Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 003891 18636896 na godz. na dobę w sumie
Adobe Premiere 6. Biblia - książka
Adobe Premiere 6. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-543-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> premiere
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe Premiere 6. Biblia to książka dla producentów multimediów, projektantów witryn internetowych, projektantów grafiki, artystów, filmowców oraz użytkowników kamer wideo -- dla wszystkich, którzy, korzystając z komputera, chcą tworzyć filmy wideo i umieszczać je na taśmie wideo, płytach CD-ROM lub w Internecie. Czytając książkę Adobe Premiere 6. Biblia, szybko się przekonasz, że jest ona czymś więcej niż tylko źródłem informacji opisującym w zasadzie wszystkie funkcje programu Adobe Premiere. Omawiane w książce koncepcje i możliwości programu Premiere są wyjaśniane za pomocą wielu krótkich ćwiczeń. Książka jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Nie zwlekaj. Zacznij czytać i dowiedz się, jak zrealizować swoje pomysły.

Czytając wszystkie rozdziały książki 'Adobe Premiere 6. Biblia' po kolei, stopniowo staniesz się ekspertem programu Adobe Premiere. Sądzimy jednak, że większość Czytelników będzie czytać jedynie wybrane rozdziały zawierające potrzebne lub interesujące w danej chwili tematy. W książce umieściliśmy wiele instrukcji szczegółowo wyjaśniających tworzenie sekwencji wideo za pomocą narzędzi programu Adobe Premiere. Na płycie CD-ROM znajdziesz wiele klipów, dzięki którym szybko stworzysz krótkie przykłady ilustrujące zagadnienia poruszane w poszczególnych rozdziałach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Adobe Premiere 6. Biblia Autorzy: Adele Droblas, Seth Greenberg T‡umaczenie: Bogdan Czogalik, £ukasz Oberlan ISBN: 83-7197-543-0 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 568 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Adobe Premiere 6 Bible Adobe Premiere 6. Biblia to ksi„¿ka dla producent(cid:243)w multimedi(cid:243)w, projektant(cid:243)w witryn internetowych, projektant(cid:243)w grafiki, artyst(cid:243)w, filmowc(cid:243)w oraz u¿ytkownik(cid:243)w kamer wideo -- dla wszystkich, kt(cid:243)rzy, korzystaj„c z komputera, chc„ tworzy(cid:230) filmy wideo i(cid:160) umieszcza(cid:230) je na ta(cid:156)mie wideo, p‡ytach CD-ROM lub w Internecie. Czytaj„c ksi„¿kŒ Adobe Premiere 6. Biblia, szybko siŒ przekonasz, ¿e jest ona czym(cid:156) wiŒcej ni¿ tylko (cid:159)r(cid:243)d‡em informacji opisuj„cym w zasadzie wszystkie funkcje programu Adobe Premiere. Omawiane w ksi„¿ce koncepcje i mo¿liwo(cid:156)ci programu Premiere s„ wyja(cid:156)niane za pomoc„ wielu kr(cid:243)tkich (cid:230)wiczeæ. Ksi„¿ka jest niezast„pionym (cid:159)r(cid:243)d‡em informacji zar(cid:243)wno dla pocz„tkuj„cych, jak i zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w. Nie zwlekaj. Zacznij czyta(cid:230) i dowiedz siŒ, jak zrealizowa(cid:230) swoje pomys‡y. Czytaj„c wszystkie rozdzia‡y ksi„¿ki (cid:132)Adobe Premiere 6. Biblia(cid:148) po kolei, stopniowo staniesz siŒ ekspertem programu Adobe Premiere. S„dzimy jednak, ¿e wiŒkszo(cid:156)(cid:230) Czytelnik(cid:243)w bŒdzie czyta(cid:230) jedynie wybrane rozdzia‡y zawieraj„ce potrzebne lub interesuj„ce w danej chwili tematy. W ksi„¿ce umie(cid:156)cili(cid:156)my wiele instrukcji szczeg(cid:243)‡owo wyja(cid:156)niaj„cych tworzenie sekwencji wideo za pomoc„ narzŒdzi programu Adobe Premiere. Na p‡ycie CD-ROM znajdziesz wiele klip(cid:243)w, dziŒki kt(cid:243)rym szybko stworzysz kr(cid:243)tkie przyk‡ady ilustruj„ce zagadnienia poruszane w poszczeg(cid:243)lnych rozdzia‡ach. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ...................................................h...................................................h......................................17 Przedmowa ...................................................h...................................................h......................................19 Wprowadzenie ...................................................h...................................................h.................................23 (cid:3) 6//6/4/6;7/63 / Rozdział 1. Premiere — szybki start ...................................................h..................................................29 Rozdział 2. Premiere — wiadomości podstawowe ...................................................h............................47 Rozdział 3. Ustawienia projektu...................................................h.........................................................65 Rozdział 4. Przesyłanie materiału wideo na dysk twardy ...................................................h..................77 (cid:3)328+ / Rozdział 5. Podstawowe techniki montażu ...................................................h........................................99 Rozdział 6. Montaż dźwięku ...................................................h............................................................119 Rozdział 7. Tworzenie przejść...................................................h..........................................................149 (cid:3)$/7816+0+ / Rozdział 8. Tworzenie napisów i obiektów graficznych w oknie Title ..............................................187 Rozdział 9. Tworzenie tekstu i efektów graficznych.............................................h..............................215 (cid:3) ++;+273;+2/8/-2/0/874/-+2/ Rozdział 10. Zaawansowane techniki montażu...................................................h................................239 Rozdział 11. Stosowanie efektów specjalnych...................................................h.................................263 Rozdział 12. Nakładanie obrazu klipów...................................................h...........................................299 Rozdział 13. Posługiwanie się maskami koloru oraz maskami tła...................................................h...321 Rozdział 14. Tworzenie efektów ruchu...................................................h............................................339 Rozdział 15. Poprawianie jakości obrazu...................................................h.........................................363 (cid:3) 74368-063;-0+;;./3 / Rozdział 16. Eksportowanie filmów QucikTime i AVI ...................................................h...................389 Rozdział 17. Przygotowanie klipów wideo do publikacji w sieciach Internet i intranet.....................401 Rozdział 18. Publikowanie klipów wideo w sieci...................................................h............................419 Rozdział 19. Przenoszenie projektów na taśmę wideo...................................................h.....................429 Rozdział 20. Przenoszenie projektów na płytę CD-ROM i współpraca z programem Macromedia Director ...................................................h.........................441 (cid:3) 74+o46+-+46316+9 6//6/2246316++ Rozdział 21. Trymowanie klipów filmowych w programie After Effects ..........................................459 Rozdział 22. Współpraca z Photoshopem ...................................................h........................................469 Rozdział 23. Współpraca z Illustratorem ...................................................h.........................................483 Rozdział 24. Edycja z wykorzystaniem masek w programie After Effects ........................................503 Rozdział 25. Dodawanie efektów specjalnych w programie After Effects .........................................515 Rozdział 26. Dodatkowe programy do tworzenia efektów specjalnych..............................................533 .3,/ 6//6/ ,+ 3.+8 / / Dodatek A Zawartość płyty CD ...................................................h.......................................................543 Dodatek B Witryny internetowe, które warto odwiedzić ...................................................h.................545 Dodatek C Jak zdobyć licencję na program QuickTime ...................................................h..................551 Dodatek D Studio cyfrowych nagrań wideo...................................................h.....................................553 Skorowidz...................................................h...................................................h......................................561 #4786/- 9836+- / / 6/.3;+ / / 463;+./2/ / (cid:3) 6//6/4/6;7/63 / 3.+o 6//6/7,78+68 / Możliwości programu Adobe Premiere...................................................h............................................. 29 Jak działa Premiere...................................................h...................................................h......................... 30 Twój pierwszy film wideo...................................................h...................................................h.............. 32 Tworzenie projektu w programie Premiere ...................................................h....................................... 32 Importowanie materiału filmowego ...................................................h............................................33 Oglądanie klipów w oknie Project ...................................................h.............................................. 35 Okno Storyboard ...................................................h...................................................h...................... 36 Tworzenie projektu...................................................h...................................................h......................... 37 Modyfikacja opcji Time Zoom Level ...................................................h......................................... 38 Podgląd klipu w oknie Monitor...................................................h................................................... 39 Przycinanie klipów w oknie Timeline...................................................h.........................................39 Edycja klipu Flag.......................................h...................................................h.................................. 41 Tworzenie przejścia...................................................h...................................................h........................ 41 Podgląd przejścia...................................................h...................................................h...................... 42 Montaż klipu w oknie Timeline ...................................................h.................................................. 43 Dodanie efektu przenikania...................................................h......................................................... 43 Dodanie jeszcze jednego obrazu i przejścia ...................................................h................................ 43 Efekt stopniowego pojawiania się napisu ...................................................h................................... 43 Podgląd efektu stopniowego pojawiania się napisu ...................................................h.................... 44 Dodanie klipu dźwiękowego oraz stworzenie efektu stopniowego narastania głośności .............. 45 ................. 45 Umieszczanie cyfrowego filmu wideo na serwerze WWW...................................................h........ 46 Eksport filmu wideo ...................................................h...................................................h...... 3.+o 6//6/;+.33-43.78+;3;/ Okna programu Premiere...................................................h...................................................h................ 47 Manipulowanie oknami programu Premiere...................................................h............................... 48 Okno Project...................................................h...................................................h............................. 48 Okno Timeline...................................................h...................................................h.......................... 49 Okno Monitor...................................................h...................................................h......................... ... 50 Okno Audio Mixer ...................................................h...................................................h................... 51 Palety programu Premiere ...................................................h...................................................h.............. 52 Paleta Navigator ...................................................h...................................................h....................... 52 Paleta History ...................................................h...................................................h........... ................ 53 .3,/ 6//6/ ,+ Paleta Commands...................................................h...................................................h..................... 53 Paleta Info..........................................h...................................................h.......................................... 54 Paleta Effect Controls...................................................h...................................................h............... 55 Palety Video i Audio ...................................................h...................................................h..... ........... 55 Paleta Transitions ...................................................h...................................................h..................... 56 Menu programu Premiere...................................................h...................................................h............... 57 ................. 57 Menu File ...................................................h...................................................h................ Menu Edit...................................................h...................................................h................ ................. 59 Menu Project ...................................................h...................................................h............................ 60 Menu Clip...................................................h...................................................h................ ................. 61 Menu Timeline ...................................................h...................................................h......................... 62 Menu Window...................................................h...................................................h.......................... 62 Menu Help...................................................h...................................................h................................ 62 3.+o 78+;/2+463/89 / Co to jest cyfrowe wideo? ...................................................h...................................................h...............65 Montaż liniowy a montaż nieliniowy...................................................h...........................................66 Cyfrowe wideo — wiadomości podstawowe ...................................................h.....................................67 Prędkość odtwarzania klatek wideo ...................................................h.............................................67 Rozmiar klatki ...................................................h...................................................h...........................67 Kolor RGB i głębia bitowa koloru ...................................................h...............................................68 Kompresja ...................................................h...................................................h.................................68 Ustawienia projektu...................................................h...................................................h.........................70 Ustawienia ogólne ...................................................h...................................................h.....................71 Ustawienia wideo ...................................................h...................................................h......................72 Ustawienia Keyframe and Rendering.....................h...................................................h......................74 3.+o 6/7o+2/+8/6+o9;./32+.78;+6. Pierwsze kroki ...................................................h...................................................h.................................78 Właściwe podłączenie ...................................................h...................................................h...............79 Rozpoczęcie przechwytywania materiału wideo...................................................h................................79 Ustawianie dysku roboczego...................................................h........................................................80 Przechwytywanie analogowego materiału wideo ...................................................h........................80 Zmiana ustawień wideo...................................................h...................................................h.............82 Zmiana ustawień dźwięku ...................................................h...................................................h.........84 Przygotowanie do przechwytywania cyfrowego materiału wideo..................................................85 Przechwytywanie materiału wideo za pomocą okna przechwytywania................................................87 Przechwytywanie za pomocą funkcji sterowania urządzeniem ...................................................h...88 Automatyzacja przechwytywania za pomocą przechwytywania wsadowego ................................89 Dodanie kodu czasowego do klipu...................................................h.....................................................91 Przechwytywanie klipów z użyciem techniki stop motion ...................................................h................92 Przechwytywanie dźwięku ...................................................h...................................................h..............94 Ustawienia nagrywania dźwięku...................................................h..................................................95 Przechwytywanie analogowego dźwięku (użytkownicy Windows) ...............................................95 Przechwytywanie analogowego dźwięku (użytkownicy komputerów Macintosh) ........................95 (cid:3)328+ / 3.+o 3.78+;3;/8/-2328+ 9 / Montaż podstawowy — koncepcje i narzędzia ...................................................h..................................99 Okno Storyboard ...................................................h...................................................h.....................100 Środowisko robocze ...................................................h...................................................h................101 #4786/- Okno Timeline...................................................h...................................................h...............................103 Okno Timeline z bliska ...................................................h...................................................h...........103 Typ środowiska roboczego a wygląd okna Timeline...................................................h.................105 Poruszanie się w oknie Timeline ...................................................h......................................................105 Ścieżki z opcją Shy oraz ścieżki z opcją Exclude ...................................................h......................106 Wybieranie i przesuwanie klipów w oknie Timeline...................................................h.................106 Zmiana wyglądu okna Timeline...................................................h.................................................109 Ustawianie punktów początkowych i końcowych w oknie Timeline .................................................110 Montaż za pomocą narzędzia Selection ...................................................h.....................................110 Ustawianie punktu początkowego i końcowego za pomocą znaczników okna Timeline.............110 Przycinanie klipu w oknie Clip ...................................................h........................................................112 Montaż w oknie Monitor ...................................................h...................................................h...............113 Dodawanie klipów do okna Timeline za pomocą okna Monitor ..................................................115 3.+o 328+ . ;(cid:3)9 / Rola dźwięku w filmie wideo...................................................h...........................................................120 Odtwarzanie klipu dźwiękowego ...................................................h.....................................................120 Regulacja poziomu głośności dźwięku...................................................h.............................................122 Regulacja poziomu głośności za pomocą polecenia Audio Gain..................................................123 Regulacja poziomu głośności za pomocą linii głośności dźwięku................................................123 Balans głośności dźwięku...................................................h...................................................h..............127 Panorama dźwięku ...................................................h...................................................h..................128 Balans dźwięku stereo ...................................................h...................................................h.............129 Narzędzie Cross Fade ...................................................h...................................................h....................130 Obróbka dźwięku w oknie Audio Mixer ...................................................h..........................................132 Automatyzacja...................................................h...................................................h.........................132 Opcja Mute oraz opcja Solo ...................................................h.......................................................132 Balans ...................................................h...................................................h......................................133 Głośność ...................................................h...................................................h..................................133 Odtwarzanie........................................h...................................................h........................................133 Opcje okna Audio Mixer...................................................h...................................................h.........134 Zapisywanie zmian za pomocą okna Audio Mixer ...................................................h....................135 Efekty dźwiękowe ...................................................h...................................................h.........................135 Paleta Audio ...................................................h...................................................h............. ...............136 Stosowanie efektów dźwiękowych ...................................................h............................................136 Sterowanie efektem dźwiękowym w czasie...................................................h...............................137 Przegląd efektów dźwiękowych...................................................h.................................................138 Zapisywanie dźwięku w formacie AIFF ...................................................h..........................................146 3.+o $;36/2/46/ / Rzut oka na paletę Transitions...................................................h..........................................................149 Korzystanie z menu palety Transitions ...................................................h......................................150 Edycja A/B oraz edycja jednościeżkowa...................................................h..........................................151 Tworzenie przejść z wykorzystaniem ścieżek A/B...................................................h....................152 Korzystanie z przejść w trybie edycji jednościeżkowej...................................................h.............154 Edycja ustawień efektu przejścia ...................................................h...............................................157 Tworzenie domyślnego efektu przejścia ...................................................h..........................................158 Stosowanie domyślnego efektu przejścia ...................................................h.........................................159 Zastępowanie i usuwanie efektów przejść...................................................h........................................159 .3,/ 6//6/ ,+ Przegląd efektów przejść ...................................................h...................................................h...............160 Przejścia z grupy 3D Motion...................................................h......................................................160 Przejścia z grupy Dissolve ...................................................h.........................................................162 Przejścia z grupy Iris ...................................................h...................................................h...............164 Przejścia z grupy Map ...................................................h...................................................h.............165 Przejścia z grupy QuickTime ...................................................h.....................................................166 Przejścia z grupy Slides...................................................h...................................................h...........167 Przejścia z grupy Special Effects ...................................................h...............................................168 Przejścia z grupy Page Peel...................................................h........................................................170 Przejścia z grupy Stretch ...................................................h...................................................h.........171 Przejścia z grupy Wipe...................................................h...................................................h............172 Przejścia z grupy Zoom...................................................h...................................................h...........175 Galeria efektów przejść programu Premiere ...................................................h....................................176 (cid:3)$/7816+0+ / Okno Title...................................................h...................................................h............... Zmiana opcji okna Title...................................................h...................................................h.. 3.+o $;36/2/2+47+;3,/8+;16+0-2-;32/$8/ .......................188 Narzędzia okna Title ...................................................h...................................................h...............189 ...............189 Rozmiar rysownicy..................................h...................................................h...................................189 Proporcje klatki ...................................................h...................................................h.......................191 Obszar bezpieczny dla akcji i napisów..................h...................................................h.....................191 Kolory bezpieczne dla standardu NTSC ...................................................h....................................191 Kolor tła...................................................h...................................................h...................................191 Menu Title ...................................................h...................................................h............... ......................192 Klatka klipu wideo w roli tła ...................................................h............................................................192 Narzędzia okna Title...................................................h...................................................h......................193 Narzędzie Type.......................................h...................................................h....................................194 Przesuwanie tekstu za pomocą narzędzia Selection...................................................h...................195 Zmiana atrybutów tekstu ...................................................h...................................................h.........195 Zapisywanie atrybutów i koloru tekstu ...................................................h......................................197 Narzędzie Rolling Title ...................................................h...................................................h.................197 Zmiana kierunku i prędkości...................................................h......................................................198 Podgląd ruchomego tekstu ...................................................h...................................................h......199 Tworzenie obiektów graficznych w oknie Title ...................................................h...............................199 Tworzenie wielokątów ...................................................h...................................................h..................200 Przekształcanie wielokątów w linie krzywe...................................................h...............................200 Modyfikowanie kształtów ...................................................h...................................................h.............201 Przesuwanie i zmiana rozmiaru kształtu ...................................................h....................................201 Zmiana grubości linii.................................h...................................................h.................................201 Zmiana atrybutów związanych z wypełnieniem kształtu...................................................h...........201 Tworzenie cieni ...................................................h...................................................h.............................202 Typy cieni...................................................h...................................................h................................203 Stosowanie koloru w napisach ...................................................h.........................................................203 Okno Color Picker...................................................h...................................................h...................203 Kolory RGB ...................................................h...................................................h............... .............205 Kolor tekstu i obiektów graficznych ...................................................h..........................................205 Tworzenie gradientów...................................................h...................................................h.............206 Zmiana krycia...................................................h...................................................h..........................207 #4786/- Zapisywanie, zamykanie i wczytywanie napisu...................................................h...............................208 Dodawanie napisu do projektu ...................................................h...................................................209 Tworzenie napisu powitalnego w oknie Title ...................................................h............................210 Tworzenie znaku firmowego...................................................h...................................................h...211 3.+o $;36/2/8/789/0/8+;16+0-2-  Tworzenie i importowanie grafik z programu Adobe Photoshop ...................................................h....215 Tworzenie filmu za pomocą programów Adobe Photoshop oraz Adobe ImageReady ................216 Tworzenie sekwencji zniekształcenia tekstu w programach Photoshop i ImageReady................219 Projekt „Time Flies”...................................................h...................................................h................220 Tworzenie półprzezroczystego tekstu ...................................................h..............................................223 Tworzenie tekstu z efektem fazy w Photoshopie ...................................................h.......................224 Przygotowanie projektu „Zoo”...................................................h...................................................225 Animowanie tekstu i grafik utworzonych w programie Illustrator za pomocą efektów wideo...........227 Tworzenie zakrzywionego tekstu w programie Adobe Illustrator ................................................227 Tworzenie grafiki w programie Adobe Illustrator ...................................................h.....................228 Projekt Hurricane Season ...................................................h...................................................h........229 Animacja napisów na tle grafiki z wykorzystaniem efektu ruchu i odwróconego kanału alfa ...........231 (cid:3) ++;+273;+2/8/-2/0/874/-+2/ 3.+o ++;+273;+2/8/-2328+ 9 Narzędzia do montażu ...................................................h...................................................h...................240 Paleta History ...................................................h...................................................h........... ...............240 Wycinanie i wklejanie klipów...................................................h....................................................241 Usuwanie luk z okna Timeline...................................................h...................................................244 Oddzielanie i łączenie części wideo i części dźwiękowej klipu ...................................................h244 Edycja klipów za pomocą narzędzi okna Timeline ...................................................h..........................245 Technika montażu Rolling ...................................................h...................................................h......246 Technika montażu Ripple...................................................h...................................................h........246 Technika montażu Slip...................................................h...................................................h.... ........247 Technika montażu Slide ...................................................h...................................................h..........248 Montaż trzy- i czteropunktowy...................................................h.........................................................249 Montaż trzypunktowy.................................h...................................................h................................249 Montaż czteropunktowy...................................................h...................................................h..........251 Technika montażu Lift oraz technika montażu Extract...................................................h....................252 Precyzyjny montaż w trybie wyświetlania Trim okna Monitor ...................................................h.......253 Kopie klipów i klipy wirtualne...................................................h.........................................................254 Tworzenie klipów wirtualnych...................................................h...................................................255 Edycja klipu za pomocą poleceń menu Clip ...................................................h....................................257 Polecenie Motion...................................................h...................................................h.....................257 Polecenia Duration i Speed ...................................................h........................................................258 Polecenie Frame Hold ...................................................h...................................................h.............259 Polecenia Maintain Aspect Ratio i Aspect Fill Color ...................................................h................260 3.+o #8373;+2//0/8+;74/-+2- Paleta Video Effects programu Premiere ...................................................h.........................................264 Podręczne menu palety Video Effects...................................................h........................................265 Paleta Effect Controls...................................................h...................................................h..............266 Podręczne menu palety Effect Controls ...................................................h.....................................266 Stosowanie efektów specjalnych ...................................................h......................................................267 .3,/ 6//6/ ,+ Stosowanie efektów z wykorzystaniem ujęć kluczowych...................................................h................268 Ścieżka ujęć kluczowych.................................h...................................................h...........................269 Stosowanie efektów na różnych obszarach obrazu za pomocą maski obrazu.....................................272 Efekty programu Premiere...................................................h...................................................h.............273 ...............274 Folder Adjust...................................................h...................................................h............ Folder Blur ...................................................h...................................................h.............. ................276 Folder Channel ...................................................h...................................................h........................277 Folder Distort ...................................................h...................................................h........... ...............278 Folder Image Control ...................................................h...................................................h..............284 Folder Perspective ...................................................h...................................................h...................287 Folder Pixelate...................................................h...................................................h.........................287 Folder QuickTime ...................................................h...................................................h...................289 Folder Render...................................................h...................................................h..........................289 Folder Sharpen ...................................................h...................................................h........................289 ...............290 Folder Stylize ...................................................h...................................................h........... Folder Time ...................................................h...................................................h.............. ...............294 Folder Transform...................................................h...................................................h.....................295 Folder Video...................................................h...................................................h............................297 3.+o +o+.+2/3,6+94+; / Cyfrowe wideo a przezroczystość ...................................................h....................................................300 Efekt stopniowego pojawiania się lub zanikania obrazu...................................................h............300 Tworzenie efektu stopniowego pojawiania się lub zanikaniah obrazu za pomocą narzędzi Fade Adjustment oraz Fade Scissors...................................................h......303 Nakładanie obrazu klipów za pomocą okna dialogowego Transparency Settings..............................306 Okno dialogowe Transparency Settings...................................................h.....................................307 Klucz Chroma.........................................h...................................................h....................................308 Klucz RGB Difference ...................................................h...................................................h............309 Klucze Blue Screen i Green Screen ...................................................h...........................................309 Klucz Non-Red...................................................h...................................................h........................312 Klucz Luminance ...................................................h...................................................h....................313 Klucz Alpha Channel ...................................................h...................................................h..............314 Klucze Black Alpha Matte oraz White Alpha Matte ...................................................h.................316 Klucz Image Matte ...................................................h...................................................h..................316 Klucz Difference Matte ...................................................h...................................................h...........317 Klucz Track Matte...................................................h...................................................h...................318 Klucze Multiply i Screen...................................................h...................................................h.........318 Tworzenie efektu podzielonego ekranu za pomocą okna dialogowego Transparency Settings ...318 Tworzenie makiety eliminującej niepożądany obiekt ...................................................h................318 3.+o  37o91;+2/7(cid:3)+7+336936++7+8o+ Tworzenie maski koloru ...................................................h...................................................h................321 Tworzenie maski koloru w oknie projektu...................................................h.................................322 Edycja maski koloru...................................................h...................................................h................323 Tworzenie maski tła w oparciu o statyczne ujęcie ...................................................h...........................323 Tworzenie masek w Photoshopie ...................................................h.....................................................324 Tworzenie prostego tła za pomocą narzędzia Gradient...................................................h..............324 Tworzenie obrazów tła za pomocą polecenia Pattern Fill...................................................h..........329 Tworzenie masek w Illustratorze...................................................h......................................................330 Tworzenie plików tła i filmów QuickTime w programie Painter ...................................................h....335 #4786/- 3.+o $;36/2//0/8+;69-9 / Okno dialogowe Motion Settings ...................................................h.....................................................339 Okienko podglądu ...................................................h...................................................h...................341 Modyfikowanie ścieżki ruchu ...................................................h....................................................342 Oś czasu — dodawanie ujęć kluczowych ...................................................h..................................344 Zmiana prędkości ...................................................h...................................................h....................344 Tworzenie zbliżeń, przerw, zniekształceń i obrotów ...................................................h.................344 Opcja Fill Color...................................................h...................................................h.......................347 Zapisywanie, wczytywanie, przywracanie i usuwanie ustawień efektu ruchu .............................348 Edycja ustawień efektu ruchu..........................h...................................................h...........................348 Kanały alfa...................................................h...................................................h.....................................349 Ruchome makiety ...................................................h...................................................h..........................351 Tworzenie projektów wykorzystujących efekt ruchu...................................................h.......................353 Prezentacja obrazująca sprzedaż kawy...................................................h.......................................353 Animowana okładka książki ...................................................h...................................................h...358 3.+o  346+;+2/+3-3,6+9 / Model koloru RGB ...................................................h...................................................h......... ...............364 Korekcja jasności i kontrastu ...................................................h.....................................................366 Balans kolorów...................................................h...................................................h........................366 Równoważenie poziomów ...................................................h...................................................h......367 Pozostałe efekty z grupy Adjust...................................................h.................................................369 Efekty z grupy Image Control ...................................................h....................................................369 Efekty z grupy Video ...................................................h...................................................h..............370 Retusz i korekcja kolorów w Photoshopie ...................................................h.......................................372 Wczytywanie klipu wideo w oknie programu Photoshop...................................................h..........373 Tworzenie selekcji w programie Photoshop...................................................h.....................................375 Zaznaczanie zakresu kolorów ...................................................h....................................................375 Zapisywanie zaznaczenia w kanale alfa...................................................h.....................................376 Polecenia dopasowania programu Photoshop ...................................................h..................................377 Posługiwanie się paletą Info...................................................h.......................................................377 Korekcja jasności i kontrastu ...................................................h.....................................................378 Korekcja poziomów ...................................................h...................................................h................378 Korekcja krzywych.....................................h...................................................h................................379 Korekcja barwy i nasycenia ...................................................h.......................................................381 Korekcja balansu kolorów...................................................h...................................................h.......382 Dodawanie i usuwanie postaci ludzkich w obrazie klipu whideo za pomocą narzędzi programu Photoshop...................................................h...............................382 (cid:3) 74368-063;-0+;;./3 3.+o 743683;+2/0+;!9-$/  Rozpoczynanie procesu eksportu pliku ...................................................h............................................390 Dobieranie ustawień parametrów eksportu ...................................................h......................................391 Dobieranie ustawień parametrów wideo ...................................................h..........................................392 Wybór metody kompresji dla formatu QuickTime ...................................................h....................392 Wybór metody kompresji dla formatu Video for Windows...................................................h.......394 Zmiana głębi bitowej koloru ...................................................h......................................................394 Wybór jakości materiału ...................................................h...................................................h.........394 Wybór prędkości przetwarzania danych ...................................................h....................................395 Wybór parametrów dekompresji ...................................................h................................................395 Zmiana rozmiaru ramki obrazu i prędkości odtwarzania...................................................h...........396 Określanie ujęć kluczowych...................................................h.......................................................396 .3,/ 6//6/ ,+ Dobieranie ustawień parametrów audio ...................................................h...........................................397 Kodeki audio formatu QuickTime ...................................................h.............................................398 Pozostałe opcje audio ...................................................h...................................................h..............398 Kodeki audio formatu Video for Windows...................................................h................................399 3.+o  61383;+2/4+;;./3.349,+- ;7/-+-28/62/8286+2/8 / Formaty plików spotykane w sieci Internet...................................................h......................................402 HTML...................................................h...................................................h............................................402 W jaki sposób film jest wczytywany na stronę WWW...................................................h..............403 Ustawienia filmów QuickTime eksportowanych na strony WWW..............................................405 Dołączanie filmu QuickTime do strony WWW w programie Adobe GoLive....................................406 Wykorzystanie ścieżek filmu QuickTime na stronie WWW ...................................................h...........408 Tworzenie hiperłączy w programie Premiere ...................................................h............................409 Tworzenie ukrytych ścieżek QuickTime w programie Adobe GoLive ........................................410 Zmiana położenia i tworzenie prostych behawiorów...................................................h.................415 3.+o  9,3;+2/4+;;./3;7/-  Eksportowanie klipów wideo na potrzeby sieci za pomocą plug-inu RealNetworks Advanced RealMedia...................................................h............420 Eksportowanie z programu Premiere ...................................................h.........................................420 Eksportowanie klipów wideo na potrzeby sieci za pomocą programu Cleaner EZ ............................425 Pobieranie typu QuickTime Progressive...................................................h....................................426 Pobieranie typu QuickTime Streaming ...................................................h......................................426 Format Windows Media — Video ...................................................h.............................................427 Wykorzystanie plug-inu Advanced Windows Media...................................................h.......................428 3.+o  6/237/2/463/8+;2+8+(cid:3);./3 Przygotowanie materiału do przeniesienia na taśmę wideo ...................................................h.............430 Sprawdzanie ustawień właściwości projektu ...................................................h.............................430 Podgląd obrazu przy wyjściowej prędkości odtwarzania...................................................h...........431 Sprawdzanie ustawień opcji dysku magazynującego oraz funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych ...................................................h.........................431 Ustawianie opcji odtwarzania ...................................................h....................................................432 Przenoszenie projektów na taśmę z użyciem funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych.........................434 Przenoszenie projektów na taśmę z użyciem funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych klasy DV...................................................h434 Przenoszenie projektów na taśmę z użyciem funkcji kontroli analogowych urządzeń zewnętrznych ............................................435 Przenoszenie projektów na taśmę bez użycia funkcji kontroli urządzeń zewnętrznych .....................435 Tworzenie listy edycyjnej...................................................h...................................................h..............436 Tworzenie listy edycyjnej ...................................................h...................................................h.......436 Dołączanie do listy edycyjnej informacji o przejściach...................................................h.............439 3.+o 6/237/2/463/8+;2+4o8(cid:3)= ;74+o46+-+46316+/+-63/.+6/-836 Przenoszenie klipów wideo na płytę CD-ROM ...................................................h...............................442 Ustawianie właściwości projektu ...................................................h...............................................442 Przenoszenie projektu na płytę CD-ROM za pomocą programu Cleaner EZ...............................444 Współpraca z programem Macromedia Director ...................................................h.............................448 Krótka charakterystyka programu Director...................................................h................................448 #4786/- Importowanie klipów wideo w programie Director ...................................................h.........................448 Zmiana właściwości filmu..............................h...................................................h............................449 Umieszczanie filmu na scenie ...................................................h....................................................450 Korzystanie z Lingo ...................................................h...................................................h................451 Tworzenie behawiorów ...................................................h...................................................h...........451 Tworzenie własnych skryptów Lingo ...................................................h........................................452 Odtwarzanie fragmentu cyfrowego filmu wideo...................................................h........................454 (cid:3) 74+o46+-+46316+9 6//6/2246316++ 3.+o $63;+2/4+;03;-;46316+/08/600/-87 Trymowanie klipów wideo w After Effects — o co tu chodzi?...................................................h.......460 Trymowanie klipów wideo w oknie Time Layout ...................................................h...........................460 Trymowanie klipów wideo w oknie warstwy...................................................h...................................462 Eksportowanie plików edytowanych w programie Adobe After Effects ............................................463 Importowanie plików programu After Effects do programu Premiere ...............................................467 3.+o 74+o46+-+ 383734/ / Eksportowanie pojedynczych klatek filmowych do Photoshopa ...................................................h.....469 Importowanie w programie Photoshop pojedynczej klatki projektu Premiere .............................473 Eksportowanie pojedynczej klatki filmowej z programu After Effects do Photoshopa......................473 Wykorzystanie warstw i kanałów w Photoshopie ...................................................h............................474 Tworzenie pliku z warstwy i powielanie warstwy w Photoshopie ...............................................475 Tworzenie pliku Photoshopa zawierającego kanał alfa ...................................................h.............477 Importowanie kanałów alfa i warstw Photoshopa do programu Premiere....................................479 Wprowadzanie zawartości kanału alfa i warstw Photoshopa do ścieżek wideo ...........................480 3.+o 74+o46+-+9786+836/ / Tworzenie elementów tekstowych w Illustratorze ...................................................h...........................484 Konwersja tekstu na krzywe............................h...................................................h...........................487 Edycja tekstu przekształconego na krzywe ...................................................h................................489 Tworzenie masek w programie Illustrator...................................................h........................................490 Importowanie plików Illustratora do programu Premiere ...................................................h................495 3.+o .-+;3678+2/+7/;46316+/08/600/-87  Maski w programie After Effects — krótki przegląd...................................................h.......................504 Tworzenie masek owalnych i prostokątnych...................................................h....................................504 Edycja masek owalnych i prostokątnych w oknie Layer i za pomocą menu Layer ............................506 Tworzenie masek w oparciu o krzywe Beziéra ...................................................h................................508 Edycja maski w oknie Time Layout ...................................................h.................................................510 Importowanie masek z Photoshopa i Illustratora ...................................................h.............................511 Tworzenie maski na podstawie ścieżki utworzonej w programie Illustrator ................................513 3.+o 3.+;+2//0/8+;74/-+2-;46316+/08/600/-87  Idea funkcjonowania programu After Effects ...................................................h..................................516 Importowanie projektów programu Premiere do programu After Effects ..........................................516 Importowanie i animowanie obrazków Photoshopa w programie After Effects.................................517 Importowanie i animowanie obrazków Illustratora w programie After Effects..................................520 Tworzenie i animacja elementów tekstowych w programie After Effects..........................................523 Wykorzystanie ścieżek ruchu ...................................................h...........................................................527 Tworzenie złożonego klipu wideo...................................................h....................................................530 .3,/ 6//6/ ,+ 3.+o 3.+83;/46316+.38;36/2+/0/8+;74/-+2- Plug-iny — oprogramowanie uzupełniające ...................................................h....................................533 Instalacja plug-inów ...................................................h...................................................h................534 Jak używać plug-inów? ...................................................h...................................................h...........534 SpiceMaster ...................................................h...................................................h...................................535 Boris FX Pro...................................................h...................................................h............. .....................535 Boris Graffiti...................................................h...................................................h..................................537 SFX Machine...................................................h...................................................h.................................538 3.+8 / 3.+8/+;+6834o8 / 3.+8/ 86228/62/83;/?8+6/;+6833.;/. 3.+8/+.3,-/2-(cid:3)2+46316+!9-$/ 3.+8/#89.3-063;-2+16+q;./3 #363;. / / Zagadnienia omawiane w tym rozdziale: (cid:1) Narzędzia do montażu filmu (cid:1) Narzędzia Razor i Multiple Razor (cid:1) Polecenia umożliwiające wklejanie materiału filmowemgo (cid:1) Techniki montażu Rolling oraz Ripple (cid:1) Narzędzia Slip i Slide (cid:1) Montaż trzy- i czteropunktowy (cid:1) Usuwanie klatek techniką Extract oraz techniką Lift (cid:1) Klipy wirtualne (cid:1) Menu Clip Chociaż do edycji krótkich filmów wystarczy narzędzie Selection, w przypadku monta- żu precyzyjnego, gdzie liczy się każda klatka, należy stosować zaawansowane techniki dostępne w programie Premiere 6. Na przykład w trybie wyświetlania Trim okna Monitor można usuwać pojedyncze klatki zaczynając od punktu początkowego lub końcowego klipu — wystarczy klikać przyci- skiem myszy. Jeden z paneli okna Monitor wyświetla materiał znajdujący się na lewo od linii edycji; drugi — materiał znajdujący się na prawo od linii edycji. Premiere 6 umożliwia również wykonywanie wyraf
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Premiere 6. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: