Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00552 005879 18442522 na godz. na dobę w sumie
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III - książka
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0094-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> elementy komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiedza o architekturze komputerów PC w pigułce

'Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III' to wybór najważniejszych wiadomości z najnowszego wydania bestsellera 'Anatomia PC'. Kolejne edycje 'Anatomii' cieszą się ogromną popularnością -- każda z nich zawiera aktualne i wyczerpujące informacje dotyczące architektury współczesnych komputerów PC. W 'Kompendium' znajdziesz te informacje z 'Anatomii', które mogą przydać Ci się codziennie. Zagadnienia, których znajomość może okazać się niezbędna przy rozwiązywaniu problemów z niedziałającymi kartami rozszerzeń lub zbyt wolno pracującym komputerem czy procesorem, który po przetaktowaniu nie zachowuje się tak, jak powinien.

'Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III' to książka nie tylko dla serwisantów i projektantów urządzeń peryferyjnych. Zebrane w niej zagadnienia związane z architekturą komputerów PC powinien znać każdy użytkownik, który chce samodzielnie rozbudować swój komputer o nowe komponenty i poznać zasady działania pecetów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III Autor: Piotr Metzger ISBN: 83-246-0094-9 Format: A5, stron: 456 Wiedza o architekturze komputerów PC w pigu³ce „Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III” to wybór najwa¿niejszych wiadomoœci z najnowszego wydania bestsellera „Anatomia PC”. Kolejne edycje „Anatomii” ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹ — ka¿da z nich zawiera aktualne i wyczerpuj¹ce informacje dotycz¹ce architektury wspó³czesnych komputerów PC. W „Kompendium” znajdziesz te informacje z „Anatomii”, które mog¹ przydaæ Ci siê codziennie. Zagadnienia, których znajomoœæ mo¿e okazaæ siê niezbêdna przy rozwi¹zywaniu problemów z niedzia³aj¹cymi kartami rozszerzeñ lub zbyt wolno pracuj¹cym komputerem czy procesorem, który po przetaktowaniu nie zachowuje siê tak, jak powinien. „Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III” to ksi¹¿ka nie tylko dla serwisantów i projektantów urz¹dzeñ peryferyjnych. Zebrane w niej zagadnienia zwi¹zane z architektur¹ komputerów PC powinien znaæ ka¿dy u¿ytkownik, który chce samodzielnie rozbudowaæ swój komputer o nowe komponenty i poznaæ zasady dzia³ania pecetów. (cid:129) Mikroprocesory rodziny x86, koprocesory i rozszerzenia (MMX, 3DNow, SSE, SSE2 i HT) (cid:129) Architektury komputerów PC XT, AT, 386, 486 i Pentium (cid:129) Uk³ady pamiêciowe SIMM, DRAM, SDRAM, DDR oraz obs³uga pamiêci (cid:129) Chipsety, obs³uga przerwañ, magistrala PCI i kana³ DMA (cid:129) Obs³uga dysków twardych (cid:129) Karty grafiki i magistrala AGP (cid:129) Z³¹cze szeregowe, równoleg³e i USB (cid:129) Zasilacze (cid:129) BIOS Rozdział 1. Mikroprocesor .....................................................................11 Przetwarzanie rozkazów ...................................................................... 12 RISC i CISC .................................................................................. 12 Przetwarzanie potokowe ................................................................ 13 Techniki przyspieszania ................................................................. 15 Dostęp do pamięci ................................................................................ 15 Stronicowanie ................................................................................ 17 Pamięci podręczne ............................................................................... 17 Topologie ....................................................................................... 19 Organizacja pamięci podręcznej .................................................... 20 Strategie ......................................................................................... 22 Obsługa przestrzeni adresowej I/O ...................................................... 23 Funkcje kontrolne i sterujące ............................................................... 23 Częstotliwość taktowania ..................................................................... 24 Zasilanie ............................................................................................... 26 Rozszerzenia ........................................................................................ 27 MMX ............................................................................................. 27 3DNow! ......................................................................................... 30 SSE ................................................................................................ 31 SSE2 .............................................................................................. 33 SSE3 .............................................................................................. 34 Hyper-Threading (HT) ................................................................... 36 Przetwarzanie 64-bitowe ...................................................................... 39 Metoda firmy Intel: Itanium .......................................................... 39 Metoda firmy AMD: Opteron ........................................................ 42 Przyszłość przetwarzania 64-bitowego .......................................... 45 Przykłady procesorów .......................................................................... 46 Rodzina Hammer: Opteron, Athlon 64, Sempron ......................... 47 Pentium 4 ....................................................................................... 58 Celeron Wilamette-128, Northwood-128 ...................................... 61 Pentium 4/Xeon ............................................................................. 62 Celeron D (Prescott-256) ............................................................... 66 Pentium 4 Extreme Edition ............................................................ 67 4 Anatomia PC. Kompendium Rozdział 2. Architektury komputerów PC ...............................................69 Model PC/XT ....................................................................................... 69 Dostęp do pamięci i przestrzeni wejścia-wyjścia .......................... 70 Magistrala ISA 8-bitowa ................................................................ 74 Model AT ............................................................................................. 76 Procesor 80286 .............................................................................. 79 Magistrala ISA 16-bitowa .............................................................. 79 Komputery z procesorami 386, 486 i Pentium .................................... 82 EISA .............................................................................................. 83 MCA .............................................................................................. 85 VESA ............................................................................................. 87 PCI, PCI-X i PCI Express .............................................................. 89 Rozdział 3. Układy pamięciowe PC ........................................................91 Pamięci dynamiczne ............................................................................ 92 Tryb konwencjonalny (Page Mode) .............................................. 93 FPM (Fast Page Mode) .................................................................. 93 EDO (Extended Data Out) ............................................................. 94 SDRAM ......................................................................................... 95 Moduły pamięciowe ............................................................................. 98 Moduły SIMM-30 (SIP) ................................................................ 99 Moduły SIMM PS/2 ...................................................................... 99 Moduły DIMM 168-pin ............................................................... 101 Odświeżanie ....................................................................................... 106 Wykrywanie błędów i ich korekcja ................................................... 108 Błędy powtarzalne (HE) .............................................................. 108 Błędy sporadyczne (SE) .............................................................. 108 Kontrola parzystości .................................................................... 109 Kontrola ECC .............................................................................. 109 Rozszerzenia PC-66, PC-100, PC-133 ............................................... 109 Oznaczenia modułów DIMM ............................................................. 110 Moduły buforowane ..................................................................... 111 DDR SDRAM .................................................................................... 112 DDR2 SDRAM .................................................................................. 117 Moduły DIMM DDR2 ................................................................. 118 Porównanie parametrów pamięci ....................................................... 119 Systemy dwukanałowe ................................................................ 119 Rozdział 4. Układy otoczenia procesora (chipset) .................................123 Zakres funkcji .................................................................................... 123 Magistrala FSB ............................................................................ 125 Obsługa pamięci operacyjnej i magistrali pamięciowej .............. 129 Układy obsługi podstawki typu Socket 7 ........................................... 129 Układy współpracujące z magistralą GTL+ i AGTL+ ....................... 131 Układy do obsługi procesorów AMD ................................................ 141 Rodzina K7 .................................................................................. 143 Rodzina Hammer ......................................................................... 144 Wewnętrzne magistrale międzyukładowe ......................................... 144 PCI ............................................................................................... 150 Hub-Interface/V-Link .................................................................. 150 Spis treści 5 RapidIO ........................................................................................ 150 HyperTransport (LDT) ................................................................ 152 DMI .............................................................................................. 154 Rozdział 5. Magistrala PCI ..................................................................155 Gniazda magistrali PCI ...................................................................... 164 Obsługa przerwań .............................................................................. 166 Pamięć konfiguracyjna urządzeń PCI ................................................ 167 Identyfikator producenta (Vendor ID) ......................................... 168 Identyfikator urządzenia (Device ID) .......................................... 168 Rejestr rozkazów (Command) ..................................................... 168 Rejestr stanu (Status) ................................................................... 170 Numer wersji urządzenia (Revision ID) ...................................... 171 Kod klasy urządzenia (Class Code) ............................................. 171 Rozmiar linii pamięci podręcznej (Cache Line Size) .................. 175 Minimalny czas transmisji (Latency Timer) ................................ 175 Typ nagłówka (Header Type) ...................................................... 175 BIST (Build-in Self-test) ............................................................. 176 Adres bazowy (Base Address Registers) ..................................... 176 Wskaźnik CardBus CIS (CardBus CIS Pointer) .......................... 177 Dodatkowy identyfikator producenta (Subsystem Vendor ID) i dodatkowy identyfikator urządzenia (Subsystem ID) ............ 178 Adres bazowy rozszerzenia ROM (Expansion ROM Base Address) .......................................................................... 178 Wskaźnik do listy możliwości (Capabilities Pointer) .................... 179 Linia IRQ (Interrupt Line) ........................................................... 179 Linia INT (Interrupt Pin) ............................................................. 179 Długość transmisji (Min_Gnt) ..................................................... 180 Częstość (Max_Lat) ..................................................................... 180 Mechanizmy dostępu do pamięci konfiguracyjnej ............................ 180 Pierwszy mechanizm dostępu do pamięci konfiguracyjnej ......... 181 Drugi mechanizm dostępu do pamięci konfiguracyjnej .............. 181 PCI BIOS ..................................................................................... 182 Autokonfiguracja urządzeń PCI ......................................................... 183 Rozwój PCI i inne magistrale ............................................................ 183 PCI-32/66 MHz i PCI-64 ............................................................. 183 PCI-X ........................................................................................... 184 PCI Express ................................................................................. 186 Rozdział 6. Kanał DMA ........................................................................191 Układ scalony 8237A ......................................................................... 192 Tryby pracy kontrolera DMA ............................................................ 194 Programowanie kontrolerów DMA ................................................... 196 Adresy portów kontrolerów DMA w komputerze IBM PC/XT ........ 196 „Sztuczne” porty komputera PC/XT ........................................... 197 Adresy portów kontrolerów DMA w komputerze IBM PC/AT ........ 198 „Sztuczne” porty komputera PC/AT ........................................... 199 Budowa rejestrów wewnętrznych ...................................................... 200 Rejestr żądań (port 009h w PC/XT, 009h i 0D2h w PC/AT) ..... 200 Rejestr stanu (port 008h w PC/XT, 008h i 0D0h w PC/AT) ....... 200 6 Anatomia PC. Kompendium Rejestr rozkazów (port 008h w PC/XT, 008h i 0D0h w PC/AT) .......................... 200 Rejestr maski kanału Rejestr maskujący (port 00Ah w PC/XT, 00Ah i 0D4h w PC/AT) ........................ 201 (port 00Fh w PC/XT, 00Fh i 0DEh w PC/AT) ......................... 202 Rejestr trybu (00Bh w PC/XT, 00Bh i 0D6h w PC/AT) ............. 202 Przebieg transmisji ............................................................................. 203 Komputery IBM PC i PC/XT ...................................................... 203 Komputer IBM PC/AT ................................................................ 204 Rozdział 7. System obsługi przerwań sprzętowych ................................207 Układ scalony 8259A (PIC) ............................................................... 208 Cykl przyjęcia zgłoszenia .................................................................. 210 Kaskadowe łączenie kontrolerów przerwań ...................................... 211 Fazy obsługi przerwań pochodzących od układu Slave ................ 212 Programowanie kontrolera przerwań ................................................. 213 Inicjowanie pracy układu ............................................................. 214 Polling ................................................................................................ 217 Przerwanie niemaskowalne (NMI) .................................................... 218 Obsługa przerwań pochodzących z magistral ISA, PCI i AGP ......... 219 Kontroler APIC .................................................................................. 222 Strona sprzętowa .......................................................................... 223 Obsługa APIC przez OS .............................................................. 225 Rozdział 8. Obsługa dysku twardego ...................................................231 Budowa kontrolera ............................................................................. 231 Fizyczna organizacja danych i formatowanie .................................... 232 Formatowanie niskiego poziomu ................................................. 232 Formatowanie wysokiego poziomu ............................................. 233 Wykrywanie i korekcja błędów ......................................................... 233 Standard AT-BUS .............................................................................. 236 Złącze fizyczne ............................................................................ 237 Dostęp CPU do dysku AT-BUS .................................................. 240 Rozszerzenia standardu pierwotnego ................................................. 242 Wzrost pojemności dysków ............................................................... 243 Ograniczenia pojemności dysków twardych ............................... 244 Obsługa dużych dysków .............................................................. 245 Podnoszenie pasma przepustowego magistrali .................................. 246 Tryby PIO .................................................................................... 247 Tryby DMA ................................................................................. 247 Tryb Ultra DMA/33 ..................................................................... 247 Tryb Ultra DMA/66 ..................................................................... 252 Tryby Ultra ATA/100 i Ultra ATA/133 ...................................... 254 Blok informacyjny ............................................................................. 254 Realizacja rozkazu Identify Device ............................................. 255 Lista rozkazów ................................................................................... 255 Funkcje oszczędnościowe .................................................................. 256 System PM ................................................................................... 256 System APM ................................................................................ 258 Spis treści 7 Serial ATA ......................................................................................... 258 Cechy Serial ATA ........................................................................ 259 Wykorzystanie powierzchni dyskowej ................................................. 262 Proces ładowania systemu operacyjnego ..................................... 262 MBR i tablica partycji ................................................................. 263 System danych i FSBR ................................................................ 264 Rozdział 9. Karty graficzne ..................................................................269 Przegląd kart graficznych ................................................................... 269 Standard VESA .................................................................................. 271 Funkcje BIOS-u obsługujące karty graficzne .................................... 272 Pamięć lokalna akceleratorów 2D i 3D ................................................. 273 Pamięć obrazu .............................................................................. 274 Bufor Z/W .................................................................................... 275 Pamięć tekstur .............................................................................. 277 Rozmiar pamięci i organizacja .................................................... 278 Rodzaje pamięci kart graficznych ................................................ 281 RAM-DAC ......................................................................................... 283 Dopasowanie monitora do karty ........................................................ 286 Parametry karty ............................................................................ 286 Jakość monitora ........................................................................... 288 Kanał informacyjny VESA DDC ................................................ 289 Złącza cyfrowe ................................................................................... 291 TMDS .......................................................................................... 291 P D (EVC) ................................................................................. 292 DFP .............................................................................................. 293 DVI .............................................................................................. 293 Rozdział 10. Magistrala AGP .................................................................297 Architektura komputera z magistralą AGP ........................................ 297 Sygnały magistrali AGP ..................................................................... 304 Szyna adresów i danych ............................................................... 304 Sygnały PCI ................................................................................. 304 Sygnały kontroli przepływu ......................................................... 305 Sygnały obsługi żądań AGP ........................................................ 305 Linie statusowe ............................................................................ 305 Sygnały kluczujące ...................................................................... 306 Sygnały USB ............................................................................... 306 System zarządzania zużyciem energii ......................................... 306 Sygnały specjalne ........................................................................ 307 Linie zasilające ............................................................................ 307 AGP w teorii ...................................................................................... 307 Kolejkowanie ............................................................................... 308 Magistrala SBA ........................................................................... 310 GART .......................................................................................... 311 DIME ........................................................................................... 311 AGP PRO ........................................................................................... 313 AGP 3.0 .............................................................................................. 316 Pasmo przepustowe ..................................................................... 316 Poziomy napięć ............................................................................ 316 8 Anatomia PC. Kompendium Nowe sygnały i przedefiniowania ................................................ 317 Sygnały zegarowe ........................................................................ 317 Transakcje .................................................................................... 319 Pobór prądu .................................................................................. 319 Zgodność w dół ............................................................................ 319 Przyszłość AGP .................................................................................. 320 Rozdział 11. Łącze szeregowe ...............................................................323 Asynchroniczna transmisja szeregowa .............................................. 323 Układ scalony 8250 ............................................................................ 325 Interfejs RS-232C .............................................................................. 328 Tryb simpleksowy ....................................................................... 330 Tryb półdupleksowy .................................................................... 331 Tryb dupleksowy ......................................................................... 331 Bezpośrednie programowanie rejestrów UART ................................ 333 Przerwania generowane przez łącze szeregowe .......................... 334 Prędkość transmisji ...................................................................... 337 Sygnały sterujące ......................................................................... 338 Rozdział 12. Łącze równoległe ...............................................................341 Terminologia programu konfiguracyjnego BIOS-u ........................... 343 Tryby podstawowe ............................................................................. 344 Tryb standardowy ........................................................................ 344 Tryb półbajtowy ........................................................................... 351 Tryb bajtowy (PS/2) .................................................................... 352 Tryb EPP ...................................................................................... 352 Tryb ECP ..................................................................................... 355 Realizacja portu równoległego w ramach architektury PC ................ 360 Ogólne zastosowanie łącza równoległego ......................................... 362 Rozdział 13. Złącze USB .......................................................................365 Specyfikacja ....................................................................................... 365 Topologia ........................................................................................... 366 Okablowanie ...................................................................................... 368 Protokół .............................................................................................. 370 Pakiety ................................................................................................ 372 Sterowanie w trybach LS/FS (USB 1.1) .............................................. 373 Sterowanie w trybie HS (USB 2.0) .................................................... 375 Urządzenia USB ................................................................................. 378 Klawiatury ................................................................................... 378 Myszy .......................................................................................... 379 Kontrolery gier ............................................................................. 379 Dyski twarde ................................................................................ 379 Moduły pamięci Flash EEPROM ................................................ 380 Napędy optyczne ......................................................................... 380 Czytniki kart pamięci i aparaty cyfrowe ...................................... 381 Skanery ........................................................................................ 381 Drukarki ....................................................................................... 381 Sieci komputerowe ...................................................................... 382 Spis treści 9 Rozdział 14. Karta dźwiękowa ...............................................................383 Synteza FM ........................................................................................ 384 Synteza WaveTable ............................................................................ 388 Digitalizacja i obróbka cyfrowa (DSP) ................................................. 393 Przetworniki ADC i DAC ............................................................ 394 Standard MIDI ................................................................................... 395 Protokół MIDI ............................................................................. 397 MIDI a sprzęt ............................................................................... 399 Wyprowadzenia zewnętrzne .............................................................. 399 Sygnały analogowe i mikser ........................................................ 399 Sygnały cyfrowe .......................................................................... 400 Wykorzystanie zasobów systemowych .............................................. 403 „Sound on Board” według specyfikacji AC’97 ................................. 404 Schemat blokowy systemu AC’97 ............................................... 405 Intel High Definition Audio ............................................................... 407 Rozdział 15. Zasilacz ............................................................................409 Zasilacz standardu ATX ..................................................................... 411 Specyfikacja ATX/ATX12V .............................................................. 414 Dobór zasilacza .................................................................................. 416 Zasilacze dużej mocy ......................................................................... 418 ATXGES (AMD) ......................................................................... 419 EPS12V (Intel) ............................................................................. 419 Rozdział 16. BIOS i jego program konfiguracyjny ....................................421 Organizacja systemu bezpieczeństwa ................................................ 422 Możliwości omijania systemu bezpieczeństwa ........................... 423 System ochrony przed wirusami atakującymi boot-sektor ................ 427 System ładowania wartości predefiniowanych .................................. 427 Mechanizm opuszczania programu konfiguracyjnego ...................... 428 Ogólna konstrukcja blokowa ............................................................. 428 Programy pseudokonfiguracyjne BIOS-u .......................................... 429 Nowe trendy w programach BIOS ..................................................... 429 Obrazki w BIOS-ie ...................................................................... 429 Podwójny BIOS ........................................................................... 430 POST on Board ............................................................................ 430 Voice Diagnostic ......................................................................... 431 Auto-Overclocking ...................................................................... 431 Skorowidz ..........................................................................433 Rozdział 2. Architektura komputerów PC przeszła długą drogę rozwoju, a patrząc z dzisiejszej per- spektywy, wydaje się, iż nigdy nie będzie miał on końca. Może właśnie dzięki zdolności do adaptacji i wiecznej gotowości do wszelkich zmian przetrwała w swych ogólnych zarysach do dnia dzisiejszego. Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją architektury stanowią przy okazji jeden z głównych czynników wpływających na roz- wój wielu dziedzin pokrewnych. Model PC/XT Będący pierwowzorem dla modelu XT mikrokomputer IBM PC był konstrukcją ośmio- bitową. Dzisiaj ma on znaczenie wyłącznie historyczne, tak iż w zasadzie nie powinni- śmy się nim więcej zajmować. Mimo to wiele rozwiązań przyjętych w modelu XT nie różni się w sposób istotny od stosowanych po dzień dzisiejszy w najnowszych mode- lach PC/AT. Proces śledzenia etapów rozwojowych w tej dziedzinie rozpoczniemy więc od modelu XT. W komputerach tej rodziny instalowano procesory 8086 i 8088 (w oryginalnym IBM PC/XT zastosowano procesor 8088; niektóre konstrukcje kompatybilne uzyskiwały większą prędkość przetwarzania dzięki zastosowaniu w pełni 16-bitowego układu 8086). W zakresie zestawu rozkazów i trybów adresowania oba układy są w pełni zgodne. Oba przetwa- rzają dane 16-bitowe, a różnica tkwi w szerokości magistrali danych wyprowadzanej na zewnątrz układu. Procesor 8088 wyprowadza jedynie osiem bitów, chociaż operuje na szesnastu. Każda operacja dostępu do dwubajtowego słowa wykonywana jest w dwóch etapach. Przykładowe polecenie przesłania 16-bitowego słowa z pamięci do akumulato- ra AX rozpisywane jest przez sprzęt w niewidoczny dla oprogramowania sposób na dwie elementarne operacje jednobajtowe. Dokonywane są one na rejestrach AH i AL i to niezależnie od tego, czy dotyczą one parzystego czy nieparzystego adresu w pamięci. 70 Anatomia PC. Kompendium Następną różnicę w stosunku do procesora 8086 stanowi zredukowana do 4 bajtów dłu- gość kolejki rozkazów. Kolejka ta jest uzupełniana jednocześnie z wykonywaniem roz- kazu (jeśli aktualnie wykonywany rozkaz nie wymaga dostępu do magistrali) już przy ubytku jednego bajta (dla porównania, w 8086 począwszy od dwóch bajtów). Czas do- stępu do bajtu pamięci wynosi cztery cykle zegarowe. Może się więc zdarzyć, że kolej- ka wypełniona rozkazami nie wymagającymi argumentów pobieranych z pamięci (na przykład clc, ror, sti) wyczerpie się szybciej niż nastąpi jej uzupełnienie. Stanowi to dodatkowe ograniczenie w pracy procesora. Dostęp do pamięci i przestrzeni wejścia-wyjścia Procesory serii 80x86 mogą obsługiwać dwie niezależne fizyczne przestrzenie adresowe. Obie z nich adresowane są poprzez tę samą systemową magistralę adresową, a wymiana danych między nimi a procesorem przebiega tą samą magistralą danych. Pierwszy z omawianych obszarów stanowi pamięć operacyjną. Można się do niego odwo- ływać, używając przykładowo rozkazu mov x,y (gdzie x i y mogą określać adres w pamięci lub jeden z rejestrów procesora). Drugi obszar określany jest mianem przestrzeni wejścia- -wyjścia (I/O, Input/Output). Można się zwracać do niego za pomocą rozkazów in a,port i out port,a. port symbolizuje lokalizację w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia, zaś a jest akumulatorem, czyli jednym z rejestrów procesora. Rozkazy z grupy mov dopusz- czają użycie jako argumentu w zasadzie dowolnego rejestru procesora (z niewielkimi wy- jątkami, na przykład niedozwolone są przesłania pomiędzy rejestrami segmentowymi). W przeciwieństwie do nich, rozkazy in i out akceptują wyłącznie akumulator — AX dla portów 16-bitowych lub AL dla portów 8-bitowych. O tym, który z tych dwóch obszarów zostanie wybrany i jaki będzie kierunek przekazywania informacji (do czy od CPU), decy- dują sygnały systemowej magistrali sterującej: IOWC — zapis do przestrzeni wejścia-wyjścia, IORC — odczyt z przestrzeni wejścia-wyjścia, MRDC — odczyt z pamięci, MWDC — zapis do pamięci. 20 linii adresowych procesora 8086 umożliwia dostęp do przestrzeni adresowej o wielko- ści 1 MB. Zastosowany w 8086 mechanizm adresowania wykorzystuje tzw. segmentację. 20-bitowy adres fizyczny składa się z 16-bitowego adresu segmentu (Segment Address) zapisanego w jednym z rejestrów segmentowych procesora (CS, DS, ES lub SS) i 16-bito- wego przemieszczenia wewnątrz segmentu (Offset Address) zapisanego w jednym z pozo- stałych rejestrów1. Bezpośrednią konsekwencją przyjętego sposobu adresowania jest logiczny podział pa- mięci na segmenty o wielkości do 65536 bajtów, natomiast najistotniejszą konsekwencją pośrednią — możliwość relokacji kodu z dokładnością do 16 bajtów (minimalna różnica 1 Nie wszystkie rejestry procesora 8086 mogą być użyte do adresowania pamięci. Nie da się w tym celu wykorzystać rejestrów AX, CX i DX. Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 71 pomiędzy początkami dwóch różnych segmentów). Sposób tworzenia adresu fizycznego na podstawie zapisanego w odpowiednich rejestrach adresu logicznego (w postaci seg- ment:offset) przedstawia rysunek 2.1. Rysunek 2.1. Sposób tworzenia adresu fizycznego Procesor 8086 może zaadresować 65536 portów jednobajtowych lub 32768 portów dwu- bajtowych (albo ich kombinację nie przekraczającą łącznie rozmiarów segmentu, tj. 64 KB). Układy dekoderów adresowych płyty głównej ograniczają jednak ten obszar do 1024 bajtów, tj. adresów 000h – 3FFh, przy zachowaniu możliwości koegzystencji portów 8- i 16-bitowych. Porty przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia stanowią swego rodzaju bramy, przez które procesor widzi rejestry wewnętrzne różnych urządzeń. Urządzenia te są na ogół wyspecjali- zowanymi sterownikami zawierającymi mniej lub bardziej rozbudowaną listę poleceń przyjmowanych przez jeden z portów. Stan, w jakim znajduje się dany sterownik, obrazo- wany jest zwykle poprzez zawartość tzw. rejestru statusowego (dostępnego też przez jeden z portów). Również sam transport danych do i z urządzenia może odbywać się poprzez porty, ale mechanizm ten nie jest zbyt wydajny. Procesor uzyskuje dzięki temu możliwość programowania różnych układów peryferyj- nych za pomocą instrukcji out. Jest również możliwe sprawdzanie stanu urządzenia przez pobranie zawartości jego rejestru statusowego instrukcją in. Pozostałe elementy architektury XT Centralnym punktem tego komputera był oczywiście procesor 8086 lub 8088. Płyta główna XT była przystosowana do instalacji koprocesora arytmetycznego 8087. W niektórych późniejszych modelach PC/XT stosowane były procesory V20 i V30 firmy NEC, będące rozbudowanymi wersjami 8088 i 8086. Główny zegar taktujący (4,77 MHz) wykorzystywał sygnał 14,3181 MHz generowany w układzie 8284 (po podziale przez 3). Nowsze modele XT odbiegały od tego rozwiąza- nia i korzystały z bezpośredniego generatora o częstotliwości sięgającej 12 MHz. Wszyst- kie pozostałe elementy płyty głównej XT kontaktują się z procesorem poprzez magistrale przedstawione na rysunku 2.2: 72 Anatomia PC. Kompendium Rysunek 2.2. Schemat blokowy komputera XT t Magistralę lokalną, obejmującą 16-bitową szynę danych i 20-bitową szynę adresową procesora 8086. t Magistralę systemową, sprzężoną z magistralą lokalną poprzez rejestry zatrzaskowe sterowane sygnałem ALE. Wszystkie 20 bitów adresu oraz 8 bitów systemowej magistrali danych wyprowadzone są do gniazd rozszerzających. Magistrala systemowa dostarcza też zestawy sygnałów sterujących, takich jak ~IOR, ~IOW, ~MEMR, ~MEMW, IRQn, DRQn, ~DACKn itd. t Magistralę X, komunikującą się z pamięcią ROM zawierającą systemowy BIOS (ale nie z rozszerzeniami BIOS na kartach) oraz z portami układów na płycie głównej. t Magistralę pamięciową, która łączy szyny systemowe z obwodami pamięci dynamicznej poprzez układy adresowania wierszy i kolumn pamięci. t Magistralę zewnętrzną, która stanowi wyprowadzenie 20-bitowej systemowej szyny adresowej, 8-bitowej szyny danych i większości sygnałów systemowej szyny sterującej. Powyższe magistrale łączą procesor z następującymi elementami: t RAM — dynamiczną pamięcią operacyjną; t ROM — pamięcią stałą zawierającą procedury inicjalizujące (wykonywane w momencie włączenia komputera) oraz BIOS (Basic Input/Output System), stanowiący zestaw podstawowych procedur obsługi urządzeń wejścia i wyjścia; t 8259A — 8-kanałowym kontrolerem przerwań sprzętowych2 o następującym przyporządkowaniu: 2 Do grupy przerwań sprzętowych należy również przerwanie niemaskowalne (NMI), chociaż nie jest ono obsługiwane przez żaden z kontrolerów 8259A. Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 73 Linia IRQ Wektor(A) Urządzenie 0 1 2 3 4 5 6 7 (A)Wektor oznacza numer indeksu wskazującego adres procedury obsługi danego przerwania Zegar systemowy (kanał 0 generatora 8253) Klawiatura Zarezerwowane COM2 COM1 Kontroler dysku twardego Kontroler napędu dysków elastycznych LPT1 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh umieszczony w tzw. tablicy wektorów przerwań. Tablica ta znajduje się w pamięci w obszarze 00000h – 003FFh i zawiera czterobajtowe pozycje reprezentujące kolejne adresy. t 8253 — programowanym układem czasowym zawierającym trzy niezależne liczniki o następującym przyporządkowaniu: Licznik Przeznaczenie 0 1 2 Implementacja zegara systemowego poprzez okresowe wywoływanie IRQ0 Odświeżanie pamięci Obsługa głośnika t 8237A — kontrolerem DMA (Direct Memory Access), który implementuje wirtualny kanał łączący układy wejścia-wyjścia z pamięcią i pracuje bez udziału procesora. Układ dysponuje czterema kanałami: Kanał Przeznaczenie 0 1 2 3 Układ odświeżania pamięci Łącze synchroniczne SDLC (Synchronous Data Link Control — standard łącza synchronicznego firmy IBM) Kontroler napędu dysków elastycznych Kontroler dysku twardego t 8255 — programowanym interfejsem PPI (Programmable Peripheral Interface), obsługującym następujące urządzenia: t klawiaturę, t przełączniki pamięci konfiguracji (Configuration Switches), t włączanie i wyłączanie głośnika, t sterowanie napędem pamięci kasetowej. Większość elementów architektury XT zlokalizowanych jest na płycie głównej, a nie- które umieszczone są na kartach rozszerzeń (sterowniki dysków, łączy szeregowych 74 Anatomia PC. Kompendium i równoległych). Wszystkie układy mają ściśle określone obszary adresowe w prze- strzeni wejścia-wyjścia, w której widoczne są ich rejestry sterujące. Magistrala ISA 8-bitowa Zewnętrzna magistrala architektury PC/XT jest ośmiobitowa. Komputery tej klasy wyposa- żane były w umieszczone na płycie głównej 62-końcówkowe gniazda rozszerzające (Expan- sion Slots) (rysunek 2.3). Liczba tych gniazd nie była jednoznacznie określona i zależała od modelu płyty; standardowym rozwiązaniem przyjętym w modelu IBM PC/XT był montaż 8 gniazd na karty rozszerzające. W gniazdach tych można było umieszczać karty 8-bitowe (tzw. krótkie), charakteryzujące się pojedynczym złączem grzebieniowym. Rysunek 2.3. Gniazdo 8-bitowej magistrali zewnętrznej Teoretycznie jest całkowicie obojętne, w którym z gniazd umieszczona została dana karta, bowiem wszystkie wyprowadzenia połączone były równolegle (wyjątek stanowiło złącze J8 w starszych modelach XT). Niektóre karty umieszczone zbyt blisko siebie mogły wzajemnie zakłócać swoją pracę. Uwaga ta nie straciła aktualności do dnia dzisiejszego, chociaż odnosi się obecnie raczej do magistrali PCI. Krótki opis sygnałów 8-bitowej magistrali ISA przedstawia poniższe zestawienie: ±5 V, ±12 V GND OSC Komplet napięć zasilających, z których mogą korzystać karty rozszerzeń. Masa zasilania. Sygnał zegara systemowego 14,318180 MHz; ten sam sygnał, po podzieleniu częstotliwości przez 3, otrzymuje procesor. Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 75 IRQ2 – IRQ7 Interrupt Request — linie zgłoszeń przerwań sprzętowych. Kanały 0 (zegar systemowy) i 1 (klawiatura) obsługują urządzenia zainstalowane na płycie głównej, tak więc nie zostały wyprowadzone. ~IOR ~IOW ~DACK1 – – ~DACK3 ~DACK0 DRQ1 – DRQ3 DMA Request — linie zgłoszeń żądania przydziału kanału 1, 2 lub 3 DMA. Kanał 0 DMA jest już zajęty (obsługuje odświeżanie pamięci), nie został więc wyprowadzony. DMA Acknowledge — odpowiadające liniom DRQn linie potwierdzenia przyjęcia żądania obsługi kanałem DMA. Sygnał, który może być wykorzystany przez karty posiadające własną pamięć dynamiczną do jej odświeżania. Pojawia się on równolegle z odbywającymi się z udziałem kanału 0 DMA cyklami odświeżania pamięci na płycie głównej. I/O Read — sygnał ten przyjmuje poziom niski (aktywny) w chwili wystawienia przez procesor lub kontroler DMA żądania dostępu do przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia w celu odczytu. I/O Write — sygnał ten przyjmuje poziom niski (aktywny) w chwili wystawienia przez procesor lub kontroler DMA żądania dostępu do przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia w celu zapisu. Memory Read — sygnał ten przyjmuje poziom niski (aktywny) w chwili wystawienia przez procesor lub kontroler DMA żądania dostępu do przestrzeni adresowej pamięci w celu odczytu. Memory Write — sygnał ten przyjmuje poziom niski (aktywny) w chwili wystawienia przez procesor lub kontroler DMA żądania dostępu do przestrzeni adresowej pamięci w celu zapisu. Przekazuje kartom rozszerzeń sygnał generowany na płycie po naciśnięciu przycisku RESET. 20-bitowa magistrala adresowa komputera. Stan linii A0 – A19 odzwierciedla stan wyprowadzeń A0 – A19 procesora 8086/8088 lub jest wytwarzany przez układ kontrolera DMA. Dwukierunkowa, ośmiobitowa magistrala danych. Address Latch Enable — sygnał wytwarzany przez kontroler magistrali 8288; informuje o ustabilizowaniu adresu na magistrali adresowej, co jest jednocześnie poleceniem dla układów kart rozszerzeń, że należy podjąć dekodowanie adresu i próbę „dopasowania go” do własnej przestrzeni adresowej. I/O Channel Ready — poziom sygnału na tej linii sprawdzany jest przez procesor lub kontroler DMA w każdym cyklu dostępu do urządzeń wejścia-wyjścia. Powolne układy peryferyjne mogą w ten sposób sygnalizować konieczność wprowadzenia przez urządzenie żądające dostępu (tj. procesor lub kontroler DMA) tzw. cykli oczekiwania, czyli dodatkowych, „pustych” cykli D7 – D0 ALE I/O CHRDY ~MEMR ~MEMW RESET A0 – A19 76 Anatomia PC. Kompendium ~I/O CHK AEN T/C zegarowych (Wait States) w oczekiwaniu na dane. Poziom logicznej 1 oznacza gotowość urządzenia, logiczne 0 wymusza oczekiwanie. I/O Channel Check — układy zamontowane na kartach rozszerzeń mogą tą drogą zgłaszać płycie głównej swoje niedomagania wykluczające je z dalszej pracy. Sygnał aktywny (tj. zero logiczne) powoduje wygenerowanie przerwania 2 (INT 2), a więc uruchomienie takiej samej akcji, jak w przypadku błędu parzystości pamięci na płycie (wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i zatrzymanie systemu). Wysoki poziom logiczny na tej linii oznacza, że kontroler DMA przejął kontrolę nad magistralami systemowymi (końcówki procesora znajdują się w stanie wysokiej impedancji). Terminal Count — sygnał generowany przez kontroler DMA. Wskazuje na zakończenie cyklu dostępu DMA (wykonanie zaprogramowanej liczby transmisji). Karty rozszerzeń są niezmiernie ważnym elementem architektury komputera. Zapew- niają one w zasadzie nieograniczoną elastyczność w projektowaniu urządzeń peryferyj- nych, które z punktu widzenia oprogramowania będą się zachowywały tak, jak gdyby znajdowały się na płycie głównej. Model AT Na płycie głównej komputerów AT można było znaleźć oprócz procesora już tylko kilka układów scalonych wysokiej skali integracji. Nie oznaczało to bynajmniej, że nastąpiły jakieś gruntowne zmiany w stosunku do architektury pierwowzoru, w którym można było jednoznacznie zlokalizować wszystkie charakterystyczne układy scalone. Podwyższenie skali integracji było zabiegiem technologicznym i nie naruszało w żaden sposób pełnej zgodności funkcjonalnej elementów systemu. W modelu AT wprowadzono oczywiście pewne unowocześnienia — inaczej nie można by przecież mówić o nowym modelu. Oto ogólna sylwetka architektury AT, określanej też mianem ISA (Industry Standard Architecture): t Procesor otrzymuje sygnał taktujący z układu 82284, będącego następcą 8284 (stosowanego z procesorami 8086/8088). Procesory 80286 w pierwszych modelach AT taktowane były sygnałem 6 MHz. Później na rynku znalazły się układy scalone 80286 produkcji firmy Harris, dające się taktować zegarem 25 MHz. Do wyższej częstotliwości zegarowej musiały zostać przystosowane również inne elementy architektury, a nie tylko sam procesor. t 24-bitowa magistrala adresowa komputera AT pokrywa przestrzeń adresową do 16 MB, co jednak wymaga oprogramowania wykorzystującego tzw. chroniony tryb pracy procesora (Protected Mode). W zgodnym z 8086/8088 trybie rzeczywistym (Real Mode) wykorzystanych jest tylko 20 linii adresowych. Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 77 t Do współpracy z układem 80286 przewidziano koprocesor arytmetyczny 80287, dla którego zamontowano dodatkową podstawkę na płycie głównej. t W modelu AT możemy wyróżnić następujące magistrale: t Magistralę lokalną (24 linie adresowe i 16 linii danych) połączoną bezpośrednio z procesorem. t Poprzez zastosowanie rejestrów zatrzaskowych uzyskuje się ustabilizowaną magistralę systemową. Stanowi ona kopię części magistrali lokalnej (kompletna szyna danych plus linie adresowe A0 – A19). t Magistrala X obsługuje komunikację z ROM-BIOS oraz z portami układów umieszczonych na płycie głównej (ale nie z rozszerzeniami BIOS na kartach). t Linie magistrali systemowej z obwodami pamięci dynamicznej (poprzez układy adresowania wierszy i kolumn pamięci) łączy magistrala pamięciowa. t Magistrala L wyprowadza linie A17 – A23 magistrali lokalnej do gniazd rozszerzających (tj. magistrali zewnętrznej). t Magistrala zewnętrzna, która stanowi wyprowadzenie 24-bitowej systemowej szyny adresowej, 16-bitowej szyny danych i większości sygnałów systemowej szyny sterującej. Jedynymi układami mogącymi przejąć pełną kontrolę nad magistralami systemowymi (tzn. inicjować transmisję i decydować o jej kierunku) są procesor i kontroler DMA. Przywileju tego nie ma żaden inny procesor zamontowany na karcie rozszerzeń. Magi- strala zewnętrzna wyprowadza co prawda sygnał ~MASTER, ale procedura przejęcia sterowania rozpoczyna się od wymiany sygnałów uzgodnienia z kontrolerem DMA, który to dopiero odłącza procesor systemowy od magistral. t Dla zwiększenia liczby kanałów IRQ (linii przyjmujących zgłoszenia przerwań sprzętowych) wprowadzony został drugi układ 8259A (Slave). Jest on podłączony do jednego z wejść układu głównego (Master). Komputer AT dysponuje dzięki temu 15 kanałami IRQ o następującym przyporządkowaniu: Linia IRQ Wektor(A) Urządzenie 0 1 2 3 4 5 6 7 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh Zegar systemowy Klawiatura Wyjście kaskadowe do układu Slave COM2 COM1 LPT2 Kontroler napędu dysków elastycznych LPT1 78 Anatomia PC. Kompendium Linia IRQ Wektor(A) Urządzenie 8 9 10 11 12 13 14 15 (A)Wektor oznacza numer indeksu wskazującego adres procedury obsługi danego przerwania Zegar czasu rzeczywistego Wywołuje przerwanie IRQ2 Zarezerwowane Zarezerwowane Zarezerwowane Koprocesor arytmetyczny Kontroler dysku twardego Zarezerwowane 70h 71h 72h 73h 74h 75h 76h 77h umieszczony w tzw. tablicy wektorów przerwań. Tablica ta znajduje się w pamięci w obszarze 00000h – 003FFh i zawiera czterobajtowe pozycje reprezentujące kolejne adresy. Do grupy przerwań sprzętowych należy też przerwanie niemaskowalne (NMI), które nie jest jednak obsługiwane przez żaden z kontrolerów 8259A. t System DMA także otrzymał dodatkowe wsparcie w postaci drugiego układu scalonego 8237A zainstalowanego dla potrzeb transmisji 16-bitowych. Kanały DMA zostały przydzielone w następujący sposób: Kanał Szerokość w bitach Przeznaczenie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 – 16 16 16 Zarezerwowany Układ transmisji synchronicznej SDLC Kontroler napędu dysków elastycznych Zarezerwowany Kaskada Zarezerwowany Zarezerwowany Zarezerwowany t Programowalny układ czasowy 8253 został zastąpiony unowocześnionym modelem 8254, którego trzy niezależne kanały obsługują następujące urządzenia: Kanał Przeznaczenie 0 1 2 Generacja sygnału IRQ0 (zegar systemowy) Odświeżanie pamięci Obsługa głośnika t Zrezygnowano z usług większości mikroprzełączników (DIP) dla ustalania parametrów konfiguracyjnych systemu. Ich miejsce zajęła podtrzymywana bateryjnie pamięć CMOS (układ scalony MC146818). Przy okazji tych zmian wprowadzony został zegar czasu rzeczywistego, pracujący również przy Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 79 wyłączonym komputerze (podtrzymywanie bateryjne). W modelu XT zegar pracował tylko od włączenia do wyłączenia komputera. t Magistrala zewnętrzna otrzymała dostęp do wszystkich 16 bitów systemowej szyny danych oraz wzbogacona została o kilka nowych sygnałów sterujących. Do wszystkich układów scalonych stanowiących składowe systemu można się odwo- ływać przez porty umieszczone w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia. Procesor 80286 Pod względem budowy wewnętrznej procesor 80286 nie różni się w istotny sposób od swego poprzednika. Nowością jest jedynie wprowadzenie tzw. chronionego trybu pracy (Protected Mode). Jego istota polega na implementacji sprzętowej kontroli dostępu do określonych obszarów pamięci. Mechanizmy te znajdują zastosowanie w pracy wieloza- daniowych systemów operacyjnych. Układ 80286 dysponuje specjalnym, dodatkowym zestawem rozkazów przeznaczonych do obsługi tego trybu pracy. Poza nim (tj. w trybie rzeczywistym Real Mode) procesor nadal dysponuje listą rozkazów zgodną z 8086, ale poszerzoną o kilka nowych poleceń. Nie mogły być one jednak wykorzystane w aplikacjach zachowujących „zgodność w dół” do poziomu XT. Poszerzona do 24 bitów magistrala adresowa pokrywała przestrzeń 16 MB. Z obszaru tego można było jednak korzystać wyłącznie w trybie chronionym. W trybie rzeczywistym trzeba się było zadowolić zakresem adresowania zgodnym z 8086, tj. 1 MB. Sposób gene- racji adresu fizycznego pozostał bez zmian. W trybie rzeczywistym 80286 zachowywał się po prostu jak szybki 8086. Na zwiększenie efektywnej szybkości przetwarzania miało wpływ nie tylko podniesienie częstotliwości taktującej (standardowo do 6, 8 lub 12 MHz, w skrajnym przypadku do 25 MHz), ale również poprawki w konstrukcji wewnętrznej procesora oraz zmodyfikowana obsługa magistrali. Obszar przestrzeni adresowej dla urządzeń wejścia-wyjścia jest zgodny z możliwo- ściami procesora 8086; teoretycznie można obsłużyć 64 K portów 8-bitowych o adre- sach 0 – 65535, 32 K portów 16-bitowych o parzystych adresach 0, 2, 4, …, 65534 lub ich kombinacje w zakresie do 64 K. Podobnie jednak jak w modelu XT, wbudowany w płytę dekoder adresów wejścia-wyjścia rozpoznaje tylko 1024 z nich — są to porty ulokowa- ne w zakresie 0 – 1023 (000h – 3FFh). Układ 8086 miał możliwość samodzielnego wytwarzania sygnałów sterowania magistralą, co umożliwiało rezygnację z udziału kontrolera 8288. Procesor 80286 nie ma takiej moż- liwości i musi współpracować z odpowiadającym mu kontrolerem magistrali 80288. Magistrala ISA 16-bitowa Podobnie jak w modelu PC/XT, większa część sygnałów magistrali systemowej wypro- wadzona jest do gniazd, w których można umieszczać karty rozszerzeń. W przypadku architektury AT magistrala zewnętrzna jest już jednak 16-bitowa. Gniazda rozszerzające 80 Anatomia PC. Kompendium (rysunek 2.4) podzielone są na dwie części; pierwsza, 62-stykowa, jest zgodna (z wyjąt- kiem sygnałów 0WS i REF) z 8-bitową magistralą XT, druga stanowi jej 36-stykowe uzupełnienie. Rysunek 2.4. Gniazdo 16-bitowej magistrali zewnętrznej Płyty główne komputerów AT miały na ogół kilka złączy 16-bitowych i jedno lub dwa 8-bitowe. Poniżej omówione zostaną dodatkowe linie rozszerzające. Znaczenie pozosta- łych sygnałów jest takie samo, jak w przypadku magistrali XT. ~0WS ~REF LA17 – LA23 0 Wait States — karta rozszerzeń sygnalizuje, że jest dostatecznie szybka, aby być obsługiwaną bez dodatkowych cykli oczekiwania. Refresh — sygnał ten informuje, że w danym momencie odbywa się cykl odświeżania pamięci dynamicznej na płycie głównej. Jego źródłem nie jest kanał 0 DMA, lecz jeden z generatorów układu 8254 (Timer) lub specjalizowane układy obsługujące samą pamięć. Large Address — siedem najbardziej znaczących linii 24-bitowej szyny adresowej procesora. Linie LA17 – LA19 pokrywają się Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 81 Vcc SD8 – SD15 ~SBHE ~MEMCS16 ~I/O CS16 ~MEMR ~MEMW DRQ5 – 7, ~DACK5 – 7 IRQ10 – 12, ~IRQ14 – 15 DRQ0, ~DACK0 ~MASTER logicznie z liniami A17 – A19 w części 8-bitowej złącza, z tą różnicą, że adres na liniach LAnn wystawiany jest wcześniej. Napięcie zasilające (+5 V). System Data — bardziej znaczący bajt 16-bitowej systemowej szyny danych AT. System Bus High Enable — sygnał ten jest wystawiany przez procesor lub kontroler DMA podczas procesu przekazywania danych 16-bitowych z udziałem bardziej znaczącego bajtu magistrali, tj. SD8 – SD15. Sygnał generowany jest przez karty rozszerzeń, które gwarantują dostęp do pamięci w trybie 16-bitowym. Karta 16-bitowa, która nie odpowie w odpowiednim momencie wystawieniem niskiego poziomu logicznego na linii ~MEMCS16, będzie obsługiwana tak jak 8-bitowa. Jeżeli karta 8-bitowa zostanie umieszczona w złączu 16-bitowym, to sygnał ~MEMCS16 będzie nieaktywny (na niepodłączonej linii ustala się wysoki poziom logiczny), co umożliwia automatyczną detekcję rozmiaru karty. Sygnał ten generowany jest przez karty rozszerzeń, które gwarantują dostęp do przestrzeni wejścia-wyjścia w trybie 16-bitowym. Obowiązują tu te same uwagi, co dla sygnału ~MEM CS16. Memory Read — stan aktywny tej linii (niski poziom logiczny) oznacza żądanie odczytu (CPU lub DMA) z pamięci z zakresu 0 – 16 MB. Sygnał ~SMEMR w 8-bitowej części złącza generowany jest wyłącznie przy odczytach w przestrzeni adresowej 0 – 1 MB, zaś przy próbie dostępu do pamięci powyżej 1 MB pozostaje nieaktywny (wysoki poziom logiczny). Memory Write — stan aktywny tej linii (niski poziom logiczny) oznacza żądanie odczytu (CPU lub DMA) z pamięci z zakresu 0 – 16 MB. Sygnał ~SMEMW w 8-bitowej części złącza generowany jest wyłącznie przy odczytach w przestrzeni adresowej 0 – 1 MB, zaś przy próbie dostępu do pamięci powyżej 1 MB pozostaje nieaktywny (wysoki poziom logiczny). 16-bitowe kanały DMA udostępniane przez dodatkowy układ kontrolera DMA 8237A (Slave). Interrupt Request — linie zgłoszeń przerwań sprzętowych obsługiwane przez dodatkowy kontroler 8259A (Slave). Nie jest wyprowadzana linia IRQ13, przypisana standardowo obsłudze znajdującego się na płycie głównej koprocesora arytmetycznego. DMA Request — DMA Acknowledge. 8-bitowy kanał obsługi DMA powstały po zlikwidowaniu pochodzącego z architektury XT mechanizmu odświeżania pamięci kanałem DMA. Sygnał umożliwiający przejęcie sterowania systemem przez procesor znajdujący się na karcie rozszerzeń. Układowi takiemu 82 Anatomia PC. Kompendium należy wpierw przyporządkować jeden z kanałów DMA. Kontroler DMA przeprowadza rutynowo proces odłączania procesora zainstalowanego na płycie głównej (sekwencja sygnałów HRQ i HLDA) przed wysłaniem sygnału ~DACK do chcącego zawładnąć magistralami procesora. Ten reaguje uaktywnieniem linii ~MASTER (tj. sprowadzeniem jej do poziomu zera logicznego) i przejmuje sterowanie systemem. Komputery z procesorami 386, 486 i Pentium Modele AT z procesorem 80286 wyparte zostały przez komputery wyposażone w pro- cesory 80386 i 80486, a po nich nadeszły kolejne generacje Pentium. Płyty takie ce- chowały 32-bitowe magistrale systemowe. Gniazda kart rozszerzeń ISA miały jednak nadal jedynie 16 linii danych i 24 linie adresowe. Łamanie i przesuwanie bajtów doko- nywane było w specjalnych układach pośredniczących między magistralą systemową a zewnętrzną. 32-bitowe modele AT nie różniły się zbytnio od swych 16-bitowych po- przedników. Wzrost mocy obliczeniowej osiągany był głównie dzięki podniesieniu róż- nych częstotliwości taktujących, co pociągało za sobą w oczywisty sposób przyspieszenie pracy magistral. Największym problemem architektury AT pozostała do samego końca magistrala ze- wnętrzna (ISA). Decydowały o tym dwa główne czynniki: jej szerokość i szybkość pracy. Na kartach rozszerzeń montowane były kontrolery urządzeń peryferyjnych wymienia- jących dosyć intensywnie dane z pamięcią. Mowa tu w szczególności o kontrolerach dysków twardych, kartach sieciowych i graficznych. Drugim hamulcem była częstotli- wość taktowania magistrali zewnętrznej. Producenci chcący przestrzegać zgodności ze specyfikacją ISA musieli limitować szybkość jej pracy do wartości poniżej 8,33 MHz. Wartość standardowa mieściła się zwykle w zakresie 6 – 8 MHz. Jedynie w modelach 486DX-50 MHz wartość ta podniesiona została do 12,5 MHz. Doszło do sytuacji, iż stosunkowo szybkie układy peryferyjne nie wszędzie mogły być wykorzystane, a podnoszenie częstotliwości pracy magistrali nie gwarantowało nieza- wodnej pracy znajdujących się na rynku kart starszego typu. Rozwiązanie powyższych problemów w ramach architektury AT nie było możliwe i ko- nieczne stało się wprowadzenie nowej magistrali zewnętrznej. Z tego też względu powstało wiele konkurencyjnych standardów, z których tylko nieliczne ugruntowały swą pozycję na rynku (rysunek 2.5). Każdy z nich generował falę kart rozszerzeń nowego typu, obsłu- gujących stale rosnącą gamę urządzeń peryferyjnych. Przed przejściem do bardziej szczegółowego omówienia standardów magistral następują- cych po ISA podajmy w formie porównania ich teoretyczne przepustowości maksymalne. Przeglądając poniższą tabelę, należy pamiętać, że magistrala MCA — będąc magistralą Rozdział 2. ¨ Architektury komputerów PC 83 Rysunek 2.5. Zastosowania procesorów w ramach architektur PC asynchroniczną, wyposażoną w mechanizmy arbitrażu — nie ma sztywno ustalonego limitu przepustowości i w zależności od wersji magistrali oraz możliwości zainstalowa- nych kart rozszerzeń jej przepustowość może się znacznie zmieniać. Należy też pamię- tać, że magistrala AGP może obsługiwać tylko jedno urządzenie (dołożenie drugiego gniaz- da AGP wymaga użycia osobnego kontrolera) i używana jest wyłącznie do obsługi kart graficznych, podczas gdy wszystkie inne magistrale mają charakter uniwersalny i mogą służyć do podłączania urządzeń różnego typu. Standard Przepustowość magistrali 8,33 MB/s 33 MB/s 20 MB/s 64 MB/s do 120 MB/s 132 MB/s 264 MB/s do 2112 MB/s 132 MB/s do 1024 MB/s 256 MB/s do 4096 MB/s (w jednym kierunku) ISA EISA MCA VESA Local Bus PCI AGP PCI-X PCI Express EISA Jednym ze standardów, któremu udało się (przynajmniej na pewien czas) opanować rynek PC, było rozszerzenie EISA (Extended Industry Standard Architecture). Jego powstanie stanowiło istotny krok na drodze do wykorzystania pełnych możliwości procesorów 32-bi- towych. System ten znalazł zastosowanie głównie w sektorze serwerów sieciowych. Archi- tektura EISA była dosyć kosztowna ze względu na swoje skomplikowanie, wynikające 84 Anatomia PC. Kompendium z chęci zachowania możliwości współpracy z dotychczas stosowanymi peryferiami ISA. Kontroler magistrali musiał każdorazowo decydować, czy bieżącą operację można przeprowadzić w trybie 32-bitowym czy też należy symulować 16-bitowy tryb pracy. To samo dotyczyło kontrolera DMA. W razie potrzeby 32-bitowy kontroler DMA emulo- wał pracę swego 8-bitowego poprzednika. Mimo iż technologia ta nigdy nie należała do tanich, ogromna konkurencja na rynku pro- ducentów osprzętu EISA doprowadziła do istotnego spadku cen i pewnej popularyzacji systemu. Wytwórcy sprzętu standardu EISA reklamowali jego kompatybilność z kartami ISA. Spełnienie tego wymogu dawało posiadaczowi płyty głównej EISA i kart rozszerzeń ISA pewność, iż wszystko będzie doskonale współpracować (tyle tylko, że nic na tym nie zyskiwał). Dopiero wyposażenie płyty ze złączami EISA w karty standardu EISA udo- stępniało pełne możliwości systemu. W chwili obecnej trudno byłoby znaleźć produ- centa peryferiów z tym złączem, gdyż świat PC zdominowała magistrala PCI. Zmiany wprowadzone przez EISA w stosunku do ISA nie miały charakteru rewolucyj- nego, a raczej poważnej operacji kosmetycznej i dotyczyły obszarów wyszczególnionych w kolejnych punktach. Wieloprocesorowość Dowolny kontroler (procesor) umieszczony na jednej z kart rozszerzeń EISA ma nie- ograniczone możliwości sterowania magistralą systemową. Oznacza to, że w systemie mogą współpracować różne procesory mające dostęp do tych samych zasobów komputera, takich jak dyski, pamięć itp. System przydziału magistral kolejnym procesorom jest dosyć rozbudowany i ma charakter hierarchiczno-priorytetowy. Magistrala zewnętrzna Karty rozszerzeń EISA mają do dyspozycji (oprócz wielu sygnałów sterujących) 32 bity systemowej szyny adresowej i 32 bity systemowej szyny danych. Na magistralę zewnętrzną EISA składa się 98 sygnałów standardu ISA oraz 90
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Anatomia PC. Kompendium. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: