Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 007646 18431127 na godz. na dobę w sumie
Access 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Access 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-832-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka przeznaczona jest dla początkujących użytkowników bazy danych MS Access i doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, które Czytelnik wykona w przyszłości. Ćwiczenia w niej zamieszczone ułożono w takiej kolejności, by w trakcie ich wykonywania czytelnik poznawał kolejne narzędzia programu. Układ zaproponowany przez autora zapewnia, że przerabianie kolejnych partii materiału odbywać się będzie bez zbędnych przeskoków myślowych i nieustającej wędrówki po kolejnych rozdziałach.

Książka składa się z następujących bloków tematycznych:

Ćwiczenia z Accessa 2002/XP PL mogą stanowić zarówno materiał do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczną dla uczestników kursów komputerowych, uczniów oraz studentów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Access 2002/XP. ˘wiczenia praktyczne Janusz Graf Autor: ISBN: 83-7197-832-4 Format: B5, stron: 124 Zawiera dyskietkŒ Ksi„¿ka przeznaczona jest dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w bazy danych MS Access i(cid:160) doskonale przygotowuje do pracy nad trudniejszymi projektami, kt(cid:243)re Czytelnik wykona w przysz‡o(cid:156)ci. ˘wiczenia w niej zamieszczone u‡o¿ono w takiej kolejno(cid:156)ci, by(cid:160) w(cid:160) trakcie ich wykonywania czytelnik poznawa‡ kolejne narzŒdzia programu. Uk‡ad(cid:160) zaproponowany przez autora zapewnia, ¿e przerabianie kolejnych partii materia‡u odbywa(cid:230) siŒ bŒdzie bez zbŒdnych przeskok(cid:243)w my(cid:156)lowych i nieustaj„cej wŒdr(cid:243)wki po kolejnych rozdzia‡ach. Ksi„¿ka sk‡ada siŒ z nastŒpuj„cych blok(cid:243)w tematycznych: Wprowadzenie (cid:151) obja(cid:156)nia podstawowe zagadnienia oraz terminy zwi„zane z(cid:160) pojŒciem baz danych. Elementy bazy danych (cid:151) uczy pos‡ugiwania siŒ poszczeg(cid:243)lnymi elementami bazy: tabelami, formularzami, raportami czy kwerendami. Zawiera r(cid:243)¿ne metody ich tworzenia oraz modyfikowania. Po zapoznaniu siŒ z t„ czŒ(cid:156)ci„ ksi„¿ki bŒdziesz umia‡ zaprojektowa(cid:230) oraz wykona(cid:230) kompletn„ bazŒ danych. Kreator baz danych (cid:151) przedstawia szybki spos(cid:243)b utworzenia bazy w oparciu o(cid:160) jeden z dziesiŒciu przygotowanych wzorc(cid:243)w. ˘wiczenia do samodzielnego wykonania (cid:151) ostatni rozdzia‡ to praktyczne sprawdzenie nabytych umiejŒtno(cid:156)ci. W trakcie wykonywania (cid:230)wiczeæ powiniene(cid:156) odpowiedzie(cid:230) sobie na pytanie postawione na samym pocz„tku (cid:151)mianowicie, czy ksi„¿ka ta spe‡ni‡a twoje oczekiwania. ˘wiczenia z Accessa 2002/XP PL mog„ stanowi(cid:230) zar(cid:243)wno materia‡ do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i pomoc dydaktyczn„ dla uczestnik(cid:243)w kurs(cid:243)w Wprowadzenie...................................................n...................................................n............. ........................................... 5 Układ książki ...................................................ż...................................................ż.......... 5 Podstawowe pojęcia...................................................ż...................................................ż 6 Dyskietka ...................................................ż...................................................ż................7 Rozdział 1. Elementy bazy danych...................................................n................................................................. 9 Uruchamianie programu ...................................................ż............................................ 9 Tabele ...................................................ż...................................................ż...................10 Tworzenie nowych tabel...................................................y...................................................y...10 Właściwości pól tabeli...................................................y...................................................y......19 Wprowadzanie danych do tabeli...................................................y..........................................23 Importowanie danych ...................................................y...................................................y.......28 Sortowanie danych ...................................................y...................................................y...........29 Filtrowanie danych ...................................................y...................................................y...........31 Modyfikacja tabeli...................................................y...................................................y............35 Formatowanie wyglądu tabeli ...................................................y.............................................37 Kwerendy...................................................ż...................................................ż.............. 41 Tworzenie nowych kwerend...................................................y................................................42 Kwerenda wybierająca ...................................................y...................................................y.....42 Pola obliczeniowe...................................................y...................................................y.............48 Kwerenda wybierająca z podsumowaniem ...................................................y.........................52 Kwerenda krzyżowa ...................................................y...................................................y.........55 Kwerendy funkcjonalne...................................................y...................................................y....57 Formularze ...................................................ż...................................................ż............ 65 Kreator formularzy ...................................................y...................................................y...........66 Wprowadzanie danych do formularza...................................................y.................................68 Przeglądanie danych w formularzu ...................................................y.....................................69 Relacje ...................................................y...................................................y..............................71 Projektowanie formularza ...................................................y...................................................y75 Przykładowy projekt bazy danych...................................................ż........................... 81 Założenia projektowe ...................................................y...................................................y.......81 Filtrowanie formularzy ...................................................y...................................................y.....94 Pola obliczeniowe w formularzach...............................................y..........................................95 Raporty ...................................................ż...................................................ż................. 98 Autoraport...................................................y...................................................y.........................98 Kreator etykiet ...................................................y...................................................y................100 4 Access 2002/XP PL. Ćwiczenia praktyczne Kreator raportów ...................................................y...................................................y............102 Modyfikacja raportu ...................................................y...................................................y.......104 Projekt raportu ...................................................y...................................................y................105 Drukowanie raportu...................................................y...................................................y........110 Rozdział 2. Kreator baz danych...................................................n....................................................................111 Rozdział 3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania..................................................n.......................117 Podsumowanie ...................................................n...................................................n............. .....................................123 Sporo czasu poświęciłeś na opanowanie poszczególnych elementów bazy danych. Dzięki programowi, oferującemu narzędzia wspomagające, czyli kreatory, proces projektowania w wielu miejscach stał się łatwiejszy. Autorzy programu Access wyposażyli go także w szablony gotowych baz. Dzięki nim możesz utworzyć całą bazę w niespełna pięć minut. Zastanawiasz się może, po co w takim razie uczyć się poszczególnych elementów bazy, skoro można w pięć minut wykonać ją całą. Przypomnij sobie jednak, że kreator ma ogra- niczone możliwości rozwiązań i prawie zawsze wymaga naszej korekty. Sprawdźmy zatem, czy uda nam się zbudować kompletną buazę w 5 minut. Ćwiczenie 2.1. Wykonaj projekt bazy danych służącej do gromadzenia informacji o produktach firmy, jej pracownikach, klientach itp. Skorzystaj z kreatora.u L Uruchom program Access. L W oknie Okienko startowe programu wybierz opcję . Rysunek 2.1. Fragment okna startowego programu Jeżeli baza danych jest już otwarta, kliknij ikonę Nowy zadań), a następnie wskaż opcję szablony. (wyświetli się Okienko L W oknie Szablony przejdź na kartę . L Wybierz bazę najbardziej zbliżoną do tej, którą zamierzausz wykonać. W naszym przypadku jest to Obsługa magazynu. 112 Rysunek 2.2. Wybór szablonu Access 2002/XP PL. Ćwiczenia praktyczne L Zamknij okno przyciskiem . L Wpisz nazwę dla tworzonej bazy, np. Magazyn. L Wybierz przycisk . Wybraliśmy typ tworzonej bazy. Teraz należy określić jeuj parametry. Pierwsze okno kreatora informuje o działaniu oraz pruzeznaczeniu tworzonej bazy. Rysunek 2.3. Okno dialogowe Kreator baz danych L Przejdź do kolejnego kroku, wybierając . L Przejrzyj zawartość tabel, które zostaną umieszczone wu bazie, i w razie potrzeby usuń lub dodaj jej pola poprzez zaznaczenie lub odznauczenie pola wyboru przed nazwą pola. Rozdział 2. L Kreator baz danych 113 Rysunek 2.4. Okno dialogowe Kreator baz danych L Przejdź do kolejnego kroku, wybierając . Rysunek 2.5. Okno dialogowe Kreator baz danych L Ustal styl dla prezentacji formularzy i przejdź dalej.u Rysunek 2.6. Okno dialogowe Kreator baz danych — wybór stylu drukowania 114 Access 2002/XP PL. Ćwiczenia praktyczne L Wybierz styl dla raportów bazy i kliknij . L Zmień lub pozostaw domyślny tytuł dla tworzonej bazy ui przejdź dalej. L Zakończ działanie kreatora przyciskiem . Program przystępuje do tworzenia bazy danych. Rysunek 2.7. Okno komunikacyjne kreatora W zależności od szybkości twojego komputera potrwa tou od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Po krótkiej chwili baza jest uprzygotowana i pojawia się komunikat. Rysunek 2.8. Okno komunikacyjne kreatora baz danych L Wciśnij . L Wpisz dane firmy, dla której utworzyłeś bazę. Następnuie zamknij okno formularza. Rysunek 2.9. Panel główny utworzonej bazy Baza jest gotowa. Spójrz na zegarek. Cały proces nie turwał więcej niż obiecane 5 minut. L Przejrzyj poszczególne elementy bazy, jej formularze iu raporty. Baza przygotowana jest do wprowadzania danych. Zwróć uwagę, że w lewym dolnym narożniku ekranu widoczny jest pasek . Powiększ to okno. L Przejrzyj poszczególne elementy bazy i w razie potrzeuby dokonaj w nich przeróbek. Zapoznaj się z formatami poszczególnych pól i ich włuaściwościami. Zapewne pomoże ci to w samodzielnym projektowaniu baz danych. Rozdział 2. L Kreator baz danych 115 Rysunek 2.10. Okno główne bazy Magazyn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: