Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 006462 13890197 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Mowa zależna i niezależna. eBook - ebook/pdf
Angielski. Mowa zależna i niezależna. eBook - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788378923367 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Seria repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native speakerów. Dzięki repetytorium Lingo angielska mowa zależna i niezależna okażą się łatwe do opanowania zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.W repetytorium znajdziesz: - praktyczne omówienia najważniejszych konstrukcji- informacje o czasach, interpunkcji, zasadach tworzenia poleceń, zakazów, próśb w mowie zależnej i niezależnej- ciekawe przykłady opatrzone polskim tłumaczeniem- różnorodne zestawy ćwiczeń z kluczem- test ''Sprawdź się''Z repetytorium Lingo angielska mowa zależna i niezależna nie będą miały przed Tobą tajemnic!'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I K S L E I G N A n ż e l a z e i n i a n ż e l a z a w o M REPETYTORIUM a ANGIELSKI I Mowa zależna i niezależna PRzYGOTOwANIE PRzYGOTOwANIE dO EGzAMINÓw dO EGzAMINÓw MATURA MATURA FCE FCE CAE CAE • Najważniejsze konstrukcje •Przykłady użycia i praktyczne wskazówki • Ćwiczenia i testy z kluczem wydawnictwo LINGO Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Mowa zależna i niezależna Konsultacja językowa: Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora, Anna Laskowska Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © Andy Lidstone / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-326-8 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-336-7 Skład i łamanie: Studio 27 Spis treści Wstęp ......................................................................................4 Sprawdź się .........................................................................7 Wprowadzenie ........................................................................10 1. Interpunkcja w mowie niezależnej ...........................................12 2. Czasowniki wprowadzające .....................................................13 3. Zmiany dotyczące czasów .......................................................19 4. Zmiany dotyczące czasowników modalnych ..............................24 5. Zmiany dotyczące określeń czasu i miejsca ..............................33 6. Zmiany dotyczące zaimków .....................................................36 7. Inne zmiany ...........................................................................38 8. Pytania w mowie zależnej .......................................................39 9. Polecenia, zakazy, rady i prośby ..............................................45 10. Zdania wykrzyknikowe w mowie zależnej ..................................49 11. Zdania warunkowe w mowie zależnej .......................................55 12. Streszczenie wypowiedzi .........................................................58 13. Powtórzenie i ugruntowanie wiadomości – ćwiczenia...................63 14. O mowie niezależnej i zależnej w pigułce .................................76 Key ......................................................................................81 www.WydawnictwoLingo.pl 3 Wstęp Chyba każdy uczący się angielskiego chciałby szybko i sprawnie opanować bardziej skomplikowane konstrukcje składniowe, żeby móc swobodniej posługiwać się tym językiem. Nie jest to wcale takie trudne. Aby się o tym przekonać, sięgnij po repetytorium Lingo „Angielski. Mowa zależna i niezależna”. Książka jest skierowana do uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich, którzy chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę o jednej z trudniejszych konstrukcji składniowych angielszczyzny. Uwzględnia materiał wymagany na maturze oraz egzaminach takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English. Opłaca się poświęcić nieco trudu nauce gramatyki – bez wątpienia zaowocuje to wyraźnym pogłębieniem biernej i czynnej znajomości angielskiego. Język to przebogate medium umożliwiające komunikację pomiędzy ludźmi. W trakcie jego rozwoju obok imponującego zasobu słownictwa ukształtowało się wiele konstrukcji gramatycznych pozwalających na sprawne przekazywanie informacji. W niniejszej publikacji proponujemy dokładniejsze zaznajomienie się z takim obszarem tematycznym gramatyki angielskiej, który często nastręcza wiele problemów uczącym się języka angielskiego. Jest nim mowa zależna i niezależna. Podręcznik rozpoczynamy krótkim testem sprawdzającym, który pozwoli zorientować Ci się, jakim zagadnieniom musisz poświęcić więcej uwagi. Rozdziały obejmują wstępną charakterystykę problematyki, której są poświęcone, część 4 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA merytoryczną prezentującą odpowiednie zasady gramatyczne zilustrowaną staran- nie dobranymi przykładami wraz z ich polskimi tłumaczeniami oraz zestaw ćwiczeń pozwalający opanować i utrwalić omawiane zagadnienia. Dwa końcowe rozdziały książki to dodatkowa porcja ćwiczeń a także krótkie podsumowanie omawianych zagadnień w pigułce. Na końcu podręcznika znajdziesz klucz z rozwiązaniami wszystkich ćwiczeń – dzięki niemu łatwo skontrolujesz swoje odpowiedzi. Angielska mowa zależna i niezależna nie będą miały teraz dla Ciebie tajemnic! Z życzeniami sukcesów Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 5 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA Sprawdź się Wykonaj ćwiczenia na następnych dwóch stronach i sprawdź swoją wiedzę. Pomogą Ci one ocenić, na czym należy się skoncentrować w nauce zagadnień przedstawionych w tej książce. www.WydawnictwoLingo.pl 7 S p r a w d ź s i ę 1. Poniższe zdania zmień na mowę niezależną. 1. She said that there weren’t any tickets left. _________________________________________________________________ 2. Lynn told me she didn’t understand the instruction. _________________________________________________________________ 3. He said that he had never planned to be a teacher. _________________________________________________________________ 4. Chloe said that she had left her luggage on the train. _________________________________________________________________ 5. Mr Bright said that he was moving to the suburbs. _________________________________________________________________ 6. Bob told me that he was very upset by her remarks. _________________________________________________________________ 7. He said that he had met her the day before. _________________________________________________________________ 8. Jacky told me to put the key there. _________________________________________________________________ 9. Mark said he would never give up. _________________________________________________________________ 10. Andrew said that his new book was coming out the following month. _________________________________________________________________ 11. Brian told me that he was sorry for his behaviour. _________________________________________________________________ 12. Vince said that he used to smoke like a chimney. _________________________________________________________________ 13. He said that the flyover was scheduled to be completed in May. _________________________________________________________________ 14. The doctor told me that I needed to start exercising. _________________________________________________________________ 15. She said that she wouldn’t object. _________________________________________________________________ 8 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA 2. Uzupełnij poniższe zdania w mowie zależnej. 1. “I will drop by tomorrow.” He told ____________________________ 2. “What have you done?” She asked ____________________________ 3. “You’re looking wonderful today.” He said ____________________________ 4. “Can I call you back?” He asked ____________________________ 5. “This ring is beautiful.” She said ____________________________ 6. “I haven’t got a clue.” She said ____________________________ 7. “I met Jack in a DIY store.” He told ____________________________ 8. “I didn’t enjoy this performance.” She said ____________________________ 9. “We missed the bus by 10 minutes.” He said ____________________________ 10. “You have no reason to be angry.” She said ____________________________ 11. “OK. I will go first.” He agreed ____________________________ 12. “I won’t tell your secret to anyone.” She promised _______________________ 13. “This is really bad.” He said ____________________________ 14. “I like it here.” She said ____________________________ 15. “Cut down on coffee.” He advised ____________________________ www.WydawnictwoLingo.pl 9 M o w a z a l e ż n a i n i e z a l e ż n a Wprowadzenie Komunikacja językowa nie może obejść się bez relacjonowania opinii, stwierdzeń, pytań, sugestii zasłyszanych czy odczytanych. W przypadku przywoływania czyichś słów w piśmie mamy zawsze możliwość wzięcia danej wypowiedzi w cudzysłów i poprzedzenia jej stosownym czasownikiem wprowadzającym takim jak say, tell (najczęściej spotykane) bądź np.: inform, claim, argue. Mamy wtedy do czynienia z mową niezależną (direct speech). Mowy niezależnej używa się przeważnie w języku pisanym, aby przytoczyć dokładnie czyjeś słowa. Występuje w dialogach w powieściach, nowelach i innych utworach literackich. Stosuje się ją w sytuacjach, w których ważna jest precyzja, np. w takich dziedzinach jak prawo czy polityka. Philip said, “I am tired.” Philip powiedział: „Jestem zmęczony”. “I will call you soon,” Paul told me. „Wkrótce zadzwonię do ciebie” – powiedział Paul. Beth said, “I didn’t expect the truth to come out.” Beth powiedziała: „Nie spodziewałam się, że prawda wyjdzie na jaw”. George Bush said, “Dick Cheney and I will do everything we can to keep the peace.” George Bush powiedział: „Dick Cheney i ja zrobimy wszystko, co możemy, aby utrzymać pokój”. Tony Blair said, “Sometimes the only chance for peace is a readiness for war.” Tony Blair powiedział: „Czasami jedyna szansa na pokój, to gotowość do wojny”. W przypadku wypowiedzi ustnej jesteśmy zdani raczej na mowę zależną (reported/ /indirect speech) – nie występuje tu przecież tak skuteczne narzędzie separacji przytaczanego wyrażenia jakim jest znak cudzysłowu: Philip said that he was tired. Philip powiedział, że jest zmęczony. Paul told me that he would call me soon. Paul powiedział mi, że wkrótce do mnie zadzwoni. Beth said that she hadn’t expected the truth to come out. Beth powiedziała, że nie spodziewała się, że prawda wyjdzie na jaw. George Bush said that he and Dick Cheney would do everything they could to keep the peace. George Bush powiedział, że Dick Cheney i on zrobią wszystko, co mogą, aby utrzymać pokój. Tony Blair said that sometimes the only chance for peace is a readiness for war. Tony Blair powiedział, że czasami jedyna szansa na pokój to gotowość do wojny. 10 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA Relacjonując wypowiedzi w mowie zależnej należy zwracać uwagę na następstwo czasów. Zazwyczaj pociąga to za sobą zmianę czasów gramatycznych, określeń czasu i miejsca, zaimków osobowych i dzierżawczych. Musimy również podjąć decyzję czy przytoczyć czyjąś wypowiedź w pełnej rozciągłości, czy może ją skrócić albo zwięźle streścić w kilku słowach, np.: “I would like to thank my husband, my parents and my friends for supporting me from the beginning,” she said. „Chciałabym podziękować mojemu mężowi, moim rodzicom, moim przyjaciołom za wspieranie mnie od początku” – powiedziała. She thanked everyone for supporting her from the beginning. Podziękowała każdemu za wspieranie jej od początku. The Prime Minister said, “I’ve met governors, mayors, council members and commissionaires to discuss issues related to regional development.” Premier powiedział: „Spotkałem się z gubernatorami, burmistrzami, członkami rady, oraz komisarzami, aby przedyskutować sprawy związane z rozwojem regio- nalnym”. The Prime Minister said that he had met local government leaders to discuss issues related to regional development. Premier powiedział, że spotkał się z liderami samorządów lokalnych, aby przedyskutować sprawy związane z rozwojem regionalnym. www.WydawnictwoLingo.pl 11 M o w a z a l e ż n a i n i e z a l e ż n a 1. Interpunkcja w mowie niezależnej W języku angielskim znaki cudzysłowu są zawsze na górze, natomiast w języku polskim pierwszy znak jest na dole, a drugi na górze. Według polskiej interpunkcji kropkę stawia się po ostatnim znaku cudzysłowie, zaś w języku angielskim – przed.  Zwóćmy uwagę na interpunkcję: gdy zaczynamy od wyrażenia wprowadzającego relację. W języku angielskim po frazie wprowadzającej stawiamy przecinek, natomiast w języku polskim dwukropek. She said, “I trust you.” Powiedziała: „Ufam ci”. Jeżeli wyrażenie wprowadzające relację znajduje się po zdaniu przytoczonym, wedle angielskiej interpunkcji, przecinek stawiamy po zdaniu i przed drugim znakiem cudzysłowu, zgodnie z polskimi zasadami po znaku przytoczenia umieszczamy myślnik. “I trust you,” she said. „Ufam ci” – powiedziała. 12 2. Czasowniki wprowadzające ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA Say i tell to podstawowe czasowniki wprowadzające w mowie zależnej i niezależnej. W mowie niezależnej say stosuje się bez dopełnienia lub – rzadziej – z dopełnieniem poprzedzonym słowem to, np.: She said that … Powiedziała, że … He said to me that … Powiedział mi, że … Tell wymaga użycia dopełnienia, np.: He told me that … Powiedział mi, że … Say i tell można także użyć z bezokolicznikiem. The doctor said to take a few days off. Lekarz powiedział, żeby wziąć parę dni wolnego. He told me to stay away from her. Powiedział mi, żebym się trzymał od niej z dala. Czasownik say stosuje się nie tylko wtedy, kiedy relacjonujemy czyjąś wypowiedź, ale również gdy przekazujemy wiadomość zapisaną, np.: The report says that over 850 million people are undernourished. Raport informuje, że ponad 850 milionów ludzi jest niedożywionych. The label says that the shirt was made in China. Metka mówi, że koszula została wyprodukowana w Chinach. The timetable says that the bus will arrive at 8:15. Rozkład jazdy informuje, że autobus przyjedzie o 8.15. The letter says that Paul is staying in Miami. List informuje, że Paul przebywa w Miami. W mowie niezależnej say wprowadza zdanie albo następuje po nim, np.: She said, “I want to go home.” Powiedziała: „Chcę iść do domu”. “I want to go home,” she said. „Chcę iść do domu” – powiedziała. “I am sleepy,” Greg said. „Jestem śpiący” – powiedział Greg. www.WydawnictwoLingo.pl 13 C z a s o w n i k i w p r o w a d z a j ą c e Tell w mowie niezależnej występuje tylko w pozycji po zdaniu przytoczonym, np.: “By all means,” Beth told me. „Ależ oczywiście” – powiedziała mi Beth. “Please, don’t touch the exhibits,” the curator told us. „Proszę nie dotykać eksponatów” – powiedział nam kustosz. Do innych czasowników wprowadzających należą m.in.: to admit (that) przyznać to answer that odpowiadać to argue that spierać się, argumentować to assure + dopełnienie (that) zapewniać to claim (that) przekonywać, twierdzić to complain (that) narzekać to deny (that) zaprzeczać to exclaim that wykrzyknąć to explain that tłumaczyć to inform + dopełnienie (that) informować to insist (that) nalegać to moan (that) narzekać to promise (that) obiecywać to protest (that) protestować to remind + dopełnienie (that) przypominać to reply that odpowiadać to mention (that) wspominać, wzmiankować to grumble that narzekać to speculate that spekulować to warn + dopełnienie (that) ostrzegać to convince + dopełnienie (that) przekonywać to notify + dopełnienie + that informować jak również wyrazy pierwotnie oznaczające głosy zwierząt (mogą zawierać element negatywnej oceny) to snarl warknąć, burknąć, mówić opryskliwie to roar ryknąć to grunt burknąć, mruknąć to bark warknąć to growl warknąć, ryknąć “I very much doubt it,” she replied. „Bardzo w to wątpię” – odpowiedziała. 14 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA “I will get you out of this,” he promised. „Wyciągnę cię z tego” – obiecał. “Lord, is that the time!” she exclaimed. „Boże, to już ta godzina!” – wykrzyknęła. “The court has rejected your request,” he notified me. „Sąd odrzucił twoją prośbę” – powiadomił mnie. “My phone bills are too high,” she grumbled. „Moje rachunki telefoniczne są zbyt wysokie” – narzekała. “I am guilty,” he admitted. „Jestem winny” – przyznał. “It is a non-governmental organisation,” she explained. „To jest organizacja pozarządowa” – wytłumaczyła. “It won’t do any good,” he protested. „To nie przyniesie niczego dobrego” – protestował. “Hubba-hubba is an old-fashioned word,” she argued. „Hubba-hubba jest przestarzałym słowem” – argumentowała. “Get out of my way!” he barked. „Zejdź mi z drogi!” – warknął. “Go to hell!” he roared. „Idź do diabła!” – ryknął. Po większości powyższych czasowników spójnik that może być pominięty (that jest w nawia- sie). W pozostałych przypadkach nie należy go pomijać. Przy niektórych czasownikach (np. assure) zostało zaznaczone dopełnienie. Oznacza to, że czasowniki te, podobnie jak tell, występują wyłącznie z dopełnieniem. Aby przekazać ton wypowiedzi, czasownik wprowadzający należy uzupełnić odpowied- nim przysłówkiem, np.: she said angrily powiedziała gniewnie, ze złością she said brutally powiedziała brutalnie she said rudely powiedziała niegrzecznie she said confidently powiedziała z przekonaniem she said convincingly powiedziała przekonująco she said decidedly powiedziała zdecydowanie she said fiercely powiedziała gwałtownie she said foolishly powiedziała głupio she said harshly powiedziała szorstko www.WydawnictwoLingo.pl 15 C z a s o w n i k i w p r o w a d z a j ą c e she said honestly powiedziała szczerze she said intentionally powiedziała celowo she said loudly powiedziała głośno she said passionately powiedziała namiętnie, z pasją she said patiently powiedziała cierpliwie she said sarcastically powiedziała sarkastycznie she said sharply powiedziała ostro she said shyly powiedziała nieśmiało she said sympathetically powiedziała współczująco she said bitterly powiedziała gorzko “Poor you,” she said sympathetically. „Biedaku” – powiedziała współczująco. “You always know better,” he said bitterly. „Ty zawsze wiesz lepiej” – powiedział gorzko. “You will regret it,” she said fiercely. „Pożałujesz tego” – powiedziała gwałtownie. “Mind your own business,” he said rudely. „Pilnuj swojego nosa” – powiedział niegrzecznie. “How I love reading,” she said passionately. „Jak ja lubię czytać” – powiedziała z pasją. “I won’t wait,” he said decidedly. „Nie będę czekać” – powiedział zdecydowanie. “Leave it to me, I will manage,” she said confidently. „Zostaw to mnie, poradzę sobie” – powiedziała z przekonaniem. “Don’t be stupid,” he said angrily. „Nie bądź głupi” – powiedział ze złością. “Shut up, you half-wit,” she said brutally „Zamknij się, ty półgłówku” – powiedziała brutalnie. “This is for you,” he said shyly. „To jest dla ciebie” – powiedział nieśmiało. Uwaga: Po mowie niezależnej może zajść inwersja przez zamianę miejsc podmiotu z orzeczeniem, jeżeli w zdaniu nie występuje przysłówek ani dopełnienie. “Where did you get this?” asked my father. „Skąd to masz?” – zapytał mój ojciec. 16 ANGIELSKI MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA ale: “Open the door this instant,” my father said angrily „Natychmiast otwórz drzwi” – powiedział mój ojciec ze złością. “Black is black and white is white,” he told me. „Czarne jest czarne, a białe jest białe” – powiedział mi. Ćwiczenia 1. Dopasuj poniższe czasowniki wprowadzające do zdań 1–10. Ask, promise, deny, exclaim (2x), whisper, explain, complain, admit, assure Wzór: “What is this supposed to be?” he asked. 1. “Who’s calling, please?” 2. “I’m not a child!” 3. “Shh, not so loud.” 4. “My left shoulder hurts terribly.” 5. “Go away!” 6. “I will get you out of this.” 7. “Yes, I cheated in the exam.” 8. “I didn’t say that.” 9. “They will get here in time.” 10. “Green tea cools the body.” 2. Dopasuj nazwy z kolumny A do napisów informacyjnych z kolumny B. A 1. CV 2. diary 3. guidebook 4. invitation 5. label 6. notice 7. leaflet 8. prescription 9. receipt 10. recipe B a) It says that it should be taken on an empty stomach. b) It says that people may register by phone. c) It says that refunds won’t be given after 25 days. d) It says that it is a medium to full coverage foundation. e) It says that the meeting is at 4 o’clock. f) It says that the course is available to graduate students. g) It says that the floor is wet. h) It says that the cake should be baked for 40 to 50 minutes. i) It says that the palace was restored in 1800. j) It says that the he has graduated from Oxford. 3. Znajdź i popraw błędy w poniższych zdaniach. 1. He reminded to me that it was her birthday. 2. She replied me that she hadn’t heard anything. www.WydawnictwoLingo.pl 17 C z a s o w n i k i w p r o w a d z a j ą c e 3. He assured that it would be easy. 4. The desk clerk informed that there were no rooms available. 5. He admitted me that he offended them. 6. The teacher explained us that Islam doesn’t allow extra-marital relationships. 7. He promised that he would stop lying. 8. She complained that she was unfairly treated. 9. The landlord moaned that we used too much water. 10. She claimed that the telephone bill was paid the previous week. 4. Dopasuj do zdań w mowie niezależnej 1–5 ich odpowiedniki sformułowane w mowie niezależnej a–e. a) 1. “I will not trouble you.” 2. “I will be polite.” 3. “I will arrive on time.” 4. “I won’t charge any fee.” 5. “I won’t tell anyone.” b) 1. “I didn’t tell them anything.” 2. “No, I told the truth.” 3. “I didn’t say that.” 4. “I didn’t take part in it.” 5. “I didn’t say who I am.” a) He promised to be punctual. b) He promised to be discreet. c) He promised not to demand payment. d) He promised not to bother me. e) He promised to behave himself. a) She denied that she had made such an utterance. b) She denied that she had been involved in the operation. c) She denied that he had been guilty of leaking the information to the media. d) She denied that she had revealed her identity. e) She denied that she had lied. 5. Znajdź w kolumie B właściwego mówcę dla zdań w kolumnie A. A 1. “The soil was not treated with fertilizers,” 2. “It suits your figure,” 3. “I need this report by noon,” 4. “Practise your spelling,” 5. “I gave up on acting,” 6. “I will stand for election,” 7. “Please don’t touch the exhibits,” 8. “Get undressed,” B a) the doctor told me. b) the actor said. c) the boss said. d) the politician said. e) the shop assistant told me. f) the curator said. g) the teacher told me. h) the farmer said. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Mowa zależna i niezależna. eBook
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: