Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00487 005404 19041168 na godz. na dobę w sumie
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha - książka
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha - książka
Autor: , Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3241-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu!

Excel to niezastąpione narzędzie, jeżeli musisz przetworzyć setki, tysiące, a nawet miliony danych. Od wielu lat obecny na rynku, program ten dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, ogromnym możliwościom oraz rozsądnej cenie zdobył popularność w zasadzie w każdym środowisku - począwszy od akademickiego, a skończywszy na menedżerach i prezesach. Ta książka przeznaczona jest dla tej drugiej grupy. Ciągły napływ nowych informacji w świecie biznesu sprawia, że są one trudne do ogarnięcia. Z pomocą przychodzą pulpity menedżerskie!

Dzięki tej książce dowiesz się, jak je stworzyć oraz wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury nauczysz się analizować i przedstawiać w użytecznej formie dostępne dane, korzystać z metod szybkiej prezentacji oraz automatyzować procesy raportowania i tworzyć przyciągające wzrok prezentacje. Ponadto biegle opanujesz korzystanie z tabel i wykresów przestawnych oraz tworzenie zaawansowanych komponentów do prezentacji tendencji czy oceny efektywności realizacji celów. Jest to idealna książka dla każdego menedżera tonącego w gąszczu danych!

Uporządkuj i efektownie zaprezentuj najważniejsze informacje!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Autorzy: Michael Alexander, John Walkenbach Tłumaczenie: Adam Bąk ISBN: 978-83-246-3241-1 Tytuł oryginału: Excel Dashboards and Reports (Mr. Spreadsheet s Bookshelf) Format: 172×245, stron: 410 Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu! • Co to są pulpity menedżerskie? • Jak efektownie zaprezentować najważniejsze informacje? • Jak zautomatyzować tworzenie raportów? Excel to niezastąpione narzędzie, jeżeli musisz przetworzyć setki, tysiące, a nawet miliony danych. Od wielu lat obecny na rynku, program ten dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, ogromnym możliwościom oraz rozsądnej cenie zdobył popularność w zasadzie w każdym środowisku – począwszy od akademickiego, a skończywszy na menedżerach i prezesach. Ta książka przeznaczona jest dla tej drugiej grupy. Ciągły napływ nowych informacji w świecie biznesu sprawia, że są one trudne do ogarnięcia. Z pomocą przychodzą pulpity menedżerskie! Dzięki tej książce dowiesz się, jak je stworzyć oraz wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury nauczysz się analizować i przedstawiać w użytecznej formie dostępne dane, korzystać z metod szybkiej prezentacji oraz automatyzować procesy raportowania i tworzyć przyciągające wzrok prezentacje. Ponadto biegle opanujesz korzystanie z tabel i wykresów przestawnych oraz tworzenie zaawansowanych komponentów do prezentacji tendencji czy oceny efektywności realizacji celów. Jest to idealna książka dla każdego menedżera tonącego w gąszczu danych! • Definicja pulpitów menedżerskich • Określanie wymagań użytkowników • Zasady projektowania pulpitów menedżerskich • Projektowanie modelu danych • Wykresy w programie Microsoft Excel • Wykorzystanie tabel przestawnych • Tworzenie wykresów przestawnych • Wykresy przebiegu w czasie • Inne techniki wizualizacji danych • Tworzenie komponentów do prezentacji tendencji i grupowania danych • Prezentacja efektywności realizacji celów • Wykorzystanie makr w raportach • Dodawanie interaktywnych kontrolek do pulpitu menedżerskiego • Importowanie danych z Microsoft Access • Metody bezpiecznego współdzielenia danych Uporządkuj i efektownie zaprezentuj najważniejsze informacje! Spis treħci 5 Spis treĴci O autorach ............................................................................................ 13 O redaktorze technicznym .................................................................. 15 Wprowadzenie ...................................................................................... 17 Co trzeba wiedzieü? .............................................................................................................18 Co trzeba mieü? ...................................................................................................................19 Konwencje typograficzne ....................................................................................................19 Konwencje dotyczące klawiatury ..................................................................................19 Konwencje dotyczące myszy ........................................................................................20 Co oznaczają ikony .......................................................................................................20 Ukáad ksiąĪki .......................................................................................................................21 CzĊĞü I: Od arkusza do pulpitu ......................................................................................21 CzĊĞü II: Wykresy w programie Excel — podstawy .....................................................21 CzĊĞü III: Jeszcze o tabelach i wykresach .....................................................................22 CzĊĞü IV: Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedĪerskich .........22 CzĊĞü V: Automatyzacja pulpitów menedĪerskich i raportów ......................................22 CzĊĞü VI: Kontakt ze Ğwiatem zewnĊtrznym ................................................................22 Materiaáy dodatkowe ...........................................................................................................23 Zestaw narzĊdzi dodatkowych: Power Utility Pak ..............................................................23 Kontakt z autorami ..............................................................................................................23 CzõĴã I Od arkusza do pulpitu .......................................................25 Rozdziaę 1. Pulpity menedŏerskie — wprowadzenie ............................................. 27 Pulpity menedĪerskie i raporty — definicje ........................................................................27 Raporty — definicja ......................................................................................................28 Pulpity menedĪerskie — definicja .................................................................................28 OkreĞlanie wymagaĔ uĪytkownika ......................................................................................29 Definiowanie przekazu ..................................................................................................30 OkreĞlanie odbiorców ...................................................................................................31 OkreĞlanie wskaĨników wydajnoĞci ..............................................................................31 Lista potrzebnych Ĩródeá danych ...................................................................................32 OkreĞlanie wymiarów i filtrów ......................................................................................33 DrąĪenie danych ............................................................................................................33 Harmonogram aktualizacji ............................................................................................33 Rzut oka na zasady projektowania pulpitów menedĪerskich ...............................................34 Zasada nr 1. Zachowaj prostotĊ .....................................................................................34 Ukáad i rozmieszczenie elementów ...............................................................................38 Formatowanie liczb .......................................................................................................39 Tytuáy i etykiety ............................................................................................................40 6 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha WaĪne pytania .....................................................................................................................42 Czy mój pulpit przedstawia wáaĞciwe informacje? .......................................................42 Czy wszystko na moim pulpicie jest celowe? ...............................................................42 Czy przekaz jest wystarczająco wyraĨny? .....................................................................42 Czy pulpitem da siĊ zarządzaü? .....................................................................................43 Zakres i okres ................................................................................................................43 Dokumentacja ...............................................................................................................43 Czy pulpit jest áatwy w obsáudze? .................................................................................44 PoprawnoĞü danych .......................................................................................................44 Rozdziaę 2. Projektowanie modelu danych ........................................................... 47 Tworzenie modelu danych ...................................................................................................47 Rozdzielenie warstw danych, analiz i prezentacji .........................................................48 Najlepsze wzorce modeli danych ........................................................................................52 Unikaj przechowywania zbĊdnych danych ...................................................................52 UĪywaj arkuszy do dokumentowania i tworzenia modelu danych ................................53 Przetestuj model danych przed tworzeniem komponentów ...........................................54 Funkcje Excela do wykorzystania w modelu danych ..........................................................55 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ................................................................................55 Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO ................................................................................59 Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW ....................................................................................61 Funkcja WYBIERZ .......................................................................................................63 Praca z tabelami Excela .......................................................................................................65 Konwertowanie zakresu komórek na tabelĊ programu Excel ........................................66 Konwertowanie tabeli programu Excel na zakres komórek ..........................................69 CzõĴã II Wykresy w programie Excel — podstawy .......................71 Rozdziaę 3. Wykresy w programie Excel — wprowadzenie .................................. 73 Co to jest wykres? ...............................................................................................................73 Wykresy w Excelu ...............................................................................................................74 Wykresy osadzone ........................................................................................................76 Wykresy w osobnych arkuszach ...................................................................................77 Elementy wykresu ...............................................................................................................77 Podstawy tworzenia wykresu ..............................................................................................79 Tworzenie wykresu .......................................................................................................80 Przeáączanie wierszy i kolumn ......................................................................................81 Zmiana typu wykresu ....................................................................................................83 Ukáad wykresu ..............................................................................................................83 Styl wykresu ..................................................................................................................84 Dodawanie i usuwanie elementów wykresu ..................................................................85 Formatowanie elementów wykresu ...............................................................................85 Praca z wykresami ...............................................................................................................86 Przesuwanie i zmiana rozmiarów wykresów .................................................................87 Konwertowanie wykresu osadzonego na utworzony na osobnym arkuszu ...................87 Kopiowanie wykresów ..................................................................................................88 Usuwanie wykresu ........................................................................................................88 Dodawanie elementów do wykresu ...............................................................................88 Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu ...............................................................89 Formatowanie elementów wykresu ...............................................................................89 Kopiowanie formatowania wykresu ..............................................................................89 Zmiana nazwy wykresu .................................................................................................90 Drukowanie wykresów ..................................................................................................90 Spis treħci 7 Rozdziaę 4. Typy wykresów ...................................................................................... 93 Wykres jako noĞnik informacji ............................................................................................93 Wybór typu wykresu ...........................................................................................................94 Typy wykresów w programie Excel ....................................................................................96 Wykresy kolumnowe .....................................................................................................96 Wykresy sáupkowe ........................................................................................................99 Wykresy liniowe .........................................................................................................102 Wykresy koáowe ..........................................................................................................104 Wykresy punktowe ......................................................................................................107 Wykresy warstwowe ...................................................................................................109 Wykresy pierĞcieniowe ...............................................................................................111 Wykresy radarowe ......................................................................................................113 Wykresy powierzchniowe ...........................................................................................115 Wykresy bąbelkowe ....................................................................................................116 Wykresy gieádowe .......................................................................................................117 Tworzenie wykresów záoĪonych .......................................................................................119 Tworzenie i uĪywanie szablonów wykresów ....................................................................122 Rozdziaę 5. Serie danych na wykresie .................................................................. 123 Wybór danych do wykresu ................................................................................................123 Dodawanie nowych serii do wykresu ................................................................................125 Dodawanie nowych serii przez kopiowanie zakresu ......................................................126 Dodawanie nowych serii przez rozszerzenie zaznaczonego zakresu .............................127 Dodawanie nowych serii za pomocą okna dialogowego Wybieranie Ĩródáa danych ....127 Dodawanie nowych serii za pomocą formuáy SERIE ....................................................128 Usuwanie serii z wykresu ..................................................................................................128 Zmiana zakresu danych dla serii na wykresie ....................................................................129 Zmiana serii danych za pomocą obramowania ............................................................129 Zmiana serii za pomocą okna dialogowego Wybieranie Ĩródáa danych ......................131 Zmiana serii danych za pomocą formuáy SERIE .........................................................131 Nazwy serii ........................................................................................................................132 Zmiana nazwy serii .....................................................................................................133 Usuwanie nazwy serii ..................................................................................................135 Zmiana kolejnoĞci prezentacji serii ...................................................................................135 Umieszczanie na wykresach zakresów nieprzylegających ................................................138 Serie umieszczone na osobnych arkuszach ........................................................................139 Brakujące dane ..................................................................................................................140 Serie danych: ukrywanie danych .......................................................................................142 Odáączanie serii na wykresie od zakresu danych ...............................................................143 Konwertowanie wykresu w obraz ...............................................................................144 Konwertowanie zakresu na tablicĊ ..............................................................................145 Praca z wieloma osiami .....................................................................................................146 Tworzenie pomocniczej osi wartoĞci ..........................................................................146 Tworzenie wykresu z czterema osiami ........................................................................147 Formatowanie i dostosowywanie wykresów .................................... 151 Podstawowe informacje o formatowaniu ..........................................................................151 Wybieranie elementów wykresu .................................................................................152 NajczĊĞciej uĪywane elementy wykresu .....................................................................154 Wybór metody formatowania ......................................................................................156 Dostosowywanie wypeánieĔ i krawĊdzi: zasady ogólne ....................................................159 Zakáadka Wypeánienie .................................................................................................159 Formatowanie krawĊdzi ..............................................................................................160 Rozdziaę 6. 8 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Formatowanie podáoĪa wykresów .....................................................................................162 Edycja obszaru wykresu ..............................................................................................162 Edycja obszaru kreĞlenia .............................................................................................162 Formatowanie serii ............................................................................................................164 Podstawowe formatowanie serii ..................................................................................165 Formatowanie serii za pomocą obrazków i grafiki ......................................................165 Opcje dodatkowe .........................................................................................................166 Edycja tytuáów wykresów .................................................................................................166 Dodawanie tytuáów do wykresu ..................................................................................168 Zmiana tekstu w tytule ................................................................................................169 Formatowanie tekstu w tytule .....................................................................................169 ZawartoĞü komórki jako tytuá wykresu .......................................................................169 Edycja legendy wykresu ....................................................................................................170 Dodawanie i usuwanie legendy ...................................................................................170 Przesuwanie i zmiana rozmiarów legendy ..................................................................171 Formatowanie legendy ................................................................................................172 Zmiana tekstu legendy ................................................................................................172 Usuwanie legendy .......................................................................................................173 Identyfikowanie serii bez uĪywania legendy ...............................................................173 Osie wykresu .....................................................................................................................173 OĞ wartoĞci kontra oĞ kategorii ...................................................................................174 Skala na osi wartoĞci ...................................................................................................176 OĞ daty ........................................................................................................................180 Tworzenie wieloliniowych osi kategorii .....................................................................184 Usuwanie osi ...............................................................................................................184 Formatowanie liczb na osiach .....................................................................................185 Linie siatki .........................................................................................................................185 Dodawanie i usuwanie linii siatki ................................................................................186 Etykiety danych .................................................................................................................187 Dodawanie i usuwanie etykiet danych ........................................................................187 Edytowanie etykiet danych .........................................................................................187 Problemy i ograniczenia etykiet danych ......................................................................190 Tabele danych ...................................................................................................................191 Dodawanie i usuwanie tabeli danych ..........................................................................191 Problemy i ograniczenia tabel danych .........................................................................192 CzõĴã III Jeszcze o tabelach i wykresach ....................................195 Tabele przestawne .............................................................................. 197 Rozdziaę 7. Tabele przestawne — wprowadzenie ................................................................................197 Anatomia tabel przestawnych .....................................................................................198 Tworzenie prostej tabeli przestawnej ..........................................................................199 Dostosowywanie tabel przestawnych ................................................................................207 Zmiana nazwy pól .......................................................................................................207 Formatowanie liczb .....................................................................................................208 Zmiana sposobu obliczania podsumowania ................................................................208 Pomijanie sum czĊĞciowych ........................................................................................209 Usuwanie wszystkich sum czĊĞciowych jednoczeĞnie ................................................210 Usuwanie pojedynczych sum czĊĞciowych .................................................................211 Usuwanie sum koĔcowych ..........................................................................................212 Ukrywanie i wyĞwietlanie pozycji ..............................................................................212 Ukrywanie i wyĞwietlanie pozycji bez danych ............................................................214 Sortowanie tabel przestawnych ...................................................................................216 Spis treħci 9 Filtrowanie danych ............................................................................................................217 Tworzenie list rankingowych ......................................................................................217 Tworzenie zestawieĔ miesiĊcznych, kwartalnych i rocznych .....................................221 Tworzenie zestawieĔ procentowych ............................................................................222 Tworzenie zestawieĔ przychodów narastająco ............................................................225 Tworzenie zestawieĔ miesiąc po miesiącu ..................................................................226 Rozdziaę 8. Wykresy przestawne ........................................................................... 229 Wykresy przestawne — podstawy .....................................................................................229 Tworzenie wykresu przestawnego ..............................................................................229 Przykáady wykresów przestawnych ............................................................................230 Praca z wykresami przestawnymi ......................................................................................232 Ukrywanie przycisków pól ..........................................................................................232 Przenoszenie wykresu przestawnego ...........................................................................233 Fragmentatory .............................................................................................................233 Przykáady wykresów przestawnych ...................................................................................235 Pytanie nr 1 .................................................................................................................237 Pytanie nr 2 .................................................................................................................238 Pytanie nr 3 .................................................................................................................239 Pytanie nr 4 .................................................................................................................241 Pytanie nr 5 .................................................................................................................242 Pytanie nr 6 .................................................................................................................243 Tworzenie histogramu .......................................................................................................244 Wybór wierszy do wykresu .........................................................................................246 Rozdziaę 9. Wykresy przebiegu w czasie ............................................................. 251 Wykresy przebiegu w czasie — wprowadzenie ................................................................252 Tworzenie wykresów przebiegu w czasie ..........................................................................253 Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie ...............................................................255 Zmiana rozmiarów i scalanie komórek zawierających wykresy ..................................255 Brakujące i ukryte dane ...............................................................................................256 Zmiana typu wykresu przebiegu w czasie ...................................................................257 Zmiana kolorów i linii wykresów przebiegu w czasie .................................................257 Stosowanie kolorów do podkreĞlania kluczowych danych ..........................................257 Skalowanie osi wykresów przebiegu w czasie ............................................................258 Sztuczna linia odniesienia ...........................................................................................259 OĞ daty ........................................................................................................................260 Automatyczna aktualizacja zakresów dla wykresów przebiegu w czasie ....................261 Wykresy przebiegu w czasie a dynamiczne zakresy ...................................................262 Rozdziaę 10. Inne techniki wizualizacji ................................................................... 265 Dynamiczne etykiety .........................................................................................................265 àączenie formuá z polami tekstowymi ...............................................................................267 NarzĊdzie Aparat fotograficzny .........................................................................................268 Gdzie znaleĨü Aparat fotograficzny? ..........................................................................269 NarzĊdzie Aparat fotograficzny ..................................................................................270 Ulepszanie pulpitów menedĪerskich za pomocą narzĊdzia Aparat fotograficzny .......271 Etykiety i formuáy .............................................................................................................273 Wykresy w komórkach ................................................................................................273 Ozdobne czcionki ........................................................................................................276 UĪycie symboli ............................................................................................................277 10 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha CzõĴã IV Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedŏerskich .................................................281 Rozdziaę 11. Komponenty do prezentacji tendencji ............................................. 283 Tendencje — nakazy i zakazy ...........................................................................................283 WáaĞciwy wykres dla zobrazowania tendencji ............................................................284 Punkt zero na osi pionowej .........................................................................................286 Stosowanie skali logarytmicznej .................................................................................287 Zarządzanie etykietami ...............................................................................................289 Tendencje porównawcze ...................................................................................................291 Tworzenie porównaĔ obok siebie ................................................................................291 Tworzenie porównaĔ skumulowanych ........................................................................293 Wskazywanie tendencji za pomocą osi pomocniczej ..................................................295 Zaznaczanie wybranych okresów ......................................................................................298 Formatowanie wybranych okresów .............................................................................298 Stosowanie znaczników podziaáu do zaznaczania zdarzeĔ ..........................................300 Przedstawienie prognoz ...............................................................................................300 Inne metody przedstawiania tendencji ...............................................................................302 Unikanie zbyt duĪych iloĞci danych ............................................................................302 Wygáadzanie danych ...................................................................................................302 Rozdziaę 12. Komponenty do grupowania danych .............................................. 307 Tworzenie list rankingowych ............................................................................................307 Organizowanie danych Ĩródáowych ............................................................................308 Zastosowanie tabel przestawnych do tworzenia interaktywnych widoków .................309 Zastosowanie histogramów do monitorowania relacji i czĊstoĞci wystąpieĔ ....................311 Dodawanie formuá do zgrupowanych danych .............................................................312 Dodawanie skumulowanych wartoĞci procentowych ..................................................315 Stosowanie tabel przestawnych ...................................................................................317 Zaznaczanie najwiĊkszych wartoĞci ..................................................................................319 Rozdziaę 13. Komponenty do oceny efektywnoĴci realizacji celów .................... 325 Przedstawianie oceny efektywnoĞci realizacji celów z wykorzystaniem odchylenia ........326 Ocena realizacji na podstawie danych statystycznych .......................................................327 Wykresy w ksztaácie termometru ......................................................................................328 Wykorzystanie wykresów pociskowych ............................................................................329 Tworzenie wykresów pociskowych ............................................................................329 Dodawanie danych do wykresu pociskowego .............................................................332 KoĔcowe przemyĞlenia na temat wykresów pociskowych ..........................................333 Przedstawianie zakresów oceny efektywnoĞci realizacji celów .........................................336 CzõĴã V Automatyzacja pulpitów menedŏerskich i raportów ...339 Rozdziaę 14. Uŏycie makr w raportach ................................................................... 341 Po co uĪywaü makra? ........................................................................................................341 Rejestrowanie makr — wprowadzenie ..............................................................................342 Okno dialogowe Rejestrowanie makra ........................................................................343 Rejestrowanie makr z odwoáaniami bezwzglĊdnymi ..................................................344 Rejestrowanie makr z odwoáaniami wzglĊdnymi ........................................................346 Przypisywanie makra do przycisku .............................................................................348 Uruchamianie makr w Excelu 2010 ..................................................................................349 Komunikaty bezpieczeĔstwa w Excelu .......................................................................350 Konfigurowanie zaufanych lokalizacji ........................................................................350 Spis treħci 11 Przykáady makr programu Excel .......................................................................................352 Tworzenie przycisków nawigacyjnych .......................................................................352 Dynamiczna zmiana danych w tabeli przestawnej ......................................................353 Raporty na jedno klikniĊcie .........................................................................................354 do pulpitów menedŏerskich .............................................................. 357 Formanty formularza — podstawy ....................................................................................358 Formanty formularza — gdzie je znaleĨü? ..................................................................358 Dodawanie formantów do arkusza ..............................................................................359 Stosowanie formantu Przycisk ..........................................................................................360 Stosowanie formantu Pole wyboru ....................................................................................361 Pole wyboru: wáączanie i wyáączanie serii na wykresie — przykáad ..........................363 Stosowanie formantu Przycisk opcji ...........................................................................365 Przycisk opcji: wyĞwietlanie wielu widoków na jednym wykresie — przykáad .........366 Stosowanie formantu Pole kombi ......................................................................................368 Zarządzanie wieloma tabelami przestawnymi za pomocą jednego pola kombi Rozdziaę 15. Dodawanie interaktywnych formantów — przykáad ...............................................................................................................369 Stosowanie formantu Pole listy .........................................................................................374 Pole listy: kontrolowanie wielu wykresów za pomocą jednego klikniĊcia ..................375 CzõĴã VI Kontakt ze Ĵwiatem zewnõtrznym ..................................379 Rozdziaę 16. Importowanie danych z MS Access .................................................. 381 Metoda „przeciągnij i upuĞü” ............................................................................................382 Kreator eksportu MS Access .............................................................................................383 Ikony grupy Dane zewnĊtrzne ...........................................................................................385 Microsoft Query ................................................................................................................388 Uruchamianie MS Query ............................................................................................388 Konfigurowanie poáączenia ze Ĩródáem danych ..........................................................388 Tworzenie mechanizmu pobierania danych ................................................................391 Rozdziaę 17. Wspóędzielenie danych ...................................................................... 397 Zabezpieczanie pulpitów menedĪerskich i raportów .........................................................397 Zabezpieczanie dostĊpu do skoroszytu ........................................................................397 Ograniczanie dostĊpu do okreĞlonych komórek w arkuszu .........................................400 Ochrona struktury skoroszytu .....................................................................................403 àączenie pulpitu menedĪerskiego Excela z MS PowerPointem ........................................404 Tworzenie áącza pomiĊdzy Excelem a PowerPointem ................................................404 Samodzielna aktualizacja áączy ...................................................................................405 Automatyczna aktualizacja áączy ................................................................................407 Zapisywanie pulpitów menedĪerskich w formacie PDF ....................................................409 Skorowidz ............................................................................................. 411 Rozdziaę 12. Komponenty do grupowania danych W rozdziale: „ WyĞwietlanie list rankingowych „ ĝledzenie zmian za pomocą histogramów „ Zaznaczanie najwyĪszych wartoĞci Zorganizowanie danych w logiczne grupy jest czĊsto pomocnym rozwiązaniem. Grupo- wanie pozwala skupiü siĊ na zarządzaniu zestawami informacji posiadającymi kluczowe atrybuty. I tak zamiast przeglądaü wszystkich klientów na gigantycznym zestawieniu, moĪna przejrzeü dane tych, którzy kupili tylko jeden produkt. DziĊki temu moĪna poĞwiĊciü czas i zasoby na tych klientów, którzy potencjalnie mogą kupiü wiĊcej. àatwiej moĪna wyáowiü grupy klientów wykraczających poza Ğrednią dla danej firmy. W tym rozdziale omówiono, w jaki sposób za pomocą komponentów pulpitu menedĪer- skiego tworzyü grupy danych. Tworzenie list rankingowych Kiedy patrzymy na listĊ 500 najwiĊkszych firm, zwykle ograniczamy siĊ do pierwszej dwudziestki. Byü moĪe w drugiej kolejnoĞci sprawdzamy, kto wypadá poza tĊ pierwszą dwudziestkĊ. CzymĞ niezwykáym jest chĊü sprawdzenia, kto znalazá siĊ na przykáad na miejscu 251. Dzieje siĊ tak nie dlatego, Īe nie obchodzi nas pozycja 251, ale dlatego, Īe szkoda nam czasu i energii na przebijanie siĊ przez wszystkie 500 miejsc zestawienia. Dlatego wáaĞnie przygotowuje siĊ listy rankingowe. Zagadnienie to byáo juĪ czĊĞciowo omówione przy tworzeniu list rankingowych. Odbiorcy dysponują ograniczoną iloĞcią czasu, który mogą poĞwiĊciü na zapoznawanie siĊ z deta- lami pulpitu menedĪerskiego. Przedstawienie list rankingowych pomoĪe im podjąü decy- zjĊ, gdzie powinni skupiü swoje dziaáania, uwagĊ i zasoby. 308 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich Organizowanie danych ōródęowych Lista rankingowa moĪe byü zupeánie prosta, tak jak dane wáączone do pulpitu menedĪer- skiego. Zwykle umieszczane po prawej stronie pulpitu, dane te podkreĞlają szczegóáy, które menedĪer moĪe wykorzystaü do dalszych dziaáaĔ. Na prostym pulpicie menedĪerskim widocznym na rysunku 12.1 przedstawiono informacje o dziesiĊciu najlepszych i najgor- szych przedstawicielach handlowych. Rysunek 12.1. Listy rankingowe uäatwiajñ poznanie peänego obrazu sytuacji Aby nieco urozmaiciü zestawienie, moĪna podaü bardziej rozbudowane informacje o miej- scu w rankingu, uĪywając w tym celu wykresów w komórkach czy formatowania warun- kowego (rysunek 12.2). Informacje na temat funkcji POWT i tworzenia wykresów w komórce moĪna znaleĨü w roz- dziale 10. Widoczne strzaáki to efekt zastosowania formatowania warunkowego do wartoĞci z bieĪącego miesiąca porównywanych z danymi z ubiegáego miesiąca. Wiöcej informacji na temat funkcji POWT zamieszczono w rozdziale 10. Natomiast informacje o wykresach przebiegu w czasie moĔna znaleĒè w rozdziale 9. Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 309 Rysunek 12.2. Za pomocñ funkcji POWT oraz formatowania warunkowego moĔna do list rankingowych dodaè elementy graficzne Zastosowanie tabel przestawnych do tworzenia interaktywnych widoków Czytelnicy rozdziaáu 7. wiedzą, Īe tabele przestawne to wspaniaáe narzĊdzie pomocne pod- czas tworzenia interaktywnych raportów. PoĞwiĊümy teraz chwilĊ i przeĞledĨmy proces wykorzystania takiej tabeli do utworzenia listy rankingowej. MoĔna teĔ otworzyè plik Rozdziaä 12 Przykäady.xlsx i Ĉledziè omawiane czynnoĈci. Plik moĔna pobraè z serwera FTP: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/andaex.zip. Aby wyĞwietliü dane w tabeli przestawnej, naleĪy kolejno: 1. Rozpocząü od tabeli przestawnej z danymi, które mają byü uĪyte do tworzenia list rankingowych. W omawianym przypadku w tabeli znajdą siĊ dane o handlowcach i wielkoĞci sprzedaĪy osiągniĊtej przez kaĪdego z nich (rysunek 12.3). Rysunek 12.3. Na poczñtku potrzebna jest tabela przestawna zawierajñca dane, które majñ byè filtrowane 310 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich 2. NastĊpnie kliknąü prawym klawiszem myszy nazwisko dowolnego handlowca w tabeli przestawnej i wybraü z menu Filtruj/10 pierwszych (rysunek 12.4). Rysunek 12.4. Wybieramy z menu opcjö 10 pierwszych Zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Filtr 10 pierwszych wartoĞci (Handlowiec) (rysunek 12.5). Rysunek 12.5. OkreĈlamy filtry, które majñ byè zastosowane 3. W oknie Filtr 10 pierwszych wartoĞci (Handlowiec) okreĞlamy rodzaj widoku. W tym przykáadzie chcemy wyĞwietliü 10 sprzedawców z najwyĪszymi wartoĞciami sprzedaĪy. 4. Aby zastosowaü filtr, naleĪy kliknąü OK. Od tej chwili tabela przestawna jest filtrowana w taki sposób, aby wyĞwietlaü dziesiĊciu najlepszych handlowców dla wybranego Regionu i Rynku. MoĪna zmieniü ustawienia filtrów i wybraü sprzedawców tylko dla rynku lubuskiego (rysunek 12.6). 5. Aby wyĞwietliü handlowców z najsáabszymi wynikami, skopiowaü caáą tabelĊ przestawną i wkleiü tuĪ obok. 6. NastĊpnie powtórzyü kroki od drugiego do czwartego, tyle Īe w oknie ustawieĔ filtra wybraü opcjĊ Dolne. JeĪeli wszystko siĊ uda, w efekcie bĊdziemy mieü dwie tabele podobne do tych widocznych na rysunku 12.7; w jednej wyĞwietlana bĊdzie lista dziesiĊciu najlepszych sprzedawców, a w drugiej lista dziesiĊciu najsáabszych. Za pomocą odpowiednich formuá moĪna poáączyü te tabele przestawne z danymi w warstwie analiz w naszym modelu danych. DziĊki temu równieĪ listy rankingowe wyĞwietlaü bĊdą najnowsze dane. Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 311 Rysunek 12.6. Zastosowane filtry moĔna zmieniaè na bieĔñco i wyĈwietlaè rankingi handlowców dla dowolnie wybranych regionów i rynków Rysunek 12.7. Dwie tabele: jedna z najlepszymi, druga z najsäabszymi handlowcami JeĔeli któryĈ z rekordów odpowiadajñcych filtrowi 10 pozycji dolnych lub górnych byäby powiñzany z innym rekordem, Excel wyĈwietliäby je wszystkie. Oznacza to, Ĕe moĔna mieè wyĈwietlonych wiöcej wierszy niĔ ustawienia filtra. JeĔeli wyĈwietlilibyĈmy dziesiöciu najlepszych handlowców, a jeden z nich byäby powiñzany z dodatkowym rekordem, wówczas w efekcie mielibyĈmy 11 wyĈwietlonych pozycji. Zastosowanie histogramów do monitorowania relacji i czõstoĴci wystápieě Histogram to graficzna prezentacja czĊstoĞci wystĊpowania. Informuje on, jak czĊsto pojawia siĊ okreĞlone zdarzenie czy kategoria danych. Histogram umoĪliwia wizualizacjĊ dystrybucji danego atrybutu. Przykáadowy histogram widoczny jest na rysunku 12.8. Przedstawiono na nim rozkáad sprzedaĪy w ciągu miesiąca w gronie przedstawicieli handlowych. Jak widaü, wiĊkszoĞü z nich sprzedaáa towary w przedziale od piĊciu do dwudziestu piĊciu sztuk. Kierownik sprzedaĪy bĊdzie zapewne chciaá przesunąü garb widoczny na wykresie w prawą stronĊ, tak aby wiĊcej osób sprzedawaáo wiĊkszą liczbĊ jednostek w ciągu miesiąca. MoĪe ustaliü 312 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich nastĊpujący cel dla sprzedawców: przez nastĊpne trzy miesiące wiĊkszoĞü z nich ma uzy- skaü wielkoĞü sprzedaĪy w przedziale pomiĊdzy 15 a 25 sztukami. DziĊki histogramowi moĪna na bieĪąco obserwowaü stopieĔ realizacji przyjĊtego planu. Rysunek 12.8. Histogram przedstawia rozkäad sprzedaĔy jednostek w ciñgu miesiñca w gronie przedstawicieli handlowych W tym rozdziale omówiono metody tworzenia histogramów za pomocą formuá i tabel przestawnych. Omówione tu techniki znakomicie sprawdzają siĊ w odniesieniu do modelu danych, w którym rozdzielono warstwy danych, analizy i prezentacji. Dodatkowo umoĪ- liwiają one pewną automatyzacjĊ i interaktywnoĞü, które są bardzo przydatne podczas comiesiĊcznych aktualizacji pulpitu menedĪerskiego. W rozdziale 2. omówiono metody tworzenia wydajnego modelu danych i zarzñdzania nim. Dodawanie formuę do zgrupowanych danych Na początku potrzebna jest tabela zawierająca nieprzetworzone dane. Najlepiej byáoby, gdyby zawieraáa ona unikatowe rekordy ze zliczonymi danymi, które chcemy zgrupowaü. I tak na rysunku 12.9 widoczna jest tabela zawierająca listĊ (niepowtarzalnych) nazwisk handlowców z informacją o liczbie sprzedanych towarów. Aby utworzyü histogram z for- muáami, wystarczy wykonaü poniĪszą procedurĊ: Rysunek 12.9. Zaczynamy od tabeli z nieprzetworzonymi danymi i przedziaäami 1. Przed utworzeniem histogramu naleĪy utworzyü tablicĊ z przedziaáami (rysunek 12.9). Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 313 OkreĞla ona parametry grupowania danych, które zostaną uĪyte do podzielenia danych na przedziaáy zaleĪnie od czĊstoĞci wystĊpowania. DziĊki tej tablicy Excel umieĞci wszystkich handlowców, którzy sprzedali mniej niĪ 5 jednostek, w pierwszym przedziale; tych, którzy sprzedali od 5 do 14, w drugim przedziale i tak dalej. Podczas tworzenia tabeli z przedziaäami moĔna oczywiĈcie ustawiè wäasne parametry. Dobrze jest trzymaè siö zasady, Ĕe kolejne przedziaäy powinny byè mniej wiöcej tej samej wielkoĈci. Ostatniñ wartoĈciñ w tabeli zwykle jest najwiöksza wartoĈè z zestawu danych. Dziöki temu uzyskujemy przejrzyste grupowanie, które koþczy siö na okreĈlonej liczbie, a nie na wartoĈci daleko przekraczajñcej wystöpujñce dane. 2. Utworzyü nową kolumnĊ zawierającą formuáy CZùSTOĦç. Nową kolumnĊ nazwiemy, zgodnie z rysunkiem 12.10, Formuáy CZĉSTOĝû. Rysunek 12.10. Po wprowadzeniu formuäy CZõSTOćç naleĔy jeszcze wcisnñè kombinacjö klawiszy Ctrl+Shift+Enter Funkcja Excela CZùSTOĦç oblicza, jak czĊsto wartoĞci wystĊpują w zakresie okreĞlonym w tablicy przedziaáów. 3. Zaznaczyü liczbĊ komórek równą liczbie komórek w tablicy przedziaáów. 4. Wprowadziü formuáĊ CZùSTOĦç i wcisnąü kombinacjĊ klawiszy Ctrl+Shift+Enter. Formuäa CZùSTOĦç zawiera pewne dziwactwo, które czösto zaskakuje osoby korzystajñce z niej po raz pierwszy. OtóĔ jest to formuäa tablicowa, co w tym przypadku oznacza, Ĕe zwraca wiele wartoĈci jednoczeĈnie. Aby zadziaäaäa ona prawidäowo, po jej wprowadzeniu naleĔy jeszcze uĔyè kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Enter. JeĔeli wciĈniemy tylko Enter, pojawiñ siö nieprawidäowe wyniki. Od tego momentu powinniĞmy mieü do dyspozycji tabelĊ, w której podana bĊdzie liczba handlowców z wynikami przypisanymi do kaĪdego z ustalonych wczeĞniej przedziaáów. MoĪna uĪyü jej do utworzenia wykresu, ale etykiety danych nie bĊdą zbyt czytelne. Aby uzyskaü lepszy efekt, wystarczy utworzyü prostą tabelĊ z danymi zasilającymi wykres. To bĊdzie nasz nastĊpny krok. 5. Utworzyü tabelĊ z danymi do wykresu, dziĊki czemu bĊdzie on bardziej czytelny (rysunek 12.11). Za pomocą prostej formuáy moĪna poáączyü wartoĞci z poszczególnych wierszy tablicy przedziaáów. Kolejna formuáa wstawi wartoĞci 314 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich obliczone przez formuáĊ CZùSTOĦç. Na rysunku 12.11 w pierwszym wierszu nowej tabeli moĪna zobaczyü te formuáy. Zostaáy one nastĊpnie po prostu skopiowane w dóá; w ten sposób zostaáa utworzona tabela nadająca siĊ do wykreĞlenia wykresu. Rysunek 12.11. Aby uzyskaè lepszy efekt, wystarczy utworzyè prostñ tabelö z danymi zasilajñcymi wykres 6. Korzystając z tabeli nowo utworzonej specjalnie do tego celu, moĪna wstawiü wykres kolumnowy. Efekt widoczny jest na rysunku 12.12. MoĪna Ğmiaáo wykorzystaü go jako podstawĊ do tworzenia histogramu. JeĪeli nie przeszkadzają Ci przestrzenie pomiĊdzy punktami danych, zadanie wykonane. JeĪeli jednak chcielibyĞmy poáączyü serie i zlikwidowaü przerwy miĊdzy nimi, naleĪy wykonaü nastĊpujące kroki: Rysunek 12.12. CzöĈè danych do histogramu znajduje siö na wykresie kolumnowym Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 315 7. Kliknąü prawym klawiszem myszy dowolną kolumnĊ wykresu i z menu wybraü Formatuj seriĊ danych. Zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Formatowanie serii danych. 8. W oknie dialogowym wybraü pozycjĊ Opcje serii i ustawiü wartoĞü Brak przerwy na 0 (rysunek 12.13). Rysunek 12.13. Aby usunñè przerwy miödzy kolumnami, naleĔy ustawiè SzerokoĈè przerwy na 0 Dodawanie skumulowanych wartoĴci procentowych Przydatnym rozwiązaniem moĪe byü dodanie do wykresu skumulowanej serii wartoĞci procentowych. UmoĪliwi ona przedstawienie procentowego rozkáadu punktów danych. Na rysunku 12.14 przedstawiono przykáad skumulowanej serii danych procentowych. Dla kaĪdego punktu danych na histogramie widoczna jest wartoĞü procentowa informująca, ilu (procentowo) handlowców sprzedaáo produkty w danym przedziale tablicy. I tak widaü, Īe 25 handlowców sprzedaáo 15 i mniej sztuk. Innymi sáowy, 75 sprzedawców sprze- daáo wiĊcej niĪ 15 sztuk. Przyjrzyjmy siĊ punktowi danych na wykresie, zawierającemu wartoĞü 75 na skumulo- wanej serii. Etykieta danych dla tego punktu zawiera przedziaá 35 – 45. Oznacza to, Īe 75 handlowców sprzedaáo od 0 do 45 sztuk. Oznacza to, Īe tylko 25 sprzedawców udaáo siĊ osiągnąü wynik lepszy niĪ 45 sztuk. Aby utworzyü skumulowaną procentową seriĊ danych na histogramie, naleĪy wykonaü poniĪszą procedurĊ: 316 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich Rysunek 12.14. Dla kaĔdego punktu danych na histogramie widoczna jest wartoĈè procentowa informujñca, ilu (procentowo) handlowców sprzedaäo produkty w danym przedziale tablicy 1. Po wykonaniu kroków od pierwszego do piątego i utworzeniu histogramu (co opisano nieco wczeĞniej) dodaü kolumnĊ do tabeli uĪytej do utworzenia wykresu, w której obliczany bĊdzie procent sprzedawców mieszczących siĊ w pierwszym przedziale tablicy (rysunek 12.15). Symbol dolara ($) zastosowany w formule zablokuje odwoáania podczas kopiowania jej do kolejnych komórek. Rysunek 12.15. W nowej kolumnie wprowadzamy formuäö, która obliczy procent handlowców mieszczñcych siö w pierwszym przedziale tablicy 2. Skopiowaü formuáĊ do wszystkich przedziaáów tablicy. 3. Korzystając z tabeli utworzonej specjalnie do tego celu, moĪna wstawiü wykres liniowy. Jak widaü na rysunku 12.16, wykres wymaga dodatkowego formatowania. 4. Kliknąü prawym klawiszem myszy seriĊ Liczba handlowców i wybraü z menu ZmieĔ typ wykresu. Z dostĊpnej listy wybraü wykres kolumnowy. 5. Kliknąü prawym klawiszem myszy dowolną kolumnĊ wykresu i z menu wybraü Formatuj seriĊ danych. 6. W oknie dialogowym wybraü pozycjĊ Opcje serii i ustawiü wartoĞü Brak przerwy na 0 (rysunek 12.13). 7. Kliknąü prawym klawiszem myszy seriĊ Skumulowane w i wybraü z menu Formatuj seriĊ danych. Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 317 Rysunek 12.16. Aby wykres zaczñä wyglñdaè jak histogram, potrzebne bödzie dodatkowe formatowanie 8. W oknie dialogowym Formatowanie serii danych przejĞü do zakáadki Opcje serii. W polu KreĞl seriĊ na naleĪy wybraü opcjĊ OĞ pomocnicza. 9. Kliknąü prawym klawiszem myszy seriĊ Skumulowane w i wybraü z menu Dodaj etykiety danych. W tym momencie wykres bazowy jest gotowy. Powinien wyglądaü podobnie do tego przedstawionego na rysunku 12.14. Teraz moĪna zająü siĊ juĪ formatowaniem etykiet, kolorów i tym podobnych elementów. Stosowanie tabel przestawnych Zapewne nie wszyscy wiedzieli, Īe tabele przestawne moĪna wykorzystaü jako Ĩródáo do histogramów. WáaĞnie tak. Za pomocą maáo znanej sztuczki moĪna utworzyü histogram, który bĊdzie tak interaktywny, jak wykres przestawny. Tak jak w przypadku histogramu korzystającego z formuá, pierwszym krokiem w tworzeniu histogramu z tabeli przestawnej jest utworzenie rozkáadu czĊstoĞci. Oto, jak to zrobiü: 1. Utworzyü tabelĊ przestawną i umieĞciü wartoĞci w obszarze wierszy (nie w obszarze danych). Jak widaü na rysunku 12.17, pole WielkoĞü sprzedaĪy znajduje siĊ w obszarze Etykiet wierszy. Natomiast w Obszarze wartoĞci naleĪy umieĞciü pole Handlowiec. 318 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich Rysunek 12.17. WartoĈci naleĔy umieĈciè w obszarze Etykiet wierszy, a handlowców w obszarze WartoĈci, w którym podsumowanie naleĔy ustawiè jako Licznik 2. NastĊpnie naleĪy kliknąü prawym klawiszem myszy dowolną pozycjĊ w obszarze Etykiet wierszy i z menu wybraü opcjĊ Grupuj. Zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Grupowanie (rysunek 12.18). Rysunek 12.18. Okno dialogowe Grupowanie 3. W oknie dialogowym naleĪy wprowadziü wartoĞci dla pól Początek i Koniec, a nastĊpnie ustawiü interwaá. DziĊki temu zostanie utworzony rozkáad czĊstoĞci. W przykáadzie widocznym na rysunku 12.18 ustawiono nastĊpujące wartoĞci: Początek: 5000; Koniec: 100000, a interwaá na 1000. 4. Aby potwierdziü wprowadzone ustawienia, naleĪy kliknąü OK. Tabela przestawna obliczy liczbĊ handlowców dla zdefiniowanych przedziaáów, tak jak w rozkáadzie czĊstoĞci (rysunek 12.19). Tak uzyskanych wyników moĪna uĪyü do utworzenia histogramu. Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 319 Rysunek 12.19. Efektem grupowania wartoĈci z obszaru Etykiet wierszy jest rozkäad czöstoĈci, który moĔna wykorzystaè do histogramu Oczywistą korzyĞcią páynącą ze stosowania tej techniki jest uzyskanie rozkáadu czĊstoĞci oraz histogramu, w którym moĪna interaktywnie filtrowaü dane, równieĪ w oparciu o inne wymiary, takie jak Region czy Rynek. MoĪna wiĊc sprawdziü histogram dla rynku lubu- skiego, a nastĊpnie szybko przeáączyü siĊ na rynek mazowiecki. Korzystajñc z tabeli przestawnej, moĔna do histogramu dodaè podsumowanie wyĈwietlajñce wartoĈci jako procenty sumy koþcowej. Zaznaczanie najwiõkszych wartoĴci Mimo Īe w niektórych sytuacjach wykres jest najlepszą metodą zobrazowania danych, to i tak moĪe pojawiü siĊ potrzeba przyciągniĊcia uwagi do najwyĪszych wyĞwietlonych na nim wartoĞci. Wówczas z pomocą przychodzą techniki pozwalające uwydatniü takie wartoĞci. MoĪna uĪyü Excela do okreĞlenia, które wartoĞci w zestawie danych są najwyĪsze, a nastĊpnie specjalnie je sformatowaü. Na rysunku 12.20 widoczny jest przykáad, w którym piĊü najlepszych kwartaáów zostaáo wyróĪnionych innym kolorem oraz dodatkowo nadano im etykiety. Rysunek 12.20. Piöè najlepszych kwartaäów spoĈród prezentowanych na wykresie zostaäo sformatowanych za pomocñ odmiennego koloru oraz etykiet 320 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich Sekret kryjący siĊ za tą techniką to formuáa MAX.K. Formuáa zwraca k-tą najwiĊkszą wartoĞü w zbiorze danych. Innymi sáowy, uĪytkownik mówi, gdzie i czego szukaü. Aby znaleĨü najwiĊkszą liczbĊ w zbiorze, formuáa powinna wyglądaü nastĊpująco: MAX.K ´(tablica; 1). Aby znaleĨü piątą najwiĊkszą liczbĊ, naleĪaáoby wpisaü: MAX.K(tablica; 5). Na rysunku 12.21 przedstawiono sposób dziaáania funkcji MAX.K. Rysunek 12.21. Formuäa zwraca k-tñ najwiökszñ wartoĈè w zbiorze danych Zasada jest zupeánie prosta. Aby odnaleĨü piĊü najwiĊkszych wartoĞci w danym zakresie, najpierw naleĪy odnaleĨü piątą najwiĊkszą liczbĊ (funkcja MAX.K przychodzi tu z pomocą), a nastĊpnie sprawdziü wszystkie pozostaáe liczby, aby stwierdziü, czy są wiĊksze niĪ piąta najwiĊksza. Oto, jak to zrobiü: 1. Utworzyü tabelĊ sáuĪącą jako Ĩródáo danych do wykresu, w której znajdą siĊ formuáy áączące je z nieprzetworzonymi danymi. Tabela powinna zawieraü dwie kolumny: jedną do przechowywania danych, które nie mieszczą siĊ w pierwszej piątce, i drugą, w której znajdą siĊ pozycje odpowiadające ustalonym kryteriom (rysunek 12.22). 2. W pierwszym wierszu tabeli z danymi do wykresu naleĪy wprowadziü formuáy widoczne na rysunku 12.22. Formuáa w pierwszej kolumnie (komórka F4) sprawdza, czy wartoĞci w komórce C4 są mniejsze od wyniku dziaáania formuáy MAX.K, wyszukującej piątą najwiĊkszą liczbĊ. JeĪeli tak jest, wówczas zwracana jest wartoĞü z komórki C4. W przeciwnym razie zostanie wyĞwietlony tekst BRAK. Formuáa w drugiej kolumnie dziaáa w ten sam sposób, z tym Īe gdy wartoĞü jest mniejsza od wyniku dziaáania formuáy MAX.K, wówczas zwracany jest tekst BRAK, a gdy wartoĞü jest wiĊksza, wówczas zwracana jest zawartoĞü komórki C4. Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 321 Rysunek 12.22. Tworzenie tabeli zawierajñcej formuäy umieszczajñce wartoĈci w jednej z dwóch kolumn 3. Skopiowaü formuáy do wszystkich komórek tabeli. 4. Utworzyü wykres skumulowany kolumnowy, korzystając z utworzonej tabeli. Zostaną wyĞwietlone dwie serie danych: jedna dla punktów danych mieszczących siĊ w pierwszej piątce najlepszych wyników oraz druga dla punktów poza nią (rysunek 12.23). Rysunek 12.23. Po dodaniu etykiet do najlepszych piöciu pozycji oraz wprowadzeniu drobnych zmian w formatowaniu wykres powinien wyglñdaè podobnie do tego widocznego na rysunku Na wykresie widocznym na rysunku 12.23 widoczne są — zupeánie niepotrzebne w tym przypadku — zera. Aby pozbyü siĊ ich z wykresu, naleĪy kolejno: 1. Kliknąü prawym klawiszem myszy dowolną etykietĊ danych z serii zawierającej najlepszą piątkĊ i z menu wybraü Formatuj etykiety danych. 2. W oknie dialogowym Formatowanie etykiet danych przejĞü do pozycji Liczby, a nastĊpnie z listy Kategoria wybraü Niestandardowe. 3. W polu Kod formatu naleĪy wprowadziü: # ##0;; (rysunek 12.24). 322 Czúħè IV ‹ Tworzenie zaawansowanych komponentów pulpitów menedľerskich Rysunek 12.24. Po wprowadzeniu kodu formatowania # ##0;; w kategorii Niestandardowe wszystkie zera w serii zostanñ ukryte 4. Kliknąü przyciski Dodaj i Zamknij. Po wprowadzeniu powyĪszych zmian niepotrzebne zera znikną z wykresu i bĊdzie moĪna wprowadziü kolory, etykiety i wszelkie inne potrzebne formatowanie. TĊ samą metodĊ moĪna zastosowaü, aby wyĞwietliü piĊü najniĪszych wartoĞci z zestawu danych. Jedyna róĪnica polega na tym, Īe zamiast formuáy MAX.K naleĪy zastosowaü MIN.K. Podczas gdy funkcja MAX.K zwraca najwiĊkszą k-tą wartoĞü, to funkcja MIN.K zwraca najmniejszą wartoĞü. Na rysunku 12.25 przedstawiono dziaáanie formuáy zastosowanej zgodnie z omówioną wczeĞniej techniką po to, aby odnaleĨü piĊü najmniejszych wartoĞci. Rysunek 12.25. Aby uwydatniè piöè najniĔszych wartoĈci, naleĔy zastosowaè formuäö MIN.K Rozdziađ 12. ‹ Komponenty do grupowania danych 323 Formuáa w pierwszej kolumnie (komórka F4) sprawdza, czy wartoĞci w komórce C22 są wiĊksze od wyniku dziaáania formuáy MIN.K, wyszukującej piątą najmniejszą liczbĊ. JeĪeli tak jest, wówczas zwracana jest wartoĞü z komórki C22. W przeciwnym razie zosta- nie wyĞwietlony tekst BRAK. Formuáa w drugiej kolumnie dziaáa w ten sam sposób, z tym Īe gdy wartoĞü jest mniejsza od wyniku dziaáania formuáy MIN.K, wówczas zwracany jest tekst BRAK, a gdy wartoĞü jest wiĊksza, wówczas zwracana jest zawartoĞü komórki C4. Skorowidz 3-W, Patrz wykres trójwymiarowy A aparat fotograficzny, 268, 269, 270, 271, 272, 335 arkusz, 74, 349, 352 nazwa, 132 C cykl koniunkturalny, Patrz dane wygáadzanie czcionka, 38, 39, 162, 169, 275, 276 D dane ciągáe, 102 drąĪenie, 33, 44, 197 etykieta, Patrz etykieta danych filtrowanie, 62, 66, 229, 233, 234, 249, 388 grupa, 221, 307 grupowanie, 51 ignorowanie, 140 importowanie, 381, 382, 384, 385, 386, 388, 405 integracja, 52 interpolacja, 140, 142 mapa modelu, 43, 54 model, 43, 47, 52, 54, 55, 57, 58, 74, 197, 203, 274, 312 nieprzetworzone, 33 orientacja, 82 poprawnoĞü, 58 prezentacja graficzna, 28, 29 seria, 37, 38, 74, 75, 78, 80, 83, 85, 95, 96, 100, 111, 115, 116, 120, 123, 124, 160, 252 dodawanie, 126, 127, 128, 139 etykieta, 123, Patrz etykieta serii formatowanie, 164, 165, 166 kolejnoĞü, 136 limit, 124 nazwa, 125, 127, 132, 133, 135 odáączanie, 143, 145, 146 usuwanie, 128 zakresy nieprzylegające, 138, 139 zakresy w osobnych arkuszach, 139 zmiana zakresu, 129, 130, 131 sortowanie, 51, 66 Ğrednia ruchoma, 304 tabelaryczne, 50 ukrywanie, 142 wahania, Patrz dane wygáadzanie warstwa, 48, 51 wewnĊtrzna spójnoĞü, 45 wiarygodnoĞü, 44 wizualizacja, 34, 251, 265, 274, 329 wygáadzanie, 302, 303, 304 zakres, 43, 44, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 81 Ĩródáowe, 30, 32, 34, 47, 51, 65, 67, 125, 127, 131, 134, 136, 139, 164, 172, 192, 197, 198, 200, 203, 206, 212, 215, 221, 253, 255, 270, 308, 317, 320, 381 data utworzenia, 41, 43 dese
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: