Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 003485 18771631 na godz. na dobę w sumie
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II - książka
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8241-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu!

Jeżeli masz przed sobą setki, a może tysiące lub miliony danych, z których chcesz wyciągnąć celne wnioski, potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci to ogarnąć. Mowa oczywiście o Excelu. Nieważne, kim jesteś - studentem, księgowym, menedżerem czy prezesem - na 100% docenisz drzemiący w nim potencjał!

Dzięki tej książce dowiesz się, jak wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury nauczysz się błyskawicznie przygotowywać raporty oraz prezentacje. Przekonasz się, że tabele przestawne wcale nie muszą być takie straszne, oraz zobaczysz najlepsze techniki prezentacji tendencji czy oceny efektywności w realizacji celów. Kolejne wydanie książki zostało zaktualizowane, ulepszone i rozszerzone o mnóstwo nowych, przydatnych wiadomości. Dowiesz się, jak importować dane z bazy SQL Server oraz jak wykorzystać możliwości dodatku Power View. Książka ta jest idealną pozycją dla tonących w gąszczu danych!

Dzięki tej książce:

Uratuj się z morza danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Excel Dashboards and Reports, 2nd Edition Tłumaczenie: Adam Bąk ISBN: 978-83-246-8241-6 Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo, are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/andae2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/andae2.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:292)ci O autorach ............................................................................................ 12 Wprowadzenie ...................................................................................... 13 Co trzeba wiedzie(cid:252)? .............................................................................................................14 Co trzeba mie(cid:252)? ...................................................................................................................15 Konwencje typograficzne ....................................................................................................15 Konwencje dotycz(cid:261)ce klawiatury ..................................................................................15 Konwencje dotycz(cid:261)ce myszy ........................................................................................16 Co oznaczaj(cid:261) ikony .......................................................................................................16 Uk(cid:225)ad ksi(cid:261)(cid:298)ki .......................................................................................................................17 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) I: Podstawowe informacje na temat pulpitów mened(cid:298)erskich ............................17 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) II: Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:298)erskich .......................................17 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) III: Pulpity mened(cid:298)erskie — zagadnienia zaawansowane ..................................17 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) IV: Tabele przestawne a pulpity mened(cid:298)erskie ...................................................18 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) V: Kontakt ze (cid:286)wiatem zewn(cid:266)trznym .................................................................18 Materia(cid:225)y dodatkowe ...........................................................................................................18 Zestaw narz(cid:266)dzi dodatkowych: Power Utility Pak ..............................................................18 Kontakt z autorami ..............................................................................................................19 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) I Podstawowe informacje na temat pulpitów mened(cid:304)erskich ...................................21 Rozdzia(cid:227) 1. Pulpity mened(cid:304)erskie — wprowadzenie ............................................. 23 Pulpity mened(cid:298)erskie i raporty — definicje ........................................................................23 Raporty — definicja ......................................................................................................24 Pulpity mened(cid:298)erskie — definicja .................................................................................24 Okre(cid:286)lanie wymaga(cid:276) u(cid:298)ytkownika ......................................................................................25 Definiowanie przekazu ..................................................................................................26 Okre(cid:286)lanie odbiorców ...................................................................................................26 Okre(cid:286)lanie wska(cid:296)ników wydajno(cid:286)ci ..............................................................................27 Lista potrzebnych (cid:296)róde(cid:225) danych ...................................................................................28 Okre(cid:286)lanie wymiarów i filtrów ......................................................................................29 Dr(cid:261)(cid:298)enie danych ............................................................................................................29 Harmonogram aktualizacji ............................................................................................29 Rzut oka na zasady projektowania pulpitów mened(cid:298)erskich ...............................................30 Zasada nr 1. Zachowaj prostot(cid:266) .....................................................................................30 Uk(cid:225)ad i rozmieszczenie elementów ...............................................................................34 Formatowanie liczb .......................................................................................................35 Tytu(cid:225)y i etykiety ............................................................................................................36 Wa(cid:298)ne pytania .....................................................................................................................36 Czy mój pulpit przedstawia w(cid:225)a(cid:286)ciwe informacje? .......................................................36 Poleć książkęKup książkę 6 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Czy wszystko na moim pulpicie jest celowe? ...............................................................36 Czy przekaz jest wystarczaj(cid:261)co wyra(cid:296)ny? .....................................................................37 Czy pulpitem da si(cid:266) zarz(cid:261)dza(cid:252)? .....................................................................................37 Zakres i okres ................................................................................................................37 Dokumentacja ...............................................................................................................38 Czy pulpit jest (cid:225)atwy w obs(cid:225)udze? .................................................................................38 Poprawno(cid:286)(cid:252) danych .......................................................................................................39 Rozdzia(cid:227) 2. Najlepsze rozwi(cid:264)zania w projektowaniu tabel .................................. 41 Zasady projektowania tabel .................................................................................................42 Oszcz(cid:266)dne u(cid:298)ywanie kolorów .......................................................................................42 Zmniejszanie wyrazisto(cid:286)ci obramowa(cid:276) .........................................................................43 W(cid:225)a(cid:286)ciwe formatowanie liczb .......................................................................................45 Pokonaj ch(cid:266)(cid:252) korzystania z etykiet i nag(cid:225)ówków ..........................................................47 Ulepszanie raportów za pomoc(cid:261) formatowania liczb ..........................................................48 Podstawowe formatowanie liczb ...................................................................................49 Formatowanie du(cid:298)ych liczb (wy(cid:286)wietlanie w tysi(cid:261)cach i milionach) ............................51 Formatowanie komórek zawieraj(cid:261)cych zera .................................................................52 Formatowanie za pomoc(cid:261) kolorów ...............................................................................53 Formatowanie dat i czasu ..............................................................................................54 Niestandardowe formatowanie liczb z u(cid:298)yciem warunków ..........................................55 Rozdzia(cid:227) 3. Wykresy przebiegu w czasie ............................................................... 57 Wykresy przebiegu w czasie — zasady dzia(cid:225)ania ...............................................................57 Stosowanie wykresów przebiegu w czasie ..........................................................................58 Tworzenie wykresów przebiegu w czasie ............................................................................60 Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie .................................................................62 Zmiana rozmiarów i scalanie komórek zawieraj(cid:261)cych wykresy ....................................62 Brakuj(cid:261)ce i ukryte dane .................................................................................................63 Zmiana typu wykresu przebiegu w czasie .....................................................................64 Zmiana kolorów i linii wykresów przebiegu w czasie ...................................................64 Stosowanie kolorów do podkre(cid:286)lania kluczowych danych ............................................64 Skalowanie osi wykresów przebiegu w czasie ..............................................................65 Sztuczna linia odniesienia .............................................................................................65 O(cid:286) daty ..........................................................................................................................67 Automatyczna aktualizacja zakresów dla wykresów przebiegu w czasie ......................68 Inne techniki wizualizacji ..................................................................... 69 Ulepszanie raportów za pomoc(cid:261) formatowania warunkowego ............................................69 Stosowanie formatowania warunkowego ......................................................................69 Regu(cid:225)y wyró(cid:298)niania komórek .......................................................................................70 Regu(cid:225)y pierwszych/ostatnich .........................................................................................72 Paski danych .................................................................................................................74 Skale kolorów ...............................................................................................................76 Zestawy ikon .................................................................................................................77 Tworzenie w(cid:225)asnych regu(cid:225) formatowania ......................................................................77 Wy(cid:286)wietlanie ikony tylko jednego rodzaju ...................................................................81 Wy(cid:286)wietlanie pasków danych i ikon w osobnych komórkach ......................................83 Ilustrowanie trendów za pomoc(cid:261) zestawu ikon .............................................................85 Ulepszanie raportów za pomoc(cid:261) symboli ............................................................................86 Narz(cid:266)dzie Aparat fotograficzny ...........................................................................................89 Gdzie znale(cid:296)(cid:252) Aparat fotograficzny? ............................................................................89 Narz(cid:266)dzie Aparat fotograficzny ....................................................................................90 Ulepszanie pulpitów mened(cid:298)erskich za pomoc(cid:261) narz(cid:266)dzia Aparat fotograficzny .........92 Rozdzia(cid:227) 4. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:292)ci 7 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich .....95 Rozdzia(cid:227) 5. Wykresy dla niewtajemniczonych ...................................................... 97 Co to jest wykres? ...............................................................................................................97 Wykresy w Excelu ...............................................................................................................98 Wykresy osadzone ......................................................................................................100 Wykresy w osobnych arkuszach .................................................................................101 Elementy wykresu .............................................................................................................101 Podstawy tworzenia wykresu ............................................................................................104 Tworzenie wykresu .....................................................................................................104 Prze(cid:225)(cid:261)czanie wierszy i kolumn ....................................................................................105 Zmiana typu wykresu ..................................................................................................106 Style wykresu ..............................................................................................................106 Styl wykresu ................................................................................................................107 Dodawanie i usuwanie elementów wykresu ................................................................108 Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu .............................................................108 Formatowanie elementów wykresu .............................................................................109 Praca z wykresami .............................................................................................................110 Przesuwanie i zmiana rozmiarów wykresów ...............................................................110 Konwertowanie wykresu osadzonego na utworzony na osobnym arkuszu .................111 Kopiowanie wykresów ................................................................................................111 Usuwanie wykresu ......................................................................................................112 Kopiowanie formatowania wykresu ............................................................................112 Zmiana nazwy wykresu ...............................................................................................112 Drukowanie wykresów ................................................................................................113 Rozdzia(cid:227) 6. Serie danych na wykresie .................................................................. 115 Wybór danych do wykresu ................................................................................................115 Dodawanie nowych serii do wykresu ................................................................................117 Dodawanie nowych serii przez kopiowanie zakresu ...................................................118 Dodawanie nowych serii przez rozszerzenie zaznaczonego zakresu ...........................119 Dodawanie nowych serii za pomoc(cid:261) okna dialogowego Wybieranie (cid:296)ród(cid:225)a danych ...119 Dodawanie nowych serii za pomoc(cid:261) formu(cid:225)y SERIE ..................................................120 Usuwanie serii z wykresu ..................................................................................................120 Zmiana zakresu danych dla serii na wykresie ....................................................................121 Zmiana serii danych za pomoc(cid:261) obramowania ............................................................121 Zmiana serii za pomoc(cid:261) okna dialogowego Wybieranie (cid:296)ród(cid:225)a danych ......................122 Zmiana serii danych za pomoc(cid:261) formu(cid:225)y SERIE .........................................................123 Nazwy serii ........................................................................................................................124 Zmiana nazwy serii .....................................................................................................126 Usuwanie nazwy serii ..................................................................................................127 Zmiana kolejno(cid:286)ci prezentacji serii ...................................................................................127 Umieszczanie na wykresach zakresów nieprzylegaj(cid:261)cych ................................................128 Serie umieszczone na osobnych arkuszach ........................................................................129 Brakuj(cid:261)ce dane ..................................................................................................................130 Serie danych: ukrywanie danych .......................................................................................132 Od(cid:225)(cid:261)czanie serii na wykresie od zakresu danych ...............................................................133 Konwertowanie wykresu w obraz ...............................................................................133 Konwertowanie zakresu na tablic(cid:266) ..............................................................................134 Praca z wieloma osiami .....................................................................................................136 Tworzenie pomocniczej osi warto(cid:286)ci ..........................................................................136 Tworzenie wykresu z czterema osiami ........................................................................137 Poleć książkęKup książkę 8 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Rozdzia(cid:227) 7. Formatowanie i dostosowywanie wykresów .................................... 139 Podstawowe informacje o formatowaniu ..........................................................................139 Wybieranie elementów wykresu .................................................................................140 Najcz(cid:266)(cid:286)ciej u(cid:298)ywane elementy wykresu .....................................................................141 Wybór metody formatowania ......................................................................................143 Dostosowywanie wype(cid:225)nie(cid:276) i kraw(cid:266)dzi: zasady ogólne ....................................................146 Zak(cid:225)adka Wype(cid:225)nienie .................................................................................................146 Formatowanie kraw(cid:266)dzi ..............................................................................................147 Formatowanie pod(cid:225)o(cid:298)a wykresów .....................................................................................149 Edycja obszaru wykresu ..............................................................................................149 Edycja obszaru kre(cid:286)lenia .............................................................................................149 Formatowanie serii ............................................................................................................151 Podstawowe formatowanie serii ..................................................................................152 Formatowanie serii za pomoc(cid:261) obrazków i grafiki ......................................................152 Opcje dodatkowe .........................................................................................................153 Edycja tytu(cid:225)ów wykresów .................................................................................................153 Dodawanie tytu(cid:225)ów do wykresu ..................................................................................155 Zmiana tekstu w tytule ................................................................................................156 Formatowanie tekstu w tytule .....................................................................................156 Zawarto(cid:286)(cid:252) komórki jako tytu(cid:225) wykresu .......................................................................156 Edycja legendy wykresu ....................................................................................................157 Dodawanie i usuwanie legendy ...................................................................................157 Przesuwanie i zmiana rozmiarów legendy ..................................................................159 Formatowanie legendy ................................................................................................159 Zmiana tekstu legendy ................................................................................................159 Usuwanie legendy .......................................................................................................160 Identyfikowanie serii bez u(cid:298)ywania legendy ...............................................................160 Osie wykresu .....................................................................................................................160 O(cid:286) warto(cid:286)ci kontra o(cid:286) kategorii ...................................................................................161 Skala na osi warto(cid:286)ci ...................................................................................................163 O(cid:286) daty ........................................................................................................................168 Tworzenie wieloliniowych osi kategorii .....................................................................170 Usuwanie osi ...............................................................................................................170 Formatowanie liczb na osiach .....................................................................................171 Linie siatki .........................................................................................................................172 Dodawanie i usuwanie linii siatki ................................................................................172 Etykiety danych .................................................................................................................173 Dodawanie i usuwanie etykiet danych ........................................................................173 Edytowanie etykiet danych .........................................................................................173 Problemy i ograniczenia etykiet danych ......................................................................175 Tabele danych ...................................................................................................................177 Dodawanie i usuwanie tabeli danych ..........................................................................178 Problemy i ograniczenia tabel danych .........................................................................178 Rozdzia(cid:227) 8. Komponenty do prezentacji trendów ............................................... 179 Tendencje — nakazy i zakazy ...........................................................................................179 W(cid:225)a(cid:286)ciwy wykres dla zobrazowania tendencji ............................................................180 Punkt zero na osi pionowej .........................................................................................181 Stosowanie skali logarytmicznej .................................................................................183 Zarz(cid:261)dzanie etykietami ...............................................................................................185 Tendencje porównawcze ...................................................................................................187 Tworzenie porówna(cid:276) obok siebie ................................................................................187 Tworzenie porówna(cid:276) skumulowanych ........................................................................189 Wskazywanie tendencji za pomoc(cid:261) osi pomocniczej ..................................................191 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:292)ci 9 Zaznaczanie wybranych okresów ......................................................................................193 Formatowanie wybranych okresów .............................................................................193 Stosowanie znaczników podzia(cid:225)u do zaznaczania zdarze(cid:276) ..........................................194 Przedstawienie prognoz ...............................................................................................195 Inne metody przedstawiania tendencji ...............................................................................196 Unikanie zbyt du(cid:298)ych ilo(cid:286)ci danych ............................................................................196 Wyg(cid:225)adzanie danych ...................................................................................................197 Rozdzia(cid:227) 9. Komponenty do grupowania danych .............................................. 201 Tworzenie list rankingowych ............................................................................................201 Organizowanie danych (cid:296)ród(cid:225)owych ............................................................................202 Zastosowanie tabel przestawnych do tworzenia zestawie(cid:276) .........................................203 Zastosowanie histogramów do monitorowania relacji i cz(cid:266)sto(cid:286)ci wyst(cid:261)pie(cid:276) ....................205 Dodawanie formu(cid:225) do zgrupowanych danych .............................................................206 Dodawanie skumulowanych warto(cid:286)ci procentowych ..................................................209 Tworzenie histogramów za pomoc(cid:261) tabel przestawnych .............................................211 Zaznaczanie najwi(cid:266)kszych warto(cid:286)ci ..................................................................................212 Rozdzia(cid:227) 10. Komponenty do oceny efektywno(cid:292)ci realizacji celów ................... 217 Przedstawianie oceny efektywno(cid:286)ci realizacji celów z wykorzystaniem odchylenia ........218 Ocena realizacji na podstawie danych statystycznych .......................................................219 Wykresy w kszta(cid:225)cie termometru ......................................................................................220 Wykorzystanie wykresów pociskowych ............................................................................221 Tworzenie wykresów pociskowych ............................................................................222 Dodawanie danych do wykresu pociskowego .............................................................225 Ko(cid:276)cowe przemy(cid:286)lenia na temat wykresów pociskowych ..........................................226 Przedstawianie zakresów oceny efektywno(cid:286)ci realizacji celów .........................................228 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) III Pulpity mened(cid:304)erskie — zagadnienia zaawansowane ...231 Rozdzia(cid:227) 11. Projektowanie modelu danych ......................................................... 233 Tworzenie modelu danych .................................................................................................233 Rozdzielenie warstw danych, analiz i prezentacji .......................................................234 Najlepsze wzorce modeli danych ......................................................................................238 Unikaj przechowywania zb(cid:266)dnych danych .................................................................238 U(cid:298)ywaj arkuszy do dokumentowania i tworzenia modelu danych ..............................239 Przetestuj model danych przed tworzeniem komponentów .........................................240 Funkcje Excela do wykorzystania w modelu danych ........................................................241 Tablice — informacje ..................................................................................................241 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ..............................................................................242 Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO ..............................................................................245 Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW ..................................................................................247 Funkcja WYBIERZ .....................................................................................................249 Praca z tabelami Excela .....................................................................................................252 Konwertowanie zakresu komórek na tabel(cid:266) programu Excel ......................................253 Konwertowanie tabeli programu Excel na zakres komórek ........................................255 Rozdzia(cid:227) 12. Dodawanie interaktywnych formantów do pulpitów mened(cid:304)erskich .............................................................. 257 Kontrolki formularza — podstawy ....................................................................................258 Kontrolki formularza — gdzie je znale(cid:296)(cid:252)? ..................................................................258 Dodawanie kontrolek do arkusza ................................................................................260 Stosowanie kontrolki Przycisk ..........................................................................................261 Stosowanie kontrolki Pole wyboru ....................................................................................261 Pole wyboru: w(cid:225)(cid:261)czanie i wy(cid:225)(cid:261)czanie serii na wykresie — przyk(cid:225)ad ..........................263 Poleć książkęKup książkę 10 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Stosowanie formantu Przycisk opcji .................................................................................266 Przycisk opcji: wy(cid:286)wietlanie wielu widoków na jednym wykresie — przyk(cid:225)ad .........267 Stosowanie formantu Pole kombi ......................................................................................269 Zmiana danych na wykresie za pomoc(cid:261) listy rozwijanej — przyk(cid:225)ad u(cid:298)ycia pola kombi ..270 Stosowanie formantu Pole listy .........................................................................................272 Pole listy: kontrolowanie wielu wykresów za pomoc(cid:261) jednego klikni(cid:266)cia ..................273 Rozdzia(cid:227) 13. U(cid:304)ycie makr w raportach ................................................................... 277 Po co u(cid:298)ywa(cid:252) makra? ........................................................................................................277 Jak zarejestrowa(cid:252) swoje pierwsze makro ..........................................................................278 Uruchamianie makra ...................................................................................................281 Przypisywanie makra do przycisku .............................................................................283 Uruchamianie makr w Excelu 2013 ..................................................................................284 Komunikaty bezpiecze(cid:276)stwa w Excelu .......................................................................284 Konfigurowanie zaufanych lokalizacji ........................................................................285 Przyk(cid:225)ady makr programu Excel .......................................................................................286 Tworzenie przycisków nawigacyjnych .......................................................................286 Dynamiczna zmiana danych w tabeli przestawnej ......................................................287 Raporty na jedno klikni(cid:266)cie .........................................................................................288 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) IV Tabele przestawne a pulpity mened(cid:304)erskie ..................291 Rozdzia(cid:227) 14. Tabele przestawne .............................................................................. 293 Tabele przestawne — wprowadzenie ................................................................................293 Anatomia tabel przestawnych .....................................................................................294 Tworzenie prostej tabeli przestawnej ..........................................................................296 Dostosowywanie tabel przestawnych ................................................................................303 Zmiana uk(cid:225)adu tabeli przestawnej ...............................................................................303 Zmiana nazwy pól .......................................................................................................304 Formatowanie liczb .....................................................................................................305 Zmiana sposobu obliczania podsumowania ................................................................306 Pomijanie sum cz(cid:266)(cid:286)ciowych ........................................................................................307 Usuwanie wszystkich sum cz(cid:266)(cid:286)ciowych jednocze(cid:286)nie ................................................307 Usuwanie pojedynczych sum cz(cid:266)(cid:286)ciowych .................................................................308 Usuwanie sum ko(cid:276)cowych ..........................................................................................309 Ukrywanie i wy(cid:286)wietlanie pozycji ..............................................................................309 Ukrywanie i wy(cid:286)wietlanie pozycji bez danych ............................................................311 Sortowanie tabel przestawnych ...................................................................................313 Filtrowanie danych ............................................................................................................314 Tworzenie list rankingowych ......................................................................................314 Tworzenie zestawie(cid:276) miesi(cid:266)cznych, kwartalnych i rocznych .....................................318 Tworzenie zestawie(cid:276) procentowych ............................................................................320 Tworzenie zestawie(cid:276) przychodów narastaj(cid:261)co ............................................................321 Tworzenie zestawie(cid:276) miesi(cid:266)cznych .............................................................................322 Rozdzia(cid:227) 15. Zastosowanie wykresów przestawnych ............................................ 325 Wprowadzenie do wykresów przestawnych ......................................................................325 Tworzenie wykresu przestawnego ..............................................................................326 Zale(cid:298)no(cid:286)ci pomi(cid:266)dzy wykresami przestawnymi a tabelami przestawnymi .................328 Ograniczenia wykresów przestawnych .......................................................................330 Stosowanie formatowania warunkowego w tabelach przestawnych ...........................330 Dostosowywanie formatowania warunkowego ...........................................................333 Alternatywy dla wykresów przestawnych .........................................................................338 Roz(cid:225)(cid:261)czanie wykresu i tabeli przestawnej ...................................................................338 Tworzenie samodzielnych wykresów po(cid:225)(cid:261)czonych z tabel(cid:261) przestawn(cid:261) .....................340 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:292)ci 11 Rozdzia(cid:227) 16. Fragmentatory ..................................................................................... 343 Fragmentatory — podstawowe informacje ........................................................................343 Tworzenie standardowego fragmentatora ..........................................................................345 Formatowanie fragmentatorów ...................................................................................347 Kontrolowanie wielu tabel przestawnych ....................................................................350 Tworzenie fragmentatora osi czasu ...................................................................................350 Wykorzystanie fragmentatorów jako formantów formularza ............................................353 Rozdzia(cid:227) 17. Wykorzystanie wewn(cid:269)trznego modelu danych i dodatek Power View ........................................................................ 357 Wewn(cid:266)trzny model danych — zasady dzia(cid:225)ania ...............................................................358 Tworzenie pierwszego w(cid:225)asnego modelu danych .......................................................358 Wykorzystywanie modelu danych do tworzenia tabel przestawnych ..........................362 Zewn(cid:266)trzne (cid:296)ród(cid:225)a w wewn(cid:266)trznym modelu danych ...................................................364 Tworzenie pulpitów mened(cid:298)erskich z wykorzystaniem Power View ................................367 Tworzenie wykresów Power View i praca z nimi .......................................................369 Wizualizacja danych na mapach Power View .............................................................373 Zmiana wygl(cid:261)du pulpitów mened(cid:298)erskich Power View .............................................376 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) V Kontakt ze (cid:292)wiatem zewn(cid:269)trznym ..................................377 Rozdzia(cid:227) 18. W(cid:227)(cid:264)czanie danych zewn(cid:269)trznych do raportów Excela .................. 379 Importowanie danych z Microsoft Accessa .......................................................................380 Metoda „przeci(cid:261)gnij i upu(cid:286)(cid:252)” ......................................................................................380 Kreator eksportu MS Access .............................................................................................381 Ikony grupy Dane zewn(cid:266)trzne .....................................................................................382 Importowanie danych z SQL Server ..................................................................................386 Przekazywanie w(cid:225)asnych instrukcji j(cid:266)zyka SQL do zewn(cid:266)trznej bazy danych .................388 Samodzielna edycja instrukcji j(cid:266)zyka SQL .................................................................389 Wykonywanie procedur sk(cid:225)adowanych z poziomu Excela ..........................................389 Tworzenie dynamicznych po(cid:225)(cid:261)cze(cid:276) za pomoc(cid:261) VBA .................................................390 Rozdzia(cid:227) 19. Wspó(cid:227)dzielenie danych ...................................................................... 393 Zabezpieczanie pulpitów mened(cid:298)erskich i raportów .........................................................393 Zabezpieczanie dost(cid:266)pu do skoroszytu ........................................................................393 Ograniczanie dost(cid:266)pu do okre(cid:286)lonych komórek w arkuszu .........................................396 Ochrona struktury skoroszytu .....................................................................................399 (cid:224)(cid:261)czenie pulpitu mened(cid:298)erskiego Excela z MS PowerPointem ........................................400 Tworzenie (cid:225)(cid:261)cza pomi(cid:266)dzy Excelem a PowerPointem ................................................400 Samodzielna aktualizacja (cid:225)(cid:261)czy ...................................................................................402 Automatyczna aktualizacja (cid:225)(cid:261)czy ................................................................................403 Zapisywanie pulpitów mened(cid:298)erskich w formacie PDF ....................................................404 Udost(cid:266)pnianie pulpitów mened(cid:298)erskich za pomoc(cid:261) SkyDrive ..........................................406 Ograniczenia dotycz(cid:261)ce publikowania w sieci ..................................................................408 Skorowidz ............................................................................................. 411 Poleć książkęKup książkę 96 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 5. Wykresy dla niewtajemniczonych W tym rozdziale: (cid:132) Co to jest wykres? (cid:132) Wykresy w Excelu (cid:132) Wykresy zagnie(cid:298)d(cid:298)one i wykresy w arkuszach (cid:132) Elementy wykresu (cid:132) Podstawy tworzenia wykresu (cid:132) Praca z wykresami (cid:297)adne inne narz(cid:266)dzie nie kojarzy si(cid:266) tak bardzo z pulpitami mened(cid:298)erskimi i raportami, jak wykres. Wykresy umo(cid:298)liwiaj(cid:261) graficzne przedstawienie warto(cid:286)ci liczbowych; ca(cid:225)o- (cid:286)ciowy ogl(cid:261)d relacji pomi(cid:266)dzy ró(cid:298)nymi danymi; wskazanie ró(cid:298)nic oraz obserwacj(cid:266) tren- dów biznesowych. Tylko kilka innych mechanizmów pozwala na przekazywanie danych szybciej ni(cid:298) wykres, który mo(cid:298)e by(cid:252) kluczowym sk(cid:225)adnikiem pulpitu mened(cid:298)erskiego. Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) u(cid:298)ytkowników, my(cid:286)l(cid:261)c o programach takich jak Excel, ma przed oczyma nieprzeliczone wiersze i kolumny wype(cid:225)nione danymi. Ale kiedy trzeba przedstawi(cid:252) dane wizualnie, w formie wykresu, Excel potrafi pokaza(cid:252) lwi pazur. W tym rozdziale prezen- tujemy przegl(cid:261)d mo(cid:298)liwo(cid:286)ci programu w zakresie obs(cid:225)ugi wykresów; powiemy te(cid:298), jak utworzy(cid:252) i dostosowa(cid:252) wykres za pomoc(cid:261) Excela. Co to jest wykres? Zacznijmy od podstaw. Wykres to graficzne przedstawienie warto(cid:286)ci liczbowych. Wykres (znany te(cid:298) jako graf) jest integraln(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) arkuszy kalkulacyjnych od czasów Lotusa 1-2-3. Ówczesne wykresy, wed(cid:225)ug dzisiejszych standardów, by(cid:225)y zupe(cid:225)nie surowe. Ale z up(cid:225)ywem lat ich jako(cid:286)(cid:252) oraz elastyczno(cid:286)(cid:252) uleg(cid:225)y wyra(cid:296)nej poprawie. Przekonasz si(cid:266), (cid:298)e Excel oferuje narz(cid:266)dzia do tworzenia szerokiego zakresu wysoce konfigurowalnych wykresów, które pomog(cid:261) efektywnie przekazywa(cid:252) Twój komunikat. Poleć książkęKup książkę 98 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II (cid:139) Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich Wy(cid:286)wietlanie danych na dobrze zaplanowanym wykresie uczyni Twoje liczby du(cid:298)o bar- dziej zrozumia(cid:225)ymi. Poniewa(cid:298) wykresy przedstawiaj(cid:261) grafik(cid:266), s(cid:261) szczególnie u(cid:298)yteczne do podsumowywania serii danych i ich wzajemnych wp(cid:225)ywów. Utworzenie wykresu cz(cid:266)sto pomaga dostrzec trendy czy wzorce, które w przeciwnym razie mog(cid:225)yby zosta(cid:252) niezauwa(cid:298)one. Na rysunku 5.1 przedstawiono arkusz zawieraj(cid:261)cy prosty wykres kolumnowy ilustruj(cid:261)cy wielko(cid:286)(cid:252) sprzeda(cid:298)y w poszczególnych miesi(cid:261)cach. Na wykresie wyra(cid:296)nie wida(cid:252), (cid:298)e sprzeda(cid:298) spad(cid:225)a w okresie letnim (od czerwca do sierpnia), by stale rosn(cid:261)(cid:252) w ostatnich czterech miesi(cid:261)cach roku. Oczywi(cid:286)cie, do tej samej konkluzji mo(cid:298)na doj(cid:286)(cid:252), studiuj(cid:261)c liczby. Ale wykorzystanie wykresu pozwoli zrobi(cid:252) to du(cid:298)o szybciej. Rysunek 5.1. Prosty wykres kolumnowy ilustruj(cid:241)cy wielko(cid:264)(cid:232) sprzeda(cid:276)y w poszczególnych miesi(cid:241)cach Wykres kolumnowy to jeden z wielu typów wykresów, które mo(cid:298)na utworzy(cid:252) za pomoc(cid:261) Excela. A tak przy okazji — tworzenie wykresu jest proste; wystarczy zaznaczy(cid:252) komórki A1:B13 i wcisn(cid:261)(cid:252) kombinacj(cid:266) Alt+F1. Wszystkie wykresy omawiane w tym rozdziale s(cid:241) dost(cid:246)pne na serwerze FTP (ftp://ftp.helion.pl/przyklady/andae2.zip) w skoroszycie o nazwie Rozdzia(cid:228) 5 przyk(cid:228)ady.xslx. Wykresy w Excelu Zanim jednak utworzysz wykres, b(cid:266)dziesz potrzebowa(cid:225) jakich(cid:286) liczb — znanych te(cid:298) jako dane. Dane — co oczywiste — s(cid:261) przechowywane w komórkach arkusza. Zwykle dane wykorzystywane w wykresach znajduj(cid:261) si(cid:266) w pojedynczym arkuszu, ale nie jest to wa- runek konieczny. Wykres mo(cid:298)e prezentowa(cid:252) dane przechowywane w dowolnej liczbie arkuszy, które w dodatku mog(cid:261) znajdowa(cid:252) si(cid:266) w ró(cid:298)nych skoroszytach. Decyzja o tym, czy u(cid:298)ywa(cid:252) danych z jednego czy wielu arkuszy, jest uzale(cid:298)niona od zastosowanego modelu danych, charakterystyki (cid:296)róde(cid:225) danych i interaktywno(cid:286)ci, któr(cid:261) chcesz nada(cid:252) budowane- mu pulpitowi mened(cid:298)erskiemu. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 5. (cid:139) Wykresy dla niewtajemniczonych 99 Wykres to w istocie „obiekt” tworzony przez Excela na (cid:298)(cid:261)danie u(cid:298)ytkownika. Zawiera on jedn(cid:261) lub wi(cid:266)cej serii danych przedstawionych graficznie. Sposób ich przedstawienia zale(cid:298)y od wybranego typu wykresu. I tak je(cid:298)eli u(cid:298)yjemy wykresu liniowego z dwoma seriami danych, wówczas na wykresie pojawi(cid:261) si(cid:266) dwie linie, z których ka(cid:298)da prezen- towa(cid:252) b(cid:266)dzie osobn(cid:261) seri(cid:266). (cid:132) Dane dla ka(cid:298)dej z serii przechowywane s(cid:261) w osobnej kolumnie lub wierszu. (cid:132) Ka(cid:298)dy punkt na linii jest okre(cid:286)lony przez warto(cid:286)(cid:252) w pojedynczej komórce i dodatkowo podkre(cid:286)lony znacznikiem. Linie ró(cid:298)ni(cid:261) si(cid:266) od siebie grubo(cid:286)ci(cid:261), stylem, kolorem lub znacznikami danych. Na rysunku 5.2 przedstawiono wykres liniowy z dwiema seriami danych z okresu dziewi(cid:266)ciu lat. Serie mo(cid:298)na rozró(cid:298)ni(cid:252) po ró(cid:298)nych typach znaczników (kwadraty i ko(cid:225)a), wskazanych te(cid:298) w legendzie zamieszczonej na dole wykresu. Zastosowano ró(cid:298)ne kolory, czego niestety nie wida(cid:252) na czarno-bia(cid:225)ym obrazku. Rysunek 5.2. Linie na wykresie ilustruj(cid:241) dwie serie danych Wa(cid:298)ne jest, aby pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e wykresy s(cid:261) dynamiczne. Oznacza to, (cid:298)e s(cid:261) one po(cid:225)(cid:261)czone z danymi umieszczonymi w arkuszu. Je(cid:298)eli dane ulegn(cid:261) zmianie, wykres zostanie auto- matycznie zaktualizowany, tak aby uwzgl(cid:266)dni(cid:252) nowe dane, dzi(cid:266)ki czemu pulpit mened(cid:298)er- ski b(cid:266)dzie prezentowa(cid:225) najnowsze informacje. Kiedy ju(cid:298) utworzymy wykres, zawsze mo(cid:298)na zmieni(cid:252) jego typ, formatowanie, doda(cid:252) nowe serie danych czy zmieni(cid:252) ju(cid:298) wykorzystywane tak, aby zastosowa(cid:252) inne zakresy. Istniej(cid:261) dwa sposoby umieszczania wykresów: (cid:132) w arkuszu (wykresy osadzone), (cid:132) w osobnym arkuszu wykresu. Poleć książkęKup książkę 100 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II (cid:139) Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich Wykresy osadzone Wykres osadzony znajduje si(cid:266) w górnej warstwie (obrazu) arkusza. Wszystkie wykresy dotychczas przedstawione w tym rozdziale to wykresy osadzone. Tak jak inne obiekty rysunkowe (pola tekstowe czy kszta(cid:225)ty), równie(cid:298) wykresy osadzone mo(cid:298)na przenosi(cid:252), zmienia(cid:252) ich rozmiar, proporcje, dostosowywa(cid:252) kraw(cid:266)dzie i dodawa(cid:252) efekty, jak na przyk(cid:225)ad cieniowanie. Korzystanie z wykresów osadzonych pozwala ogl(cid:261)- da(cid:252) je tu(cid:298) obok danych w nich u(cid:298)ytych. Mo(cid:298)na te(cid:298) umie(cid:286)ci(cid:252) obok siebie kilka wykresów osadzonych i wydrukowa(cid:252) je na jednej stronie. Jak wspomniano w rozdziale 11., najlepiej umie(cid:286)ci(cid:252) wykresy w warstwie prezentacji w taki sposób, aby w danym obszarze znajdowa(cid:225)y si(cid:266) powi(cid:261)zane wykresy zajmuj(cid:261)ce pojedyncz(cid:261) stron(cid:266) czy ekran. Ka(cid:298)dy nowo tworzony wykres jest domy(cid:286)lnie wykresem osadzonym. Wyj(cid:261)tek od tej regu(cid:225)y nast(cid:261)pi wówczas, gdy po zaznaczeniu zakresu danych wci(cid:286)niesz klawisz F11, aby utworzy(cid:252) domy(cid:286)lny wykres. Taki wykres jest tworzony na osobnym arkuszu wykresu. Aby wprowadzi(cid:252) zmiany w wykresie osadzonym, nale(cid:298)y najpierw go klikn(cid:261)(cid:252), aby go akty- wowa(cid:252). Kiedy to si(cid:266) stanie, w programie zostanie wy(cid:286)wietlona nowa grupa Narz(cid:266)dzia wy- kresów (patrz rysunek 5.3) z dwiema nowymi kartami: Narz(cid:266)dzia wykresów/Projektowanie i Narz(cid:266)dzia wykresów/Formatowanie. Rysunek 5.3. Aktywowanie wykresu spowoduje wy(cid:264)wietlenie nowych kart na Wst(cid:241)(cid:276)ce Excela Po klikni(cid:266)ciu wykresu wy(cid:286)wietlone zostan(cid:261) na nim dodatkowe przyciski. S(cid:261) to pomocni- cze przyciski, których zadaniem jest u(cid:225)atwienie edycji w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci wykresu. Dost(cid:266)pne s(cid:261): Elementy wykresu Style wykresu Filtry wykresu Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 5. (cid:139) Wykresy dla niewtajemniczonych 101 Wykresy w osobnych arkuszach Wykres osadzony mo(cid:298)na przenie(cid:286)(cid:252) do osobnego arkusza, dzi(cid:266)ki czemu b(cid:266)dzie on wi- doczny dopiero po jego otwarciu (wi(cid:266)cej informacji na ten temat mo(cid:298)na znale(cid:296)(cid:252) w dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci rozdzia(cid:225)u, pt. „Przesuwanie i zmiana rozmiarów wykresów”). Po takich przeno- sinach wykres b(cid:266)dzie zajmowa(cid:225) ca(cid:225)y arkusz. Je(cid:298)eli planujesz drukowa(cid:252) wykresy, wyko- rzystuj(cid:261)c pojedyncz(cid:261), ale ca(cid:225)(cid:261) stron(cid:266), takie rozwi(cid:261)zanie b(cid:266)dzie najlepsze. Podobnie w przypadku gdy trzeba utworzy(cid:252) wiele wykresów; dzi(cid:266)ki temu unikniesz za(cid:286)miecania arkusza. Ta technika u(cid:225)atwia równie(cid:298) wyszukiwanie konkretnych wykresów, poniewa(cid:298) mo(cid:298)na wprowadzi(cid:252) nazw(cid:266) opisow(cid:261) na pasku kart arkusza, dzi(cid:266)ki czemu (cid:225)atwiej b(cid:266)dzie zorientowa(cid:252) si(cid:266), co zawiera dana grafika. Cho(cid:252) umieszczanie wykresów na osobnych arkuszach nie jest cz(cid:266)stym rozwi(cid:261)zaniem w przypadku pulpitów mened(cid:298)erskich, to mo(cid:298)e by(cid:252) przydatne w sytuacji, gdy dany raport jest prezentowany na wielu arkuszach. Na rysunku 5.4 przedstawiono taki wykres utworzony na osobnym arkuszu wykresu. Po aktywowaniu wykresu w programie zostanie wy(cid:286)wietlona nowa karta Narz(cid:266)dzia wykresów z trzema nowymi kartami, tak jak mia(cid:225)o to miejsce wcze(cid:286)niej. Rysunek 5.4. Wykres utworzony na osobnym arkuszu wykresu Elementy wykresu Wykres zbudowany jest z wielu ró(cid:298)norodnych elementów, a wszystkie s(cid:261) opcjonalne. Tak — mo(cid:298)na utworzy(cid:252) wykres, który nie b(cid:266)dzie zawiera(cid:225) (cid:298)adnego elementu charaktery- stycznego dla wykresu; b(cid:266)dzie to pusty wykres. Nie jest on specjalnie przydatny, ale Excel daje i tak(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252). Poleć książkęKup książkę 102 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II (cid:139) Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich Na rysunku 5.5 mo(cid:298)na znale(cid:296)(cid:252) wszystkie elementy wykresu omówione poni(cid:298)ej. Rysunek 5.5. Elementy wykresu Ten szczególny wykres to wykres z(cid:225)o(cid:298)ony, (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)cy w sobie wykresy kolumnowy i liniowy. Na wykresie umieszczono dwie serie danych: Przychody i Dochody. Przychody pre- zentowane s(cid:261) za pomoc(cid:261) pionowych kolumn, a przychody za pomoc(cid:261) linii. Ka(cid:298)dy s(cid:225)upek czy punkt na linii reprezentuj(cid:261) pojedynczy punkt danych, czyli warto(cid:286)(cid:252) w jednej komórce. Na wykresie znajduje si(cid:266) te(cid:298) pozioma o(cid:286), znana jako o(cid:286) kategorii. Reprezentuje ona kategori(cid:266) ka(cid:298)dego punktu danych (stycze(cid:276), luty i tak dalej). Ta o(cid:286) nie posiada etykiety, poniewa(cid:298) kategoria jednostek jest oczywista. Warto zwróci(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e na wykresie znajduj(cid:261) si(cid:266) dwie pionowe osie. Nosz(cid:261) one nazw(cid:266) osi warto(cid:286)ci i ka(cid:298)da z nich ma osobn(cid:261) skal(cid:266). O(cid:286) po lewej przypisana jest do kolumn z seri(cid:261) danych Przychody, a o(cid:286) po prawej do serii danych Dochody. Na osiach warto(cid:286)ci wy(cid:286)wietlana jest równie(cid:298) skala warto(cid:286)ci. O(cid:286) po lewej wy(cid:286)wietla skal(cid:266) warto(cid:286)ci od 0 do 250 000, a podzia(cid:225)ka ustawiona jest co 50 000. Warto(cid:286)ci na osi po prawej u(cid:298)ywaj(cid:261) innej skali: od 0 do 14 , a podzia(cid:225)ka jest ustawiona co 2 punkty procen- towe. W przypadku osi warto(cid:286)ci mo(cid:298)na kontrolowa(cid:252) warto(cid:286)ci minimum oraz maksimum, a tak(cid:298)e skal(cid:266) podzia(cid:225)ki. W tym przypadku wykres z dwiema osiami warto(cid:286)ci jest odpowiedni dlatego, (cid:298)e skale zasadniczo ró(cid:298)ni(cid:261) si(cid:266) od siebie. Gdyby dane dotycz(cid:261)ce zysku zosta(cid:225)y wyrysowane z wyko- rzystaniem lewej osi, linia nie by(cid:225)aby w ogóle widoczna. Gdy wykres zawiera wi(cid:266)cej ni(cid:298) jedn(cid:261) seri(cid:266) danych, wówczas zwykle trzeba zastosowa(cid:252) jaki(cid:286) sposób, aby móc zidentyfikowa(cid:252) poszczególne serie czy punkty danych. Cz(cid:266)sto do tego celu, czyli rozró(cid:298)nienia poszczególnych serii danych, stosuje si(cid:266) legend(cid:266). W omawia- nym przyk(cid:225)adzie legenda widoczna jest na dole wykresu. W innych przypadkach stosuje si(cid:266) etykiety opisuj(cid:261)ce okre(cid:286)lone punkty danych. Ten przyk(cid:225)adowy wykres zawiera ety- kiet(cid:266) dla serii danych Dochody, ale brakuje jej dla serii Przychody. Oprócz omówionych elementów wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) wykresów (w(cid:225)(cid:261)cznie z przyk(cid:225)adem podanym powy(cid:298)ej) zawiera tytu(cid:225)y oraz dodatkowe etykiety do identyfikacji osi czy kategorii. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 5. (cid:139) Wykresy dla niewtajemniczonych 103 Na omawianym wykresie znajduj(cid:261) si(cid:266) tak(cid:298)e linie siatki, odpowiadaj(cid:261)ce warto(cid:286)ciom umieszczonym na lewej osi. Linie siatki to po prostu przed(cid:225)u(cid:298)one warto(cid:286)ci z osi, dzi(cid:266)ki czemu odbiorcom (cid:225)atwiej jest okre(cid:286)li(cid:252) ró(cid:298)nice pomi(cid:266)dzy punktami danych. Ostatnie elementy wykresu (obecne we wszystkich wykresach) to obszar wykresu (czyli ca(cid:225)y obszar zajmowany przez wykres) oraz obszar kre(cid:286)lenia (cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) zajmowana przez wykres, osie i ich etykiety oraz wykre(cid:286)lone dane). Zale(cid:298)nie od typu wykresu mog(cid:261) pojawia(cid:252) si(cid:266) jeszcze dodatkowe elementy. I tak na przy- k(cid:225)ad wykres ko(cid:225)owy (patrz rysunek 5.6) dzieli si(cid:266) na wycinki, ale nie posiada (cid:298)adnych osi. Wykresy trójwymiarowe (3-W) mog(cid:261) mie(cid:252) (cid:286)ciany i pod(cid:225)o(cid:298)e (patrz rysunek 5.7). Rysunek 5.6. Wykres ko(cid:228)owy Do wykresów mo(cid:298)na doda(cid:252) kilka innych typów elementów. Mog(cid:261) to by(cid:252) na przyk(cid:225)ad linie trendu czy komunikaty b(cid:225)(cid:266)dów. Tak jak wszystkie inne sk(cid:225)adniki Excela, równie(cid:298) i wykresy maj(cid:261) swoje ograniczenia. Poni(cid:298)ej zamieszczono tabel(cid:266) z ograniczeniami w wykresach. Tabela 5.1. Ograniczenia w wykresach Cecha Wykresy z (cid:225)(cid:261)czem do arkusza Arkusze, do których odwo(cid:225)uje si(cid:266) wykres Serie danych na wykresie Punkty danych w serii danych Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W Punkty danych we wszystkich seriach danych na wykresie Limit Ograniczony przez dost(cid:266)pn(cid:261) pami(cid:266)(cid:252) 255 255 32 000 4000 256 000 Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) u(cid:298)ytkowników nigdy nie napotka tych ogranicze(cid:276). Jednak(cid:298)e elementem, który stosunkowo cz(cid:266)sto powoduje problemy, jest ograniczenie d(cid:225)ugo(cid:286)ci formu(cid:225)y SERIE. D(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) ka(cid:298)dego argumentu ograniczona jest do 255 znaków; w pewnych sytuacjach jest to niewystarczaj(cid:261)ca liczba. W rozdziale 5. zamieszczono wi(cid:266)cej informacji na ten temat. Poleć książkęKup książkę 104 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II (cid:139) Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich Rysunek 5.7. Wykres kolumnowy z efektem 3-W Podstawy tworzenia wykresu Tworzenie wykresu jest stosunkowo proste. Poni(cid:298)ej opisano, jak w programie Excel 2013 utworzy(cid:252) i dostosowa(cid:252) wykres, tak aby jak najlepiej ilustrowa(cid:225) on informacje biznesowe. Tworzenie wykresu Aby utworzy(cid:252) wykres zgodnie z informacjami podanymi poni(cid:298)ej, wykorzystaj dane przedstawione na rysunku 5.8. Rysunek 5.8. Te dane pozwol(cid:241) utworzy(cid:232) dobry wykres 1. Najpierw nale(cid:298)y wybra(cid:252) dane, które maj(cid:261) znale(cid:296)(cid:252) si(cid:266) na wykresie. Je(cid:298)eli kolumny posiadaj(cid:261) nag(cid:225)ówki, trzeba si(cid:266) upewni(cid:252), (cid:298)e one zosta(cid:225)y równie(cid:298) zaznaczone. Aby szybko utworzy(cid:232) domy(cid:264)lny typ wykresu, nale(cid:276)y zaznaczy(cid:232) odpowiednie dane i u(cid:276)y(cid:232) kombinacji klawiszy Alt+F11 (zostanie wówczas wykre(cid:264)lony wykres osadzony) lub wcisn(cid:241)(cid:232) klawisz F11 (wykres na osobnym arkuszu). 2. Nast(cid:266)pnie nale(cid:298)y przej(cid:286)(cid:252) do karty Wstawianie i klikn(cid:261)(cid:252) ikon(cid:266) wykresu. Po wybraniu okre(cid:286)lonego typu wykresu i klikni(cid:266)ciu jego ikony zostanie rozwini(cid:266)ta lista dost(cid:266)pnych podtypów (patrz rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Ikony w karcie Wstawianie/Wykresy rozwini(cid:246)te do postaci galerii typów wykresów Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:227) 5. (cid:139) Wykresy dla niewtajemniczonych 105 3. Nast(cid:266)pnie nale(cid:298)y wybra(cid:252) odpowiedni typ i klikn(cid:261)(cid:252) jego ikon(cid:266), a Excel utworzy wykres wed(cid:225)ug wskazówek. Na rysunku 5.10 przedstawiono wykres utworzony z wcze(cid:286)niejszych danych. Rysunek 5.10. Wykres kolumnowy z dwiema seriami danych Aby szybko utworzy(cid:232) domy(cid:264)lny wykres, nale(cid:276)y zaznaczy(cid:232) dane i wcisn(cid:241)(cid:232) klawisze Alt+F11 (wykres osadzony) lub F11 (wykres na osobnym arkuszu). Prze(cid:227)(cid:264)czanie wierszy i kolumn Podczas tworzenia wykresu Excel wykorzystuje algorytm do okre(cid:286)lenia, czy dane s(cid:261) usta- wione w kolumnach czy wierszach. W wi(cid:266)kszo(cid:286)ci przypadków ta sztuka udaje si(cid:266) popraw- nie, ale je(cid:286)li Excel zawiedzie i utworzy wykres w z(cid:225)ym uk(cid:225)adzie, mo(cid:298)na to szybko naprawi(cid:252); wystarczy wybra(cid:252) z karty Projektowanie kolejno Dane/Prze(cid:225)(cid:261)cz wiersz/kolumn(cid:266). To polece- nie dzia(cid:225)a jak prze(cid:225)(cid:261)cznik, wi(cid:266)c je(cid:286)li zmiana orientacji danych nie ulepszy wykresu, nale(cid:298)y je ponowi(cid:252) (lub cofn(cid:261)(cid:252), klikaj(cid:261)c przycisk Cofnij umieszczony na pasku Szybkiego dost(cid:266)pu). Orientacja danych ma ogromne znaczenie dla wygl(cid:261)du danych (a tak(cid:298)e dla ich zrozu- mienia) na wykresie. Na rysunku 5.11 przedstawiono wykres kolumnowy z rysunku 5.10 po zmianie orientacji danych. Teraz wykres posiada po trzy serie danych dla ka(cid:298)dego miesi(cid:261)ca. Je(cid:298)eli celem tworzonego pulpitu mened(cid:298)erskiego jest porównanie aktualnych danych z przewidywanymi dla poszczególnych miesi(cid:266)cy, taka wersja wykresu b(cid:266)dzie du(cid:298)o trudniejsza do interpretacji, poniewa(cid:298) odpowiednie kolumny nie przylegaj(cid:261) do siebie. Rysunek 5.11. Wykres kolumnowy po prze(cid:228)(cid:241)czeniu wierszy i kolumn Poleć książkęKup książkę 106 Cz(cid:269)(cid:292)(cid:254) II (cid:139) Stosowanie wykresów na pulpitach mened(cid:304)erskich Zmiana typu wykresu Po utworzeniu wykresu w ca(cid:225)kiem prosty sposób mo(cid:298)na zmieni(cid:252) jego typ. Je(cid:298)eli nawet wykres kolumnowy sprawdza si(cid:266) dobrze dla danego zestawu danych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbowa(cid:252) inne typy. Mo(cid:298)na te(cid:298) wybra(cid:252) Narz(cid:266)dzia wykresów/ Projektowanie/Zmie(cid:276) typ wykresu; zostanie wówczas wy(cid:286)wietlone okno Zmienianie typu wykresu (widoczne na rysunku 5.12), w którym mo(cid:298)na poeksperymentowa(cid:252) z innymi rodzajami. Rysunek 5.12. Okno dialogowe Zmienianie typu wykresu W oknie dialogowym Zmienianie typu wykresu g(cid:225)ówne kategorie dost(cid:266)pnych wzorców wy(cid:286)wietlone s(cid:261) po lewej stronie, natomiast podtypy po prawej. Wystarczy najpierw klikn(cid:261)(cid:252) wskazany podtyp, a nast(cid:266)pnie przycisk OK; Excel wy(cid:286)wietli wówczas wykres w nowym uk(cid:225)adzie. Je(cid:298)eli rezultat nie jest zadowalaj(cid:261)cy, wystarczy klikn(cid:261)(cid:252) przycisk Cofnij. Je(cid:276)eli mamy do czynienia z wykresem osadzonym, mo(cid:276)na zmieni(cid:232) jego typ, u(cid:276)ywaj(cid:241)c ikon z karty Wstawianie/Wykresy. Jest to nawet bardziej efektywna metoda, poniewa(cid:276) pomini(cid:246)te zostaje okno dialogowe. Style wykresu Ka(cid:298)dy typ wykresu ma pewn(cid:261) liczb(cid:266) predefiniowanych stylów, które mo(cid:298)na zastosowa(cid:252) za pomoc(cid:261) jednego klikni(cid:266)cia przyciskiem myszy. Styl wykresu zawiera dodatkowe elementy, takie jak tytu(cid:225)y, etykiety danych, osi i tak dalej. Zmienianie uk(cid:225)adu zale(cid:298)y od decyzji u(ci
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: