Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00836 012114 20222930 na godz. na dobę w sumie
Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne - ebook/pdf
Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 237
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-131-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
W nowoczesnej demokracji, mimo że obywatel ma zdecydowanie większe niż dawniej możli-wości dostępu do wymiaru sprawiedliwości, nadal istnieje znaczna grupa osób, które ze względu na swój status majątkowy czy ułomności mają ograniczony zakres realizacji swoich uprawnień przed sądem. Stąd też istnieje – znana od dawna zarówno w prawie międzynaro-dowym, jak polskim – instytucja pomocy prawnej udzielanej przez państwo z urzędu.
Niniejsza publikacja podejmuje próbę stworzenia kompendium podstawowej wiedzy o instytucji adwokata jako pełnomocnika i obrońcy działającego z urzędu w polskim systemie prawnym. Autor kolejno omawia główne zasady demokratycznego państwa prawnego, międzynarodowe regulacje prawne, których Polska jest stroną, zasady wykonywania zawodu adwokata oraz najważniejsze procedury sądowe, w których występuje adwokat z urzędu. Na końcu opracowania zamieszczono wzory formularzy i wniosków inicjujących przyznanie pomocy prawnej z urzędu. Intencją opracowania jest wskazanie kluczowych regulacji prawnych związanych z ustanowieniem czy wyznaczeniem adwokata z urzędu oraz wskazanie jego podstawowych praw i obowiązków. Autor stara się przy tym nie dokonywać subiektywnych ocen obowiązujących uregulowań, lecz wskazuje przede wszystkim aktualny stan prawny w tym zakresie, z uwzględnieniem orzecznictwa.
Stan prawny na 1 listopada 2011 roku.
Publikacja jest adresowana głównie do osób potrzebujących pomocy prawnej z urzędu, a także do adwokatów i aplikantów adwokackich. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.
Robert Rynkun-Werner to znany warszawski adwokat, m.in. były wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, autor wielu publikacji prasowych, w szczególności dotyczących prawa karnego i medialnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7620-965-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Adwokat_monografia.indd 4 Adwokat_monografia.indd 4 2011-11-03 12:07:20 2011-11-03 12:07:20 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Demokratyczne państwo prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Wybrane zasady demokratycznego państwa prawnego . . . . . . . . . 15 1.1. Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego . 15 1.2. Konstytucyjne prawo do obrony i zasada domniemania niewinności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Konstytucyjne prawo do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Funkcjonowanie międzynarodowych źródeł praw człowieka w polskim systemie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.2.1. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.2.2. Skarga indywidualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2.3. Bezpłatna pomoc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych . . 34 ROZDZIAŁ II. Adwokatura gwarantem demokratycznego państwa prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1. Podstawy działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. Tajemnica adwokacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3. Immunitet adwokacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4. Etyka adwokacka i odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ III. Adwokat z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2. Powołanie adwokata z urzędu – prawo pomocy . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 Spis treści 3. Prawa i obowiązki adwokata z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.1. Czynności przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . 61 3.2. Czynności w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2.1. Skarga kasacyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2.2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.2.3. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.2.4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4. Wynagrodzenie adwokata z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ROZDZIAŁ IV. Adwokat z urzędu w postępowaniu cywilnym . . . . . . 81 1. Pojęcie sprawy cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. Pomoc prawna z urzędu – ustanowienie pełnomocnika z urzędu. . 83 3. Uprawnienia i obowiązki pełnomocnika z urzędu . . . . . . . . . . . . . 90 3.1. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . 90 3.2. Czynności w postępowaniu odwoławczym i po uprawomocnieniu się orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.1. Zwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.2. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.2.2.1. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.2.2.2. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.2.2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . 111 4. Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ROZDZIAŁ V. Adwokat z urzędu w postępowaniu karnym . . . . . . . . 116 1. Ustanowienie obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu karnym . . 116 1.1. Obrońca z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1.2. Pełnomocnik z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2. Uprawnienia i obowiązki obrońcy i pełnomocnika z urzędu w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3. Subsydiarny akt oskarżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4. Uprawnienia i obowiązki obrońcy i pełnomocnika z urzędu przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.1. Dobrowolne poddanie się karze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.2. Udział w rozprawie i posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.3. Kary porządkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.4. Głosy stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.5. Postępowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6 Spis treści 5. Adwokat z urzędu w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . 152 5.1. Wymogi formalne wniesienia środka zaskarżenia . . . . . . . . . 152 5.2. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5.3. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.1. Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.2. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 7. Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8. Postępowanie wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9. Wynagrodzenie adwokata z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 ROZDZIAŁ VI. Adwokat z urzędu w postępowaniu karnoskarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego . . . . . . . . . . . . . . 191 2. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4. Postępowanie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ROZDZIAŁ VII. Adwokat z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 1. Pojęcie wykroczenia i wybrane zasady odpowiedzialności . . . . . . . 207 2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2.2. Ustanowienie adwokata z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 3. Wynagrodzenie adwokata z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 ROZDZIAŁ VIII. Adwokat z urzędu w postępowaniu w sprawach nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 1. Wzór skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka . . . . . . . 225 2. Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3. Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 7 Spis treści 4. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dla osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5. Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 6. Wzór wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu . . . . . . . . . . 240 EKPCz ETPCz k.c. k.k. k.k.s. k.k.w. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.p.w. k.w. Wykaz skrótów – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – Europejski Trybunał Praw Człowieka – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U.  Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze sprost. i zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze sprost. i zm.) – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) – ustawa z  20  maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Kodeks europejski – Kodeks etyki adwokatów Unii Europejskiej, przyjęty przez 18 de- legacji narodowych reprezentujących adwokatury i stowarzyszenia prawnicze Unii Europejskiej podczas sesji plenarnej CCBE 28 paź- dziernika 1988 r., ze zm. z 28 listopada 1998 r. i 6 grudnia 2002 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwietnia 1997  r. (Dz.U. Konstytucja RP Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) Lex LexPolonica MPPOP – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych z 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NRA NSA ORA OSA – Naczelna Rada Adwokacka – Naczelny Sąd Administracyjny – Okręgowa Rada Adwokacka – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 9 Wykaz skrótów OSNC OSNKW OSNPG OSNwSK OSP OTK OTK-A p.p.s.a. p.u.s.p. pr.adw. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – zbiór Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – ustawa z  26  maja 1982  r. – Prawo o  adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) reg. ETPCz – regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (http://www. echr.coe.int) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich są- dów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646). – uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr  9/2008 z  15  marca 2008 r. – Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych („Pale- stra” 2008, nr 3–4) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  28  września 2002  r. w  sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nie- letnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze sprost. i zm.) – Wyższa Komisja Dyscyplinarna reg. WSA reg.rzecz.dysc. reg.sąd. rozp.opł.adw. SA SN TK u.k.s.c. u.p.n. WKD 10 Wstęp Pojęcie adwokata z urzędu jako synonim tzw. prawa ubogich, oznacza- jącego zapewnienie biedniejszej części społeczeństwa profesjonalnej pomocy prawnej w realizacji dzisiejszego konstytucyjnego prawa do sądu, znane jest w Polsce od wieków. Już Bolesław Chrobry w  1016  r. wydał polecenie zapewnienia wdo- wom i  małoletnim sierotom oraz ludziom ubogiego stanu prawa do obrońców z urzędu, opłacanych przez kasę królewską, której funkcję pełni obecnie Skarb Państwa. W nowoczesnej demokracji, chociaż obywatel ma zdecydowanie większe możliwości w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, niż bywa- ło to dawniej, wciąż istnieje znaczna grupa obywateli, która z powodu swojego statusu majątkowego czy ułomności ma ograniczone możliwości pełnej realizacji swoich uprawnień przed sądem. Stąd też istnieje, jak podkreślono na wstępie, znana od dawna zarów- no w międzynarodowym, jak i w polskim prawie instytucja pomocy prawnej udzielanej ze strony państwa z urzędu. Pomoc ta przejawia się przede wszystkim w możliwości ustanowienia dla strony profesjonal- nie przygotowanego obrońcy czy pełnomocnika w  procesie karnym, jak też pełnomocników w  sprawach administracyjnych i  cywilnych, spośród ogółu adwokatów i  radców prawnych wykonujących zawód w okręgu działania właściwego sądu. Zarówno Konstytucja, jak i  międzynarodowe konwencje, których Polska jest stroną, wprost nakazują takie działanie organów państwa, aby podstawowe prawa i wolności człowieka były w pełni respektowa- ne. Do tych podstawowych praw należą m.in. prawo do obrony, prawo do sądu i prawo do rzetelnego procesu sądowego. 11 Wstęp Obywatel na różnych etapach postępowania sądowego, a także w trak- cie początkowych czynności postępowania karnego może zwrócić się ze stosownym wnioskiem do sądu o ustanowienie dla siebie adwokata z  urzędu, jeżeli należycie wykaże, iż samodzielnie nie jest w  stanie ponieść kosztów jego pomocy. Brak środków finansowych czy też róż- nego rodzaju ułomności nie mogą same w sobie stanowić granicy, któ- ra oddzielałaby obywatela od prawa do rzetelnego procesu sądowego. Intencją niniejszej pracy jest wskazanie podstawowych regulacji w za- kresie ustanowienia adwokata z urzędu w postępowaniach sądowych. Publikacja nie ma na celu oceny tych regulacji i ewentualnego wska- zania nowych, być może lepszych rozwiązań. Ideą naczelną jest na- tomiast pokazanie obywatelowi aktualnego stanu prawnego w  tym zakresie, ze  szczególnym uwzględnieniem uprawnień i  obowiązków pełnomocnika z urzędu. Chociaż samo wyznaczenie adwokata z urzędu, co trzeba jasno pod- kreślić, nie gwarantuje skuteczności podejmowanych czynności pro- cesowych, zapewnia obywatelowi przynajmniej minimum gwarancji, że działania, które podejmuje, będą profesjonalne, a  w  rezultacie mogą przynieść oczekiwany efekt. Dlatego też tak ważne jest, aby obywatel miał pełną możliwość zapoznania się ze swoimi prawami, mógł skutecznie domagać się ich od państwa, a w konsekwencji mógł z  nich realnie korzystać. Niestety, często niewiedza lub brak chęci poznania stosownych uregulowań w tym zakresie powodują, że wiele osób traci realną możliwość dochodzenia swoich racji czy też obrony swoich interesów przed sądami i innymi organami państwa. Z pomo- cą w tym zakresie może przyjść lektura niniejszej publikacji, której in- tencją była próba stworzenia pewnego rodzaju kompendium podsta- wowej wiedzy o instytucji adwokata działającego z urzędu w polskim systemie prawnym jako pełnomocnik i  obrońca. Zasadniczo uwaga autora skupiła się na uprawnieniach adwokata, a nie również radcy prawnego, co przede wszystkim wynika z  nadal szerszych upraw- nień procesowych adwokata z  urzędu jako przedstawiciela strony w porównaniu z uprawnieniami radcy prawnego. Chociaż, co trzeba podkreślić, znaczna część uprawnień radcy prawnego pokrywa się z uprawnieniami adwokata. 12 Wstęp Publikacja rozpoczyna się od omówienia w  sposób ogólny systemu zasad demokratycznego państwa prawnego ze szczególnym uwzględ- nieniem zasady prawa do sądu i prawa do obrony. Z uwagi na fakt, że Polska jest stroną wielu konwencji i umów międzynarodowych, któ- re są obowiązującą częścią polskiego systemu prawnego, omówiono podstawowe regulacje związane z  prawami człowieka i  obywatela. Trudno bowiem nie zauważyć, iż mimo stosunkowo długiego okre- su funkcjonowania prawa europejskiego w polskiej przestrzeni praw- nej adwokaci nie zawsze powołują się w swoich wystąpieniach na to właśnie źródło oraz opierające się na nim orzecznictwo. Następnie przedstawiono ramy prawne działania instytucji adwokata i korpora- cji adwokackiej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków adwokata, oraz samorządu adwokackiego w kontekście sprawowania pomocy prawnej z urzędu, w tym kontroli nad jej prawidłowym wy- konywaniem przez organy samorządu adwokackiego. W dalszej kolej- ności przedstawione zostały najważniejsze polskie procedury sądowe, a więc administracyjna, cywilna oraz karna, ze szczególnym uwzględ- nieniem funkcjonowania instytucji adwokata z urzędu. Procedury te opisano jednak w sposób ogólny, podstawowy, tak aby tylko zasygna- lizować czytelnikowi specyfikę danego postępowania, gdyż w innym wypadku praca niniejsza musiałaby liczyć przynajmniej kilka tomów, a  nie takie było założenie autora. Szczegółowo natomiast opisano funkcjonowanie adwokata z  urzędu w  tych postępowaniach, pod- kreślając sposób i tryb ustanowienia adwokata z urzędu, jego prawa i obowiązki czy też zasady wynagradzania na różnych etapach danego postępowania. Publikacja zawiera również powołania wielu orzeczeń sądowych przybliżających istotę działania oraz specyfikę roli obrońcy lub pełnomocnika z urzędu. Na końcu pracy załączono wybrane wzory urzędowych formularzy i wniosków, których przedłożenie w sądzie inicjuje procedurę ustano- wienia adwokata z urzędu dla strony. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r. Robert Rynkun-Werner 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: