Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00260 008600 10442129 na godz. na dobę w sumie
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolować umysły, uczucia i zachowania seksualne kobiet - książka
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolować umysły, uczucia i zachowania seksualne kobiet - książka
Autor: , , Liczba stron: 304
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1824-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Baw się (z) kobietami

Alchemia uwodzenia... to książka, która nigdy nie powinna się ukazać, ponieważ jest skandaliczna i absolutnie niepoprawna politycznie. Jej pierwsze wydanie wywołało prawdziwą seksualną rewolucję. Stała się zaczynem czegoś niesamowitego -- tysięcy udanych podrywów, setek namiętnych aktów seksualnych i milionów gorących flirtów.

Nowe wydanie tego klucza do damskiego umysłu powstało po to, abyś przestał uwodzić kobiety. Czas już skończyć z całym tym cyrkiem. Od dzisiaj skup się wyłącznie na szczególnych superlaskach -- dziewczynach, których zawsze pożądałeś, a nigdy nie miałeś odwagi, aby chociaż rozpocząć z nimi rozmowę. Wreszcie przestaną być one dla Ciebie tajemniczymi istotami, o których możesz tylko śnić po nocach. Teraz staną się otwartą księgą, a droga nie tylko do ich sypialni stanie przed Tobą otworem.

Cudowny język, czyli jak poprzez kobiece ucho dostać się głębiej:

Nowa książka autorów, którzy uruchomili w Polsce lawinę kursów uwodzenia i oburzyli psychologów, ujawniając swoje i ich sekrety na stronie www.nls.pl! Trzech ekspertów połączyło przed laty swoją wiedzę i doświadczenie z psychologii, medycyny i marketingu, aby dać mężczyznom więcej wolności, kontroli i wyboru w seksie! Teraz odsłaniają najnowsze sekrety hipnotycznego uwodzenia!

Wydanie drugie -- nareszcie nieocenzurowane,
w którym specjaliści od tajnej manipulacji ujawniają swoje sekrety hipnotycznego uwodzenia!

Tylko dla dorosłych!
Księgarzy uprasza się o sprawdzanie wieku kupujących!


Patroni medialni:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet Autor: Andrzej Batko, Lech Dêbski, Pawe³ Sowai ISBN: 978-83-246-1824-8 Format: 22x194, stron: 304 Baw siê (z) kobietami Alchemia uwodzenia… to ksi¹¿ka, która nigdy nie powinna siê ukazaæ, poniewa¿ jest skandaliczna i absolutnie niepoprawna politycznie. Jej pierwsze wydanie wywo³a³o prawdziw¹ seksualn¹ rewolucjê. Sta³a siê zaczynem czegoœ niesamowitego — tysiêcy udanych podrywów, setek namiêtnych aktów seksualnych i milionów gor¹cych flirtów. Nowe wydanie tego klucza do damskiego umys³u powsta³o po to, abyœ przesta³ uwodziæ kobiety. Czas ju¿ skoñczyæ z ca³ym tym cyrkiem. Od dzisiaj skup siê wy³¹cznie na szczególnych superlaskach — dziewczynach, których zawsze po¿¹da³eœ, a nigdy nie mia³eœ odwagi, aby chocia¿ rozpocz¹æ z nimi rozmowê. Wreszcie przestan¹ byæ one dla Ciebie tajemniczymi istotami, o których mo¿esz tylko œniæ po nocach. Teraz stan¹ siê otwart¹ ksiêg¹, a droga nie tylko do ich sypialni stanie przed Tob¹ otworem. Cudowny jêzyk, czyli jak poprzez kobiece ucho dostaæ siê g³êbiej: • Zrozum, w jaki sposób sam pozbawiasz siê seksu z piêknymi dziewczynami. • Poznaj proste i praktyczne techniki wp³ywania na to, jak kobiety Ciê postrzegaj¹. • Naucz siê odczytywaæ niewerbalne sygna³y, nieœwiadomie wysy³ane przez kobiety, gdy s¹ podniecone. • Opanuj techniki NLS i konwersacyjnej hipnozy, aby zasiewaæ w damskich umys³ach seksualne myœli i fantazje na swój temat. • Wywo³uj fizyczne odczucia napiêcia seksualnego w ich cia³ach i sprawiaj, aby dawa³y sobie przyzwolenie na seks z Tob¹. Nowa ksi¹¿ka autorów, którzy uruchomili w Polsce lawinê kursów uwodzenia i oburzyli psychologów, ujawniaj¹c swoje i ich sekrety na stronie www.nls.pl! Trzech ekspertów po³¹czy³o przed laty swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie z psychologii, medycyny i marketingu, aby daæ mê¿czyznom wiêcej wolnoœci, kontroli i wyboru w seksie! Teraz ods³aniaj¹ najnowsze sekrety hipnotycznego uwodzenia! Wydanie drugie — nareszcie nieocenzurowane,w którym specjaliœci od tajnej manipulacji ujawniaj¹ swoje sekrety hipnotycznego uwodzenia! Tylko dla doros³ych! Ksiêgarzy uprasza siê o sprawdzanie wieku kupuj¹cych! Spis treści Wstęp ....................................................................................5 Wstęp do „Alchemii uwodzenia” w wersji bez cenzury ..............................................................9 CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Jak kobiety programują Twoje zachowanie .............15 2. Podstawą jest postawa ................................................23 3. Jak to robić w praktyce, czyli „podejścia” ................43 4. Obiekcje .......................................................................61 5. Językiem można zdziałać cuda, czyli o czym rozmawiać z kobietami .........................65 6. Ucho kobiety jest narządem płciowym .....................69 7. Sama Ci powie, jak najłatwiej ją uwieść, gdy zadasz odpowiednie pytanie ...............................87 4 ALCHEMIA UWODZENIA 8. Jak zbudować w kobiecie „skrót” do jej uczuć, odczuć i doznań ...........................................................97 9. Jak rozbroić jej system alarmowy ...........................109 10. Granice prywatności: jak je przekraczać i kiedy jest najbardziej odpowiedni moment .........119 CZĘŚĆ DRUGA 11. Magia w służbie rozporka ........................................129 12. Ramy, które zmieniają sens obrazu ........................139 13. Etapy uwodzenia .......................................................145 CZĘŚĆ TRZECIA 14. Analiza „sesji” podrywu Yebiego ............................161 15. 15 lekcji uwodzenia ..................................................215 Dodatek ............................................................................259 15 15 lekcji uwodzenia O D CZASU PUBLIKACJI pierwszego wydania Alchemii uwodzenia wielu czytelników w mailach i telefonach zadaje nam to samo pytanie: „Jak można najszybciej na- uczyć się tych metod uwodzenia?”. Dla wielu ludzi zetknięcie z NLS stanowi ogromną re- wolucję w sposobie myślenia, mówienia i zachowania wobec kobiet. Jeśli przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat społe- czeństwo programowało Cię, byś stał się zwykłym PSF-em (Przeciętnym, Sfrustrowanym Facetem), to nagle zetknięcie się z NLS stanowi szok, porównywalny z odczuciami miesz- kańca Korei Północnej, który nagle znalazł się w Nowym Jorku. Stare zasady przestały obowiązywać, a nowych jesz- cze nie opanowałeś. Co więc można zrobić, byś jak naj- szybciej dołączył do grona wybitnych uwodzicieli? Jak opanować umiejętności, o których czytałeś, tak by stały się automatyczną częścią tego, kim jesteś? Najlepszym sposobem jest wzięcie udziału w prowadzo- nym przez nas kursie. Na stronie www.nls.pl znajdziesz 216 ALCHEMIA UWODZENIA daty najbliższych treningów, pozwalających szybko i przy- jemnie nauczyć się skutecznych sposobów uwodzenia. Jeśli jednak z jakichś względów nie możesz jeszcze wy- brać się na trening, stworzyliśmy dla Ciebie coś specjalnego. Zaprojektowaliśmy serię lekcji, pozwalających na jak naj- szybsze opanowanie potrzebnych zachowań i umiejętności, a przy okazji zmieniających Twoją postawę. Zaczniemy od ćwiczeń prostych, stopniowo przechodząc do coraz bardziej złożonych. Aby jak najpełniej z nich skorzystać, trzymaj się kilku zasad: 1. Zacznij prowadzić DZIENNIK dotyczący uwodzenia. Pozwoli Ci to na ciągłe śledzenie swoich postępów, poprawę tego, co jeszcze nie wychodzi, i docenienie zmian, jakie w sobie zauważysz. 2. ĆWICZ CODZIENNIE! Nieświadomy umysł jest z reguły dość leniwy i lubi zostawać przy starych schematach zachowania. Musisz więc go przekonać, że zacząłeś się zmieniać, że stajesz się już innym mężczyzną. Nie zrobisz tego, nadal siedząc z piwem przed telewizorem — musisz wprowadzić zmiany do swojej codziennej rutyny. Wtedy przekonasz swoją nieświadomość, że następują zmiany, w których zacznie Ci pomagać. 3. NAGRADZAJ SIĘ za wszystkie postępy. Nie musisz od razu kupować sobie nowego Porsche, wystarczy że po wykonaniu jakiegoś ćwiczenia (i opisaniu rezultatów w DZIENNIKU), powiesz sobie „dobra robota”, posłuchasz ulubionej muzyki, zjesz coś smakowitego lub w inny sposób sprawisz sobie przyjemność. 15 lekcji uwodzenia 217 4. Rób ćwiczenia, zachowując podaną przez nas KOLEJNOŚĆ. 5. BAW SIĘ dobrze! Zamiast podchodzić do tych ćwiczeń (lub do uwodzenia w ogóle) śmiertelnie poważnie, potraktuj to jako fajną ZABAWĘ. Gotowy na dokonanie zmiany w swoim życiu? A więc zaczyna się… LEKCJA PIERWSZA Na początek coś bardzo prostego. Przez następny tydzień, patrząc na KAŻDĄ kobietę, którą zobaczysz, zadaj sobie pytanie: „Co jest w niej wyjątkowego, na co zapewne nie zwracają uwagi inni faceci, a co ja mógłbym skomentować, by poczuła się przyjemnie doceniona?”. Nie musisz jej te- go mówić (no, chyba że bardzo chcesz). Ważne jest, byś to robił z KAŻDĄ napotkaną kobietą (nawet straszny kaszalot może mieć miły głos). Skoro czytałeś już książkę, to wiesz, na co możesz zwracać uwagę. Opisuj rezultaty w swoim dzienniku. Przypominając so- bie, co robiłeś, zanotuj w dzienniku, na co zwracałeś uwagę. Jak się zmienił Twój sposób patrzenia na kobiety w trakcie robienia tego ćwiczenia? Na co zacząłeś zwracać uwagę? Jak szybko zmienił się Twój sposób myślenia? Czy w którymś momencie poczułeś, że masz ochotę wyjść poza samo myślenie i przystąpić do działania? Jeśli tak, to czy to zrobiłeś i jakie były reakcje kobiet? Ile razy miałeś ochotę podejść i powiedzieć komplement (a może nawet to zrobiłeś) pierwszego, drugiego, trzecie- go i ostatniego dnia? Czy częstotliwość chęci podejścia 218 ALCHEMIA UWODZENIA wzrastała w miarę czasu wykonywania ćwiczenia? Co miały ze sobą wspólnego kobiety, do których łatwiej było Ci po- dejść i powiedzieć komplement? Zanotuj to wszystko w swoim DZIENNIKU. LEKCJA DRUGA Przejrzyj swój dziennik. Jakie zmiany w swoim sposobie myślenia o kobietach zauważyłeś? Ile razy w ciągu minio- nego tygodnia miałeś ochotę podejść i powiedzieć kom- plement (a może nawet to zrobiłeś) pierwszego, drugiego, trzeciego i ostatniego dnia? Czy częstotliwość chęci podej- ścia wzrastała w miarę czasu wykonywania ćwiczenia? Co miały ze sobą wspólnego kobiety, do których łatwiej było Ci podejść i powiedzieć komplement? Jeśli nie robiłeś poprzedniego ćwiczenia przez tydzień, ZRÓB JE! Jego celem jest wyrobienie pewnego specyficz- nego nawyku myślowego w kontaktach z kobietami. Jeśli je zrobiłeś, w dalszym ciągu, widząc kobietę, zadawaj sobie pytanie z ćwiczenia pierwszego („Co jest w niej wyjątkowe- go, na co zapewne nie zwracają uwagi inni faceci, a co ja mógłbym skomentować, by poczuła się przyjemnie doce- niona?”), aż szukanie na nie odpowiedzi stanie się czymś zupełnie automatycznym. A dodatkowo będziesz miał jeszcze dwa zadania. ĆWICZENIE Celem tego ćwiczenia jest usunięcie lęku przed podcho- dzeniem do kobiet. Na stronie xxx znajdziesz opis prostego ćwiczenia NLP: „Jak pozbyć się lęku przed piękną kobietą”. 15 lekcji uwodzenia 219 Wykonaj je starannie. Możesz wejść na stronę www.nls.pl, gdzie znajdziesz wersję audio ćwiczenia, lub nagrać je so- bie samemu. Zrób to ćwiczenie teraz. Zauważ, jak po jego wykona- niu zmniejszyły się Twoje obawy. Jeśli zostały jeszcze w Tobie jakieś resztki lęku, wyko- naj kolejne ćwiczenie. 1. Znajdź miejsce, w którym nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Stań tam i wyobraź sobie piękną kobietę, do której masz podejść. 2. Gdzie w Twoim ciele pojawia się uczucie lęku? Gdzie się rozchodzi? Gdyby to uczucie miało kolor, jaki byłby to kolor? 3. Wyobraź sobie, że wyciągasz to uczucie ze swojego ciała i lepisz z niego piłkę o tej barwie. Użyj do tego fizycznie swoich dłoni, wykonując ruchy, jakbyś wyciągał to uczucie, a potem lepił z niego piłkę. 4. Zacznij kozłować tę piłkę obiema rękoma, najpierw dłonie równolegle, potem kilkakrotnie krzyżując nadgarstki (lewy nad prawym, prawy nad lewym itd.). 5. Rzuć tę piłkę w stronę wyobrażonego kosza. Zobacz, jak przelatuje przez kosz, dostaje przy tym orgazmu i zmienia kolor na barwę kojarzącą Ci się z dobrą zabawą. 6. Włóż z powrotem to nowe uczucie o barwie kojarzącej Ci się z zabawą. 7. Jeśli odczuwasz jeszcze jakiś lęk, powtórz kroki 3 – 6 z resztkami uczucia lęku. 220 ALCHEMIA UWODZENIA Gdy już pozbyłeś się uczucia lęku na myśl o podejściu do pięknej kobiety, stań prosto z lekko ugiętymi nogami. Wyobraź sobie, że od czubka głowy do Twoich stóp prze- pływa strumień energii o barwie kojarzącej Ci się z siłą i zdecydowaniem. A wokół tego strumienia od dołu do góry owija się spiralnie energia o barwie kojarzącej Ci się z zaba- wą. Zacznij sobie wyobrażać, że do niej podchodzisz i za- czynasz z nią rozmawiać. Wyobraź sobie, że gdy rozmawia z Tobą, pojawiają się w niej uczucia zainteresowania, fascy- nacji, poczucia bliskości, pożądania. Wyobraź sobie, że za- czyna Cię postrzegać jako atrakcyjnego mężczyznę i że im dłużej rozmawiacie, tym to uczucie bardziej narasta. Po 4 – 5 dniach robienia tego ćwiczenia zacznij pod- chodzić do kobiet i ROZMAWIAĆ Z NIMI. Nie musisz ich komplementować, nie musisz ich uwodzić, wystarczy, że zaczniesz z nimi rozmawiać. Pytaj o godzinę, o drogę, o to, czy zajmuje się tańcem (bo porusza się z wdziękiem i elegan- cją), o jej opinię o swetrze, który chcesz kupić, komentuj, że nudno stać w kolejce, że jest zimno/ciepło/pada itp., itd. Po prostu rozmawiaj z kobietami, aż stanie się to zupełnie naturalne. Czasem taka rozmowa ogranicza się do pytania i odpowiedzi, czasem potrwa trochę dłużej. Celem jest wy- łącznie wypełnienie czasu, nie uwiedzenie jej! Zaczynaj rozmowę z przynajmniej PIĘCIOMA kobie- tami dziennie (optymalnie byłoby, gdybyś rozmawiał z każdą napotkaną kobietą. Natomiast z KAŻDĄ napotkaną kobietą nadal wykonuj ćwiczenie z lekcji pierwszej!). W swoim dzienniku CODZIENNIE zapisuj, jakie rezul- taty uzyskiwałeś. Jakie zmiany w sobie zauważyłeś? Z jakimi kobietami rozmawia Ci się najłatwiej? 15 lekcji uwodzenia 221 LEKCJA TRZECIA Po trzech dniach rozpoczynania rozmowy z różnymi kobie- tami dodaj do tego jeszcze jeden ważny element. Zanim zaczniesz rozmowę z kobietą oraz w jej trakcie, utrzymuj w swoim umyśle zdanie: „Ja lubię ciebie, ty lubisz mnie, możemy razem fajnie spędzić czas”. Zapisz w swoim dzienniku, jaką różnicę zauważyłeś. UWAGA — to zdanie powtarzaj tylko w swoim umyśle! Nie odpowiadamy za skutki, jeśli zaczniesz je mówić gło- śno do napotkanych kobiet ☺ LEKCJA CZWARTA Przejdź do niej, gdy już pozbyłeś się lęku przed podcho- dzeniem do obcych kobiet (możesz odczuwać naturalne odczucie podekscytowania i mobilizacji, to coś innego niż paraliżujący lęk!). Ponownie przejrzyj swój dziennik. Jakie postępy uczyniłeś? Na ile swobodnie już rozmawiasz z nie- znajomymi kobietami? Nauczysz się teraz, jak szybko nawiązywać kontakt na poziomie niewerbalnym, tworząc w drugiej osobie wraże- nie bliskości i zrozumienia. Czy kiedykolwiek obserwowałeś osoby, które rozmawia- jąc, pozostają ze sobą w bliskim kontakcie? Gdy będziesz miał okazję, przypatrz się na przykład parze zakochanych siedzących w kawiarni. Zauważysz zapewne ich znaczne dopasowanie na poziomie ciała. Ludzie w bliskim kontakcie przyjmują taką samą pozycję, mają podobnie ułożone ręce i nogi, wykonują podobne gesty, mówią z jednakową szybko- ścią i takim samym rytmem, a nawet oddychają w ten sam 222 ALCHEMIA UWODZENIA sposób. To naturalne zjawisko, zwane odzwierciedlaniem, występuje spontanicznie, gdy dwie osoby nawiązują ze sobą kontakt. Możesz też celowo wykorzystać to zjawisko, by spe- cjalnie wywołać w drugim człowieku poczucie bliskości i kontaktu. Wystarczy, że zaczniesz się dopasowywać do drugiej osoby swoją pozycją ciała i innymi parametrami, żeby odniosła wrażenie, że coś Was ze sobą łączy. Ćwiczenia dopasowania zacznij od przyjęcia tej samej po- zycji co rozmówca. Następnym razem, gdy będziesz z kimś rozmawiał (najlepiej prowadząc luźną rozmowę towarzy- ską; nie zaczynaj uczyć się dopasowania podczas negocja- cji, od których zależy Twoja przyszłość zawodowa!), usiądź tak samo jak druga osoba, zachowując ten sam kąt między tułowiem i udami. Tak samo ułóż ręce i nogi. Jeśli drugi człowiek stoi, tak samo rozłóż ciężar ciała i podobnie ułóż ręce. Gdy zmienia swoją pozycję, Ty również zmień swoją. Nie chodzi o przedrzeźnianie rozmówcy, tylko o wysłanie silnego nieświadomego komunikatu: „Jesteśmy tacy sami”. Kiedy już umiesz dopasować ułożenie ciała i kończyn, dołącz dopasowanie charakterystycznych gestów rozmówcy. Oczywiście nie powtarzasz ich, gdy drugi człowiek mówi, a Ty słuchasz, tylko wtedy gdy przyszła Twoja kolej na mówienie. Pamiętaj, by NIE POWTARZAĆ tików drugiej osoby, ludzie odbierają to jako nabijanie się z nich! Zacznij zwracać uwagę na szybkość, z jaką mówią ludzie. Zazwyczaj człowiek mówi z taką samą prędkością, z jaką przetwarza informacje. Dopasowując szybkość swojego mówienia do szybkości rozmówcy, łatwo wywołasz w nim wrażenie pełnego zrozumienia. Dla większości ludzi celo- we dopasowanie głosu jest trudniejsze niż nauczenie się 15 lekcji uwodzenia 223 dopasowania ciała, lecz korzyści z opanowania tej umiejęt- ności są wielkie. Gdy rozmawiasz z kimś przez telefon, nie możesz dopasować się na poziomie ciała, lecz dopasowanie głosu stanowi potężne narzędzie wywierania wpływu na rozmówcę! Ćwicz dopasowanie z każdym człowiekiem, z którym rozmawiasz, nie tylko z kobietami, do których podchodzisz. Nie można przecenić znaczenia tej umiejętności nie tylko w uwodzeniu, lecz również w biznesie, kontaktach towarzy- skich i innych dziedzinach życia. Początkowo może się to wydawać sztuczne i nienaturalne, ale szybko nabierzesz wprawy. Możesz mieć wrażenie, że rozmówca połapie się w tym, co robisz, jednak szanse, by tak się stało, są minimalne. Tylko raz w życiu zostałem na tym przyłapany, gdy dziew- czyna, którą uwodziłem, powiedziała: „Wiesz, to dziwne. Kiedy ja się pochylam, ty też się pochylasz, gdy ja się od- chylam, ty robisz to samo”. Odpowiedziałem: „Tak? Ciekawe, gdzieś czytałem, że to oznaka, że ludzie są ze sobą w dobrym kontakcie”. Od razu przeszedłem też do tzw. odzwiercie- dlania skrzyżowanego, dopasowując ruchy swojej głowy do ruchów jej ciała. To wystarczyło, by zachować poczucie dobrego kontaktu, a ona nie miała pojęcia, co się dzieje. Skąd masz wiedzieć, czy już wystarczająco dopasowałeś się do rozmówcy? Po prostu zmień coś w swojej pozycji lub ułożeniu kończyn i obserwuj, czy druga osoba podąża za Tobą, również dokonując zmiany. Jeśli tak się dzieje, to zna- czy, że kontakt jest już nawiązany i możesz rozpocząć pro- wadzenie jej myślenia w wybranym przez siebie kierunku. Zanotuj w dzienniku rezultaty, które uzyskałeś! 224 ALCHEMIA UWODZENIA LEKCJA PIĄTA Do kolejnego ćwiczenia przejdź, gdy już swobodnie roz- poczynasz rozmowę z napotkanymi kobietami i dobrze do- pasowujesz się na poziomie ciała. W pewnym momencie rozmowy zatrzymaj się, popatrz na kobietę znacząco i powiedz: „Mam pewną intuicję na twój temat”. Potem zrób przerwę i zaczekaj, aż spyta: „Jaką intuicję?”. Wtedy powiedz coś o niej, czego wcześniej Ci nie powiedziała, a co jest prawdą na jej temat. Wiem, że teraz myślisz: „A jak mam to zrobić?”. Prze- cież nie jesteś jasnowidzem ani nie wynająłeś prywatnego detektywa, który by ją śledził i dostarczył Ci poufnych in- formacji na jej temat. Spokojnie, za chwilę nauczysz się, jak stać się wykwalifikowanym jasnowidzem. Ale najpierw po- zwól, że poczytam w Twoich myślach… Wiem, że w swoim życiu stykałeś się z różnymi kobieta- mi. Niektóre były sympatyczne, inne miały w sobie coś ta- kiego, co sprawiało, że wolałeś trzymać się od nich z daleka. Niektóre bardzo Cię pociągały i wtedy myślałeś, co możesz zrobić, by je zdobyć. Czasem zastanawiasz się, czy istnieje kobieta, która by do Ciebie idealnie pasowała pod każdym względem, która by spełniała wszystkie Twoje wymagania. I gdy już spotkasz taką kobietę, to po prostu poczujesz, że jest to ktoś dla Ciebie… Zgadza się? Nie obawiaj się, nie jestem jasnowidzem ani telepatą, po prostu opisałem przeżycia, które są udzia- łem większości mężczyzn. (Jeśli jesteś kobietą, która czyta tę książkę, to w powyższym opisie zmień słowo „kobieta” na „mężczyzna” i sprawdź, czy się zgadza. A w ogóle, to po co czytasz książkę przeznaczoną dla mężczyzn?).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolować umysły, uczucia i zachowania seksualne kobiet
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: