Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00403 005721 18442307 na godz. na dobę w sumie
Allegro. Aukcje internetowe w praktyce - książka
Allegro. Aukcje internetowe w praktyce - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-102-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Serwisy aukcyjne, takie jak Allegro, przyciągają rzeszę sprzedających i kupujących. Dla jednych są one szansą pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, dla innych są stałym miejscem zarobku. Wydawałoby się, że w sprzedawaniu na internetowych aukcjach nie ma żadnej filozofii. Jednak nie jest to takie proste. Sprzedający chce osiągnąć jak najwyższą cenę, kupujący zaś pragnie kupić licytowany towar jak najtaniej. Jak pogodzić tę sprzeczność?

'Allegro. Aukcje internetowe w praktyce' to podręcznik, z którego każdy wystawiający towary na licytację dowie się, w jaki sposób zainteresować licytujących swoją ofertą i jak osiągnąć najkorzystniejszą cenę. Porady na ten temat uzupełnione są cennymi informacjami związanymi z innymi praktycznymi aspektami handlu na Allegro.

Dowiesz się:

I poznasz tajemnice udanych licytacji: Jeśli chcesz spróbować Allegro i poczuć dreszczyk emocji związany z licytacjami, ta książka jest będzie szczególnie pomocna. Unikniesz dzięki niej wielu pułapek i rozczarowań, które czekają na początkujących sprzedawców. Skorzystaj z rad autora, a przekonasz się, że jej cena szybko się zwróci!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Autor: Boles³aw Ogórek ISBN: 83-7361-102-9 Format: B5, stron: 120 Serwisy aukcyjne, takie jak Allegro, przyci¹gaj¹ rzeszê sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. Dla jednych s¹ one szans¹ pozbycia siê niepotrzebnych rzeczy, dla innych s¹ sta³ym miejscem zarobku. Wydawa³oby siê, ¿e w sprzedawaniu na internetowych aukcjach nie ma ¿adnej filozofii. Jednak nie jest to takie proste. Sprzedaj¹cy chce osi¹gn¹æ jak najwy¿sz¹ cenê, kupuj¹cy zaġ pragnie kupiæ licytowany towar jak najtaniej. Jak pogodziæ tê sprzecznoġæ? „Allegro. Aukcje internetowe w praktyce” to podrêcznik, z którego ka¿dy wystawiaj¹cy towary na licytacjê dowie siê, w jaki sposób zainteresowaæ licytuj¹cych swoj¹ ofert¹ i jak osi¹gn¹æ najkorzystniejsz¹ cenê. Porady na ten temat uzupe³nione s¹ cennymi informacjami zwi¹zanymi z innymi praktycznymi aspektami handlu na Allegro. ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Dowiesz siê: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Jak funkcjonuje serwis Allegro • Jak zabezpieczyæ siê przed oszustwami • Jak zarejestrowaæ siê na Allegro i co kryje w sobie regulamin • Jak zostaæ szanowanym sprzedawc¹, do którego mo¿na mieæ zaufanie • Co mo¿na, a czego nie mo¿na sprzedawaæ na Allegro • Jakie s¹ koszta zwi¹zane z wystawieniem towaru na licytacjê • Jak przes³aæ wylicytowany towar i ile to kosztuje • Jak rozwi¹zaæ kwestiê p³acenia podatków • Jak opisaæ wystawiany towar i jak przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych kupuj¹cych • Co jeszcze mo¿esz zrobiæ, by osi¹gn¹æ wy¿sz¹ cenê sprzeda¿y • W jaki sposób odebraæ nale¿noġæ za sprzedany na licytacji towar I poznasz tajemnice udanych licytacji: • Przyci¹gnij licytuj¹cych do swoich aukcji • Sprzedawaj dro¿ej, kupuj taniej • Nie daj siê oszukaæ • Sprawdzone metody wysy³ki towaru • Bezpieczne sposoby przekazywania pieniêdzy Jeġli chcesz spróbowaæ Allegro i poczuæ dreszczyk emocji zwi¹zany z licytacjami, ta ksi¹¿ka jest bêdzie szczególnie pomocna. Unikniesz dziêki niej wielu pu³apek i rozczarowañ, które czekaj¹ na pocz¹tkuj¹cych sprzedawców. Skorzystaj z rad autora, a przekonasz siê, ¿e jej cena szybko siê zwróci! Spis treści Rozdział 1. Handel w Internecie ............................................................................ 5 Rozdział 2. Co to jest aukcja ................................................................................ 7 Rozdział 3. Wirtualne targowiska .......................................................................... 9 Serwisy światowe ...................................................a..................................................9a eBay ...................................................a...................................................a..........10 Yahoo!...................................................a...................................................a.......10 Inne serwisy aukcyjne ...................................................a....................................11 Serwisy polskie ...................................................a...................................................a12 Serwisy informacyjne...................................................a.....................................12 Serwisy aukcyjne ...................................................a...........................................14 Rozdział 4. Dlaczego Allegro ............................................................................... 27 Rozdział 5. Przestępstwa.................................................................................... 29 Wypróbowane sposoby na wirusy ...................................................a.........................30 Ukryte programy ...................................................a.................................................31 Firmy-widma...................................................a...................................................a....31 Zadziwiająca łatwowierność ...................................................a.................................32 Bezpieczny Internet ...................................................a.............................................32 Jak się bronić przed nieuczciwymi sprzedawcami ...................................................a...33 Komentarze...................................................a...................................................a33 Zabawa w detektywa...................................................a......................................33 Negocjator w akcji ...................................................a.........................................34 Egzekwuj swoje prawa ...................................................a...................................34 Jak się bronić przed nieuczciwymi kupującymi...................................................a.......35 Co grozi sprzedawcy ...................................................a......................................35 Jak się bronić...................................................a.................................................35 Pośpiech złym doradcą ...................................................a...................................35 Rozdział 6. Sekrety targowiska........................................................................... 37 Odkrywamy kategorie ...................................................a..........................................38 Nieprawdopodobny chaos...................................................a.....................................40 Wygodne wyszukiwanie ...................................................a.......................................41 Mistrzowskie wyszukiwanie ...................................................a.................................43 Kup i wygraj ...................................................a...................................................a....44 Towary cieszące się szokującym popytem..................................................a...............44 Rozdział 7. Korzyści z darmowej rejestracji ......................................................... 47 Ekspresowa usługa...................................................a...............................................47 Regulamin Allegro...................................................a...............................................49 Licencja na sprzedawanie ...................................................a.....................................50 4 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Rozdział 8. Tajemnicze gwiazdki i słoneczka........................................................ 53 Rozdział 9. Triki dla licytujących......................................................................... 57 Rozdział 10. Zakazane towary .............................................................................. 61 Rozdział 11. Czy mnie na to stać .......................................................................... 67 Opłaty za aukcję ...................................................a..................................................67 Opłata za wystawienie towaru w aukcji jednoprzedmiotowej ................................68 Opłata za wystawienie towaru w aukcji wieloprzedmiotowej ................................68 Prowizja od sprzedaży...................................................a....................................69 Opłaty za opcje dodatkowe ...................................................a.............................69 Opłaty za dostarczenie towaru...................................................a...............................70 Listy ...................................................a...................................................a..........70 Paczki...................................................a...................................................a........71 Przekazy ...................................................a...................................................a....71 Pobranie...................................................a...................................................a.....72 Rachunek...................................................a...................................................a.........72 Rozdział 12. Historia dwóch aukcji ....................................................................... 73 W szponach hazardu ...................................................a............................................73 Szybkie pieniądze ...................................................a................................................76 Rozdział 13. Za wirtualną ladą.............................................................................. 79 Rozdział 14. Jak nie płacić podatków.................................................................... 87 Rozdział 15. Twoja własna firma ........................................................................... 89 Jednoosobowa działalność gospodarcza ...................................................a.................90 Rozdział 16. Wystawiamy ofertę ........................................................................... 91 Wyjawiamy sekrety technik sprzedaży...................................................a...................92 Punkt 1. Odnalezienie potencjalnego klienta ...................................................a.....92 Punkt 2. Pierwszy kontakt ...................................................a..............................94 Punkt 3. Ocena szans ...................................................a.....................................95 Punkt 4. Prezentacja...................................................a.......................................96 Punkt 5. Ustosunkowanie do zastrzeżeń klienta...................................................a.96 Punkt 6. Zamknięcie sprzedaży ...................................................a.......................96 Punkt 7. Zdobycie kolejnych klientów...................................................a..............97 Rozdział 17. Jak zostać mistrzem sprzedaży .......................................................... 99 Przyciągające oko nagłówki...................................................a..................................99 Magia słów...................................................a...................................................a..... 100 Siła obrazu ...................................................a...................................................a..... 101 Żonglerka cenami ...................................................a.............................................. 101 Czas to pieniądz...................................................a................................................. 102 Siedmiomilowe buty ...................................................a.......................................... 102 Inwestycja w reklamę...................................................a......................................... 103 Rozdział 18. Magnes na pieniądze ...................................................................... 107 Przekaz pocztowy...................................................a.............................................. 107 mBank...................................................a...................................................a........... 108 PayU ...................................................a...................................................a............. 109 Escrow ...................................................a...................................................a.......... 112 Bezpłatne Ubezpieczenie Kupujących...................................................a.................. 113 Rozdział 19. Co dalej? ........................................................................................ 115 Skorowidz....................................................................................... 117 Rozdział 3. Wirtualne targowiska Rysunek 3.1. Dzięki Internetowi możemy uczestniczyć w aukcjach nie ruszając się z fotela Wystarczy w domu, w pracy lub w szkole mieć dostęp do komputera podłączonego do Internetu, aby — nie ruszając się z fotela — móc podbijać ceny lub wystawiać towary. Kupić i sprzedać można prawie wszystko: komiks, własny program, działkę budowlaną. Kupowanie na aukcjach związane jest oczywiście z ryzykiem — możemy zostać oszukani przez nieuczciwego sprzedawcę. Mimo że przypadki takie się zdarzają, to serwisy au- kcyjne nie narzekają na brak powodzenia. Opisując poszczególne serwisy, podaję adresy stron WWW. Podczas pisania książki odwiedziłem każdą z nich. Zmiany w świecie wirtualnym zachodzą jednak znacznie szybciej niż w świecie materialnym. Wygląd sklepu internetowego można zmienić kilkoma kliknięciami myszy. Proszę zatem o wyrozumiałość, jeśli wygląd którejś ze stron będzie inny niż na obrazku. Fala bankructw i fuzji nie ominęła firm świadczących usługi in- ternetowe. Może się zatem zdarzyć, że pod wskazanym adresem znajduje się strona innej firmy. Możemy też zostać przekierowani do serwisu innej firmy. Taka zmienność jest niestety wadą Internetu. Serwisy światowe Do rozwoju wirtualnego serwisu aukcyjnego konieczna jest duża liczba osób, które mają dostęp do Internetu. Krajem o dużej populacji i łatwym dostępie do Internetu były Stany Zjednoczone. Tam powstały pierwsze serwisy aukcyjne. Próbę czasu przetrwało tylko kilka. 10 eBay Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Pierwszym serwisem aukcyjnym był eBay (www.ebay.com). Został założony w 1995 roku. Ma ponad 22 miliony użytkowników. Oprócz wersji amerykańskiej ma swoje wersje re- gionalne w Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Irlandii, Japonii, Korei, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Tajwanie (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Pionier i lider aukcji internetowych W eBay handluje się nie tylko drobiazgami. W serwisie można znaleźć informację (http:// cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem item=1788349972), że za sumę dwunastu milionów dolarów został sprzedany 60-letni dom, w którym spędził dzieciństwo znany amerykański raper Eminem. Fani Eminema złożyli 253 oferty kupna. Wśród serwisów aukcyjnych prym wiedzie eBay. Drugi pod względem popularności jest Yahoo! Yahoo! Ten serwis swoją popularność zawdzięcza dużej liczbie odwiedzających portal Yahoo! (auctions.yahoo.com). Pozostaje jednak daleko w tyle za eBay. Liczba zarejestrowanych użytkowników przekracza 2 miliony. Podobnie jak eBay, serwis aukcyjny Yahoo! posiada kilkanaście narodowych edycji. Najwięcej ofert znajduje się w kategoriach: kartki z podobiznami sportowców, sztuka, zabawki, gry komputerowe (rysunek 3.3). Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 11 Rysunek 3.3. Wśród serwisów aukcyjnych na drugim miejscu pod względem popularności plasuje się Yahoo! Inne serwisy aukcyjne Inne serwisy aukcyjne pozostają daleko w tyle za eBay i Yahoo. Mają one nieco ponad kilkaset tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Należą do nich Microsoft (rysunek 3.4) i Amazon.com. Rysunek 3.4. Witryna Microsoftu zawiera odsyłacze do najbardziej popularnego serwisu eBay Największym europejskim wirtualnym domem aukcyjnym jest QXL.com. Jego polsko- języczną wersją jest znany w Polsce serwis Allegro.pl. 12 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Serwisy polskie Serwisy informacyjne Uczestniczenie w aukcjach zagranicznych jest technicznie możliwe. W Internecie nie ma granic. Pierwszym problemem jest dobra znajomość języka angielskiego. Przed przystą- pieniem do aukcji należy przeczytać regulamin. Jest to konieczne, aby uniknąć rozcza- rowań bądź nieporozumień. Regulaminy nie są pisane językiem potocznym, lecz prawni- czym. Drugim utrudnieniem jest wysyłka towarów za granicę i rozliczenia walutowe. Doświadczenie lepiej zdobyć w aukcjach krajowych. Poszukiwanie informacji można rozpocząć od serwisów porównawczych. aukcje.aleja.pl Na stronie głównej katalogu aukcji Aleja Handlowa znajduje się okienko wyszukiwarki. Po wpisaniu słowa kluczowego przeszukiwanych jest sześć serwisów aukcyjnych: Allegro, Arena, EasyNet, Eurobazar, EurobazarPlus oraz KSL. Wyniki wyszukiwania zawsze pokazują aktualną zawartość serwisów aukcyjnych. Daje to możliwość znacznej oszczędności czasu (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wyszukiwarka produktów podpowiada, który dom aukcyjny wybrać www.aukcjepl.info W serwisie aukcjepl.info można znaleźć wiele narzędzi, przydatnych w aukcjach inter- netowych (rysunek 3.6). Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 13 Rysunek 3.6. Niezbędnik uczestnika aukcji Można tutaj znaleźć między innymi:  Aukcjomat — program służący do zarządzania aukcjami internetowymi. Za jego pomocą można wysłać do kilku użytkowników standardowy e-mail po zakończeniu aukcji lub przypomnieć ociągającym się, że jeszcze nie wpłacili pieniędzy za towar. Aukcjomat nadzoruje wystawiane komentarze. Po kliknięciu karty Sprzedane widoczne są wszystkie informacje o prowadzonych aukcjach: wysyłka towaru, wpłacone należności. Za pomocą programu można wysyłać oferty bezpośrednio do serwisów aukcyjnych Allegro.pl i Adico.pl, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo sprzedaży towaru.  Snip — internetowy snajper aukcyjny. Program śledzi aukcje w serwisach Allegro.pl i eBay.com. Można mu zlecić automatyczne składanie ofert. Nie trzeba pilnować każdej interesującej licytacji. O zadanym czasie, nawet kilka sekund przed zakończeniem licytacji, Snip może złożyć ofertę.  Kalkulator pocztowy — służy do obliczania kosztów pobrania w zależności od wartości przesyłki, jej wagi i sposobu doręczenia.  Komunikator SMS — tzw. bramka SMS, która może być umieszczona na stronie internetowej z ofertą towaru. Za jej pomocą klient może wysłać SMS pod numer telefonu sprzedającego (numer telefonu można ukryć).  Licznik — oprócz liczby odwiedzających strony z ofertami prezentuje również statystyki godzinowe i dzienne; udostępnia też adresy stron WWW, z których odwiedzający wszedł na stronę, na której znajduje się licznik. 14 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Serwisy aukcyjne W sieci istnieje obecnie wiele serwisów aukcyjnych. Dużą liczbą ofert i odwiedzających cieszą się tylko nieliczne. Warto do nich mimo wszystko zajrzeć — czasami można w nich znaleźć unikalne kategorie towarów. www.adico.pl Serwis aukcyjny (rysunek 3.7). Około 25 tysięcy ofert w następujących kategoriach: Antyki, Hobby, Kolekcje, Czasopisma, Komiksy, Dom, Rodzina, Biuro, Elektronika, Film, Fotografia, Optyka, Gry, Komputery, Książki, Modelarstwo, Motoryzacja, Mu- zyka, Różności, Sport i Zdrowie, Telekomunikacja. Użytkownicy mają do dyspozycji forum, wyszukiwarkę, system komentarzy oraz zabezpieczenie transakcji systemem Gwarant. Preferowane jest dysponowanie kontem w SKOK-u — Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Aby stać się jej członkiem, należy okazać oryginalne dokumenty (a nie ich kserokopie!), jak np. dowód osobisty, zaświadczenie o zatrud- nieniu itp. Rysunek 3.7. Dom aukcyjny Adico www.agraart.pl Dom aukcyjny Agra-Art (rysunek 3.8) — aukcje obrazów w Polsce. Aby sprzedać obraz na aukcji, należy go dostarczyć do galerii. Musi on przejść weryfikację autentyczności, dokonywaną przez ekspertów. Dzieło jest wyceniane z uwzględnieniem aktualnych no- towań rynkowych. Po przejściu weryfikacji obiekt jest kwalifikowany do aukcji — zostaje sfotografowany oraz opisany. Wyszukiwane są informacje na temat jego historii, wystaw, reprodukcji w albumach i katalogach. Wszystkie te informacje ukazują się w katalogu aukcyjnym. Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 15 Rysunek 3.8. Dom aukcyjny Agra-Art www.allegro.pl Najbardziej znany polski serwis aukcyjny (rysunek 3.9). Oferty pogrupowane są w na- stępujących kategoriach: Antyki i Kolekcje, Dom i Ogród, Elektronika i Fotografia, Gry, Komputery, Książki i Komiksy, Motoryzacja i Sport, Muzyka i Film, Odzież i Biżuteria, Telekomunikacja, Zdrowie i Uroda, Pozostałe. Użytkownicy mają do dyspozycji forum, wyszukiwarkę, system komentarzy, ubezpieczenie transakcji oraz zabezpieczenie trans- akcji systemem Escrow. Rysunek 3.9. Dom aukcyjny Allegro 16 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce www.aukcja.com.pl Bezpłatne aukcje online (rysunek 3.10). Aukcje przedmiotów nowych i używanych. Rozbudowany system pomocy. Użytkownik ma do dyspozycji: mechanizm ułatwiający korzystanie z aukcji osobom, które regularnie sprzedają dużo przedmiotów z pewnej ustalonej, stałej puli; program do importu aukcji z plików tekstowych, system oceny użytkowników, automatycznego licytatora, system przypominania o zakończeniu aukcji, system pytań zadawanych sprzedającym i ich odpowiedzi, ekscytujące aukcje 15-minutowe oraz powiadamianie o przebiciu oferty. Rysunek 3.10. Internetowy Dom Aukcyjny aukcja.kce.pl Kielecki serwis darmowych aukcji online (rysunek 3.11). Towary pogrupowane są w na- stępujących kategoriach: Książki i Czasopisma, Pozostałe, Komputery i Oprogramowanie, Sprzęt Audio/Video, Motoryzacja, Dom i Rodzina, Antyki i Sztuka, Gry i Zabawki, Sport i Rekreacja, Muzyka i Film, Telekomunikacja/Elektronika, Kolekcje. Serwis przeznaczony jest dla mieszkańców Kielc i okolic. W celu wyeliminowania oszustw polecane jest bezpośrednie kontaktowanie się sprzedających i kupujących. www.aukcja.pl Wirtualny dom handlowy KSL — Kup Sprzedaj Licytuj (rysunek 3.12). Towary po- grupowane są w następujących kategoriach: Bezcennik, Dom, Elektronika, Fotografia, Gry, Kolekcjonerstwo, Komputery, Literatura, Moda, Motoryzacja, Muzyka i Film, Róż- ności, Sport i Rekreacja, Sztuka, Telekomunikacja. Bardzo rzadko używany system ko- mentarzy. Serwis istnieje również pod adresem http://www.ksl.pl/. Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 17 Rysunek 3.11. Dom aukcyjny aukcja.kce.pl Rysunek 3.12. Dom aukcyjny KSL www.domena.pl Rejestracja oraz aukcje domen internetowych (rysunek 3.13). www.ebid.pl Serwis aukcyjny (rysunek 3.14). Towary podzielone są na grupy: Antyki i Kolekcje, Audio Video Foto, Biuro, Dom i Rodzina, Film i Muzyka, Komputery i Programy, Książki i Magazyny, Motoryzacja, Różne, Sport i Turystyka, Telekomunikacja. Najwięcej ofert znajduje się w kategorii Komputery i Programy. 18 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Rysunek 3.13. Dom aukcyjny domena.pl Rysunek 3.14. Dom aukcyjny eBid.pl Sprzedawanie i kupowanie przedmiotów w serwisie aukcyjnym eBid.pl jest całkowicie darmowe. Firma zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia opłat po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Rzetelność wystawiających i licytujących można oceniać na podstawie systemu komentarzy. www.galeria.ostrow-wielkopolski.pl/aukcja Internetowa aukcja dzieł sztuki (rysunek 3.15). Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 19 Rysunek 3.15. Internetowa aukcja dzieł sztuki www.jarmark.pl Internetowy serwis aukcyjny (rysunek 3.16). Towary podzielone są na kategorie: Książ- ki i komiksy, Samochody, Kolekcjonerskie, Różności, Muzyka, Komputerowe, Foto, Elektronika, Sztuka, Sport i turystyka, Pamiątki. Najwięcej znaleźć można ofert o cha- rakterze kolekcjonerskim. Weryfikacja solidności użytkowników na podstawie systemu komentarzy. Oferty można przeglądać, korzystając z wyszukiwarki. Rysunek 3.16. Dom aukcyjny Jarmark 20 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce www.jogya.pl Internetowa aukcja mebli azjatyckich (rysunek 3.17). Klient może wybrać artykuł i za- proponować cenę. Jeśli w ciągu 14 dni nikt nie podbije oferty, uczestnik nabywa mebel. Towar jest dostarczany pod wskazany adres. Klient płaci tylko wtedy, gdy jest zado- wolony z wybranego towaru. Rysunek 3.17. Dom aukcyjny Jogya www.nadwyzki.com Serwis Nadwyzki.com (rysunek 3.18) oferuje poprzez Internet szybkie i skuteczne roz- wiązania problemów firmom, które oferują do sprzedaży swoje nadwyżki produkcyjne. Pomaga również tym firmom, które szukają produktów w atrakcyjnych cenach. Wszystkie usługi, jakie oferuje serwis, są darmowe. Rysunek 3.18. Dom aukcyjny Nadwyzki.com Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 21 www.netbay.pl Serwis aukcyjny netBay.pl. Udział w aukcji jest bezpłatny. Podstawą budowy zaufania są systemy komentarzy. Towary są podzielone na następujące kategorie: Domeny, Elek- tronika Fotografia, Dom Rodzina, Komputery, Kolekcjonerstwo, Film Muzyka, Telekomunikacja, Auto Motor, Biżuteria Zegarki, Gry komputerowe, Moda Styl, Reklama Internet, Sport Turystyka, Antyki, Książki Komiksy. Rysunek 3.19. Dom aukcyjny netBay.pl www.onetwosold.pl Serwis aukcyjny (rysunek 3.20). Za korzystanie z serwisu nie są pobierane opłaty. Dane każdego z użytkowników potwierdzane są telefonicznie. Konta użytkowników, których dane są niepełne, niepoprawne lub niemożliwe jest ich potwierdzenie telefonicznie, są blo- kowane. Do dyspozycji użytkowników oddano m.in. wyszukiwarkę ofert. Rysunek 3.20. Dom aukcyjny Świat pod młotek 22 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce www.polano.pl Nowy serwis aukcyjny (rysunek 3.21). Towary podzielone są na następujące kategorie: Antyki i Kolekcje, Dom i Ogród, Elektronika i Fotografia, Gry, Komputery, Książki i Komiksy, Motoryzacja i Sport, Muzyka i Film, Odzież i Biżuteria, Telekomunikacja, Zdrowie i Uroda, Pozostałe. Oferta jest wciąż poszerzana. Rysunek 3.21. Dom aukcyjny Polano www.polswissart.pl Serwis aukcyjny specjalizujący się w malarstwie (rysunek 3.22). Firma prowadzi re- jestr rekordowych cen. Trzy pierwsze pozycje zajmują obrazy: Henryk Siemiradzki, „Rozbitek, 1878” — 2 130 000 zł; Jacek Malczewski, „Polonia” — 1 600 000 zł; Eu- geniusz Żak, „Lutnista (Mandolinista)” — 1 400 000 zł. Rysunek 3.22. Dom aukcyjny www.polswissart.pl Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 23 www.positive.net.pl Serwis aukcyjny (rysunek 3.23). Zawiera system ocen użytkowników. Mimo funkcjo- nowania serwisu pomoc na temat bezpieczeństwa transakcji jest dopiero w trakcie two- rzenia. Towary podzielone są na następujące kategorie: Elektronika, Gry, Komputery, Telefony, Książki, Dla domu i ogrodu, Ars Amandi, Auto, Inne, Internet, Film i Muzyka, Sport i rekreacja, Nieruchomości. Rysunek 3.23. Dom aukcyjny Positive.Net.pl www.przetargionline.pl Rozbudowany zbiór informacji o przetargach ogłoszonych w całej Polsce (rysunek 3.24). www.szybki.biz Serwis w fazie testów (rysunek 3.25). Towary podzielono na następujące kategorie: Komputery, Telekomunikacja, Muzyka, Książki, Sztuka, Motoryzacja, Dom, Tekstylia, Hobby, Inne. www.trader.pl Nie jest to serwis aukcyjny, lecz z uwagi na prawie 200 tysięcy ofert nie można go pominąć w wykazie (rysunek 3.26). Warto tu zaglądać, aby uzyskać informacje o cenach. Oferty podzielone są według województw i branż: Motoryzacja, Nieruchomości, Maszyny, Turystyka, Praca, Biznes, Komputery, Sprzęt sportowo-turystyczny, Dom i rodzina, Zbiory, kolekcje, Foto, Elektronika i RTV, Rozrywka, Telekomunikacja, Ogłoszenia różne. 24 Allegro. Aukcje internetowe w praktyce Rysunek 3.24. Dom aukcyjny Przetargi OnLine Rysunek 3.25. Dom aukcyjny szybki.biz Rozdział 3. ♦ Wirtualne targowiska 25 Rysunek 3.26. Serwis ogłoszeniowy Trader.pl www.vatera.pl Serwis aukcyjny (rysunek 3.27). Ma ładną szatę graficzną. W dwunastu kategoriach tematycznych można znaleźć niemal siedem tysięcy ofert. Wiele wystawianych towarów nie znajduje nabywców. Rysunek 3.27. Dom aukcyjny Vatera
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Allegro. Aukcje internetowe w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: