Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 006370 19990481 na godz. na dobę w sumie
Android 3. Tworzenie aplikacji - książka
Android 3. Tworzenie aplikacji - książka
Autor: , , Liczba stron: 1184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3586-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> android
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System operacyjny Android podbił rynek smartfonów, a teraz z dnia na dzień rośnie jego popularność wśród użytkowników tabletów. Sympatię zdobył sobie dzięki niezwykle przyjaznemu interfejsowi, szerokim możliwościom dostosowania do własnych potrzeb oraz niewyobrażalną ilością dostępnych aplikacji. W Android Market opublikowano ich już ponad 500 000! Wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od tego, czy ma to być gra, czy unikalna aplikacja użytkowa.

Oparty na powszechnie znanym języku JAVA, posiadający obszerną, bogatą w przykłady dokumentację wprost zachęca do przygotowania ciekawej aplikacji, na której można zarobić konkretne pieniądze. Dzięki tej rewelacyjnej książce poświęconej Androidowi w wersji 3 w mig opanujesz jego tajniki. Na samym początku poznasz historię Androida oraz dowiesz się, jak przygotować środowisko pracy. Następnie zaznajomisz się ze strukturą aplikacji, sposobem korzystania z zasobów oraz dostawców treści. W dalszych rozdziałach nauczysz się budować estetyczny, funkcjonalny i atrakcyjny interfejs użytkownika, zapamiętywać preferencje użytkowników oraz korzystać z usług HTTP. Książka ta jest kompletnym i unikalnym kompendium wiedzy na temat Androida. Powinna znaleźć się na półce każdego dewelopera tworzącego oprogramowanie dla platformy Android!

Zacznij tworzyć oprogramowanie dla najbardziej obiecującej platformy dla urządzeń mobilnych!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pro Android 3 Tłumaczenie: Krzysztof Sawka ISBN: 978-83-246-3586-3 Polish edition copyright © Helion 2012 All rights reserved Original edition copyright © 2011 by Satya Komatineni, Dave MacLean, and Sayed Y. Hashimi All rights reserved All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. Trademarked names, logos, and images may appear in this book. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, logo, or image we use the names, logos, and images only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark. NFC Forum and the NFC Forum logo are trademarks of the Near Field Communication Forum. The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/and3ta.zip Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/and3ta Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa ............................................................................................. 21 O autorach .............................................................................................. 23 Informacje o redaktorze technicznym ................................................. 25 Podziękowania ....................................................................................... 27 Słowo wstępne ....................................................................................... 29 Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy obliczeniowej Android ........................ 31 Nowa platforma dla nowego typu komputera osobistego .............................. 32 Początki historii Androida .................................................................................. 33 Zapoznanie się ze środowiskiem Dalvik VM .................................................... 36 Stos programowy Androida ................................................................................ 37 Projektowanie aplikacji użytkownika końcowego za pomocą zestawu Android SDK ................................................................... 38 Emulator Androida ........................................................................................ 38 Interfejs użytkownika na platformie Android ............................................ 39 Podstawowe składniki Androida .................................................................. 40 Zaawansowane koncepcje interfejsu użytkownika .................................... 41 Składniki usług w Androidzie ....................................................................... 43 Składniki multimediów oraz telefonii w Androidzie ................................ 43 Pakiety Java w Androidzie ............................................................................ 44 Wykorzystanie zalet kodu źródłowego Androida ............................................ 48 Przykładowe projekty zawarte w książce ........................................................... 49 Podsumowanie ...................................................................................................... 49 Rozdział 2. Konfigurowanie środowiska programowania .................................... 51 Konfigurowanie środowiska ............................................................................... 52 Pobieranie zestawu JDK 6 ............................................................................. 52 Pobieranie środowiska Eclipse 3.6 ............................................................... 53 Pobieranie zestawu Android SDK ................................................................ 54 Okno narzędzi ................................................................................................. 56 Instalowanie narzędzi ADT .......................................................................... 56 Przedstawienie podstawowych składników ...................................................... 58 Widok ............................................................................................................... 58 Aktywność ....................................................................................................... 59 6 Spis treści Intencja ............................................................................................................ 59 Dostawca treści ............................................................................................... 59 Usługa .............................................................................................................. 59 AndroidManifest.xml .................................................................................... 60 Urządzenia AVD ............................................................................................ 60 Witaj, świecie! ....................................................................................................... 60 Wirtualne urządzenia AVD ................................................................................ 65 Poznanie struktury aplikacji Androida ............................................................. 67 Analiza aplikacji Notepad .................................................................................... 69 Wczytanie oraz uruchomienie aplikacji Notepad ...................................... 69 Rozłożenie kodu na czynniki pierwsze ........................................................ 71 Badanie cyklu życia aplikacji ............................................................................... 78 Usuwanie błędów w aplikacji .............................................................................. 81 Uruchamianie emulatora .............................................................................. 83 StrictMode ....................................................................................................... 84 Odnośniki ........................................................................................................ 89 Podsumowanie ...................................................................................................... 89 Rozdział 3. Korzystanie z zasobów .......................................................................... 91 Zasoby .................................................................................................................... 91 Zasoby typu string .......................................................................................... 92 Zasoby typu layout ......................................................................................... 94 Składnia odniesienia do zasobu .................................................................... 95 Definiowanie własnych identyfikatorów zasobów do późniejszego użytku ............................................................................... 97 Skompilowane oraz nieskompilowane zasoby Androida ......................... 98 Rodzaje głównych zasobów w Androidzie ........................................................ 99 Praca na własnych plikach zasobów XML ...................................................... 109 Praca na nieskompresowanych zasobach ........................................................ 111 Praca z dodatkowymi plikami ........................................................................... 111 Przegląd struktury katalogów mieszczących zasoby ...................................... 112 Zasoby a zmiany konfiguracji ........................................................................... 112 Odnośniki ............................................................................................................ 116 Podsumowanie .................................................................................................... 117 Rozdział 4 . Dostawcy treści .................................................................................... 119 Analiza wbudowanych dostawców Androida ................................................ 120 Architektura dostawców treści ......................................................................... 126 Implementowanie dostawców treści ................................................................ 139 Testowanie dostawcy BookProvider ................................................................ 150 Dodawanie książki ........................................................................................ 150 Usuwanie książki .......................................................................................... 150 Zliczanie książek ........................................................................................... 151 Wyświetlanie listy książek ........................................................................... 151 Odnośniki ............................................................................................................ 152 Podsumowanie .................................................................................................... 153 Rozdział 5. Spis treści 7 Intencje ................................................................................................. 155 Podstawowe informacje na temat intencji ...................................................... 155 Intencje dostępne w Androidzie ....................................................................... 156 Przegląd struktury intencji ................................................................................ 159 Intencje a identyfikatory danych URI ....................................................... 159 Działania ogólne ........................................................................................... 160 Korzystanie z dodatkowych informacji ..................................................... 161 Stosowanie składników do bezpośredniego przywoływania aktywności ..................................... 162 Kategorie intencji ......................................................................................... 163 Reguły przydzielania intencji do ich składników ..................................... 166 Działanie ACTION_PICK .......................................................................... 169 Działanie ACTION_GET_CONTENT ..................................................... 171 Wprowadzenie do intencji oczekujących ........................................................ 172 Odnośniki ............................................................................................................ 173 Podsumowanie .................................................................................................... 174 Rozdział 6. Budowanie interfejsów użytkownika oraz używanie kontrolek ........ 175 Projektowanie interfejsów UI w Androidzie .................................................. 175 Programowanie interfejsu użytkownika wyłącznie za pomocą kodu ........ 177 Tworzenie interfejsu użytkownika wyłącznie w pliku XML .................. 179 Konstruowanie interfejsu użytkownika za pomocą kodu oraz języka XML ........................................................... 180 FILL_PARENT a MATCH_PARENT ....................................................... 182 Standardowe kontrolki Androida .................................................................... 182 Kontrolki tekstu ............................................................................................ 183 Kontrolki przycisków ................................................................................... 187 Kontrolka ImageView .................................................................................. 195 Kontrolki daty i czasu .................................................................................. 197 Kontrolka MapView ..................................................................................... 200 Działanie adapterów ........................................................................................... 200 Zapoznanie się z klasą SimpleCursorAdapter .......................................... 200 Zapoznanie się z klasą ArrayAdapter ........................................................ 202 Wykorzystywanie adapterów wraz z kontrolkami AdapterView ................ 204 Podstawowa kontrolka listy — ListView ................................................... 205 Kontrolka GridView .................................................................................... 213 Kontrolka Spinner ........................................................................................ 215 Kontrolka Gallery ......................................................................................... 217 Tworzenie niestandardowych adapterów ................................................. 218 Inne kontrolki w Androidzie ...................................................................... 223 Style i motywy ..................................................................................................... 224 Stosowanie stylów ......................................................................................... 224 Stosowanie motywów .................................................................................. 227 8 Spis treści Menedżery układu graficznego ......................................................................... 227 Menedżer układu graficznego LinearLayout ............................................ 228 Menedżer układu graficznego TableLayout ............................................. 231 Menedżer układu graficznego RelativeLayout ......................................... 235 Menedżer układu graficznego FrameLayout ............................................ 237 Dostosowanie układu graficznego do konfiguracji różnych urządzeń ....... 239 Usuwanie błędów i optymalizacja układów graficznych za pomocą narzędzia Hierarchy Viewer ....................................................... 242 Odnośniki ............................................................................................................ 244 Podsumowanie .................................................................................................... 245 Rozdział 7. Praca z menu ........................................................................................ 247 Menu w Androidzie ........................................................................................... 247 Tworzenie menu ........................................................................................... 249 Praca z grupami menu ................................................................................. 250 Odpowiedź na wybór elementów menu .......................................................... 251 Utworzenie środowiska testowego do sprawdzania menu ........................... 253 Praca z innymi rodzajami menu ....................................................................... 259 Rozszerzone menu ....................................................................................... 259 Praca z menu w postaci ikon ....................................................................... 259 Praca z podmenu .......................................................................................... 260 Zabezpieczanie menu systemowych .......................................................... 261 Praca z menu kontekstowymi ..................................................................... 261 Praca z menu alternatywnymi .................................................................... 264 Praca z menu w odpowiedzi na zmianę danych ....................................... 268 Wczytywanie menu poprzez pliki XML .......................................................... 268 Struktura pliku XML zasobów menu ......................................................... 268 Zapełnianie plików XML zasobów menu .................................................. 269 Tworzenie odpowiedzi dla elementów menu opartych na pliku XML ..... 270 Krótkie wprowadzenie do dodatkowych znaczników menu w pliku XML .................................................................................... 271 Odnośniki ............................................................................................................ 272 Podsumowanie .................................................................................................... 272 Rozdział 8. Praca z oknami dialogowymi .............................................................. 273 Korzystanie z okien dialogowych w Androidzie ............................................ 274 Projektowanie okien alertów ...................................................................... 274 Projektowanie okna dialogowego zachęty ................................................ 276 Natura okien dialogowych w Androidzie ................................................. 281 Przeprojektowanie okna dialogowego zachęty ......................................... 282 Praca z zarządzanymi oknami dialogowymi ................................................... 283 Protokół zarządzanych okien dialogowych .............................................. 283 Przekształcenie niezarządzanego okna dialogowego na zarządzane okno dialogowe ................................................................ 283 Uproszczenie protokołu zarządzanych okien dialogowych ................... 285 Spis treści 9 Praca z klasą Toast .............................................................................................. 293 Odnośniki ............................................................................................................ 294 Podsumowanie .................................................................................................... 294 Rozdział 9. Praca z preferencjami i zachowywanie stanów ................................ 295 Badanie struktury preferencji ........................................................................... 296 Klasa ListPreference ..................................................................................... 296 Widok CheckBoxPreference ....................................................................... 305 Widok EditTextPreference .......................................................................... 307 Widok RingtonePreference ......................................................................... 308 Organizowanie preferencji ................................................................................ 310 Programowe zarządzanie preferencjami ......................................................... 312 Zapisywanie stanu za pomocą preferencji ...................................................... 313 Odnośniki ............................................................................................................ 314 Podsumowanie .................................................................................................... 315 Rozdział 10. Analiza zabezpieczeń i uprawnień ..................................................... 317 Model zabezpieczeń w Androidzie ................................................................... 317 Przegląd pojęć dotyczących zabezpieczeń ................................................. 317 Podpisywanie wdrażanych aplikacji .......................................................... 318 Przeprowadzanie testów zabezpieczeń środowiska wykonawczego ............. 324 Zabezpieczenia na granicach procesu ........................................................ 324 Deklarowanie oraz stosowanie uprawnień ............................................... 325 Stosowanie niestandardowych uprawnień ................................................ 326 Stosowanie uprawnień identyfikatorów URI ........................................... 332 Odnośniki ............................................................................................................ 334 Podsumowanie .................................................................................................... 335 Rozdział 11. Tworzenie i użytkowanie usług ............................................................ 337 Użytkowanie usług HTTP ................................................................................. 337 Wykorzystanie modułu HttpClient do żądań wywołania GET .................. 338 Wykorzystanie modułu HttpClient do żądań wywołania POST (przykład wieloczęściowy) .......................................................................... 340 Parsery SOAP, JSON i XML ....................................................................... 342 Obsługa wyjątków ........................................................................................ 343 Problemy z wielowątkowością .................................................................... 345 Zabawa z przekroczeniami limitu czasu .................................................... 348 Stosowanie klasy HttpURLConnection ..................................................... 349 Używanie klasy AndroidHttpClient .......................................................... 349 Stosowanie wątków drugoplanowych (AsyncTask) ................................ 351 Obsługa zmian konfiguracji za pomocą klasy AsyncTask ...................... 357 Pobieranie plików za pomocą klasy DownloadManager ........................ 362 Stosowanie usług w Androidzie ........................................................................ 367 Usługi w Androidzie .................................................................................... 368 Usługi lokalne ............................................................................................... 369 Usługi AIDL .................................................................................................. 376 10 Spis treści Definiowanie interfejsu usługi w języku AIDL ........................................ 376 Implementowanie interfejsu AIDL ............................................................ 379 Wywoływanie usługi z poziomu aplikacji klienckiej ............................... 381 Przekazywanie usługom złożonych typów danych .................................. 385 Przykład aplikacji użytkowej korzystającej z usług ........................................ 395 Interfejs Tłumacz Google ............................................................................ 395 Stosowanie interfejsu Tłumacz Google ..................................................... 397 Odnośniki ............................................................................................................ 405 Podsumowanie .................................................................................................... 405 Rozdział 12. Analiza pakietów ................................................................................. 407 Pakiety i procesy ................................................................................................. 407 Szczegółowa specyfikacja pakietu .............................................................. 407 Przekształcanie nazwy pakietu w nazwę procesu ..................................... 408 Tworzenie listy zainstalowanych pakietów ............................................... 408 Usuwanie pakietu za pomocą aplikacji Package Browser ....................... 409 Jeszcze raz o procesie podpisywania pakietów ............................................... 409 Zrozumienie koncepcji podpisów cyfrowych — scenariusz 1. ................. 410 Zrozumienie koncepcji podpisów cyfrowych — scenariusz 2. ................. 410 Wyjaśnienie koncepcji podpisów cyfrowych ............................................ 410 Jak zatem tworzymy cyfrowy podpis ......................................................... 411 Implikacje wynikające z podpisywania plików ........................................ 411 Współdzielenie danych pomiędzy pakietami ................................................. 412 Natura współdzielonych identyfikatorów użytkownika ......................... 412 Schemat kodu wykorzystywanego przy współdzieleniu danych ........... 413 Projekty bibliotek ................................................................................................ 414 Czym jest projekt bibliotek? ........................................................................ 414 Twierdzenia dotyczące projektów bibliotek ............................................. 414 Utworzenie projektu bibliotek .................................................................... 417 Tworzenie projektu testowego wykorzystującego projekt bibliotek ..... 420 Odnośniki ............................................................................................................ 425 Podsumowanie .................................................................................................... 426 Rozdział 13. Analiza procedur obsługi .................................................................... 427 Składniki Androida i wątkowanie .................................................................... 427 Aktywności działają w głównym wątku .................................................... 428 Odbiorcy komunikatów działają w głównym wątku ............................... 429 Usługi działają w głównym wątku ............................................................. 429 Dostawcy treści działają w głównym wątku ............................................. 429 Skutki posiadania pojedynczego głównego wątku ................................... 429 Pule wątków, dostawcy treści, składniki zewnętrznych usług ................... 429 Narzędzia wątkowania — poznaj swój wątek ........................................... 429 Procedury obsługi ............................................................................................... 431 Skutki przetrzymywania głównego wątku ................................................ 432 Zastosowanie procedury obsługi do opóźnienia operacji w wątku głównym ............................................. 432 Spis treści 11 Przykładowy kod źródłowy procedury obsługi opóźniającej przeprowadzanie operacji ......................................................................... 433 Konstruowanie odpowiedniego obiektu Message ................................... 435 Wysyłanie obiektów Message do kolejki ................................................... 435 Odpowiedź na metodę zwrotną handleMessage ...................................... 436 Stosowanie wątków roboczych ......................................................................... 436 Przywoływanie wątku roboczego z poziomu menu ................................ 437 Komunikacja pomiędzy wątkami głównym i roboczym ........................ 438 Szybki przegląd — jak działa wątek? .......................................................... 440 Klasy przykładowego sterownika procedury obsługi ...................................... 441 Plik aktywności sterującej ........................................................................... 442 Plik układu graficznego ............................................................................... 444 Plik menu ....................................................................................................... 445 Plik manifest .................................................................................................. 445 Czas życia składnika i procesu .......................................................................... 446 Cykl życia aktywności .................................................................................. 446 Cykl życia usługi ........................................................................................... 448 Cykl życia odbiorców komunikatów ......................................................... 448 Cykl życia dostawcy treści ........................................................................... 448 Instrukcje dotyczące kompilowania kodu ....................................................... 449 Utworzenie projektu za pomocą pliku ZIP ............................................... 449 Tworzenie projektu za pomocą listingów ................................................. 449 Odnośniki ............................................................................................................ 450 Podsumowanie .................................................................................................... 450 Rozdział 14. Odbiorcy komunikatów i usługi długoterminowe ........................... 453 Odbiorcy komunikatów ..................................................................................... 453 Wysyłanie komunikatu ................................................................................ 454 Tworzenie prostego odbiorcy — przykładowy kod ................................. 454 Rejestrowanie odbiorcy komunikatów w pliku manifeście .................... 456 Wysyłanie komunikatu testowego ............................................................. 456 Wprowadzanie wielu odbiorców komunikatów ...................................... 460 Projekt wykorzystujący odbiorców pozaprocesowych ............................ 462 Używanie powiadomień pochodzących od odbiorcy komunikatów .......... 463 Monitorowanie powiadomień za pomocą menedżera powiadomień ....... 463 Wysyłanie powiadomienia .......................................................................... 464 Długoterminowi odbiorcy komunikatów i usługi ......................................... 467 Protokół długoterminowego odbiorcy komunikatów ............................ 468 Klasa IntentService ....................................................................................... 469 Kod źródłowy klasy IntentService .............................................................. 470 Rozszerzanie klasy IntentService na odbiorcę komunikatów ...................... 472 Abstrakcja długoterminowej usługi wysyłającej komunikaty .................. 472 Długoterminowy odbiorca komunikatów ................................................ 474 Wyodrębnianie blokady przechodzenia w stan zatrzymania za pomocą klasy LightedGreenRoom ................... 476 12 Spis treści Oświetlony zielony pokój ............................................................................ 478 Implementacja oświetlonego zielonego pokoju ....................................... 478 Implementacja długoterminowej usługi .......................................................... 483 Szczegółowe informacje na temat usługi nietrwałej ................................ 484 Informacje dotyczące trwałej usługi .......................................................... 485 Odmiana nietrwałej usługi — ponownie dostarczane intencje .................. 485 Definiowanie flag usługi w metodzie onStartCommand ........................ 485 Wybieranie odpowiedniego trybu usługi .................................................. 485 Kontrolowanie blokady przechodzenia w stan zatrzymania z dwóch miejsc jednocześnie ................................. 486 Implementacja długoterminowej usługi ................................................... 486 Testowanie długoterminowych usług ........................................................ 488 Instrukcje dotyczące kompilowania kodu ....................................................... 489 Utworzenie projektów za pomocą pliku ZIP ............................................ 489 Utworzenie projektów za pomocą listingów ............................................ 489 Odnośniki ............................................................................................................ 491 Podsumowanie .................................................................................................... 492 Rozdział 15. Badanie menedżera alarmów ............................................................. 493 Podstawy menedżera alarmów — konfiguracja prostego alarmu ............... 493 Uzyskanie dostępu do menedżera alarmów ............................................. 494 Definiowanie czasu uruchomienia alarmu ............................................... 494 Konfigurowanie odbiorcy dla alarmu ........................................................ 495 Utworzenie oczekującej intencji dostosowanej do alarmu ..................... 495 Ustawianie alarmu ........................................................................................ 496 Projekt testowy .............................................................................................. 497 Analiza alternatywnych wersji menedżera alarmów ..................................... 503 Konfigurowanie powtarzalnego alarmu .................................................... 503 Anulowanie alarmu ...................................................................................... 506 Praca z wieloma alarmami jednocześnie ................................................... 508 Pierwszeństwo intencji w uruchamianiu alarmów .................................. 512 Trwałość alarmów ........................................................................................ 515 Twierdzenia dotyczące menedżera alarmów .................................................. 515 Odnośniki ............................................................................................................ 516 Podsumowanie .................................................................................................... 516 Rozdział 16. Analiza animacji dwuwymiarowej ..................................................... 517 Animacja poklatkowa ........................................................................................ 518 Zaplanowanie animacji poklatkowej ......................................................... 518 Utworzenie aktywności ............................................................................... 519 Dodawanie animacji do aktywności .......................................................... 520 Animacja układu graficznego ........................................................................... 523 Podstawowe typy animacji klatek kluczowych ......................................... 524 Zaplanowanie środowiska testowego animacji układu graficznego ...... 525 Spis treści 13 Utworzenie aktywności oraz widoku ListView ........................................ 525 Animowanie widoku ListView ................................................................... 528 Stosowanie interpolatorów ......................................................................... 531 Animacja widoku ................................................................................................ 533 Animacja widoku ......................................................................................... 533 Dodawanie animacji ..................................................................................... 536 Zastosowanie klasy Camera do symulowania głębi w obrazie dwuwymiarowym ...................................................................................... 539 Analiza interfejsu AnimationListener ....................................................... 541 Kilka uwag na temat macierzy transformacji ........................................... 541 Odnośniki ............................................................................................................ 542 Podsumowanie .................................................................................................... 543 Rozdział 17. Analiza usług wykorzystujących mapy i dane o lokalizacji ............. 545 Pakiet do pracy z mapami ................................................................................. 546 Uzyskanie klucza interfejsu API mapy od firmy Google ........................ 546 Klasy MapView i MapActivity .................................................................... 548 Dodawanie znaczników za pomocą nakładek .......................................... 553 Pakiet do obsługi danych o położeniu geograficznym .................................. 559 Geokodowanie w Androidzie ..................................................................... 559 Geokodowanie za pomocą wątków przebiegających w tle ..................... 563 Usługa LocationManager ............................................................................ 566 Wyświetlanie informacji o położeniu za pomocą klasy MyLocationOverlay ................................................................................... 574 Stosowanie alertów odległościowych ......................................................... 578 Odnośniki ............................................................................................................ 583 Podsumowanie .................................................................................................... 583 Rozdział 18. Używanie interfejsów telefonii .............................................................. 585 Praca z wiadomościami SMS ............................................................................ 585 Wysyłanie wiadomości SMS ....................................................................... 585 Monitorowanie przychodzących wiadomości tekstowych ..................... 589 Praca z folderami wiadomości SMS ........................................................... 592 Wysyłanie wiadomości e-mail .................................................................... 593 Praca z menedżerem telefonii ........................................................................... 594 Protokół inicjalizacji sesji (SIP) ........................................................................ 597 Odnośniki ............................................................................................................ 600 Podsumowanie .................................................................................................... 600 Rozdział 19. Używanie szkieletu multimedialnego ............................................... 601 Stosowanie interfejsów API multimediów ...................................................... 601 Wykorzystywanie kart SD ........................................................................... 602 Odtwarzanie multimediów ................................................................................ 606 Odtwarzanie źródeł dźwiękowych ............................................................. 607 Odtwarzanie plików wideo ......................................................................... 619 14 Spis treści Rejestrowanie multimediów ............................................................................. 621 Analiza procesu rejestracji dźwięku za pomocą klasy MediaRecorder ...... 622 Rejestracja dźwięków za pomocą klasy AudioRecord ............................. 626 Analiza procesu rejestracji wideo ............................................................... 630 Analiza klasy MediaStore ............................................................................ 640 Rejestrowanie dźwięku za pomocą intencji .............................................. 641 Dodawanie plików do magazynu multimediów ...................................... 644 Podłączenie klasy MediaScanner do całej karty SD ................................. 647 Odnośniki ............................................................................................................ 647 Podsumowanie .................................................................................................... 648 Rozdział 20. Programowanie grafiki trójwymiarowej za pomocą biblioteki OpenGL ............................................................ 649 Historia i podstawy biblioteki OpenGL ........................................................... 650 OpenGL ES .................................................................................................... 651 Środowisko OpenGL ES a Java ME ............................................................ 652 M3G — inny standard grafiki trójwymiarowej środowiska Java ........... 652 Podstawy struktury OpenGL ............................................................................ 653 Podstawy rysowania za pomocą biblioteki OpenGL ............................... 654 Kamera i współrzędne ................................................................................. 659 Tworzenie interfejsu pomiędzy standardem OpenGL ES a Androidem .... 663 Stosowanie klasy GLSurfaceView i klas pokrewnych .............................. 664 Implementacja klasy Renderer ................................................................... 664 Zastosowanie klasy GLSurfaceView z poziomu aktywności .................. 667 Zmiana ustawień kamery ............................................................................ 672 Wykorzystanie indeksów do dodania kolejnego trójkąta ....................... 675 Animowanie prostego trójkąta w bibliotece OpenGL ............................. 676 Stawianie czoła bibliotece OpenGL — kształty i tekstury ............................. 678 Rysowanie prostokąta .................................................................................. 679 Praca z kształtami ......................................................................................... 680 Praca z teksturami ........................................................................................ 694 Rysowanie wielu figur geometrycznych .................................................... 699 OpenGL ES 2.0 .................................................................................................... 703 Powiązania środowiska Java z bibliotekami OpenGL ES 2.0 ................. 704 Etapy renderowania ..................................................................................... 707 Jednostki cieniujące ...................................................................................... 708 Kompilowanie jednostek cieniujących w programie ............................... 709 Uzyskiwanie dostępu do zmiennych jednostek cieniowania ................. 711 Prosty trójkąt napisany w środowisku OpenGL ES 2.0 ........................... 711 Dodatkowe źródła dotyczące środowiska OpenGL ES 2.0 ..................... 715 Instrukcje związane z kompilowaniem kodu .................................................. 715 Odnośniki ............................................................................................................ 715 Podsumowanie .................................................................................................... 716 Spis treści 15 Rozdział 21. Badanie aktywnych folderów ............................................................. 717 Badanie aktywnych folderów ............................................................................ 717 W jaki sposób użytkownik korzysta z aktywnych folderów ................... 718 Tworzenie aktywnego folderu .................................................................... 722 Instrukcje dotyczące kompilowania kodu ....................................................... 733 Odnośniki ............................................................................................................ 733 Podsumowanie .................................................................................................... 734 Rozdział 22. Widżety ekranu startowego ................................................................ 735 Architektura widżetów ekranu startowego ..................................................... 736 Czym są widżety ekranu startowego? ........................................................ 736 W jaki sposób użytkownik korzysta z widżetów ekranu startowego? ........ 736 Cykl życia widżetu ........................................................................................ 740 Przykładowy widżet ............................................................................................ 745 Definiowanie dostawcy widżetu ................................................................. 747 Definiowanie rozmiaru widżetu ................................................................. 748 Pliki związane z układem graficznym widżetu ......................................... 749 Implementacja dostawcy widżetu .............................................................. 751 Implementacja modeli widżetów ............................................................... 753 Implementacja aktywności konfiguracji widżetu .................................... 761 Ograniczenia i rozszerzenia widżetów ............................................................. 764 Odnośniki ............................................................................................................ 765 Podsumowanie .................................................................................................... 766 Rozdział 23. Wyszukiwanie w Androidzie ............................................................... 767 Wyszukiwanie w Androidzie ............................................................................ 768 Badanie procesu przeszukiwania globalnego w Androidzie .................. 768 Włączanie dostawców propozycji do procesu wyszukiwania globalnego ..... 774 Interakcja aktywności z przyciskiem wyszukiwania ...................................... 777 Zachowanie przycisku wyszukiwania wobec standardowej aktywności ................................................................................................... 778 Zachowanie aktywności wyłączającej wyszukiwanie .............................. 786 Jawne wywoływanie wyszukiwania za pomocą menu ............................. 787 Wyszukiwanie lokalne i pokrewne aktywności ........................................ 790 Uruchomienie funkcji type-to-search ....................................................... 797 Implementacja prostego dostawcy propozycji ............................................... 798 Planowanie prostego dostawcy propozycji ............................................... 798 Pliki implementacji prostego dostawcy propozycji ................................. 799 Implementacja klasy SimpleSuggestionProvider ..................................... 799 Aktywność wyszukiwania dostępna w prostym dostawcy propozycji ....... 803 Aktywność wywołania wyszukiwania ........................................................ 808 Użytkowanie prostego dostawcy propozycji ............................................ 810 Implementacja niestandardowego dostawcy propozycji .............................. 813 Implementacja niestandardowego dostawcy propozycji ........................ 814 Pliki wymagane do implementacji projektu SuggestUrlProvider ......... 814 16 Spis treści Implementacja klasy SuggestUrlProvider ................................................. 815 Implementacja aktywności wyszukiwania dla niestandardowego dostawcy propozycji ........................................... 824 Plik manifest niestandardowego dostawcy propozycji ........................... 830 Korzystanie z niestandardowego dostawcy propozycji ........................... 831 Zastosowanie przycisków działania i danych wyszukiwania specyficznych dla aplikacji .................................... 835 Wykorzystanie przycisków działania w procesie wyszukiwania ........... 835 Praca ze specyficznym dla aplikacji kontekstem wyszukiwania ................ 838 Odnośniki ............................................................................................................ 839 Wyszukiwanie w tabletach ................................................................................ 840 Podsumowanie .................................................................................................... 840 Rozdział 24. Analiza interfejsu przetwarzania tekstu na mowę ............................. 841 Podstawy technologii przetwarzania tekstu na mowę w Androidzie .......... 841 Używanie wyrażeń do śledzenia toku wypowiedzi ........................................ 846 Zastosowanie plików dźwiękowych do przetwarzania tekstu na mowę ......... 848 Zaawansowane funkcje silnika TTS ................................................................. 854 Konfiguracja strumieni audio ..................................................................... 855 Stosowanie ikon akustycznych ................................................................... 855 Odtwarzanie ciszy ......................................................................................... 856 Wybór innych mechanizmów przetwarzania tekstu na mowę ................. 856 Stosowanie metod językowych ................................................................... 857 Odnośniki ............................................................................................................ 858 Podsumowanie .................................................................................................... 859 Rozdział 25. Ekrany dotykowe ................................................................................. 861 Klasa MotionEvent ............................................................................................. 861 Obiekt MotionEvent .................................................................................... 862 Wielokrotne wykorzystywanie obiektów MotionEvent .......................... 873 Stosowanie klasy VelocityTracker .............................................................. 874 Analiza funkcji przeciągania ....................................................................... 876 Wielodotykowość ............................................................................................... 879 Funkcja wielodotykowości przed wersją 2.2 Androida ........................... 879 Funkcja wielodotykowości w systemach poprzedzających wersję 2.2 ........ 887 Obsługa map za pomocą dotyku ....................................................................... 888 Gesty ..................................................................................................................... 891 Gest ściskania ................................................................................................ 891 Klasy GestureDetector i OnGestureListener ............................................ 895 Niestandardowe gesty .................................................................................. 898 Aplikacja Gestures Builder .......................................................................... 898 Odnośniki ............................................................................................................ 905 Podsumowanie .................................................................................................... 905 Spis treści 17 Rozdział 26. Czujniki ................................................................................................. 907 Czym jest czujnik? .............................................................................................. 907 Wykrywanie czujników ............................................................................... 908 Jakie informacje możemy uzyskać na temat czujnika? ........................... 909 Pobieranie zdarzeń generowanych przez czujniki ......................................... 911 Problemy pojawiające się podczas uzyskiwania danych z czujników ... 914 Interpretowanie danych czujnika ..................................................................... 921 Czujniki oświetlenia ..................................................................................... 921 Czujniki zbliżeniowe .................................................................................... 922 Termometry .................................................................................................. 922 Czujniki ciśnienia ......................................................................................... 923 Żyroskopy ...................................................................................................... 923 Akcelerometry ............................................................................................... 924 Magnetometry ............................................................................................... 930 Współpraca akcelerometrów z magnetometrami .................................... 931 Czujniki orientacji w przestrzeni ............................................................... 931 Deklinacja magnetyczna i klasa GeomagneticField ................................. 938 Czujniki grawitacji ....................................................................................... 939 Czujniki przyśpieszenia liniowego ............................................................. 939 Czujniki wektora obrotu ............................................................................. 939 Czujniki komunikacji bliskiego pola ......................................................... 939 Odnośniki ............................................................................................................ 950 Podsumowanie .................................................................................................... 951 Rozdział 27. Analiza interfejsu kontaktów ............................................................. 953 Koncepcja konta ................................................................................................. 954 Szybki przegląd ekranów związanych z kontami ..................................... 954 Związek pomiędzy kontami a kontaktami ................................................ 957 Wyliczanie kont ............................................................................................ 957 Aplikacja Kontakty ............................................................................................. 958 Wyświetlanie kontaktów ............................................................................. 958 Wyświetlanie szczegółów kontaktu ........................................................... 959 Edytowanie szczegółów kontaktu .............................................................. 960 Umieszczanie zdjęcia powiązanego z kontaktem .................................... 962 Eksportowanie kontaktów ........................................................................... 962 Różne typy danych kontaktowych ............................................................. 964 Analiza kontaktów .............................................................................................. 964 Badanie treści bazy danych SQLite ............................................................ 965 Nieprzetworzone kontakty .......................................................................... 965 Tabela danych ............................................................................................... 967 Kontakty zbiorcze ......................................................................................... 968 view_contacts ................................................................................................ 971 contact_entities_view ................................................................................... 971 18 Spis treści Praca z interfejsem kontaktów .......................................................................... 972 Eksploracja kont ........................................................................................... 972 Badanie kontaktów zbiorczych ................................................................... 980 Badanie nieprzetworzonych kontaktów .................................................... 989 Przeglądanie danych nieprzetworzonego kontaktu ................................. 994 Dodawanie kontaktu oraz szczegółowych informacji o nim ................. 998 Kontrola agregacji ............................................................................................. 1001 Konsekwencje synchronizacji ......................................................................... 1002 Odnośniki .......................................................................................................... 1002 Podsumowanie .................................................................................................. 1003 Rozdział 28. Wdrażanie aplikacji na rynek — Android Market i nie tylko ......... 1005 Jak zostać wydawcą? ......................................................................................... 1006 Postępowanie zgodnie z zasadami ........................................................... 1006 Konsola programisty .................................................................................. 1009 Przygotowanie aplikacji do sprzedaży ........................................................... 1012 Testowanie działania na różnych urządzeniach ..................................... 1012 Obsługa różnych rozmiarów ekranu ....................................................... 1012 Przygotowanie pliku AndroidManifest.xml do umieszczenia w sklepie Android Market ........................................ 1013 Lokalizacja aplikacji ................................................................................... 1014 Przygotowanie ikony aplikacji .................................................................. 1015 Problemy związane z zarabianiem pieniędzy na aplikacjach ............... 1016 Kierowanie użytkowników z powrotem do sklepu ................................ 1016 Usługa licencyjna systemu Android ........................................................ 1017 Przygotowanie pliku .apk do wysłania .................................................... 1018 Wysyłanie aplikacji ........................................................................................... 1018 Korzystanie ze sklepu Android Market ......................................................... 1022 Alternatywy dla serwisu Android Market ..................................................... 1023 Odnośniki .......................................................................................................... 1024 Podsumowanie .................................................................................................. 1024 Rozdział 29. Koncepcja fragmentów oraz inne pojęcia dotyczące tabletów ..... 1025 Czym jest fragment? ......................................................................................... 1026 Kiedy należy stosować fragmenty? ................................................................. 1027 Struktura fragmentu ......................................................................................... 1027 Cykl życia fragmentu ................................................................................. 1028 Przykładowa aplikacja ukazująca cykl życia fragmentu ........................ 1033 Klasy FragmentTransaction i drugoplanowy stos fragmentów ................. 1042 Przejścia i animacje zachodzące podczas transakcji fragmentu ........... 1044 Klasa FragmentManager .................................................................................. 1045 Ostrzeżenie dotyczące stosowania odniesień do fragmentów ................. 1046 Klasa ListFragment i węzeł fragment .................................................. 1047 Wywoływanie odrębnej aktywności w razie potrzeby .......................... 1051 Trwałość fragmentów ................................................................................ 1054 Spis treści 19 Fragmenty wyświetlające okna dialogowe .................................................... 1054 Podstawowe informacje o klasie DialogFragment ................................. 1055 Przykładowa aplikacja wykorzystująca klasę DialogFragment ................... 1060 Inne formy komunikowania się z fragmentami ........................................... 1073 Stosowanie metod startActivity() i setTargetFragment() ..................... 1074 Tworzenie niestandardowych animacji za pomocą klasy ObjectAnimator ................................................................ 1075 Odnośniki .......................................................................................................... 1078 Podsumowanie .................................................................................................. 1078 Rozdział 30. Analiza klasy ActionBar ..................................................................... 1079 Anatomia klasy ActionBar .............................................................................. 1080 Aktywność paska działania wyświetlającego zakładki ..................................... 1081 Implementacja bazowych klas aktywności .................................................... 1082 Wprowadzenie jednolitego zachowania klas ActionBar ....................... 1084 Implementacja obiektu nasłuchującego zdarzeń z zakładek ................ 1087 Implementacja aktywności przechowującej pasek zakładek ................ 1088 Przewijalny układ graficzny zawierający widok debugowania ............ 1090 Pasek działania a interakcja z menu ........................................................ 1091 Plik manifest Androida .............................................................................. 1093 Badanie aktywności przechowującej pasek zakładek ............................ 1093 Aktywność paska działania w trybie wyświetlania listy .............................. 1094 Utworzenie klasy SpinnerAdapter ........................................................... 1095 Utworzenie obiektu nasłuchującego listy ................................................ 1095 Konfigurowanie paska działania w trybie wyświetlania listy ............... 1096 Zmiany w klasie BaseActionBarActivity ................................................. 1097 Zmiany w pliku AndroidManifest.xml .................................................... 1097 Badanie aktywności zawierającej pasek działania w trybie wyświetlania listy ...................................................................... 1098 Aktywność przechowująca standardowy pasek działania ........................... 1099 Aktywność przechowująca standardowy pasek działania .................... 1100 Zmiany w klasie BaseActionBarActivity ................................................. 1101 Zmiany w pliku AndroidManifest.xml .................................................... 1101 Badanie aktywności przechowującej standardowy pasek działania .... 1102 Odnośniki .......................................................................................................... 1102 Podsumowanie .................................................................................................. 1104 Rozdział 31. Dodatkowe zagadnienia związane z wersją 3.0 systemu .............. 1105 Widżety ekranu startowego oparte na listach ............................................... 1105 Nowe widoki zdalne w wersji 3.0 systemu .............................................. 1106 Praca
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Android 3. Tworzenie aplikacji
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: