Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 004080 18668412 na godz. na dobę w sumie
Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1509-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> asp
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Wiedza o Adobe Dreamweaver CS3 prosto ze źródła

Adobe Dreamweaver to narzędzie, które od wielu lat cieszy się uznaniem projektantów witryn internetowych. Doskonałe połączenie projektowania wizualnego z edycją kodu źródłowego spełnia oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Najnowszy Dreamweaver, oznaczony symbolem CS3, to nie tylko edytor kodu HTML - to zintegrowane środowisko programistyczne, pozwalające na tworzenie dynamicznych witryn WWW z wykorzystaniem trzech technologii skryptowych - PHP, ASP i ColdFusion. Użytkownicy mają do dyspozycji bibliotekę gotowych skryptów oraz wiele narzędzi usprawniających i przyspieszających proces kreowania witryny.

'Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podręcznik' to podręcznik przedstawiający zasady tworzenia dynamicznych witryn WWW, przygotowany przez instruktorów posiadających certyfikaty firmy Adobe. W kolejnych rozdziałach znajdziesz ćwiczenia prowadzące przez proces budowania dynamicznej witryny WWW z wykorzystaniem różnych technologii skryptowych. Nauczysz się tworzyć statyczne elementy witryny, mechanizmy nawigacji i weryfikacji danych. Przeczytasz o przesyłaniu danych pomiędzy stronami, komunikacji z bazami danych, uwierzytelnianiu użytkowników i tworzeniu interfejsów wykorzystujących AJAX. Znajdziesz również opis tworzenia modułów zarządzania treścią witryny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podrŒcznik Autor: Jeffrey Bardzell, Bob Flynn T‡umaczenie: Marcin Rog(cid:243)¿ ISBN: 978-83-246-1509-4 Tytu‡ orygina‡u: Adobe Dreamweaver CS3 with ASP, ColdFusion, and PHP: Training from the Source Format: 170x230, stron: 472 Wiedza o Adobe Dreamweaver CS3 prosto ze (cid:159)r(cid:243)d‡a (cid:149) Jak„ technologiŒ skryptow„ wybra(cid:230)? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b wykorzysta(cid:230) skrypty z biblioteki Dreamweavera? (cid:149) Jak zbudowa(cid:230) interfejs u¿ytkownika w technologii AJAX? Adobe Dreamweaver to narzŒdzie, kt(cid:243)re od wielu lat cieszy siŒ uznaniem projektant(cid:243)w witryn internetowych. Doskona‡e po‡„czenie projektowania wizualnego z edycj„ kodu (cid:159)r(cid:243)d‡owego spe‡nia oczekiwania zar(cid:243)wno pocz„tkuj„cych, jak i zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w. Najnowszy Dreamweaver, oznaczony symbolem CS3, to nie tylko edytor kodu HTML (cid:150) to zintegrowane (cid:156)rodowisko programistyczne, pozwalaj„ce na tworzenie dynamicznych witryn WWW z wykorzystaniem trzech technologii skryptowych (cid:150) PHP, ASP i ColdFusion. U¿ytkownicy maj„ do dyspozycji bibliotekŒ gotowych skrypt(cid:243)w oraz wiele narzŒdzi usprawniaj„cych i przyspieszaj„cych proces kreowania witryny. (cid:132)Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podrŒcznik(cid:148) to podrŒcznik przedstawiaj„cy zasady tworzenia dynamicznych witryn WWW, przygotowany przez instruktor(cid:243)w posiadaj„cych certyfikaty firmy Adobe. W kolejnych rozdzia‡ach znajdziesz (cid:230)wiczenia prowadz„ce przez proces budowania dynamicznej witryny WWW z wykorzystaniem r(cid:243)¿nych technologii skryptowych. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) statyczne elementy witryny, mechanizmy nawigacji i weryfikacji danych. Przeczytasz o przesy‡aniu danych pomiŒdzy stronami, komunikacji z bazami danych, uwierzytelnianiu u¿ytkownik(cid:243)w i tworzeniu interfejs(cid:243)w wykorzystuj„cych AJAX. Znajdziesz r(cid:243)wnie¿ opis tworzenia modu‡(cid:243)w zarz„dzania tre(cid:156)ci„ witryny. (cid:149) Przygotowanie struktury witryny i arkuszy styl(cid:243)w (cid:149) Wyb(cid:243)r technologii i konfiguracja (cid:156)rodowiska roboczego (cid:149) Przesy‡anie danych pomiŒdzy stronami (cid:149) Wysy‡anie poczty elektronicznej z formularzy na stronach WWW (cid:149) Przetwarzanie danych z formularzy (cid:149) Po‡„czenia z bazami danych (cid:149) Budowanie interfejsu u¿ytkownika z wykorzystaniem technologii AJAX (cid:149) Modu‡y wyszukiwawcze (cid:149) Uwierzytelnianie u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Mechanizm zarz„dzania tre(cid:156)ci„ witryny Poznaj niezwyk‡e narzŒdzie dla nowoczesnego webmastera! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .................................................................................................................................................................................................11 Wymagania ..................................................................................................................................................................11 Lekcje ........................................................................................................................................................................... 12 Projekt witryny ........................................................................................................................................................... 13 Struktura książki ........................................................................................................................................................ 13 W razie problemów ................................................................................................................................................... 14 O tym wydaniu .......................................................................................................................................................... 15 Oficjalny podręcznik ................................................................................................................................................ 16 Autoryzowane szkolenia i certyfikaty ..................................................................................................................... 17 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................... 17 Minimalne wymagania systemowe — Windows .................................................................................................. 18 Minimalne wymagania systemowe — Macintosh ................................................................................................ 19 Lekcja 1. Przedstawiamy Newland Tours .........................................................................................................................21 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................... 21 Przewidywany czas ..................................................................................................................................................... 21 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................... 21 Definiowanie statycznej witryny .............................................................................................................................23 Tworzenie strony „Kontakt z nami” ......................................................................................................................29 Formatowanie strony „Kontakt z nami” ...............................................................................................................32 Ocena witryny. Kod ..................................................................................................................................................39 Ocena witryny. Procesy biznesowe ..........................................................................................................................43 Widoki na przyszłość ................................................................................................................................................49 Czego się nauczyłeś? .................................................................................................................................................. 51 Lekcja 2. Przygotowanie statycznych stron HTML i CSS ...........................................................................................53 Czego się nauczysz? ...................................................................................................................................................53 Przewidywany czas .....................................................................................................................................................53 Pliki lekcji ...................................................................................................................................................................53 Automatyzowanie zmian za pomocą funkcji Find and Replace ........................................................................55 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. 6 Oficjalny podręcznik Przedefiniowanie wyglądu elementów HTML za pomocą CSS ..........................................................................59 Tworzenie i stosowanie własnych stylów CSS .......................................................................................................67 Tworzenie szablonu do wielokrotnego użytku .....................................................................................................78 Zwiększanie dostępności za pomocą niewidocznej nawigacji ............................................................................80 Czego się nauczyłeś? ..................................................................................................................................................84 Lekcja 3. Dynamiczne witryny WWW ..................................................................................................................................85 Czego się nauczysz? ...................................................................................................................................................85 Przewidywany czas .....................................................................................................................................................85 Pliki lekcji ...................................................................................................................................................................85 Podstawy dynamicznych witryn WWW .................................................................................................................86 Wybór technologii serwerowych .............................................................................................................................90 Zmiana witryny Newland Tours na witrynę dynamiczną ...................................................................................93 Praca na serwerze lokalnym .....................................................................................................................................94 Konfigurowanie środowiska lokalnego dla IIS/ASP ............................................................................................94 Konfigurowanie środowiska lokalnego dla ColdFusion .....................................................................................96 Konfigurowanie środowiska lokalnego dla Apache i PHP ..................................................................................98 Praca na serwerze zdalnym .....................................................................................................................................104 Definiowanie witryny dynamicznej w programie Dreamweaver (wszyscy użytkownicy) ............................. 105 Budujemy prostą aplikację dynamiczną ............................................................................................................... 110 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................120 Lekcja 4. Przesyłanie danych między stronami ...........................................................................................................121 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 121 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 121 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 121 Poznajemy protokół HTTP .................................................................................................................................... 123 Pobieranie danych z adresu URL .......................................................................................................................... 125 Wysyłanie danych za pomocą odnośników ..........................................................................................................131 Umieszczanie i odczytywanie cookies .................................................................................................................. 135 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................ 141 Lekcja 5. Wysyłanie wiadomości e-mail z formularza WWW ................................................................................143 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 143 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 143 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 143 Wprowadzenie do usługi pocztowej SMTP ......................................................................................................... 145 Konfigurowanie systemu w celu wysyłania wiadomości e-mail przez SMTP .................................................. 145 Konfigurowanie serwera IIS w celu wysyłania wiadomości e-mail (użytkownicy ASP) ................................. 146 SPIS TREŚCI 7 Konfigurowanie ColdFusion w celu wysyłania wiadomości e-mail .................................................................148 Konfigurowanie PHP w celu wysyłania wiadomości e-mail .............................................................................. 150 Pisanie kodu wysyłającego własności ................................................................................................................... 153 Obiekty, metody i właściwości ............................................................................................................................... 153 Tworzenie formularzy WWW ................................................................................................................................ 159 Wysyłanie wartości formularza przez e-mail ....................................................................................................... 163 Walidacja formularza po stronie klienta .............................................................................................................. 165 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................ 168 Lekcja 6. Budujemy kalkulator cen wycieczek ............................................................................................................171 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 171 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 171 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 171 Tworzenie stron ....................................................................................................................................................... 173 Budujemy formularz ............................................................................................................................................... 175 Zbieranie, przetwarzanie i wyświetlanie danych ................................................................................................. 181 Walidacja po stronie serwera ..................................................................................................................................187 Tworzenie obszarów warunkowych ...................................................................................................................... 191 Tworzenie i zastosowanie własnej klasy CSS ....................................................................................................... 193 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................ 195 Lekcja 7. Bazy danych w WWW ..........................................................................................................................................197 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................197 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................197 Przyspieszony kurs obsługi baz danych ...............................................................................................................198 Wprowadzenie do obiektów związanych z bazami danych ...............................................................................199 Relacje .......................................................................................................................................................................201 Bazy danych w sieci WWW ....................................................................................................................................203 Bezpieczeństwo baz danych a WWW ...................................................................................................................206 Instalacja bazy danych Newland Tours w MySQL .............................................................................................206 Przegląd bazy danych Newland ............................................................................................................................. 211 Nawiązywanie połączenia z bazą danych ............................................................................................................. 215 Pobieranie zestawu rekordów i wyświetlanie informacji z bazy danych ..........................................................224 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................229 Lekcja 8. Kalkulator cen — ciąg dalszy .........................................................................................................................231 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 231 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 231 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. 8 Oficjalny podręcznik Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 231 Menu rozwijane wypełniane dynamicznie ..........................................................................................................232 Filtrowanie zestawów rekordów ............................................................................................................................237 Skrypt korzystający z prawdziwych danych .........................................................................................................240 Dokumentowanie kodu za pomocą komentarzy ...............................................................................................245 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................248 Lekcja 9. Filtrowanie i wyświetlanie danych z wykorzystaniem techniki AJAX ..........................................249 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................249 Przewidywany czas ...................................................................................................................................................249 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................249 Przesyłanie danych z użyciem techniki AJAX ..................................................................................................... 251 Rozbudowa Dreamweavera za pomocą rozszerzeń ............................................................................................252 Przekształcanie zestawu rekordów w XML ...........................................................................................................254 Łączenie strony opisów z danymi XML ...............................................................................................................256 Tworzenie tabeli Spry .............................................................................................................................................. 261 Tworzenie obszarów Spry .......................................................................................................................................266 Wyświetlanie danych z użyciem Spry Accordion ...............................................................................................268 Dodawanie obrazów i nazwy kraju .......................................................................................................................271 Pobieranie danych z tabel zewnętrznych przy użyciu SQL ...............................................................................274 Dostosowywanie wyglądu strony za pomocą formatowania i pozycjonowania CSS ....................................278 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................284 Lekcja 10. Tworzenie strony zawierającej opisy wyjazdów ..................................................................................285 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................285 Przewidywany czas ...................................................................................................................................................285 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................285 Planowanie aplikacji ...............................................................................................................................................287 Tworzenie zestawów rekordów za pomocą operatora JOIN .............................................................................290 Tworzenie opisów wyjazdów ..................................................................................................................................295 Wstawianie obrazów i atrybutów alt .....................................................................................................................300 Implementowanie stronicowania zestawu rekordów .........................................................................................302 Przesyłanie danych do innych aplikacji ...............................................................................................................308 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................ 317 Lekcja 11. Budowanie interfejsów wyszukiwania ......................................................................................................319 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 319 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 319 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 319 SPIS TREŚCI 9 Przygotowywanie strony wyszukiwania i tworzenie odnośnika „Wyszukaj wszystkie” ................................ 321 Wyszukiwanie według rejonu świata — tworzenie interfejsów .........................................................................324 Poprawianie zapytania SQL oraz używanie komentarzy do kodu w celu testowania kodu i usuwania błędów ..........................................................................................................330 Kontrolowanie wyświetlania paska nawigacji .....................................................................................................334 Wyszukiwanie według kraju — filtrowanie względem wartości pola formularza ..........................................338 Wybór zapytania SQL w zależności od zmiennych środowiskowych .............................................................344 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................348 Lekcja 12. Uwierzytelnianie użytkowników .................................................................................................................349 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................349 Przewidywany czas ...................................................................................................................................................349 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................349 Uwierzytelnianie użytkowników jako aplikacja sieci WWW ............................................................................ 351 Tworzenie strony rejestracji ...................................................................................................................................354 Tworzenie strony logowania ..................................................................................................................................360 Tworzenie Application.cfc (tylko ColdFusion) ..................................................................................................365 Ograniczanie dostępu do stron .............................................................................................................................367 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................369 Lekcja 13. Zarządzanie treścią za pomocą formularzy ............................................................................................371 Czego się nauczysz? ................................................................................................................................................. 371 Przewidywany czas ................................................................................................................................................... 371 Pliki lekcji ................................................................................................................................................................. 371 Tworzenie części administracyjnej ........................................................................................................................374 Formatowanie zawartości przechowywanej w bazie danych .............................................................................377 Tworzenie formularza .............................................................................................................................................378 Zmienne sesji i ukryte pola wykorzystywane do śledzenia użytkowników .....................................................382 Wstawianie rekordu ................................................................................................................................................383 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................386 Lekcja 14. Tworzenie stron aktualizujących dane .....................................................................................................387 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................387 Przewidywany czas ...................................................................................................................................................387 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................387 Przygotowywanie stron ...........................................................................................................................................389 Planowanie stron Master-Detail ............................................................................................................................390 Wprowadzenie aktualizacji na stronie szczegółowej ..........................................................................................398 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................407 10 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Lekcja 15. Kodowanie prostego systemu zarządzania treścią (CMS) ..............................................................409 Czego się nauczysz? .................................................................................................................................................409 Przewidywany czas ...................................................................................................................................................409 Pliki lekcji .................................................................................................................................................................409 Przygotowywanie systemu zarządzania treścią (CMS) ....................................................................................... 411 Tworzenie formularza i wpisywanie kodu zestawu rekordów ........................................................................... 415 Umożliwienie wstawiania rekordów .....................................................................................................................424 Tworzenie strony ogólnej .......................................................................................................................................429 Tworzenie strony szczegółowej do aktualizowania rekordów ...........................................................................433 Dodawanie funkcji aktualizującej .........................................................................................................................442 Usuwanie rekordów ................................................................................................................................................445 Aktualizacja odnośników na stronie administracyjnej ......................................................................................447 Co dalej? ....................................................................................................................................................................447 Czego się nauczyłeś? ................................................................................................................................................448 Skorowidz ...................................................................................................................................................................................449 3 Dynamiczne witryny WWW Czego się nauczysz? W czasie tej lekcji: • poznasz podstawowe pojęcia związane z witrynami dynamicznymi, • wybierzesz rodzaj serwera (ASP, Adobe ColdFusion lub PHP), • skonfigurujesz komputer w celu uruchomienia serwera WWW współpracującego z wybranym rodzajem serwera aplikacyjnego (opcjonalnie), • zmienisz konfigurację witryny Newland Tours tak, by opisywała ona witrynę dynamiczną, • zbudujesz prostą aplikację dynamiczną. Przewidywany czas Lekcja zajmie około 60 minut. Pliki lekcji Pliki wyjściowe: Lekcja03/Start/newland/about.html Lekcja03/Start/newland/contact.html Lekcja03/Start/newland/css/main.css Lekcja03/Start/newland/generic_template.html Lekcja03/Start/newland/index.html Lekcja03/Start/newland/profiles.html Lekcja03/Start/newland/tours.html 86 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Pliki końcowe: Lekcja03/Complete/newland-asp/about.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/contact.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/css/main.css Lekcja03/Complete/newland-asp/generic_template.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/index.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/profiles.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/test_form.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/test_form_processor.asp Lekcja03/Complete/newland-asp/tours.html Jeśli używasz ColdFusion lub PHP i chcesz mieć dostęp do plików końcowych, skorzystaj z lustrzanego folderu (newland_cf lub newland_php) na załączonej płycie CD. Wszystkie pliki mają te same nazwy, zmieniono jedynie ich rozszerzenia (.cfm lub .php zamiast .asp). Dokonaliśmy znacznego postępu w procesie poprawiania witryny Newland Tours. Utworzyliśmy znaczniki i opatrzyliśmy nimi nową stronę, utworzyliśmy niestandardowe style dla całej witryny, zbudowaliśmy szablon oraz poprawiliśmy dostępność witryny. Gdy oglądamy witrynę w przeglądarce, może się wydawać, że te dwie zakończone lekcje nie były warte włożonego wysiłku. Ale wiemy, że zaszły tu ważniejsze zmiany: stworzyliśmy podstawę witryny, która będzie zgodna ze standardami i łatwa z utrzymaniu, w dodatku za pomocą technologii, która nie wyjdzie tak szybko z użycia. Rozpoczynając tę lekcję, odrzucimy (w przeważającej części) tradycyjny model tworzenia statycz- nych witryn WWW i przejdziemy do tworzenia interaktywnych witryn działających w oparciu o bazy danych. Jednak zanim się tym zajmiemy, musimy poznać pewne zasadnicze pojęcia oraz kwestie natury technicznej. W tej lekcji poznamy zasady działania witryn dynamicznych i ich przeznaczenie, skonfigurujemy program Adobe Dreamweaver w celu tworzenia stron pobierających dane oraz utwo- rzymy naszą pierwszą stronę korzystającą ze zmieniających się treści. Podstawy dynamicznych witryn WWW W poprzednich lekcjach poznaliśmy kilka pojęć o decydującym znaczeniu w tworzeniu dynamicz- nych witryn WWW. Jednym z nich jest oddzielenie warstwy logicznej od warstwy prezentacyjnej. Warstwa logiczna witryny na tym etapie obsługiwana jest wyłącznie przez XHTML, podczas gdy kaskadowe arkusze stylów (CSS) odpowiadają za prezentację. Zapoznaliśmy się też z łączeniem „w locie” dwóch różnych dokumentów (strony XHTML i CSS) w celu utworzenia czegoś odmien- nego od tych dwóch dokumentów z osobna. Są to podstawowe pojęcia związane z tworzeniem dyna- micznych stron WWW. LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 87 Tworzenie dynamicznych stron WWW wiąże się często z łączeniem zwykłego tekstu z miejscami na zmienne Aby zrozumieć zachodzące tu interakcje oraz przygotować się do czekających nas zadań, poświęćmy chwilę na przeanalizowanie wzajemnych relacji między trzema głównymi źródłami informacji, skła- dającymi się na każdą stronę WWW, czyli zawartością (tekst, rysunki itd.), warstwą logiczną (hie- rarchia dokumentu, np. nagłówki i zasadnicza treść dokumentu) oraz warstwą prezentacyjną (kolory, wielkość czcionek, położenie i inne efekty „kosmetyczne”). We wcześniejszych wersjach języka HTML tekst, znacznikowanie i kod prezentacyjny występują razem w jednym miejscu — w samym dokumencie HTML. Tym samym dokument znajdujący się na dysku twardym autora strony jest taki sam jak dokument wyświetlany w przeglądarce u osoby odwie- dzającej witrynę. Ten prosty związek przedstawiony został na poniższym rysunku. W wyniku zmian, jakie przeprowadziliśmy w lekcji 2., związek ten uległ zmianie: oddzieliliśmy wygląd dokumentu od jego warstwy logicznej i zawartości. Informacje o wyglądzie strony przecho- wywane są teraz w arkuszu CSS. Zawartość dokumentu znajduje się wewnątrz oznakowań XHTML, które tworzą również warstwę logiczną dokumentu. „Prawdziwa” strona powstaje dopiero po połą- czeniu dokumentów XHTML i CSS. Ten nowy związek przedstawiony został na poniższym rysunku. 88 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik W tej i kolejnych lekcjach uzupełnimy ten schemat o następną warstwę. Będzie to zmiana jeszcze bardziej zasadnicza niż przejście od HTML do XHTML i CSS. Dokładniej mówiąc, oddzielimy zawartość od warstwy logicznej przez dodanie do witryny zawartości z bazy danych. Spowoduje to, że wszystkie te trzy poziomy — warstwa prezentacyjna, warstwa logiczna oraz zawartość — staną się w dużym stopniu niezależne od siebie, co sprawi, że będziemy mogli dokonać radykalnych zmian w każdej z tych warstw bez konieczności wprowadzania zmian w pozostałych. Taka relacja — i oparta na niej podstawowa strategia zastosowana w pozostałej części książki — przedstawiona została na poniższym rysunku. HTML nie potrafi oddzielić zawartości od warstwy logicznej dokumentu. Nawet w swojej 5. wersji (XHTML 1.0) HTML jest w zasadzie przeznaczony do znacznikowania zwykłego tekstu dokumentu. Nie może on przetwarzać skryptów, obliczać wyrażeń, wykonywać działań matematycznych, wcho- dzić w interakcję z bazą danych czy wysyłać informacji e-mailem do użytkownika. A oddzielenie war- stwy logicznej od zawartości wymaga czasem każdej z tych operacji (i nie tylko). Aby wykonać te zadania, musimy nieco wspomóc HTML. I tu przychodzą z pomocą technologie serwerowe, takie jak Microsoft ASP, Adobe ColdFusion i PHP. LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 89 Język arkuszy stylów (przypominający CSS „na sterydach”) XSLT (ang. eXtensible Sty- lesheet Language for Transformation) może wykonywać pętle, przeprowadzać konwersję danych i wiele więcej. Jedną z jego najbardziej przydatnych cech jest zdolność do prze- konwertowania dokumentu XML z jednego formatu (np. zastrzeżonego języka XML do użytku wewnętrznego) na inny format dokumentu XML (np. standardowy dokument XML, który można dzielić z innymi) i odwrotnie. Pomimo swojej przydatności XSLT nie jest tak silny i elastyczny, jak aplikacje po stronie serwera zbudowane przy użyciu ASP, ColdFusion czy PHP. Technologie serwerowe, takie jak ASP, ColdFusion czy PHP (są też inne, na przykład JSP i ASP.NET), mogą wykonać takie zadania programistyczne, jak obliczanie wyrażeń, wykonywanie działań mate- matycznych i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł, włącznie z bazami danych, strukturalnymi plikami tekstowymi, a w niektórych przypadkach z danymi XML. Mają one również szczególne funkcje, dotyczące wyłącznie WWW, takie jak zdolność do zbierania danych wysyłanych przez użytkownika oraz kontrolowanie wysyłanych do niego informacji zwrotnych. Ale tkwi w tym pewien haczyk. Przeglądarki są ograniczone do obsługi HTML, CSS i JavaScript — nie „rozumieją” skryptów serwera (mówiąc „skrypty serwera”, mam tu na myśli kod napisany w ASP, ColdFusion, PHP itd.). Wszystko, co serwer przesyła do przeglądarki, musi być zapisane w standar- dowym formacie HTML. Przed wysłaniem danych do przeglądarki wszystkie skrypty serwera muszą zostać uruchomione na serwerze i dać na wyjściu standardowy HTML. Mówiąc prościej, aby zobaczyć stronę zawierającą zmieniające się dane, musimy ją uruchomić na serwerze zdolnym do przetworzenia kodu. Różni się to od standardowych stron HTML, które można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce, niezależnie od tego, czy są one wczytywane z serwera, czy też np. z lokalnego dysku. Gdy w przeglądarce Internet Explorer lub Netscape otworzymy dowolną stronę HTML z folderu Lekcja03/Start, zostanie ona wyświetlona tak, jak tego oczekiwaliśmy. Jeśli jednak przejdziemy do stron z folderu Lekcja03/Complete, odkryjemy, że strony się nie otwierają (lub otwierają się w programie Dreamweaver, zamiast w przeglądarce). Przeglądarka napotyka kod, którego nie „rozumie” i nie może otworzyć pliku. Z tego powodu w lekcji 1. oglądaliśmy końcową wersję witryny, znajdującą się pod adresem http://www.bobflynn.info, zamiast na płycie CD. Witryny umieszczamy na serwerach internetowych. By jednak były one dostępne, musi być na nich uruchomione specjalne oprogramowanie: serwer WWW (czasem używa się też nazwy „serwer HTTP”). Najpopularniejsze serwery WWW to Apache, działający w systemach Unix (Linux), Mac OS X i Win- dows oraz stworzony przez Microsoft IIS (Internet Information Services), stosowany na serwerach inter- netowych działających pod kontrolą systemu Windows. Oprócz serwera WWW prawdopodobnie będziemy też korzystać z innych serwerów dostarczających dane. Możemy użyć serwera baz danych, np. MySQL lub Microsoft SQL Server. Możemy również skorzystać z serwera aplikacji, który przetworzy skrypty serwera. Takim serwerem aplikacji jest Cold- Fusion. Serwer aplikacji przetwarzający skrypty ASP wbudowany jest w IIS, można więc powiedzieć, że IIS stanowi połączenie serwera WWW i serwera aplikacji. PHP jest serwerem aplikacji uruchamia- nym jako moduł serwera Apache. 90 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Wybór technologii serwerowych Jak już wiemy, istnieje kilka języków powszechnie stosowanych po stronie serwera. Nasuwa to pytanie (często stawiane przez osoby początkujące w tworzeniu witryn dynamicznych), jakiej technologii serwera należy użyć. Poniższa lista zawiera podsumowanie podstawowych funkcji oraz wad i zalet każ- dego z nich. Active Server Pages (ASP): ASP to technologia Microsoftu wiążąca z sobą jego serwery IIS (Internet Information Services) dla Windows 2000 i XP z VBScript (Visual Basic Script) w celu tworzenia dynamicz- nych witryn WWW (możemy też użyć JScriptu — stworzonej przez Microsoft implementacji języka JavaScript). ASP jest darmowy i został wbudowany we wszystkie serwery IIS, co oznacza, że po doko- naniu niewielkiej konfiguracji większość użytkowników może tworzyć witryny ASP, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Jednak dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w programo- waniu, język używany do programowania (VBScript) może wydawać się nieco zniechęcający. ASP jest aktualnie zastępowany bardzo promowanym przez Microsoft ASP.NET (patrz niżej). ColdFusion: ColdFusion jest technologią serwerową oferowaną przez Adobe. Jego oparta na znacz- nikach składnia jest o wiele łatwiejsza w użyciu niż VBScript i wymaga wpisania mniejszej ilości kodu. Większość projektantów uważa tę technologię za najbardziej przystępną. ColdFusion jest ponadto potężnym językiem, który sprawia, że tworzenie dynamicznych witryn przebiega bardzo szybko. Ujemną stroną ColdFusion jest to, że nie jest on darmowy, choć zazwyczaj zwiększenie produktyw- ności powoduje, że inwestycja szybko się zwraca. ColdFusion jest również wyjątkowo łatwy do skon- figurowania. W okresie, gdy pisałem tę książkę, nad silnikami ColdFusion pracowali również inni producenci, udostępniający wersje darmowe o otwartym kodzie źródłowym. PHP: Skrót ten jest akronimem rekurencyjnym angielskiej nazwy PHP Hypertext Preprocessor. PHP to szybko rozwijająca się technologia serwerowa. Składa się na to wiele powodów. Jest to darmowe rozwiązanie open source, doskonale współpracujące z innymi znakomitymi produktami open source, w tym z serwerem WWW Apache i systemem zarządzania bazą danych MySQL. Pod względem trud- ności składnia języka PHP jest porównywalna ze składnią ASP — może nieco prostsza. W ostatnio wydanej wersji PHP 5 język ten został rozszerzony o bardziej obiektowe podejście oraz wykorzystanie XML, jednak podstawowe funkcjonalności i składnia są podobne do PHP 4. Dla naszych celów wystar- czy któraś z tych wersji. ASP.NET: ASP.NET, część platformy .NET odpowiadająca za obsługę WWW, to wszechstronna technologia, język o wielkich możliwościach, pozwalający szybko tworzyć projekty internetowe. Podobnie jak jego poprzednik, czyli ASP, daje się uruchomić na dowolnym serwerze IIS w Win- dows 2000 i późniejszych. Jednakże pod względem pojęciowym oraz architektury ASP.NET różni się od klasycznego ASP, ColdFusion czy PHP. Bez względu na to, czy znasz tylko HTML, czy też masz doświadczenie z JavaScript lub nawet ASP, efektywna praca z ASP.NET będzie wymagać przysto- sowania. ASP.NET wspiera różne języki, dwa najbardziej rozpowszechnione z nich to VisualBa- sic.NET oraz C#. JSP (Java Servlet Pages): JSP to rozwiązanie oparte na języku Java, przeznaczone do tworzenia dyna- micznych witryn WWW, wymagające do interpretacji kodu serwera Java (np. serwera J2EE). JSP jest szybki w działaniu i zapewnia imponujący czas reakcji. Jest to także narzędzie wyjątkowo potężne — LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 91 z pewnością najpotężniejsze do czasu pojawienia się .NET i z pewnością wystarczająco potężne, by bezpośrednio z .NET rywalizować. Jednak i w tym przypadku składnia tego języka może okazać się zniechęcająca dla osób, które dopiero rozpoczynają tworzenie dynamicznych witryn WWW. Książka ta zawiera omówienie klasycznego ASP (zwanego dalej po prostu ASP), ColdFusion i PHP, jednakże nie jest poświęcona specjalnie ASP, ColdFusion czy PHP. Jest ona przeznaczona dla Czytel- ników będących nowicjuszami w zakresie pojęć i praktyki budowania bazodanowych, dynamicznych witryn WWW przy użyciu programu Dreamweaver CS3. Podczas lektury poznasz wiele zagadnień dotyczących kodu i pojęć związanych z pisaniem programów, nauczysz się też wykorzystywać dzia- łania serwera do przyspieszania i ułatwiania sobie pracy. Będziesz miał dobre rozeznanie w możliwo- ściach programu Dreamweaver, dowiesz się, jak wykorzystać połączenie kilku różnych technologii w celu tworzenia stron zawierających zmieniające się dane oraz jak zaplanować i zbudować witryny efektywnie korzystające z tych technologii. Nie staniesz się ekspertem w ASP, ColdFusion czy PHP, ale po przeczytaniu jakiejś książki dla zaawansowanych, omawiającej kod ASP, ColdFusion lub PHP, powinieneś być w stanie zrozumieć ją na tyle, aby podjąć się tworzenia ambitnych projektów WWW. Po tym podsumowaniu plusów i minusów różnych technologii serwerowych powiem Ci coś w sekrecie. Twórcy WWW rzadko dokonują wyborów w oparciu o kryteria racjonalne, gdy muszą na przykład zdecydować, która technologia odpowiada ich potrzebom lepiej niż inne. Ja z pewnością rzadko mia- łem taką okazję. W rzeczywistości wybór podyktowany jest zwykle dostępnością danej technologii, naszym budżetem, technologiami zastosowanymi w istniejącej witrynie oraz umiejętnościami i do- świadczeniem współpracowników. Prawdopodobnie nie będziesz miał luksusu nauki tylko jednej technologii, chyba że pracujesz dla jednej i tylko jednej organizacji i zamierzasz pozostać w niej przez bardzo długi czas. Początkowo uczyłem się jednocześnie ColdFusion i ASP, ponieważ oba były wymagane w różnych projektach, nad którymi pracowałem1. ASP, ColdFusion i PHP obok siebie. Strategia nauki Nie przestrasz się perspektywą nauki wszystkich trzech języków jednocześnie. Prawda jest taka, że w większości przypadków, jeśli chcesz dodać blok kodu ASP w celu obsługi jakiejś funkcji, będziesz też musiał dodać równoznaczny blok kodu ColdFusion lub PHP, aby obsłużyć tę samą funkcję. A najtrudniejszej części nie stanowi tu składnia tego czy innego języka, ale raczej zrozumienie, jakie dane są dostępne, gdzie są dostępne, a także zadecydowanie, jak zmusić je do wykonania tego, co chcemy. Jeśli już to wiesz, składnia nie stanowi problemu. Z tych powodów w książce tej korzystamy jednocześnie z ASP, ColdFusion i PHP. Choć nie potrze- bujesz tworzyć tej samej witryny trzy razy, aby wykorzystać wszystkie trzy technologie serwerowe, powinieneś jednak podjąć wysiłek zrozumienia wszystkich trzech zestawów kodu. To znaczy, jeśli zdecydujesz się tworzyć w ColdFusion, możesz po prostu pominąć kod ASP i PHP. Poświęć chwilę na przyjrzenie się, w jaki sposób języki ASP i PHP wykonują te same działania, co kod ColdFusion. Zrozumienie, w jaki sposób wszystkie trzy bloki kodu wykonują te same zadania, znacznie przyśpieszy biegłe opanowanie przez Ciebie programowania WWW. 1 W polskich realiach technologia PHP odniosła zdecydowanie największy sukces. Znalezienie dostawcy internetu, który umożliwia korzystanie z ASP, jest dość trudne, choć możliwe. Natomiast ColdFusion to w Polsce technologia egzotyczna, stosowana sporadycznie. 92 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Poniższe trzy fragmenty kodu spełniają tę samą funkcję: wysyłają (lub wyświetlają) wartość o nazwie firstName wpisaną przez użytkownika w polu formularza XHTML. w ASP: p Dziękuję, Response.Write(Request.Form( firstName )) , za wypełnienie mojego formularza. /p w ColdFusion: p Dziękuję, cfoutput #form.firstName# /cfoutput , za wypełnienie mojego formularza. /p w PHP: p Dziękuję, ?php echo $_POST[ firstName ]; ? , za wypełnienie mojego formularza. /p Przeanalizujmy podobieństwa tych trzech fragmentów kodu. • Wszystkie używają specjalnego zestawu znaczników do wskazania oznaczeń kodu w języku przetwarzanym przez serwer. ASP używa i , ColdFusion stosuje cf[nazwa_znacznika] i /cf[nazwa_znacznika] , a PHP wykorzystuje ?php i ? . • We wszystkich znajdziesz oznaczenia, wskazujące, że wysyłane są jakieś dane: ASP używa Response.Write, ColdFusion — cfoutput , a PHP — echo. • Wszystkie jawnie odsyłają do nazwy parametru (firstName). • Wszystkie określają, że chodzi o wartość pola formularza wysyłaną metodą POST (pola formularzy, co omówimy dalej, wysyłane są przy użyciu POST): ASP używa Request.Form( firstName ), ColdFusion — #form.firstName#, podczas gdy PHP — $_POST[ firstName ]. • Żaden nie zawiera dodatkowego kodu, nieopisanego w tych czterech punktach. Nie musisz uczyć się tego kodu na pamięć; nie będzie pytaniem do quizu. Z czasem nabędziesz praktyki. W tym momencie chodzi o pokazanie głębokiego podobieństwa pomiędzy tym, co wyko- nują te trzy fragmenty kodu: wszystkie żądają zmiennej formularza o nazwie firstName i umieszczają ją wewnątrz zwykłego kodu XHTML. Różnice występujące w tych trzech fragmentach kodu mają charakter czysto kosmetyczny: jest to kwestia składni. Najważniejsze jest tu przede wszystkim zrozu- mienie, że możemy przechwycić wartość wpisaną do formularza i przesłać ją z powrotem wplecioną do zwykłego kodu XHTML. A zatem w całej książce prezentować będę wszystkie trzy zestawy kodu tuż obok siebie. We wszystkich przypadkach będę analizować czynności wykonywane przez dany kod, więc powinieneś dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Musisz tylko przeczytać trzy zestawy kodów i przyjrzeć się, jak każdy z nich wykonuje w swój własny sposób funkcję, którą przedstawię w głównym tekście. Ale zanim zagłębisz się po uszy w programowaniu, musisz najpierw skonfigurować swój system do pracy z dynamicznymi witrynami WWW. LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 93 Zmiana witryny Newland Tours na witrynę dynamiczną Skonfigurowanie programu Dreamweaver do pracy z dynamicznymi witrynami WWW jest nieco bardziej skomplikowane niż jego konfiguracja do pracy z witrynami statycznymi. W obu przypad- kach dokonujemy tego za pomocą okna dialogowego Site Definition. Powód, dla którego definiowanie dynamicznych witryn jest tak skomplikowane, znajduje się poza programem Dreamweaver. W celu tworzenia witryn dynamicznych potrzebujemy dostępu do serwera WWW (i uprawnień na nim) z apli- kacją serwerową i (lub) serwerem bazy danych. Dla wielu Czytelników taki tok pracy może być czymś nowym. Dawniej można było utworzyć witrynę lokalnie na swoim dysku twardym, a następnie — gdy była już gotowa do opublikowania — przesłać ją na serwer publikujący (lub publiczny). Podczas tworzenia witryn dynamicznych także możemy pracować na swoim dysku twardym, ale potrzebujemy również dostępu do serwera roboczego. Dopiero po ukończeniu pisania witryny na serwerze roboczym można ją przesłać na publiczny serwer WWW. Jedyna różnica między roboczym a zwykłym serwerem WWW polega na tym, że serwer roboczy nie jest udostępniony publicznie. Ale z technicznego punktu widzenia serwer robo- czy jest identyczny ze zwykłym serwerem WWW. Przetwarzanie i przesyłanie kodu prze- biega na nim w taki sam sposób. Możemy podłączyć się do serwera na dwa różne sposoby: możemy uruchomić serwer na własnym komputerze i wszystko opracowywać właśnie na nim, możemy wykorzystać w tym celu komputer zdalny, zarówno dostępny w naszej wewnętrznej sieci, jak i zlokalizowany u dostawcy internetu serwer internetowy, dostępny przez FTP. Jeśli chcemy pracować lokalnie, wówczas musimy poświęcić trochę czasu na skonfigurowanie swo- jego komputera (instrukcje poniżej). Praca zdalna nie wymaga wprawdzie żadnej konfiguracji naszego komputera, ale będziemy potrzebowali kilku informacji od administratora naszego serwera, aby Dreamweaver mógł współpracować z serwerem. W zależności od dokonanego wyboru zapoznaj się z następującymi podrozdziałami: • Jeśli tworzysz lokalnie, przeczytaj następny podrozdział, „Praca na serwerze lokalnym”. • Jeśli tworzysz na komputerze zdalnym, przejdź od razu dalej, do podrozdziału „Praca na serwerze zdalnym”. • Po zakończeniu lektury odpowiedniego podrozdziału, niezależnie od wybranej technologii serwerowej i przeprowadzonej konfiguracji, należy skonfigurować program Dreamweaver do pracy z serwerem i wybraną technologią serwerową; temat ten omówiony jest w podrozdziale „Definiowanie witryny dynamicznej w programie Dreamweaver (wszyscy użytkownicy)”. 94 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Praca na serwerze lokalnym Praca na serwerze lokalnym ma swoje plusy i minusy. Taki model pracy daje następujące korzyści: • kontrola nad swoim własnym komputerem i niezależność — nie będziesz musiał kontaktować się z administratorem serwera, • praca taka nie ma wymaga połączenia internetowego lub sieciowego, • brak opóźnień przy logowaniu, autoryzacji i przesyłaniu danych przez sieć. Główne wady pracy lokalnej są następujące: • uruchomiając serwer, narażasz swój komputer na zagrożenia bezpieczeństwa, a im mniej wiesz na temat tego, co robisz, tym bardziej jesteś narażony na ataki, wirusy, włamania i robaki internetowe, • jeśli napotkasz jakiś problem w konfiguracji lub coś pójdzie nie tak, jak oczekiwałeś, jesteś zwykle zdany na siebie. Najlepszą metodą ochrony własnego systemu przed włamaniami, wirusami i robakami internetowymi jest regularne uruchamianie usługi Windows Update (Windows) lub So- ftware Update (Mac OS) — co najmniej dwa razy w tygodniu — i instalowanie poprawek związanych z bezpieczeństwem. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowników Windows, gdyż system ten znacznie częściej pada ofiarą złośliwych ataków. Usługę Win- dows Update znajdziemy w menu Start, natomiast Macintosh Software Update znajduje się w System Preferences. Jeśli zdecydujesz się tworzyć witrynę Newland Tours lokalnie, musisz wybrać rodzaj serwera, z którego będziesz korzystać, oraz odpowiednio skonfigurować swój system. Kierując się poniższymi nagłów- kami wyróżnionymi pogrubionym drukiem, wybierz instrukcje odpowiadające Twoim potrzebom. Po zakończeniu przejdź od razu do podrozdziału „Definiowanie witryny dynamicznej w programie Dreamweaver (wszyscy użytkownicy)”. Użytkownicy systemu Mac OS X pracujący lokalnie mają do wyboru tylko dwie opcje: PHP z użyciem serwera Apache oraz ColdFusion. Użytkownicy Macintosh OS 9 oraz OS X, którzy chcą pracować w ASP, mogą to zrobić, ale nie lokalnie. Będą zmuszeni podłączyć się do zdalnego serwera ASP. Konfigurowanie środowiska lokalnego dla IIS/ASP Użytkownicy ASP muszą się upewnić, że w ich systemie jest zainstalowany i uruchomiony serwer IIS (Internet Information Services). IIS dostępny jest za darmo w Windows 2000 oraz XP Professional. Użytkownicy Windows XP Home nie mają szczęścia: Microsoft oficjalnie oświadczył, że jego serwer WWW wymaga systemu Windows XP w wersji Professional. LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 95 W zależności od sposobu, w jaki został zainstalowany system Windows, być może mamy już zainsta- lowany i działający serwer IIS. Aby sprawdzić, czy IIS został zainstalowany, wejdź w Panel sterowania/ Narzędzia administracyjne (aby zobaczyć tę opcję, użytkownicy Windows XP muszą przełączyć się do widoku klasycznego). Jeśli widoczna jest tam ikona o nazwie Internetowe usługi informacyjne, oznacza to, że serwer IIS został już zainstalowany. Aby sprawdzić, czy jest on uruchomiony, kliknij dwukrotnie ikonę i w lewej części okna dialogowego wybierz pozycję Witryny sieci Web. W prawym panelu powinna być widoczna pozycja Domyślna witryna sieci Web, a przy niej słowo Uruchomione. Jeśli napis brzmi Zatrzy- mane, wówczas kliknij przycisk Uruchom element, aby ją uruchomić. Aby zainstalować i uruchomić IIS, wykonaj następujące czynności: 1. W oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy (dostępnym z Panelu sterowania) wybierz opcję Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. System będzie przez kilka chwil analizował nasz komputer w celu sprawdzenia, co zostało już zainstalowane. Po utworzeniu profilu pojawi się okno Kreator składników sytemu Windows. 2. Na podanej liście zaznacz pozycję Internetowe usługi informacyjne (IIS) i kliknij Dalej. Ustawienia domyślne powinny być odpowiednie dla naszych celów, więc nie jest tu konieczna dodatkowa konfiguracja. Po kliknięciu przycisku Dalej system Windows zainstaluje i uruchomi serwer IIS. 96 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik 3. Aby upewnić się, że instalacja zakończyła się powodzeniem, powróć do Panel sterowania/Narzędzia administracyjne i sprawdź w konsoli Internetowe usługi informacyjne, czy Domyślna witryna sieci Web ma stan Uruchomione. Konfigurowanie środowiska lokalnego dla ColdFusion Lokalna konfiguracja programu ColdFusion jest bardzo łatwa dzięki jego instalatorowi. 1. Pobierz najnowszą wersję deweloperską ColdFusion, dostępną pod adresem http://www.adobe.com/ (cid:180)go/coldfusion. Po kilku chwilach rozpocznie się proces instalacji. 2. Przy wyborze języka przeczytaj wyświetloną informację, naciśnij OK, a następnie kliknij przycisk Next (dwukrotnie), aby przejść przez wstęp oraz zaakceptować umowę licencyjną. Te dwa punkty zawierają ważne informacje, więc nie pomijajmy ich bez zapoznania się z nimi. 3. W oknie Install Type (Rodzaj instalacji) będzie wymagane wpisanie numeru seryjnego. Jeśli nie masz takiego numeru, zaznacz pole wyboru Developer Edition i kliknij Next. Wersji deweloperskiej można używać za darmo przez dowolnie długi czas. Najważniejszym ograniczeniem jest to, że może ona być używana tylko na komputerze lokalnym. To znaczy, jeśli inny komputer w Twojej sieci podejmie próbę dostępu do strony WWW udostępnianej przez wersję Development Edition serwera ColdFusion, jego użytkownik zobaczy komunikat o błędzie, wskazujący na przekroczenie dopuszczalnej liczby adresów IP. W przypadku instalowania wersji Enterprise Edition serwera ColdFusion musiałbyś podać otrzymany numer seryjny, a ograniczenie dotyczące liczby komputerów zostałoby zniesione. LEKCJA 3. Dynamiczne witryny WWW 97 4. W oknie Installer Configuration (Konfiguracja instalacji) zostaw wartość domyślną, Server configuration (Konfiguracja serwerowa). Kliknij Next. Dwie pozostałe opcje przeznaczone są do konfiguracji serwera ColdFusion uruchamianego na serwerze J2EE. 5. W oknie Sub-component Installation (Instalacja podkomponentów) ponownie kliknij Next, pozostawiając zaznaczone trzy pola wyboru. Tutaj zaznaczamy do instalacji usługi składowe ColdFusion, jak również dodatkową dokumentację. W przypadku instalacji lokalnej, jeśli nie masz dobrych powodów, aby postąpić inaczej, dobrym pomysłem jest wykonanie kompletnej instalacji. 6. W oknie Choose Install Directory (Wybierz katalog instalacyjny) zaakceptuj wartość domyślną i kliknij przycisk Next. W tym oknie możemy wskazać katalog, w którym zainstalowane zostaną pliki programu ColdFusion. 7. W oknie Web Server Selection (Wybór serwera WWW) wybierz Built-In web server (Wbudowany serwer WWW), jeśli nie masz uruchomionego serwera WWW (np. IIS lub Apache), lub (jeśli masz już uruchomiony serwer WWW) wybierz Configure web server connector for ColdFusion (Skonfiguruj złącze z serwerem WWW dla ColdFusion) i sprawdź, czy Twój serwer jest wymieniony w polu Web Servers/Sites (Serwery WWW/witryny). ColdFusion jako serwer aplikacji nie jest przeznaczony do pełnienia roli serwera WWW. W prawdziwych witrynach publikacyjnych taką rolę pełni zwykle inny serwer, np. IIS czy Apache. W środowisku produkcyjnym nie trzeba mieć serwera WWW z prawdziwego zdarzenia. Adobe dla celów produkcyjnych umożliwia wypełnianie roli serwera WWW przez ColdFusion, jeśli tak sobie zażyczymy. Aby aktywować tę funkcję, należy wybrać Built-In web server. 98 ADOBE DREAMWEAVER CS3 Z ASP, COLDFUSION I PHP. Oficjalny podręcznik Jeśli masz już zainstalowany jakiś serwer WWW, np. IIS lub Apache, możesz pozwolić ColdFusion na podłączenie się do niego. Wówczas, gdy serwer WWW napotka kod ColdFusion, którego nie „rozumie”, będzie „wiedział”, że należy go przesłać do serwera aplikacji ColdFusion w celu jego przetworzenia. Dokonany tu wybór ma wpływ na adres URL używany do wyświetlenia stron ColdFusion, co będzie miało znaczenie dla konfiguracji programu Dreamweaver w dalszej części lekcji. 8. Kontynuuj aż do zakończenia pracy kreatora. Od tego momentu dalsze postępowanie nie wymaga wyjaśnień. W czasie instalacji będziesz musiał wybrać hasła administratora oraz hasła do usługi RDS (Remote Development Service). Nie zapomnij ich! Będą one potrzebne do konfigu- racji serwera ColdFusion oraz do dostępu do ColdFusion z programu Dreamweaver pod- czas tworzenia stron, więc nie wyłączaj tej opcji i wprowadź takie hasło, które będziesz w stanie zapamiętać. Proces instalacji może zająć kilka minut, po czym uruchomiony zostanie serwer ColdFusion. Po zakończeniu instalacji otworzy się okno przeglądarki, z którego uzyskamy dostęp do aplikacji administratora ColdFusion. Aplikacja ta sama działa na serwerze ColdFusion. Musimy kilkakrotnie kliknąć Next i poczekać jeszcze parę minut, aż ColdFusion zakończy proces instalacji. Gdy znajdziemy się znów w aplikacji administratora, oznacza to, że proces instalacji dobiegł końca i możemy przystąpić do pracy. Instalacja w systemie Mac OS X jest podobna do instalacji w systemie Windows. Przy programowaniu lokalnym zalecam korzystanie z serwera wbudowanego. Jeżeli jednak wybierzesz Apache jako serwer WWW, w internecie znajdziesz sporo zasobów związanych z konfiguracją takiego zestawu, w tym między innymi ACME Guide (Apache/ColdFusion/ MySQL/Eclipse), znajdujący si
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Dreamweaver CS3 z ASP, ColdFusion i PHP. Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: