Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 005633 18761255 na godz. na dobę w sumie
Angielskie określniki, przysłówki i liczebniki - ebook/pdf
Angielskie określniki, przysłówki i liczebniki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-954625-4-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).

Obszerna prezentacja określników wyrażających mnogość i ilość

 

• Wymowa ułamków, numerów autobusów czy pokoi hotelowych

 

• Jak powiedzieć:

Web 2.0, 10GB, sztafeta 4×400, autobus nr 436, 1.5 million,

45.987, 45,987, pokój 1729, $12,120.24

I live at 125 on the 125th floor.

 

• Angielskie odpowiedniki liczebników nieokreślonych

kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt i partykuły

 

• Różnice znaczeniowe w ćwiczeniach kontrastujących:

I understand only a part of the instructions. vs I understand only part of the instructions.

There are only a few books. vs. There are quite a few books.

Is there enough hot water for me to take a bath? (quantity)

Is there water hot enough for me to take a bath? (degree)

 

• Kłopotliwe zagadnienia:

a few million of them czy a few millions of them

We need a few hundred more czy We need a few more hundred

Two million (pounds) was withdrawn from the account czy

Two million (pounds) were withdrawn from the account

 

• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Spis treści Radosław Więckowski Angielskie określniki, przysłówki i liczebniki 2 Angielskie określniki, przysłówki i liczebniki • Obszerna prezentacja określników wyrażających mnogość i ilość • Wymowa ułamków, numerów autobusów czy pokoi hotelowych Web 2.0, 10GB, sztafeta 4×400, autobus nr 436, 1.5 million, • Jak powiedzieć: 45.987, 45,987, pokój 1729, $12,120.24 I live at 125 on the 125th floor. • Angielskie odpowiedniki liczebników nieokreślonych kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt i partykuły aż • Różnice znaczeniowe w ćwiczeniach kontrastujących: I understand only a part of the instructions. vs I understand only part of the instructions. There are only a few books. vs. There are quite a few books. Is there enough hot water for me to take a bath? (quantity) Is there water hot enough for me to take a bath? (degree) • Kłopotliwe zagadnienia: a few million of them czy a few millions of them We need a few hundred more czy We need a few more hundred Two million (pounds) was withdrawn from the account czy Two million (pounds) were withdrawn from the account • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Więckowski Osielsko 2019 ISBN 978-83-954625-4-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko Zamówienia książek w wersji papierowej: 4ad@gazeta.pl Zapraszam na konsultacje językowe poprzez skype 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Grupy in their thousands, in double figures, in number(s), by the hundred, by hundreds .. 7 2. Grupa tyle ile, tyle samo i angielskie odpowiedniki partykuły aż i wyrazu zaledwie ........... 8 3. Określniki wyrażające mnogość i ilość .............................................................................. 13 4. Czasowniki w liczbie pojedynczej lub mnogiej po określnikach ........................................ 50 Test ...................................................................................................................................... 55 Klucz ..................................................................................................................................... 59 5. Określniki some. Różnica między no i any ........................................................................ 62 6. Liczebniki główne i ułamki ................................................................................................ 66 7. Liczebniki nieokreślone kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt ................................................... 76 8. Przysłówki stopnia (very) much, a (one) bit, a (one) little (bit), not (in) the least, not in the slightest, not the least bit much ........................................................................................... 83 9. Przysłówki ever, well, probably, never, sometimes, sure, surely, certainly, rather, fairly .. 89 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest obszerną próbą systematyzacji angielskich określników, przysłówków i liczebników nieokreślonych kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt. Na pewnym etapie nauki języka angielskiego prędzej czy później napotkamy na problem, jak powiedzieć Web 2.0, 10GB, sztafeta 4×400, autobus nr 436, 1.5 million, 45.987, 45,987, pokój 1729, $12,120.24 itd. Najlepszym sposobem pokazania różnic między językiem polskim i angielskim jest kontekstowe zestawienie określników, przysłówków stopnia i liczebników w ćwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeń języka źródłowego (język polski) w tekście języka docelowego (język angielski), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę, np.: There are a good many books. There is quite a large number of books. Jest dość dużo książek. There are a great many books. There is a very large number of books. Jest bardzo dużo książek. They ve sold an impressive two million copies. Sprzedali aż dwa miliony egzemplarzy. Some knives are made of steel. Niektóre noże są zrobione ze stali. Część noży jest zrobiona ze stali. There are dozens of chairs here. There are several dozen chairs here. Jest tu kilkadziesiąt krzeseł. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalić się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyć swoje wiadomości i dojść z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdań, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawić. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdań mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Jest możliwość zakupu moich książek w wersji papierowej oraz konsultacji językowych poprzez skype. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Grupy in their thousands, in double figures, in number(s), by the hundred, by hundreds 1. 1.Thousands (and thousands) of them arrived here. They arrived here in their thousands. They arrived here in the thousands. Przybywali tu tysiącami. 2.Fish were once plentiful in this river, but they have since declined in number(s). Ryb było mnóstwo w rzece, ale od tego czasu ich liczebność zmalała. 3.The protesters were few in number, but they were very loud. Protestujących była mała liczba, ale byli bardzo głośni. 4.The unemployment rate is now in double figures but two years ago it was in single figures. Wskaźnik bezrobocia jest teraz dwucyfrowy, ale dwa lata temu był jednocyfrowy. 5.New houses are being built in record numbers. Buduje się teraz rekordową liczbę nowych domów. 6.Fruit and vegetables grew in abundance on the island. Na wyspie rosło mnóstwo owoców i warzyw. 7.The children collected seashells in handfuls. Dzieci zbierały muszelki garściami. 1.Przybywali tam setkami. (in their hundreds = in the hundreds) 2.Samoloty przelatywały (flew by) piątkami. (in their fives = in the fives) 3.Fani przybywali tłumnie. (in their hordes = in the hordes) 4.Dzieci wciąż umierają milionami (in their millions = in the millions) na choroby, którym można zapobiec. (die from preventable diseases) 5.Wskaźnik bezrobocia jest teraz dwucyfrowy, ale dwa lata temu był jednocyfrowy. 6.Przybywali tam tłumnie. (in dozens = in large numbers) 7.Na wyspie rosło mnóstwo owoców i warzyw. 8.Dzieci zbierały muszelki garściami. (in handfuls = by the handful) 2. 1.It is sold by the hundred. = It is sold by hundreds. To jest sprzedawane w setkach egzemplarzy/setkami. 2.They came by twos. Oni przychodzili dwójkami. 3.The children collected seashells by the handful. Dzieci zbierały muszelki garściami. 1.Ta książka była drukowana w tysiącach egzemplarzy/tysiącami. 2.Smartfony tego rodzaju sprzedawne są w setkach tysięcy egzemplarzy. (by the hundred thousand = by hundred thousands) 3.Oni przychodzili dwójkami, trójkami i czwórkami. 4.Dzieci zbierały muszelki garściami. 7 2. Grupa tyle ile, tyle samo i angielskie odpowiedniki partykuły aż i wyrazu zaledwie 1. 1.A great trip! We visited three countries in as many weeks. A great trip! We visited three countries in three weeks. Wspaniała wycieczka! Zwiedziliśmy trzy kraje w trzy tygodnie. 2.We saw three plays in as many days. We saw three plays in three days. Widzieliśmy trzy sztuki w trzy dni. 1.Wspaniała wycieczka! Zwiedziliśmy trzy kraje w trzy tygodnie. 2.Widzieliśmy dwie sztuki w dwa dni. 2. 1.He has a lot of time, but I don t have as much. On ma dużo czasu, ale ja nie mam tyle ile on (ma). 2.I have less time than he has. Ja mam mniej czasu niż on. 3.He has many books, but I have just as many. On ma dużo książek, ale ja mam tyle ile on (ma). 4.I have the same amount of books that he has. Ja mam tyle (samo) książek, co on. = Ja mam tyle (samo) książek, ile on. 1.Ona ma dużo konfitur (jam), ale ja nie mam tyle ile ona (ma). 2.Ja mam mniej konfitur niż ona. 3.Ona ma dużo płyt CD, ale ja mam tyle ile ona. 4.Ja mam tyle (samo) płyt CD, co ona. 3. 1. You spend as much money as you earn. Wydajesz tyle pieniędzy ile zarabiasz. 2. You read as many books as she does. Czytasz tyle książek ile ona (czyta). 3. You can take as many as you like. Możesz wziąść tyle ile chcesz. (dot. rzeczowników policzalnych, np. książek) 4. You can take as much as you like. Możesz wziąść tyle ile chcesz. (dot. rzeczowników niepoliczalnych, np. wody) 5. She earns as much as he does. Ona zarabia tyle ile on. 6. There are as many apple trees here as (there are) there. Tutaj jest tyle jabłoni, ile (jest) tam. 8 1.Możesz przynieść tyle wody ile (as much water as) chcesz. 2.Możesz przynieść tyle ile (as much as) chcesz. (w domyśle: wody) 3.Możesz przynieść tyle książek ile (as many books as) chcesz. 4.Możesz przynieść tyle ile (as many as) chcesz. (w domyśle: książek) 5.Ona wysyła tyle SMSów ile (as many text messages as) on (wysyła). 6.Ona pije tyle wina ile (as much wine as) on (pije). 7.Tutaj jest tyle (as many) grusz (pear trees), ile (jest) tam. 4. 1.Sales amount to as much as 40 . Sprzedaż wynosi aż 40 . 2.You must pay as much as $50. Musisz zapłacić aż $50. 3.There were as many as 50 people. Było aż 50 osób. 4.The dress reached as low as the ankles. Suknia sięgała aż po kostki. 5.He went all the way to Warsaw. = He went as far as Warsaw. Pojechał aż do Warszawy. 6.He came all the way from Warsaw. Przyjechał aż z Warszawy. 7.The car goes as fast as 100 mils per hour. Ten samochód osiąga aż 100 mil na godzinę. 1.On wypił aż (as much as) 5 butelek wina. 2.On przyniósł aż (as many as) 5 butelek wina. 3.Budynek miał aż (as high as) 120 m wysokości. 4.To ma aż (as wide as) 20 m szerokości. 5.To ma aż (as long as) 20 m długości. 6.To ma aż (as deep as) 20 m głębokości. 7.To ma aż (as thick as) 20 m grubości. 8.To drzewo ma aż (as high as) 30 metrów wysokości. 9.To sięga aż do (reach as low as) podłogi. 10.To kosztuje (cost) aż (as much as) 100 dolarów. 11.Musisz zapłacić aż (as much as) $50. 12.Oni wygrali aż (as much as) o 3 punkty. 13.Pojechał aż do (as far as) Londynu. 14.Pojechała aż do (all the way to) Gdańska. 15.Przyjechała aż z (all the way from) Gdańska. 16.Na konferencji było aż (as many as) 100 osób. 17.Ten samochód osiąga aż (as fast as) 100 mil na godzinę. 18.Nasza fabryka zużywa (consume) aż (as much as) 100 ton paliwa (tons of fuel) na tydzień. 5. 1. Sales amount to as little as 40 . Sprzedaż wynosi zaledwie 40 . 2. I could be back in as little as five days. Mogę wrócić za zaledwie pięć dni. 3. She left as little as ten minutes ago. Wyszła zaledwie dziesięć minut temu. 9 4. The watch costs as little as ten dollars. Ten zegarek kosztuje zaledwie dziesięć dolarów. 5. There were as few as 5 people. Było zaledwie 5 osób. 6. As few as 10 of us are happy with our jobs. Zaledwie 10 nas jest zadowolonych z własnej pracy. 7. As few as half the students passed the test. Zaledwie połowa studentów zdała ten test. 1.Jest tam zaledwie (as few as) 6 osób. 2.To kosztuje (cost) zaledwie (as little as) 100 dolarów. 3.Zaledwie (as few as) 10 pracowników jest zadowolona. 4.Zaledwie (as little as) 10 żywności jest zdrowa. 5.On miał zaledwie (as young as) siedem lat. 6.Mogę wrócić za zaledwie (as little as) pięć dni. 7.Zaledwie 10 nas jest zadowolonych z własnej pracy. 8.Wyszła zaledwie (as little as) pięć minut temu. 9.Ten zegarek kosztuje zaledwie (as little as) dziesięć dolarów. 6. 1. They quarreled over a mere couple of dollars. They quarreled over a matter of a mere couple of dollars. Kłócili się o zaledwie parę dolarów. 2. They will do that in a matter of a few seconds. They will do that in a matter of seconds. They will do that in a few seconds. Zrobią to za zaledwie kilka chwil. 1.To gotuje się w zaledwie kilka minut. 2.Kryzys (the crisis) został rozwiązany (resolve) w zaledwie kilka godzin. 3.Pocisk (the bullet) przeszedł obok niej (missed her) o (by) zaledwie kilka cali. (inches) 4.Oni są rodzicami od zaledwie kilku miesięcy. 10 stosować idiomatyczną konstrukcję liczbowych można tłumaczeniu wyrażeń 7. Przy z przymiotnikami: whopping, staggering, astounding, astonishing, surprising itp. Przed tak użytymi przymiotnikami musi znaleźć się przedimek nieokreślony (a lub an), który wraz z przymiotnikiem tłumaczymy jednym słowem aż: 1. Costs are estimated at a whopping one hundred million pounds. Costs are estimated at as much as one hundred million pounds. Koszty szacuje się aż na sto milionów funtów. 2. They ve sold an impressive two million copies. They ve sold as many as two million copies. Sprzedali aż dwa miliony egzemplarzy. 3. An overwhelming 80 percent of Poles think that it is illegal. As much as 80 percent of Poles think that it is illegal. Aż 80 procent Polaków uważa, że to jest nielegalne. 4. At the conference there were a surprising 1000 people. At the conference there were a staggering 1000 people. At the conference there were an astonishing 1000 people. At the conference there were an astounding 1000 people. At the conference there were an impressive 1000 people. At the conference there were as many as 1000 people. Na konferencji było aż 1000 osób. 1.Koszty szacuje się aż na sto milionów euro. 2.Sprzedali aż trzy miliony egzemplarzy. 3.Aż 90 procent pracowników naszej firmy jest zadowolonych z pracy. 4.Aż 9000 biegaczy wzięło udział w (take part in) tym maratonie. (the marathon) 8. 1. It lasted no fewer than 60 minutes. To trwało aż 60 minut. 2. It lasted no less than an hour. To trwało aż godzinę. 3. There were no fewer than 50 people. Było aż 50 osób. 4. You must pay no less than $50. Musisz zapłacić aż $50. 5. It will take no less than 5 days. To zabierze aż 5 dni. 6. No less than half the students failed the test. Aż połowa studentów oblała ten test. 11 7. She has had no fewer than ten job offers. She has had no less than ten job offers. Do tej pory miała aż dziesięć ofert pracy. 8. No fewer than 80 percent of people voted. No less than 80 percent of people voted. Aż 80 osób głosowało. 1.Na konferencji jest aż 100 osób. 2.Aż połowa studentów oblała ten test. 3.To trwało aż 60 minut. 4.To trwało aż godzinę. 5.Aż 90 osób głosowało. 9. 1. There were no fewer than 50 people. Było aż 50 osób. 2. There were not fewer than 50 people. = There were at least 50 people. Było co najmniej 50 osób. Było nie mniej niż 50 osób. 3. No less than a thousand people came. Aż tysiąc osób przybyło. 4. There were not less than a thousand people there. Było tam co najmniej tysiąc osób. Było tam nie mniej niż tysiąc osób. 5. Choose no more than three options. = Choose not more than three options. Choose three options or fewer. Wybierz nie więcej niż trzy opcje. 1.Na konferencji jest aż 100 osób. 2.Na konferencji jest co najmniej/nie mniej niż 100 osób. 3.Aż tysiąc osób przybyło. 4.Było tam co najmniej/nie mniej niż tysiąc osób. 5.Wybierzcie nie więcej niż pięć opcji. 12 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie określniki, przysłówki i liczebniki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: