Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 007968 15930960 na godz. na dobę w sumie
Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-405-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium badań lekarskich, m.in. badania krwi, moczu, nasienia, piersi, DNA, biopsja, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, markery nowotworowe. Znajdziesz tu odpowiedź na pytania: co jest normą, a co jest już chorobą, jak rozumieć własny organizm, jak współpracować z lekarzem, jak przygotować się do badań. Przejrzysty układ, wygodny format, wydanie w pełnym kolorze z licznymi ilustracjami i zdjęciami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Normy badań laboratoryjnych Najbardziej wiarygodnym źródłem norm laboratoryjnych jest zwykle personel laboratorium, który wykonuje badania, oraz lekarz. Wynika to przede wszystkim zkorzystania zrozmaitych metod analitycznych mających różną dokładność. Poniższe dane pochodzą zliteratury medycznej isą wartościami uznawa- nymi za prawidłowe. Mogą się one zmieniać wciąży. Wszelkie wyniki badań laboratoryjnych odbiegające od niżej podanych należy niezwłocznie skonsultować zlekarzem. Pamiętajmy jednak, że każdy wynik morfologii krwi jest obarczony pewnym ryzykiem błędu. Może to być spowodowane nieprawidłowym odczytem aparatu lub pomyłką wlaboratorium. Nie wpadaj- my więc wpanikę inie doszukujmy się ciężkiej choroby np. po jednorazowym podwyższeniu OB. Nie każde bowiem odchylenie od normy jest chorobą inie każdy prawidłowy wynik morfologii krwi świadczy opełni zdrowia. Częste infekcje, apatia, wzmożone pragnienie to oznaka, że trzeba skontrolować swoje zdrowie! Nawet jeżeli nic nam nie dolega, warto robić okresowe badania laboratoryjne. Jeśli wykryjemy szybko chorobę, to leczenie będzie skuteczniejsze i tańsze! W wynikach badań odzwierciedlają się dieta, stresy i codzienna aktywność. WSTĘP Częstotliwość wybranych badań Morfologia krwi z rozmazem, OB raz w roku Badanie ogólne moczu raz w roku Poziom glukozy od 20 lat: raz w roku Poziom cholesterolu 30-40 lat: co 3-5 lat; 40-50 lat: co 2 lata; od 50 lat: raz w roku Test na krew utajoną w stolcu od 50 lat: raz w roku AspAT i AIAT od 30 lat: raz w roku Hormony tarczycy od 50 lat: raz w roku Samobadanie piersi od 20 lat: raz w miesiącu Cytologia od 20 lat: raz w roku Badanie wzroku 30-40 lat: co 3-5 lat; 40-50 lat: co 3 lata; od 50 lat: co 2 lata; osoby z cukrzycą i nad- ciśnieniem: raz w roku 1 1 Badania krwi 1. Krew Krew jest bardzo ważnym składnikiem or- ganizmu człowieka. Stanowi około 7 masy ciała, czyli u dorosłego człowieka odpowia- da to 5 litrom. Większość krwi to osocze (55 objętości). Najważniejszą funkcją krwi jest dostarczanie tlenu, hormonów, skład- ników odżywczych i enzymów do każdej komórki organizmu. Poza tym krew trans- portuje takie substancje, jak: cukry, białka, immunoglobuliny (białka odpowiadające za odporność organizmu), aminokwasy, lipoproteiny (połączenia białek i tłuszczów), trójglicerydy, witaminy, związki mineralne, zbędne produkty przemiany materii, np. CO2, mocznik i inne. Krew chroni również organizm przed wni- kaniem do organizmu chorobotwórczych mikroorganizmów. Dzięki swojej krzepli- wości bierze udział w zabliźnianiu ran. W skład krwi wchodzą: • krwinki czerwone – erytrocyty • krwinki białe – leukocyty • płytki krwi – trombocyty • osocze – płynna część krwi. Badania poszczególnych parametrów krwi ułatwiają w znaczny sposób diagnostykę bardzo wielu chorób. Do- starczają informacji o działaniu niemal wszystkich narządów organizmu. Pozwalają również na odpowiednie dobranie leków do danego schorzenia. Przygotowanie do badania krwi • Na badania krwi z reguły należy zgłosić się na czczo, w godzinach rannych (6.00-9.00). • Pacjent powinien być wypoczęty. 2 • Nie należy przyjmować leków, gdyż niektóre z nich mogą wpłynąć na wynik badania. Jeżeli zachodzi ko- nieczność przyjmowania leków, należy zgłosić ten fakt lekarzowi interpretu- jącemu wyniki. Przebieg badania Krew jest pobierana od pacjenta przez osobę do tego uprawnioną. Krew pobiera się w pozycji siedzącej, ewentualnie leżącej, je- żeli pacjent zgłosi przypadki omdleń w cza- sie poprzednich pobierań krwi. W zależno- ści od rodzaju badanego parametru pobiera się krew żylną, tętniczą lub włośniczkową. Pobieranie krwi żylnej Krew żylna jest pobierana zazwyczaj z żyły kończyny górnej w zgięciu łokciowym. Pobierający zakłada pacjentowi opaskę uciskową powyżej miejsca pobierania i prosi pacjenta o zaciśnięcie pięści w celu lepszego uwidocznienia żyły. Miejsce pobrania musi zostać odkażone. Następnie badający nakłu- wa żyłę i pobiera krew do probówki. Metody pobierania • Można pobierać krew do strzykawki. • Można wkłuć tylko igłę i podsta- wić probówkę, aby krew sama do niej ściekała. • Stosowanie probówek próżniowych; do specjalnej igły, którą wkłuwa się pacjentowi, podłączana jest próżniowa probówka, do której krew swobodnie spływa. Po pobraniu wystarczającej ilości krwi (w zależności od rodzaju i ilości badanych parametrów) pobierający wykłuwa igłę, jednocześnie przyciskając miejsce pobrania wacikiem. Pacjentowi zalecane jest mocne przyciśnięcie wacika do miejsca wkłucia i niezginanie ręki. Pobieranie krwi tętniczej Krew tętniczą pobiera się z tętnicy promieniowej lub udowej. W przypadku pobierania krwi z tętnicy promieniowej czasami potrzebne jest nacięcie skóry w celu uwidocznienia tętnicy. Wykonuje się to w znieczuleniu miejscowym. Krew tętnicza jest pobierana głównie w celu wykonania gazometrii. Pobieranie krwi włośniczkowej Krew włośniczkowa najczęściej pobierana jest z palca lub płatka usznego. Badane miejsce najpierw należy ucisnąć w celu przekrwienia. Następnie miejsce pobrania odkaża się. Po odkażeniu wykonywane jest małe nacięcie jałowym nożykiem. Wypły- wające krople krwi zbiera się do specjal- nych, cienkich kapilar. Krew włośniczkową pobiera się głównie od noworodków. Od dorosłych pobierana jest w celu wykonania badania gazometrycznego, a także oznacze- nia glukozy i elektrolitów. Badania krwi można wykonywać bez skierowania od lekarza, ale są wtedy płatne. Parametry oznaczane we krwi i interpretacja wyników Morfologia (badanie podstawowe) wiąże się z określeniem liczby krwinek białych, czerwonych, wartości hematokrytu (sto- sunku objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi) i stężenia hemoglo- biny. Wraz z morfologią często mierzy się wskaźniki oceniające krwinki czerwone. Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC) – służą przede wszystkim do transportu tlenu w organizmie, mają czerwoną barwę (dzięki barwnikowi zwanemu hemoglobiną), jest ich najwięcej spośród elementów morfo- tycznych we krwi i to właśnie one nadają jej czerwony kolor; czas przeżycia erytrocytów wynosi około 120 dni, później rozpadają się w śledzionie i wątrobie. Krwinka czerwona – erytrocyt Wartości prawidłowe i przy- czyny odchyleń od normy Liczba erytrocytów NORMA Mężczyźni 4,5 x 1012 – 6,5 x 1012 Kobiety 4,0 x 1012 – 5,5 x 1012 Poniżej normy niedokrwistości pierwotne i wtórne fizjologicznie u ko- biet w ciąży przewodnienie organizmu Powyżej normy nadkrwistości pier- wotne i wtórne odwodnienie orga- nizmu fizjologicznie w re- jonach wysokogór- skich 3 Badania krwi Średnia objętość krwinki czerwonej (MCV) NORMA 85-98 µl Poniżej normy niedokrwistości pierwotne i wtórne zaburzenia gospo- darki wodno- -elektrolitowej Powyżej normy hipotoniczne prze- wodnienie niedokrwistość megaloblastycz- na, z niedoboru witaminy B12 i/lub kwasu foliowego Średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH) NORMA 27-32 pg (1,7-2,0 fmol) Poniżej normy niedokrwistości niedobarwliwe przewodnienie Powyżej normy niedokrwistości megaloblastyczne Średnie stężenie hemoglobi- ny w krwince (MCHC) NORMA 20-24 mmol/l 4 Poniżej normy niedokrwistość z niedoboru żelaza zaburzenia gospo- darki wodno- -elektrolitowej Powyżej normy sferocytoza odwodnienie Retikulocyty Są to niedojrzałe krwinki czerwone posia- dające pozostałości jądra. Powstają z ko- mórek szpiku kostnego mających zdolność podziału. NORMA 5-15 ‰ ogólnej liczby krwinek czer- wonych lub 30000-70000/µl Poniżej normy niedokrwistości hipoplastyczne i aplastyczne nieleczone niedo- krwistości megalo- blastyczne Powyżej normy stany niedotlenienia znaczna utrata krwi zespół hemoli- tyczny w przebiegu le- czenia niedokrwi- stości z niedoboru witaminy B12 i żelaza Hematokryt (HCT, Ht) Jest to stosunek objętościowy elementów morfotycznych (erytrocytów, leukocytów)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza i interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: