktów ................................................................................................. 321 Podsumowanie ................................................................................................................................... 322 9 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 13. Wdra(cid:285)anie aplikacji .............................................................................................323 Przygotowanie do użycia Windows Azure .................................................................................... 324 Tworzenie witryny internetowej i bazy danych ..................................................................... 324 Przygotowanie bazy danych do zdalnej administracji .......................................................... 325 Tworzenie schematu bazy danych ........................................................................................... 326 Wdrażanie aplikacji ........................................................................................................................... 328 Podsumowanie ................................................................................................................................... 332 Rozdzia(cid:239) 14. Przegl(cid:200)d projektu MVC ........................................................................................333 Korzystanie z projektów MVC z Visual Studio ............................................................................. 333 Tworzenie projektu .................................................................................................................... 334 Przedstawienie konwencji MVC .............................................................................................. 337 Debugowanie aplikacji MVC ........................................................................................................... 338 Tworzenie przykładowego projektu ........................................................................................ 338 Uruchamianie debugera Visual Studio .................................................................................... 341 Przerywanie pracy aplikacji przez debuger Visual Studio .................................................... 342 Użycie opcji Edit and Continue ................................................................................................ 347 Użycie funkcji połączonych przeglądarek ...................................................................................... 350 Podsumowanie ................................................................................................................................... 351 Rozdzia(cid:239) 15. Routing URL .........................................................................................................353 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 353 Utworzenie przykładowych kontrolerów .............................................................................. 355 Utworzenie widoku .................................................................................................................... 356 Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji ...................................... 356 Wprowadzenie do wzorców URL ................................................................................................... 357 Tworzenie i rejestrowanie prostej trasy .......................................................................................... 358 Użycie prostej trasy ................................................................................................................... 363 Definiowanie wartości domyślnych ................................................................................................ 363 Użycie statycznych segmentów adresu URL ................................................................................. 366 Definiowanie własnych zmiennych segmentów ........................................................................... 370 Użycie własnych zmiennych jako parametrów metod akcji ................................................ 372 Definiowanie opcjonalnych segmentów URL ........................................................................ 373 Definiowanie tras o zmiennej długości ................................................................................... 375 Definiowanie priorytetów kontrolerów na podstawie przestrzeni nazw ........................... 377 Ograniczenia tras ............................................................................................................................... 380 Ograniczanie trasy z użyciem wyrażeń regularnych ............................................................. 380 Ograniczanie trasy do zbioru wartości .................................................................................... 381 Ograniczanie tras z użyciem metod HTTP ............................................................................. 381 Użycie ograniczeń dotyczących typu i wartości ..................................................................... 383 Definiowanie własnych ograniczeń ......................................................................................... 385 Użycie atrybutów routingu .............................................................................................................. 387 Włączanie i stosowanie atrybutów routingu .......................................................................... 387 Tworzenie tras za pomocą zmiennych segmentu .................................................................. 389 Zastosowanie ograniczeń trasy ................................................................................................. 390 Użycie prefiksu trasy .................................................................................................................. 392 Podsumowanie ................................................................................................................................... 393 10 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 16. Zaawansowane funkcje routingu ........................................................................395 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 396 Uproszczenie tras ........................................................................................................................ 396 Dodanie pakietu optymalizacyjnego ........................................................................................ 396 Uaktualnienie projektu testów jednostkowych ...................................................................... 397 Generowanie wychodzących adresów URL w widokach ................................................................ 397 Użycie systemu routingu do wygenerowania wychodzącego adresu URL .............................. 397 Użycie innych kontrolerów ....................................................................................................... 400 Przekazywanie dodatkowych parametrów .............................................................................. 401 Definiowanie atrybutów HTML ............................................................................................... 403 Generowanie w pełni kwalifikowanych adresów URL w łączach ........................................ 404 Generowanie adresów URL (nie łączy) ................................................................................... 405 Generowanie wychodzących adresów URL w metodach akcji ............................................ 406 Generowanie adresu URL na podstawie wybranej trasy ...................................................... 407 Dostosowanie systemu routingu ..................................................................................................... 408 Tworzenie własnej implementacji RouteBase ........................................................................ 408 Tworzenie własnego obiektu obsługi trasy ............................................................................. 412 Korzystanie z obszarów .................................................................................................................... 414 Tworzenie obszaru ...................................................................................................................... 414 Wypełnianie obszaru .................................................................................................................. 416 Rozwiązywanie problemów z niejednoznacznością kontrolerów ....................................... 417 Tworzenie obszarów za pomocą atrybutów ........................................................................... 418 Generowanie łączy do akcji z obszarów .................................................................................. 419 Routing żądań dla plików dyskowych ............................................................................................ 420 Konfiguracja serwera aplikacji .................................................................................................. 421 Definiowanie tras dla plików na dysku .................................................................................... 422 Pomijanie systemu routingu ............................................................................................................ 424 Najlepsze praktyki schematu adresów URL .................................................................................. 424 Twórz jasne i przyjazne dla człowieka adresy URL ............................................................... 425 GET oraz POST — wybierz właściwie ..................................................................................... 426 Podsumowanie ................................................................................................................................... 426 Rozdzia(cid:239) 17. Kontrolery i akcje .................................................................................................427 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 428 Ustawienie początkowego adresu URL ................................................................................... 428 Wprowadzenie do kontrolerów ....................................................................................................... 428 Tworzenie kontrolera z użyciem interfejsu IController ....................................................... 428 Tworzenie kontrolera przez dziedziczenie po klasie Controller .......................................... 430 Odczytywanie danych wejściowych ................................................................................................ 432 Pobieranie danych z obiektów kontekstu ................................................................................ 432 Użycie parametrów metod akcji ............................................................................................... 433 Tworzenie danych wyjściowych ...................................................................................................... 435 Wyniki akcji ................................................................................................................................. 436 Zwracanie kodu HTML przez generowanie widoku ............................................................. 440 Przekazywanie danych z metody akcji do widoku ................................................................. 443 Wykonywanie przekierowań .................................................................................................... 447 Zwracanie błędów i kodów HTTP ........................................................................................... 452 Podsumowanie ................................................................................................................................... 453 11 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 18. Filtry ....................................................................................................................455 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 456 Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji ...................................... 458 Użycie filtrów ..................................................................................................................................... 458 Wprowadzenie do podstawowych typów filtrów ................................................................... 459 Dołączanie filtrów do kontrolerów i metod akcji .................................................................. 460 Użycie filtrów autoryzacji ................................................................................................................. 461 Użycie własnego filtra autoryzacji ............................................................................................ 462 Użycie wbudowanego filtra autoryzacji .................................................................................. 463 Użycie filtrów uwierzytelniania ....................................................................................................... 464 Interfejs IAuthenticationFilter .................................................................................................. 464 Implementacja sprawdzenia uwierzytelniania ....................................................................... 466 Połączenie filtrów uwierzytelniania i autoryzacji .................................................................. 468 Obsługa ostatniego uwierzytelnienia w żądaniu .................................................................... 469 Użycie filtrów wyjątków ................................................................................................................... 470 Tworzenie filtra wyjątku ............................................................................................................ 470 Użycie filtra wyjątków ................................................................................................................ 471 Użycie widoku w celu reakcji na wyjątek ................................................................................ 474 Użycie wbudowanego filtra wyjątków ..................................................................................... 476 Użycie filtrów akcji ............................................................................................................................ 478 Implementacja metody OnActionExecuting .......................................................................... 479 Implementacja metody OnActionExecuted ........................................................................... 481 Używanie filtra wyniku ..................................................................................................................... 482 Użycie wbudowanych klas filtrów akcji i wyniku .................................................................. 483 Użycie innych funkcji filtrów ........................................................................................................... 485 Filtrowanie bez użycia atrybutów ............................................................................................. 485 Użycie filtrów globalnych .......................................................................................................... 487 Określanie kolejności wykonywania filtrów ........................................................................... 489 Nadpisywanie filtrów ................................................................................................................. 491 Podsumowanie ................................................................................................................................... 494 Rozdzia(cid:239) 19. Rozszerzanie kontrolerów ....................................................................................495 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 496 Ustawienie początkowego adresu URL ................................................................................... 498 Tworzenie własnej fabryki kontrolerów ......................................................................................... 498 Przygotowanie kontrolera zapasowego ................................................................................... 500 Utworzenie klasy kontrolera ..................................................................................................... 500 Implementacja innych metod interfejsu ................................................................................. 501 Rejestrowanie własnej fabryki kontrolerów ............................................................................ 501 Wykorzystanie wbudowanej fabryki kontrolerów ........................................................................ 502 Nadawanie priorytetów przestrzeniom nazw ......................................................................... 502 Dostosowywanie sposobu tworzenia kontrolerów w DefaultControllerFactory .............. 504 Tworzenie własnego obiektu wywołującego akcje ........................................................................ 506 Użycie wbudowanego obiektu wywołującego akcje ..................................................................... 508 Użycie własnych nazw akcji ...................................................................................................... 508 Selekcja metod akcji .................................................................................................................... 509 12 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Poprawianie wydajności z użyciem specjalizowanych kontrolerów .......................................... 515 Użycie kontrolerów bezstanowych .......................................................................................... 515 Użycie kontrolerów asynchronicznych ................................................................................... 517 Podsumowanie ................................................................................................................................... 521 Rozdzia(cid:239) 20. Widoki .................................................................................................................523 Tworzenie własnego silnika widoku ............................................................................................... 523 Tworzenie przykładowego projektu ........................................................................................ 526 Tworzenie własnej implementacji IView ................................................................................ 527 Tworzenie implementacji IViewEngine .................................................................................. 528 Rejestrowanie własnego silnika widoku .................................................................................. 529 Testowanie silnika widoku ........................................................................................................ 529 Korzystanie z silnika Razor .............................................................................................................. 531 Tworzenie przykładowego projektu ........................................................................................ 531 Sposób generowania widoków przez Razor ............................................................................ 532 Konfigurowanie wyszukiwania lokalizacji widoków ............................................................. 533 Dodawanie dynamicznych treści do widoku Razor ..................................................................... 536 Zastosowanie sekcji układu ....................................................................................................... 536 Użycie widoków częściowych ................................................................................................... 541 Użycie akcji potomnych ............................................................................................................. 544 Podsumowanie ................................................................................................................................... 546 Rozdzia(cid:239) 21. Metody pomocnicze ............................................................................................547 Tworzenie przykładowego projektu ................................................................................................. 548 Ustawienie początkowego adresu URL ................................................................................... 549 Przetestowanie aplikacji ............................................................................................................. 549 Tworzenie własnej metody pomocniczej ....................................................................................... 549 Tworzenie wewnętrznej metody pomocniczej HTML .......................................................... 549 Tworzenie zewnętrznej metody pomocniczej HTML ........................................................... 551 Zarządzanie kodowaniem ciągów tekstowych w metodzie pomocniczej .......................... 554 Użycie wbudowanych metod pomocniczych ................................................................................ 559 Przygotowania do obsługi formularzy ..................................................................................... 559 Określenie trasy używanej przez formularz ............................................................................ 565 Użycie metod pomocniczych do wprowadzania danych ...................................................... 567 Tworzenie znaczników select .................................................................................................... 571 Podsumowanie ................................................................................................................................... 573 Rozdzia(cid:239) 22. Szablonowe metody pomocnicze ........................................................................575 Przygotowanie przykładowego projektu ........................................................................................ 576 Używanie szablonowych metod pomocniczych ............................................................................ 578 Generowanie etykiety i wyświetlanie elementów ................................................................... 581 Użycie szablonowych metod pomocniczych dla całego modelu ......................................... 583 Użycie metadanych modelu ............................................................................................................. 586 Użycie metadanych do sterowania edycją i widocznością .................................................... 586 Użycie metadanych dla etykiet ................................................................................................. 589 Użycie metadanych wartości danych ....................................................................................... 590 Użycie metadanych do wybierania szablonu wyświetlania .................................................. 591 Dodawanie metadanych do klasy zaprzyjaźnionej ................................................................ 593 Korzystanie z parametrów typów złożonych .......................................................................... 595 13 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Dostosowywanie systemu szablonowych metod pomocniczych ................................................ 596 Tworzenie własnego szablonu edytora .................................................................................... 596 Tworzenie szablonu ogólnego .................................................................................................. 597 Zastępowanie szablonów wbudowanych ................................................................................ 599 Podsumowanie ................................................................................................................................... 599 Rozdzia(cid:239) 23. Metody pomocnicze URL i Ajax ............................................................................601 Przygotowanie przykładowego projektu ........................................................................................ 602 Definiowanie dodatkowych stylów CSS .................................................................................. 603 Instalacja pakietów NuGet ........................................................................................................ 603 Tworzenie podstawowych łączy i adresów URL ........................................................................... 603 Nieprzeszkadzający Ajax .................................................................................................................. 605 Tworzenie widoku formularza synchronicznego .................................................................. 606 Włączanie i wyłączanie nieprzeszkadzających wywołań Ajax ............................................. 607 Utworzenie nieprzeszkadzających formularzy Ajax ..................................................................... 608 Przygotowanie kontrolera ......................................................................................................... 608 Tworzenie formularza Ajax ....................................................................................................... 610 Sposób działania nieprzeszkadzających wywołań Ajax ........................................................ 612 Ustawianie opcji Ajax ........................................................................................................................ 612 Zapewnienie kontrolowanej degradacji .................................................................................. 612 Informowanie użytkownika o realizowanym żądaniu Ajax ................................................. 614 Wyświetlanie pytania przed wysłaniem żądania .................................................................... 615 Tworzenie łączy Ajax ........................................................................................................................ 616 Zapewnienie kontrolowanej degradacji dla łączy .................................................................. 618 Korzystanie z funkcji wywołania zwrotnego w technologii Ajax ............................................... 618 Wykorzystanie JSON ......................................................................................................................... 621 Dodanie obsługi JSON do kontrolera ...................................................................................... 621 Przetwarzanie JSON w przeglądarce ........................................................................................ 622 Przygotowanie danych do kodowania ..................................................................................... 624 Wykrywanie żądań Ajax w metodach akcji ............................................................................ 626 Podsumowanie ................................................................................................................................... 628 Rozdzia(cid:239) 24. Do(cid:239)(cid:200)czanie modelu ..............................................................................................629 Przygotowanie przykładowego projektu ........................................................................................ 630 Użycie dołączania modelu ................................................................................................................ 632 Użycie domyślnego łącznika modelu .............................................................................................. 633 Dołączanie typów prostych ....................................................................................................... 634 Dołączanie typów złożonych ..................................................................................................... 636 Dołączanie tablic i kolekcji ........................................................................................................ 643 Ręczne wywoływanie dołączania modelu ...................................................................................... 648 Obsługa błędów dołączania modelu ........................................................................................ 650 Dostosowanie systemu dołączania modelu ................................................................................... 650 Tworzenie własnego dostawcy wartości .................................................................................. 651 Tworzenie własnego łącznika modelu ..................................................................................... 653 Rejestracja własnego łącznika modelu ..................................................................................... 655 Podsumowanie ................................................................................................................................... 656 14 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 25. Kontrola poprawno(cid:258)ci modelu ............................................................................657 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 658 Utworzenie układu ..................................................................................................................... 659 Utworzenie widoków ................................................................................................................. 660 Jawna kontrola poprawności modelu ............................................................................................. 661 Wyświetlenie użytkownikowi błędów podczas kontroli poprawności ............................... 662 Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności ..................................................................... 664 Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności poziomu właściwości ............................. 667 Użycie alternatywnych technik kontroli poprawności ................................................................. 668 Kontrola poprawności w łączniku modelu ............................................................................. 668 Definiowanie zasad poprawności za pomocą metadanych .................................................. 670 Definiowanie modeli automatycznie przeprowadzających kontrolę .................................. 675 Użycie kontroli poprawności po stronie klienta ........................................................................... 677 Aktywowanie i wyłączanie kontroli poprawności po stronie klienta ................................. 678 Użycie kontroli poprawności po stronie klienta .................................................................... 679 Jak działa kontrola poprawności po stronie klienta? ............................................................. 680 Wykonywanie zdalnej kontroli poprawności ................................................................................ 681 Podsumowanie ................................................................................................................................... 684 Rozdzia(cid:239) 26. Paczki ..................................................................................................................685 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 685 Dodanie pakietów NuGet .......................................................................................................... 685 Utworzenie modelu i kontrolera .............................................................................................. 686 Utworzenie układu i widoku ..................................................................................................... 687 Profilowanie wczytywania skryptów i arkuszy stylów ................................................................. 689 Używanie paczek stylów i skryptów ................................................................................................ 691 Dodanie pakietu NuGet ............................................................................................................. 691 Definiowanie paczki ................................................................................................................... 692 Stosowanie paczek ...................................................................................................................... 694 Optymalizacja plików JavaScript i CSS .................................................................................... 695 Podsumowanie ................................................................................................................................... 697 Rozdzia(cid:239) 27. Web API i aplikacje w postaci pojedynczej strony ...............................................699 Aplikacja w postaci pojedynczej strony .......................................................................................... 700 Utworzenie przykładowego projektu .............................................................................................. 700 Tworzenie modelu ...................................................................................................................... 701 Dodanie pakietów NuGet .......................................................................................................... 702 Tworzenie kontrolera Home ..................................................................................................... 703 Dodanie układu i widoków ....................................................................................................... 703 Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji ..................................... 705 Zrozumienie Web API ...................................................................................................................... 706 Tworzenie kontrolera Web API ............................................................................................... 707 Testowanie kontrolera API ....................................................................................................... 707 Jak działa kontroler API? ..............................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: