Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 007973 20658035 na godz. na dobę w sumie
Amsterdam. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 - ebook/pdf
Amsterdam. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1967-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Przewodniki-Celowniki to nowatorskie publikacje turystyczne, opisujące najciekawsze miasta i regiony Europy. Ich wyróżnikiem są dokładne mapy oraz zwięzłe, przygotowane w formie leksykonu i ilustrowane zdjęciami opisy atrakcji turystycznych. Nowe przewodniki dają swobodę podczas zwiedzania, wolność i niezależność podczas wycieczek i podróży. Pozwalają w prosty sposób odnajdywać w terenie interesujące miejsca i identyfikować obiekty. Mapa, tekst i zdjęcia uzupełniają się i tworzą wzajemnie powiązaną całość, która sprawi, ze samodzielne zwiedzanie miasta stanie się prawdziwa przyjemnością!

Przewodnik-Celownik Amsterdam to: ... a wszystko po to, by w nieskrępowany sposób cieszyć się Amsterdamem, bezbłędnie trafiać do wybranych przez siebie celów, ułożyć własny plan zwiedzania, poznać i zobaczyć najciekawsze miejsca w mieście.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorka przewodnika: Katarzyna Byrtek Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Redakcja i korekta wydania: Firma AB | Agnieszka Bąk Zdjęcie na okładce: © Maugli | Depositphotos.com Opracowanie kartograficzne: DAKA – Studio Graficzne Źródło pochodzenia danych kartograficznych: © OpenStreetMap contributors; www.opendatacommons.org/licenses/odbl Koncepcja graficzna serii: Panczakiewicz Art Design | Paweł Panczakiewicz Projekt okładki i strony tytułowej: MAZAKI STUDIO | Konrad Rządowski Skład: Krzysztof Hosaja Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej- szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz- ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowy- mi ich właścicieli. Autorka oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informa- cje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzysta- nie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szko- dy wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?beamc1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-283-0131-3 Copyright © Helion, 2015 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność Amsterdam Amsterdam Kup książkę Poleć książkę 7 G r a s w e g 8 A s t e r w e g g s w e a r G t a a r t s k r a p y r e t t a B n i u e r a G e d a k l e k n o n a R Het IJ n a d l a n u B I J p r o m e n a O d v e e r h o e k s p a r k l a a n Oeverpark S a u s a l i t o l a a n n a a l a d i n a p S a t s t r a y b r a m m e H C n a e l a u a m i q r é C a t s tr a o n K it sil a D o c k l a n d s w e g a e l a u e r a m i q Bercylaan n Laanweg al a n Ranonkelkade Buiksloterka I J p r o m e n a d e 33 EYE Film Instituut EYE Film Instituut Nederland Nederland Badhuiskade T olh uis w e g Heimansweg mweg Bremstraat Jasmijnstraat Oleanderstraat Anemoonstraat 9 Van der Pekstraat Jac. P. Thijsseplein Sleutelbloemstraat S i l e n e s t r a a t Heimansweg M eidoornplein o niastraat M eidoorn w eg g e B B uiksloterweg NEL N IJTU 3 A B 2 Tolhuistuin Buiksloterweg N o ord h olla n dsch K anaal Sixhavenweg Meeuwenlaan Sixhaven Veer IJplein Veer Centraal Station Veer Centraal Station De Ruijterkade L E N N U T J I O o s t e r d o k s d o o r g a n g Buiksloterwegveer Veer Centraal Station Michiel de Ruijtertunnel Busstation IJzijde Het IJ Veer Centraal Station Amsterdam Centraal Amsterdam Centraal DE RUIJTERKA DE 4 Amsterdam Centraal Stationsplein Oostertoegang Centraal Station Stationsplein O pen H P R I N S H E N a v e n f r o n t Amsterdam Centraal D R I K K A Sexmuseum Sexmuseum Amsterdam Amsterdam 92 DAMRAK D E Damrak Museum of Medieval Torture Instruments Bureau Amsterdam Centraal Odebrug 91 Oosterdoksstraat Sint-Nicolaaskerk Sint-Nicolaaskerk Zeedijk 1 Zeedijk 1 Nie u 108 w e bru g ste e g 94 O udezijds Kolk Oudezijds Kolk Z e e dijk Museum Ons Lieve Museum Ons Lieve Heer op Solder Heer op Solder 64 Schreierstoren Schreierstoren e ad ersek eld G Oosterdoksdam Warmoesstraat rksplein Oud e k e Oudebrugsteeg C 80 Oude Kerk Oude Kerk Warmoesstraat Lange Niezel Oudezijds Voorburgwal Oudezijds Voorburgwal Oudezijds Achterburgwal Oudezijds Voorburgwal Oudezijds Achterburgwal Erotic Museum 32 De Wallen De Wallen Cannabis Cannabis College College 22 Bloedstraat Barndesteeg 7 e d a k e ers eld G Geldersekade K ro m m e W lWaalsteeg a a Chinatown Chinatown (Fo Guang Shan (Fo Guang Shan He Hua Temple) He Hua Temple) 24 P R I N S H E N k j i d e e Z Gelderse markt Nieuwmarkt Nieuwmarkt Nieuw 75 e d a k W a NIEUWMARKT alseila Recht Boo Oude Waal 8 mssloot echt B Koningsstraa sslo ot d n o o R m Binnenkant gracht D R I K K A D E Prins Hendrikkade 28 De Appel De Appel arts centre arts centre 7 Kalkmarkt Amsterdam Public Library Reve Museum Oosterdokskade O osterdok Oosterdok k o Oosterd OOSTERDOK 9 11 NIEU W E LEEU W A R DER W EG NIEU W E LEEU WARDERWEG JO Pluvierplein Kalkoenstraat Pelikaanstraat Meeuwenplein ASSELT W EG HAN VAN H 12 Tekst 4 N A A L N E W U E ME Adelaarsweg Mussenstraat Sijsje s str a a t Fazantenweg Kwartelstraat Kievitstraat anariestraat Koekoeksstraat K Koekoeksplein M E E U W E N L A A N Z w a n e n ple i n t a a r t s t h c e p S M e z e n s r a a t t Ga n z e n w e g a n l a n u w e e e M Costa Supermarket Polski sklep Schaafstraat B e i t e l k a d e H a r e m H a m e r k a n a a l a s t r a t G e d e m p t M o t o r k a d e S p i j k e r k a d e M o t o r w M o B i n n e n z a g e r i j Het Dok a t l o r k a n a l B a n k w e r k e r i j K e t e l m a k e r i j K e t e l t s r a a t B o o r s t r a a t Dansmakers A Vogelplein Vogelkade Johan van Hasseltweg Gedempt Hamerkanaal A a m bee l t a a r t s d Ponthaven B 10 Resedastraat Wingerdweg Varenweg M alv astraat H a g e d o o r n w e g NOORD g e w M eidoorn Noordhollandsch Kanaal IJT U N N EL t a a r t s r e Ekst Zwaluwstraat Leeuwerikstraat n a a l r e w r e p S Havikslaan Nachtegaalstraat Reigerw eg Nachtegaalstraat IJplein Hollandia Kattenburgpad Spreeuwenpark w enpak u e e r p S El Mousshine M E U E W E N L A A N Gedempte Insteekhaven K o S m e d e r i G i j e t e r i j p e r s l a g e r i j N o o r d w a l Het IJ K o p v a n h e t J a v a - eiland T o s a r tuin i Sumatrakade Imogirituin ntasgracht Bra Javakade 49 Jan Schaeferbrug Jan Schaeferbrug g eferbru n Sch a Ja Veembroederhof Veemkade PIET HEINKADE 9 C Marinierskade Dijksgracht Bimhuis Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade IJhaven Vriesseveem PIET HEINKADE Jollemanhof Dijksgracht Dijksgracht L E N N U T J I 72 NEMONEMO k terdo s o O 10 KATTENBURGERSTRAAT 11 8 Leeuwenwerf Kattenburgerkad Olifantswerf Kattenburgervaart Grote Wittenburgerstraat Kleine Wittenburgerstraat Fortuinstraat 12 Windrooskade Historia Amsterdamu Wszystko zaczęło się od kilku rybaków, którzy osiedlili się nad rzeką – legenda głosi, że do brzegu przybili na małej białej łódce i z psem. Było to w XII w. Dziś Amsterdam to miasto ponad 160 kanałów, sple- cionych z rzekami Amstel i IJ, dzięki którym holenderska stolica i naj- większe miasto w kraju nazywane jest „Wenecją Północy”. Ten wy- jątkowy układ urbanistyczny wodnych pierścieni wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. W drugim – po Rotterdamie – co do wielkości porcie handlowym Holandii (połączonym kanałami z Morzem Północnym i z Renem) woda ma nie tylko estetyczne znaczenie, bo to właśnie na niebez- piecznych, ale intratnych, wyprawach morskich miasto najbardziej się wzbogaciło, a zmagania z żywiołem wody wpisane są w dzieje tego będącego kolebką liberalizmu miasta. Nic dziwnego zatem, że jego nazwa także nawiązuje do wody – oznacza tamę, czyli dam na wspomnianej rzece Amstel, którą wy- budowano w połowie XIII w. – pierwotna nazwa to Amstelredam. Pierwsze drewniane domy zaczęto stawiać przy dwóch równole- głych ulicach: Nieuwendijk i Warmoesstraat (dziś pełna jest sex sho- pów, coffeeshopów i pubów), ciągnących się między dzisiejszym 4 Dworcem Centralnym a głównym placem miasta 26 Dam. W miejscu dzisiejszej alei Damrak w dawnych czasach płynęła woda. Miasto w dużej części leży w depresji, czyli poniżej poziomu morza. Budowa domów na bagnach i torfowiskach nie była łatwa, jako „fun- damenty” usypywano sztuczne pagórki, a całość stawia- no na drewnianych palach. Miasto często nawiedzały powodzie niszczące uprawy rolne, dlatego większość © Lotharingia | Fotolia.com Pomnik Anne Frank Rijksmuseum joyfull | Depositphotos.com Kup książkę 34 Poleć książkę mieszkańców żyła z  morza – z  żeglugi, rybołówstwa, a  z  czasem stało się ono ważnym portem utrzymującym kontak- ty handlowe m.in. z  bałtyckimi portami Hanzy. Na początku XIV  w. Amsterdam otrzymał prawa miejskie. Cud w płomieniach Pierwszym kościołem w  mieście był 80 Oude Kerk (ok. 1250–1300), czyli dosłownie „Stary Kościół”, znajdujący się teraz w sercu Dzielnicy Czerwonych Latar- ni, jako kolejny powstał ok. 1400 r. „Nowy Kościół” ( 74 Nieuwe Kerk) – współcze- śnie to właśnie w  nim odbywają się ko- ronacje władców Królestwa Niderlandów. Zgodnie z opowieściami w 1345 r. w Oude Kerk miał miejsce „Mirakel van Amster- dam”, cud oficjalnie uznany przez Ko- ściół katolicki. Śmiertelnie chory mężczy- zna zwymiotował podaną mu hostię, gdy wymiociny wrzucono do ognia, hostia nie spłonęła. Ponieważ hostia dwukrot- nie przetrwała również po- żary kościoła, uznano to za „cud z Amsterdamu”. Dzięki temu wydarzeniu do Amsterdamu zaczęły przybywać pielgrzymki z całej śre- dniowiecznej Europy; upamiętniająca to zdarzenie rzymskokatolicka procesja od- bywa się do dziś. Płomienie w mieście W  średniowiecznym Amsterdamie więk- szość budynków była zbudowana z drew- na. Na niewielkim skrawku ziemi miesz- kało tu wtedy nieco ponad 3  tys. osób. W  1421 i 1452 r. wybuchły dwa pożary, które niemal unicestwiły miasto. Od tego momentu nakazano budowanie ścian wyłącznie z cegieł, a w miejsce popular- nych dachów z  trzciny wprowadzono dachówki. Na szczęście dwa XV-wieczne budynki dotrwały do naszych czasów. Najstarszy dom w  mieście, znajdujący się na dzie- dzińcu Begijnhof 34 (zob. 14 Begijn- hof), to Houten Huys z 1420 r. Nieco póź- niej wybudowano drewniany dom przy Zeedijk 1 (zob. 108 Zeedijk 1). Pod koniec XV w., w miarę, jak miasto się rozrastało, powstawały też kolejne kanały. Kup książkę 35 Poleć książkę AMSTERDAM D De Otter De Pijp De Wallen Gillis van Ledenberchstraat 78 3 (przystanek: Hugo de Grootplein) 18, 80, 82, 352 (przystanek: Gillis van Ledenberchstraat) 30 De Otter 1 C1 Drewniany wiatrak wybudowano w  1631  r. jako część tartaku dostarczającego drewno konieczne do masowej produkcji żaglow- ców, którym Holandia (Republika Zjednoczonych Prowincji Nider- landów) zawdzięcza swoją XVII-wieczną dominację na morzach. Wtedy w granicach Amsterdamu znajdowało się ponad 80 tego typu konstrukcji. De Otter to jedna z mało znanych amsterdamskich atrakcji – z placu 26 Dam można dojść do niego w niecałe 20 min. Dziś jest już w stanie spoczynku, głównie z powodu niewystarczającego wiatru, który wygaszają sąsiednie budynki. Niestety nie jest udostępniony do zwiedzania. 31 De Pijp (dzielnica Pijp) De Pijp 3 (przystanek: Tweede van der Helststraat); 4 (przystanek: Ceintuurbaan/Van Woustraat); 16, 24 (przystanek: Albert Cuypstraat) Pijp powstała w  XIX  w., żeby odciążyć przeludnioną dzielnicę 51 Jordaan. Pijp to po niderlandzku „fajka” (ang. pipe). Dlaczego nosi akurat taką nazwę? Nikt tego tak naprawdę nie wie. Pewne jest tylko to, że to jedna z najgwarniejszych części centralnego Amster- damu – miejsce modne, żywe i wielokulturowe, które przyciąga studentów i  artystyczną bohemę. Znaleźć tu można oryginalne sklepy, świetne restauracje i przyjemne kawiarenki, które przy dobrej pogodzie wylewają się na ulice i spokojne place. W centralnej części znajduje się piękny 90 park Sarphati, a ulicę Albert Cuypstraat od poniedziałku do soboty okupuje targ ( 1 Albert Cuypmarkt). Przez wiele lat Pijp słynęła z tanich mieszkań w przyjemnych kilku- piętrowych budynkach, w ostatnich latach jednak stała się na tyle popularnym miejscem, że niektóre czynsze wzrosły aż o 350 . 32 De Wallen (Dzielnica Czerwonych Latarni) 3 C7 Oudezijds Achterburgwal, Oudezijds Voorburgwal, Oudekerksplein 51, 53, 54 (przystanek: Nieuwmarkt) 4, 9, 16, 24 (przystanek: Dam); 1, 2 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17 (przystanek: Dam/ Raadhuisstraat) Zapada wieczór, a przy ulicach w centrum Amsterdamu w oknach zapalają się czerwone światła. W witrynach zabytkowych kamienic rozsuwają się zasłony, a za szybą pojawiają się skąpo ubrane kobiety, które oferują przechodniom, często grupkom mężczyzn świętują- cych wieczór kawalerski, usługi seksualne. To znak, że amsterdamski spacer doprowadził nas do Dzielnicy Czerwonych Latarni, jednej z  najbardziej znanych na świecie, słynącej z rozrywkowego charakteru z erotycznym posmakiem – oprócz domów publicznych znaleźć tu Kup książkę 70 Poleć książkę Atrakcje Amsterdamu De Otter fot. Katarzyna Byrtek De Wallen Kup książkę 71 © Rostislav Glinsky | Shutterstock.com Poleć książkę AMSTERDAM D De Wallen E EYE Film Instituut Nederland można liczne kabarety, pokazy erotyczne, sex shopy i coffeeshopy. Główna arteria De Wallen to ulice Oudezijds Achterburgwal i Oude- zijds Voorburgwal. Większość turystów zaskakuje fakt, że w samym środku dzielnicy stoi wiekowy gotycki kościół 80 Oude Kerk, czyli po prostu Stary Kościół. To najstarsza część Amsterdamu, który od wieków jest przede wszystkim portem, do którego już w XIV w. zawijały statki pełne marynarzy, którzy szukali w mieście zabawy, ale przed wyruszeniem w kolejną niebezpieczną podróż potrzebowali rozgrzeszenia. Niektóre statki wypływały jednak o świcie, a bawiący się całą noc marynarze nie mieli jak wyspowiadać się przed wypły- nięciem – kościół sprzedawał wtedy pisemne rozgrzeszenia „pro forma”. Amsterdam słynie z podejścia biznesowego… Dziś Dzielnica Czerwonych Latarni traktowana jest przez wielu tury- stów jako wyuzdany erotyczny Disneyland. Wprawdzie prostytucja jest w Holandii legalna od 2000 r. (wyłączając prostytucję uliczną, wymagany wiek to co najmniej 21 lat i europejski paszport), trzeba jednak pamiętać, że to tylko wierzchołek góry lodowej, za którym kryją się nielegalne biznesy i handel ludźmi. Fotografowanie pracujących kobiet to niezbyt dobry pomysł – może zwrócić uwagę ochroniarzy lub rozzłościć prostytutki, które bez skrępowania wyjdą i rozbiją aparat. IJpromenade 1 darmowy prom z północnej części Dworca Centralnego (przystań zachodnia) do Veer Buiksloterweg co kilka, kilkanaście minut www.eyefilm.nl darmowa wystawa w piwnicy: codz. 10.00–18.00; wystawy na pierwszym piętrze: codz. 11.00–18.00 (w pt. do 21.00); kino: kasa pt.–sb. 10.00–23.00, nd.–czw. 10.00–22.00; pierwsze projekcje od ok. 13.00 wystawa: N 9 EUR, U 7,50; posiadacze Museumkaart wstęp wolny lub dopłata ok. 3 EUR; kino: N 10 EUR, U 8,50 EUR 33 EYE Film Instituut Nederland 3 A7 Biały budynek o intrygującym kształcie stoi na brzegu kanału Het IJ na północ od Dworca Centralnego ( 4 Amsterdam Centraal). Jego autorem jest uwielbiający czystą biel wiedeński architekt Delugan Meissl, znany przede wszystkim jako twórca Muzeum Porshe w Stuttgarcie. Od 2012  r. w  tym niesamowitym budynku mieści się Instytut Filmowy, przeniesiony ze swojej wcześniejszej siedziby w  105 Von- delparku, który zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem filmowego dziedzictwa dla przyszłych generacji. Jego kolekcja to ok. 45 tys. filmów, 35 tys. plakatów i ponad 400 tys. zdjęć. W  piwnicy znajduje się mała darmowa wystawa stała. W  kilku małych pomieszczeniach, wyglądających jak samochody, można obejrzeć kultowe sceny filmowe lub wziąć udział w quizie, zrobić sobie serię zdjęć lub nagrać minifilm z efektami specjalnymi. Na pierwszym piętrze znajduje się przestrzeń przeznaczona na wystawy czasowe, głównie opowiadające o znanych reżyserach. Na parterze budynku mieści się kawiarnia z przepięknym widokiem na port. EYE to także kompleks czterech kin; najmniejsza sala kinowa – z tylko 67 fotelami – urządzona jest w stylu starych paryskich kin z początku XX w. Kup książkę 72 Poleć książkę Atrakcje Amsterdamu fot. Katarzyna Byrtek EYE Kup książkę 73 © Dennis van de Water | Shutterstock.com Poleć książkę AMSTERDAM M Magere Brug Magna Plaza Mediamatic 56 Magere Brug (most Magere) 7 E8 na rzece Amstel, pomiędzy Nieuwe Kerkstraat i Kerkstraat 4 (przystanki: Keizersgracht, Prinsengracht) 355 (przystanki: Keizersgracht, Prinsengracht) Nieuwezijds Voorburgwal 182 1, 2, 5, 13, 14 (przystanek: Dam/Raadhuisstraat) 170, 172 (przystanek: Dam/ Raadhuisstraat) www.magnaplaza.nl pn. 11.00–19.00, wt.–śr., pt.–sb. 10.00–19.00, czw. 10.00–21.00, nd. 12.00–19.00 Jeden z najbardziej znanych amsterdamskich mostów bynajmniej nie przypomina rozmachem praskiego mostu Karola czy nowojor- skiego mostu Brooklińskiego. Ale niewielka zwodzona drewniana konstrukcja nad rzeką Amstel rozświetla się w nocy setkami świa- tełek, które tworzą romantyczną atmosferę popularną wśród par i fotografów. Magere Brug, czyli „Chudy Most”, był kiedyś tak wąski, że dwóch przechodniów miało problem, gdy chciało się na nim wyminąć. Z kolei legenda głosi, że połączył on dwa brzegi, na któ- rych mieszkały dwie szczupłe siostry. 57 Magna Plaza 2 C5 Najpiękniejsze centrum handlowe Amsterdamu zostało otwarte w  1993  r., a  znajduje się niedaleko 26 placu Dam, na tyłach Pałacu Królewskiego ( 53 Koninklijk Paleis Amsterdam). Mieści się w imponującym neogotyckim i neorenesansowym zabytkowym budynku zaprojektowanym przez architekta Cornelisa Hendrika Petersa pod koniec XIX w. Pierwotnie znajdowała się tu poczta główna. Dziś przy eleganckich korytarzach z  charakterystyczną czarno-białą posadzką mieszczą się sklepy światowych marek. Jest ich znacznie mniej niż we współcześnie budowanych centrach, ale sama atmosfera budynku jest niezwykła. 58 Mediamatic (Fundacja Mediamatic) 8 D12 VOC-kade 10 26 (przystanek: Rietlandpark) 22 (przystanek: Wittenburgergracht) www.mediamatic.net wt.–nd. 10.00–18.00 N 8 EUR, U 5 EUR TAK Miłośnicy alternatywnych industrialnych przestrzeni i młodej sztuki poczują się tutaj jak w  domu. Kulturalne centrum skupiające się na nowych technologiach znajduje się na północny wschód od centrum miasta, w przemysłowo-biurowej części miasta. Od 1983 r. organizuje wystawy (często video art, performance i  instalacje), warsztaty, wykłady, spotkania, wydaje płyty i czasopisma. Zajmuje się także promocją urban farming (hodowania roślin w mieście). Przy Mediamatic działa sympatyczna kawiarnia. Kolejna niezależna barowa przestrzeń „Roestig” znajduje się przy sąsiadującej ulicy – Jan Kiststraat. Kup książkę 100 Poleć książkę Atrakcje Amsterdamu Magna Plaza © Dennis van de Water | Shutterstock.com Mediamatic Kup książkę 101 fot. Katarzyna Byrtek Poleć książkę AMSTERDAM M Molen van Sloten Montelbaanstoren Munttoren 59 Molen van Sloten Akersluis 10 2 (przystanek: Oudenaardeplantsoen) 145, 192 (przystanek: Langsom) www.molenvansloten.nl codz. 10.00–16.30 (tylko z przewodnikiem, konieczna rezerwacja) N 8 EUR, U 6 i 2,5 EUR Jedyny amsterdamski młyn, który jest otwarty dla zwiedzających, znajduje się dość daleko na południe od centrum, w  dzielnicy Sloten, która do początku XX w. była osobną wioską. Spokojna i sie- lankowa atmosfera pozostała tu to dziś. Molen van Sloten to zre- konstruowany młyn z  XIX  w., po którym oprowadzają przewod- nicy, którzy opowiadają o historii konstrukcji i tłumaczą, jak działa. W  środku oglądać można audiowizualną wystawę poświęconą Rembrandt owi, a także model nazywany „Amsterdam i woda”, który pokazuje krajobraz miasta z 1630 r. Od czasu do czasu w młynie odbywają się śluby. Oudeschans 2 51, 53, 54 (przystanek: Nieuwmarkt) 312, 315, 319 (przystanek: Prins Hendrikkade) wt.–nd. 10.00–18.00 N 8 EUR, U 5 EUR TAK 60 Montelbaanstoren (wieża Montelbaan) 7 D8 Wieża wchodząca niegdyś w skład murów obronnych, które strzegły miasta od północy. Pochodzi z początku XVI w., ale jej górną część przebudowano ponad wiek później w duchu holenderskiego rene- sansu. Autorem zmian był Hendrick de Keyser, autor podobnych zmian także w  wieży 61 Munttoren – podobieństwa widać gołym okiem, bo obydwie wieże wieńczą wyróżniające się otwarte iglice. Co ciekawe, Keyser jest nawet bardziej znany jako autor innych amsterdamskich budynków – kościołów 76 Noorderkerk i  Zuiderkerk, a  także arcyważnego w  historii miasta budynku – 77 Oost-Indisch Huis, głównej kwatery Kompanii Wschodnio- indyjskiej. Muntplein 4, 9, 16, 24 (przystanek: Muntplein) 61 Munttoren (wieża Munt) 6 D6 Poruszając się w  spieszącym się tłumie na placu Muntplein, nie- trudno ominąć wzrokiem przepiękną Wieżę Monetarną, która była częścią średniowiecznej bramy wjazdowej w  miejskich murach obronnych. Teraz wskazuje drogę do zakupowej ulicy Kalverstraat. Jak sugeruje nazwa wieży, bito tu monety (choć tylko tymczasowo, w czasie francuskiej okupacji kraju w drugiej połowie XVII w.). Po wielkim pożarze przebudowano ją na początku XVII  w., dodano cztery tarcze zegara i karylion z 38 dzwonkami, które odzywają się co 15 minut. Kup książkę 102 Poleć książkę Atrakcje Amsterdamu Montelbaanstoren © peteri | Fotolia.com Munttoren Kup książkę 103 © Anibal Trejo | Shutterstock.com Poleć książkę AMSTERDAM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Amsterdam. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: