Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00302 013691 17809889 na godz. na dobę w sumie
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej - ebook/pdf
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 182
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8211-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące
problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta
przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki
postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie
standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i
postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej
części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy
przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy
wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej
w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania
administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego
i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach
wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne
konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów
przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności
aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor
omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego
i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej
wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp ..............................................................................................................................................7  Część pierwsza Z problematyki postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział I. Ryszard Mikosz O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego ................................................................................. 11  Rozdział II. Grzegorz Krawiec Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich .................. 23 Część druga Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych Rozdział III. Beata Baran Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym ..................................................................................................................35 Rozdział IV. Dorota Fleszer Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym .......................................... 43 Rozdział V. Alicja Grabińska Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej ................................... 55 Rozdział VI. Gabriel Radecki Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane) .......................................................... 65 Rozdział VII. Patrycja Sołtysiak Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej .................... 83 Część trzecia Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa Rozdział VIII. Krzysztof Chochowski Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ......................101 Rozdział IX. Mariusz Kotulski, Michał Jachowicz Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ...................... 109 Rozdział X. Bogusław Przywora Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian ...................................................141 Część czwarta Inne problemy postępowań w administracji Rozdział XI. Stanisław Nitecki Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej .......135 Rozdział XII. Maciej Ćwiertniak Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego – wybrane zagadnienia .................................................................... 145 Rozdział XIII. Andrzej Majzner Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego ....................169
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: