Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006843 20985701 na godz. na dobę w sumie
Access 2016 PL w biurze i nie tylko - książka
Access 2016 PL w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1737-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bazy danych? Z Accessem to nic trudnego!

Informacja to władza. Informacja to pieniądz. Właściwie wykorzystana wpływa na sukces projektów i przedsiębiorstw, pozwala oszczędzić czas i środki, zmniejszać nakład pracy, odkrywać złożone zależności w przyrodzie, a nawet ratować ludzkie życie. Właśnie dlatego bazy danych są tak ważne w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie. Jednym z najpopularniejszych narzędzi bazodanowych jest wchodzący w skład pakietu Microsoft Office program Access, który przez 18 lat swojej obecności na rynku zdołał zjednać sobie rzesze wiernych użytkowników.

Jeśli Twoja praca wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji lub po prostu interesujesz się informatyką i chcesz poznać najbardziej rozpowszechniony system relacyjnych baz danych na świecie, sięgnij po tę książkę. Krok po kroku wprowadzi Cię ona w świat baz danych, przedstawi podstawowe pojęcia, niezbędne do zrozumienia modelu relacyjnego, zaprezentuje interfejs programu Access oraz pokaże, jak za jego pomocą zaprojektować i utworzyć bazę, zarządzać nią i wypełnić ją danymi. Nauczy Cię w praktyce korzystać z tych danych za pomocą kwerend, formularzy i raportów, tworzyć wykresy i posługiwać się makrami.

Uporządkuj swoją pracę z Accessem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/a16biu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1737-6 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 1. Podstawowe informacje o obs(cid:228)udze systemu zarz(cid:241)dzania bazami danych Access 2016 .......................................... 9 Uruchomienie i zamykanie programu ............................................................................. 11 Baza danych ................................................................................................................... 13 Otwarcie istniej(cid:261)cej bazy danych ................................................................................ 13 Otwarcie istniej(cid:261)cej bazy danych ze zmodyfikowanymi parametrami uruchomieniowymi ................................................................................................... 16 Tworzenie nowej bazy danych .................................................................................... 20 Narz(cid:266)dzia bazy danych ............................................................................................... 21 Bazy danych a wersje programu Access ......................................................................... 25 Otwieranie bazy danych z wcze(cid:286)niejszej wersji programu Access ............................. 26 Rozdzia(cid:228) 2. Tabele ........................................................................................... 27 Tworzenie tabeli i jej struktura ....................................................................................... 27 Typy danych pola ....................................................................................................... 28 Tworzenie tabel .......................................................................................................... 28 Tworzenie tabeli przez wprowadzanie danych ........................................................... 30 Tworzenie tabeli w widoku projektu ........................................................................... 35 Tworzenie tabeli — polecenie Importuj ...................................................................... 43 Tworzenie tabeli — polecenie Po(cid:225)(cid:261)cz tabele .............................................................. 49 Klucze podstawowe tabeli .......................................................................................... 52 Obs(cid:225)ugiwanie tabeli ........................................................................................................ 55 Nawigowanie w tabeli ................................................................................................ 56 Zaznaczanie pól i rekordów ........................................................................................ 61 Prezentacja danych w tabeli ........................................................................................ 62 Aktualizacja danych w tabeli ...................................................................................... 74 Modyfikacja struktury tabeli ....................................................................................... 84 Rozdzia(cid:228) 3. Relacje i kwerendy ......................................................................... 91 Relacje — informacje podstawowe ................................................................................ 91 Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji ...................................................................... 94 Konstruowanie relacji „jeden do wielu” ..................................................................... 94 Aktualizacja tabel pozostaj(cid:261)cych w relacji „jeden do wielu” ...................................... 99 Konstruowanie relacji „wiele do wielu” ................................................................... 102 Aktualizacja tabel pozostaj(cid:261)cych w relacji „wiele do wielu” .................................... 113 Poleć książkęKup książkę 4 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Kwerendy — informacje podstawowe .......................................................................... 116 Tworzenie kwerendy w widoku projektu ..................................................................... 116 Tworzenie kwerendy za pomoc(cid:261) kreatora ................................................................. 122 Kwerenda wybieraj(cid:261)ca .............................................................................................. 125 Kwerenda parametryczna .......................................................................................... 135 Kwerenda krzy(cid:298)owa ................................................................................................. 139 Kwerendy funkcjonalne ............................................................................................ 148 Kwerenda tworz(cid:261)ca tabel(cid:266) ........................................................................................ 149 Kwerenda aktualizuj(cid:261)ca ............................................................................................ 153 Kwerenda usuwaj(cid:261)ca ................................................................................................ 160 Kwerenda do(cid:225)(cid:261)czaj(cid:261)ca .............................................................................................. 167 Rozdzia(cid:228) 4. Formularze, formanty i raporty ...................................................... 173 Formularz — informacje podstawowe .......................................................................... 173 Tworzenie formularza zwi(cid:261)zanego ........................................................................... 173 Formularz z wieloma elementami (tabelaryczny) ..................................................... 176 Formularz jako arkusz danych .................................................................................. 178 Formularz dzielony ................................................................................................... 181 Tworzenie formularza za pomoc(cid:261) kreatora ............................................................... 183 Tworzenie formularza w widoku projektu ................................................................ 188 Zmiana w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularza ............................................................................... 194 Formularz — umieszczanie obrazu (grafiki) ............................................................ 196 Formularz jako okno dialogowe ............................................................................... 199 Tworzenie podformularzy ......................................................................................... 202 Formanty — informacje podstawowe ........................................................................... 209 Umieszczanie formantu na formularzu ..................................................................... 210 Grupa narz(cid:266)dzi Formanty ......................................................................................... 213 Raporty — informacje podstawowe ............................................................................. 215 Tworzenie raportu za pomoc(cid:261) polecenia Raport ....................................................... 216 Tworzenie raportu za pomoc(cid:261) kreatora ..................................................................... 219 Rozdzia(cid:228) 5. Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic ............................................... 225 Makra — informacje podstawowe ................................................................................ 226 Tworzenie makra ...................................................................................................... 226 Uruchamianie makra ................................................................................................. 230 Edytor j(cid:266)zyka Visual Basic ........................................................................................... 236 Obs(cid:225)uga edytora VBA ............................................................................................... 236 Rozdzia(cid:228) 6. Jednor(cid:246)ki bandyta, czyli grafika i losowo(cid:264)(cid:232) w jednym .................... 251 Zadanie projektowe ...................................................................................................... 251 Za(cid:225)o(cid:298)enia szczegó(cid:225)owe do projektowanej bazy danych ............................................ 251 Konstruowanie tabel bazy danych ................................................................................ 256 Konstruowanie tabeli Tab_fot ................................................................................... 257 Konstruowanie tabeli Wynik .................................................................................... 264 Konstruowanie formularzy ........................................................................................... 265 Formularz Tabela wygranych ................................................................................... 265 Formularz START .................................................................................................... 272 Formularz Logo ........................................................................................................ 290 Makra ........................................................................................................................... 298 Makropolecenie Makro1 ........................................................................................... 300 Makropolecenie Makro2 ........................................................................................... 300 Makropolecenie Makro3 ........................................................................................... 301 Makropolecenie Makro4 ........................................................................................... 302 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) formularzy i formantów .................................................................... 302 Formularz START ........................................................................................................ 304 Formularz Logo ........................................................................................................ 314 Rozdzia(cid:228) 7. Kalendarze, czyli funkcje i kwerendy w jednym .............................. 315 Zadanie projektowe ...................................................................................................... 315 Za(cid:225)o(cid:298)enia szczegó(cid:225)owe do projektowanej bazy danych ............................................ 315 Konstruowanie tabel oraz kwerend bazy danych .......................................................... 319 Konstruowanie tabeli Rok ......................................................................................... 320 Konstruowanie tabeli (cid:285)wi(cid:266)ta .................................................................................... 321 Konstruowanie kwerendy aktualizuj(cid:261)cej ROK Kwerenda ........................................ 323 Konstruowanie kwerendy aktualizuj(cid:261)cej (cid:285)wi(cid:266)ta Kwerenda ..................................... 327 Konstruowanie kwerendy aktualizuj(cid:261)cej Data_0_Kwerenda .................................... 328 Konstruowanie kwerendy aktualizuj(cid:261)cej Aktualizacja ............................................. 329 Konstruowanie formularza ........................................................................................... 332 Konstruowanie formularza Kalendarz_rok ............................................................... 332 Makro ........................................................................................................................... 347 Makropolecenie Makro1 ........................................................................................... 349 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) formularza i formantów ..................................................................... 351 Formularz Kalendarz_rok ......................................................................................... 351 Filtrowanie formularza Kalendarz_rok ......................................................................... 364 Rozdzia(cid:228) 8. Wykresy, czyli liczby w s(cid:228)upkach ................................................... 371 Zadanie projektowe ...................................................................................................... 371 Za(cid:225)o(cid:298)enia szczegó(cid:225)owe do projektowanej bazy danych ............................................ 371 Konstruowanie tabel i kwerendy bazy danych ............................................................. 375 Konstruowanie tabeli Tab_osoby .............................................................................. 376 Konstruowanie tabeli Tab_transakcje ....................................................................... 377 Konstruowanie tabeli Parametry ............................................................................... 379 Konstruowanie relacji pomi(cid:266)dzy tabelami Tab_osoby i Tab_transakcje .................. 380 Konstruowanie kwerendy Suma_Kwerenda ............................................................. 384 Konstruowanie formularzy ........................................................................................... 388 Formularz START .................................................................................................... 388 Formularz Parametry ................................................................................................ 412 Formularz Wykres .................................................................................................... 420 Modyfikacja wykresu ................................................................................................... 428 Konstruowanie raportu ................................................................................................. 436 Konstruowanie makropolece(cid:276) ...................................................................................... 446 Makropolecenie Makro1 ........................................................................................... 448 Makropolecenie Makro2 ........................................................................................... 448 Makropolecenie Makro3 ........................................................................................... 449 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) formularzy i formantów .................................................................... 449 Skorowidz ................................................................................... 453 Poleć książkęKup książkę 6 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic W programie Microsoft Access obs(cid:225)ug(cid:266) zdarze(cid:276) zachodz(cid:261)cych w obiektach (formula- rzach, formantach), wywo(cid:225)anych zachowaniem u(cid:298)ytkownika (jak równie(cid:298) reakcj(cid:261) na zdarzenia w innych obiektach), mo(cid:298)na zapewni(cid:252), u(cid:298)ywaj(cid:261)c makra lub korzystaj(cid:261)c z interfejsu u(cid:298)ytkownika. Jednak(cid:298)e w wielu bazach danych przyjdzie nam si(cid:266) zmierzy(cid:252) z „czystym programowaniem”, czyli u(cid:298)yciem procedur (sk(cid:225)adni) j(cid:266)zyka Visual Basic for Applications. Dla osób niezajmuj(cid:261)cych si(cid:266) na co dzie(cid:276) programowaniem zastosowanie makra do two- rzenia powi(cid:261)za(cid:276) istniej(cid:261)cych obiektów bazy danych jest (cid:225)atwiejsze, poniewa(cid:298) wyma- gana jest tylko niewielka wiedza na temat sk(cid:225)adni polece(cid:276). Prostota ta poci(cid:261)ga jednak za sob(cid:261) pewne ograniczenia „programistyczne”, do których trzeba zaliczy(cid:252): (cid:141) brak mo(cid:298)liwo(cid:286)ci modyfikowania argumentu (u(cid:298)ycia zmiennych jako argumentów) makra w czasie jego wykonywania, (cid:141) makra s(cid:261) obiektami zewn(cid:266)trznymi w stosunku do formularzy i raportów (które z nich korzystaj(cid:261)), dlatego te(cid:298) baza danych zawieraj(cid:261)ca du(cid:298)(cid:261) liczb(cid:266) makr reaguj(cid:261)cych na zdarzenia wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w formularzach i raportach staje si(cid:266) k(cid:225)opotliwa w obs(cid:225)udze, (cid:141) makra operuj(cid:261) na ca(cid:225)ym zestawie rekordów jednocze(cid:286)nie. U(cid:298)ywaj(cid:261)c j(cid:266)zyka Visual Basic, mo(cid:298)na manipulowa(cid:252) wszystkimi obiektami bazy (cid:225)(cid:261)cznie z sam(cid:261) baz(cid:261), jak równie(cid:298) wykonywa(cid:252) dzia(cid:225)ania na poziomie systemu. Dost(cid:266)pne w j(cid:266)zyku VBA funkcje umo(cid:298)liwiaj(cid:261) przeprowadzanie oblicze(cid:276) bez konieczno(cid:286)ci tworzenia skom- plikowanych wyra(cid:298)e(cid:276). Mo(cid:298)na równie(cid:298) tworzy(cid:252) w(cid:225)asne funkcje do wykonywania oblicze(cid:276) przekraczaj(cid:261)cych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci pojedynczego wyra(cid:298)enia lub zast(cid:266)puj(cid:261)cych skompliko- wane wyra(cid:298)enia. Ponadto utworzonych przez siebie funkcji mo(cid:298)na u(cid:298)ywa(cid:252) w stosunku do wielu obiektów (formularzy, formantów). Inne zalety zastosowania instrukcji i polece(cid:276) j(cid:266)zyka Visual Basic to: Poleć książkęKup książkę 226 Access 2016 PL w biurze i nie tylko (cid:141) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) przetwarzania danych w pojedynczym rekordzie, (cid:141) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) generowania komunikatów o ewentualnych b(cid:225)(cid:266)dach, (cid:141) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) opracowania (zaprogramowania) procedur obs(cid:225)uguj(cid:261)cych b(cid:225)(cid:266)dy programu lub u(cid:298)ytkownika. Makra — informacje podstawowe Instrukcja Accessa okre(cid:286)la makro jako akcj(cid:266) lub zestaw akcji, które mo(cid:298)na tworzy(cid:252) w celu zautomatyzowania cz(cid:266)sto wykonywanych zada(cid:276). Mówi(cid:261)c pro(cid:286)ciej, je(cid:298)eli chcemy na przyk(cid:225)ad otworzy(cid:252) obiekt (formularz, raport, kwerend(cid:266) itp.) lub przej(cid:286)(cid:252) w tabeli do nast(cid:266)pnego rekordu w sposób „programowy”, to znaczy bez wykonywania kolejnych polece(cid:276) z menu i (lub) okien dialogowych, mo(cid:298)emy wybra(cid:252) odpowiedni(cid:261) akcj(cid:266), czyli polecenie, i przypisa(cid:252) j(cid:261) do procedury obs(cid:225)ugi zdarzenia wybranego formantu (np. do zda- rzenia, jakim jest klikni(cid:266)cie formantu typu przycisk). Tworzenie makra Aby utworzy(cid:252) makro, które zostanie nast(cid:266)pnie zwi(cid:261)zane z jakim(cid:286) formantem lub formu- larzem, nale(cid:298)y post(cid:266)powa(cid:252) wed(cid:225)ug poni(cid:298)szych kroków: 1. Z karty Tworzenie wybra(cid:252) polecenie Makro (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Rozpocz(cid:266)cie tworzenia makropolecenia 2. Dzia(cid:225)anie z punktu 1. spowoduje aktywacj(cid:266) okna projektu makropolecenia (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Okno projektu makropolecenia Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 227 3. Za pomoc(cid:261) przycisku oznaczonego symbolem 1 na rysunku 5.2 rozwin(cid:261)(cid:252) list(cid:266) z dost(cid:266)pnymi akcjami, a nast(cid:266)pnie dokona(cid:252) wyboru (cid:298)(cid:261)danej akcji (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Lista rozwijana akcji dost(cid:266)pnych dla makropolecenia 4. Po dokonaniu wyboru akcji w dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci okna projektu makra zostan(cid:261) wy(cid:286)wietlone (je(cid:298)eli wyst(cid:266)puj(cid:261)) Argumenty akcji (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Sekcja Argumenty akcji dla akcji OtwórzFormularz Poleć książkęKup książkę 228 Access 2016 PL w biurze i nie tylko 5. Okre(cid:286)lenie argumentu akcji mo(cid:298)emy wykona(cid:252) przez: (cid:141) klikni(cid:266)cie przycisku (je(cid:298)eli jest dost(cid:266)pny) ze strza(cid:225)k(cid:261) (rysunek 5.5, oznaczenie 1), a nast(cid:266)pnie dokonanie wyboru z listy rozwijanej wy(cid:286)wietlaj(cid:261)cej dost(cid:266)pne opcje argumentu akcji, Rysunek 5.5. Lista rozwijana dost(cid:266)pnych opcji argumentu akcji (cid:141) klikni(cid:266)cie przycisku (je(cid:298)eli jest dost(cid:266)pny) z wielokropkiem (rysunek 5.6, oznaczenie 1), powoduj(cid:261)c tym samym uruchomienie okna dialogowego Konstruktor wyra(cid:298)e(cid:276) (rysunek 5.7), Rysunek 5.6. Przycisk uruchomienia okna Konstruktor wyra(cid:298)e(cid:276) Rysunek 5.7. Okno dialogowe Konstruktor wyra(cid:298)e(cid:276) Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 229 (cid:141) r(cid:266)czne wpisanie w polu argumentu (cid:298)(cid:261)danego wyra(cid:298)enia. Okno Konstruktor wyra(cid:276)e(cid:254) sk(cid:228)ada si(cid:246) z dwóch podstawowych sekcji: 1 — pole wyra(cid:276)enia — s(cid:228)u(cid:276)y do utworzenia zapisu wyra(cid:276)enia za pomoc(cid:241) wklejenia wybranych elementów z sekcji 2. W polu wyra(cid:276)enia mo(cid:276)na równie(cid:276) bezpo(cid:264)rednio wpi- sywa(cid:232) poszczególne cz(cid:246)(cid:264)ci wyra(cid:276)enia. 2 — elementy wyra(cid:276)enia — to trzy pola w dolnej cz(cid:246)(cid:264)ci okna Konstruktor wyra(cid:276)e(cid:254), s(cid:228)u(cid:276)(cid:241)ce do okre(cid:264)lenia (wyboru): (cid:141) Lewe pole zawiera foldery z listami obiektów bazy danych, takich jak tabele, kwerendy, formularze i raporty, oraz listami funkcji wbudowanych i zdefiniowanych przez u(cid:276)ytkownika, sta(cid:228)ych, operatorów i typowych wyra(cid:276)e(cid:254). (cid:141) (cid:263)rodkowe pole zawiera list(cid:246) elementów lub kategorii elementów okre(cid:264)lonych dla folderu zaznaczonego w lewym polu. (cid:141) W prawym polu wy(cid:264)wietlana jest lista warto(cid:264)ci (je(cid:264)li takie istniej(cid:241)) dla elementów zaznaczonych w polu lewym i (cid:264)rodkowym. 6. Aby zako(cid:276)czy(cid:252) projektowanie makropolecenia, nale(cid:298)y klikn(cid:261)(cid:252) ikon(cid:266) oznaczon(cid:261) symbolem X, znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) w prawym górnym rogu okna projektu makra, co spowoduje pojawienie si(cid:266) okna z komunikatem dotycz(cid:261)cym potwierdzenia zapisu zmian w projekcie makropolecenia (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Okno z komunikatem dotycz(cid:261)cym potwierdzenia zapisu zmian w projekcie makropolecenia 7. Klikni(cid:266)cie przycisku Tak spowoduje pojawienie si(cid:266) okna dialogowego Zapisywanie jako, w którym nale(cid:298)y wpisa(cid:252) nazw(cid:266) makra lub pozostawi(cid:252) nazw(cid:266) domy(cid:286)ln(cid:261), po czym klikn(cid:261)(cid:252) przycisk OK (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Okno dialogowe Zapisywanie jako Aby utworzy(cid:252) zestaw akcji wchodz(cid:261)cych w sk(cid:225)ad makra, które zostanie nast(cid:266)pnie zwi(cid:261)zane z jakim(cid:286) formantem lub formularzem, nale(cid:298)y w kolejnych liniach okna projektu makropo- lecenia umie(cid:286)ci(cid:252) polecenia wykonania (cid:298)(cid:261)danej akcji (rysunek 5.10, oznaczenie 1). Poleć książkęKup książkę 230 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Rysunek 5.10. Wygl(cid:261)d zestawu akcji wchodz(cid:261)cych w sk(cid:225)ad przyk(cid:225)adowego makra o nazwie Makro_MC Uruchamianie makra Skonstruowane makro (bez wzgl(cid:266)du na jego struktur(cid:266): czy pojedyncza akcja, czy zestaw akcji) mo(cid:298)emy uruchomi(cid:252) w jeden z podanych poni(cid:298)ej sposobów: (cid:141) bezpo(cid:286)rednio w okienku nawigacji, (cid:141) w odpowiedzi na zdarzenie zwi(cid:261)zane z obiektem bazy danych (np. klikni(cid:266)cie przycisku znajduj(cid:261)cego si(cid:266) na formularzu), (cid:141) z karty Narz(cid:266)dzia bazy danych w grupie Makro — polecenie Uruchom makro, (cid:141) z procedury j(cid:266)zyka VBA. Okre(cid:286)lone powy(cid:298)ej sposoby uruchamiania makra prze(cid:286)ledzimy na specjalnie do tego skonstruowanym zestawie akcji (rysunek 5.11) o nazwie Makro1, w którego sk(cid:225)ad wchodz(cid:261) kolejno: 1. Akcja OknoKomunikatu — wy(cid:286)wietla komunikat z tre(cid:286)ci(cid:261) okre(cid:286)lon(cid:261) przez u(cid:298)ytkownika. 2. Akcja Minimalizuj — minimalizuje aktywne okno. 3. Akcja SygnalizujD(cid:296)wi(cid:266)kiem — emituje sygna(cid:225) d(cid:296)wi(cid:266)kowy za pomoc(cid:261) g(cid:225)o(cid:286)nika komputera. Rysunek 5.11. Okno projektu przyk(cid:225)adowego makra Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 231 Tak skonstruowane makro spowoduje nast(cid:266)puj(cid:261)ce dzia(cid:225)anie: 1. Bezpo(cid:286)rednio po uruchomieniu w oknie dialogowym o nazwie Test makra (argument Tytu(cid:225) w akcji Okno komunikatu zosta(cid:225) uzupe(cid:225)niony tekstem Test makra) wy(cid:286)wietli si(cid:266) komunikat o tre(cid:286)ci: Po komunikacie zostanie zminimalizowane okno obiektu (rysunek 5.12) oraz us(cid:225)yszymy sygna(cid:225) d(cid:296)wi(cid:266)kowy (argument Sygnalizuj d(cid:296)wi(cid:266)kiem akcji Okno komunikatu zosta(cid:225) ustawiony na warto(cid:286)(cid:252) Tak). Dzia(cid:225)anie makra zostanie wstrzymane do chwili klikni(cid:266)cia przez u(cid:298)ytkownika przycisku OK znajduj(cid:261)cego si(cid:266) w oknie z komunikatem. Rysunek 5.12. Okno dialogowe Test makra 2. Po klikni(cid:266)ciu przycisku OK: (cid:141) zniknie okno z komunikatem, (cid:141) okno aktywne w chwili dzia(cid:225)ania makra (np. okno formularza) zostanie zmniejszone do postaci ma(cid:225)ego paska tytu(cid:225)u. 3. Po zminimalizowaniu okna us(cid:225)yszymy sygna(cid:225) d(cid:296)wi(cid:266)kowy (efekt dzia(cid:225)ania akcji SygnalizujD(cid:296)wi(cid:266)kiem). Uruchamianie makra w okienku nawigacji Aby uruchomi(cid:252) makro w okienku nawigacji, nale(cid:298)y wykona(cid:252) jedn(cid:261) z czynno(cid:286)ci: (cid:141) klikn(cid:261)(cid:252) prawym przyciskiem myszy selektor formularza, po czym z menu podr(cid:266)cznego wybra(cid:252) polecenie Uruchom (rysunek 5.13), Rysunek 5.13. Menu podr(cid:266)czne obiektu Makro Poleć książkęKup książkę 232 Access 2016 PL w biurze i nie tylko (cid:141) w okienku nawigacji klikn(cid:261)(cid:252) dwukrotnie nazw(cid:266) (cid:298)(cid:261)danego makra (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Uruchomienie makra przez dwukrotne klikni(cid:266)cie Wykonanie jednej z opisanych powy(cid:298)ej czynno(cid:286)ci spowoduje w przypadku uruchomie- nia przyk(cid:225)adowego makropolecenia o nazwie Makro1: (cid:141) wy(cid:286)wietlenie komunikatu w postaci pokazanej na rysunku 5.15 wraz z emisj(cid:261) sygna(cid:225)u d(cid:296)wi(cid:266)kowego, Rysunek 5.15. Okno z komunikatem okre(cid:286)lonym w akcji OknoKomunikatu (cid:141) po klikni(cid:266)ciu przycisku OK — przyj(cid:266)cie przez okienko nawigacji postaci pokazanej na rysunku 5.16, Rysunek 5.16. Wygl(cid:261)d okienka nawigacji po wykonaniu akcji Minimalizuj (cid:141) wyemitowanie sygna(cid:225)u d(cid:296)wi(cid:266)kowego przez g(cid:225)o(cid:286)nik komputera. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 233 Uruchamianie makra w odpowiedzi na zdarzenie zwi(cid:241)zane z obiektem bazy danych Aby makro by(cid:225)o uruchamiane w odpowiedzi na zdarzenia zachodz(cid:261)ce w obiekcie, nale(cid:298)y je przypisa(cid:252) do okre(cid:286)lonego typu zdarzenia obiektu. Na przyk(cid:225)ad na rysunku 5.17 pokaza- no sposób przypisania makropolecenia do procedury obs(cid:225)ugi zdarzenia Przy klikni(cid:266)ciu obiektu typu przycisk polecenia. Przypisanie takie nale(cid:298)y wykona(cid:252) w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposób: 1. W widoku Projekt wybra(cid:252) obiekt, do którego ma zosta(cid:252) przypisane makropolecenie. Rysunek 5.17. Przypisanie makropolecenia do zdarzenia Przy klikni(cid:266)ciu obiektu przycisk polecenia 2. Otworzy(cid:252) okno Arkusz w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu, na przyk(cid:225)ad okno w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu typu przycisk polecenia (rysunek 5.17) lub okno w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularza (rysunek 5.18). Rysunek 5.18. Przypisanie makropolecenia do zdarzenia Przy za(cid:225)adowaniu obiektu Formularz Poleć książkęKup książkę 234 Access 2016 PL w biurze i nie tylko 3. Na karcie Zdarzenie klikn(cid:261)(cid:252) w polu zdarzenia, które ma by(cid:252) obs(cid:225)u(cid:298)one przez akcj(cid:266) makropolecenia. 4. Rozwin(cid:261)(cid:252) za pomoc(cid:261) przycisku ze strza(cid:225)k(cid:261) list(cid:266) dost(cid:266)pnych makropolece(cid:276) i wybra(cid:252) (cid:298)(cid:261)dane makro. 5. Zamkn(cid:261)(cid:252) okno w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu i zapisa(cid:252) dokonane zmiany. 6. Uruchomi(cid:252) „oprogramowany” w taki sposób formularz. Gdy nasze przyk(cid:225)adowe makro, sk(cid:225)adaj(cid:261)ce si(cid:266) z trzech akcji: OknoKomunikatu, Mini- malizuj oraz SygnalizujD(cid:296)wi(cid:266)kiem, przypiszemy do obs(cid:225)ugi zdarzenia Przy klikni(cid:266)ciu obiektu typu przycisk polecenia (znajduj(cid:261)cego si(cid:266) na formularzu) — „praca” makra rozpocznie si(cid:266) dopiero wtedy, gdy przycisk polecenia zostanie przez nas klikni(cid:266)ty mysz(cid:261). Dzia(cid:225)anie to spowoduje aktywacj(cid:266) okna z komunikatem (rysunek 5.19). Rysunek 5.19. Wygl(cid:261)d uruchomionego okna formularza oraz okna z komunikatem (po klikni(cid:266)ciu przycisku polecenia Uruchom makro) Efektem klikni(cid:266)cia przycisku OK (znajduj(cid:261)cego si(cid:266) w oknie z komunikatem) b(cid:266)dzie przybranie przez okno formularza postaci oznaczonej na rysunku 5.20 symbolem 1. Rysunek 5.20. Wygl(cid:261)d formularza po zako(cid:276)czeniu pracy makropolecenia Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 235 Gdy omawiane makropolecenie przypiszemy do obs(cid:225)ugi zdarzenia formularza Przy za(cid:225)adowaniu, proces przebiega(cid:252) b(cid:266)dzie nast(cid:266)puj(cid:261)co: (cid:141) bezpo(cid:286)rednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikni(cid:266)cie nazwy formularza w okienku nawigacji) zostanie wy(cid:286)wietlone okno z komunikatem, (cid:141) gdy w oknie z komunikatem klikniemy przycisk OK, na chwil(cid:266) zostanie wy(cid:286)wietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy si(cid:266) ono do postaci paska (oznaczenie 1 na rysunku 5.20). Uruchamianie makropolecenia z procedury j(cid:246)zyka VBA zostanie opisane w dalszej cz(cid:246)(cid:264)ci niniejszego rozdzia(cid:228)u. Uruchamianie makra z karty Narz(cid:246)dzia bazy danych Aby uruchomi(cid:252) makro z karty Narz(cid:266)dzia bazy danych, nale(cid:298)y: (cid:141) otworzy(cid:252) (cid:298)(cid:261)dan(cid:261) baz(cid:266) danych, (cid:141) z karty Narz(cid:266)dzia wybra(cid:252) polecenie Uruchom makro (rysunek 5.21, oznaczenie 1), Rysunek 5.21. Karta Narz(cid:266)dzia bazy danych — polecenie Uruchom makro (cid:141) po aktywacji okna dialogowego Uruchamianie makra wybra(cid:252) z listy rozwijanej Nazwa makra (rysunek 5.22) (cid:298)(cid:261)dane makro, po czym klikn(cid:261)(cid:252) przycisk OK. Rysunek 5.22. Okno dialogowe Uruchamianie makra Je(cid:276)eli makro (przyk(cid:228)adowe o nazwie Makro1) uruchomimy z menu, zmniejszanie okna do postaci paska dotyczy(cid:232) b(cid:246)dzie okna dialogowego aktywnego obiektu: okienka nawigacji, tabeli lub formularza. Na rysunku 5.22 aktywnym obiektem jest okienko nawigacji. Poleć książkęKup książkę 236 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Edytor j(cid:246)zyka Visual Basic Edytor j(cid:266)zyka Visual Basic for Applications (j(cid:266)zyka programowania wysokiego poziomu, b(cid:266)d(cid:261)cego wizualn(cid:261) wersj(cid:261) j(cid:266)zyka Basic) wchodz(cid:261)cy w sk(cid:225)ad pakietu MS Office, na przyk(cid:225)ad w sk(cid:225)ad aplikacji Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, jest w przypadku ka(cid:298)dej z nich prawie identyczny (mo(cid:298)e poza Accessem), to znaczy ma taki sam interfejs u(cid:298)ytkownika, identyczn(cid:261) sk(cid:225)adni(cid:266) oraz takie same s(cid:225)owa kluczowe i instrukcje. Ró(cid:298)nica polega tylko na ró(cid:298)nych obiektach i ich metodach oraz w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciach obiektów zwi(cid:261)za- nych z aplikacj(cid:261) macierzyst(cid:261). Poniewa(cid:298) wcze(cid:286)niej by(cid:225)a ju(cid:298) mowa o tym, co to jest obiekt oraz czym s(cid:261) jego w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, w tym miejscu nale(cid:298)y jeszcze wyja(cid:286)ni(cid:252) poj(cid:266)cie metody. Metoda jest procedur(cid:261) podobn(cid:261) do instrukcji lub funkcji, pozwalaj(cid:261)c(cid:261) na two- rzenie nowych obiektów lub operuj(cid:261)c(cid:261) na istniej(cid:261)cych ju(cid:298) obiektach (np. manipulowanie ich w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami). Obs(cid:228)uga edytora VBA Edytor Visual Basic mo(cid:298)e zosta(cid:252) uruchomiony przez wykonanie jednej z czynno(cid:286)ci: (cid:141) naci(cid:286)ni(cid:266)cie klawiszy Alt+F11, (cid:141) klikni(cid:266)cie polecenia Visual Basic na karcie Narz(cid:266)dzia bazy danych, (cid:141) klikni(cid:266)cie w oknie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularza (formantu) przycisku z wielokropkiem (rysunek 5.23, oznaczenie 1), a nast(cid:266)pnie wybranie z wy(cid:286)wietlonego okna dialogowego Wybieranie konstruktora opcji Konstruktor kodu (rysunek 5.24). Rysunek 5.23. Przycisk otwieraj(cid:261)cy okno dialogowe Wybieranie konstruktora Rysunek 5.24. Okno dialogowe Wybieranie konstruktora — opcja Konstruktor kodu Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 237 Wykonanie jednego z wymienionych polece(cid:276) spowoduje aktywacj(cid:266) okna edytora VBA o wygl(cid:261)dzie przedstawionym na rysunku 5.25. W oknie tym mo(cid:298)emy wyró(cid:298)ni(cid:252) nast(cid:266)- puj(cid:261)ce elementy: 1 — menu, 2 — pasek (paski) narz(cid:266)dzi, 3 — okno projektu bazy danych, 4 — okno w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 5 — okno kodu, 6 — lista obiektów, 7 — lista zdarze(cid:276) obiektu. Rysunek 5.25. Edytor kodu VBA Podstawowe informacje z zakresu tworzenia kodu programu w j(cid:246)zyku VBA Ogólnie kod j(cid:266)zyka VBA dzieli si(cid:266) na jednostki nazywane procedurami. Procedura sk(cid:225)ada si(cid:266) z szeregu instrukcji (polece(cid:276)), które wykonuj(cid:261) operacje na bazie danych lub obliczaj(cid:261) (cid:298)(cid:261)dane warto(cid:286)ci. Procedura wykonywana automatycznie w odpowiedzi na zdarzenie zainicjowane przez u(cid:298)ytkownika (np. klikni(cid:266)cie przycisku) lub kod programu nazywana jest procedur(cid:261) zdarzenia. Poleć książkęKup książkę 238 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Procedury s(cid:261) przechowywane w modu(cid:225)ach. W programie Microsoft Access istniej(cid:261) trzy typy modu(cid:225)ów: (cid:141) modu(cid:225)y formularzy, (cid:141) modu(cid:225)y standardowe, (cid:141) modu(cid:225)y klasy. Modu(cid:225)y formularzy s(cid:261) podstaw(cid:261) do obs(cid:225)ugi wi(cid:266)kszo(cid:286)ci baz danych. Mog(cid:261) one zawiera(cid:252) procedury obs(cid:225)uguj(cid:261)ce zdarzenia, procedury ogólne oraz deklaracje sta(cid:225)ych i zmiennych u(cid:298)ytych do przeprowadzenia procesów przetwarzania danych (wykonywania oblicze(cid:276)). Kod zawarty w module formularza odnosi si(cid:266) do konkretnej bazy danych, do której nale(cid:298)y formularz. Formularz wraz ze swoimi obiektami (formantami) mo(cid:298)e równie(cid:298) odwo(cid:225)ywa(cid:252) si(cid:266) (pobiera(cid:252) i przekazywa(cid:252) dane) do innych obiektów tworz(cid:261)cych okre(cid:286)lon(cid:261) baz(cid:266) danych. Gdy po raz pierwszy tworzymy procedur(cid:266) zdarzenia dla formularza lub raportu, program Microsoft Access automatycznie tworzy zwi(cid:261)zany z ni(cid:261) modu(cid:225) formu- larza lub raportu. Modu(cid:225)y standardowe s(cid:261) „pojemnikami” dla procedur i deklaracji cz(cid:266)sto wykorzysty- wanych przez inne modu(cid:225)y bazy danych (np. przez modu(cid:225)y formularzy). Na przyk(cid:225)ad mo(cid:298)e si(cid:266) okaza(cid:252), (cid:298)e kod napisany w jednym z formularzy jest przydatny w innych for- mularzach — ze wzgl(cid:266)du na to, (cid:298)e wykonuje ten sam proces przetwarzania danych. Poniewa(cid:298) nie jest wskazane powielanie tego samego kodu w ró(cid:298)nych formularzach, tworzy si(cid:266) odr(cid:266)bny modu(cid:225) zawieraj(cid:261)cy procedur(cid:266) z tym w(cid:225)a(cid:286)nie zestawem instrukcji. Modu(cid:225)y standardowe mog(cid:261) zawiera(cid:252) deklaracje sta(cid:225)ych i zmiennych dost(cid:266)pnych dla ca(cid:225)ej bazy danych (sta(cid:225)e i zmienne globalne) i (lub) deklaracje sta(cid:225)ych i zmiennych do- st(cid:266)pnych tylko na poziomie modu(cid:225)u. Kod modu(cid:228)u standardowego nie musi by(cid:232) zwi(cid:241)zany z konkretn(cid:241) baz(cid:241) danych. Je(cid:276)eli nie zostan(cid:241) w nim umieszczone odwo(cid:228)ania do nazw konkretnych formularzy lub for- mantów, to b(cid:246)dzie go mo(cid:276)na zastosowa(cid:232) tak(cid:276)e w wielu innych bazach danych. Modu(cid:225)y klasy s(cid:261) podstaw(cid:261) programowania obiektowego, gdy(cid:298) zawieraj(cid:261) definicj(cid:266) nowego obiektu, to znaczy stanowi(cid:261) szablon niezb(cid:266)dny do utworzenia obiektu. Na przy- k(cid:225)ad dwa obiekty typu przycisk polecenia pod wzgl(cid:266)dem opisuj(cid:261)cych ich cech i funk- cjonalno(cid:286)ci s(cid:261) takie same, poniewa(cid:298) utworzone s(cid:261) w oparciu o t(cid:266) sam(cid:261) klas(cid:266). Obiekt stanowi wi(cid:266)c konkretn(cid:261) reprezentacj(cid:266) danej klasy. Poniewa(cid:298) ka(cid:298)dy z obiektów jest wzajemnie niezale(cid:298)ny oraz ka(cid:298)dy tworzony jest w oparciu o klas(cid:266), o obiekcie cz(cid:266)sto mówi si(cid:266) jako o instancji danej klasy. Przyk(cid:225)adowo ka(cid:298)dy z formularzy jest instancj(cid:261) klasy Form, a ka(cid:298)dy z formantów (za pomoc(cid:261) których konstruujemy formularz) instancj(cid:261) okre(cid:286)lonej klasy, w oparciu o któr(cid:261) zosta(cid:225) utworzony. Modu(cid:228)y formularzy s(cid:241) w rzeczywisto(cid:264)ci modu(cid:228)ami klas. Dost(cid:266)p do poszczególnych (opisanych wcze(cid:286)niej) modu(cid:225)ów uzyskujemy w oknie pro- jektu edytora VBA (rysunek 5.26) przez dwukrotne klikni(cid:266)cie nazwy (cid:298)(cid:261)danego modu(cid:225)u. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 239 Rysunek 5.26. Przyk(cid:225)adowe okno projektu edytora VBA zawieraj(cid:261)ce: 1 — modu(cid:225)y formularzy, 2 — modu(cid:225) standardowy, 3 — modu(cid:225) klasy Aby utworzy(cid:232) (wstawi(cid:232)) nowy modu(cid:228) standardowy lub nowy modu(cid:228) klasy, nale(cid:276)y z menu Insert wybra(cid:232), odpowiednio, polecenie Module lub Class Module (rysunek 5.27). Rysunek 5.27. Edytor VBA — menu Insert Ka(cid:298)dy modu(cid:225) formularzy, modu(cid:225) standardowy i modu(cid:225) klasy mog(cid:261) posiada(cid:252): (cid:141) deklaracje sta(cid:225)ych, zmiennych oraz typów, (cid:141) procedury typu Sub lub Function, zawieraj(cid:261)ce fragment kodu wykonywany jako jedna ca(cid:225)o(cid:286)(cid:252). Deklaracja zmiennych w kodzie j(cid:246)zyka VBA Podczas wykonywania oblicze(cid:276) cz(cid:266)sto zachodzi potrzeba tymczasowego przechowywania warto(cid:286)ci. W j(cid:266)zyku VBA (jak w wi(cid:266)kszo(cid:286)ci innych j(cid:266)zyków programowania) do tego celu s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) zmienne. Zmienna posiada nazw(cid:266) (ci(cid:261)g znaków), wykorzystywan(cid:261) w celu odwo(cid:225)a- nia si(cid:266) do warto(cid:286)ci zmiennej, oraz typ danych, czyli atrybut okre(cid:286)laj(cid:261)cy rodzaj danych przechowywanych w zmiennej. Ze zmiennymi zwi(cid:261)zane jest poj(cid:266)cie deklarowania, czyli wcze(cid:286)niejszego poinformowania programu o ich istnieniu. Deklaracja zmiennych mo(cid:298)e by(cid:252) przeprowadzona w sposób jawny (Implicit) i niejawny (Explicit). Do deklarowania zmiennych u(cid:298)ywanych w obr(cid:266)bie okre(cid:286)lonej procedury (tzw. zmiennych lokalnych) s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) s(cid:225)owa kluczowe Dim oraz Static, na przyk(cid:225)ad zapis Dim s(cid:239)owo As String oraz zapis Static rd As Integer s(cid:261) deklaracjami zmiennej s(cid:239)owo oraz zmiennej rd wraz z okre(cid:286)leniem typu danych, odpowiednio: (cid:225)a(cid:276)cucha znaków (String) oraz liczby ca(cid:225)kowitej (Integer). Warto(cid:286)ci zmiennych lokalnych, zadeklarowanych przy u(cid:298)yciu s(cid:225)owa kluczowego Static, istniej(cid:261) przez ca(cid:225)y czas dzia(cid:225)ania bazy danych, natomiast zmienne zadeklarowane przy u(cid:298)yciu s(cid:225)owa Dim istniej(cid:261) tylko w czasie wykonywania danej procedury. Poleć książkęKup książkę 240 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Zmienne maj(cid:261)ce dzia(cid:225)a(cid:252) w obr(cid:266)bie modu(cid:225)u mo(cid:298)na utworzy(cid:252), deklaruj(cid:261)c je przy u(cid:298)yciu s(cid:225)owa kluczowego Private w sekcji Declarations na pocz(cid:261)tku modu(cid:225)u (rysunek 5.28). Na poziomie modu(cid:225)u nie ma ró(cid:298)nicy mi(cid:266)dzy deklaracjami Private i Dim. Rysunek 5.28. Wygl(cid:261)d deklaracji zmiennej z poziomu modu(cid:225)u Aby zmienna u(cid:298)yta w okre(cid:286)lonym module sta(cid:225)a si(cid:266) dost(cid:266)pna w innych modu(cid:225)ach, nale(cid:298)y, deklaruj(cid:261)c j(cid:261), u(cid:298)y(cid:252) s(cid:225)owa kluczowego Public. Warto(cid:286)ci zmiennych publicznych s(cid:261) dos- t(cid:266)pne dla wszystkich procedur bazy danych. Podobnie jak zmienne poziomu modu(cid:225)u, zmienne publiczne deklaruje si(cid:266) w sekcji Declarations na pocz(cid:261)tku modu(cid:225)u. Nie mo(cid:276)na deklarowa(cid:232) zmiennych publicznych w procedurze, lecz tylko w sekcji Declarations modu(cid:228)u. J(cid:266)zyk Microsoft VBA nie wymaga bezwzgl(cid:266)dnie jawnego deklarowania zmiennej przed u(cid:298)yciem jej w procedurze. Je(cid:286)li zostanie u(cid:298)yta zmienna, która nie by(cid:225)a zadeklarowana w sposób jawny, w j(cid:266)zyku Visual Basic jest ona deklarowana niejawnie jako zmienna typu Variant. Mimo (cid:298)e takie niejawne deklarowanie jest wygodne, mo(cid:298)e prowadzi(cid:252) do po- wstawania b(cid:225)(cid:266)dów w kodzie. Mo(cid:298)na wymaga(cid:252) deklaracji zmiennych przed u(cid:298)yciem ich w procedurze. Aby Microsoft Access automatycznie do(cid:225)(cid:261)cza(cid:225) instrukcj(cid:266) Option Explicit do sekcji deklaracji wszystkich nowych modu(cid:225)ów w bazie danych (tak(cid:298)e do modu(cid:225)ów for- mularzy i raportów skojarzonych z nowymi formularzami lub raportami), nale(cid:298)y: 1. W menu Tools (rysunek 5.29) klikn(cid:261)(cid:252) polecenie Options. Rysunek 5.29. Ustawianie opcji automatycznego do(cid:225)(cid:261)czania instrukcji Option Explicit 2. Klikn(cid:261)(cid:252) kart(cid:266) Editor. 3. W obszarze Code Settings zaznaczy(cid:252) pole wyboru Require Variable Declaration ((cid:297)(cid:261)daj deklaracji zmiennych) (rysunek 5.29, oznaczenie 1). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 241 Deklaracja sta(cid:228)ych w kodzie j(cid:246)zyka VBA Cz(cid:266)sto mo(cid:298)na spotka(cid:252) si(cid:266) z kodem, który zawiera powtarzaj(cid:261)ce si(cid:266) okre(cid:286)lone warto(cid:286)ci lub wr(cid:266)cz warto(cid:286)ci te s(cid:261) u(cid:298)ywane do budowy kodu (np. do okre(cid:286)lenia w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiek- tów). Mówimy wtedy, (cid:298)e mamy do czynienia ze sta(cid:225)ymi. Sta(cid:225)e przypominaj(cid:261) nieco zmienne, gdy(cid:298) pobranie z nich warto(cid:286)ci odbywa si(cid:266) przez odwo(cid:225)anie do ich nazwy, jednak ró(cid:298)ni(cid:261) si(cid:266) od zmiennych tym, (cid:298)e nie mo(cid:298)na ich modyfikowa(cid:252) ani przypisa(cid:252) im nowej warto(cid:286)ci. W VBA s(cid:261) dwa (cid:296)ród(cid:225)a sta(cid:225)ych: (cid:141) sta(cid:225)e wewn(cid:266)trzne lub systemowe — dostarczane przez aplikacj(cid:266) i formanty. Sta(cid:225)e te s(cid:261) wymienione w bibliotekach obiektów systemu VBA w przegl(cid:261)darce obiektów Object Browser. Sta(cid:225)e z bibliotek obiektów systemu VBA maj(cid:261) prefiksy „vb” — na przyk(cid:225)ad: vbNewLine, (cid:141) sta(cid:225)e symboliczne lub zdefiniowane przez u(cid:298)ytkownika — s(cid:261) deklarowane przy u(cid:298)yciu instrukcji Const. Sk(cid:225)adnia deklarowania sta(cid:225)ej jest nast(cid:266)puj(cid:261)ca: [Public|Private] Const nazwa_sta(cid:273)ej [As type] = wyra(cid:318)enie gdzie: nazwa_sta(cid:239)ej — nazwa utworzona przez u(cid:298)ytkownika, jak w przypadku nazwy zmiennej, type — typ danych okre(cid:286)lony przez u(cid:298)ytkownika, wyra(cid:285)enie — liczby b(cid:261)d(cid:296) ci(cid:261)gi znaków i operatorów. Zapis w nawiasach kwadratowych [ ] oznacza wyst(cid:246)powanie danej deklaracji (instrukcji) w sposób opcjonalny. Procedury typu Sub Procedury typu Sub mo(cid:298)na umieszcza(cid:252) w modu(cid:225)ach formularzy, modu(cid:225)ach standardo- wych oraz w modu(cid:225)ach klas. Procedury typu Sub s(cid:261) domy(cid:286)lnie procedurami publicz- nymi we wszystkich modu(cid:225)ach, to znaczy, (cid:298)e mog(cid:261) by(cid:252) wywo(cid:225)ywane w bazie danych z dowolnego miejsca. Sk(cid:225)adnia procedury typu Sub jest nast(cid:266)puj(cid:261)ca: [Public|Private][Static] Sub nazwa_procedury(argumenty) ...[deklaracje]... ...instrukcje... End Sub Argumenty procedury odpowiadaj(cid:261) deklaracjom zmiennych, to znaczy deklaruje si(cid:266) w nich warto(cid:286)ci przekazywane z procedury wywo(cid:225)uj(cid:261)cej dane. W VBA mo(cid:298)emy rozró(cid:298)ni(cid:252) dwa rodzaje procedur typu Sub: (cid:141) procedury ogólne, (cid:141) procedury zdarzenia. Procedura ogólna s(cid:225)u(cid:298)y w bazie danych do wykonania okre(cid:286)lonych przez u(cid:298)ytkownika zada(cid:276) i musi by(cid:252) jawnie wywo(cid:225)ana przez podanie w kodzie jej nazwy. W odró(cid:298)nieniu od niej procedura zdarzenia pozostaje nieaktywna a(cid:298) do chwili pojawienia si(cid:266) zdarzenia Poleć książkęKup książkę 242 Access 2016 PL w biurze i nie tylko wywo(cid:225)anego dzia(cid:225)aniem u(cid:298)ytkownika lub systemu. Stosowanie procedur ogólnych jest wskazane, gdy w kilku procedurach zdarze(cid:276) potrzebne s(cid:261) te same akcje. W ten sposób unikamy powielania kodu. Procedura zdarzenia jest wywo(cid:225)ywana automatycznie, je(cid:286)li dowolny obiekt rozpoznaje zaj(cid:286)cie zdarzenia (np. klikni(cid:266)cie mysz(cid:261) w jego obszarze). Nazwa procedury zdarzenia sk(cid:225)ada si(cid:266) z: (cid:141) w przypadku formantu: aktualnej nazwy formantu (okre(cid:286)lonej przez w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Nazwa znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) w kategorii Inne), znaku podkre(cid:286)lenia, nazwy zdarzenia oraz znaków (). Na przyk(cid:225)ad je(cid:286)li przycisk polecenia o nazwie Polecenie10 ma wywo(cid:225)a(cid:252) po klikni(cid:266)ciu procedur(cid:266) zdarzenia, nale(cid:298)y wpisa(cid:252) (cid:298)(cid:261)dane instrukcje w procedurze o nazwie Polecenie10_Click(), (cid:141) w przypadku formularza: wyrazu Form, znaku podkre(cid:286)lenia, nazwy zdarzenia oraz znaków (). Na przyk(cid:225)ad je(cid:286)li w formularzu klikni(cid:266)cie w jego obszarze wska(cid:296)nikiem myszy ma wywo(cid:225)a(cid:252) okre(cid:286)lone dzia(cid:225)anie, nale(cid:298)y wpisa(cid:252) (cid:298)(cid:261)dane instrukcje w procedurze o nazwie Form_Click(). Nazwy formularzy w procedurach zdarze(cid:254) nie s(cid:241) u(cid:276)ywane (pomimo (cid:276)e s(cid:241) unikatowe, podobnie jak nazwy formantów). Wszystkie procedury zdarze(cid:276) maj(cid:261) t(cid:266) sam(cid:261) sk(cid:225)adni(cid:266) ogóln(cid:261): dla formantów: Private Sub nazwaformantu_nazwa zdarzenia(argumenty) ...[deklaracje]... ...instrukcje... End Sub dla formularzy: Private Sub Form_nazwa zdarzenia(argumenty) ...[deklaracje]... ...instrukcje... End Sub Procedury typu Function Oprócz dost(cid:266)pnych (wbudowanych) w VBA funkcji procedura typu Function, podobnie jak procedura typu Sub, mo(cid:298)e przyjmowa(cid:252) argumenty i wykonywa(cid:252) serie instrukcji. W przeciwie(cid:276)stwie jednak do procedury Sub procedura Function mo(cid:298)e zwraca(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) do wywo(cid:225)uj(cid:261)cej j(cid:261) procedury. Sk(cid:225)adnia procedury typu Function jest nast(cid:266)puj(cid:261)ca: [Public|Private][Static] Function nazwa_procedury(argumenty)[As type] ...[deklaracje]... ...instrukcje... End Function Procedury Function zwykle wywo(cid:225)uje si(cid:266), umieszczaj(cid:261)c nazw(cid:266) funkcji i jej argumenty z prawej strony instrukcji lub wyra(cid:298)enia (zmiennej): zwracana_warto(cid:295)(cid:232) = nazwa_funkcji(argumenty) Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 243 Procedury typu Function, tak samo jak zmienne, maj(cid:261) pewien typ danych. Okre(cid:286)la on typ warto(cid:286)ci zwracanej przez funkcj(cid:266). Je(cid:298)eli nie ma klauzuli As, to zwracana zmienna posiada domy(cid:286)lny typ Variant. Zwracanie warto(cid:286)ci polega na przypisaniu jej do zmiennej o tej samej nazwie co nazwa funkcji. Na przyk(cid:225)ad je(cid:286)li w procesie przetwarzania danych cz(cid:266)sto zachodzi potrzeba wyliczenia: jednej trzeciej po(cid:225)owy pola kwadratu o boku opar- tym na przeciwprostok(cid:261)tnej trójk(cid:261)ta prostok(cid:261)tnego przy podanych d(cid:225)ugo(cid:286)ciach przy- prostok(cid:261)tnych tego trójk(cid:261)ta, to niezwykle por(cid:266)cznym rozwi(cid:261)zaniem b(cid:266)dzie napisanie w(cid:225)asnej funkcji o poni(cid:298)szej postaci: Function Przeciwprostok(cid:230)tna (A as Integer, B as Integer) As String Przeciwprostok(cid:230)tna = (0.5 * (SQR (A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2)/3 End Function gdzie: SQR() — jest wbudowan(cid:261) funkcj(cid:261) VBA pierwiastka kwadratowego, ^ — jest operatorem pot(cid:266)gowania (^2 — zapis oznaczaj(cid:261)cy „do kwadratu”). Praktyczne u(cid:298)ycie opisanej powy(cid:298)ej funkcji przedstawimy na przyk(cid:225)adzie formularza (rysunek 5.30), w którym po klikni(cid:266)ciu przycisku polecenia (przycisk o nazwie Oblicz) w formancie typu etykieta zostanie wy(cid:286)wietlona warto(cid:286)(cid:252) wyliczona za pomoc(cid:261) funkcji Przeciwprostok(cid:200)tna(). Argumenty funkcji (d(cid:225)ugo(cid:286)ci przyprostok(cid:261)tnych) zosta(cid:225)y podane w sposób jawny (odpowiednio: warto(cid:286)(cid:252) 5 oraz warto(cid:286)(cid:252) 8). Rysunek 5.30. Wygl(cid:261)d formularza po klikni(cid:266)ciu przycisku Oblicz Aby formularz móg(cid:225) wykona(cid:252) postawione przed nim zadanie, nale(cid:298)y w jego module wpisa(cid:252): 1. Kod funkcji Przeciwprostok(cid:200)tna(): Function Przeciwprostok(cid:230)tna (A As Integer, B As Integer) As String Przeciwprostok(cid:230)tna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3 End Function 2. Kod obs(cid:225)ugi zdarzenia Przy klikni(cid:266)ciu przycisku polecenia: Private Sub Polecenie0_Click() Etykieta5.Caption = Przeciwprostok(cid:230)tna(5,8) End Sub Wygl(cid:261)d zapisu powy(cid:298)szych kodów w oknie edytora VBA pokazany zosta(cid:225) na rysunku 5.31. Poleć książkęKup książkę Access 2016 PL w biurze i nie tylko 244 Rysunek 5.31. Wygl(cid:261)d kodu funkcji oraz kodu obs(cid:225)ugi zdarzenia przycisku Oblicz w oknie edytora VBA — argumenty funkcji podane w sposób jawny W przypadku gdy chcemy przekazywa(cid:252) (móc wprowadza(cid:252)) dane dotycz(cid:261)ce d(cid:225)ugo(cid:286)ci przyprostok(cid:261)tnych w czasie pracy formularza, formularz powinien by(cid:252) zaopatrzony w dwa formanty typu pole tekstowe (niezwi(cid:261)zane), jak pokazano na rysunku 5.32. Rysunek 5.32. Wygl(cid:261)d formularza zaopatrzonego w formanty typu pole tekstowe Dodatkowo formularz posiada trzy formanty typu etykieta wy(cid:264)wietlaj(cid:241)ce teksty: „A=”, „B=” oraz „C=”, stanowi(cid:241)ce opisy dla pól tekstowych oraz dla etykiety, w której jest wy(cid:264)wietlony wynik oblicze(cid:254) funkcji. Dla tak skonstruowanego formularza zapis funkcji Przeciwprostok(cid:200)tna() powinien mie(cid:252) poni(cid:298)sz(cid:261) posta(cid:252): Function Przeciwprostok(cid:230)tna (ByVal A As Integer, ByVal B As Integer) As String Przeciwprostok(cid:230)tna = (0.5 * (SQR(A ^ 2 + B ^ 2)) ^ 2) / 3 End Function Natomiast kod obs(cid:225)ugi zdarzenia Przy klikni(cid:266)ciu przycisku polecenia Oblicz powinien by(cid:252) zapisany w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposób: Private Sub Polecenie0_Click() Tekst1.SetFocus przyprostok(cid:230)tna_A = Tekst1.Text Tekst3.SetFocus przyprostok(cid:230)tna_B = Tekst3.Text Etykieta5.Caption = Przeciwprostok(cid:230)tna(przyprostok(cid:230)tna_A, przyprostok(cid:230)tna_B) End Sub Wygl(cid:261)d zapisu powy(cid:298)szych kodów w oknie edytora VBA pokazany zosta(cid:225) na rysunku 5.33. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 245 Rysunek 5.33. Wygl(cid:261)d kodu funkcji oraz kodu obs(cid:225)ugi zdarzenia przycisku Oblicz w oknie edytora VBA — argumenty funkcji podane za pomoc(cid:261) zmiennych Zagadnienia techniczne dotycz(cid:241)ce tworzenia kodu programu Do tworzenia kodu programu w j(cid:266)zyku VBA korzystamy ze „s(cid:225)ów”, które stanowi(cid:261): (cid:141) nazwy instrukcji programu, (cid:141) nazwy funkcji standardowych j(cid:266)zyka VBA, (cid:141) nazwy obiektów, na przyk(cid:225)ad nazwy formularzy, formantów lub raportów, (cid:141) nazwy w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektów, czyli parametrów obiektów, (cid:141) nazwy metod, czyli czynno(cid:286)ci, które mo(cid:298)na wykona(cid:252) na obiekcie (ka(cid:298)dy obiekt ma odpowiedni dla siebie zestaw metod). Mo(cid:298)na ustawi(cid:252) opcje edytora Visual Basic tak, aby w oknie kodu programu by(cid:225)y wy(cid:286)wie- tlane informacje o sk(cid:225)adni: (cid:141) gdy zostanie wpisana nazwa obiektu, a nast(cid:266)pnie znak kropki, wy(cid:286)wietlona zostanie lista dost(cid:266)pnych (dla danego obiektu) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci lub metod (rysunek 5.34) umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ca — przez klikni(cid:266)cie (cid:298)(cid:261)danej pozycji — automatyczne uzupe(cid:225)nienie kodu, Rysunek 5.34. Wygl(cid:261)d fragmentu listy w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i metod dost(cid:266)pnych dla obiektu typu pole tekstowe (cid:141) gdy zostanie wpisana nazwa metody lub istniej(cid:261)cej procedury, na przyk(cid:225)ad funkcji, a po niej spacja lub nawias otwieraj(cid:261)cy, pojawi si(cid:266) porada z informacjami o sk(cid:225)adni metody lub procedury, takimi jak wymagane argumenty (rysunek 5.35). Rysunek 5.35. Wygl(cid:261)d porady dla standardowej funkcji Sqr — funkcji pierwiastka kwadratowego Poleć książkęKup książkę 246 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Aby program Microsoft Access pomaga(cid:225) w uzupe(cid:225)nianiu instrukcji i (lub) wy(cid:286)wietla(cid:225) list(cid:266) dost(cid:266)pnych w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i metod obiektu podczas pisania kodu j(cid:266)zyka Visual Basic, nale(cid:298)y: (cid:141) W menu Tools klikn(cid:261)(cid:252) polecenie Options, powoduj(cid:261)c tym samym aktywacj(cid:266) okna dialogowego Options (rysunek 5.36). Rysunek 5.36. Ustawianie wy(cid:286)wietlania pomocy (cid:141) Wybra(cid:252) kart(cid:266) Editor. (cid:141) Sprawdzi(cid:252), czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto List Members — powoduj(cid:261)ca wy(cid:286)wietlenie listy w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i metod obiektu (rysunek 5.36, oznaczenie 1). (cid:141) Sprawdzi(cid:252), czy w sekcji Code Settings zaznaczona jest opcja Auto Quick Info, powoduj(cid:261)ca wy(cid:286)wietlenie sk(cid:225)adni metody lub procedury (rysunek 5.36, oznaczenie 2). W czasie pisania kodu programu mo(cid:298)e si(cid:266) zdarzy(cid:252), (cid:298)e tworzone wyra(cid:298)enie (instrukcja) jest bardzo d(cid:225)ugie, co powoduje, (cid:298)e pocz(cid:261)tkowy ci(cid:261)g znaków jest niewidoczny w oknie kodu (zosta(cid:225) przesuni(cid:266)ty w lew(cid:261) stron(cid:266)). W takim wypadku nale(cid:298)y podzieli(cid:252) d(cid:225)ug(cid:261) instrukcj(cid:266) na kilka linijek w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposób: (cid:141) po ostatnim elemencie sk(cid:225)adni instrukcji wpisa(cid:252) spacj(cid:266) i znak _, (cid:141) nacisn(cid:261)(cid:252) klawisz Enter, (cid:141) kontynuowa(cid:252) instrukcj(cid:266) w nast(cid:266)pnym wierszu. Aby umie(cid:286)ci(cid:252) (cid:298)(cid:261)dany kod w procedurze obs(cid:225)ugi zdarzenia okre(cid:286)lonego obiektu — bez wychodzenia do formularza wy(cid:286)wietlonego w widoku projektu — wystarczy z listy rozwijanej obiektów wybra(cid:252) nazw(cid:266) obiektu, a z listy zdarze(cid:276) obiektu (cid:298)(cid:261)dane zdarzenie (rysunek 5.37), co spowoduje, (cid:298)e edytor przeniesie nas automatycznie do wybranej w ten sposób procedury. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 247 Rysunek 5.37. Przyk(cid:225)adowy wygl(cid:261)d rozwini(cid:266)tej listy obiektów oraz listy zdarze(cid:276) obiektu Uruchamianie makra z procedury j(cid:246)zyka Visual Basic Do tworzenia kodu programu najcz(cid:266)(cid:286)ciej stosowany jest obiekt DoCmd (do command — „wykonaj polecenie”). Metodami tego obiektu s(cid:261) takie czynno(cid:286)ci, jak zamykanie okien, otwieranie formularzy i ustawianie warto(cid:286)ci formantów, b(cid:266)d(cid:261)ce odpowied- nikami makr. Mo(cid:298)na na przyk(cid:225)ad u(cid:298)y(cid:252) metody OpenForm obiektu DoCmd, aby otworzy(cid:252) formularz, lub metody Hourglass, aby zmieni(cid:252) wska(cid:296)nik myszy na ikon(cid:266) klepsydry. Zapis obiektu w kodzie VBA odbywa si(cid:266) wed(cid:225)ug sk(cid:225)adni: DoCmd.metoda [argument1, argument1, argument1...] Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) z metod obiektu DoCmd ma argumenty — niektóre z nich s(cid:261) wymagane, inne za(cid:286) tylko opcjonalne. Argumenty s(cid:261) oddzielone przecinkami. Je(cid:286)li argumenty opcjonalne zostan(cid:261) pomini(cid:266)te, przyjm(cid:261) warto(cid:286)ci domy(cid:286)lne dla danej metody. Na przyk(cid:225)ad metoda OpenForm u(cid:298)ywa siedmiu argumentów, ale tylko pierwszy z nich, nazwa_formularza, jest niezb(cid:266)dny. Dla niektórych metod istniej(cid:261) predefiniowane sta(cid:225)e, na przyk(cid:225)ad dla metody GoToRecord sta(cid:225)(cid:261) tak(cid:261) jest acNewRec, która nakazuje przej(cid:286)(cid:252) do nowego rekordu: DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Aby z procedury j(cid:266)zyka Visual Basic uruchomi(cid:252) makropolecenie, nale(cid:298)y dla obiektu DoCmd u(cid:298)y(cid:252) metody RunMacro. Kod programu uruchamiaj(cid:261)cy przyk(cid:225)adowe makro, sk(cid:225)adaj(cid:261)ce si(cid:266) z trzech akcji (rysunek 5.13), utworzymy wed(cid:225)ug nast(cid:266)puj(cid:261)cych kroków: 1. Otworzy(cid:252) formularz w widoku Projekt. 2. Otworzy(cid:252) arkusz w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularza (np. przez dwukrotne klikni(cid:266)cie selektora formularza — rysunek 5.38, oznaczenie 1). Rysunek 5.38. Okno w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularza Poleć książkęKup książkę 248 Access 2016 PL w biurze i nie tylko 3. Na karcie Zdarzenia w polu w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Przy za(cid:225)adowaniu klikn(cid:261)(cid:252) przycisk z wielokropkiem (rysunek 5.38, oznaczenie 2), co spowoduje aktywacj(cid:266) okna dialogowego Wybieranie konstruktora (rysunek 5.39). Rysunek 5.39. Okno dialogowe Wybieranie konstruktora 4. Pod(cid:286)wietli(cid:252) opcj(cid:266) Konstruktor kodu, a nast(cid:266)pnie klikn(cid:261)(cid:252) przycisk OK. 5. Dzia(cid:225)anie z punktu 4. spowoduje aktywacj(cid:266) okna edytora kodu VBA, w którym poni(cid:298)ej zapisu Private Sub Form_Load() zobaczymy migaj(cid:261)cy znak kursora. 6. Wpisa(cid:252) kod programu: DoCmd.RunMacro makro1 (rysunek 5.40). Rysunek 5.40. Wygl(cid:261)d kodu dla obs(cid:225)ugi zdarzenia formularza Przy za(cid:225)adowaniu Wielko(cid:264)(cid:232) liter u(cid:276)ytych do zapisu argumentów, na przyk(cid:228)ad nazwy obiektu, nie ma znaczenia. 7. Powróci(cid:252) do formularza wy(cid:286)wietlonego w widoku Projekt przez wydanie z menu File polecenia Close and Return to Microsoft Access (rysunek 5.41). 8. Zamkn(cid:261)(cid:252) formularz i zapisa(cid:252) dokonane zmiany. 9. Uruchomi(cid:252) formularz. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 5. (cid:105) Makra i edytor j(cid:246)zyka Visual Basic 249 Rysunek 5.41. Menu File — polecenie Close and Return to Microsoft Access Dzia(cid:225)anie tak oprogramowanego formularza b(cid:266)dzie identyczne jak opisany wcze(cid:286)niej sposób dzia(cid:225)ania formularza, w którym przypisano makro do w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Przy za(cid:225)ado- waniu, i przebiega(cid:252) b(cid:266)dzie nast(cid:266)puj(cid:261)co: (cid:141) bezpo(cid:286)rednio po uruchomieniu formularza (np. przez dwukrotne klikni(cid:266)cie nazwy formularza w oknie bazy) zostanie wy(cid:286)wietlone okno z komunikatem, (cid:141) po klikni(cid:266)ciu w oknie z komunikatem przycisku OK na chwil(cid:266) zostanie wy(cid:286)wietlone okno formularza, po czym samoczynnie zmniejszy si(cid:266) ono do postaci paska (oznaczenie 1, na rysunku 5.20). Poleć książkęKup książkę 250 Access 2016 PL w biurze i nie tylko Poleć książkęKup książkę Skorowidz A Access wersja, 25, 26 Access 2016, 7 pierwsze uruchamianie, 11 zamykanie, 13 algorytm Gaussa, 318, 363 autoformularz, Patrz: formularz zwi(cid:261)zany B baza danych, 9, Patrz te(cid:298): tabela aktualizacja, 260 format, 22 domy(cid:286)lny, 22, 24 zmiana, 24 nazwa, 22, 23 otwieranie, 13 z wcze(cid:286)niejszej wersji Accessa, 26 ze zmodyfikowanymi parametrami, 16, 17 system zarz(cid:261)dzaj(cid:261)cy, Patrz: DBMS tworzenie, 20, 256, 257, 264 zapisywanie, 22 Bo(cid:298)e Cia(cid:225)o, 318, 363 D dane aktualizacja, 74, 99, 113 nota, 82, 84 obiekt OLE, 75 alfanumeryczne, 74, 173 arkusz, 178 filtrowanie, Patrz: filtrowanie formatowanie, 143, 409, 410 warunkowe, 406 prezentacja, 62 sortowanie, Patrz: sortowanie typ, Patrz: typ udost(cid:266)pnianie, 193 wprowadzanie, 11 data, 316 database, Patrz: baza danych Database Management System, Patrz: DBMS DBMS, 7, 9 dokument kartotekowy, 42 ekran startowy, 12 etykieta, 10 E F field, Patrz: pole filt
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2016 PL w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: