Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 005816 19958776 na godz. na dobę w sumie
Analiza źródeł danych - ebook/pdf
Analiza źródeł danych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8269-4230-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkąd firmy zaczęły wykorzystywać hurtownie danych i systemy analityczne, dane zyskały nowe znaczenie w procesie zarządzania. Stały się nieocenionym źródeł informacji, która jest wykorzystywana na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach zarządzania. Niestety, wraz ze wzrostem baz danych wzrasta również liczba błędnych informacji. Tylko wysoka jakość danych gwarantuje stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. W tym e-booku przeczytasz, jak uporządkować swoje dane źródłowe, aby przygotować je do analizy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Analiza źródeł danych Excel w praktyce Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Weronika Wota Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korzański Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-8269-4230-3 1BK0037 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 0918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: rjanus@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Analiza źródeł danych Odkąd firmy zaczęły wykorzystywać hurtownie danych i systemy anali- tyczne, dane zyskały nowe znaczenie w  procesie zarządzania. Stały się nieocenionym źródeł informacji, która jest wykorzystywana na wszyst- kich szczeblach i we wszystkich obszarach zarządzania. Niestety, wraz ze wzrostem baz danych wzrasta również liczba błędnych informacji. Tylko wysoka jakość danych gwarantuje stworzenie i utrzymanie przewagi kon- kurencyjnej na rynku. Dane wysokiej jakości mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa lepiej niż najlepszy system zarządzania pracownikami. Zasada selekcji (na podstawie definicji Claude E. Shannon) mówi, że współczesny menedżer bywa źle poinformowany nie ze względu na niedo- bór informacji, lecz ze względu na jej nadmiar oraz jej słabą jakość. Jakość danych to pojęcie niezwykle istotne z biznesowego punktu widzenia. Niestety, tematyka ta jest podejmowana przeważnie w momencie wdraża- nia nowego systemu raportowego, kiedy zachodzi potrzeba migracji da- nych pomiędzy systemami. Wtedy okazuje się, jak bardzo czasochłonne i kosztowne jest uporządkowanie firmowych baz danych. Niewłaściwa jakość danych w  organizacji w  każdym obszarze działania może rodzić poważne konsekwencje finansowe, prawne, zagrażać stabil- ności i płynności firmy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić firmę na skraj bankructwa. 1. Jakość czy ilość Gromadzenie danych niepełnych lub nieprawdziwych (zawierających dużą liczbę braków) nie ma sensu, ponieważ i tak nie będą mogły być one wy- korzystane biznesowo. O jakość danych warto zatem zadbać już na etapie tworzenia reguł zdobywania danych. Relatywnie tanim kosztem pozwoli to na zaoszczędzenie sporych środków, czasu oraz umożliwi podejmowanie lepszych decyzji w  całym przedsię- biorstwie w przyszłości. 2. Weryfikacja jakości gromadzonych danych Osoby pracujące z danymi doskonale znają problem ich jakości. To po- wszechny problem w dużej części firm.Często okazuje się też, że progra- miści nie zatroszczyli się o tę kwestię, projektując systemy bazodanowe. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza źródeł danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: